Pełen program festiwalu

Transkrypt

Pełen program festiwalu
KINOPOLIS
.........
10
3 - 6 DECEMBER 2015
Irish Film Institute, Eustace St, D2
....
th
edition!
POLISH FILM
FESTIVAL
....
A regional, national and international leader in building materials.
For many years supports Polish cultural events in Ireland
since 2013 supports KINOPOLIS!
WWW.CRH.COM
FESTIVAL PROGRAMME / PROGRAM FESTIWALU
03/12
04/12
05/12
05/12
11 MINUTES / 11 MINUT
.......................
.......................
.......................
18.30
18.30
16.00
dir. / reż. Jerzy Skolimowski
KARBALA / KARBALA
dir. / reż. Krzysztof Łukaszewicz
CHEMO / CHEMIA
dir. / reż. Bartosz Prokopowicz
ANATOMY OF EVIL / ANATOMIA ZŁA
.......................
18.10
dir. / reż. Jacek Bromski
KINOPOLIS FOR CHILDREN / KINOPOLIS DZIECIOM
The screening of the animation block starts at 12.00 pm
Projekcja bloku animacji rozpoczyna się o godzinie 12.00
HIP-HIP AND HURRA / HIP-HIP I HURRA
.......................
.......................
.......................
06/12 12.00
dir. / reż. Elżbieta Wąsik, Bolesław Ugielski
MAMI FATALLE / MAMI FATALLE
dir. / reż. Łukasz Kacprowicz, Marcin Wasilewski
JIM AND SCREW / KUBA I ŚRUBA
dir. / reż. Bronisław Zeman i Andrzej Orzechowski
06/12
BODY / CIAŁO
.................................
18.30
dir. / reż. Małgorzata Szumowska
WWW.IFI.IE WWW.KINOPOLIS.IE
...................................
The Pomeranian Film Foundation in Gdynia together with the Embassy of
the Republic of Poland in Dublin and the Ireland Film Institute invite you to
the 10th birthday of KINOPOLIS – the Polish Film Festival in Dublin. The
jubilee edition will be initiated by the Dublin premiere of 11 minutes by Jerzy
Skolimowski, which is the effect of a Polish-Irish coproduction. The Festival’s
programme includes the latest achievements of the Polish cinematography
which, as we hope, will make memorable impressions on you. With the
youngest viewers in mind, we have prepared colourful and amusing cartoons to celebrate St
Nicholas Day, which is observed on 6th December in Poland.
Alongside the 10th anniversary of KINOPOLIS, I would like to thank everyone who contributed
enormously to the development of the Festival: Leszek Kopeć (the Chairman of the Pomeranian
Film Foundation in Gdynia), the late Peter Walsh (the IFI Programme Director), Nikola
Sękowska-Moroney (the Embassy of the Republic of Poland in Dublin), Marta Drankiewicz,
Sabina Wasik, Katarzyna Żukowska, Anna Pospieszyńska, Ola Jasińska-Sweeney and Wojciech
Kucharz. I also thank Agata Dzik, Ola Szymbara and Kevin Coyne from IFI, as well as all the
volunteers and the audience, being the indispensable part of KINOPOLIS.
I hope you all will enjoy this film feast.
Klementyna Kasprzyk-Kucharz,
Artistic Director of KINOPOLIS Polish Film Festial
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni wraz z Ambasadą RP w Dublinie i Irlandzkim Instytutem
Filmowym zapraszają na 10. urodziny KINOPOLIS – Festiwalu Filmu Polskiego w Dublinie.
Jubileuszową edycję zainauguruje dublińska premiera 11 minut Jerzego Skolimowskiego,
będąca owocem polsko-irlandzkiej koprodukcji. W festiwalowym repertuarze znalazły się
najświeższe dokonania polskiej kinematografii, które, mamy nadzieję, dostarczą Państwu wielu
niezapomnianych wrażeń. Z myślą o najmłodszych widzach przygotowaliśmy barwne i wesołe
animacje, by w ten sposób uczcić Mikołajki, obchodzone w Polsce 6 grudnia.
