Powrót płodności po porodzie

Transkrypt

Powrót płodności po porodzie
Naturalne planowanie rodziny
Powrót płodności po porodzie - różne sposoby karmienia
Wiele kobiet, otrzymawszy wielki dar, jakim jest dziecko, zapomina o mężu, dziecko staje się wszystkim.
Miłość do dziecka wypływająca z kobiecego wnętrza jest czymś naturalnym. Z miłością do męża jest
nieco inaczej. Trzeba się jej zawsze uczyć i troszczyć się o nią. Jednym z trudniejszych okresów
przeżywania miłości małżeńskiej może być dla kobiety czas fascynacji noworodkiem. Jeśli na dodatek
pojawi się lęk przed następnym dzieckiem, mąż może zostać odsunięty na dalszy plan. Nie należy
popełniać takiego błędu. Zachęcamy do uważnego śledzenia dzisiejszych uwag na temat powrotu
płodności po porodzie, by dziecko, które się narodziło, jeszcze bardziej zjednoczyło małżonków, a nie
oddalało ich od siebie.
Przeczytaj także: Sztuka naturalnego planowania rodziny s. 179-184; 189-214Powrót płodności przy
karmieniu ekologicznym - pierwszych dwanaście tygodni po porodzie.
U większości kobiet karmiących ekologicznie występuje okres naturalnej niepłodności, który może trwać
całe miesiące. To tak, jakby sama natura umożliwiła kobiecie opiekę nad dzieckiem, chroniąc ją przed
zbyt prędkim poczęciem następnego. Przy pełnym karmieniu piersią kobieta jest niepłodna przez co
najmniej 12 tygodni, jeżeli spełnione są następujące warunki:
- karmi wyłącznie piersią, bez podawania dodatkowych pokarmów i płynów,
- dziecko uspokaja piersią, tzn. nie podaje mu smoczka,
- podaje dziecku pierś na każde jego żądanie.
Ponadto bardzo ważne jest, by w ciągu doby dziecko było przystawione do piersi co najmniej 6 razy, a
sumaryczny czas karmienia w ciągu 24 godzin powinien wynosić nie mniej niż 100 minut. Przerwa między
poszczególnymi karmieniami nie powinna być dłuższa niż 6 godzin. Dotyczy to zarówno przerw nocnych,
jak i dziennych.
Jeżeli dziecko jest silne, je krótko - wtedy suma czasów karmienia może być mniejsza niż 100 minut i już
warunki nie są spełnione. Z kolei jeśli dziecko silnie ssie, dobrze się najada, wkrótce będzie przesypiać
noc, a to nie będą już warunki ekologicznego karmienia piersią (karmienie nocne jest bardzo ważne dla
przedłużonej niepłodności po porodzie).
Warto w zeszycie obserwacji zanotować dzień porodu i zapisywać uwagi, typu: ilość karmień 9-10 razy
łącznie 120 minut, dziecko grymasi 5-6 karmień w sumie ok. 100 minut. Musimy kontrolować, czy
spełniamy warunki ekologicznego karmienia piersią i czy w dalszym ciągu możemy zaliczać się do kobiet
z pewnością niepłodnych przez 12 tygodni po porodzie.
Mimo tej niepłodności warto prowadzić obserwacje, by prawidłowo oceniać czas, który nastąpi po tych 12
tygodniach.
Jak już wiemy, każdy zauważony śluz trzeba uznać za objaw płodności. Gdy jednak lepki śluz utrzymuje
się przez trzy tygodnie, małżonkowie mogą przyjąć, że jest to stała cecha modelu niepłodności żony w
okresie karmienia piersią. Dni z takim śluzem należy traktować tak jak dni suche, ale przypominamy:
dopiero wtedy, gdy po trzech tygodniach obserwacji stwierdzimy, że jest tak codziennie. Do 12-go
tygodnia ekologicznego karmienia piersią prowadzenie obserwacji jest dobrym ćwiczeniem i pomaga
pilnować warunków karmienia. Zaś od 13 tygodnia prowadzimy obserwacje, aby wykryć powracającą
płodność.Po dwunastym tygodniu
Jakie reguły obowiązują, poczynając od 13 tygodnia ekologicznego karmienia piersią? Dla suchego
modelu niepłodności każde pojawienie się śluzu jest oznaką możliwej płodności, zaś dla modelu z nie
zmieniającą się wydzieliną śluzową każdą zmianę w śluzie należy traktować jako potencjalną płodność.
Jeśli nie chce się doprowadzić do poczęcia dziecka, należy zaniechać współżycia, poczynając od
pojawienia się śluzu lub zmiany w wydzielinie, aż do wieczora 4-go dnia suchego po dniach ze śluzem.
Czyli ostatni dzień występowania śluzu traktujemy jak dzień szczytu.
Podobnie każde krwawienie czy plamienie, które nie było poprzedzone fazą temperatur wyższych ostatni dzień jego występowania traktujemy jak dzień szczytu. Niepłodność rozpoczyna się wieczorem 4go dnia suchego. Postępujemy tak do czasu wystąpienia jajeczkowania, czyli do pojawienia się fazy
temperatur wyższych, ale o tym w następnej lekcji.
http://npr.pl/
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 22:58
Naturalne planowanie rodziny
Aby w porę zauważyć pojawiający się śluz, przestrzegajmy reguł fazy I. Należy pamiętać o mozliwości
prowadzenia obserwacji wewnętrznej, a także o tym, iż współżycie winno mieć miejsce w niekolejne dni,
by pozostałość nasienia nie przeszkadzała w prowadzeniu obserwacji.
W tym okresie bardzo przydatna jest obserwacja zachowania się szyjki macicy. Jeśli szyjka jest nisko,
