Ekonomia Menadżerska - Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w

Transkrypt

Ekonomia Menadżerska - Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu - zarządzanie i administracja, i
czwartek, 2 marzec 2017
PLANOWANY WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W TRAKCIE STUDIÓW
Specjalność: ekonomia menedżerska
NAUKA O PAŃSTWIE
JĘZYK OBCY
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA
EKONOMETRIA
MATEMATYKA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
MIKROEKONOMIA
PODSTAWY MAKROEKONOMII
PRAWO: WSTĘP DO TEORII PRAWA
RACHUNKOWOŚĆ
STATYSTYKA OPISOWA
ZARZĄDZANIE
ANALIZA EKONOMICZNA
EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE
GOSPODARKA REGIONALNA
POLITYKA GOSPODARCZA
POLITYKA SPOŁECZNA
ANALIZA RYNKU
BUDOWA SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH
E-BIZNES
FUNKCJONOWANIE SEKTORA PUBLICZNEGO
MARKETING STRATEGICZNY
PUBLIC RELATIONS
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
TRENING MENEDŻERSKI
ZACHOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA RYNKU
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ZARZĄDZANIE MARKĄ
1/1

Podobne dokumenty