buHAjóW - Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w

Komentarze

Transkrypt

buHAjóW - Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w
KATALOG
buhajów
nr 1 / 2015
Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.
www.wchirz.pl
Spis treści
Słowo wstępne................................................................................................................................................................................................03
Oferta buhajów z wyceną konwencjonalną
Najlepsze buhaje pod względem cech.............................................................................................................................................. 04
Carrasso.............................................................................................................................................................................................................05
Caporal ET.........................................................................................................................................................................................................06
Hobbit ET, Bang ET........................................................................................................................................................................................07
Iwo, Cupidon.....................................................................................................................................................................................................08
Ennyson, Hrabia ET.......................................................................................................................................................................................09
Irytsz ET, Joshua............................................................................................................................................................................................10
Lotek, Len ET....................................................................................................................................................................................................11
Luks ET, SL Limes..........................................................................................................................................................................................12
Lak ET, Lumet ET............................................................................................................................................................................................13
Dojan, Ereac.....................................................................................................................................................................................................14
Insert ET, SL Lord...........................................................................................................................................................................................15
Tabela zbiorcza- wycena konwencjonalna................................................................................................................................16-17
Oferta buhajów z wyceną genomową
Opis pakietów genomowych.................................................................................................................................................................. 18
Supergen ET, Imperator ET........................................................................................................................................................................19
Odeon..................................................................................................................................................................................................................20
Mondos, Napier...............................................................................................................................................................................................21
Niagara...............................................................................................................................................................................................................22
Filou ET, Faxwell.............................................................................................................................................................................................23
Medar, Fane Man ET......................................................................................................................................................................................24
Forciolo...............................................................................................................................................................................................................25
Metanol, Ferguy..............................................................................................................................................................................................26
Feldman ET, Minor.........................................................................................................................................................................................27
Moro.....................................................................................................................................................................................................................28
Flongoman, Nimrod S..................................................................................................................................................................................29
Magneto, Festif...............................................................................................................................................................................................30
Oferta specjalna.......................................................................................................................................................................................... 31
Tabela zbiorcza- wycena genomowa...........................................................................................................................................32-33
Powiązania rodowodowe – wycena konwencjonalna i genomowa.........................................................................................34
Oferta nasienia buhajów rasy Montbeliarde.............................................................................................................................36-38
Oferta nasienia buhajów rasy Jersey...................................................................................................................................................39
Oferta nasienia buhajów ras mięsnych.......................................................................................................................................40-43
02
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
Szanowni
Hodowcy!
Drodzy Hodowcy,
Przez ostatnie sześć lat wypada nam zaczynać wprowadzenie do katalogu buhajów tymi samymi słowami: „buhaj z Tulec jest liderem listy rozpłodników ocenionych na potomstwie”. Dwadzieścia kolejnych
wycen potwierdza dominację zwierząt pochodzących z naszego programu hodowlanego wśród buhajów
z krajowych spółek inseminacyjnych.
Ostatnie cztery sezony to niezachwiane przywództwo buhaja CARRASSO (o.Roumare), który w grudniowej ocenie uzyskał PF 136.
Nasza zimowa oferta zawiera 20 buhajów ocenionych konwencjonalnie. Wśród nich znajduje się 7 nowości. Specjalnie dla Państwa wybraliśmy rozpłodniki o znakomitych ocenach produkcji i pokroju oraz unikalnych rodowodach. Synowie buhajów: Alexander, Billion, Mickey, Tennyson powinni spełnić najwyższe cele
hodowlane w Państwa stadach.
Po raz pierwszy w katalogu znajdziecie Państwo również 20 młodych rozpłodników ocenionych na podstawie genomu. Są między nimi synowie takich sław jak nasz Valjean czy najpopularniejszych obecnie
w świecie rozpłodników: Mogul, Hayden, Supersire.
Także wśród tych buhajów polski lider grudniowej oceny należy do naszego Centrum. Najwyżej ocenionym
tą metodą buhajem jest pochodzący z hodowli HZZ Żołędnica ODEON (o.Hayden) z gPF 146.
Młode buhaje pogrupowalismy w pakiety:
• POLSKA ELITA GENOMOWA,
• ELITA PRODUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI,
• ELITA PRODUKCJI,
• ELITA FUNKCJONALNOŚCI,
• NASZA ELITA GENOMOWA.
Sugerujemy, przy realizowaniu celu hodowlanego, wykorzystywanie kilku osobników z pakietu co pozwoli
zminimalizować ryzyko zmiany wartości hodowlanej konkretnego buhaja w miarę napływania danych o wynikach jego córek.
Z radością obserwujemy coraz silniejsze i liczniejsze środowisko hodowców obdarzających nas zaufaniem, którym współpraca z nami daje wymierne korzyści. Po nasienie naszych buhajów zgłaszają się rolnicy
z całej Polski, zadowoleni z oferty, jak i serwisu Spółki. To, że naszej Spółce udaje się utrzymać pozycję
lidera na trudnym rynku inseminacji jest wspólnym sukcesem hodowców i pracowników.
Państwa sukcesy i dowody zadowolenia są dla nas silną motywacją do jeszcze lepszej, wytężonej pracy,
na wielu płaszczyznach współdziałania.
Wierzę, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo rozpłodniki idealnie pasujące do Waszego stada.
W doborze optymalnych par kojarzonych zwierząt pomoże nasz specjalista wyposażony w program komputerowy.
Życzę Państwu sukcesów hodowlanych
i wiele szczęścia w życiu osobistym
Prezes Zarządu
Andrzej Baehr
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
03
Najlepsze buhaje pod względem cech
- wycena konwencjonalna Indeks PF
Podindeks produkcyjny
Podindeks płodności
Carrasso
136
Hobbit et
131
Carrasso, Cupidon
113
Caporal et
134
Cupidon
130
Joshua, sl Limes
110
Hobbit et
129
Caporal et
127
Lotek N
109
Bang et
123
Carrasso
123
Sl Lord N
107
Iwo
121
Bang et
121
Hrabia et
105
Hrabia et, Cupidon, Ennyson N
120
Ereac N
120
Caporal et
104
Mleko kg
Białko kg
Tłuszcz kg
Bang ET
1743
Hobbit ET
53,1
Iwo
45,0
Cupidon
1685
Cupidon
49,6
Cupidon
41,0
Hobbit ET
1678
Caporal ET
47,1
Caporal ET
37,0
Caporal et
1556
Carrasso
42,5
Hobbit ET
35,4
Len ET
1262
Bang ET
40,9
Lotek, Lumet ET N
28,8
Ereac N
1238
Ereac N
40,5
Carrasso
28,7
Podindeks ramy ciała
Podindeks nóg i racic
Podindeks wymienia
Ennyson N
122
Carrasso, Hobbit ET
117
Caporal ET, Lotek N
Insert ET
114
Ennyson N , Irtysz ET, Iwo
112
Dojan
Caporal ET
113
Caporal ET, Hrabia ET
111
Luks ET N
113
Cupidon
112
Ereac N
109
Bang ET, Carrasso, Hrabia ET
111
SL Limes
111
SL Lord N
108
SL Limes
110
Hrabia ET, Lotek N
110
SL Limes
107
Ennyson N , Insert ET
109
Wartość hodowlana dla zawartości
komórek somatycznych
N
116
114
Wartość hodowlana dla długowieczności
Przebieg porodów krów zapłodnionych
przez buhaja - porody łatwe %
Dojan
125
Lumet ET N
124
Ennyson N
99,12
Insert ET, Len ET
115
Luks ET N
122
SL Lord N
99,01
Irtysz ET, Joshua
114
SL Limes
121
Luks ET N
98,51
Bang ET, Ennyson N
111
Ennyson, Lak ET N
120
Len et
98,14
Carrasso
109
Hobbit ET
118
Lotek N
98,12
Lak ET N
106
Iwo
115
SL Limes
97,63
N
NOWOŚĆ
Wyjaśnienie symboli:
PODINDEKS
MLEKO KG
BIAŁKO KG
TŁUSZCZ KG
SIŁY MLECZNOŚCI
- buhaj gwarantujący - buhaj gwarantujący - buhaj gwarantujący
- buhaj poprawiający
wysoką produkcję
wysoką produkcję
wysoką produkcję
mleczność i siłę zapewniającą
tłuszczu
mleka
białka
zrównoważoną produkcję
i długi okres użytkowania
PODINDEKS
PRODUKCYJNY
- buhaj gwarantujący
wysoką produkcję
suchej masy mleka
PODINDEKS
PŁODNOŚCI
- buhaj
poprawiający
płodność córek
NASIENIE
SEKSOWANE
PODINDEKS
NÓG I RACIC
- buhaj poprawiający
nogi i racice
04
PODINDEKS
WYMIENIA
- buhaj
poprawiający
budowę wymienia
WART. HODOWLANA
WARTOŚĆ
DLA ZAW. KOM.
HODOWLANA DLA
SOMATYCZNYCH
DŁUGOWIECZNOŚCI
- buhaj obniżający
- buhaj poprawiający
zawartość
długowieczność
komórek somatycznych
PRZEBIEG PORODU
KRÓW ZAPŁODNIONYCH
PRZEZ BUHAJA
- PORODY ŁATWE
- buhaj zapewniający
łatwość porodów
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR2241421918
po
el lsk
ita a
Carrasso
INDEKS PF
136
CVF BLF
data ur. 23.10.2007
Hodowca: import z Francji
CASK-AB
NR
w Polsce
HR Smolice, Rogożewo
ROUMARE
JOCKO BESN
AMAZONE
ODESSA
JUSTICE
TAMISE
STEVEN
Przebieg porodu krów zapłodnionych
przez buhaja: porody łatwe 96,94%
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 90 / obór 71
Podindeksy
produkcyjny
123
pokroju
118
wysokość w krzyżu
121 niski
wysoki
płodności
113
głębokość tułowia
118
płytki
głęboki
wartość hodowlana dla zawart. kom. som.
109
szerokość klatki piersiowej
122
wąska
szeroka
wartość hodowlana dla długowieczności
106
ustawienie zadu
96
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
107
wąski
szeroki
Podindeksy pokroju
rama ciała
109
siła mleczności
120
nogi i racice
117
wymię
111
80 90
100
110 120
pionowa
podsiebna
racice
128
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok z tyłu
109
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie wymienia
106
luźne
mocne
postawa nóg tylnych widok z boku
82
zawieszenie tylne wymienia
114
niskie
wysokie
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych
2014/3, powt. 0,90, córek 99, obór 78
więzadło środkowe wymienia
106
słabe
mocne
położenie wymienia
113
niskie
wysokie
mleko kg
1151
szerokość wymienia
116
wąskie
szerokie
białko kg
42,5
ustawienie strzyków
114
szerokie
wąskie
tłuszcz kg
28,7
długość strzyków
111
krótkie
długie
białko %
0,04
ustawienie strzyków - tył
100
zewnętrzne
wewnętrzne
tłuszcz %
-0,22
charakter mleczny
116
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
05
FR2941260624
Caporal Et
INDEKS PF
134
CVF BLF
data ur. 10.09.2007
Hodowca: import z Francji
CASK-AB
a
k
s a
l
t
o
i
p el
RSP Jeziorki Kosztowskie
ROUMARE
JOCKO BESN
VEDETTE
ODESSA
FINLEY
TOULOUSE
DUTCH BOY
Przebieg porodu krów zapłodnionych
przez buhaja: porody łatwe 97,12%
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 106 / obór 78
80 90
100
Podindeksy
110 120
produkcyjny
127
118
wysokość w krzyżu
115 niski
wysoki
pokroju
głębokość tułowia
111 płytki
głęboki
płodności
104
szerokość klatki piersiowej
105 wąska
szeroka
wartość hodowlana dla zawart. kom. som.
