освіта для сучасності edukacja dla współczesnośсi

Komentarze

Transkrypt

освіта для сучасності edukacja dla współczesnośсi
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Комітет педагогічних наук Польської академії наук
Наукове товариство “Польща–Україна”
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи
ОСВІТА ДЛЯ
EDUKACJA
СУЧАСНОСТІ
DLA WSPÓŁCZESNOŚСI
VI УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ / ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ
П РОГРАМА
PROGRAM
14–16 вересня 2015 року
Київ
Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
2015
1
2
РЕГЛАМЕНТ
VI УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО / ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ
«Освіта для сучасності»
14 – 16 вересня 2015 року
14 вересня (понеділок)
до 16:00 –
16:00 – 17:00 –
17:00 – 18:30 –
19:00 – 22:00 –
Заїзд і поселення учасників форуму
Обід
Зустріч на Майдані Незалежності.
Покладання квітів до пам’ятника Небесній Сотні
Урочисте відкриття Форуму у Національній філармонії України
(м. Київ, Володимирський узвіз, 2)
Привітання учасникам VI Форуму
Концерт
15 вересня (вівторок)
9:30 – 11.30 –
11.30 – 12.00 –
12:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14.30 – 17.00
17.00 – 19.30
20:00
–
–
–
–
–
Перше пленарне засідання (м. Київ, вул. Пирогова, 9)
Прес-конференція, ауд. 232
Перерва на каву
Друге пленарне засідання (м. Київ, вул. Пирогова, 9)
Обід
Робота секцій
Екскурсія
Урочиста вечеря
16 вересня (середа)
9.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00
–
–
–
–
–
–
Третє пленарне засідання (м. Київ, вул. Пирогова, 9)
Перерва на каву
Підсумкове пленарне засідання (м. Київ, вул. Пирогова, 9)
Обід
Вільний час
Від’їзд в аеропорт «Бориспіль»
Робочі мови:
- українська
- польська
- англійська
- російська
Регламент:
доповідь на пленарному засіданні
виступ на секційному засіданні
виступ у дискусії
до 15 хв.
до 10 хв.
3-5 хв.
3
PORZĄDEK OBRAD
VI Forum Ukraińsko-Polskiego / Polsko-Ukraińskiego
Forum Naukowego
«Edukacja dla współczesności»
14 – 16 września 2015 roku
14 września (poniedziałek)
do 16:00
16:00 -17:00
17:00 -18:30
–
–
–
19:00 - 22:00
–
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Forum Obiad Spotkanie na Majdanie Niezależności
Składanie kwiatów przy Pomniku Niebiańskiej Sotni Uroczyste otwarcie Forum w Filharmonii Narodowej Ukrainy
(Kijów, Wołodymyrskyj uzwiz nr 2)
Powitanie uczestników VI Forum
Koncert 15 września (wtorek)
9:30 - 11.30
11.30 -12.00
–
Pierwsza sesja plenarna (Kijów, ul. Pirogowa nr 9) –
Konferencja prasoowa, sala 232
12:00 -13:30
13:30 - 14:30
14.30 -17.00
17.00 -19.30
20:00
–
–
–
–
–
Przerwa na kawę
Druga sesja plenarna (Kijów, ul. Pirogowa nr 9) Obiad Praca sekcji Wycieczka Kolacja uroczysta 16 września (środa)
9.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00
–
–
–
–
–
–
Trzecia sesja plenarna (Kijów, ul. Pirogowa nr 9) Przerwa na kawę Końcowa sesja plenarna (Kijów, ul. Pirogowa nr 9) Obiad Czas do dyspozycji własnej Wyjazd na lotnisko «Boryspil» Języki robocze:
- ukraiński
- polski
- angielski
- rosyjski
4
Regulamin: referat na sesji plenarnej
wystąpienie na sesji plenarnej
wystąpienie w dyskusji
do 15 min.
do 10 min.
3-5 min. 14 вересня (понеділок)
17:00 – 18:30
м. Київ, Майдан Незалежності
ЗУСТРІЧ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ ДО ПАМ’ЯТНИКА НЕБЕСНІЙ СОТНІ
________________________________________________________________________________
19:30 – 22:00
м. Київ, Національна філармонія України,
Володимирський узвіз, 2
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ VI УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО /
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ
«ОСВІТА ДЛЯ СУЧАСНОСТІ»
ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ФОРУМУ
КОНЦЕРТ
________________________________________________________________________________
14 września (poniedziałek)
17:00 – 18:30
Kijów, Majdan Niezależności
SPOTKANIE NA MAJDANIE NIEZALEŻNOŚCI
SKŁADANIE KWIATÓW PRZY POMNIKU NIEBIAŃSKIEJ SOTNI
________________________________________________________________________________
19:30 – 22:00
Kijów, Filharmonia Narodowa Ukrainy,
Wołodymyrskyj uzwiz nr 2
UROCZYSTE OTWARCIE VI UKRAIŃSKO-POLSKIEGO /
POLSKO-UKRAIŃSKIEGO FORUM NAUKOWEGO
«EDUKACJA DLA WSPÓŁCZESNOŚCI»
POWITANIE UCZESTNIKÓW FORUM
KONCERT
________________________________________________________________________________
5
9.30 – 12.00
м. Київ, вул. Пирогова, 9,
НПУ імені М. П. Драгоманова,
конференц-залa, ауд. 231
15 вересня (вівторок)
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори:
Франтішек Шльосек, доктор наук (хаб.), професор, іноземний
член НАПН України, директор Інституту педагогіки Академії
спеціальної педагогіки ім. Марії Ґжеґожевської у Варшаві, голова
Наукового товариства «Польща-Україна».