Przy okazji 10. jubileuszu KINOPOLIS, pragnę podziękować wszystkim, którzy wnieśli
ogromny wkład w rozwój Festiwalu. Są to: Leszek Kopeć (Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji
Filmowej w Gdyni), śp. Peter Walsh (kierownik programowy IFI), Nikola Sękowska-Moroney
(Ambasada RP w Dublinie), Marta Drankiewicz, Sabina Wasik, Katarzyna Żukowska, Anna
Pospieszyńska, Ola Jasińska-Sweeney i Wojciech Kucharz. Dziękuję również Agacie Dzik, Oli
Szymbarze oraz Kevinowi Coyne’owi z IFI, a także wolontariuszom i publiczności, bez której nie
istniałoby KINOPOLIS.
Klementyna Kasprzyk-Kucharz,
Życzę niezapomnianych filmowych wrażeń!
Dyrektor Artystyczny Festiwalu KINOPOLIS
ORGANIZERS
MAIN PARTNER
1
CO-FINANCED BY
PARTNERS
MAIN SPONSOR
MEDIA PARTNERS
...................................
When I sit down to watch Polish cinema I know I am going to watch something real, truthful and
honest. Polish film makers don’t hide behind the image, score or effects to make their audiences feel
something. They concentrate on human relationships and focus on the characters and the story.
I am immensely looking forward to Kinopolos this year.
Emmet Kelly, aktor, reżyser Burning House Production
Kiedy zasiadam do oglądania polskiego kina, wiem, że czeka mnie coś prawdziwego, autentycznego
i szczerego. Polscy filmowcy nie kryją się za obrazem, muzyką czy efektami, które mają wywrzeć na
publiczności wrażenie. Oni skupiają się na relacjach międzyludzkich, na bohaterach i na fabule.
Z głęboką niecierpliwością oczekuję tegorocznego Kinopolis.
Emmet Kelly, actor and director of Burning House Production
For many people outside of Poland, their first exposure to Polish cinema is through Polish emigre such
as Roman Polanski who have largely made films for US and Western European audiences. Personally
speaking when I think of Polish cinema I think of Krzysztof Kieślowski (Three Colours Trilogy) and Polanski’s
contemporary (and Lodz film school graduate) Andrzej Wajda.
Wajda’s longevity and consistent brilliance is one of the most striking features of modern cinema - from
his debut A Generation through Man of Iron to the moving and shocking Katyń. Wajda has been one of
the most important creative and dissident forces in not only Polish cinema but also in world cinema.
Throughout his 60 year career Wajda has documented the turmoil, resistance and hope that Poland has
experienced. Katyń is one of the truly great war and political films of the last two decades.
Rob Gill, Chairman, Richard Harris International Film Festival
U wielu ludzi spoza Polski pierwsza styczność z polskim kinem następuje poprzez Polaków takich jak
Roman Polański, którzy wyemigrowali i w większości kręcili filmy dla widzów ze Stanów Zjednoczonych
i z Europy Zachodniej. Osobiście myśląc o polskim kinie, myślę o Krzysztofie Kieślowskim (trylogia Trzy
kolory) i współczesnym Polańskiemu Andrzeju Wajdzie (również absolwencie Łódzkiej Szkoły Filmowej).
Do najbardziej uderzających cech współczesnego kina należą długowieczność i nieprzerwany geniusz
Wajdy – od jego debiutanckiego Pokolenia przez Człowieka z żelaza po poruszający i szokujący Katyń.
Wajda jest jedną z najważniejszych sił twórczych i opozycyjnych nie tylko polskiego, ale i światowego kina.
W swojej 60-letniej karierze Wajda dokumentował doświadczane przez Polskę zawirowania, ruchy oporu
i nadzieje. Katyń to jeden z najwspanialszych filmów wojenno-politycznych ostatniego dwudziestolecia.
Rob Gill, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Richarda Harrisa
Co-financed by the Polish Film Institute / Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Kinopolis is co-financed by the Embassy of the Republic of Poland in Dublin / Projekt współfinansowany z funduszy Ambasady RP w Dublinie
2
03/12
......................................