105
spadzisty
wartość hodowlana dla długowieczności
98
szeroki
Podindeksy pokroju
podsiebna
rama ciała
113
siła mleczności
113
nogi i racice
111
wymię
116
ustawienie zadu
szerokość zadu
postawa nóg tylnych widok z boku
96 uniesiony
118 wąski
92 pionowa
racice
121 dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok z tyłu
115 iksowate
równoległe
zawieszenie przednie wymienia
111 luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
116 niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
120 słabe
mocne
położenie wymienia
111 niskie
wysokie
szerokość wymienia
112 wąskie
szerokie
mleko kg
1556
114 szerokie
wąskie
białko kg
47,1
97 krótkie
długie
tłuszcz kg
37,0
wewnętrzne
białko %
-0,06
szlachetny
tłuszcz %
-0,30
ustawienie strzyków
długość strzyków
ustawienie strzyków - tył
charakter mleczny
06
105 zewnętrzne
115 ordynarny
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych
2014/3, powt. 0,91, córek 113, obór 84
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
PL005132477003
FR3545173028
Hobbit Et
cvf blf
data ur. 30.08.2005
Hodowca: HZZ Żołędnica
CASK-AB aAa 132
INDEKS PF
129
JUSTICE
123
TOURAI 737
SHOTTLE ET
OMBRELLE
ADDISON
CVF BLF
data ur. 28.08.2006
Hodowca: import z Francji
CASK-AA aAa 231
INDEKS PF
SABRINA
JEZEBEL ET
MANFRED ET
Bang et
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 96,02%
pokroju
131
102
SOSKOB 911
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 97,43%
Podindeksy
produkcyjny
AEROWOOD ET
SHARON
MTOTO ET
Podindeksy
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
92
103
118
121
104
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
101
111
104
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
106
109
117
90
100
115
88
111
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,97, córek 464, obór 311
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,91, córek 104, obór 70
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1678
53,1
35,4
-0,04
-0,37
1743
40,9
25,0
-0,19
-0,50
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 161 / obór 122
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 97 / obór 64
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
103
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
108
niski
wysoki
głębokość tułowia
122
płytki
głęboki
głębokość tułowia
120
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
123
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
117
wąska
szeroka
ustawienie zadu
97
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
88
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
106
wąski
szeroki
szerokość zadu
109
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
84
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
115
pionowa
podsiebna
racice
126
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
105
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
106
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
93
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
108
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
111
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
106
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
114
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
83
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
118
słabe
mocne
położenie wymienia
100
niskie
wysokie
położenie wymienia
104
niskie
wysokie
szerokość wymienia
120
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
116
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
109
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
114
szerokie
wąskie
długość strzyków
95
krótkie
długie
długość strzyków
111
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
90
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
117
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
104
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
112
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
07
PL005137044965
FR3514052113
Iwo
Cupidon
CVF BLF
data ur. 15.06.2006
Hodowca: RSP Lubiń
CASK-AB aAa 234
INDEKS PF
121
BRETT ET
SHARON
MTOTO ET
INDEKS PF
120
BARKA
SHOTTLE ET
CVF BLF
data ur. 19.08.2007
Hodowca: import z Francji
CASK-AB aAa 132
ASSUZETTE
CANVAS
BARKA 14
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 96,92%
pokroju
117
112
SUZETTE
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 97,27%
Podindeksy
produkcyjny
JUSTICE
CANBERRA
SPARTA
Podindeksy
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
89
105
115
130
92
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
113
93
84
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
107
115
112
107
112
108
98
85
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,92, córek 133, obór 109
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,90, córek 93, obór 66
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
497
26,2
45,0
0,11
0,29
1685
49,6
41,0
-0,08
-0,31
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 100 / obór 79
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 89 / obór 63
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
113
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
113
niski
wysoki
głębokość tułowia
109
płytki
głęboki
głębokość tułowia
105
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
114
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
107
wąska
szeroka
ustawienie zadu
89
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
116
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
104
wąski
szeroki
szerokość zadu
109
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
96
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
93
pionowa
podsiebna
racice
120
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
99
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
106
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
104
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
113
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
103
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
107
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
106
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
112
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
89
słabe
mocne
położenie wymienia
115
niskie
wysokie
położenie wymienia
99
niskie
wysokie
szerokość wymienia
101
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
113
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
98
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
95
szerokie
wąskie
długość strzyków
117
krótkie
długie
długość strzyków
79
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
100
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
91
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
114
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
111
ordynarny
szlachetny
08
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR2244592305
PL005105933239
Ennyson
CVF BLF
data ur. 08.10.2009
Hodowca: import z Francji
CASK-
Hrabia Et
INDEKS PF
120
CVF BLF
data ur. 02.04.2005
Hodowca: GRH Żydowo
CASK-AB aAa 234
INDEKS PF
120
nowość
TENNYSON
TRACY
GORDON
JUSTICE
BARBARA
VANESSA
MARION
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 99,12%
LORETTE
JEZEBEL ET
MANFRED ET
pokroju
108
115
RUDOLF LILY
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 96,82%
Podindeksy
produkcyjny
MARSHALL
Podindeksy
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
97
111
120
112
113
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
105
96
114
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
122
114
112
109
110
98
111
111
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,85, córek 85, obór 63
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,96, córek 293, obór 211
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1036
25,7
7,2
-0,11
-0,41
433
27,0
21,8
0,15
0,04
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 69 / obór 51
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 151 / obór 117
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
115
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
107
niski
wysoki
głębokość tułowia
103
płytki
głęboki
głębokość tułowia
92
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
119
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
111
wąska
szeroka
ustawienie zadu
114
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
110
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
125
wąski
szeroki
szerokość zadu
110
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
84
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
75
pionowa
podsiebna
racice
111
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
115
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
107
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
107
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
109
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
120
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
114
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
112
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
101
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
99
słabe
mocne
położenie wymienia
107
niskie
wysokie
położenie wymienia
118
niskie
wysokie
szerokość wymienia
115
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
110
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
97
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
115
szerokie
wąskie
długość strzyków
106
krótkie
długie
długość strzyków
111
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
98
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
94
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
111
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
101
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
09
PL005135297059
PL005143097368
Irtysz ET
Joshua
CVF BLF
data ur. 26.07.2006
Hodowca: OHZ Garzyn
CASK-AA aAa 132
INDEKS PF
118
JORDAN
INDEKS PF
117
RONNY
JANS 2
NOVALIS
RONALD
CVF BLF
data ur. 04.07.2007
Hodowca: RSP Lubiń
CASK-AB
MILA 12
BOLTON ET
RONNY 47
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 97,37%
pokroju
118
107
MILA 11
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 95,68%
Podindeksy
Podindeksy
produkcyjny
LATON
BLESSING
HERSHEL ET
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
86
114
103
111
104
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
110
114
95
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
105
98
112
103
106
109
106
101
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,94, córek 158, obór 128
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,87, córek 66, obór 56
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
755
38,0
19,6
0,15
-0,14
981
28,1
17,2
-0,06
-0,27
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 122 / obór 96
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 64 / obór 54
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
102
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
114
niski
wysoki
głębokość tułowia
98
płytki
głęboki
głębokość tułowia
102
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
98
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
114
wąska
szeroka
ustawienie zadu
124
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
106
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
100
wąski
szeroki
szerokość zadu
102
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
78
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
84
pionowa
podsiebna
racice
112
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
108
dł. przekątna
kr przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
104
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
108
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
101
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
104
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
121
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
110
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
110
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
103
słabe
mocne
położenie wymienia
104
niskie
wysokie
położenie wymienia
106
niskie
wysokie
szerokość wymienia
110
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
116
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
104
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
94
szerokie
wąskie
długość strzyków
94
krótkie
długie
długość strzyków
100
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
115
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
95
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
107
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
111
ordynarny
szlachetny
10
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
PL005193801557
PL005210523080
Lotek
Len ET
BLF
data ur. 26.12.2009
Hodowca: OHZ Garzyn
CASK-
INDEKS PF
117
BLF CVF
data ur. 19.01.2009
Hodowca: OHZ Garzyn
CASK-BB
INDEKS PF
116
nowość
ALEXANDER
TAHITI
ALLIE
STORMATIC
ALIZEE
STOL JOC
TAHITI
ROSEO JOC
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 98,12%
pokroju
109
114
VLEMA 39
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 98,14%
Podindeksy
produkcyjny
JUSTICE
OZONE
JOCKO BESN
Podindeksy
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
109
87
112
114
105
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
95
115
102
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
110
106
104
116
102
111
105
103
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,71, córek 39, obór 35
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,86, córek 89, obór 74
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
924
18,8
28,8
-0,14
-0,11
1262
34,8
9,8
-0,09
-0,48
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 75 / obór 63
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
109
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
104
niski
wysoki
głębokość tułowia
91
płytki
głęboki
głębokość tułowia
117
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
89
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
108
wąska
szeroka
ustawienie zadu
92
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
109
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
119
wąski
szeroki
szerokość zadu
107
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
94
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
87
pionowa
podsiebna
racice
97
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
110
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
110
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
105
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
105
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
114
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
117
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
113
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
111
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
109
słabe
mocne
położenie wymienia
106
niskie
wysokie
położenie wymienia
102
niskie
wysokie
szerokość wymienia
123
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
112
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
114
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
106
szerokie
wąskie
długość strzyków
88
krótkie
długie
długość strzyków
91
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
114
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
84
zewnętrzne
wewnętrzne
szlachetny
charakter mleczny
114
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
115
ordynarny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
11
PL005193800925
PL005193172176
Luks et
SL Limes
BLF
data ur. 16.12.2009
Hodowca: OHZ Garzyn
CASK-
INDEKS PF
116
BLF
data ur. 21.03.2009
Hodowca: RSP Lubiń
CASK-
INDEKS PF
116
nowość
PLANET
SOSKOB
PATT
TABOO
MASCOL
TAMARA 13
SHOTTLE
SOSKOB 911
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 98,51%
pokroju
115
107
TAMARA 12
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 97,63%
Podindeksy
Podindeksy
produkcyjny
DIE-HARD
AERO SHA
MTOTO
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
93
87
122
103
111
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
110
99
121
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
104
104
96
113
111
108
107
110
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,75, córek 48, obór 41
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,86, córek 89, obór 70
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1108
35,1
14,1
-0,03
-0,36
227
13,2
20,1
0,07
0,13
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 18 / obór 13
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 75 / obór 60
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
103
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
110
niski
wysoki
głębokość tułowia
109
płytki
głęboki
głębokość tułowia
110
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
100
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
114
wąska
szeroka
ustawienie zadu
98
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
