Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu na stanowisko

Transkrypt

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu na stanowisko
Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu
na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Chojnicach
o sygnaturze A-lll-4/2016
Egzamin odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016 roku, godzina 9:00 w budynku
Sądu Rejonowego w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 30, 89-600 Chojnice, sala
rozpraw nr 8 - 1 piętro
W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym
o godzinie 9:00
Lista osób zakwalifikowanych na stanowisko referendarza sadowego na konkurs
osygn. A-lll-4/2016
1
Bizio
Justyna
Miejscowość
zamieszkania
Chojnice
2
Bretes
Ilona
Gdańsk
3
Jasińska
Lucyna
Chełmno
4
Rnopisz
Tomasz
Poznań
5
Kobryński
Przemysław
Łomża
6
Koc
Stanisław
Inowrocław
7
Purzycka
Magdalena
Olsztyn •
8
Walesiak
Piotr
Pułtusk
Imię
Nazwisko
Lp.
Kandydat może posiadać ze sobą w celu wykorzystania przy pisaniu pracy
pisemnej niezbędne akty prawne z zakresu prawa cywilnego, postępowania
cywilnego, prawa handlowego oraz postępowania wieczystoksięgowego bez
naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek.
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o telefoniczną informację
-tel.:52 395-28-00
PREZES
SĄDU REJONOWEGO
Danuta Czatnecka-Kawą

Podobne dokumenty