Karty pracy ucznia do klasy II - Poznański Akademicki Inkubator

Komentarze

Transkrypt

Karty pracy ucznia do klasy II - Poznański Akademicki Inkubator
klasa II
Karty
pracy dla ucznia
Opracowanie merytoryczne Ewa Zabrzewska
Karty pracy dla ucznia - klasa 2.
Ewa Zabrzewska
Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego (IP)
„Mam 6 lat i idę do szkoły”
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracowanie merytoryczne: Ewa Zabrzewska
DTP i druk: www.pracowniacc.pl
Poznań, 2015 r.
ISBN 978-83-63915-89-6
POZNAŃSKI AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Cienista 3, 60-587 Poznań
tel. +48 61 665 76 70
fax +48 61 665 76 71
www.paip.pl
e-mail: [email protected]

Spis treści
1.Wakacyjne obliczenia ������������������������������������������������������������������������ 5
2.Poznajemy zasad bezpieczeństwa ������������������������������������������������������ 10
3.Poznajemy różne oblicza lata ���������������������������������������������������������� 13
4.Szukamy jesieni w lesie ������������������������������������������������������������������ 15
5.Jesienią jabłka się rumienią�������������������������������������������������������������� 19
6.Dlaczego ptaki odlatują?������������������������������������������������������������������ 21
7.Zdjęcia z rodzinnego albumu ������������������������������������������������������������ 23
8.Rytmy w przyrodzie ���������������������������������������������������������������������� 29
9.Łamigłówki dla mądrej główki ���������������������������������������������������������� 32
10.W Pacanowie kozy kują ������������������������������������������������������������������ 33
11.W jesiennym deszczu���������������������������������������������������������������������� 36
12.Zwyczajny węgiel i nadzwyczajny diament�������������������������������������������� 38
13.W co się bawić w zimowe wieczory?�������������������������������������������������� 42
14.Co to znaczy, że grudzień idzie po grudzie?���������������������������������������� 44
15.Już pachnie świętami���������������������������������������������������������������������� 48
16.Krok w krok nadszedł Nowy Rok ������������������������������������������������������ 51
17.Jaką niespodziankę przygotował mróz gosposi? ������������������������������������ 53
18.Jak spędziliśmy ferie zimowe?���������������������������������������������������������� 54
19.Czyje ślady są na śniegu?���������������������������������������������������������������� 57
20.Jakie zwierzęta żyją na Antarktydzie?������������������������������������������������ 60
21.Wizyta w pewnej zagrodzie �������������������������������������������������������������� 61
22.Ja i kosmos���������������������������������������������������������������������������������� 64
23.Jestem stąd���������������������������������������������������������������������������������� 67
24.A to Polska właśnie ���������������������������������������������������������������������� 71
25.Tych Polaków zna cały świat������������������������������������������������������������ 73
26.Przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy ���������������������������������������� 75
27.Bajkowe postacie - czy je znacie? ���������������������������������������������������� 77
28.Zachwycamy się wiosną ������������������������������������������������������������������ 80
29.Co słychać w wiejskiej zagrodzie?������������������������������������������������������ 84
30.Kim chcę być w przyszłości? ���������������������������������������������������������� 88
Karty pracy
3

Narysuj/napisz
Rozwiąż
Połącz/wytnij
Oblicz
Ćwiczenie na komputerze
Eng
Ćwiczenie z języka angielskiego
De
Ćwiczenie z języka niemieckiego
4
Karty pracy
1
Wakacyjne obliczenia
1. Ułóż z puzzli mapę Polski
Karty pracy
5
1
6
Wakacyjne obliczenia
Karty pracy
1
Wakacyjne obliczenia
2. Uzupełnij luki w zdaniach na podstawie ułożonej
mapy Polski i zawartych na niej informacjach.
Ania mieszka w Poznaniu. Jej dziadkowie mieszkają na
Dziewczynka była u nich
.
dni. Z rodzicami
pojechała nad
.
Następnie 5 dni spędziła nad
.