101
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
107
wąski
szeroki
szerokość zadu
121
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
108
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
103
pionowa
podsiebna
racice
88
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
108
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
105
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
106
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
109
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
110
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
117
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
110
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
110
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
109
słabe
mocne
położenie wymienia
106
niskie
wysokie
położenie wymienia
109
niskie
wysokie
szerokość wymienia
121
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
112
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
120
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
109
szerokie
wąskie
długość strzyków
82
krótkie
długie
długość strzyków
110
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
119
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
99
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
113
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
108
ordynarny
szlachetny
12
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
PL005189751750
PL005193801106
Lak ET
Lumet ET
BLF
data ur. 30.01.2009
Hodowca: GRH Żydowo
CASK-
INDEKS PF
115
BLF
data ur. 22.12.2009
Hodowca: OHZ Garzyn
CASK-
INDEKS PF
115
HR Smolice, Płaczkowo
nowość
nowość
STOL JOC
OZONE
JOCKO BESN
PLANET
TRAWISTA
LIZZY
SHOTTLE
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 96,06%
SOSKOB
PATT
TABOO
pokroju
113
101
SOSKOB 911
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 99,01%
Podindeksy
produkcyjny
MASCOL
Podindeksy
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
94
106
120
119
102
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
92
81
124
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
100
114
96
102
104
103
94
106
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,87, córek 99, obór 78
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,79, córek 61, obór 53
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1005
29,9
17,4
-0,05
-0,28
1077
36,0
28,8
0,00
-0,18
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 67 / obór 54
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 22 / obór 19
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
109
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
102
niski
wysoki
głębokość tułowia
105
płytki
głęboki
głębokość tułowia
102
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
80
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
92
wąska
szeroka
ustawienie zadu
108
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
101
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
97
wąski
szeroki
szerokość zadu
109
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
105
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
111
pionowa
podsiebna
racice
97
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
87
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
114
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
107
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
97
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
109
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
117
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
113
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
111
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
103
słabe
mocne
położenie wymienia
103
niskie
wysokie
położenie wymienia
108
niskie
wysokie
szerokość wymienia
114
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
116
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
113
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
124
szerokie
wąskie
długość strzyków
85
krótkie
długie
długość strzyków
80
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
112
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
122
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
122
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
112
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
13
FR4432722486
FR5631922752
Dojan
Ereac
CVF BLF
data ur. 20.08.2008
Hodowca: import z Francji
CASK-BB
INDEKS PF
114
CVF BLF
data ur. 13.07.2009
Hodowca: import z Francji
CASK-
INDEKS PF
114
nowość
JELDER
DONNA
JESTHER
MICKEY
BENA TENE
SHOTTLE
TUCI TENE
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 96,97%
BLACKROSE
MINNI
MERCHANT
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 97,16%
Podindeksy
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
110
112
PATSH
SHOTTLE
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
79
125
104
120
102
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
85
97
107
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
107
103
106
114
109
112
109
95
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,90, córek 101, obór 75
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,85, córek 87, obór 61
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1166
31,0
3,3
-0,09
-0,51
1238
40,5
22,4
-0,01
-0,33
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 96 / obór 72
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 61 / obór 45
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
107
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
112
niski
wysoki
głębokość tułowia
102
płytki
głęboki
głębokość tułowia
108
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
96
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
111
wąska
szeroka
ustawienie zadu
99
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
99
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
116
wąski
szeroki
szerokość zadu
109
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
111
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
92
pionowa
podsiebna
racice
118
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
110
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
98
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
116
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
118
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
104
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
116
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
107
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
101
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
102
słabe
mocne
położenie wymienia
117
niskie
wysokie
położenie wymienia
105
niskie
wysokie
szerokość wymienia
110
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
112
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
111
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
103
szerokie
wąskie
długość strzyków
106
krótkie
długie
długość strzyków
116
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
103
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
106
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
110
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
112
ordynarny
szlachetny
14
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
PL005142061698
PL005193171711
Insert et
SL Lord
CVF BLF
data ur. 15.10.2006
Hodowca: Top Farms Wielkopolska
CASK-BB aAa 234
INDEKS PF
114
BLF
data ur. 26.01.2009
Hodowca: RSP Lubiń
CASK-
INDEKS PF
114
nowość
GOLDWYN
B. TWINE
SHOREMAR JAMES
BILLION
SCANT 5 ET
SCANT ET
COURIER ET
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 96,49%
VIOLA
BILLIE
MARSHALL
pokroju
106
109
ULEMA 39
Przebieg porodu krów zapłodnionych przez buhaja: porody łatwe 99,01%
Podindeksy
produkcyjny
JUSTICE
Podindeksy
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
103
115
102
110
105
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
107
97
105
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
114
117
99
109
104
102
108
102
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,91, córek 99, obór 81
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,88, córek 94, obór 74
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
190
15,6
27,3
0,12
0,24
358
26,5
15,8
0,18
0,01
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 89 / obór 73
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 82 / obór 65
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
125
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
107
niski
wysoki
głębokość tułowia
99
płytki
głęboki
głębokość tułowia
103
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
106
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
106
wąska
szeroka
ustawienie zadu
96
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
97
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
110
wąski
szeroki
szerokość zadu
103
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
107
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
107
pionowa
podsiebna
racice
105
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
116
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
109
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
104
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
112
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
101
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
114
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
111
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
115
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
100
słabe
mocne
położenie wymienia
119
niskie
wysokie
położenie wymienia
102
niskie
wysokie
szerokość wymienia
117
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
114
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
121
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
106
szerokie
wąskie
długość strzyków
97
krótkie
długie
długość strzyków
83
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
122
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
101
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
118
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
107
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
15
Składniki indeksu PF
podindeks
produkcyjny
podindeks
pokroju
podindeks
płodności
wartość hod.
dla zawart.
kom. som.
wartość hod. dla
długowieczności
OCENA KONWENCJONALNA
1 CARRASSO
FR2241421918
ROUMARE
136
123
118
113
109
106
2 CAPORAL ET
FR2941260624
ROUMARE
134
127
118
104
105
98
3 HOBBIT ET
PL005132477003
JUSTICE
129
131
102
92
103
118
4 BANG ET
FR3545173028
SHOTTLE
123
121
104
101
111
104
5 IWO
PL005137044965
SHOTTLE
121
117
112
89
105
115
6 CUPIDON
FR3514052113
CANVAS
120
130
92
113
93
84
7 ENNYSON
FR2244592305
TENNYSON
120
108
115
97
111
120
8 HRABIA ET
PL005105933239
JUSTICE
120
112
113
105
96
114
9 IRTYSZ ET
PL005135297059
JORDAN
118
118
107
86
114
103
10 JOSHUA
PL005143097368
BOLTON
117
111
104
110
114
95
11 LOTEK
PL005193801557 ALEXANDER
117
109
114
109
87
112
12 LEN ET
PL005210523080
STOL JOC
116
114
105
95
115
102
13 LUKS ET
PL005193800925
PLANET
116
115
107
93
87
122
14 SL LIMES
PL005193172176
SHOTTLE
116
103
111
110
99
121
15 LAK ET
PL005189851750
STOL JOC
115
113
101
94
106
120
16 LUMET ET
PL005193801106
PLANET
115
119
102
92
81
124
17 DOJAN
FR4432722486
JELDER
114
110
112
79
125
104
18 EREAC
FR5631922752
MICKEY
114
120
102
85
97
107
19 INSERT ET
PL005142061698
GOLDWYN
114
106
109
103
115
102
20 SL LORD
PL005193171711
BILLION
114
110
105
107
97
105
Nazwa
Numer
Katalog dostępny w wersji elektronicznej:
www.wchirz.pl
16
Ojciec
PF 2014/3
Lp.
DOSTĘPNE NASIENIE SEKSOWANE
nowości
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
podindeks
wymienia
córek
stad
powtarzalność
mleko kg
białko kg
białko %
tłuszcz kg
tłuszcz %
przebieg porodu
krów zapłodnionych
przez buhaja
(%)
podindeks
nóg i racic
Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych sezon 2014.3
podindeks
siły mleczności
Liczba
podindeks
ramy ciała
Składniki podindeksu pokroju
109
120
117
111
99
78
0,90
1151
42,5
0,04
28,7
-0,22
96,94
113
113
111
116
113
84
0,91
1556
47,1
-0,06
37,0
-0,30
97,12
106
109
117
90
464
311
0,97
1678
53,1
-0,04
35,4
-0,37
96,02
100
115
88
111
104
70
0,91
1743
40,9
-0,19
25,0
-0,50
97,43
107
115
112
107
133
109
0,92
497
26,2
0,11
45,0
0,29
96,92
112
108
98
85
93
66
0,90
1685
49,6
-0,08
41,0
-0,31
97,27
122
114
112
109
85
63
0,85
1036
25,7
-0,11
7,20
-0,41
99,12
110
98
111
111
293
211
0,96
433
27,0
0,15
21,8
0,04
96,82
105
98
112
103
158
128
0,94
755
38,0
0,15
19,6
-0,14
97,37
106
109
106
101
66
56
0,87
981
28,1
-0,06
17,2
-0,27
95,68
110
106
104
116
39
35
0,71
924
18,8
-0,14
28,8
-0,11
98,12
102
111
105
103
89
74
0,86
1262
34,8
-0,09
9,8
-0,48
98,14
104
104
96
113
48
41
0,75
1108
35,1
-0,03
14,1
-0,36
98,51
111
108
107
110
89
70
0,86
227
13,2
0,07
20,1
0,13
97,63
100
114
96
102
99
78
0,87
1005
29,9
-0,05
17,4
-0,28
96,06
104
103
94
106
61
53
0,79
1077
36,0
0,00
28,8
-0,18
99,01
107
103
106
114
101
75
0,90
1166
31,0
-0,09
3,3
-0,51
96,97
109
112
109
95
87
61
0,85
1238
40,5
-0,01
22,4
-0,33
97,16
114
117
99
109
99
81
0,91
190
15,6
0,12
27,3
0,24
96,49
104
102
108
102
94
74
0,88
358
26,5
0,18
15,8
0,01
99,01
Katalog dostępny w wersji elektronicznej:
www.wchirz.pl
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
17
WYBIERZ BUHAJE
Z PAKIETU I ZREALIZUJ
TWÓJ CEL HODOWLANY
NASZA ELITA GENOMOWA
– WYSOKIE INDEKSY TPI
– UNIKALNY RODOWÓD
POLSKA ELITA GENOMOWA
– NAJWYŻEJ WYCENIONE BUHAJE Z OCENĄ GENOMOWĄ W KRAJU
– REWELACYJNY INDEKS PF ORAZ PODINDEKSY
ELITA PRODUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI
– PONADPRZECIĘTNA WYDAJNOŚĆ MLEKA
– PIĘKNY POKRÓJ
– DOBRE CECHY FUNKCJONALNE
ELITA PRODUKCJI
– BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ MLEKA
– PONADPRZECIĘTNA PRODUKCJA SUCHEJ MASY
ELITA FUNKCJONALNOŚCI
– WYSTAWOWY POKRÓJ
– ZDROWE WYMIĘ
– WYSOKA DŁUGOWIECZNOŚĆ
18
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
NL767081236
NL767081298
CVF BLF
data ur. 22.06.2013
Hodowca: import z Holandii
INDEKS GPF
134
INDEKS GTPI
2365
SUPERSIRE
132
INDEKS GTPI
2372
MOGUL
CLASSY
OMAN
CVF BLF
data ur. 18.06.2013
Hodowca: import z Holandii
INDEKS GPF
CLASSY
SHAUNA
ROBUST
Imperator et
NASZA ELITA GENOMOWA
Supergen ET
REGENIA
MAX
DORCY
Podindeksy
JUSTICE
REGENIA 10
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
118
120
98
115
126
110
126
112
108
120
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
110
111
101
125
115
115
116
125
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,65, córek 0, obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,65, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1079
33,2
34,3
-0,04
-0,12
861
28,2
10,7
-0,01
-0,29
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
113
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
117
niski
wysoki
głębokość tułowia
99
płytki
głęboki
głębokość tułowia
99
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
98
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
103
wąska
szeroka
ustawienie zadu
109
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
106
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
107
wąski
szeroki
szerokość zadu
108
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
96
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
87
pionowa
podsiebna
racice
108
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
116
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
88
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
118
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
116
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
112
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
120
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
125
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
118
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
123
słabe
mocne
położenie wymienia
119
niskie
wysokie
położenie wymienia
121
niskie
wysokie
szerokość wymienia
-
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
-
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
119
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
111
szerokie
wąskie
długość strzyków
100
krótkie
długie
długość strzyków
88
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
117
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
116
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
115
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
117
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
19
PL005307070558
POLSKA ELITA GENOMOWA
Odeon
INDEKS gPF
146
BLF
data ur. 23.02.2012
Hodowca: HZZ Żołędnica
NR
w Polsce
HAYDEN
JUSTICE
IMATRA
HONIBE
BLOCUS
IMATRA
FELDEN
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90
100
Podindeksy
110 120
produkcyjny
123
125
wysokość w krzyżu
114 niski
wysoki
pokroju
głębokość tułowia
103 płytki
głęboki
płodności
105
szerokość klatki piersiowej
116 wąska
szeroka
wartość hodowlana dla zawart. kom. som.