Нелля Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний
член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної
освіти і освіти дорослих НАПН України
ДОПОВІДІ:
Василь КРЕМЕНЬ
м. Київ, Україна
доктор філософських наук, професор,
дійсний член НАН України і НАПН України,
президент Національної академії
педагогічних наук України,
президент Товариства «Знання» України
[email protected] ОСВІТА, ОСОБИСТІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ ПОСТУП
EDUKACJA, OSOBOWOŚĆ I POSTĘP SPOŁECZNY
6
Bogusław ŚLIWERSKI m. Warszawa, Polska
Prof. zw. Dr. hab. Przewodniczący
Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk, profesor Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej oraz Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie [email protected] STRATEGIE REFORM EDUKACYJNYCH W DOBIE
NEOLIBERALNEJ DOMINACJI HIPERKULTURY
СТРАТЕГІЇ ОСВІТНІХ РЕФОРМ В ЕПОХУ
ДОМІНУВАННЯ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ГІПЕРКУЛЬТУРИ
Stefan M. KWIATKOWSKI m. Warszawa, Polska
Prof. zw. Dr. hab.,
zagraniczny członek NAPN Ukrainy,
Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk, prorektor ds. Nauki
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie [email protected] W DRODZE DO ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU KWALIFIKACJI
НА ШЛЯХУ ДО ІНТЕГРОВАНОЇ
СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ
7
Віктор АНДРУЩЕНКО м. Київ, Україна
доктор філософських наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
дійсний член НАПН України,
ректор Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, президент Асоціації
ректорів педагогічних університетів Європи [email protected] ФІЛОСОФІЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ:
СТАТУС І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
FILOZOFIA W PROCESIE PEDAGOGICZNYM:
STATUS I DEFINICJA FUNKCJONALNA
Franciszek SZLOSEK m. Warszawa, Polska
Prof. Dr. hab.,
zagraniczny członek NAPN Ukrainy,
Przewodniczący Towarzystwa Naukowego
«Polska – Ukraina», dyrektor Instytutu Pedagogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie [email protected] TEORETYCZNOŚĆ PEDAGOGIKI PRACY
ТЕОРЕТИЧНІСТЬ ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ
8
Любов МАЦЬКО
м. Київ, Україна
доктор філологічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
завідувач кафедри стилістики української мови
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
[email protected]
УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКІ ЛІНГВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ
ПАРАЛЕЛІ (КОНСТАНТИ) В ОСВІТІ
UKRAIŃSKO-POLSKI LINGWOKULTUROLOGICZNE PARALELE (STAŁE) W EDUKACJI
Zygmunt WIATROWSKI
m. Włocławek, Polska
Prof. zw. Dr. hab.,
Doctor Honorowy NAPN Ukrainy,
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku [email protected] IDEAŁY WYCHOWANIA – SZCZEGÓLNIE
AKCENTOWANE I UPOWSZECHNIANE W
OKRESIE PRZEŁOMU WIEKÓW [XX i XXI] W POLSCE
ІДЕАЛИ ВИХОВАННЯ – ОСОБЛИВО
АКЦЕНТОВАНІ І ПОШИРЮВАНІ
У ПОЛЬЩІ НА ЗЛАМІ XX і XXI СТОЛІТЬ
9
Георгій ФІЛІПЧУК м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член НАПН України
[email protected] КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ВИМІР ГРОМАДЯНСЬКОСТІ
WYMIAR KULTURALNO-EDUKACYJNY OBYWATELSKOŚCI
Jan ŁASZCZYK m. Warszawa, Polska
Prof. Dr. hab.,
rector Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie [email protected] PRZEMIANY EDUKACYJNE A ZMIANA CZŁOWIEKA
ОСВІТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ЗМІНА ЛЮДИНИ
10
Ольга МАТВІЄНКО
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Київського
національного лінгвістичного університету [email protected] БАГАТОМОВНІСТЬ У ВИЩІЙ
ОСВІТІ КРАЇН ЄВРОПИ
WIELOJĘZYCZNOŚCI W SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM W KRAJACH EUROPEJSKICH
Mirosław J. SZYMAŃSKI m. Warszawa, Polska
Prof. zw. Dr. hab.,
Kierownik Katedry Socjologii Edukacji
Instytutu Pedagogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie [email protected] EDUKACJA JAKO WARTOŚĆ W OKRESIE
GWAŁTOWNEJ ZMIANY SPOŁECZNEJ
ОСВІТА ЯК ЦІННІСТЬ В ПЕРІОД
СТРІМКИХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН
11
Олег ПАДАЛКА м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
перший проректор Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
[email protected] СИНЕРГЕТИЧНА ЄДНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ЯК АТРИБУТ СОЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
JEDNOŚĆ SYNERGICZNA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO
ŚRODOWISKA JAKO ATRYBUT ZARZĄDZANIA
SPOŁECZNEGO I FUNKCJONALNEGO
W SZKOLE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ
12
12.00 – 13.30
м. Київ, вул. Пирогова,9,
НПУ імені М. П. Драгоманова,
конференц-зала, ауд. 231
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори:
Зигмунт
Вятровський,
доктор
хабілітований,
професор
звичайний, почесний доктор НАПН України, директор Інституту
педагогіки Вищої гуманістично-економічної школи у Влоцлавку
Георгій Філіпчук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний
член НАПН України
Tadeusz ALEKSANDER
m. Warszawa, Polska
Prof. zw. Dr. hab.
Przewodniczący Komitetu Andragogiki
przy Komitecie Polskiej Akademii Nauk
[email protected] STUDIA PODYPLOMOWE JAKO WAŻNE
OGNIWO SYSTEMU EDUKACJI
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА
ЛАНКА СИСТЕМИ ОСВІТИ
13
Олександр ЛЯШЕНКО м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
академік-секретар Відділення загальної
середньої освіти Національної академії
педагогічних наук України [email protected] ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ
ВИМІРЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
TESTY PEDAGOGICZNE JAKO MIARA
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W NAUCE
Janusz GĘSICKI
m. Warszawa, Polska
Prof. Dr. hab.
Kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk
[email protected] EDUKACJA W NIEPEWNYCH CZASACH
ОСВІТА У НЕСТАБІЛЬНІ ЧАСІ
14
Михайло КОЗЯР м. Львів, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
генерал-лейтенант служби цивільного захисту,
ректор Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності [email protected] ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ: ЯК ЇЇ ФОРМУВАТИ?
KOMPETENCJE ZAWODOWE PRZYSZŁYCH
OFICERÓW: JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?
Tamara ZACHARUK m. Siedlce, Polska
Prof. Dr. hab.
rektor Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach [email protected] REALIZACJA „EUROPEJSKIEJ STRATEGII
W SPRAWIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
2010–2020: ODNOWIONE ZOBOWIĄZANIE
DO BUDOWANIA EUROPY BEZ BARIER”
A KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE WYŻSZYM
РЕАЛІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
ЩОДО ІНВАЛІДНОСТІ НА 2010-2020 рр.:
ОНОВЛЕНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ІЗ РОЗБУДОВИ
ЄВРОПИ БЕЗ БАР’ЄРІВ» ТА ПІДГОТОВКА
НА РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
15
Іван БЕХ м. Київ, Україна,
доктор психологічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
директор Інституту проблем виховання
НАПН України [email protected] ДВА ЕТАПИ РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ – ДВІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВИХОВНІ СТРАТЕГІЇ
DWA ETAPY ROZWOJU
NAUKI PEDAGOGICZNEJ – DWIE
STRATEGII EKSPERYMENTALNO-WYCHOWAWCZE
Waldemar FURMANEK m. Rzeszów, Polska
Prof. zw. Dr. hab.
Uniwersytet Rzeszowskiego
[email protected]
PRACA LUDZKA JAKO WARTOŚĆ
ЛЮДСЬКА ПРАЦЯ ЯК ЦІННІСТЬ
16
Володимир БОНДАР
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
директор Інституту педагогіки і психології
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова [email protected] КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНОМУ,
НАУКОВОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ПІЗНАННІ MYŚLENIE KRYTYCZNE W POZNANIU
SPOŁECZNYM, NAUKOWYM, EDUKACYJNYM
Анатолій КУЗЬМІНСЬКИЙ м. Черкаси, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України [email protected] ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІСТИЧНО
СПРЯМОВАНОГО ВИХОВАННЯ В
ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
FILOZOFIA HUMANISTYCZNIE
ZORIENTOWANEGO WYCHOWANIA W ŻYCIU
I TWÓRCZOŚCI TARASA SZEWCZENKI
17
Нелля НИЧКАЛО
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
академік-секретар Відділення професійної
освіти і освіти дорослих НАПН України [email protected] ВІД АНТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ДО
СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
OD PEDAGOGIKІ ANTYCZNEІ DO
SYSTEMU NAUK PEDAGOGICZNYCH
18
9.00 – 11.00
м. Київ, вул. Пирогова,9,
НПУ імені М. П. Драгоманова,
конференц-зала, ауд. 231
16 вересня (середа)
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератори:
Лариса Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, директор
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
голова правління Громадської спілки «Українська асоціація освіти
дорослих»
Єжи Куніковські, доктор хабілітований, професор звичайний,
почесний доктор НАПН України, керівник кафедри освіти для
безпеки Природничо-гуманістичного університету в Сєдльцах
Лілія ГРИНЕВИЧ м. Київ, Україна
Голова Комітету
Верховної Ради України з питань науки та освіти,
народний депутат України [email protected] ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ
ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
PRAWODAWCZE INICJATYWY W ZAKRESIE EDUKACJI W
KONTEKŚCIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UKRAINY
19
Ryszard GERLACH m. Bydgoszcz, Polska
Prof. zw. Dr. hab.