Na koloniach podziwiała najwyższe polskie góry
.
ie
ck
Bałty
1t
yd
z r zień i
odz 5
ica dni
mi
e
Morz
em
jezior
d
a
n
i
5 dn
2 tygodnie w domu
Poznań
2
ie
dn
go
ty
na
ii
lon
ko
i 3 dni
1 tydzień a wsi
n
u dziadków
Tatry
3. Napisz, ile wakacyjnych dni Ania spędziła nad morzem,
ile w górach, a ile w domu. Wykorzystaj informacje
zawarte na mapie. Pamiętaj o zamianie tygodni na dni.
Ania spędziła nad morzem
w domu przebywała
Karty pracy
dni, w górach była
dni,
dni.
7
1
Wakacyjne obliczenia
4. Odczytaj z rysunku kierunki świata. Korzystając z podanych
informacji i mapy Polski, połącz miejsca z kierunkiem ich położenia.
Północ
Morze Bałtyckie
Poznań
Warszawa
Wschód Polski
Zachód
Zachód Polski
Północ Polski
Wschód
Południe Polski
Tatry
Południe
5. Wykonaj obliczenia. Wyniki uporządkuj rosnąco, a dowiesz
się, z jakich kwiatów Ania zrobiła bukiet dla babci.
8
10 + 20 =
A
90 – 40 =
K
50 + 30 =
I
50 – 40 =
M
Karty pracy
1
Wakacyjne obliczenia
6. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej.
Przepisz je kaligraficznie do zeszytu.
Tatrach
W
widoki.
są
cudowne
Eng
7. Guess.
U
U
A
N
T
M
T
W
I
E
N
De
R
7. Rate mal.
R
E
H
T
S
W
B
T
E
I
N
Karty pracy
R
9
2
Poznajemy zasady bezpieczeństwa
1. Uporządkuj rodzaje figur geometrycznych
od najmniejszej do największej. Odczytaj
wyrazy i zapisz je w liniaturze.
T
U
P
A
D
G
Ź
W
I
S
A
O
10
Karty pracy
2
Poznajemy zasady bezpieczeństwa
2. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisz je w zeszycie.
wsi
nie
ma
świetlnej.
Na
chodników.
do
poboczem
Często
też
brak
idą
sygnalizacji
Dzieci
drogi.
szkoły
3. Rozwiąż zadanie tekstowe.
20 dzieci z klasy II jechało na wycieczkę szkolną. Do autobusu
najpierw wsiadło 9 dziewczynek, a później wsiedli chłopcy.
Ilu chłopców pojechało na tę wycieczkę?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Niektóre dzieci zaraz po wejściu do autobusu usiadły i zapięły
pasy. 7 dzieci zapięło pasy dopiero wtedy, gdy ich opiekunowie
o to poprosili. Ile dzieci zachowało się zgodnie z przepisami ruchu
drogowego bez interwencji (pomocy) opiekuna?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Karty pracy
11
2
Poznajemy zasady bezpieczeństwa
Eng
4. Verbinde.
De
CIRCLE
SQUARE
TRIANGLE
RECTANGLE
KREIS
QUADRAT
DREIECK
RECHTECK
Eng
12
4. Match.
5. Count.
How many can you see?
How many can you see?
How many can you see?
How many can you see?
Wie viele siehst du?
Wie viele siehst du?
Wie viele siehst du?
Wie viele siehst du?
5. Rechne.
De
Karty pracy
3
Poznajemy różne oblicza lata
1. Uporządkuj liczby zapisane na wagonach w kolejności
rosnącej, a dowiesz się, dokąd dzieci pojechały pociągiem.
10 + 30
40 + 40
R
G
70 + 30
Y
50 + 1
0
Ó
2. Uporządkuj żaglówki od największej do najmniejszej. Odczytaj
hasło, a dowiesz się, gdzie dzieci pływały na żaglówkach.
RY
ZU
MA
Dzieci z klasy II na zajęciach plastycznych wyklejały żaglówki.
Żaglówka Tymka była najmniejsza. Żaglówka Kacpra była najwyższa.