131
spadzisty
wartość hodowlana dla długowieczności
124
szeroki
Podindeksy pokroju
podsiebna
rama ciała
111
siła mleczności
114
nogi i racice
119
wymię
122
ustawienie zadu
szerokość zadu
postawa nóg tylnych widok z boku
93 uniesiony
107 wąski
66 pionowa
racice
123 dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok z tyłu
126 iksowate
równoległe
zawieszenie przednie wymienia
109 luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
111 niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
118 słabe
mocne
położenie wymienia
117 niskie
wysokie
szerokość wymienia
108 wąskie
szerokie
mleko kg
1157
119 szerokie
wąskie
białko kg
38,2
99 krótkie
długie
tłuszcz kg
40,6
wewnętrzne
białko %
-0,01
szlachetny
tłuszcz %
-0,09
ustawienie strzyków
długość strzyków
ustawienie strzyków - tył
charakter mleczny
20
105 zewnętrzne
110 ordynarny
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych
2014/3, powt. 0,65, córek 0, obór 0
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
PL005228264302
pl005226312753
Napier
BLF
data ur. 21.07.2010
Hodowca: OHZ Garzyn
INDEKS gPF
143
HAYDEN
HONIBE
JUSTICE
BLF
data ur. 08.11.2011
Hodowca: OHZ Garzyn
INDEKS gPF
141
ALTAIOTA
BURKA
BURKA
BEST
POLSKA ELITA GENOMOWA
Mondos
HAITI
ISA
JUSTICE
Podindeksy
HAITI
VALJEAN
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
124
131
93
118
119
119
121
116
103
135
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
103
116
121
131
124
113
115
115
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1124
37,5
48,4
0,00
0,02
1257
37,7
27,0
-0,05
-0,28
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
109
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
117
niski
wysoki
głębokość tułowia
105
płytki
głęboki
głębokość tułowia
99
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
120
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
110
wąska
szeroka
ustawienie zadu
80
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
102
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
102
wąski
szeroki
szerokość zadu
119
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
90
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
99
pionowa
podsiebna
racice
123
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
120
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
116
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
102
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
122
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
106
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
116
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
110
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
124
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
115
słabe
mocne
położenie wymienia
122
niskie
wysokie
położenie wymienia
109
niskie
wysokie
szerokość wymienia
107
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
111
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
123
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
114
szerokie
wąskie
długość strzyków
101
krótkie
długie
długość strzyków
101
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
114
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
108
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
111
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
112
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
21
ELITA PRODUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI
PL005293015663
Niagara
INDEKS gPF
136
BLF
data ur. 07.11.2011
Hodowca: R. Neneman
VALJEAN
JUSTICE
PESTKA
RAYONNANTE
CANVAS
PESTKA
LYNCH
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90
100
Podindeksy
110 120
produkcyjny
121
112
wysokość w krzyżu
115 niski
wysoki
pokroju
głębokość tułowia
102 płytki
głęboki
płodności
119
szerokość klatki piersiowej
110 wąska
szeroka
wartość hodowlana dla zawart. kom. som.
105
ustawienie zadu
112 uniesiony
spadzisty
wartość hodowlana dla długowieczności
120
szerokość zadu
108 wąski
szeroki
Podindeksy pokroju
podsiebna
rama ciała
113
siła mleczności
110
nogi i racice
110
wymię
108
postawa nóg tylnych widok z boku
84 pionowa
racice
115 dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok z tyłu
105 iksowate
równoległe
zawieszenie przednie wymienia
104 luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
98 niskie
wysokie
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych
2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
więzadło środkowe wymienia
102 słabe
mocne
położenie wymienia
107 niskie
wysokie
szerokość wymienia
107 wąskie
szerokie
mleko kg
1353
109 szerokie
wąskie
białko kg
39,1
długość strzyków
99 krótkie
długie
tłuszcz kg
29,8
ustawienie strzyków - tył
95 zewnętrzne
wewnętrzne
białko %
-0,07
szlachetny
tłuszcz %
-0,29
ustawienie strzyków
charakter mleczny
22
107 ordynarny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR3542676137
Filou et
Faxwell
CVF BLF
data ur. 07.12.2010
Hodowca: import z Francji
INDEKS GPF
136
GERARD
CVF BLF
data ur. 03.08.2010
Hodowca: import z Francji
INDEKS GPF
133
VAUCLUSE
DORA
MARSCH GLA
JUSTICE
ELITA PRODUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI
FR6350560130
BARBIE
TUFFIAC
DAXWELL
TAIGA
JUSTICE
Podindeksy
MAXWELL
BLACKLADY
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
137
113
91
92
110
122
128
85
109
110
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
121
121
102
111
123
119
117
124
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,75, córek 0, obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,75, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1833
60,6
43,4
-0,01
-0,35
705
37,8
36,8
0,17
0,09
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
114
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
125
niski
wysoki
głębokość tułowia
118
płytki
głęboki
głębokość tułowia
105
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
120
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
125
wąska
szeroka
ustawienie zadu
96
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
90
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
121
wąski
szeroki
szerokość zadu
119
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
100
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
88
pionowa
podsiebna
racice
109
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
118
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
86
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
115
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
112
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
119
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
112
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
107
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
104
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
96
słabe
mocne
położenie wymienia
108
niskie
wysokie
położenie wymienia
124
niskie
wysokie
szerokość wymienia
110
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
110
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
104
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
116
szerokie
wąskie
długość strzyków
92
krótkie
długie
długość strzyków
105
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
102
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
102
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
114
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
110
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
23
ELITA PRODUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI
PL005254241148
FR4451427032
Medar
Fane Man ET
BLF
data ur. 18.06.2010
Hodowca: HZZ Żołędnica
INDEKS GPF
132
HAYDEN
INDEKS GPF
131
OMAN
WOLA
HONIBE
JUSTICE
CVF BLF
data ur. 17.05.2010
Hodowca: import z Francji
WOLA
OKENDO
DECKER
MARCI ET
JUSTICE
Podindeksy
STOL JOC
ASHOSURF 2
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
116
118
98
127
121
119
126
93
103
114
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
102
105
113
118
115
121
109
127
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,75, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1045
32,4
24,6
-0,03
-0,22
925
43,8
7,5
0,14
-0,36
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
106
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
120
niski
wysoki
głębokość tułowia
94
płytki
głęboki
głębokość tułowia
111
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
106
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
108
wąska
szeroka
ustawienie zadu
91
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
93
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
101
wąski
szeroki
szerokość zadu
113
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
86
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
96
pionowa
podsiebna
racice
119
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
107
dł. przekątna
kr. przekątna
107
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
108
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
zawieszenie przednie
wymienia
108
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
106
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
108
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
118
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
116
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
130
słabe
mocne
121
niskie
wysokie
położenie wymienia
114
niskie
wysokie
położenie wymienia
szerokość wymienia
105
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
115
wąskie
szerokie
115
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
115
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
długość strzyków
101
krótkie
długie
długość strzyków
102
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
103
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
112
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
105
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
121
ordynarny
szlachetny
24
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR4972760241
Forciolo
INDEKS gPF
ELITA PRODUKCJI
135
CVF BLF
data ur. 05.08.2010
Hodowca: import z Francji
BRONCO
JUSTICE
DOUCETTE
MARSHALL BU
BOLTON
VEDETTE
FORD
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90
100
110 120
Podindeksy
produkcyjny
116
130
wysokość w krzyżu
120 niski
wysoki
pokroju
głębokość tułowia
117 płytki
głęboki
płodności
96
szerokość klatki piersiowej
121 wąska
szeroka
wartość hodowlana dla zawart. kom. som.
118
spadzisty
wartość hodowlana dla długowieczności
113
szeroki
Podindeksy pokroju
podsiebna
rama ciała
121
siła mleczności
127
nogi i racice
122
wymię
123
ustawienie zadu
szerokość zadu
postawa nóg tylnych widok z boku
98 uniesiony
116 wąski
97 pionowa
racice
130 dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok z tyłu
107 iksowate
równoległe
zawieszenie przednie wymienia
123 luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
117 niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
107 słabe
mocne
położenie wymienia
118 niskie
wysokie
szerokość wymienia
120 wąskie
szerokie
mleko kg
1263
114 szerokie
wąskie
białko kg
29,9
90 krótkie
długie
tłuszcz kg
31,1
wewnętrzne
białko %
-0,14
szlachetny
tłuszcz %
-0,24
ustawienie strzyków
długość strzyków
ustawienie strzyków - tył
charakter mleczny
103 zewnętrzne
121 ordynarny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych
2014/3, powt. 0,74, córek 0, obór 0
25
PL005228264159
FR3572910159
Ferguy
Metanol
ELITA PRODUKCJI
BLF
data ur. 14.07.2010
Hodowca: OHZ Garzyn
INDEKS GPF
135
HAYDEN
INDEKS GPF
134
VOLADI MAN
LUDZKA 110
HONIBE
JUSTICE
SPICEMAN
CVF BLF
data ur. 22.09.2010
Hodowca: import z Francji
LUDZKA
DATTE
TOULADI
JUSTICE
Podindeksy
TUFFIAL
VITAMINE
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
125
120
94
112
112
127
115
94
111
113
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
111
110
115
118
114
113
110
111
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,75, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1290
40,8
41,5
-0,03
-0,14
1249
46,6
38,1
0,05
-0,16
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
106
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
110
niski
wysoki
głębokość tułowia
102
płytki
głęboki
głębokość tułowia
107
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
107
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
115
wąska
szeroka
ustawienie zadu
90
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
94
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
118
wąski
szeroki
szerokość zadu
114
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
86
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
91
pionowa
podsiebna
racice
118
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
116
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
112
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
102
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
104
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
108
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
111
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
103
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
125
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
101
słabe
mocne
położenie wymienia
111
niskie
wysokie
położenie wymienia
112
niskie
wysokie
szerokość wymienia
109
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
106
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
118
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
103
szerokie
wąskie
długość strzyków
101
krótkie
długie
długość strzyków
101
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
114
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
98
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
110
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
108
ordynarny
szlachetny
26
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR3616221307
PL005228265675
Feldman et
Minor
INDEKS GPF
133
OMAN
INDEKS GPF
131
DOLE
MARCI ET
JUSTICE
HAYDEN
BERENICE
STOL JOC
BLF
data ur. 05.09.2010
Hodowca: OHZ Garzyn
DECKER
HONIBE
JUSTICE
ELITA PRODUKCJI
CVF BLF
data ur. 14.10.2010
Hodowca: import z Francji
Podindeksy
ZEBRA
SPICEMAN
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
130
118
91
96
107
118
123
95
109
116
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
110
119
107
117
111
115
121
117
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,74, córek 0, obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1123
49,1
42,2
0,13
-0,05
1006
33,2
32,2
-0,01
-0,11
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
116
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
109
niski
wysoki
głębokość tułowia
114
płytki
głęboki
głębokość tułowia
108
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
99
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
114
wąska
szeroka
ustawienie zadu
98
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
100
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
108
wąski
szeroki
szerokość zadu
101
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
93
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
85
pionowa
podsiebna
racice
107
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
126
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
106
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
115
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
97
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
111
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
119
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
109
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
125
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
112
słabe
mocne
położenie wymienia
104
niskie
wysokie
położenie wymienia
112
niskie
wysokie
szerokość wymienia
119
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
108
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
124
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
114
szerokie
wąskie
długość strzyków
101
krótkie
długie
długość strzyków
100
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
122
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
103
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
122
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
111
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
27
PL005303514001
ELITA FUNKCJONLANOŚCI
Moro
INDEKS gPF
134
BLF
data ur. 23.08.2010
Hodowca: GR Stępuchowo
BOGART
JUSTICE
BILA
BRENDA
FAN ET
BILA VIII
IFLOC
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90
100
Podindeksy
110 120
produkcyjny
115
119
wysokość w krzyżu
111 niski
wysoki
pokroju
głębokość tułowia
109 płytki
głęboki
płodności
112
szerokość klatki piersiowej
108 wąska
szeroka
wartość hodowlana dla zawart. kom. som.
