karta produktu

Komentarze

Transkrypt

karta produktu
YLY (żo) 0,6 / 1 V
YLYy (żo) 0,6 / 1 V
Przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych, wielodrutowych (L) o izolacji (Y) i powłoce (Y) z polwinitu zwykłego, okrągłe,
ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Zalecane zastosowanie:
do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych pracujących w środowisku suchym i wilgotnym, do
układania pod tynkiem i na tynku.
Copper core power cables, multi-cord (L), general purpose for fixed mounting, regular PVC insulated (Y) and sheated (Y), circural.
Recommended application:
foxed-mounted in power equipment operated in dry humid conditions, subplaster and on-plaster.
Norma: PN-87/E-90056
Napięcie znamionowe: 0,6 / 1 kV
Liczba i przekrój znamionowy żył:
1x1 ÷ 150 mm2, 2 ÷ 5x1 ÷ 70 mm2; 7, 10 x 1 ÷ 10mm2
Standard: PN-87/E-90056
Rated voltage: 0,6 / 1 kV
No. And ratek cross-section of cores:
1x1 ÷ 150 mm2, 2 ÷ 5x1 ÷ 70 mm2; 7, 10 x 1 ÷ 10mm2
Kolory izolacji:
2 żyłowe: niebieski, brązowy
3 żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy
3 żyłowe: brązowy, czarny , szary
4 żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny
4 żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary
5 żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny, szary
5 żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary, czarny
7, 10 żyłowe: żółto-zielony + żyły numeryczne
lub inne kombinacje barw, zgodnie z zamówieniem klienta dla
ok 1 km
insulation colours:
2 conductors: blue, brown
3 conductors: yellow-green, blue, brown
3 conductors: brown, black, grey
4 conductors: yellow-green, blue, brown, black
4 conductors: blue, brown, black, grey
5 conductors: yellow-green, blue, brown, black, grey
5 conductors: blue, brown, black, grey, black
7, 10 conductors: yellow-green + numbered conductors
or other combinations of colours, as per customers order for ca.
1 km of cable
Budowa:
Wyróżnienie żył: wg. PN-EN 60228
Żyła: miedziane wielodrutowe, klasy 2, wg PN-EN 60228
Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły
Opona: polwinit oponowy zwykły
Construction:
Core classification: acc. to PN-EN 60228
cores: sol copper cord, class 2 acc. to PN-EN 60228
insulation: regular insulation PVC
sheath: regular PVC
Temperatura: wg PN-87/E-90056 + PN-HD 516 S2:2003
Max. temp. pracy żył roboczych: 70°C,
Max. temp. żyt roboczych przy zwarciu: 160°C,
najniższa dopuszczalna temperatura układania i transportu kabli
bez podgrzewania: -5°C,
najwyższa dopuszczalna temperatura składowanie: 40°C,
po ułożeniu na stałe dopuszczalna temperatura pracy: -40°C do
+70°C .
Opakowanie:
Krążki o długości 100 metrów oraz inne formy – zgodne z
życzeniem i wilgotności względnej powietrza do 100%
Temperature: acc. to PN-87/E-90056 + PN-HD 516 S2:2003
continuous working temp, at the conductor max. 70°C,
short circuit temp. max. 160°C,
lowest allowed temp, during installation and transport without
preheating:
-5°C,
max. storage temp. 40°C,
fixed installation working temp.: -40°C ÷ 70°C.
Packing:
100 m-long coil and other forms available upon request. and
relative air humidityof up to 100%
_________________________________
Producent zastrzega możliwość zmian bez informowania klienta
Dane techniczne / Technical data - YDY (450/750 V)
Ilość i
przekrój
znamionowy
żł
Ilość drutowi
w żyle
Znamionowa
grubość
izolacji
Znamionowa
grubość
opony
No. and rated
cross-section of
cores
No. of cords per
core
Nominal
insulation
thickness
Nominal
sheath
thickness
mm2
szt. / psc
m
Przybliżony
wymiar
zewnętrzny
przewodu
Max
oporność
żyły
w temp. 20°C
Min
oporność
izolacji
wtemp. 70°C
Przybliżona
masa
przewodu
Outer
dimension
approx.
Max resistance
of core at 2Q°C
Min resistance
of insulation at
70°C
Cable weight
approx.
m
0,6 / 1 kV
mm
Ω /km
M Ω km
kg/km