Żaglówka Hani była wyższa od żaglówki Tymka, ale mniejsza od
żaglówki Kacpra. Zapisz imiona dzieci obok ich żaglówek.
Karty pracy
13
3
Poznajemy różne oblicza lata
3. Oblicz działania zapisane w rybkach
i połącz rybki z odpowiednim wiadrem.
18 - 8
10
3 + 7
5 + 3
Eng
14
19 + 1
14 - 4
20
13 + 2 + 5
4. Match.
20 + 0
16 + 4
4. Verbinde.
Warsaw
Warschau
London
London
Paris
Paris
De
Karty pracy
4
Szukamy jesieni w lesie
1. Ułóż z rozsypanki wyrazowej zdania.
Nie
drzew.
grzybów.
cicho.
płosz
gałęzi
zachowuj
i
depcz
łam
ptaków
W lesie
zwierząt.
Nie
się
Nie
Karty pracy
15
4
16
Szukamy jesieni w lesie
Karty pracy
4
Szukamy jesieni w lesie
2. Draw.
It’s windy.
It’s raining.
Karty pracy
Eng
De
2. Male.
Es ist windig.
Es regnet.
17
4
Szukamy jesieni w lesie
It’s snowing.
18
Es schneit.
Karty pracy
5
Jesienią jabłka się rumienią
1. Etap rozwojowy pt.: „Od kwiatka do jabłka”.
ziarno pyłku z gametofitem męskim
łagiewka pyłkowa
z komórkami plemnikowymi
pręcik
gametofit żeński
zalążek
z makrosporami
zalążki
owoc
gamia
nasiona
słupek
kwiat
dojrzała jabłoń
Karty pracy
19
5
Jesienią jabłka się rumienią
Eng
2. Guess.
1
2
3
4
5
4
1
3
2
5
2. Rate mal.
De
1
2
3
4
5
1
6
3
6
2
5
4
20
Karty pracy
Dlaczego ptaki odlatują?
6
1. Uruchom film „Nauka alfabetu” i poznaj/przypomnij sobie
kolejność występowania liter w alfabecie. Film znajduje się
na stronie internetowej www.lulek.tv, na której wybierz
przycisk Video, a następnie Filmy edukacyjne.
2. Rozwiąż zadania.
Na łące zebrał się sejm bociani. Było tam 27 ptaków. Nagle 7 z nich
odleciało.
Ile bocianów zostało na łące?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Bociany w ciągu dnia przeleciały 100 km. W pierwszym etapie
pokonały 30 km.
Ile kilometrów pozostało im jeszcze do przebycia?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
DLA CHĘTNYCH
W ciągu dnia dorosły bocian zjada 10 ślimaków, a mały bociek - o 5
ślimaków mniej. Oblicz, ile potrzebnych będzie ślimaków, aby wyżywić
bocianią rodzinę, w której jest dwoje dzieci.
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Karty pracy
21
6
Dlaczego ptaki odlatują?
3. Match.
Eng
OWL
Eule
SPARROW
Spatz
PIGEON
Taube
4. Draw and write about your favourite bird.
4. Male und
schreibe über
dein Lieblingstier.
22
3. Verbinde.
STORK
Storch
SWALLOW
Schwalbe
Eng
De
De
Karty pracy
Zdjęcia z rodzinnego albumu
7
1. Wysłuchaj piosenki „Kraina Rodzina” ze słowami
Barbary Stenki z muzyką Ryszarda Leoszewskiego.
Następnie odpowiedz na pytania pod tekstem.
To nie jest bogata kraina
Z pałacem błyszczącym i nowym.
Tu świat się naprawdę zaczyna,
A stół jest zwyczajny sosnowy.
Kraina – Rodzina – niezbędna i prosta,
W połowie dziecinna, w połowie dorosła.
Kraina Rodzina – z tatusiem i mamą,
codziennie inaczej, codziennie tak samo.
To nie jest ogromna kraina,
Zaledwie pokoje cieniste,
Herbatka tu jest i cytryna
I wróbel za oknem i listek...