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [email protected] EDUKACJA WOBEC OCZEKIWAŃ I POTRZEB
WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY
ОСВІТА ТА ОЧІКУВАННЯ І
ПОТРЕБИ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Наталія ПРОТАСОВА м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри управління освітою
Національної академії державного управління
при Президентові України
[email protected] ОСВІТА ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА
ТА ОСВІТА З ПРАВ ЛЮДИНИ:
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
EDUKACJA DLA DEMOKRATYCZNEGO
OBYWATELSTWA I EDUKACJA Z PRAW CZŁOWIEKA:
DOŚWIADCZENIE WDRAŻANIA NA UKRAINIE
20
Jerzy KUNIKOWSKI m. Siedlce, Polska
Prof. zw. Dr. hab.,
Doctor Honorowy NAPN Ukrainy,
Kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach
[email protected] NAUCZYCIEL W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
УЧИТЕЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Валерій ІВАНОВ м. Київ, Україна
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри реклами та зв’язків з
громадськістю Інституту журналістики Київського
національного університету імені Т. Шевченка,
президент Академії української преси
[email protected] МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ALFABETYZM MEDIALNY NA
UKRAINIE I W POLCE: STAN I PERSPEKTYWY
21
Ryszard BERA m. Lublin, Polska
Prof. zw. Dr. hab.,
Kierownik Zakładu Andragogiki,
Dziekan Wydziału Pеdagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [email protected] PRACA JAKO WARTOŚĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA
ПРАЦЯ ЯК ЦІННІСТЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Ольга ЩЕРБАК м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, доцент,
член-кореспондент НАПН України,
директор Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка
[email protected] ІННОВАЦІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ СУЧАСНОЇ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
INNOWACYJNY CHARAKTER NOWOCZESNEJ
EDUKACJI ZAWODOWO-PEDAGOGICZNEJ
22
Мирослав ЖАЛДАК м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теоретичних
основ інформатики Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
[email protected]
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
INFORMATYZACJĄ NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW
PRZYRODNICZYCH I MATEMATYCZNYCH
23
11.00 – 12.30
м. Київ, вул. Пирогова,9,
НПУ імені М. П. Драгоманова,
конференц-зала, ауд. 231
ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Виступи
Модератори:
Василь Кремень, доктор філософських наук, професор, дійсний
член НАН України і НАПН України, президент Національної
академії педагогічних наук України, президент Товариства
«Знання» України
Stefan M. Kwiatkowski, Prof. zw. Dr. hab., zagraniczny członek
NAPN Ukrainy, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk, prorektor ds. Nauki Akademiі Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Інформація модераторів секцій:
Секція I
Rafał Piwowarski – Prof. zw. Dr. hab. w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie
Надія
Скотна
–
доктор
філософських
наук,
професор,
ректор
Дрогобицького
державного
педагогічного університету імені І. Франка
____________________________________________________________________
Секція II
Slawomir Sobczak – Prof. nаdzw., Dr. hab. Dyrektor
Instytutu
Pedagogiki
Uniwersytetu
PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach
Олег Топузов – доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту педагогіки НАПН України
__________________________________________________________
Секція III
24
Mirosław J. Szymański – Prof. zw. Dr. hab.,
Kierownik Katedry Socjologii Edukacji Instytutu Pedagogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie Микола Степаненко – доктор філологічних наук,
професор,
ректор
Полтавського
національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка
__________________________________________________________
Секція IV
Ryszard Gerlach – Prof. zw. Dr. hab. Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Валентина Радкевич – доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, директор
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
__________________________________________________________
Секція V
Kazimierz Jankowski – Prof. zw. Dr. hab. prorektor ds.
Nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach
Андрій Гуржій – доктор технічних наук, професор,
дійсний
член
НАПН
України,
віце-президент
Національної академії педагогічних наук України
__________________________________________________________
Секція VI
Dorota Jankowska – Dr. аdiunkt, Zastępca Dyrektora
Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Віктор Синьов – доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту корекційної педагогіки та психології
Національного
педагогічного
університету
імені
М. П. Драгоманова, дійсний член НАПН України.
__________________________________________________________
25
Заключні виступи:
Віктор
АНДРУЩЕНКО
доктор філософських наук, професор, членкореспондент НАН України, дійсний член НАПН
України, ректор Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, президент
Асоціації ректорів педагогічних університетів
Європи
___________________________________________________
Stefan M.
KWIATKOWSKI
Prof. zw. Dr. hab., zagraniczny członek NAPN
Ukrainy,
Wiceprzewodniczący
Komitetu
Nauk
Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prorektor
ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie
___________________________________________________
Franciszek
SZLOSEK
Prof., Dr. hab., zagraniczny członek NAPN Ukrainy,
Przewodniczący Towarzystwa Naukowego „Polska –
Ukraina”, dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie ___________________________________________________
Василь
КРЕМЕНЬ
доктор
філософських
наук,
професор,
дійсний член НАН України і НАПН України,
президент Національної академії педагогічних
наук України, президент Товариства «Знання»
України
Закриття VI українсько-польського / польсько-українського
форуму «Освіта для сучасності»
26
14.30 – 17.00
конференц-зала, ауд. 231
Секція І
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Модератори:
Rafał Piwowarski – Prof. zw. Dr. hab. w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Надія Скотна – доктор філософських наук,
професор, ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету імені І. Франка
Секретар:
Наталія Пазюра – доктор педагогічних наук,
доцент, завідувач відділу зарубіжної педагогічної
освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України Rafał PIWOWARSKI m. Warszawa, Polska
Prof. zw. Dr. hab.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej [email protected] NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI
ВЧИТЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО
27
Микола ЄВТУХ м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
академік-секретар Відділення вищої освіти
Національної академії педагогічних наук
України
[email protected] Юрій ПЕЛЕХ м. Рівне, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
проректор із науково-педагогічної та
навчально-методичної роботи Рівненського
державного гуманітарного університету
[email protected] Андрій МАТВІЙЧУК м. Рівне, Україна
кандидат філософських наук, доцент,
декан юридичного факультету
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені
академіка Степана Дем’янчука
[email protected] ПОСТНЕКЛАСИЧНА ПЕДАГОГІКА:
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ
НАУКОВОГО КОНЦЕПТУ
POSTNIEKLASYCZNA PEDAGOGIKA:
FILOZOFICZNE I METODOLOGICZNE
UŚWIADOMIENIE KONCEPTU NAUKOWEGO
28
Віктор ОЛІЙНИК
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор
дійсний член НАПН України,
ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України [email protected]
ПРОЦЕС ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛІ LIFE
LONG LEARNING В УКРАЇНІ
PROCES TRANSFORMACJI MODELU UCZENIA
SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UKRAINIE
Jan SIKORA m. Warszawa, Polska
Dr. inż., adiunkt,
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Warszawie [email protected] CYWILIZACYJNE KONTEKSTY EDUKACJI
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ КОНТЕКСТИ ОСВІТИ
29
Надія СКОТНА м. Дрогобич, Україна
доктор філософських наук, професор,
ректор Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка [email protected] ПЕДАГОГІЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
PARADYGMAT PEDAGOGICZNY
WYCHOWANIA WSPÓŁCZESNEGO MŁODZIEŻY
Renata TOMASZEWSKA-LIPIEC
m. Bydgoszcz, Polska
Dr. Adiunkt
Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz [email protected] EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI –
POTENCJALNE SCENARIUSZE ROZWOJU
ОСВІТА ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО –
МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ
30
Володимир БЕХ
м. Київ, Україна
доктор філософських наук, професор,
директор Інституту управління та економіки
освіти Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова,.
