Oferty pracy wakacyjnej

Komentarze

Transkrypt

Oferty pracy wakacyjnej
OFERTY PRACY WAKACYJNEJ
Stanowisko:
NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, FRANCJA, HISZPANIA, PORTUGALIA, AUSTRIA,
SZWECJA, HOLANDIA, BELGIA - OPIEKUNKA DO DZIECI – AU PAIR
Miejsce zatrudnienia: róŜne miasta
Zakres obowiązków: Au Pair to międzynarodowy program dla młodzieŜy, słuŜący głównie nauce języka obcego,
osoba mieszka u rodziny zagranicznej pomagając im w opiece nad dziećmi i ucząc sie przy tym języka obcego
Wynagrodzenie: kieszonkowe – od 400 Euro/m-c, czasem opłacany kurs językowy
Rodzaj umowy: wyjazdy wakacyjne (2-4 miesięcy)
Godziny pracy: 30 godz./tydzień
Zakwaterowanie: własny pokój u rodziny goszczącej, bezpłatne wyŜywienie
Kwalifikacje: wiek do 25 lat, średnia znajomość języka obcego: Niemcy i Austria – niemiecki, Francja –
francuski, Belgia – angielski, niemiecki lub francuski, Holandia – angielski lub niemiecki, pozostałe kraje angielski
SPOSÓB REKRUTACJI: osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
[email protected] z tytułem maila AU PAIR
Stanowisko:
HOLANDIA - PŁATNA PRAKTYKA (STAś) W ROLNICTWIE – 20 miejsc
Miejsce zatrudnienia: okolice Grubbenvorst
Zakres obowiązków: praca w rolnictwie - farmy rolne, szklarnie, produkcja warzyw, owoców i kwiatów
Wynagrodzenie: 5,3 Euro/godz. netto
Rodzaj umowy: 3-miesięczna
Termin rozpoczęcia pracy: od czerwca 2013
Godziny pracy: około 40 godz./tydzień
Zakwaterowanie: zorganizowane i opłacone, wyŜywienie - odciągane z pensji 4,5 euro dziennie, dodatkowo zwrot
kosztów podróŜy do Holandii
Kwalifikacje: wyłącznie osoby do 25 lat (ze względu na holenderskie przepisy odnośnie uczestnictwa w staŜach),
średnia znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, brak wad wzroku typu daltonizm
Znajomość języka obcego: średnia znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
SPOSÓB REKRUTACJI: osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
[email protected] z tytułem maila HOLANDIA - PRAKTYKI