Kraina Rodzina – nie zawsze wzorowa,
Lecz jakoś się trzyma: w uczynkach, w rozmowach.
Kraina Rodzina – powszednia i znana,
Cudowna, niezwykła kraina kochana.
To nie jest bogata kraina.
To nie jest ogromna kraina.
To nie jest bogata kraina.
To nie jest ogromna kraina.
– O czym jest piosenka?
– Jaka jest Kraina Rodzina?
– Kto należy do Krainy Rodziny?
– A kto należy do Twojej rodziny?
Karty pracy
23
7
Zdjęcia z rodzinnego albumu
2. Dokończ zdania.
Mama i tata to moi
Mój brat i moja siostra to moje
Mama mojej mamy to moja
Tata mojego taty to mój
Siostra mojej mamy to moja
Brat mojej mamy to mój
Siostra mojego taty to moja
Brat mojego taty to mój
24
Karty pracy
Zdjęcia z rodzinnego albumu
7
3. W odpowiednie miejsca w sercach wpisz nazwy z ramki.
mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia,
dziadek, stryjek, stryjenka, wujek, kuzyn
Karty pracy
25
7
Zdjęcia z rodzinnego albumu
4. Uzupełnij zdania.
Moja najbliższa rodzina to:
Moja dalsza rodzina to:
Uzupełnij schemat, wpisując imiona członków swojej rodziny oraz
informacje, kto to jest dla Ciebie. Jeśli masz rodzeństwo ustaw
niebieskie klocki obok klocka symbolizującego Ciebie. Zbędne klocki usuń
z wykorzystaniem klawisza Delete. Pamiętaj o tym, że imiona piszemy
wielką literą. Z użyciem klawiatury wielką literę uzyskujemy za pomocą
klawisza Shift.
Karta 7, ćwiczenie 5
5. Rozwiąż zadania.
Hania miała 100 zł. Na prezent urodzinowy dla babci kupiła album na
zdjęcia za 40 zł. Ile reszty jej zostało?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Następnie Hania poszła do fotografa i wywołała swoje zdjęcie z rodziną,
które włożyła do pięknej ramki. Przy okazji pobytu u fotografa zrobiła
sobie zdjęcia do legitymacji. Oblicz, ile teraz Hania ma pieniędzy?
Skorzystaj z informacji zawartych w cenniku u fotografa.
Cennik :
- zdjęcia legitymacyjne – 10 zł
- duże zdjęcie portretowe – 10 zł
- małe zdjęcie portretowe – 5 zł
- zdjęcie koleżeńskie – 12 zł
- duże zdjęcie grupowe wraz z ramką – 30 zł
26
Karty pracy
Zdjęcia z rodzinnego albumu
7
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Fotograf robił w klasie Hani zdjęcia. Ustawił w górnym rzędzie
10 uczniów i uczenic, a pomiędzy nimi wychowawcę klasy. W dolnym
rzędzie na krzesełkach usiadło 8 uczniów i uczennic. Ilu jest uczniów
i uczennic w klasie Hani, jeśli wiesz, że tego dnia, gdy robiono zdjęcie,
dwie dziewczynki były nieobecne?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
6. Do podanego wyrazu dopisz
wyrazy, które Ci się z nim kojarzą.
RODZINA
Karty pracy
27
7
Zdjęcia z rodzinnego albumu
Eng
28
7. Colour.
7. Male aus.
De
Karty pracy
8
Rytmy w przyrodzie
1. Wysłuchaj czytanego przez nauczyciela/kę wiersza
Wiery Badalskiej „Mikołaj Kopernik”. Powiedz, czego
dowiedziałeś się z treści wiersza o Mikołaju Koperniku.
Gdy był taki, jak wy mały,
odkrywają tajemnice Kosmosu.
mama głaskała go po głowie.
I mówią o nim na całym świecie:
Mówiła do niego - synku,
„To ten, który wstrzymał Słońce,
a poruszył Ziemię.
Mikołajku, Niczku...
