Białystok, 01.10.2009 Firma BioControl Polska sp

Transkrypt

Białystok, 01.10.2009 Firma BioControl Polska sp
Białystok, 01.10.2009
Firma BioControl Polska sp. z.o.o należy do norweskiego holdingu BioControl A/S. Zajmujemy się
opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii umożliwiających automatyzację
i optymalizację procesu hodowli zwierząt.
W związku z rozbudową zespołu obecnie poszukujemy osób do działu badawczo-rozwojowego:
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia wyższego (najlepiej magister inżynier informatyk lub elektronik)
 wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie konstruowaniu urządzeo RFID
 doświadczenia w tworzeniu oprogramowania C/C++ ew. Java.
 znajomośd architektury mikrokontrolerów 8, 32 bitowych
 znajomości języka angielskiego
Dodatkowe atuty:
 chęd stałego pogłębiania wiedzy inżynierskiej i poznawania nowych technologii
 gotowośd do wyjazdów służbowych
 innowacyjne myślenie oraz twórcze podejście do problemów projektowych
 zaangażowanie w rozwiązywanie problemów
 umiejętnośd pracy zespołowej
Przewidywany charakter pracy i obowiązków:
 specjalizacja w zakresie produktów RFID oraz technologii RTLS
 prowadzenie projektów softwarowych i wykonywanie dokumentacji technicznej
 intensywne doskonalenie zawodowe i podnoszenie poziomu kompetencji
 Praca w projekcie w zespole międzynarodowym
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego (CV) pocztą elektroniczną na adres
[email protected] (z podaniem imienia i nazwiska w temacie wiadomości) lub na adres: BioControl
Polska Sp. z o.o., ul. Baranowicka 115 15-501 Białystok. Termin składania dokumentów upływa z dniem
18.10.2009.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez BioControl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Białymstoku, przy ul. Baranowickiej 115 w ramach potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Podobne dokumenty