109
spadzisty
wartość hodowlana dla długowieczności
128
szeroki
Podindeksy pokroju
podsiebna
rama ciała
110
siła mleczności
114
nogi i racice
116
wymię
114
ustawienie zadu
szerokość zadu
postawa nóg tylnych widok z boku
95 uniesiony
110 wąski
81 pionowa
racice
125 dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok z tyłu
110 iksowate
równoległe
zawieszenie przednie wymienia
106 luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
108 niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
108 słabe
mocne
położenie wymienia
109 niskie
wysokie
szerokość wymienia
110 wąskie
szerokie
mleko kg
670
116 szerokie
wąskie
białko kg
30,5
99 krótkie
długie
tłuszcz kg
24,6
wewnętrzne
białko %
0,09
szlachetny
tłuszcz %
-0,04
ustawienie strzyków
długość strzyków
ustawienie strzyków - tył
charakter mleczny
28
100 zewnętrzne
111 ordynarny
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych
2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR7230840357
PL005238291329
CVF BLF
data ur. 30.03.2010
Hodowca: import z Francji
Nimrod s
INDEKS GPF
132
OMAN
MARCI ET
JUSTICE
PLS VELOTT
ALTABAXTER
BLF
data ur. 01.06.2011
Hodowca: W. Skorupka
INDEKS GPF
132
VALJEAN
PLS-DAXTER
ELITA FUNKCJONLANOŚCI
Flongoman
BURKA
RAYONNANTE
JUSTICE
Podindeksy
BURKA
PLYMOUTH
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
121
121
104
102
108
123
109
102
110
123
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
110
113
111
121
108
107
105
108
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,82, córek 0 obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
855
37,8
33,0
0,10
-0,03
1222
41,9
33,0
0,01
-0,20
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
113
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
112
niski
wysoki
głębokość tułowia
104
płytki
głęboki
głębokość tułowia
94
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
105
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
105
wąska
szeroka
ustawienie zadu
99
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
105
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
107
wąski
szeroki
szerokość zadu
100
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
94
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
99
pionowa
podsiebna
racice
117
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
111
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
100
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
92
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
107
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
101
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
116
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
100
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
136
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
107
słabe
mocne
położenie wymienia
115
niskie
wysokie
położenie wymienia
105
niskie
wysokie
szerokość wymienia
112
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
106
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
109
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
114
szerokie
wąskie
długość strzyków
97
krótkie
długie
długość strzyków
98
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
120
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
96
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
113
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
108
ordynarny
szlachetny
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
29
PL00522826766
FR2953263849
ELITA FUNKCJONLANOŚCI
Magneto
BLF
data ur. 20.06.2010
Hodowca: OHZ Garzyn
INDEKS GPF
131
HAYDEN
LUCENTE
CVF BLF
data ur. 16.05.2010
Hodowca: import z Francji
INDEKS GPF
130
DOTSON
ADDISON
HONIBE
JUSTICE
Festif
VERNAL
DISCRETE
DOT
JUSTICE
Podindeksy
VELMA
BOLTON
Podindeksy
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
produkcyjny
pokroju
płodności
wartość hodowlana
dla zawart. kom. som.
wartość hodowlana
dla długowieczności
119
123
90
111
115
121
114
100
107
112
Podindeksy pokroju
Podindeksy pokroju
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
rama ciała
siła mleczności
nogi i racice
wymię
105
109
120
121
111
113
106
113
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,66, córek 0, obór 0
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,75, córek 0, obór 0
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
1376
37,8
25,0
-0,10
-0,36
1624
44,2
19,2
-0,11
-0,52
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 0 / obór 0
80 90 100 110 120
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
106
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
115
niski
wysoki
głębokość tułowia
100
płytki
głęboki
głębokość tułowia
101
płytki
głęboki
szerokość klatki piersiowej
106
wąska
szeroka
szerokość klatki piersiowej
109
wąska
szeroka
ustawienie zadu
94
uniesiony
spadzisty
ustawienie zadu
110
uniesiony
spadzisty
szerokość zadu
104
wąski
szeroki
szerokość zadu
105
wąski
szeroki
postawa nóg tylnych widok
z boku
91
pionowa
podsiebna
postawa nóg tylnych widok
z boku
81
pionowa
podsiebna
racice
126
dł. przekątna
kr. przekątna
racice
117
dł. przekątna
kr. przekątna
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
111
iksowate
równoległe
postawa nóg tylnych widok
z tyłu
96
iksowate
równoległe
zawieszenie przednie
wymienia
108
luźne
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
110
luźne
mocne
zawieszenie tylne wymienia
114
niskie
wysokie
zawieszenie tylne wymienia
107
niskie
wysokie
więzadło środkowe wymienia
115
słabe
mocne
więzadło środkowe wymienia
100
słabe
mocne
położenie wymienia
115
niskie
wysokie
położenie wymienia
108
niskie
wysokie
szerokość wymienia
110
wąskie
szerokie
szerokość wymienia
113
wąskie
szerokie
ustawienie strzyków
123
szerokie
wąskie
ustawienie strzyków
111
szerokie
wąskie
długość strzyków
93
krótkie
długie
długość strzyków
105
krótkie
długie
ustawienie strzyków - tył
112
zewnętrzne
wewnętrzne
ustawienie strzyków - tył
100
zewnętrzne
wewnętrzne
charakter mleczny
109
ordynarny
szlachetny
charakter mleczny
111
ordynarny
szlachetny
30
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
SPECJALNA
OFERTA BUHAJÓW
Z OCENĄ GENOMOWĄ
• Wystawowy pokrój
• Super produkcja
• Unikalny rodowód
GTPI
2565
ŚWIATOWA ELITA
GENOMOWA
CARLO ET
Syn buhaja MOGUL
nr 1 na świecie
GTPI
2333
CENTURION ET
o. Cosmopolitan
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
GTPI
2392
TAPIC
o. Epic
31
podindeks płodności
1
ODEON
PL005307070558
HAYDEN
146
123
125
105
2
MONDOS
PL005228264302
HAYDEN
143
124
131
93
3
NAPIER
PL005226312753
ALTAIOTA
141
119
121
116
4
NIAGARA
PL005293015663
VALJEAN
136
121
112
119
5
FILOU ET
FR6350560130
GERARD
136
137
113
91
6
FAXWELL
FR3542676137
VAUCLUSE
133
122
128
85
7
MEDAR
PL005254241148
HAYDEN
132
116
118
98
8
FANE MAN ET
FR4451427032
OMAN
131
119
126
93
9
FORCIOLO
FR4972760241
BRONCO
135
116
130
96
10 METANOL
PL005228264159
HAYDEN
135
125
120
94
11 FERGUY
FR3572910159
VOLADI MAN
134
127
115
94
12 FELDMAN ET
FR3616221307
OMAN
133
130
118
91
13 MINOR
PL005228265675
HAYDEN
131
118
123
95
14 MORO
PL005303514001
BOGART
134
115
119
112
15 FLONGOMAN
FR7230840357
OMAN
132
121
121
104
16 NIMROD S
PL005238291329
VALJEAN
132
123
109
102
17 MAGNETO
PL00522826766
HAYDEN
131
119
123
90
18 FESTIF
FR2953263849
DOTSON
130
121
114
100
19 SUPERGEN ET
NL767081236
SUPERSIRE
134
118
120
98
20 IMPERATOR ET
NL767081298
MOGUL
132
110
126
112
ET
KI
PA
podindeks pokroju
Składniki
podindeks produkcyjny
OCENA GENOMOWA
Nazwa
Numer
gPF
2014/3
Ojciec
NASZA
ELITA
GENOMOWA
ELITA
FUNKCJONLANOŚCI
ELITA
PRODUKCJI
ELITA PRODUKCJI
I
FUNKCJNALNOŚCI
POLSKA
ELITA
GENOMOWA
Y
nowości
32
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
Składniki
podindeksu pokroju
Wartości hodowlane dla
cech produkcyjnych sezon 2014.3
wartość hodowlana dla
długowieczności
podindeks ramy ciała
podindeks siły mleczności
podindeks nóg i racic
podindeks wymienia
córek
stad
powtarzalność
mleko kg
białko kg
białko %
tłuszcz kg
tłuszcz %
Liczba
wartość hodowlana
dla zawartości
komórek somatycznych
indeksu gPF
131
124
111
114
119
122
0
0
0,65
1157
38,2
-0,01
40,6
-0,09
118
119
103
116
121
131
0
0
0,66
1124
37,5
0,00
48,4
0,02
103
135
124
113
115
115
0
0
0,66
1257
37,7
-0,05
27,0
-0,28
105
120
113
110
110
108
0
0
0,66
1353
39,1
-0,07
29,8
-0,29
92
110
121
121
102
111
0
0
0,75
1833
60,6
-0,01
43,4
-0,35
109
110
123
119
117
124
0
0
0,75
705
37,8
0,17
36,8
0,09
127
121
102
105
113
118
0
0
0,66
1045
32,4
-0,03
24,6
-0,22
103
114
115
121
109
127
0
0
0,75
925
43,8
0,14
7,5
-0,36
118
113
121
127
122
123
0
0
0,74
1263
29,9
-0,14
31,1
-0,24
112
112
111
110
115
118
0
0
0,66
1290
40,8
-0,03
41,5
-0,14
111
113
114
113
110
111
0
0
0,75
1249
46,6
0,05
38,1
-0,16
96
107
110
119
107
117
0
0
0,74
1123
49,1
0,13
42,2
-0,05
109
116
111
115
121
117
0
0
0,66
1006
33,2
-0,01
32,2
-0,11
109
128
110
114
116
114
0
0
0,66
670
30,5
0,09
24,6
-0,04
102
108
110
113
111
121
0
0
0,82
855
37,8
0,10
33,0
-0,03
110
123
108
107
105
108
0
0
0,66
1222
41,9
0,01
33,0
-0,20
111
115
105
109
120
121
0
0
0,66
1376
37,8
-0,10
25,0
-0,36
107
112
111
113
106
113
0
0
0,75
1624
44,2
-0,11
19,2
-0,52
115
126
110
111
101
125
0
0
0,65
1079
33,2
-0,04
34,3
-0,12
108
120
115
115
116
125
0
0
0,65
861
28,2
-0,01
10,7
-0,29
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
33
Powiązania rodowodowe
Wycena konwencjonalna
wycena GENOMOWa
Bang et
Sl Limes
Shottle ET
Mtoto et
Prelude
Iwo
Caporal et
Carrasso et
Lak ET
Hobbit et
Ferguy
G
Odeon
G
Mondos
G
Medar
G
Metanol
G
Minor
G
Magneto
G
Napier
G
Niagara
G
Nimrod s
G
Filou et
Gerard
G
Faxwell
Vaucluse
G
Fane man
G
Feldman
G
Flongoman
G
Moro
Bogart
G
Festif
Dotson
G
Forciolo
Bronco
Cubby
Hayden
Altaiota
Son of Bov
Justice et
Valjean
Oman
Bolton
Mogul
Hershel
Dorcy
Luke
Cleitus
Insert ET
Goldwyn
James
Grand
Chief Mark
Dojan
Jelder
Jesther
Mountain et
Lekker
SL Lord
Billion
Marshall et
Bellwood
Melwood
Cupidon
Canvas
Sparta
Marty
Satan
Irtysz ET
Jordan
Novalis
Target
Twin
Supersire
Robust
Socrate
Blitz
Tennyson
Gordon
Ked Juror
Planet
Taboo
Majic
Lotek
Alexander
Stormatic
Storm
Ereac
Mickey
Merchant
Wade
G Supergen ET
Ennyson
Luks et
Lumet et
34
Manfred et
Voladi Man
Joshua
G
Besne Buck
Justice et
G
G Imperator ET
Jocko Besn
Stol Joc
Len et
Hrabia et
Starbuck
Roumare
Blackstar
Aerostar
BUHAJE Z WYCENĄ GENOMOWĄ
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
WCHiRZ Sp. o.o.