Wielki Polski astronom Mikołaj Kopernik”.
Wyrósł na wielkiego człowieka.
Ukończył sławne szkoły.
I księgę sławną napisał:
O Słońcu, Ziemi i gwiazdach.
A choć to było pięćset lat temu,
mądrość tej księgi przetrwała do dziś.
Ale najpierw był
taki mały jak wy.
Mama mówiła do niego – Mikołajku.
Głaskała go po głowie.
I dawała mu słodkie toruńskie pierniki.
I dziś z wiedzy Kopernika korzystają
ci, co budują rakiety,
zdobywają Księżyc,
2. Przeczytaj zdania i zapisz przy nich literkę „D” – jeśli
czynność dotyczy dnia lub „N” – jeśli czynność dotyczy nocy.
Dzieci uczą się w szkole.
Księżyc świeci.
Dzieci śpią.
Widać gwiazdy.
Kury biegają po podwórku.
Słonko świeci.
Pada deszcz.
Karty pracy
29
8
Rytmy w przyrodzie
3. Wysłuchaj fragmentu wiersza Jerzego Kiersta „Dwunastu
braci” czytanego przez nauczyciela/kę. Powiedz, o czym opowiada
wiersz. Jak się nazywa i czym charakteryzuje się miesiąc,
w którym Ty się urodziłeś/aś?
30
Styczeń: Rozpoczynam Nowy Rok!
Lipiec: Teraz słońce – teraz ja!
Jestem styczeń lodowaty.
Kwitną lipy na potęgę.
Styka się mój pierwszy krok
Lipy w lipcu, w lipach gra
Z grudniem. Rzeźbię mrozu kwiaty.
Pszczół kapela złotym brzękiem.
Luty: Ja mam lodowate kły!
Sierpień: Kiedyś w sierpniu dzwonił sierp,
Kłaniam się futrzaną czapą.
stąd się wzięło moje imię.
Jestem luty, czyli zły.
Sierpień sierpów, rżyska, stert,
Lecz ślizgawki robię za to!
choć dziś kombajn polem płynie.
Marzec: A ja marzec, skaczę hop!
Wrzesień: Dla mnie w lesie kwitnie wrzos.
Sypnę śniegiem, słońcem błysnę!
Złotą jesień rozpoczynam!
Lubię towarzystwo srok
Borowików pełen kosz,
I uwalniam z lodu Wisłę.
babie lato – chmurka sina.
Kwiecień: Mnie obchodzi każdy kwiat!
Październik: Na październik teraz czas!
Grzeję słońcem lepkie pąki,
He, paździerze! Len, konopie!
Budzę wiosnę, budzę świat,
Rudy jest liściasty las,
w przebiśniegów dzwonię dzwonki!
a kto żyw ziemniaki kopie.
Maj: Ja – to sama radość! Maj!
Listopad: Wiatr za liściem niesie liść,
Zamiast serca mam słowika.
leci złotych liści chmura.
Jeśli flecik masz, to graj!
Niedźwiedź musi już spać iść,
Burza kwiatów i muzyka!
więc w stos liści daje nura.
Czerwiec: Ja przynoszę przecież Wam,
Grudzień: Błoto marznie w tysiąc grud.
gdy przekwitną już akacje,
Stąd się bierze miesiąc grudzień
swój czerwony, piękny dar.
Brzęczą łyżwy – chrzęści lód,
Domyślacie się? Wakacje!
tulą się do pieców ludzi.
Karty pracy
8
Rytmy w przyrodzie
Eng
Karty pracy
4. Write.
4. Schreibe.
De
31
9
Łamigłówki dla mądrej główki
1. Wykreślanka. Odszukaj ukryte nazwy zwierząt. Cyfra w nawiasie
podpowie Ci, ile nazw zwierząt powinieneś/powinnaś znaleźć.