twarda i zamknięta, wiemy, że jest to czas niepłodności.Mierzenie temperatury
Dopóki śluz się nie pojawia, lub nie zauważamy zmiany w wydzielinie (w przypadku modelu niepłodności
ze stałą wydzieliną), nie ma potrzeby mierzenia temperatury. Z chwilą pojawienia się śluzu, temperaturę
mierzymy przez czas jego trwania i jeszcze przez kilka suchych dni. Jeśli temperatura nie wzrosła, a
suchość się utrzymuje, uznajemy, że powróciła faza I - czas niepłodności.
Temperaturę zaczynamy także mierzyć, gdy:
- wystąpi krwawienie lub plamienie,
- nastąpi ograniczenie ssania, tzn. krótszy łączny czas ssania w ciągu doby, mniejsza liczba karmień,
bądź wydłużenie przerw między nimi.
- dziecko zacznie otrzymywać inne pokarmy niż mleko matki.
A już na stałe wracamy do mierzenia temperatury w dziewiątym miesiącu po urodzeniu się dziecka, gdyż
wg. badań, u kobiet karmiących ekologicznie w 72% przypadków miesiączka powracała między 9 a 20
miesiącem po porodzie.
A jeśli nastąpi wzrost temperatury?
Jeśli dojdzie do jajeczkowania i nastąpi wzrost temperatury, wracamy do wyznaczania początku fazy
poowulacyjnej niepłodności według poznanych już reguł objawowo-termicznych.
Czy mogę przeoczyć powrót płodności?
Zanim pojawi się pierwsze jajeczkowanie, często u matki karmiącej przez długi czas występuje jakiś
rodzaj śluzu, a wiele kobiet dostrzega u siebie śluz nawet podczas jednego lub dwu cykli
bezowulacyjnych, które niekiedy poprzedzają powrót cykli płodnych. O krwawieniach w czasie tych cykli
bezowulacyjnych mówimy, że są to miesiączki ostrzegawcze. Ostrzegają, że zbliża się płodność. Nie ma
powodu bać się, że nie zauważymy powracającej płodności.
Czy cykle po porodzie będą takie same jak przed nim?
Zwykle nie od razu. Jajeczkowanie może być w kilku cyklach opóźnione, co oznacza wydłużoną fazę I i II.
Zaś faza lutealna może być krótsza niż zwykle. Opóźnienie owulacji powoduje wydłużenie się cykli,
pomimo krótkiej fazy lutealnej. Po kilku cyklach okres przed jajeczkowaniem zwykle ulega skróceniu, a
faza lutealna stopniowo wraca do długości normalnej dla danej kobiety. Długości tych cykli nie należy
brać pod uwagę dla zastosowania reguły 21 dni, lecz kierować się cyklami sprzed ciąży.Powrót płodności
u matki, która nie karmi piersią.
U kobiety karmiącej dziecko sztucznymi mieszankami obserwuje się stosunkowo szybki powrót płodności
po porodzie. Niepłodność poporodowa trwa 3 tygodnie. Decyzja o współżyciu w tym czasie zależy od
stanu zdrowia i samopoczucia żony. Rzadko jest ono możliwe.
Jeśli pragnie się uniknąć poczęcia następnego dziecka, należy:
- mierzyć podstawową temperaturę ciała najpóźniej od 14 dnia po porodzie,
- jak najszybciej rozpocząć obserwację śluzu i szyjki (obserwacja śluzu będzie przez kilka tygodni
utrudniona ze względu na obecność krwawej wydzieliny poporodowej, zaś z obserwacją szyjki trzeba
zaczekać do czasu zagojenia się krocza),
- jeśli po ustąpieniu odchodów połogowych, nie stwierdza się objawów płodności, tzn. jest sucho, a
szyjka jest twarda, położona nisko i zamknięta, można uznać, że powróciła faza I - zasady korzystania z
niej już znamy: współżycie w niekolejne wieczory, prowadzenie wewnętrznej obserwacji śluzu.
Pojawienie się śluzu oznacza początek fazy płodności. I dlatego jeśli małżonkowie mają ważne powody
dla odłożenia lub uniknięcia poczęcia kolejnego dziecka, powinni ze współżyciem czekać do wystąpienia
oznak owulacji, po czym korzystać z reguł objawowo-termicznych dla wyznaczenia początku fazy
III.Powrót płodności u matki, która karmi swoje dziecko piersią, nie spełniając jednak warunków
karmienia ekologicznego.
http://npr.pl/
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 22:58
Naturalne planowanie rodziny
U takiej matki płodność może powrócić tak samo szybko, jak u matki karmiącej wyłącznie sztucznie.
Może wrócić już po czterech tygodniach, ale równie dobrze dopiero po odstawieniu dziecka od piersi.
Dlatego w przypadku karmienia mieszanego, czyli nie tylko piersią, należy uwzględnić te same zalecenia,
co w przypadku karmienia sztucznego. Jeśli matki docenią radość macierzyńską płynącą z karmienia
piersią i zastosują się do podanych wskazań, zarówno one, jak i ich dzieci będą dużo zdrowsze, a
większość z nich doświadczy przedłużonego okresu naturalnej poporodowej niepłodności. Małżeństwa,
które planują 18 - 30 - miesięczne odstępy między kolejnymi dziećmi, będą mogły poprzestać na tej
formie naturalnego planowania rodziny. Oczywiście dotyczy to tylko tych kobiet, które będą praktykowały
karmienie ekologiczne.
http://npr.pl/
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 22:58

Podobne dokumenty