1
5
5
5
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
5
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
5
5
Skuteczne
unasienienie
SZEROKOŚĆ ZADU (SZ)
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
5
9
9
99
9
9
9
9
9
9
1
5
5
9
9
Wymię
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (WK)
50% (W)
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (WK)
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z TYŁU (NT)
9
- WIDOK Z TYŁU
9 (NT)
1POSTAWA NÓG TYLNYCH
5
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
CHARAKTER MLECZNY (CM)
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (WK)
ZAWIESZENIE TYLNE (ZWT)
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (WK)
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (WK)
1
9
99
5
USTAWIENIE
ZADU
(UZ)(GT)
GŁĘBOKOŚĆ
TUŁOWIA
CHARAKTER
MLECZNY
(CM)
1
5
99
POSTAWA NÓG TYLNYCH
- WIDOK
Z TYŁU (NT)
WIĘZADŁO
ŚRODKOWE
(WŚ)
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z TYŁU (NT)
9
SZEROKOŚĆ
ZADU (SZ)
WIĘZADŁO
ŚRODKOWE
(WŚ) 9
GŁĘBOKOŚĆ
TUŁOWIA
(GT)
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
9
ZAWIESZENIE
TYLNE
(ZWT) - TYŁ (UST)
9
USTAWIENIE
STRZYKÓW
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (WK)
9
ZAWIESZENIE TYLNE (ZWT)
1 ZAWIESZENIE TYLNE
5 (ZWT)
9
USTAWIENIE
STRZYKÓW
- TYŁ (UST)
POSTAWA NÓG TYLNYCH
- WIDOK
Z BOKU (NB)
9
9
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
99
USTAWIENIE ZADU (UZ)
POSTAWAWIĘZADŁO
NÓG TYLNYCH
- WIDOK
Z TYŁU (NT)
ŚRODKOWE
(WŚ)
SZEROKOŚĆ
WYMIENIA
(SW) 9
5
9
(WŚ)
1WIĘZADŁO ŚRODKOWE
5
9
WIĘZADŁO ŚRODKOWE (WŚ)
9 9
SZEROKOŚĆ
WYMIENIA (SW)
PRZEKĄTNA
RACICY (PR)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
SZEROKOŚĆDŁUGOŚĆ
WYMIENIASTRZYKÓW
(SW)
(DS) 9
9
5
9
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
SZEROKOŚĆ
WYMIENIA (WŚ)
(SW)
SZEROKOŚĆ1 WYMIENIA (SW) 5
9 9
5 5 STRZYKÓW (DS)
DŁUGOŚĆ
1 1
1
9
9
9
99
99
9
9
9
9
9
POSTAWA NÓG
TYLNYCH -RACICY
WIDOK
Z BOKU (NB) 9
1 PRZEKĄTNA
5 (PR)
1
5 (PW) - PRZÓD99
USTAWIENIE
STRZYKÓW
(USP)
POŁOŻENIE
WYMIENIA
1
9
USTAWIENIE
STRZYKÓW5 - TYŁ (UST)
POŁOŻENIE WYMIENIA (PW)
POŁOŻENIE WYMIENIA (PW)
5
9 (USP)
USTAWIENIE STRZYKÓW
- PRZÓD
1
PRZEKĄTNA RACICY
1
5 (PR)(ZWP)
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
5
1DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
5 (DS)
1
5 (SW)
SZEROKOŚĆ
WYMIENIA
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
(DS)
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW (DS)
1
ZAWIESZENIE PRZEDNIE (ZWP)
5
1
USTAWIENIE
STRZYKÓW 5- PRZÓD (USP)
1
5
5
POŁOŻENIE
WYMIENIA
(PW) (USP)
USTAWIENIE
STRZYKÓW
- PRZÓD
USTAWIENIE STRZYKÓW - PRZÓD (USP)
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
1
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW (DS)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
9
9
9
1
1
5
5
5
CHARAKTER MLECZNY (CM)
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
1
WYSOKOŚĆ
W KRZYŻU5(WK)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
9
9
9
99
WIĘZADŁO
ŚRODKOWE
(WŚ)Z TYŁU (NT)
POSTAWA
NÓG TYLNYCH
- WIDOK
WYSOKOŚĆ
W KRZYŻU
SZEROKOŚĆ
ZADU(WK)
(SZ)
SZEROKOŚĆ ZADU (SZ)
1
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 99
9
5
1
9 9
9
9
1
5
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
5
5
5
5
5
GŁĘBOKOŚĆ
TUŁOWIA
(GT)
USTAWIENIE
ZADU (UZ)
1
5
9
9
9
9
99
9
9
99
9
9
9
9
99
9
9
9
9 9
9
9
9
9
9
9
POSTAWA NÓG
NÓG TYLNYCH
TYLNYCH -- WIDOK
WIDOK ZZ TYŁU
BOKU(NT)
(NB)
POSTAWA
USTAWIENIE ZADU (UZ)
1 SZEROKOŚĆ ZADU5 (SZ)
USTAWIENIE STRZYKÓW - PRZÓD (USP)
USTAWIENIE ZADU (UZ)
SZEROKOŚĆ ZADU (SZ)
WYSOKOŚĆ
W KRZYŻU
(WK) (SKP)
SZEROKOŚĆ
KLATKI
PIERSIOWEJ
DŁUGOŚĆSTRZYKÓW
STRZYKÓW- (DS)
USTAWIENIE
PRZÓD (USP)
1
5
1
SZEROKOŚĆ
KLATKI PIERSIOWEJ
(SKP)
POŁOŻENIE
(PW)
DŁUGOŚĆWYMIENIA
STRZYKÓW
(DS)
1
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
SZEROKOŚĆ
WYMIENIA
(SW)
POŁOŻENIE
WYMIENIA
(PW)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
USTAWIENIE
STRZYKÓW - PRZÓD
(USP)
1
5
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW (DS)
1
5
USTAWIENIE STRZYKÓW - TYŁ (UST)
SZEROKOŚĆ WYMIENIA (SW)
5
1
CHARAKTER MLECZNY (CM)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
1
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
(ZWP)
0,50 x cm +
0,25
x skp
+ 0,15
x gt
+ 0,10 x wk
WIĘZADŁO
ŚRODKOWE
(WŚ)
USTAWIENIE
STRZYKÓW
- TYŁ
(UST)
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
(ZWP)
9
1
5
Siła mleczności
1
POŁOŻENIE
WYMIENIA55 (PW)
1
1
SZEROKOŚĆ
WYMIENIA5(SW)
PRZEKĄTNATYLNE
RACICY
(PR)
ZAWIESZENIE
(ZWT)
PRZEKĄTNA
RACICY (PR)
WIĘZADŁO
ŚRODKOWE
(WŚ)
9
1
USTAWIENIE
STRZYKÓW
-55TYŁZ TYŁU
(UST)(NT)
POSTAWA
NÓG
- WIDOK
1 TYLNYCH
99
POSTAWA NÓG
TYLNYCH - WIDOK
Z BOKU (NB)
ZAWIESZENIE
(ZWT)
POSTAWA NÓG
TYLNYCH TYLNE
- WIDOK
Z BOKU (NB)
9
0,45 x PR + 0,35 x NT + 0,20 x NB
ZAWIESZENIE TYLNE (ZWT)
WYSOKOŚĆ
W KRZYŻU
(WK)
USTAWIENIE
ZADU (UZ)
USTAWIENIE ZADU (UZ)
Nogi i racice
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z TYŁU (NT)
PI_POKR = 0,50 x W + 0,30 x NR + 0,10 x SM + 0,10 x RC
9
Rama ciała
9
9
9
9
9
Rama ciała
10% (RC)
Siła mleczności
10% (SM)
5
5
(NR)
Nogi i racice
5
5
5
1
9
5
SZEROKOŚĆ ZADU (SZ)
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (WK)
5
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z TYŁU (NT) 9
9
5
9
0,40 x UZ + 0,25 x WK + 0,20 x SZ + 10,15 x SKP
ZAWIESZENIE TYLNE (ZWT)
1
9
9
5
USTAWIENIE ZADU (UZ)
GŁĘBOKOŚĆUSTAWIENIE
TUŁOWIA (GT)
ZADU (UZ)
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
PRZEKĄTNA RACICY (PR)
9
+ 0,06
+ 0,03 x USP + USTAWIENIE
0,03 x DSSTRZYKÓW
TYŁ (UST) (PW) 9
SZEROKOŚĆ
ZADU (SZ)
WYSOKOŚĆ
W KRZYŻU
(WK)x UST
POŁOŻENIE-WYMIENIA
PRZEKĄTNA
RACICY
(PR)
9
WYSOKOŚĆ
W KRZYŻU (WK) 9
9
ZAWIESZENIE
TYLNE-(ZWT)
SZEROKOŚĆ
KLATKI
PIERSIOWEJ
USTAWIENIE
STRZYKÓW
TYŁ (UST)
SZEROKOŚĆ
ZADU (SZ) (SKP)
1
5
9
ZAWIESZENIE
1
5
USTAWIENIE
STRZYKÓW
SZEROKOŚĆ
ZADU (SZ)TYLNE (ZWT)
1
5 - TYŁ (UST)
9
9
5
TYLNE
(ZWT)
1 ZAWIESZENIE
5
9
99
9
1
5
5
9
POSTAWA NÓG TYLNYCH
- WIDOK Z TYŁU
9 (NT)
9
5
POSTAWA1POSTAWA
NÓG TYLNYCH
WIDOK
Z- BOKU
(NB)
NÓG -TYLNYCH
WIDOK
Z TYŁU
(NT) 9
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
(ZWP)
9
1
5
5
WIĘZADŁO ŚRODKOWE (WŚ)
5
ZAWIESZENIE PRZEDNIE (ZWP)
USTAWIENIE
(UZ)Z BOKU (NB)
POSTAWA NÓG
TYLNYCH ZADU
- WIDOK
1
5 (WŚ)
WIĘZADŁO
ŚRODKOWE
POSTAWA NÓG TYLNYCH
- WIDOK
Z BOKU
(NB)
1
1
9
USTAWIENIE
5 STRZYKÓW - TYŁ 9(UST)
9
5
PRZEKĄTNA RACICY (PR)
1
5
ZAWIESZENIE
TYLNE (ZWT) 9
SZEROKOŚĆ
ZADU (SZ)TYLNE
ZAWIESZENIE
(ZWT)
PRZEKĄTNA
RACICY (PR)
USTAWIENIE STRZYKÓW - TYŁ (UST)
PRZEKĄTNA RACICY (PR)
1
1
5
SZEROKOŚĆ WYMIENIA (SW)
1
5 (ZWP)
9
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
WIĘZADŁO
(WŚ) 9
1NÓG TYLNYCH
5ŚRODKOWE
POSTAWA
- WIDOK
Z BOKU (WŚ)
(NB)
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
(ZWP)
WIĘZADŁO
ŚRODKOWE
SZEROKOŚĆ
ZAWIESZENIE
PRZEDNIEWYMIENIA
(ZWP) (SW)
1
5
POŁOŻENIE WYMIENIA (PW)
1
1
USTAWIENIE
STRZYKÓW5 - TYŁ (UST)
PRZEKĄTNA
RACICY
(PR)
USTAWIENIE
STRZYKÓW
- TYŁ (UST)
POŁOŻENIE WYMIENIA (PW)
1
5
5
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW (DS)
1
1
5 (SW)
SZEROKOŚĆ
WYMIENIA
ZAWIESZENIE
PRZEDNIEWYMIENIA
(ZWP) (SW)
SZEROKOŚĆ
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW (DS)
1
1
9
POŁOŻENIE
WYMIENIA (PW)9 9
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE5 (ZWP)
1
SZEROKOŚĆ ZADU (SZ)
POSTAWA NÓG TYLNYCH
- WIDOK Z BOKU
(NB)9
1
5
1
5
9 x ZWT + 0,10
9 + 0,15
0,35
x PW + 0,18
x ZWP
x WŚ 1+ 0,10
x (SZ)
SW
USTAWIENIE
ZADU
(UZ)
SZEROKOŚĆ
ZADU
Wymię
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
9
USTAWIENIE
ZADU
(UZ)
POSTAWA
NÓG
TYLNYCH
WIDOK
Z
BOKU
(NB)
9 (NT)
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z TYŁU
USTAWIENIE ZADU (UZ)
9
1
5
USTAWIENIE ZADU (UZ)
9
POSTAWA
TYLNYCH
POSTAWANÓG
NÓG
TYLNYCH- -WIDOK
WIDOKZ ZBOKU
TYŁU(NB)
(NT)
1
SZEROKOŚĆ KLATKI
PIERSIOWEJ
(SKP)
SZEROKOŚĆ
ZADU
(SZ) 9
CHARAKTER MLECZNY (CM)
9
SZEROKOŚĆ KLATKI
PIERSIOWEJ
(SKP)(WK)
WYSOKOŚĆ
W KRZYŻU
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
99
5 (GT)
1GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA
5
1
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
5
CHARAKTER
MLECZNY
(CM)
9
1 SZEROKOŚĆ KLATKI
5
PIERSIOWEJ (SKP)
CHARAKTER MLECZNY (CM)
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
1
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
1
CHARAKTER MLECZNY30%
(CM)
1
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
Podindeks pokroju (PI_POKR)
Zrozumieć wycenę – Indeks PF
Wszystkie wartości hodowlane oraz podindeksy i indeksy podlegają standaryzacji na średnią 100 i odchylenie standardowe 10.