[email protected]
Юлія БЕХ
м. Київ, Україна
доктор філософських наук, доцент, професор
кафедри методології науки і міжнародної освіти
Інституту магістратури, аспірантури і
докторантури Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
[email protected]
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФСЬКОГО
АНАЛІЗУ У ДИСКУРСІ ДОСЛІДЖЕНЬ
ОСВІТНІХ СИСТЕМ
HEURYSTYCZNY POTENCJAŁ ANALIZY
FILOZOFICZNEJ W DYSKURSIE BADAŃ
SYSTEMÓW EDUKACYJNYCH 31
Jolanta WIŚNIEWSKA m. Warszawa, Polska
Dr. Adiunkt
Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Instytutu
Pedagogiki Akademiі Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
[email protected] O PERSPEKTYWIE KSZTAŁCENIA ELIT INTELEKTUALNYCH
NA POZIOMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ПРО ПЕРСПЕКТИВУ ПІДГОТОВКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ЕЛІТИ НА РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Тетяна АНДРУЩЕНКО м. Київ, Україна
доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри етики та естетики
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова [email protected] ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI
DUCHOWNYCH MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ
32
Григорій ВАСЯНОВИЧ м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
директор Львівського науково-практичного
центру Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України [email protected] ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ
І ЇЇ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
FENOMENOLOGICZNA FILOZOFIA
I JEJ KONTEKST PEDAGOGICZNY
Тамара УСАТЕНКО м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник
відділу змісту та організації педагогічної освіти
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України [email protected]
ДЕМОКРАТИЧНІ НАБУТКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ
DEMOKRATYCZNE OSIĄGNIĘCIE EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 33
Марія ЧЕПІЛЬ
м. Дрогобич, Україна
доктор педагогічних наук, професор
завідувач кафедри загальної педагогіки та
дошкільної освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка
[email protected] ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І РЕГІОНАЛІЗМ – ПРОВІДНІ
ЧИННИКИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
GLOBALIZACJA I REGIONALIZM JAKO WIODĄCE
CZYNNIKI REFORMOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Олена ЛОКШИНА
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії порівняльної педагогіки
Інституту педагогіки НАПН України [email protected] РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПАРАТИВІСТИКИ ЗАРУБІЖЖЯ
ROZWÓJ PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ NA
UKRAINIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI
WSKAZÓWEK METODOLOGICZNYCH KOMPARATYSTYKI
PEDAGOGICZNEJ ZAGRANICĄ
34
Наталя БІДЮК
м. Хмельницький, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри практики
іноземної мови та методики викладання
Хмельницького національного університету
[email protected] ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ В ОБГРУНТУВАННІ
КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ
ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
PRZEWODNIKI EUROPEJSKIE W ROZWOJU
KONCEPCYJNYCH ZASAD PROFESJONALNEJ
EDUKACJI OBCOJĘZYCZNEJ
Наталія ПАЗЮРА
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач відділу зарубіжної педагогічної освіти і
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України [email protected] ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО
ПЕРСОНАЛУ: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ
ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
PEDAGOGICZNYCH: W KONTEKŚCIE ŚWIATOWYM
35
Олена ОГІЄНКО
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу
зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих
Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України [email protected] МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ПЕДАГОГІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
WSKAZÓWKI METODOLOGICZNE PEDAGOGIKI
PORÓWNAWCZEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
Ганна ТОВКАНЕЦЬ м. Мукачеве, Україна
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки і методики
дошкільної та початкової освіти Мукачівського
державного університету
[email protected] ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА:
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
SZKOLNICTWO WYŻSZE W KONTEKŚCIE
EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ: PRIORYTETY ROZWOJU
36
Олена БІДА м. Черкаси, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького [email protected]
Людмила ПРОКОПЕНКО м. Черкаси, Україна
кандидат педагогічних наук,
професор кафедри загальної педагогіки
і психології Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького
[email protected]
ЯНУШ КОРЧАК, АНТОН МАКАРЕНКО,
ОЛЕКСАНДР ЗАХАРЕНКО – ЛИЦАРІ
ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ
JANUSZ KORCZAK, ANTON MAKARENKO,
ALEXANDER ZAKHARENKO – RYCERZE
PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ
37
Анатолій ВИХРУЩ м. Тернопіль, Україна
доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри психологічних та педагогічних
дисциплін Тернопільського національного
економічного університету [email protected]
ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА ПОЛЬЩІ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР
PEDAGOGICZNA MYŚL W POLSCE:
EUROPEJSKI WYMIAR
Олена СЕМЕНОГ
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу
педагогічної майстерності Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України [email protected] МАГІСТЕРСЬКА ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА: ДОСВІД
УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
STUDIA FILOLOGICZNE MAGISTERSKIE:
DOŚWIADCZENIA UKRAIŃSKIEGO I
ZAGRANICZNEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
38
Ярослав ПИЛИНСЬКИЙ м. Київ, Україна
кандидат філологічних наук,
провідний науковий співробітник відділу
зарубіжної педагогічної освіти і освіти
дорослих Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України
[email protected] ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ
PROBLEMY EDUKACJI UKRAIŃSKIEJ
W KONTEKŚCIE TENDENCJI EUROPEJSKICH
Мирослава ВОВК м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук,
провідний науковий співробітник відділу
змісту та організації педагогічної освіти
Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України
[email protected] ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ
TRENDY W NAUCE FOLKLORYSTYKI NA
UNIWERSYTETACH NA UKRAINIE I ZAGRANICĄ
39
Лілія СУШЕНЦЕВА
м. Кривий Ріг, Україна
доктор педагогічних наук,
завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін
та професійного навчання Криворізького
педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький
національний університет"
[email protected] ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ
KSZTAŁTOWANIE MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ
PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO NA UKRAINIE I POLSCE
Василь ОНИЩЕНКО м. Львів, Україна
кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник,
завідувач відділу гуманітарної освіти
Львівського науково-практичного
центру Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України [email protected] ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ
В КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕОРІЙ
ZASADY FILOZOFICZNE PEDAGOGIKI
WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKŚCIE
FUNDAMENTALNYCH TEORII PEDAGOGICZNYCH
40
Євгенія ЧЕРНИШОВА
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
REALIZACJA METODOLOGII SYSTEMOWEJ
W BADANIACH NAUKOWYCH
Кирил КОТУН
м. Київ, Україна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
авіаційної англійської мови Національного
авіаційного університету, молодший науковий
співробітник відділу зарубіжної педагогічної освіти і
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України
[email protected] ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У ФІНЛЯНДІЇ І РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W FINLANDII І POLSCE
41
14.30 – 17.00
аудиторія 232
Секція ІI
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ І
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Модератори:
Slawomir Sobczak
– Prof. nаdzw. Dr. hab.
Dyrektor
Instytutu
Pedagogiki
Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Олег Топузов – доктор педагогічних наук,
професор, директор Інституту педагогіки НАПН
України Секретар:
Галина Сотська – доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу
змісту та організації педагогічної освіти Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України Іван ГРИЩЕНКО м. Київ, Україна
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
ректор Київського національного університету
технологій і дизайну [email protected] ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ UCZELNI
42
Anna SAS – BADOWSKA m. Radom, Polska
Prof. nаdzw. Dr.
