KLASA 2 TEST 1 1. Pokoloruj według opisu: 1. Zosia has got green

Komentarze

Transkrypt

KLASA 2 TEST 1 1. Pokoloruj według opisu: 1. Zosia has got green
KLASA 2
TEST 1
1. Pokoloruj według opisu:
1. Zosia has got green eyes and brown hair.
2. Zosia is wearing a yellow T-shirt and purple shorts.
3. Zosia is wearing red socks and white shoes.
4. Jacek has got black eyes and blond hair.
5. Jacek is wearing an orange T- shirt and yellow shorts.
6. Jacek is wearing green socks and red shoes.
2.Wykreśl niepasujące słowo:
1.
Monday
October
2.
trousers
3.
eyes
ears
hand
4.
ham
pizza
tomato
cheese
5.
eleven
twenty
super
five
shorts
Thursday
trainers
Saturday
jeans
mouth
3. Odpowiedz na pytania:
1. What’s your name?
- ………………………………………………………
2. How old are you?
- ………………………………………………………
3. Where do you live?
- ………………………………………………………
4.Połącz polecenia z kolumny A z ich odpowiednikami z kolumny B. Wpisz literki.
A
B
1. Listen
a) Zaśpiewajcie piosenkę.
2. Be quiet, please.
b) Prosze wstać.
3. Open the window, please.
c) Słuchaj.
4. Sing the song.
d) Proszę wstać.
5. Stand up, please.
e) Proszę otworzyć okno.
1 …..; 2 ….. ; 3 ….. ; 4 ….. ; 5 ….. .
5. Połącz obrazki z podpisami.
tomato
onion
cucumber
cabbage
6.Dopasuj odpowiedzi do pytań.
What’s your name?
How old are you?
How are you today?
Have you got a pet?
What’s your favourite food?
Fine, thank you.
Chips and Cola.
Wojtek.
I’m seven.
Yes, a hamster Pysio.
7. Połącz słowa z kolumny A z polskimi odpowiednikami z kolumny B.
A
B
Christmas tree
skarpeta
angel
choinka
carol
śnieg
stocking
kolęda
snow
anioł
ODPOWIEDZI - TEST 1
1. Pokoloruj według opisu:
2. Zosia has got green eyes and brown hair.
3. Zosia is wearing a yellow T-shirt and purple shorts.
4. Zosia is wearing red socks and white shoes.
Zosia ma zielone oczy i brązowe włosy. Ma na sobie żółtą podkoszulkę i
fioletowe krótkie spodenki. Ma czerwone skarpetki i białe buty.
5. Jacek has got black eyes and blond hair.
6. Jacek is wearing an orange T-shirt and yellow shorts.
7. Jacek is wearing green socks and red shoes.
Jacek ma czarne oczy i blond włosy. Ma na sobie pomarańczową podkoszulkę i
żółte krótkie spodenki. Skarpetki są zielone a buty czerwone.
2.Wykreśl niepasujące słowo:
October
Thursday
Saturday
1.
Monday
2.
trousers
3.
eyes
ears
hand
4.
ham
pizza
tomato
cheese
5.
eleven
twenty
super
five
shorts
trainers
jeans
mouth
3. Odpowiedz na pytania: (podane odpowiedzi są przykładowe)
1. What’s your name?
- ………OLA………………………………………………
2. How old are you?
- ………8………………………………………………
3. Where do you live?
- ………JANKI………………………………………………
4.Połącz polecenia z kolumny A z ich odpowiednikami z kolumny B. Wpisz literki.
A
B
1. Listen
a) Zaśpiewajcie piosenkę.
2. Be quiet, please.
b) Prosze wstać.
3. Open the window, please.
c) Słuchaj.
d) Proszę o ciszę.
4. Sing the song.
5. Stand up, please.
e) Proszę otworzyć okno.
1 …c..; 2 …d.. ; 3 …e.. ; 4 …a.. ; 5 …b.. .
5. Połącz obrazki z podpisami.
tomato
onion
cucumber
cabbage
6.Dopasuj odpowiedzi do pytań.
What’s your name?
How old are you?
How are you today?
Have you got a pet?
What’s your favourite food?
Fine, thank you.
Chips and Cola.
Wojtek.
I’m seven.
Yes, a hamster Pysio.
8. Połącz słowa z kolumny A z polskimi odpowiednikami z kolumny B.
A
B
Christmas tree
skarpeta
angel
choinka
śnieg
carol
stocking
kolęda
snow
anioł
TEST 2
1. Zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
1.
