wielokrotne wyróżnienie gazele biznesu

Transkrypt

wielokrotne wyróżnienie gazele biznesu
RZETELNA FiTma
Wrocław, 01.02.2011
r.
List gratulaqĄny
Proszę przyjąc serdeczne
g
ratu
lacje
dla firmy
Przedsiębiorstwo NAN Andrzej NeIson, Małgorzata Nelson sp.j.
za
wyznaczenie najwyzszych standardów W pzestzeganlu zetelnych
i transparentnych zasad prowadzenla firmy oraz budowanie systemu wymiany
informacji gospodarczych w Polsce w 2010
r.
Laureaci wyróznień przpnawanych w ramach programu Rzetelna Firma propagując
etyczne zasady w biznesie przyczyniają się do poprawy jakości funkcjonowania
kĘowego rynku.
Powyższe zasługi zostaną nagrodzone statuetką wręczoną podczas
gali Gazele Biznesu w Gdańsku, dn. 24.02.2011
r.
Życzymy wielu sukcesów, dalszego intensyłnego rozvvoju filmy oraz zdobycia wielu
nowych, kluczowych klientow.
Krajovt'y Rejestr tługów
Biuro lnformacii Gospodarczej S.A.
Prezes Zaządu
Rzetelna Firma Sp. z o.o.
,łnk
' Ae,AdamŁącki
Ą
l'-Ffig![
ĘtEia
Program Rzetelna Firma jest prowadzony pod patronatem Krajowego Rejestru Długów,
którv rekomenduie wsoÓłorace wvłacznie z Rzetelnvmi Firmami.