POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PIOSENKI

Transkrypt

POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PIOSENKI
POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PIOSENKI
o Koronę „ Jej Wysokości Brzanki”
Patronat: Burmistrz Tuchowa
Organizatorzy: Dom Kultury w Tuchowie
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Regulamin:
Festiwal obejmuje miasta i gminy do 20 tys. mieszkańców. Adresowany jest do dzieci
i młodzieży z regionu Pogórza. Festiwal przebiega w czterech kategoriach
wiekowych:

I dzieci przedszkolne
 II uczniowie kl. I-III
 III uczniowie kl. IV-VI
 IV uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Podmiotami wykonawczymi są:
- soliści
- zespoły wokalne - do 15 osób (duet zalicza się do zespołu)
Festiwal nie dotyczy chórów.
- Każdy uczestnik prezentuje dwie, dowolne piosenki w języku polskim, dostosowane
do wieku i możliwości wykonawcy.
Akompaniament własny, instruktora, z półplaybacku (format audio lub mp3),
a capella.
Instytucja delegująca może zgłosić do 2 wykonawców w każdej kategorii.
Każdy uczestnik może występować tylko w jednej kategorii.
Oceny i wyłonienie laureatów dokona jury powołane przez organizatora i przyzna
nagrody w każdej kategorii.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygnie organizator.
Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- wykonanie utworów
- sposób prezentacji piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Zgłoszenia do 25 maja 2016 r. ( wg. zał. wzoru)
Termin festiwalu: 4 czerwca 2016r. o godz. 1400
Miejsce festiwalu: Amfiteatr Miejski w Tuchowie
( w razie złej pogody - sala widowiskowa DK )
Organizator zapewnia:
nagłośnienie z odsłuchami, mikrofony, odtwarzacz audio, mp3.
Dodatkowych informacji udziela Andrzej Jagoda – koordynator festiwalu.
Zgłoszenia prosimy przesłać: e- mail: [email protected]
Zapraszamy!
KARTA ZGŁOSZENIA
POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PIOSENKI
o „Koronę Jej Wysokości Brzanki”
1. Imię i nazwisko* nazwa zespołu* (podać skład osobowy)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Kategoria wiekowa uczestnika: ……………………………...
3. Przygotowane utwory do prezentacji:
a)....................................................................................................................
.......................................................................................................................
(podać tytuł i autorów tekstu i muzyki)..................................................................
………………………………………………………………………………
b)...................................................................................................................................................
..........................................................................................
4. Akompaniament : (własny, zespół, instruktor, półplaybek)*
Instytucja delegująca (pieczęć)
Imię i nazwisko
przygotowującego
................................................
*właściwe zakreślić
................................................

Podobne dokumenty