5,2
5,5
5,9
6,7
7,2
8,3
9,5
11,0
12,0
13,5
15,2
17,4
19,3
21,0
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0120
0,100
0,0093
0,0084
0,0072
0,0068
0,0056
0,0053
0,0046
0,0042
0,0036
0,0035
0,0032
0,0031
36
44
56
78
99
149
216
310
395
529
733
972
1281
1523
1 x 1,0
1 x 1,5
1 x 2,5
1 x 4,0
1 x 6,0
1 x 10
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19
19
19
37
37
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,6
1,6
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
2 x 1,0
2 x 1,5
2 x 2,5
2 x 4,0
2 x 6,0
2 x 10
2 x 16
2 x 25
2 x 35
2 x 50
2 x 70
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19
19
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
8
8,6
9,4
11
12
14,4
16,4
19,4
21,4
24,4
21,0
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,0120
0,0100
0,0093
0,0084
0,0072
0,0068
0,0056
0,0053
0,0046
0,0042
0,0036
84
103
132
189
243
373
523
373
523
1308
1814
3 x 1,0
3 x 1,5
3 x 2,5
3 x 4,0
3 x 6,0
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19
19
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
8,30
9,00
9,80
11,60
12,80
15,20
17,30
20,50
22,70
26,10
29,70
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,0120
0,100
0,0093
0,0084
0,0072
0,0068
0,0056
0,0053
0,0046
0,0042
0,0036
97
120
158
232
306
471
677
990
1273
1728
2396
4 x 1,0
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 4,0
4 x 6,0
4 x 10
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19
19
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
9,10
9,80
10,80
12,90
14,10
16,80
19,20
22,80
25,4 0
29,0 0
33,10
18,1
12,2
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,0120
0,100
0,0093
0,0084
0,0072
0,0068
0,0056
0,0053
0,0046
0,0042
0,0036
117
145
195
291
382
592
859
1259
1632
2202
3070
5 x 1,0
5 x 1,5
5 x 2,5
5 x 4,0
5 x 6,0
5 x 10
5 x 16
5 x 25
5 x 35
5 x 50
5 x 70
7
7
7
7
7
7
7
7
7
19
19
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,3
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
9,90
10,70
11,80
14,20
15,50
18,50
21,20
25,50
28,20
32,20
36,8 0
18,1
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,0120
0,100
0,0093
0,0084
0,0072
0,0068
0,0056
0,0053
0,0046
0,0042
0,0036
137
172
232
350
460
715
1043
1547
1993
2692
3760
7 x 1,0
7 x 1,5
7 x 2,5
7 x 4,0
7 x 6,0
7 x 10
7
7
7
7
7
7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
10,8
11,7
13,1
15,5
17
20,3
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
0,0120
0,0100
0,0093
0,0084
0,0072
0,0068
175
222
309
457
608
954
_________________________________
Producent zastrzega możliwość zmian bez informowania klienta
10 x 1,0
10 x 1,5
10 x 2,5
10 x 4,0
10 x 6,0
10 x 10
7
7
7
7
7
7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
13,6
15
16,6
19,8
21,8
26,4
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
0,0120
0,0100
0,0093
0,0084
0,0072
0,0068
248
321
439
652
870
1379
Informacje zawarte w tej karcie katalogowej włącznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich
poprawności w czasie publikacji. Jednakże informacje te nie stanowią zarówno gwarancji ani tez podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Z.P.P.E Eltrim
Sp. z o.o. Ponadto Z.P.P.E Eltrim Sp. z o.o rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.
Ogólne warunki sprzedaży dostępne są na stronie www.eltrim.com.pl.
Information contained in this catalogues card including data sheets and drafts were placed in good will and in belief that they were correct in the time of publishing. But
this information is not the warranty or basis to law responsibility. Z.P.P.E Eltrim Sp. z.o.o. reserve the right to change data in this document at any time.
General conditions of sale are available on our website www.eltrim.com.pl.
_________________________________
Producent zastrzega możliwość zmian bez informowania klienta

Podobne dokumenty