11 Minutes
2015, 82’, dir. Jerzy Skolimowski
3 December, 6.30 pm, IFI
11 minutes is set at the very heart of the Polish capital city. The film presents scenes from the life of several people – an
actress heading for a casting held by a director, a dealer who does not refrain from drugs (Dawid Ogrodnik), a hot-dog
vendor (Andrzej Chyra), a confused teenager, an extravagant girl (Ifi Ude) who has been dumped by her boyfriend
(Mateusz Kościukiewicz), an alpinist who washes skyscraper windows (Piotr Głowacki), his partner (Agata Buzek) and
others. The final scene will see all the characters intertwine. The skilfully made thriller about modernity fought for the
prestigious Golden Lion Award at the Venice Film Festival. Awarded during the Gdynia Film Festival for “the originality
of the concept”, editing and music, it is this year’s Polish candidate for the Oscar.
......................................
11 Minut
2015, 82’, reż. Jerzy Skolimowski
3 grudnia, 18.30, IFI
Akcja 11 minut rozgrywa się w samym sercu polskiej stolicy. Film przedstawia sceny z życia kilku osób – aktorki
udającej się na casting do reżysera, nie stroniącego od narkotyków dealera (Dawid Ogrodnik), sprzedawcy hot-dogów
(Andrzej Chyra), zagubionego nastolatka, ekstrawaganckiej dziewczyny (Ifi Ude) porzuconej przez chłopaka (Mateusz
Kościukiewicz), alpinisty myjącego okna wieżowców (Piotr Głowacki), jego partnerki (Agata Buzek) i in. Wszystkich
połączy w finale jedno wydarzenie. Zręcznie nakręcony thriller o współczesności walczył o Złote Lwy w Wenecji.
Nagrodzony podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni za „oryginalność koncepcji”, montaż i muzykę, jest tegorocznym
polskim kandydatem do Oskara.
3
04/12
......................................
Karbala
2015, 110’, dir. Krzysztof Łukaszewicz
4 December, 6.30 pm, IFI
It is 2004 and there is an ongoing war in the Persian Gulf. During the celebration of the Day of Ashura, an important
event for the Shiite people, riots break out in the Iraq city of Karbala. The fanatics plan to carry out an assault on City
Hall, where the arrested terrorists are held. Polish and Bulgarian troops take on a fight against the enemy. The soldiers
are cut off from their base. They have stock of food and ammunition for barely a day. The wartime film Karbala tells the
story about true events no one was allowed to talk about for years. Bartłomiej Topa plays the role of the Captain of the
Polish Army.
......................................
Karbala
2015, 110’, reż. Krzysztof Łukaszewicz
4 grudnia, 18.30, IFI
Jest 2004 rok, trwa wojna w Zatoce Perskiej. Podczas obchodów ważnego dla szyitów święta Aszura w irackim mieście
Karbala wybuchają zamieszki. Fanatycy planują przypuścić szturm na ratusz, gdzie przetrzymuje się aresztowanych
terrorystów. Do walki z wrogiem stają oddziały polskie i bułgarskie. Żołnierze tracą kontakt z bazą. Zapasy żywności
i amunicji wystarczą im jedynie na dobę. Trzymający w napięciu film wojenny Karbala opowiada o prawdziwych
wydarzeniach, których uczestnicy zmuszeni zostali do długoletniego milczenia. W roli kapitana Polaków wystąpił
Bartosz Topa.
4
05/12
......................................
Chemo
2015, 104’, dir. Bartosz Prokopowicz
5 December, 4.00 pm, IFI
The impulse to create this film was driven by the director’s wife who had been fighting against cancer for years.
Unfortunately, unsuccessfully. Magdalena Prokopowicz founded the Rak’n’Roll Foundation, which is well known in
Poland. In Chemo, we will find occasional references to her life. It is a poetic story of the feeling between two people
(Agnieszka Żulewska and Tomasz Schuchardt) who are disturbed by the disease of the main protagonist. The image
has a specific, art-house atmosphere. At times, it takes on the form of a music clip. It includes literary quotations and
animated fragments. The Best Foreign Film of the International Film Festival in Bali (2015).
......................................
