„WIOSENNE TAJEMNICE BABCINEJ SZAFY”

Transkrypt

„WIOSENNE TAJEMNICE BABCINEJ SZAFY”
KONKURS
„WIOSENNE TAJEMNICE BABCINEJ SZAFY”
czyli stylizacje strojów dawnych na współczesną modę
1. Organizator
Konkurs na najlepszą stylizację pn. "Wiosenne Tajemnice Babcinej Szafy” organizowany jest przez Starostwo
Powiatowe w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez.
2. Cel konkursu
Konkurs ma na celu zaakcentowanie powtarzalności trendów w modzie i czerpania z wzorów lat minionych.
Ciągłe odkrywanie i powracanie w nowych odsłonach do stylów naszych rodziców, dziadków, pradziadków,
podkreśla nie tylko tożsamość narodową, ale także ponadczasowość i globalizację sztuki, jaką jest moda i
odzwierciedla obyczaje i kulturę użytkowników.
3. Uczestnicy konkursu


osoby pełnoletnie
osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Czas trwania Konkursu
Konkurs jest ogłoszony w dniu 22 lutego 2013 r. i prowadzony na stronie internetowej www.powiatlobeski.pl
oraz na Facebooku na profilu „Łobeska Baba Wielkanocna”
Zdjęcia stylizacji można przesyłać do 14 marca 2013 roku na adres: [email protected] lub na adres
pocztowy Organizatora, z dopiskiem: Konkurs "Wiosenne Tajemnice Babcinej Szafy”.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie jarmarku „Łobeska Baba Wielkanocna” w Łobzie –
24 marca 2013 r.
5. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs polega na ocenie najciekawszych stylizacji modowych (ubrania + dodatki) przesłanych przez
Uczestników na temat wiosennych stylizacji strojów dawnych na współczesną modę.
2. Uczestnicy wysyłają w wersji elektronicznej zdjęcia całej swojej sylwetki w stworzonej przez siebie stylizacji
wraz z opisem poszczególnych części garderoby. Zgłoszenie powinno także zawierać krótkie uzasadnienie, skąd
pomysł na taki strój oraz informację, która część garderoby pochodzi z „szafy”.
3. Maksymalnie można wysłać zdjęcia 3 różnych stylizacji. Zdjęcia powinny być wyraźne, pokazujące całą
sylwetkę, w dużej rozdzielczości min. 300 dpi, (ok. 1770x1180 pikseli).
4. Do zgłoszenia należy dołączyć swoje dane osobowe, adres korespondencyjny oraz oświadczenie o zapoznaniu
się z regulaminem i jego akceptacji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku poprzez
zamieszczenie w e-mailu następującej klauzuli:
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulaminu Konkursu „Wiosenne Tajemnice Babcinej Szafy”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu oraz
dostarczeniem nagrody. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć podczas i w celach związanych z Akcją.
6. Ocena stylizacji i nagrody
1. Najlepsze stylizacje zostaną wybrane i skomentowane przez jury powołane przez Starostę Łobeskiego.
2. Przeprowadzone zostanie także głosowanie użytkowników portalu Facebook, którzy będą mogli zagłosować
na najlepszą ich zdaniem stylizację.
3. Najlepsze stylizacje zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiatlobeski.pl, na Facebooku na
profilu „Łobeska Baba Wielkanocna” oraz zaprezentowane przez uczestników podczas jarmarku „Łobeska Baba
Wielkanocna”.
4. Autorzy 3 najciekawszych stylizacji otrzymają nagrody.

Podobne dokumenty