2.
3.
4.
apple
shorts
giraffe
rubber
spaghetti
T-shirt
elephant
pen
jumper
horse
pencil
flower
ice-cream
dress
parrot
book
2. Połącz części ciała z wyrazami z ramki. Użyj różnych kolorów kredek. Dwa wyrazy są
niepotrzebne.
leg
finger
ear
knee
foot
eye
nose
hair
toe
mouth
3. Przeczytaj i zakreśl jedzenie, jakie lubi Ben.
Ben likes chicken, hamburgers, cheese, eggs and lettuce. He doesn’t like ham, tomatoes
and peppers.
4. Popatrz i pokoloruj:
Anna is wearing red dress and blue hat. The socks are white and shoes are black.
John is wearing orange shorts and a green sweater. The shoes are brown and socks
are yellow.
5.Napisz jaka jest pogoda. Wybierz właściwe z podanych słów: sunny, snowy,
rainy, windy, cloudy, foggy, hot, cold.
It’s ……………………….. and ……………………………… .
It’s …………………………………………. .
It’s ………………………… and …………………….
It’s …………………………. and ……………………………
6.Podpisz rysunki wybierając właściwe słowa z ramki.
running
swimming
dancing
riding a bike
playing computer games
playing football
skiing
roller-skating
playing basketball playing tennis
…………………..
………………………….. ……………………..
…………………………
……………………….
………………………..
…………………………
7.Połącz pytania z kolumny A z odpowiedziami z kolumny B i wpisz odpowiednie literki:
1. Where do you live?
2. How old are you?
3. What’s the weather like?
4. What’s your telephone number?
a) 8
b) 747 566 879
c) Twelve o’clock
d) It’s snowing
5. What’s the time?
e) In Warsaw
1
____ , 2 ____ , 3 ____ , 4 ____ , 5 ____ .
8.Wpisz słowa z ramki do odpowiednich kolumn
pumpkin
Father Christmas
vampire
reindeer
presents
skeleton
Christmas tree
witch
Halloween
Christmas
ODPOWIEDZI
TEST 2
1. Zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
1.
2.
3.
4.
apple
shorts
giraffe
rubber
spaghetti
T-shirt
elephant
pen
jumper
horse
pencil
flower
ice-cream
dress
parrot
book
2. Połącz części ciała z wyrazami z ramki. Użyj różnych kolorów kredek. Dwa wyrazy
są niepotrzebne.
leg - noga
włosy toe
ear - ucho
knee
eye - oko
mouth - usta
finger - palec
nose - nos
foot - stopa
hair -
3. Przeczytaj i zakreśl jedzenie, jakie lubi Ben.
Ben likes chicken, hamburgers, cheese, eggs and lettuce. He doesn’t like ham, tomatoes
and peppers.
4. Popatrz i pokoloruj:
Anna is wearing red dress and blue hat. The socks are white and shoes are black.
John is wearing orange shorts and a green sweater. The shoes are brown and socks
are yellow.
Ania ma czerwoną sukienkę i niebieski kapelusz. Skarpetki są białe a buty czarne.
John ma pomarańczowe szorty i zielony sweter. Buty są brązowe a skarpetki
żółte.
5.Napisz jaka jest pogoda. Wybierz właściwe z podanych słów: sunny, snowy,
rainy, windy, cloudy, foggy, hot, cold.
It’s rainy and cloudy.
It’s windy .
It’s cold and snowy.
It’s hot and sunny .
6.Podpisz rysunki wybierając właściwe słowa z ramki.
playing football
swimming
skiing
playing computer games
dancing
roller-skating
riding a bike
5. Połącz pytania z kolumny A z odpowiedziami z kolumny B i wpisz odpowiednie
literki:
1. Where do you live?
2. How old are you?
3. What’s the weather like?
4. What’s your telephone number?
5. What’s the time?
a) 8
b) 747 566 879
c) Twelve o’clock
d) It’s snowing
e) In Warsaw
1 _e___ , 2 _a___ , 3 __d__ , 4 __b__ , 5 _c___ .