Chemia
2015, 104’, reż. Bartosz Prokopowicz
5 grudnia, 16.00, IFI
Impuls do powstania filmu dała żona reżysera, która przez wiele lat walczyła z nowotworem. Niestety bezskutecznie.
Magdalena Prokopowicz założyła znaną w Polsce fundację Rak’n’Roll. W Chemii znajdziemy luźne nawiązania do jej życia.
Jest to poetycka historia uczucia dwojga ludzi (w tych rolach: Agnieszka Żulewska i Tomasz Schuchardt), między których
wkrada się choroba głównej bohaterki. Obraz ma specyficzny arthousowy klimat. Momentami przybiera teledyskową
formę. Zawiera cytaty literackie i fragmenty animowane. Nagroda za najlepszy film zagraniczny Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego na Bali (2015).
5
05/12
......................................
Anatomy of Evil
2015, 122’, dir. Jacek Bromski
5 December, 6.10 pm, IFI
The film refers to dramatic events reported on front pages of the Polish newspapers. A professional killer aka Lulek
(Krzysztof Stroiński) on a parole is given a special task. The prosecutor responsible for arresting him is the client. Lulek is
to kill the commander of the Central Bureau of Investigation. He has an opportunity to earn money, clear up his records
and leave the country. He takes on a sniper who has been discharged from the army after an unsuccessful mission in
Afghanistan. The Best Actor in a Leading Role Award for Krzysztof Stroiński at the 40th Gdynia Film Festival.
......................................
Anatomia Zła
2015, 122’, reż. Jacek Bromski
5 grudnia, 18.10, IFI
Film odwołuje się do dramatycznych wydarzeń z pierwszych stron polskich gazet. Po warunkowym zwolnieniu
z więzienia zawodowy zabójca o pseudonimie Lulek (Krzysztof Stroiński) otrzymuje zadanie specjalne. Zleceniodawcą
jest prokurator odpowiedzialny za jego aresztowanie. Chodzi o zlikwidowanie komendanta Centralnego Biura
Śledczego. Lulek ma szansę na zarobienie pieniędzy, oczyszczenie kartoteki i opuszczenie kraju. Do współpracy werbuje
snajpera, wydalonego z wojska po nieudanej akcji w Afganistanie. Nagroda za pierwszoplanową rolę męską dla
Krzysztofa Stroińskiego na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni.
6
06/12
KINOPOLIS FOR CHILDREN / KINOPOLIS DZIECIOM
.......................................
............ .
Hip-Hip and Hurray / Hip-Hip i Hurra
Where do pearls grow , written by: Maciej Kur, Marcin Graj, Elżbieta
Wąsik, dir. Elżbieta Wąsik ( 2011, 13’); Bon appetit Adelle! ,written
by: Maciej Kur, Marcin Graj, Elżbieta Wąsik, dir. Bolesław Ugielski
(2011, 13’); Caterpillar’s Mysterious Disappearance, written and dir.
Elżbieta Wąsik, (2011, 13’ each)
6 December, 12.00 pm, IFI
Unusually surprising and amusing adventures of a pair of detectives: Hip-Hip and Hura. The pink hippo and the purple
weasel solve diverse puzzles. Their investigations enable the young viewers to understand the phenomena and rules
governing nature. The series was produced by the Studio Miniatur Filmowych of Warsaw, established in 1958. It has
been broadcast by television channels in Argentina, Portugal, France, Romania, etc.
Hip-Hip i Hurra
...........................
Gdzie rosną perły, scenariusz: Maciej Kur, Marcin Graj, Elżbieta
Wąsik, reż. Elżbieta Wąsik (2011, 13’); Smacznego Adelko,
scenariusz: Maciej Kur, Marcin Graj, Elżbieta Wąsik, reż. Bolesław
Ugielski (2011, 13’); Tajemnicze zniknięcie gąsienicy, scenariusz i
reż. Elżbieta Wąsik (2011, 13’ każdy)
6 grudnia, 12.00, IFI
Niezwykle zaskakujące i zabawne przygody pary detektywów Hip-Hipa i Hury. Różowy hipopotam i fioletowa łasica
rozwiązują rozmaite zagadki. Ich dociekania umożliwiają najmłodszym widzom zrozumienie zjawisk i praw przyrody.
