Ćwiczenie: „Wizytówki”1

Transkrypt

Ćwiczenie: „Wizytówki”1
Ćwiczenie: „Wizytówki”1
Opracowała: Małgorzata Łaszczych
Cele:
integracja grupy;
rozwój komunikowania się uczestników zajęć;
myślenie o sobie w kategoriach metafory bądź symbolu.
Czas: 15 min.
Pomoce: kartki papieru formatu A4
Przebieg:
1. Prowadzący proponuje uczestnikom sporządzenie na kartkach swoich wizytówek. Treść
wizytówek jest dowolna; tylko imię napisane jest dużymi literami. Może być tam
umieszczony rysunek-symbol, hasło, cytat, dewiza życiowa.
2. Kiedy uczestnicy wykonują swoją wizytówkę, prowadzący rozdaje szpilki do ich
przymocowania. Uczestnicy przypinają karteczki do ubrania, po czym ochotnicy prezentują i
objaśniają własne "znaki". Wizytówki te powinny towarzyszyć uczestnikom do końca zajęć.
Są szczególnie pomocne dla osób prowadzących, które nie znają osób.
1
Źródło: Anna Paszkowska-Rogacz, „Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej.” KOWEZ,
Warszawa 2002

Podobne dokumenty