6. Wpisz słowa z ramki do odpowiednich kolumn
Halloween
Christmas
pumpkin
reindeer
skeleton
Father Christmas
vampire
Christmas tree
witch
presents
TEST 3
1 . Skreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
circus
juggler
elephant
crocodile
snow
one
sun
twenty
zoo
rat
magician
giraffe
frog
fog
twelve
tree
skirt
shoes
pig
pink
grey
black
leg
ear
eye
mouth
living room
jump
school
run
star
kitchen
dance
t-shirt
bedroom
fly
2. Wpisz po pięć słówek z ramki w odpowiednie kategorie.
run
skateboard
football
pencil
basketball
playground
sunny
cloudy
mum
snowing
swim
uncle
sister
windy
rubber
book
brother
raining
grandma
pencil case
WEATHER: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
SCHOOL: …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
FAMILY:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
SPORT: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Przeczytaj
i podpisz rzeczy, które posiada Ben.
Ben has got a bike, but he hasn’t got a scooter. He has got a computer game, a
skateboard,
a T-shirt, a rubber, but he hasn’t got a mobile phone.
4. Przeczytaj opis i pokoloruj.
Kate is wearing green dress and orange and red shoes. John is wearing white T-shirt
and blue jeans. His shoes are black and yellow.
5. Połącz wyrażenia z kolumny A z polskimi odpowiednikami z kolumny B. Użyj
różnych kolorów kredek.
A
1. Be quiet, please.
B
a) Spójrz na mnie.
2. Close your books.
b) Wskaż na okno.
3. Sing the song.
c) Proszę o ciszę.
4. Look at me.
d) Zamknijcie książki.
5. Point to the window.
e)Zaśpiewajcie piosenkę.
6. Napisz jaka jest pogoda. Wybierz właściwe z podanych słów:
cold, hot, foggy, cloudy, rainy, windy, snowy, sunny
It’s ………………………… .
It’s …………… and ………… .
It’s ……………….. and………… .
7.Zakreśl poprawną odpowiedź:
1. Baubles to:
a) bombki na choince
b) łańcuchy
2. The Easter egg hunt to:
a) szukanie Wielkanocnych pisanek
b) malowanie jajek
3. Flaga Anglii ma kolory:
a) biały, czerwony i zielony
b) czerwony, biały i niebieski
4. Christmas pudding to:
a) deser świąteczny
b) dekoracja świąteczna
5. Na obiad w Święta Bożego Narodzenia Anglicy jedzą:
a) pieczoną gęś
b) pieczonego indyka
ODPOWIEDZI
TEST 3
1 . Skreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
circus
juggler
elephant
crocodile
snow
one
zoo
rat
sun
twenty
magician
giraffe
frog
fog
twelve
tree
skirt
shoes
pig
pink
grey
black
leg
ear
eye
mouth
living room
jump
school
star
kitchen
run
dance
2 Wpisz po pięć słówek z ramki w odpowiednie kategorie.
WEATHER: sunny cloudy snowing windy raining
SCHOOL: pencil playground rubber book pencil case
FAMILY : mum uncle sister brother grandma
SPORT: run skateboard football basketball swim
t-shirt
bedroom
fly
3. Przeczytaj
i podpisz rzeczy, które posiada Ben.
Ben has got a bike, but he hasn’t got a scooter. He has got a computer game, a
skateboard,
a T-shirt, a rubber, but he hasn’t got a mobile phone.
a bike
a computer game
a skateboard
a T-shirt
a rubber
4. Przeczytaj opis i pokoloruj.
Kate is wearing green dress and orange and red shoes. John is wearing white T-shirt
and blue jeans. His shoes are black and yellow.
Dziewczynka ma zieloną sukienkę i pomarańczowo-czerwone
buty. Chłopiec ma białą podkoszulkę i niebieskie dżinsy. Buty
są czarno-żółte.
5. Połącz wyrażenia z kolumny A z polskimi odpowiednikami z kolumny B. Użyj
różnych kolorów kredek.
A
1. Be quiet, please.
B
a) Spójrz na mnie.
2. Close your books.
b) Wskaż na okno.
3. Sing the song.
c) Proszę o ciszę.
4. Look at me.
d) Zamknijcie książki.
5. Point to the window.
e)Zaśpiewajcie piosenkę.
1 c, 2 d,
3 e,
4 a,
5 b.
6. Napisz jaka jest pogoda. Wybierz właściwe z podanych słów:
It’s windy.
It’s cloudy and raining.
It’s cold and snowing.