Serial wyprodukowało warszawskie Studio Miniatur Filmowych, istniejące od 1958 roku. Pokazywały go stacje
telewizyjne w Argentynie, Portugalii, Francji, Rumunii i in.
7
06/12
KINOPOLIS FOR CHILDREN / KINOPOLIS DZIECIOM
......................................
Mami Fatalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megaprosilla, Critic From Outer Space, written by: Radosław
Smektała, Łukasz Kacprowicz, dir. Łukasz Kacprowicz, Marcin
Wasilewski, (2012, 10’ each)
6 December, 12.00 pm, IFI
An elderly woman settles in the countryside with her two pets: Psina (Doggie) and Prosięc (Piggie). In a cosy cottage
surrounded by a vegetable garden, she prepares the most exquisite meals. Cooking is her great passion. The peaceful
life of the elderly lady and her friends is disturbed by a sudden, absurd event. The narrator speaks with the voice of
Robert Makłowicz, the popular Polish creator of cooking programmes. The animated series was created as a result of
the cooperation of Studio Miniatur Filmowych and the Smacznego Group from the Tricity Area. It has been broadcast in
Argentina, Finland, Russia, Estonia, Ukraine and Lithuania and awarded many prizes, including overseas.
Mami Fatalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megaprosilla, Krytyk z kosmosu, scenariusz: Radosław Smektała,
Łukasz Kacprowicz, reż. Łukasz Kacprowicz, Marcin Wasilewski,
(2012, 10’ każdy)
6 grudnia, 12.00, IFI
Pewna staruszka osiada na wsi z dwójką zwierzaków Psiną i Prosięciem. W przytulnym domku otoczonym warzywnym
ogródkiem przygotowuje najbardziej wyszukane potrawy. Gotowanie to jej wielka pasja. Spokojny wiejski żywot starszej
pani i jej przyjaciół burzy nieoczekiwane, absurdalne wydarzenie. Głosu narratorowi użycza Robert Makłowicz, popularny
w Polsce twórca programów kulinarnych. Serial animowany powstał w wyniku współpracy Studia Miniatur Filmowych
z trójmiejską Grupą Smacznego. Wyemitowano go m.in. w Argentynie, Finlandii, Rosji, Estonii, na Ukrainie i Litwie. Zdobył
nagrody i wyróżnienia, także za granicą.
8
06/12
KINOPOLIS FOR CHILDREN / KINOPOLIS DZIECIOM
........................................
Jim and Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Two Hausels and Grettel, Kidnapped Princess, written and dir.
Bronisław Zeman i Andrzej Orzechowski (2012, 13’ and 14’)
6 December, 12.00 pm, IFI
A cartoon about the fairytale journeys of two protagonists, Jim and Screw. Thanks to the unlimited imagination of the
boys, the ordinary reality changes into something completely different. Everyday-use objects come alive. Jim and Screw
visit different lands in which they encounter the popular fairytale characters. The events are surprising as we see the
familiar fairy tale characters outside their typical scenario. The series was created in Studio Filmów Rysunkowych in
Bielsko-Biała. Jim and Screw is a mixture of the classic and computer animation techniques.
Kuba i Śruba
........................... .
Dwóch Jasiów i Małgosia, Porwana Królewna, scenariusz i reżyseria:
Bronisław Zeman i Andrzej Orzechowski (2012, 13’ i 14’)
6 grudnia, 12.00, IFI
Bajka rysunkowa o baśniowych podróżach dwóch bohaterów, Kuby i Śruby. Dzięki nieograniczonej wyobraźni chłopców,
zwyczajna rzeczywistość zmienia się nie do poznania. Ożywają przedmioty codziennego użytku. Kuba i Śruba zwiedzają
różne krainy, w których napotykają popularne bajkowe postacie. Wydarzenia zaskakują widzów, ponieważ przebiegają
według zupełnie innego scenariusza niż w baśniach. Serię stworzono w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Kuba i Śruba to mariaż klasycznej i komputerowej animacji.
9
KINOPOLIS FOR CHILDREN / KINOPOLIS DZIECIOM
10
06/12
......................................
