Faktura proforma FPRO 0001

Transkrypt

Faktura proforma FPRO 0001
Faktura proforma FPRO 0001
Data wystawienia
Data sprzedaży
Miejscowość
Sprzedawca :
Firma Handlowo-usługowa sp. z o.o.
ul. Francuska 1a/9
41 - 000 Katowice
Bank
: PKO BP
Konto
: 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000
REGON : 27757 2999
NIP
: 651 - 10 - 07 - 080
www.strona-firmowa.pl
fax
: 32275 3661
[email protected]
Nabywca :
Janina Młynarska
Warszawska 111 m. 13
Katowice 41-000
Sposób zapłaty
Termin zapłaty
lp
1
: 29 / 12 / 2009
: 29 / 12 / 2009
: Katowice
NIP
: 641 - 09 - 10 - 999
:
: 29 / 12 / 2009
nazwa towaru/usługi
ilość
Towar
szt
cena brutto
100
Do zapłaty :
wartość
25, 99
2. 599 , 00 22%
2. 599 , 00 zł
słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
_______________
podpis odbiorcy
program przetwarzania :
_________________________
podpis i pieczęć wystawcy
MADAR
www.madar.com.pl
vat

Podobne dokumenty