XV Forum - Cyrenejczyk

Transkrypt

XV Forum - Cyrenejczyk
Cyrenejczyk - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo
XV Forum
XV FORUM
Wyróżnieni STATUETKĄ CYRENEJCZYKA
Statuetką złotą - o. Stanisław Olesiak
Statuetką srebrną - Halina i Artur Zapała
Statuetką brązową:
1.
Zespół Szkół Samorządowych nr 4 ul. Reymonta 3; Limanowa
2.
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 ul. M. Konopnickie; Limanowa
3.
Ks. Stanisław Pietrzak
4.
Piotr Krok
5.
Wojciech Salamon
6.
Alicja Schneider
strona 1 / 2
Cyrenejczyk - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo
XV Forum
7.
Weronika Kurek
8.
Izydor Puścizna
Serdecznie dziękujemy wszystkim Dobroczyńcom i Sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania
tegorocznego XV Forum Osób Niepełnosprawnych. Naszą wdzięczność staramy się okazywać modlitwą podczas
comiesięcznych Mszy św. sprawowanych w Domu Pielgrzyma w Limanowej.
Szczególne podziękowanie składamy również Panu Marianowi Wójtowiczowi, który w sposób bezinteresowny
podjął się prowadzenia całodniowego spotkania na płycie Limanowskiego Rynku.
galeria zdjęc
strona 2 / 2