Powtarzalność cech to stopień wiarygodności wyceny. Im wyższa powtarzalność, tym bardziej wiarygodna wycena.
1
1
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
1
CHARAKTER MLECZNY (CM)
1
Indeks PF został stworzony przez polskich hodowców dla polskich hodowców i odzwierciedla cel hodowlany polskich rolników,
oparty jest on na Produkcji i Funkcjonalności.
Produkcja i Funkcjonalność (PF)
Pokrój
25%
(PI_POKR)
Płodność
15%
(PI_PŁOD)
Pierwsze
unasienienie
1
1
5
USTAWIENIE ZADU
(UZ)
USTAWIENIE ZADU (UZ)
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z BOKU (NB)
1
1
SZEROKOŚĆ ZADU5 (SZ)
SZEROKOŚĆ ZADU (SZ)
PRZEKĄTNA RACICY (PR)
5
5
PRZEKĄTNA RACICY (PR)
9
9
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z BOKU (NB)
Odstęp międzyciążowy
(OMC)
Przestój
poporodowy (PP)
Pierwsze
Skuteczne Pierwsze
unasienienie unasienienie ocielenie
Jeśli krowa w ciagu 56 dni od zabiegu unasienianiaUSTAWIENIE
nie
ZADU (UZ)
wykazała objawów rui, to jej wartość fenotypowa
wynosi 1,
SZEROKOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
w przeciwnym wypadku wartość wynosi 0. SZEROKOŚĆ
SZEROKOŚĆ ZADU (SZ)
5
1
Wskaźnik niepowtarzalności unasieniania SZEROKOŚĆ
KLATKI PIERSIOWEJ
(SKP)
5
1
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
do 56 dnia po pierwszym zabiegu inseminacyjnym:
GŁĘBOKOŚĆ TUŁOWIA (GT)
a. jałówek (NPj)
USTAWIENIE ZADU (UZ)
b. krów po pierwszym ocieleniu (NPk)
KLATKI PIERSIOWEJ (SKP)
0,70 x NPj + 0,10 x NPk + 0,10 x PP +SZEROKOŚĆ
0,10 x OMC
Podindeks płodności (PI_PŁOD)CHARAKTER
CHARAKTER MLECZNY (CM)
MLECZNY (CM)
Komórki
somatyczne
10%
(WH_KSOM)
PF = 0,40 x PI_PROD + 0,25 x PI_POKR + 0,15 x PI_PŁOD + 0,10 x WH_KSOM + 0,10 x WH_DŁUG
Produkcja
40%
(PI_PROD)
Długowieczność
10%
(WH_DŁUG)
Podindeks produkcji (PI_PROD)
2 x wartość hod. dla białka + wartość hodowlana
dla tłuszczu
Wartość hodowlana dla
zawartości kom. som. (WH_KSOM)
Wyższe wartości hodowlane buhaja odpowiadają mniejszej
liczbie komórek somatycznych w mleku córek.
Wartość hodowlana dla długowieczności (WH_DŁUG)
Określana jest jako różnica w dniach między datą u
­ bycia
dla krów wybrakowanych (dane „nieocenzurowane”)
­
lub ostatniego
odnotowanego próbnego udoju dla krów
żyjących (dane „ocenzurowane”) a datą pierwszego
­wycielenia.
1
1
5
5
POSTAWA 1NÓG TYLNYCH - WIDOK
Z BOKU (NB) 9
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK Z BOKU (NB)
ZAWIESZENIE PRZEDNIE (ZWP)
1
ZAWIESZENIE
PRZEDNIE
(ZWP)
1
5
1
5
5
5
5
5
SZEROKOŚĆ WYMIENIA (
WIĘZADŁO ŚRODKOWE (W
USTAWIENIE STRZYKÓW - T
WIĘZADŁO ŚRODKOWE (W
USTAWIENIE STRZYKÓW - T
ZAWIESZENIE TYLNE (Z
POSTAWAWIĘZADŁO
NÓG TYLNYCH
- WIDOK
ŚRODKOWE
(
ZAWIESZENIE TYLNE (Z
ZAWIESZENIE TYLNE (Z
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (W
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK
USTAWIENIE STRZYKÓW - PRZ
USTAWIENIE STRZYKÓW - PRZ
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (W
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (W
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW (D
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW (D
1
1
POŁOŻENIE WYMIENIA (P
POŁOŻENIE WYMIENIA (P
1
1
SZEROKOŚĆ WYMIENIA (S
SZEROKOŚĆ WYMIENIA (S
USTAWIENIE STRZYKÓW - TY
USTAWIENIE STRZYKÓW - TY
WIĘZADŁO ŚRODKOWE (W
WIĘZADŁO ŚRODKOWE (W
ZAWIESZENIE TYLNE (ZW
ZAWIESZENIE TYLNE (ZW
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK
POSTAWA NÓG TYLNYCH - WIDOK
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (W
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU (W
35
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR4926338710
Indeks ISU
14,5%
Crumble
31,4%
Rasa MONTBELIARDE
data ur. 04.08.2007
Hodowca: import z Francji
ISU
159
5,0%
CASK-AB
4,2%
18,0%
7,1%
2,3%
5,0%
12,5%
ISU
BIAŁKO (KG)
31,4%
TŁUSZCZ (KG)
4,2%
ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
7,1%
ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
2,3%
TYP
DŁUGOWIECZNOŚĆ
PŁODNOŚĆ
SZYBKOŚĆ DOJU
ZDROWOTNOŚĆ WYMION
REDON
VEDETTE
12,5%
5,0%
LYSINE
ISANGRIN
18,0%
5,0%
14,5%
100,0%
INDIANA
MASOLINO
Produkcja
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,92 córek 233 obór 200
INEL
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
37
420
28
34
0,17
0,21
Funkcjonalność
zawartość
kom. som.
długowieczność
płodność
łatwość
wycieleń
szybkość
doju
temperament
0,8
1,6
0,2
91
117
93
typ
kaliber
zad
nogi i racice
wymię
umięśnienie
115
89
93
131
123
99
Pokrój
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 198 / obór 169
80 90 100 110 120
36
wysokość w krzyżu
niski
szerokość klatki
piersiowej
101
wysoki
wąska
95
szeroka
głębokość tułowia
płytki
87
głęboki
długość zadu
krótki
85
długi
szerokość zadu
wąski
97
szeroki
ustawienie zadu
pochylone
112
uniesione
ustawienie nóg z boku
pionowa
92
podsiebne
racice
niska
109
wysoka
zawieszenie przednie
wymienia
luźne
119
mocne
zawieszenie tylne
wymienia
niskie
99
wysokie
szerokość wymienia
wąskie
106
szerokie
położenie wymienia
niskie
122
wysokie
zbalansowanie wymienia
ku tyłowi
117
ku
przodowi
więzadło wymienia
słabe
103
mocne
ustawienie strzyków
przednich
szerokie
124
wąskie
długość strzyków
długie
116
krótkie
kształt strzyków
cienkie
81
grube
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
FR3920260325
FR5375488999
Valfin
Diablo
Rasa MONTBELIARDE
data ur. 03.02.2004
Hodowca: import z Francji
ISU
NATIF
137
NUANCE
IMPOSTEUR
CASK-BB
RAPALLO
SAVEUR
HAVANAISE
FAUCON
ISU
155
CASK-BB
Rasa MONTBELIARDE
data ur. 20.03.2008
Hodowca: import z Francji
ISANGRIN
USA
NEBULEUSE
OVATION
MICMAC
Produkcja
Produkcja
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,95 córek 1954 obór 1035
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,92 córek 180 obór 156
INEL
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
INEL
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
33
316
24
32
0,17
0,22
23
256
18
21
0,11
0,13
Funkcjonalność
zawartość
kom. som.
2,2
długowieczność
1,7
płodność
łatwość
wycieleń
91
0,2
Funkcjonalność
szybkość
doju
97
temperament
117
zawartość
kom. som.
długowieczność
płodność
łatwość
wycieleń
szybkość
doju
temperament
0,7
0,7
0,4
86
113
108
typ
kaliber
zad
nogi i racice
wymię
umięśnienie
102
91
90
113
108
95
Pokrój
typ
kaliber
zad
nogi i racice
wymię
umięśnienie
108
98
92
109
115
83
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 1208 / obór 662
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
niski
116
Pokrój
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 148 / obór 127
80 90 100 110 120
wysoki
wysokość w krzyżu
niski
93
szeroka
szerokość klatki
piersiowej
płytki
106
głęboki
krótki
109
długi
szerokość zadu
wąski
75
ustawienie zadu
pochylone
ustawienie nóg z boku
112
wysoki
wąska
83
szeroka
głębokość tułowia
płytki
95
głęboki
długość zadu
krótki
76
długi
szeroki
szerokość zadu
wąski
117
szeroki
72
uniesione
ustawienie zadu
pochylone
125
uniesione
pionowa
99
podsiebne
ustawienie nóg z boku
pionowa
90
podsiebne
racice
niska
98
wysoka
racice
niska
110
wysoka
zawieszenie przednie
wymienia
luźne
120
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
luźne
114
mocne
122
wysokie
zawieszenie tylne
wymienia
niskie
108
wysokie
szerokość klatki
piersiowej
wąska
głębokość tułowia
długość zadu
zawieszenie tylne
wymienia
niskie
szerokość wymienia
wąskie
83
szerokie
szerokość wymienia
wąskie
101
szerokie
położenie wymienia
niskie
120
wysokie
położenie wymienia
niskie
115
wysokie
105
ku
przodowi
zbalansowanie wymienia
ku tyłowi
115
ku
przodowi
mocne
więzadło wymienia
słabe
szerokie
zbalansowanie wymienia
ku tyłowi
więzadło wymienia
słabe
87
ustawienie strzyków
przednich
szerokie
121
wąskie
ustawienie strzyków
przednich
długość strzyków
długie
100
krótkie
długość strzyków
kształt strzyków
cienkie
81
grube
kształt strzyków
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
96
mocne
103
wąskie
długie
87
krótkie
cienkie
109
grube
37
FR3930380269
FR3914393285
Vardar
Rasa MONTBELIARDE
data ur. 22.09.2004
Hodowca: import z Francji
CASK-BB
NATIF
ISU
118
117
CASK-AA
MERCI
MORILLE
EZOZO
Rasa MONTBELIARDE
data ur. 25.02.2005
Hodowca: import z Francji
ISU
POMPONETTE
HAVANAISE
FAUCON
Adamo
ROSETTE
INFAME
EMAGNY
NOUNOU
IMPOSTEUR
Produkcja
Produkcja
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,91 córek 123 obór 113
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,90 córek 81 obór 75
INEL
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
INEL
mleko kg
białko kg
tłuszcz kg
białko %
tłuszcz %
11
307
11
5
0,0
-0,11
21
419
14
31
0,01
0,21
Funkcjonalność
Funkcjonalność
zawartość
kom. som.
długowieczność
płodność
łatwość
wycieleń
szybkość
doju
temperament
zawartość
kom. som.