rector Wyższej Inżynierskej Szkoły
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
[email protected] INTERNACJONALIZACJA PROCESU
KSZTAŁCENIA I KSZTAŁCENIE WSPÓLNE
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ
ОСВІТИ ТА СПІЛЬНА ОСВІТА
Олег ТОПУЗОВ м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту педагогіки
НАПН України [email protected] ФУНКЦІЇ ДИДАКТИЧНОЇ ПРОГНОСТИКИ
В ПРОЦЕСІ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ
FUNKCJI PROGNOSTYKI DYDAKTYCZNEJ
W TRAKCIE KSZTAŁCENIA I NAUCZANIA
43
Teresa JANICKA-PANEK m. Skierniewiche, Polska
Dr., Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
[email protected] MARGINALIZACJA EDUKACJI TECHNICZNEJ
UCZNIÓW KLAS I-III JAKO WYNIK
DZIAŁAŃ REFORMATORSKICH W POLSCE (1999 – 2014) МАРГІНАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
УЧНІВ 1-3 КЛАСІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ
РЕФОРМАЦІЙНИХ ДІЙ У ПОЛЬЩІ (1999 – 2014)
Олена КОЗІЄВСЬКА м. Київ, Україна
кандидат наук з державного управління,
заступник завідувача секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти [email protected] АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
AKADEMICKA MOBILNOŚĆ W KONTEKŚCIE
NOWOCZESNYCH ZMIAN CYWILIZACYJNYCH
44
Володимир КАМИШИН
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук,
директор Інституту обдарованої дитини
НАПН України [email protected] ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД ТА ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA I UCZEŃ ZDOLNY
Maria KOPSZTEJN
m. Bytom, Polska
Dr., Adiunkt, Dziekan Wydziału Zamiejscowego
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi filia w Bytomiu [email protected] ROLA NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO W SPOŁECZEŃSTWIE
INFORMATYCZNYM W ŚWIETLE PRZEMIAN EDUKACYJNYCH W
POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATOWYM PO 1989
РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ У СВІТЛІ ЗМІН В
СИСТЕМІ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ 1989 РОКУ
45
Ганна ДУТКА
м. Львів, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
проректор з навчально-методичної та виховної
роботи Львівського інституту економіки та туризму
[email protected] ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
WARUNKI PEDAGOGICZNE FUNDAMENTALIZACJI EDUKACJI
MATEMATYCZNEJ PRZYSZŁYCH EKONOMISTÓW
W KONTEKŚCIE PROCESU BOLOŃSKIEGO
Наталія ГУЗІЙ м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогічної творчості
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
[email protected] ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ З
ПОЗИЦІЙ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИХ
МЕТОДОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ
PROFESJONALIZM PEDAGOGICZNY Z PUNKTU WIDZENIA
OSOBOWOŚCIOWO ZORIENTOWANYCH
STRATEGII METODOLOGICZNYCH
46
Анджей КРИНЬСЬКІ м. Ченстохова, Республіка Польща
доктор соціологічних наук, професор,
ректор-засновник Полонійної Академії
в Ченстохові [email protected] Володимир КУЛІШОВ м. Кривий Ріг, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародної економіки
Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Криворізький національний університет» Сергій ГУШКО м. Кривий Ріг, Україна
доктор економічних наук, професор,
декан обліково-економічного факультету
Криворізького економічного інституту ДВНЗ
«Криворізький національний університет» [email protected] ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
TENDENCJE ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
EKONOMICZNEJ W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
47
Валерій МЕЛЬНИЧЕНКО м. Миколаїв, Україна
кандидат педагогічних наук, професор,
заступник директора з наукової та міжнародної
діяльності Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини вищого навчального
закладу "Відкритий міжнародний університет
розвитку людини "Україна"
[email protected]
НАСТУПНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНИХ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
CIĄGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU SPECJALISTÓW
W SZKOŁACH ZAWODOWYCH I UCZELNIACH
Олена БИКОВСЬКА
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
ректор Інституту екології, економіки і права
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
[email protected]
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА І КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
EDUKACJA POZASZKOLNA I PODEJŚCIE KOMPETENCYJNE
48
Галина СОТСЬКА
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
старший науковий співробітник,
завідувач відділу змісту та організації педагогічної
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України [email protected] ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ВИМІРАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ZAGADNIENIA NOWOCZESNEJ EDUKACJI
PEDAGOGICZNEJ NA UKRAINIE W WYMIARACH
PROCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Лілія ПОТАПЕНКО м. Черкаси, Україна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та практики перекладу
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
[email protected] МОДЕЛЬ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕРЕКЛАДАЧА У СУЧАСНІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ
MODEL KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
TŁUMACZA WE WSPÓŁCZESNEJ
PEDAGOGICE UKRAIŃSKIEJ
49
Ольга ХИЖНА доктор педагогічних наук,
професор кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування
Інституту мистецтв Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
[email protected]
ПОТЕНЦІАЛ ЕТНОХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
POTENCJAŁ KSZTAŁCENIA ETNOPLASTYCZNEGO
PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI MUZYKI W SYSTEMIE
USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO
Галина НІКОЛАЇ
м. Суми, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри мистецької педагогіки та
хореографії Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка [email protected] ХРИСТИЯНСЬКІ ЗАСАДИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASADY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
50
Наталія ДІЧЕК м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу історії педагогіки
Інституту педагогіки НАПН України
[email protected] ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
ШКОЛЯРІВ НА СТОРІНКАХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
ЗБІРНИКА «ПСИХОЛОГІЯ» (РАДЯНСЬКА ДОБА)
ZAGADNIENIA INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA
UCZNIÓW NA STRONACH ZBIORU
NAUKOWO-METODYCZNEGO
„PSYCHOLOGIA” (DOBA RADZIECKA)
Лариса БЕРЕЗІВСЬКА м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
директор Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [email protected]
МАЛОВІДОМІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ПЛАН УПРАВЛІННЯ
ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ (1917–1918)
MAŁOZNANE ŹRÓDŁA HISTORII PAŃSTWOWEJ
POLITYKI OŚWIATOWEJ: PLAN KIEROWANIA
OŚWIATĄ NA UKRAINIE (1917–1918)
51
Наталія МІСЯЦЬ м. Житомир, Україна
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри слов’янських і германських мов,
директор Центру полоністики Житомирського
державного університету імені Івана Франка
[email protected] ВІДРОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ НА ЖИТОМИРЩИНІ
ODRODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO NA ŻYTOMIERSZCZYŹNIE
Володимир ТИМЕНКО м. Київ, Україна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та психології професійної
освіти Національного авіаційного університету [email protected] НОВІ РОЛІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
NOWE ROLE WYKŁADOWCY UCZELNI
W WARUNKACH NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA
52
14.30 – 17.00
аудиторія 238
Секція ІII
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДЕВТОЛОГІЇ
Модератори:
Mirosław J. Szymański – Prof. zw. Dr. hab.,
Kierownik Katedry Socjologii Edukacji Instytutu
Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie
Микола Степаненко – доктор філологічних наук,
професор, ректор Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Секретар:
Лідія Хомич – доктор педагогічних наук,
професор, заступник директора з науковоекспериментальної роботи Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України Микола СТЕПАНЕНКО
м. Полтава, Україна
доктор філологічних наук, професор,
ректор Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
[email protected]
ПОРТАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
TECHNOLOGIA PORTALOWA JAKO INNOWACYJNY
ŚRODEK ZAPEWNIENIA CIĄGŁEGO
KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO
53
Jarosław MICHALSKI
m. Warszawa, Polska
Dr. hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki,
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie [email protected] PEDEUTOLOGICZNY KONTEKST POGADANEK
OBYCZAJOWYCH WŁADYSŁAWA WITWICKIEGO
ПЕДЕВТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ МОРАЛЬНИХ
БЕСІД ВЛАДИСЛАВА ВІТВИЦЬКОГО
Інна ШОРОБУРА
м. Хмельницький, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії
[email protected] ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ:
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA:
WEZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
54
Jolanta JAROCKA-PIESIK m. Piotrków Trybunalski, Polska
Dr., Adiunkt
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach
filia w Piotrkowie Trybunalskim
[email protected] AKSJOLOGIA W KSZTAŁCENIU POLSKICH NAUCZYCIELI
АКСІОЛОГІЯ У ПІДГОТОВЦІ ПОЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІВ
Олена ВЛАСОВА
м. Київ, Україна
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології розвитку