Body
2015, 92’, dir. Małgorzata Szumowska
6 December, 6.30 pm, IFI
A prosecutor working in Warsaw (Janusz Gajos) deals with the most startling aspects of death on an everyday basis.
His adult daughter Olga (the amateur actress Justyna Suwała) suffers from anorexia. They both have to cope with the
reality, after the loss of a beloved person. One day, Ola’s therapist (Maja Ostaszewska) states that the girls deceased
mother tries to contact her and that she has a message for them. This year, the picture by Małgorzata Szumowska won,
amongst others, the Silver Bear at the International Film Festival in Berlin, the Golden Lions at the 40th Gdynia Film
Festival and the Main Award of ‘Al Este de Lima’ Film Festival in Peru.
......................................
Body / Ciało
2015, 92’, reż. Małgorzata Szumowska
6 grudnia, 18.30, IFI
Warszawski prokurator (Janusz Gajos) ma na co dzień w pracy do czynienia z najbardziej wstrząsającymi aspektami
śmierci. Jego dorosła córka Olga (w tej roli amatorka Justyna Suwała) cierpi na anoreksję. Oboje muszą poradzić sobie
z rzeczywistością po stracie ukochanej osoby. Pewnego dnia terapeutka Oli (Maja Ostaszewska) oznajmia, że usiłuje
skontaktować się z nią zmarła matka dziewczyny, która pragnie przekazać swoim bliskim wiadomość. Obraz Małgorzaty
Szumowskiej zdobył w tym roku m.in. Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie,
Złote Lwy na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni i Nagrodę Główną Festiwalu Filmowego ‘El Este de Lima’ w Peru.
11
Pomeranian Film Foundation in Gdynia has been organising festivals, reviews and film
workshops since 2005. It helps young filmmakers and actively supports Polish cinema.
Gdynia Film Festival is the most important event organized by PFF. It is an annual
occasion for Polish films to compete for the Golden Lions Award.
KINOPOLIS Polish Film Festival in Dublin is an opportunity for the Irish to get acquainted
with Polish films.
Pomeranian Film Workshops are intended for young film enthusiasts. The training
programme allows the participants to create their own film with the supervision of
outstanding filmmakers.
Gdynia Film School is the most recent educational offer of the Foundation and the city
of Gdynia. During the two-year schooling the students will get knowledge on directing
and cinematography.
More information about us can be found on the websites:
www.fundacjafilmowa.pl, www.festiwalgdynia.pl, www.gsf.pl
We are open for cooperation!
GDYNIA FILM FESTIVAL
Festival Office / Biuro Festiwalu
Plac Grunwaldzki 2 , 81-372 Gdynia, Poland
T: +48 58 621 15 09, F: +48 58 621 15 78
www.festiwalgdynia.pl https://www.facebook.com/FFGdynia
Pomeranian Film Foundation in Gdynia / Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
Leszek Kopeć: Chairman of the Pomeranian Film Foundation in Gdynia / Prezes Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni
Klementyna Kasprzyk-Kucharz: Artistic Director of the Festival / Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Agata Dzik: Festival Coordinator in Poland / Koordynator Festiwalu w Polsce
Sabina Wasik: Festival Coordinator in Ireland / Koordynator Festiwalu w Irlandii
Sabina Wasik: Q&A Host / Prowadzący Spotkania z Gośćmi
Aleksandra Szymbara: Promocja / Marketing
Violetta Deptulska: Finances / Finanse
Wojtek Kucharz: Graphic Design / Projekty Graficzne
Polish Embassy in Dublin / Ambasada RP w Dublinie
Gabriela Tomkiel : Culture, Press and Information Section / Wydział Kultury, Promocji i Kontaktów z Mediami
Gabriela Tomkiel: Press, Cultural and Economic Affairs Coordinator Political & Economic Section
Ola Jasińska: Interpreting / Tłumaczenie ustne
Paulina Szmidka: Translation / Tłumaczenie pisemne
Special thanks to all the volunteers, who devoted their time and energy to the Festival.
Szczególnie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili Festiwalowi swój czas i energię.

Podobne dokumenty