długowieczność
płodność
łatwość
wycieleń
szybkość
doju
temperament
1,2
0,2
0,1
85
96
106
-0,1
1,2
-0,2
92
98
90
typ
kaliber
zad
nogi i racice
wymię
umięśnienie
typ
kaliber
zad
nogi i racice
wymię
umięśnienie
106
107
109
107
100
92
96
95
89
103
100
86
Pokrój
Pokrój
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 81 / obór 74
80 90 100 110 120
wysokość w krzyżu
niski
wysoki
wysokość w krzyżu
niski
84
wysoki
90
szeroka
szerokość klatki
piersiowej
wąska
92
szeroka
płytki
114
głęboki
głębokość tułowia
płytki
104
głęboki
krótki
119
długi
długość zadu
krótki
88
długi
szerokość zadu
wąski
99
szeroki
szerokość zadu
wąski
87
szeroki
ustawienie zadu
pochylone
83
uniesione
ustawienie zadu
pochylone
112
uniesione
ustawienie nóg z boku
pionowa
111
podsiebne
ustawienie nóg z boku
pionowa
99
podsiebne
racice
niska
wysoka
racice
niska
92
wysoka
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
luźne
98
mocne
niskie
106
wysokie
szerokość klatki
piersiowej
wąska
głębokość tułowia
długość zadu
zawieszenie przednie
wymienia
luźne
119
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 69 / obór 64
80 90 100 110 120
96
97
zawieszenie tylne
wymienia
niskie
111
wysokie
zawieszenie tylne
wymienia
szerokość wymienia
wąskie
86
szerokie
szerokość wymienia
wąskie
97
szerokie
położenie wymienia
niskie
98
wysokie
położenie wymienia
niskie
97
wysokie
100
ku
przodowi
zbalansowanie wymienia
ku tyłowi
105
ku
przodowi
mocne
więzadło wymienia
słabe
88
mocne
szerokie
99
wąskie
zbalansowanie wymienia
ku tyłowi
więzadło wymienia
słabe
86
ustawienie strzyków
przednich
szerokie
105
wąskie
ustawienie strzyków
przednich
długość strzyków
długie
104
krótkie
długość strzyków
długie
105
krótkie
kształt strzyków
cienkie
105
grube
kształt strzyków
cienkie
100
grube
38
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
CA105760841
US1107007789
Random
Rasa Jersey
data ur. 01.01.2009
Hodowca: import z USA
LEGACY
PTI
77
BLACKSTONE
Rasa Jersey
data ur. 14.01.2010
Hodowca: import z USA
PTI
71
LOUIE
RAMONE
RENAISSANCE
PERIMITER
Arrow
NUTELLA
ARUBA
LOU ET
Q IMPULS
AMETHUST
BLAIR
Produkcja
Produkcja
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,93 córek 186 obór 91
Wartość hodowlana dla cech produkcyjnych 2014/3, powt. 0,96 córek 338 obór 120
mleko (Ibs)
białko (Ibs)
tłuszcz (Ibs)
białko %
tłuszcz %
mleko (Ibs)
białko (Ibs)
tłuszcz (Ibs)
białko %
tłuszcz %
-378
0,00
17
0,08
0,20
780
29
44
0,00
0,03
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 90 / obór 62
-2 -1 0 1 2
Wartości hodowlane dla cech pokrojowych 2014/3, córek 138 / obór 73
-2 -1 0 1 2
wysokość w krzyżu
niski
-0,20
wysoki
wysokość w krzyżu
niski
2,40
wysoki
głębokość tułowia
płytki
0,00
głęboki
głębokość tułowia
płytki
0,00
głęboki
charakter mleczny
ordynarny
-0,20
szlachetny
charakter mleczny
ordynarny
0,70
szlachetny
ustawienie zadu
uniesiony
0,70
spadzisty
ustawienie zadu
uniesiony
2,00
spadzisty
szerokość zadu
wąski
0,10
szeroki
szerokość zadu
wąski
0,60
szeroki
podsiebna
postawa nóg tylnych
z boku
pionowa
0,10
podsiebna
wysoka
racice
niska
0,20
wysoka
luźne
-0,60
mocne
postawa nóg tylnych
z boku
pionowa
racice
niska
-0,60
0,10
zawieszenie przednie
wymienia
luźne
0,00
mocne
zawieszenie przednie
wymienia
zawieszenie tylne
wymienia
niskie
-0,70
wysokie
zawieszenie tylne
wymienia
niskie
-0,60
wysokie
szerokość wymienia
wąskie
-0,50
szerokie
szerokość wymienia
wąskie
-0,40
szerokie
więzadło wymienia
słabe
0,60
mocne
więzadło wymienia
słabe
-0,40
mocne
położenie wymienia
niskie
1,30
wysokie
położenie wymienia
niskie
-1,10
wysokie
ustawienie strzyków
szerokie
0,10
wąskie
ustawienie strzyków
szerokie
-0,30
wąskie
długość strzyków
krótkie
-0,40
długie
długość strzyków
krótkie
0,50
długie
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
39
Oferta buhajów RAS mięsnych
DE1303737063
Ciro
Rasa LIMOUSINE
data ur. 09.10.2010
Hodowca: import z Niemiec
ojciec: CHRISTOPH
ojciec matki: HINNERK
Ocena własna
umięśnienie
szkielet
8
8
typ
8
INDEKS
105
przyrosty dzienne (g)
1225
indeks dziennych
przyrostów 365 dni
indeks umięśnienia
indeks łatwości
wycieleń
99
108
102
indeks dziennych
przyrostów 365 dni
indeks umięśnienia
indeks łatwości
wycieleń
102
100
107
indeks dziennych
przyrostów 365 dni
przyrosty dzienne
(g)
indeks łatwości
wycieleń
113
2125
121
DE1303737085
Torsten
Rasa LIMOUSINE
data ur. 27.11.2010
Hodowca: import z Niemiec
ojciec: TALAR
ojciec matki: HINNERK
typ
8
Ocena własna
umięśnienie
szkielet
8
8
INDEKS
104
przyrosty dzienne (g)
1344
CZ699898031
Temper
Rasa SIMENTAL MIĘSNY
data ur. 10.05.2010
Hodowca: import z Czech
ojciec: POLFIN
ojciec matki: HOLM URLIK
pokrój
23
40
Ocena własna
kaliber
umięśnienie
19
19
INDEKS
118
typ użytkowy
7
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
Oferta buhajów RAS mięsnych
CZ615260052
Tloustik
z Horek
Rasa Charolaise
data ur. 02.04.2010
Hodowca: import z Czech
ojciec: POLDIN
ojciec matki: OHIO
pokrój
24
Ocena własna
kaliber
umięśnienie
16
16
INDEKS
105
typ użytkowy
5
indeks dziennych
przyrostów 365 dni
98
przyrosty dzienne
(g)
1883
indeks łatwości
wycieleń
98
PL005271735323
Ozzy
Rasa Blond d`Aquitaine
data ur. 12.11.2010
Hodowca: RSP Chrustowo
ojciec: PASSO
ojciec matki: PIFROU
INDEKS
104
Ocena wartości hodowlanej
zmodyfikowany wskaźnik
ocena wartości hodowlanej
oceny zbiorczej
109,64
100,23
wysokość
masa ciała
w kłębie standaryzowana
(cm)
na wiek
420 dni (kg)
126
559
wskaźnik
mięsności
wskaźnik
rozwoju
wskaźnik
oceny
zbiorczej
110,36
108,55
105,29
DK02759501805
Ivan
Rasa BELGIJSKA
BIAŁO-BŁĘKITNA
data ur. 26.02.2013
Hodowca: import z Niemiec
ojciec: ARMSTRONG
ojciec matki: TORNADO
typ
8
Ocena własna
umięśnienie
7
INDEKS
115
szkielet
8
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
dzienne przyrosty
na 200 dni (g)
dzienne przyrosty
na 365 dni (g)
1905
1410
41
Oferta buhajów RAS mięsnych
DE1304133359
Domino
Rasa ABERDEEN ANGUS
CZERWONY
data ur. 17.03.2011
Hodowca: import z Niemiec
ojciec: DOMM
ojciec matki: GAME-RED
Ocena własna
umięśnienie
szkielet
8
7
typ
8
INDEKS
104
przyrosty dzienne (g)
1368
indeks dziennych
przyrostów 365 dni
indeks umięśnienia
indeks łatwości
wycieleń
105
98
101
DE1304435162
Patrol
Rasa ABERDEEN ANGUS
CZERWONY
data ur. 19.09.2013
Hodowca: import z Niemiec
ojciec: PACO
ojciec matki: PIRAT
typ
7
Ocena własna
umięśnienie
8
INDEKS
100
szkielet
7
dzienne przyrosty
na 200 dni (g)
dzienne przyrosty
na 365 dni (g)
1144
1211
dzienne przyrosty
na 200 dni (g)
dzienne przyrosty
na 365 dni (g)
1306
1269
DE1304435219
Soren
Rasa ABERDEEN ANGUS
CZARNY
data ur. 16.10.2013
Hodowca: import z Niemiec
ojciec: SANKO
ojciec matki: NICK
typ
7
42
Ocena własna
umięśnienie
7
INDEKS
99
szkielet
7
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
Oferta buhajów RAS mięsnych
CZ563566072
Zbynek
z Mikuluvky
Rasa PIEMONTESE
data ur. 04.04.2013
Hodowca: import z Czech
ojciec: LATTE
ojciec matki: ZEUS
pokrój
23
Ocena własna
kaliber
umięśnienie
18
17
INDEKS
108
typ użytkowy
6
indeks dziennych
przyrostów 365 dni
przyrosty dzienne
(g)
indeks łatwości
wycieleń
1758
-
102
Pozostała oferta nasienia
Hodowcom bydła mlecznego polecamy również
rozpłodniki innych ras:
∂ Holsztyńsko-fryzyjska odmiana czerwono-biała
∂ Polska czarno i czerwono-biała
∂ Białogrzbieta
∂ Polska czerwona
∂ Simentalska
∂ Brown Swiss
∂ Norweska czerwona
∂ Szwedzka czerwona
∂ Normandzka
Katalog dostępny w wersji elektronicznej: www.wchirz.pl
Do kojarzeń czysto rasowych oraz krzyżówek towarowych
proponujemy nasienie buhajów ras mięsnych:
∂ Highland
∂ Hereford
∂ Salers
Szczegółowe informacje o buhaju i rasie na stronie
www.wchirz.pl
Hodowcom kóz polecamy nasienie ras:
∂ Saaneńska
∂ Alpejska
43
SPRAWDZONY ŚRODEK
WSPOmaGAJĄCY ZACIELENIE U BYDŁA
ZALETY HEIFERPLUS:
• wzmaga ruchliwość plemników
• zwiększa skuteczność inseminacji
• zwiększa procent rodzących się jałówek do 75%
• skuteczny z każdym typem nasienia bydlęcego
• niższe koszty w porównaniu z nasieniem seksowanym
Jako jedyni w Polsce posiadamy w ofercie
dodawanym w procesie
nasienie z
konfekcjonowania nasienia.
Siedziba Spółki
ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce
tel. 61/ 872 73 30, 61/ 873 85 00
fax 61/ 872 73 54
Filia w Ostrowie Wlkp.
ul. Prof. Kaliny 93, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62/ 738 32 71
fax 62/ 738 30 55
Filia w Gostyniu
ul. Mickiewicza 2, 63-800 Gostyń
tel. 65/ 572 06 57, 65/ 572 06 58
fax 65/ 572 19 67
Filia w Skwierzynie
ul. Międzyrzecka 15, 66-440 Skwierzyna
tel./fax 95/ 717 02 83, 95/ 717 61 27
Filia w Kościelcu
ul. Konińska 10, 62-604 Kościelec
tel. 63/ 271 62 68, 63/ 271 65 21
tel./fax 63/ 272 04 46
Filia w WĄGROWCU
ul. Berdychowska 52, 62-100 Wągrowiec
tel. 67/ 262 19 44, 67/ 262 54 63
fax 67/ 268 54 65
ZAPRASZAMY na naszą nową stronę www
Twój inseminator
Zdjęcia córek buhajów wykonano w gospodarstwach wielkopolskich i lubuskich hodowców,
którym dziękujemy za pomoc.

Podobne dokumenty