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка [email protected] МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
ZASADY METODOLOGICZNE KULTURY
NAUKOWO-ZAWODOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PEDAGOGA
55
Tatiana WALKOWIAK
m. Bydgoszcz, Polska
Dr., adiuunkt w Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
[email protected]
MODELE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI ORAZ ZDJĘCIE
МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
Лідія ХОМИЧ
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
заступник директора з науково-експериментальної
роботи Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН України
[email protected] КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
SKŁADNIKI TREŚCI OGÓLNEGO KULTURALNEGO
ROZWOJU PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI
56
Maria Władysława FRANCUZ
m. Kraków, Polska
Dr., Politechnika Krakowska, założycielka Zespolu
Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”
EDUKACJA PRZEZ FOLKLOR W PROCESIE
ARTYSTYCZNA-WYCHOWAWCZYM NA PRZYKŁADZIE
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "MAŁE SŁOWIANKI" Z CENTRUM
MŁODZIEŻY IM HENRYKA JORDANA W KRAKOWIE
ОСВІТА ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОР У МИСТЕЦЬКО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ НА ПРИКЛАДІ АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ
«МАЛЕ СЛОВ’ЯНКІ» ІЗ ЦЕНТРУ МОЛОДІ
ІМ. ГЕНРИКА ЙОРДАНА У КРАКОВІ
57
Олександра ДУБАСЕНЮК
м. Житомир, Україна
доктор педагогічних наук,
професор кафедри педагогіки Житомирського
державного університету імені Івана Франка
[email protected] БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ
СИСТЕМИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ
POJĘCIA PODSTAWOWE SYSTEMU
TERMINOLOGICZNEGO ZAGADNIEŃ KOMPETENCYJNYCH
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Едуард ПОМИТКІН
м. Київ, Україна
доктор психологічних наук, професор,
завідувач відділу професіології і психологопедагогічної діагностики Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України
[email protected]
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ
СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE KSZTAŁCENIA
WSPÓŁCZESNEGO PEDAGOGA
58
Олена ПЄХОТА
м. Миколаїв, Україна
доктор педагогічних наук, професор
кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки
Чорноморського державного університету
імені Петра Могили
[email protected] ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ:
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
TECHNOLOGIA EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ:
PODEJŚCIE KOMPETENCYJNE
Мар’яна МАРУСИНЕЦЬ
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор кафедри
психології і педагогіки Інституту педагогіки і
психології Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова [email protected] РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОГО «Я» У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
REFLEKSJA JAKO MECHANIZM ROZWOJU ZAWODOWEGO
"JA" U PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI
59
Олександр ВОЗНЮК м. Житомир, Україна
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри дошкільної освіти і
педагогічних інновацій Житомирського
державного університету імені Івана Франка
[email protected] ПЕДАГОГІЧНА ДІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
DZIAŁANIE PEDAGOGICZNE JAKO FENOMEN PSYCHOLOGICZNY
Алла КОЗИР м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук,
професор кафедри теорії та методики музичної
освіти, хорового співу і диригування
Інституту мистецтв Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова [email protected] ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
INNOWACYJNE TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA
MISTRZOSTWA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
60
Василь ФЕДОРИШИН м. Київ, Україна
професор, керівник малого симфонічного
оркестру Кафедри інструментального та
оркестрового виконавства Інституту мистецтв
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова [email protected]
АКМЕСПРЯМОВАНІ ОРІЄНТИРИ
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
AKME UKIERUNKOWANIE WSKAZÓWKI
ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO ROZWOJU
PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI MUZYKI
Наталія ФІЛІПЧУК м. Київ, Україна
кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий
співробітник відділу змісту та організації
педагогічної освіти Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України
[email protected]
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
У МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
PODEJŚCIE KOMPETENCYJNE W
EDUKACJI MUZYCZNO-PEDAGOGICZNEJ UKRAINY
61
Алла РАСТРИГІНА
м. Кіровоград, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та
методики музичного виховання Кіровоградського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
[email protected]
Тетяна СТРАТАН-АРТИШКОВА
м. Кіровоград, Україна
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри музично-теоретичних та
інструментальних дисциплін Кіровоградського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
[email protected] ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СПРОМОЖНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА
В МИСТЕЦЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВНЗ
KSZTAŁTOWANIE MOŻLIWOŚCI AUTORSKICH
PRZYSZŁEGO PEDAGOGA-MUZYKA
W ARTYSTYCZNEJ PRZESTRZENI
EDUKACYJNEJ UCZELNI
62
14.30 – 17.00
аудиторія 339
Секція ІV
ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА І ПЕДАГОГІКА ПРАЦІ
Модератори:
Ryszard Gerlach – Prof. zw. Dr. hab. Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Валентина Радкевич – доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України,
директор Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України Секретар:
Володимир Тименко – доктор педагогічних наук,
професор,
учений
секретар
Відділення
професійної освіти і освіти дорослих НАПН
України Валентина РАДКЕВИЧ
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
директор Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України [email protected] СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ
ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE ROZWOJU
ZAWODOWEGO KADRY KRAJOWYCH
INNOWACYJNIE AKTYWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
63
Fabian ANDRUSZKIEWICZ m. Opole, Polska
Dr. hab., аdiunkt Uniwersytet Opolski
[email protected]
METODOLOGICZNO-HISTORYCZNY ASPEKT
BADAŃ ZAWODU NAUCZYCIELA SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO
МЕТОДОЛОГІЧНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ
Марина ПАЛЬЧУК
г. Симферополь, Украина
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии
Крымского Республиканского института
последипломного образования [email protected] МНОГОСТОРОННИЕ АЛЬЯНСЫ И
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
WIELOSTRONNE ALIANSE I ROZWÓJ
PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE
KSZTAŁCENIA PERSONELU ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH
64
Marian PIEKARSKI
m. Kraków, Polska
Dr., Dyrektor Cenyrum Pedagogiki i
Psychologii przy Politechnice krakowskiej PRZYDATNOŚĆ ZAWODOWA - UNIWERSALIZM KONCEPCJI
KAZIMIERY KORABIOWSKIEJ – NOWACKIEJ
ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ – УНІВЕРСАЛІЗМ КОНЦЕПЦІЇ
КАЗІМІРИ КОРАБОВСЬКОЇ-НОВАЦЬКОЇ
Валентина ЛОЗОВЕЦЬКА
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії
професійної кар’єри Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України
[email protected]
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПІДТРИМКИ ЛЮДИНИ В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
ZASADY KONCEPCYJNE PSYCHO-PEDAGOGICZNEGO WSPARCIA
CZŁOWIEKA W ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ
65
Олег ШИНКАРУК м. Хмельницький, Україна
доктор технічних наук, професор,
ректор Національної академії Державної
прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького [email protected] НАУКОВИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ТЕНДЕНЦІЇ, ДОСВІД І РЕКОМЕНДАЦІЇ
APARAT BADAŃ NAUKOWYCH:
TRENDY, DOŚWIADCZENIA, ZALECENIA
Микола КОРЕЦЬ м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
директор Інженерно-педагогічного інституту
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
[email protected]
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ
STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI
TECHNOLOGICZNEJ W WYMIARZE EUROPEJSKIM
66
Володимир ТИМЕНКО м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
учений секретар Відділення професійної освіти і
освіти дорослих НАПН України
[email protected]
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В СУЧАСНОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
PROJEKTOWANIE PEDAGOGICZNE
WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
67
Joanna WIERZEJSKA
m. Lublin, Polska
Dr. Adjunkt Zakładu Andragogiki
Wydziału Pеdagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [email protected] Ореста КАРПЕНКО м. Дрогобич, Україна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної
освіти Дрогобицького державного педагогічного
університету імені І. Франка
[email protected]
WARTOŚĆ PRACY W ŚWIADOMOŚCI
POLSKICH I UKRAIŃSKICH STUDENTÓW
ЦІННІСТЬ ПРАЦІ У СВІДОМОСТІ
ПОЛЬСЬКИХ Й УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
68
Андрій КАПЛУН
м. Тернопіль, Україна
доктор педагогічних наук,
директор Тернопільського вищого
професійного училища ресторанного
сервісу і торгівлі [email protected] РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ
REFORMA SYSTEMU KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO NA UKRAINIE I W POLSCE
Валерій ОРЛОВ м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