L E W I U P Q I U I O J R O W H Ś E (1)
G E A N T Y L O P A W U Q Z E A Y F Q (2)
P I E S G C P S Z C Z O Ł A B Ę D Ź (3)
A M T T I A U X O R K A G T Ó U A F (1)
R U Y G R Q G T K O T I I U B Ó B R (2)
T R R R E K I N U I E J X W R O N A (2)
M E W A I W A R Y B A Ż A N T U U A (3)
2. Piszący ten tekst zamienił w niektórych
wyrazach litery miejscami. Spróbuj odnaleźć błędy.
Podkreśl wyrazy, gdzie zamieniono litery.
Matlyda codziennie hcodzi do szkoły. Często abwią się tam
w choawnego i berka. Lubią także rozwiązywać zadaina i łamigółwki.
Dziewcznyka ma tam weile okleżanek, ale njabardziej lubi Zosię.
Ich nauczyicelka ma na miię Marta i ma poczucei humoru.
O godiznie 15:00 przychodiz po Matyldę mama. Tak właśnie mija jej
dzeiń.
3. Połącz wyrazy o przeciwnym znaczeniu. Podaj nowy
przykład takiej pary wyrazów.
mały
czarno-biały
jasny
cichy
kwaśny
ciemny
kolorowy
duży
długi
ruchliwy
spokojny
zły
pełny
rozrzutny
dobry
krótki
oszczędny
pusty
głośny
słodki
Twój przykład:
32
Karty pracy
10
W Pacanowie kozy kują
4. Uzupełnij metryczkę książki.
Autor:
Tytuł:
Ilustrator:
Główny bohater:
5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
W sławnym mieście
,
tacy sprytni są
,
że umieją
podkuć, by chodziły
w pełnej chwale. Przeto koza albo
,
jakaś bardzo mądra
,
aby
do
Karty pracy
na próbę, musi pójść
.
Pacanowie, kozy, kozioł,
Pacanowa, podkuć się,
kowale, głowa
33
10
W Pacanowie kozy kują
6. Przeczytaj i uzupełnij zdania. Zaznacz na zegarach
godziny, dorysowując wskazówki.
Kasia i jej koledzy z klasy 2a byli na wycieczce w Pacanowie.
Na wycieczkę wyruszyli o godzinie 8.00, podróż trwała 2 godziny.
Do Pacanowa dojechali o godzinie
.
Sześćdziesiąt minut trwały zajęcia warsztatowe. Trzy godziny zajęło
im zwiedzanie wystawy. Dwie godziny spacerowali po ogrodach
tematycznych. Podróż do domu trwała tyle samo czasu, co droga
do Pacanowa. Wycieczka trwała
godzin.
Początek wycieczki
34
Koniec wycieczki
Karty pracy
W Pacanowie kozy kują
Eng
10
7. Find the words.
SWIMSING JUMP DANCERUNCLIMBFLY HOP CRAWL
De
7. Finde die Wörter.
SCHWIMMENSINGENSPRINGENTANZEN
LAUFENKLETTERNFLIEGENHÜPFENKRIECHEN
Karty pracy
35
11
W jesiennym deszczu
1. Wyszukaj w tekście odpowiedzi na pytanie –
co jest szare? Podkreśl wyszukane odpowiedzi.
Szara piosenka
Szara cisza na polu,
Szary płaszczyk wdział krasnal,
szare drzewa w lesie,
szare piórka sowa,
szara chmura na niebie
szary zając pod krzaczek
strugi deszczu niesie.
mokry łepek chowa.
Szary deszczyk kap, kapu
Szare krople deszczowe
w Hani okno puka,
mącą szarą ciszę,
Hania główkę pochyla,
mała Hania usypia,
w książce bajki szuka.
bajka ją kołysze.
Maria Zofia Tomaszewska
2. Przepisz w liniaturze podkreślone w tekście
zwroty. Pamiętaj o kształtnym, starannym piśmie.
36
Karty pracy
11
W jesiennym deszczu
Eng
Karty pracy
3. Who is this?
3. Wer ist das?
De
37
12
Zwyczajny węgiel i nadzwyczajny diament
1. Rozwiąż rozsypankę wyrazową, zapisz
w liniaturze otrzymane hasło.
