Aktualizacja dla R76.2

Transkrypt

Aktualizacja dla R76.2
Aktualizacja dla R76.2
Uwaga ! Podczas aktualizacji zostaną skowane wszystkie dane oraz aplikacje z
tabletu.
1. Podłącz ładowarkę do tabletu oraz przy użyciu kabla USB podłącz tablet do komputera.
Wyłącz tablet.
3. Wciśnij i przytrzymaj Vol+ oraz wciśnij Reset kiedy zostanie wykryty nowy sprzęt zwolnij
Vol+
4. Komputer powinien rozpoznać nowe urządzenie wskaż odpowiednie sterowniki z
*\rkbatchtool\Driver wybierz wersję Windows x86 lub amd64 następnie Windows 2000, XP,
Vista , 7 lub 8
5. Uruchom aplikację RKBatchTool.exe wskaż plik aktualizacji …
6. Wybierz plik update.img
7. Po uruchomieniu aplikacji oraz instalacji sterownika tabletu powinna pojawić się zielona
ikona, teraz wybierz Upgrade oraz poczekaj do zakończenia aktualizacji.
8. Po udanej aktualizacji powinien wyświetlić się komunikat Upgrade Done Success<1>
9. Teraz możesz odłączyć kabel USB.
10. Tablet uruchomi się automatycznie i dokończy instalację. Zaczekaj do pojawienia się
ekranu głównego.

Podobne dokumenty