провідний науковий співробітник лабораторії
професійної кар’єри Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України
[email protected] РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ УЯВЛЕНЬ
УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ
ПРО УСПІХ НА РИНКУ ПРАЦІ
ROZWÓJ WIZJI WARTOŚCI UCZNIÓW
WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
O SUKCESIE NA RYNKU PRACY
69
Олександр КУРОК
м. Глухів, Україна
доктор історичних наук, професор,
ректор Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка [email protected]
Віра КУРОК м. Глухів, Україна
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки і методики
технологічної освіти Глухівського національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка
[email protected]
ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ
В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
KORZYSTANIE Z HISTORYCZNEGO
DOŚWIADCZENIA W KSZTAŁCENIU
PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW-NAUCZYCIELI
70
Андрій ЛИТВИН
м. Львів, Україна
доктор педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу
професійно-практичної підготовки Львівського
науково-практичного центру Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України
[email protected] Валерій СОЛОВЙОВ м. Львів, Україна
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри психології і педагогіки
Львівського державного університету
фізичної культури
[email protected]
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: АНАЛІЗ
СТРАТЕГІЙ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
KSZTAŁCENIE PROFILOWE: ANALIZA
STRATEGII I DROGI ROZWOJU
71
Тамара ГОВОРУН
м. Київ, Україна
доктор психологічних наук, професор,
головний науковий співробітник лабораторії
соціальної психології Інституту психології
імені Г. С. Костюка НАПН України
[email protected] Дарина КОСЬКІНА
м. Київ, Україна
аспірантка кафедри психології розвитку
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
[email protected]
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ САМОСПРОМОЖНОСТІ
СТУДЕНТАМИ: КРОСКУЛЬТУРНИЙ ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР
PREZENTACJA EKONOMICZNYCH
SAMOWYSTARCZALNOŚCI STUDENTÓW:
WYMIAR PŁCIOWY NA SKRZYŻOWANIU KULTUR
72
Олена БОРДАКОВА м. Ужгород, Україна
викладач кафедри теорії та практики перекладу
факультету міжнародних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [email protected] РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ: ПОДІБНЕ ТА ВІДМІННЕ
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W ROZWOJU
DORADZTWA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY
UCZNIOWSKIEJ W POLSCE I NA UKRAINIE
Людмила ШТОМА м. Київ, Україна
головний бібліотекар,
старший науковий співробітник
Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України
[email protected]
УКРАЇНСЬКА НАУКОВА БІБЛІОГРАФІЯ З ПРОБЛЕМ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
UKRAIŃSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA Z ZAGADNIEŃ
PEDAGOGIKI ZAWODOWEJ NA WSPÓŁCZESNYM ETAPIE
73
14.30 – 17.00
аудиторія 340
Секція V
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Модератори:
Kazimierz Jankowski – Prof. zw. Dr. hab.
prorektor ds. Nauki Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach
Андрій Гуржій – доктор технічних наук,
професор, дійсний член НАПН України, віцепрезидент Національної академії педагогічних
наук України Секретар:
Любов Карташова – доктор педагогічних наук,
професор, завідувач лабораторії електронних
навчальних
ресурсів
Інституту
професійнотехнічної освіти НАПН України Kazimierz JANKOWSKI m. Siedlce, Polska
Prof. zw. Dr. hab.
prorektor ds. Nauki Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach
74
Андрій ГУРЖІЙ
м. Київ, Україна
доктор технічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
віце-президент Національної академії
педагогічних наук України [email protected] Любов КАРТАШОВА
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач лабораторії електронних навчальних
ресурсів Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України [email protected]
ІТ-ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВГУМАНІТАРІЇВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ОСВІТИ: АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД
KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI
NAUK HUMANISTYCZNYCH W WARUNKACH
REFORMY EDUKACJI: ROZWIĄZANIA AUTORSKIE
75
Maria KOPSZTEJN
m. Bytom, Polska
Dr. Adiunkt
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi filia w Bytomiu [email protected] Danuta SZELIGIEWICZ-URBAN
m. Sosnowiec, Polska
Dr. Adiunkt
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
[email protected]
NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
W NAUCZANIU OPARTE NA WEBQUEST
НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
НАВЧАННІ НА ОСНОВІ ВЕБКВЕСТУ
76
Валерій БИКОВ
м. Київ, Україна
доктор технічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
директор Інституту інформаційних технологій і
засобів навчання НАПН України [email protected] НАВЧАЛЬНІ СТИЛІ ДОРОСЛИХ УЧНІВ
І МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
STYLE UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH
UCZNIÓW A SYSTEMY METODYCZNE
NAUCZANIA EDUKACJI OTWARTEJ
Роман ГУРЕВИЧ
м. Вінниця, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України, директор
Інституту магістратури, аспірантури,
докторантури Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
[email protected] Майя КАДЕМІЯ
м. Вінниця, Україна
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри інноваційних та інформаційних
технологій в освіті Інституту магістратури,
аспірантури, докторантури Вінницького
державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
[email protected]
ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО ВСЕПРОНИКАЮЧОГО НАВЧАННЯ
OD KSZTAŁCENIA TRADYCYJNEGO DO WSZECHOBECNEGO
77
Микола ДМИТРИЧЕНКО
м. Київ, Україна
доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
ректор Національного транспортного
університету
[email protected] Віктор ЛЯСКОВСЬКИЙ
м. Київ, Україна
кандидат технічних наук, доцент,
начальник Міжнародного освітянського
центру інформаційних технологій
Національного транспортного університету
[email protected] Микола ПОКОТІЛОВ
м. Київ, Україна
аспірант
Національного транспортного університету [email protected] ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W EDUKACJI:
AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU
78
Леся МАКАРЕНКО
м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
начальник редакційного відділу
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова [email protected] АКСІОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
AKSJOLOGICZNY ZASÓB INFORMATYZACJI EDUKACJI W DOBIE
GLOBALIZACJI ŚWIATOWEGO OBSZARU OŚWIATOWEGO
Наталія АВШЕНЮК
м. Київ, Україна
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник, докторант
відділу зарубіжної педагогічної освіти і освіти
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України [email protected] РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ПРОГРАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
W REALIZACJI PROGRAMÓW MOBILNOŚCI
TRANSNARODOWEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
79
Олександр КУЧАЙ м. Черкаси, Україна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дошкільної і початкової освіти
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького [email protected] МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII
CHMURY W DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ
NAUCZYCIELI KLAS PODSTAWOWYCH
Гліб ГОЛОВЧЕНКО м. Миколаїв, Україна
кандидат педагогічних наук,
директор Коледжу преси та телебачення,
президент Асоціації молодіжної преси України,
секретар Національної спілки журналістів України [email protected] МЕДІА-ОСВІТА США І КАНАДИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ EDUKACJA MEDIALNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
I KANADY: ANALIZA PORÓWNAWCZA
80
Тетяна ІВАНОВА м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор
[email protected] КОМУНІКАЦІЯ «SCREEN-TO-SCREEN»:
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ, ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
KOMUNIKACJA «SCREEN-TO-SCREEN»:
ASPEKT PEDAGOGICZNY, PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA
Олександр ШЕСТОПАЛЮК
м. Вінниця, Україна
доктор педагогічних наук
СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
STAWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
NA UKRAINIE JAKO CZYNNIK W ROZWOJU
ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO
81
14.30 – 17.00
аудиторія 456
Секція VІ
ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Модератори:
Dorota Jankowska – Dr. Adiunkt, Zastępca
Dyrektora Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Віктор Синьов – доктор педагогічних наук,
професор, директор Інституту корекційної педагогіки
та
психології
Національного
педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, дійсний член
НАПН України. Секретар:
Ірина Ковчина – доктор педагогічних наук,
професор,
завідувач
кафедри
соціальноправового захисту населення Інституту соціальної
роботи та управління Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
Віктор СИНЬОВ м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
директор Інституту корекційної педагогіки та
психології Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, президент Асоціації
корекційних педагогів України
[email protected]
СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ,
СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ
EDUKACJA SPECJALNA NA UKRAINIE:
HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ.