7.Zakreśl poprawną odpowiedź:
1. Baubles to:
a)bombki na choince
b) łańcuchy
2. The Easter egg hunt to:
a)szukanie Wielkanocnych pisanek
b) malowanie jajek
3. Flaga Anglii ma kolory:
a)biały, czerwony i zielony
b) czerwony, biały i niebieski
4. Christmas pudding to:
a)deser świąteczny
b) dekoracja świąteczna
5. Na obiad w Święta Bożego Narodzenia Anglicy jedzą:
a)pieczoną gęś
1 a, 2 a, 3 b, 4 a, 5 b.
b) pieczonego indyka
Test 4
1.Zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
1
jacket
skirt
2
scissors
donkey
3
ruler
pencil
trousers
tiger
monkey
parrot
4
pasta
lemon
5
ear
leg
6
hamster
7
tomato
8
lion
boat
head
girl
rubber
yoghurt
mouth
ostrich
football
salad
orange
tennis
basketball
elephant
pear
doll
9
mum
baby
dad
sister
10
cloudy
sunny
hat
hot
2. Połącz pytania z kolumny A z odpowiedziami z kolumny B i wpisz
odpowiednie
literki:
1. Are you hungry?
A) Yummy! I love it!
2. Do you like pizza?
B) Yes, and I can dance.
3. Can you sing?
C) Six. Three turtles and three hamsters.
4. What is she wearing?
D) A purple jacket.
5. How many animals can you see?
E) No.
1 ____ , 2 ____ , 3 ____ , 4 ____ , 5 ____ .
3.Odpowiedz na pytania o sobie. Możesz odpowiedzieć jednym słowem.
1. What’s your name?
…………………………………………………………………………………………………………………….. .
2. Can you ride a horse?
…………………………………………………………………………………………………………………… .
3. What’s your favourite number?
…………………………………………………………………………………………………………………… .
4. Do you like swimming?
…………………………………………………………………………………………………………………… .
5. What colour is an elephant?
………………………………………………………………………………………………………………….. .
4. Wpisz słówka z ramki w odpowiednie kategorie:
kitchen
rubber
cheese
fruit
brother
bathroom
salad
copybook
pencil-case
biscuits
bedroom
granddad
milk
schoolbag
marker
hall
granny
dad
mum
garden
FAMILY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
FOOD:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
HOUSE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SCHOOL:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
5.Połącz obrazki związane z Wielkanocą z angielskimi podpisami. Użyj
różnych kolorów kredek.
daffodil
lamb
bunny
chick
catkin
ODPOWIEDZI
Test 4
1.Zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
1
jacket
skirt
2
scissors
donkey
3
ruler
pencil
trousers
tiger
monkey
parrot
4
pasta
lemon
5
ear
leg
6
hamster
7
tomato
8
lion
boat
head
girl
rubber
yoghurt
mouth
ostrich
football
salad
orange
tennis
basketball
elephant
pear
doll
9
mum
baby
dad
sister
10
cloudy
sunny
hat
hot
2. Połącz pytania z kolumny A z odpowiedziami z kolumny B i wpisz
odpowiednie
literki:
1. Are you hungry?
A) Yummy! I love it!
2. Do you like pizza?
B) Yes, and I can dance.
3. Can you sing?
C) Six. Three turtles and three hamsters.
4. What is she wearing?
D) A purple jacket.
5. How many animals can you see?
E) No.
1 __E__ , 2 __A__ , 3 __B__ , 4 __D__ , 5 __C__ .
3.Odpowiedz na pytania o sobie. Możesz odpowiedzieć jednym słowem.
(odpowiedzi są przykładowe)
1. What’s your name?
…………Ola………………………………………………………………………………………………………….. .
2. Can you ride a horse?
……………Yes……………………………………………………………………………………………………… .
3. What’s your favourite number?
………………7…………………………………………………………………………………………………… .
4. Do you like swimming?
……………… Yes…………………………………………………………………………………………………… .
5. What colour is an elephant?
………………grey………………………………………………………………………………………………….. .
4. Wpisz słówka z ramki w odpowiednie kategorie:
FAMILY: brother granddad dad mum granny
FOOD: cheese fruit salad milk biscuits
HOUSE: kitchen bathroom bedroom garden hall
SCHOOL: rubber marker schoolbag copybook pencil-case
5.Połącz obrazki związane z Wielkanocą z angielskimi podpisami. Użyj
różnych kolorów kredek.
daffodil
lamb
bunny
chick
catkin
TEST 5
1.Zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
1. socks
skirt
cow
trousers
2. scissors
donkey
tiger
monkey
3. ruler
pencil
parrot
rubber
4. pasta
pizza
shirt
yoghurt
5. eye
leg
nose
mouth
6. horse
man
dog
7. tomato
orange
green
apple
8. football
basketball
doll
tennis
9. grey
pink
lemon
orange
10. cloudy
windy
hot
hat
cat
2.Popatrz i pokoloruj.