82
Dorota JANKOWSKA m. Warszawa, Polska
Dr. Adiunkt,
Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
[email protected] KSZTAŁCENIE POSTAW KRYTYCZNYCH
NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW ZADANIEM
EDUKACJI AKADEMICKIEJ W CZASACH
KULTURY NEOLIBERALNEJ
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ
ВЧИТЕЛІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ЯК ЗАВДАННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД
НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Лариса ЛУК’ЯНОВА м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України,
голова правління громадської спілки
«Українська асоціація освіти дорослих»
[email protected] СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
NOWOCZESNE TENDENCJE REGULACJI
PRAWNEJ EDUKACJI DOROSŁYCH
83
Elżbieta SAŁATA m. Rаdom, Polska
Prof. nаdzw., Dr. hab.
Prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego ds.
Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu [email protected] EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH – SZANSĄ
NA LEPSZE JUTRO
ОСВІТА ДОРОСЛИХ – ШАНС НА
КРАЩЕ МАЙБУТНЄ
Олена АНІЩЕНКО м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач відділу андрагогіки
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України [email protected] ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЙ
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОРОСЛИХ
POTENCJAŁ INNOWACYJNY TECHNOLOGII
OSOBOWOŚCIOWO-ZAWODOWEGO ROZWOJU DOROSŁYCH
84
Сергій ПРИЙМА
м. Мелітополь, Україна
кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор з наукової роботи Мелітопольського
державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
[email protected] ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ В
КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ
ТИСЯЧОЛІТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH NA
UKRAINIE W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW
ROZWOJU TYSIĄCLECIA: STAN I PERSPEKTYWY
Георгій БАЛЛ м. Київ, Україна
доктор психологічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
завідувач лабораторії методології і теорії психології
Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України [email protected] СИНТЕЗ ЕГАЛІТАРНОСТІ Й ЕЛІТАРНОСТІ
В ОПРАЦЮВАННІ КАТЕГОРІЇ
«ОСОБИСТІСТЬ» У ГУМАНІСТИЧНІЙ
ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЦІ
SYNTEZA EGALITARNOŚCI I ELITARNOŚCI
W ROZWOJU KATEGORII "OSOBOWOŚĆ"
W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE HUMANISTYCZNEJ
85
Sławomir SOBCZAK m. Siedlce, Polska
Prof. nаdzw., Dr. hab.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
[email protected] Bartłomiej GAIK m. Siedlce, Polska
Dr. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach [email protected]
EDUKACJA INKLUZYJNA JAKO PROCES
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY REALIZOWANY
W SZKOLE W INTERPRETACJI
PEDAGOGIKI PONOWOCZESNEJ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
ЯК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В ШКОЛІ У ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ПЕДАГОГІКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
86
В'ячеслав ЗАСЕНКО м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
директор Інституту спеціальної педагогіки
НАПН України [email protected] ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ
KSZTAŁCENIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA UKRAINIE: OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY
Віра ПОЛІЩУК м. Тернопіль, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри соціальної педагогіки і
соціальної роботи Тернопільського національного
педагогічного університету
імені В. Гнатюка [email protected] СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
NOWOCZESNE TENDENCJE W EDUKACJI
SPOŁECZNEJ: ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIA
87
Ірина КОВЧИНА м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри соціально-правового захисту
населення Інституту соціальної роботи та
управління Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова [email protected] ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ДО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
TECHNOLOGIE EDUKACYJNE PRZYGOTOWANIA
STUDENTÓW DO DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I PRAWNEJ
Patrycja JURKIEWICZ m. Warszawa, Polska
doktor nauk humanistycznych,
nauczyciel-terapeuta dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną, szkoleniowiec
liderów zmian Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
[email protected] SYSTEM WARTOŚCI PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
88
Anna DUDAK m. Lublin, Polska
Dr hab., Profesor Zakład Andragogiki,
zastępca Dziekana Wydziału Pdagogiki i Psychologii,
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
[email protected]
THE ROLE AND IMPORTANCE OF FAMILY
MEDIATION AS SEEN BY FATHERS CLAIMING
CUSTODY OF THEIR CHILDREN
ВАЖЛИВІСТЬ РОЛІ СІМЕЙНОЇ МЕДІАЦІЇ
В РОЗУМІННІ БАТЬКІВСЬКОГО
ПРЕТЕНДУВАННЯ У ПРАВАХ НА ДИТИНУ
Галина ЛАКТІОНОВА м. Київ, Україна
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу розвитку педагогічної культури
дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України
[email protected]
ПАРТНЕРСТВО З РОДИНАМИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ,
НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
PARTNERSTWO Z RODZINAMI: NOWE MOŻLIWOŚCI,
NOWE WEZWANIA DLA SYSTEMU EDUKACJI
89
Danuta SZELIGIEWICZ-URBAN m. Sosnowiec, Polska
Dr., adiunkt
Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
[email protected] Barbara GRZYB m. Gliwice, Polska
Dr., Kolegium Pedagogiczne
Politechniki Śląskiej [email protected]
MODYFIKACJA RÓL W MODELU RODZINY Z DZIECKIEM
NIEPEŁNOSPRAWNYM A WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA
SPOŁECZNO-INSTYTUCJONALNEGO
ЗМІНА РОЛЬОВОЇ МОДЕЛІ СІМ'Ї З ДИТИНОЮ-ІНВАЛІДОМ ТА
ВПЛИВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
90
Андрій САВИЦЬКИЙ м. Київ, Україна
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри логопедії
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова [email protected] МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА
METODOLOGIA INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA
DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
Олександра ЄГОРОВА
м. Київ, Україна
викладач Інституту екології економіки і права
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
[email protected]
THE NON-FORMAL EDUCATION IN THE USA:
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL OVERVIEW
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У США:
ІСТОРИЧНИЙ І ПЕДАГОГІЧНИЙ ОГЛЯД 91
Анастасія КОВАЛЬОВА м. Київ, Україна
аспірант відділу зарубіжної педагогічної освіти і
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України
[email protected]
ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У
СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ
KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
W SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SZWECJI I POLSKI
Katarzyna ORNACKA m. Kraków, Polska
Dr. Adiunkt Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie [email protected]
Elżbieta MIREWSKA
m. Kraków, Polska
Mgr. Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [email protected]
O MAŁYM CZŁOWIEKU Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W PRZESTRZENI PRACY SOCJALNEJ
ПРО МАЛЕНЬКУ ЛЮДИНУ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
92
Magdalena LUBIŃSKA-BOGACKA m. Kraków, Polska
Dr. katedry pomocy postpenitencjarnej
i wychowania do pracy Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
[email protected]
ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE
W RAMACH SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA RODZIN Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM
ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ
З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ
Anna Beata ZIĘBA м. Rzeszów, Polska
Dr., Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i
Resocjalizacyjnej Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
[email protected] ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ДИТИНИ В СІМ’Ї ЯК ВИХОВНИЙ МЕТОД
СПРИЯННЯ НАЛЕЖНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W DOMU METODĄ
WYCHOWAWCZĄ SPRZYJAJĄCĄ WŁAŚCIWEJ SOCJALIZACJI 93
Редактори:
український та російський тексти
англійський
польський
Технічні редактори
Дизайн (форзаци)
Комп’ютерне складання
Верстка і художнє оформлення
–
–
–
–
–
–
–
Л. Макаренко, А. Пилинська
О. Василенко, Н. Пазюра
А. Ваховська, І. Родюк
Т. Меркулова, В. Ляшенко, Л. Прокопець
О. Боровік, В. Лях
К. Котун
Т. Ветраченко, Л. Куліш
Підписано до друку 25 серпня 2015 р.
Формат 70х100/16 Папір офісний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.
Умовн. друк. аркушів 5,94. Облік видав арк. 1,63.
Наклад 300 прим. Зам №
Віддруковано з оригіналів
Видавництво
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова. 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002
(044) 239-30-26
94