She’s wearing a pink dress, blue and white hat and black shoes. The flower
is red, purple and green.
He’s wearing blue raincoat and red shoes. The umbrella is yellow and the
frog is green.
3.Wpisz wyrażenia z ramki pod odpowiednimi obrazkami:
foggy and cold,
sunny
raining and cloudy,
windy and hot,
snowy and
It’s_________________________
It’s ___________________________
It’s_________________________
It’s ___________________________
4. Połącz pytania z kolumny A z odpowiedziami z kolumny B.
1. What’s your name?
a) 9
2. How old are you?
b) It’s pizza.
3. What’s your favourite colour?
c) Sally
4. When’s your birthday?
d) In May
5. What’s your favourite food?
e) Green
5 . Uzupełnij nazwy dni tygodnia.
1.
2.
3.
4.
5.
M
T
W
T
F
_____
_____
_____
H
_____
_____
_____
_____
_____
I
D
S
N
_____
_____
_____
_____
_____
S
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Y
D
_____
_____
Y
_____
6.Zakreśl poprawną odpowiedź:
1. Halloween jest w:
a) październiku
b) grudniu
2. Święty Walenty to patron:
a) zakochanych
b) kwiaciarek
3. Walentynki są w:
a) czerwcu
b) lutym
c) listopadzie
c) cukierników
c) sierpniu
4. Święty Mikołaj nazywa się:
a) Holy Nicholas
b) Holy Santa
c) Father Christmas
5. Dzieci w Stanach Zjednoczonych w czasie Bożego Narodzenia wieszają
przy kominku:
a) bombki
b) długą skarpetę
c) pluszowego renifera
6. Dynia jest symbolem:
a) Święta Dziękczynienia
b) Halloween
c) Wielkanocy
ODPOWIEDZI
TEST 5
1.Zakreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych:
1. socks
skirt
cow
trousers
2. scissors
donkey
tiger
monkey
3. ruler
pencil
parrot
rubber
4. pasta
pizza
shirt
yoghurt
5. eye
leg
nose
mouth
6. horse
man
dog
cat
7. tomato
orange
green
apple
8. football
basketball
doll
tennis
9. grey
pink
lemon
orange
10. cloudy
windy
hot
hat
2.Popatrz i pokoloruj.
Dziewczynka ma różową sukienkę, biało-niebieski kapelusz i czarne buty.
Kwiatek jest czerwony, fioletowy i zielony.
Chłopiec ma niebieski płaszcz przeciwdeszczowy, czerwone buty. Parasol
jest żółty, a żaba zielona.
3.Wpisz wyrażenia z ramki pod odpowiednimi obrazkami:
It’s raining and cloudy
It’s windy and hot
It’s snowy and sunny
It’s foggy and cold
4. Połącz pytania z kolumny A z odpowiedziami z kolumny B i wpisz
odpowiednie
literki:
1. What’s your name?
a) 9
2. How old are you?
b) It’s pizza.
3. What’s your favourite colour?
c) Sally
4. When’s your birthday?
d) In May
5. What’s your favourite food?
e) Green
1 _c___ , 2 __a__ , 3 __e__ , 4 __d__ , 5 __b__ .
5. Uzupełnij nazwy dni tygodnia.
1.
2.
3.
4.
5.
M
T
W
T
F
O
U
E
H
R
N
E
D
U
I
D
S
N
R
D
A
D
E
S
A
Y
A
S
D
Y
Y
D
A
A
Y
Y
6 . Zakreśl poprawną odpowiedź:
1. Halloween jest w:
a) październiku
b) grudniu
c) listopadzie
2. Święty Walenty to patron:
c) cukierników
a) zakochanych b) kwiaciarek
3. Walentynki są w:
a) czerwcu b) lutym
c) sierpniu
4. Święty Mikołaj nazywa się:
a) Holy Nicholas
b) Holy Santa
c) Father Christmas
5. Dzieci w Stanach Zjednoczonych w czasie Bożego Narodzenia wieszają przy
kominku:
c) pluszowego renifera
a) bombki
b) długą skarpetę
6. Dynia jest symbolem:
a) Święta Dziękczynienia b) Halloween
c) Wielkanocy

Podobne dokumenty