Hasło:
2. Przeczytaj wiersz, podkreśl nazwy przedmiotów,
do powstania których wykorzystuje się węgiel.
Węglowa rodzinka
Widzę już zdziwione miny.
Nawet świeczki, te z choinki -
- Co ma węgiel do benzyny?
to też węgla są kuzynki.
- Czy jest z węglem spokrewniona
Lecz wśród wielkiej tej rodziny,
gąbka miękka i czerwona?
wśród kuzynów i rodzeństwa,
Otóż właśnie - wiem na pewno,
nie ma ani odrobiny
że jest jego bliską krewną:
rodzinnego podobieństwa.
węgla jest po odrobinie
Węgiel jest jak czarna skała,
w parafinie, w pelerynie,
koszyk żółty, świeca biała.
w białej piłce w duże groszki
Skąd się wzięły te różnice?
i z apteki - w proszku gorzkim,
O! To już są tajemnice,
i w ołówku w twym piórniku,
które kryją się w fabryce.
i w koszyku tym z plastiku...
Maria Terlikowska
38
Karty pracy
Zwyczajny węgiel i nadzwyczajny diament
12
3. Przepisz podkreślone w wierszu wyrazy
i zwroty w liniaturę umieszczoną w okienkach
w kształcie rombów. Wytnij wszystkie okienka.
4. Ułóż na kartce wycięte okienka
według poniższego wzoru tak, aby
na szczycie znalazła się nazwa
produktu powstającego z węgla,
który Twoim zdaniem jest najbardziej
przydatny człowiekowi. Potem
ułóż nazwy dwóch równie ważnych
produktów, następnie trzech, potem
dwóch, na koniec jednego - najmniej
ważnego. Przyklej ułożone okienka.
Karty pracy
39
12
40
Zwyczajny węgiel i nadzwyczajny diament
Karty pracy
12
Zwyczajny węgiel i nadzwyczajny diament
Eng
5. Who is this? Colour and write.
5. Was ist das? Male aus und schreibe.
Karty pracy
De
41
13
W co się bawić w zimowe wieczory?
1. Wysłuchaj wiersza recytowanego przez
nauczyciela/kę, śledząc jednocześnie tekst.
Podkreśl w nim niezrozumiałe wyrazy.
Plama
Jestem plama na podłodze,
Jestem plama na podłodze,
siedzę tutaj mocno, srodze.
siedzę tutaj mocno, srodze.
Siedzę tu we własnym domu,
Siedzę tu we własnym domu,
nie ustąpię stąd nikomu.
nie ustąpię stąd nikomu.
Wyskoczyła miotła z kąta.
Skoczył sagan wprost z komina.
Szuru-buru...izbę sprząta
Plama swoje znów zaczyna,
Szuru-buru ...deski skrobie.
od początku znów się swarzy,
Brzydka plamo idźże sobie.
A sagan ją: chlust!
Aj, parzy!
Jestem plama na podłodze,
siedzę tutaj mocno, srodze.
Pokrzyczała plama chwilę,
Siedzę tu we własnym domu,
Poszła ...za piec cztery mile.
nie ustąpię stąd nikomu.
Janina Porazińska
Przyszła ścierka, szara nóżka
Machu-machu ....kurz spod łóżka
Machu-machu... to ci heca!
Plamo, wynoś się spod pieca!
2. Wyszukaj w wierszu i podkreśl linią falistą wyrazy,
które się rymują. Przepisz w liniaturze dwie pary
wyrazów rymujących się. Samodzielnie dopisz dwie pary
wyrazów rymujących się, które nie występują w wierszu.
42
Karty pracy
13
W co się bawić w zimowe wieczory?
3. Uzupełnij brakujące liczby w szyfrach.
Pamiętaj, że wyniki obliczeń w układzie pionowym,
poziomym i po przekątnej muszą być takie same.
7
12
1
14
13
16
9
6
4
4. Dokończ rozpoczęte zdanie na podstawie doświadczeń
zdobytych na zajęciach. Dopisz w drugim zdaniu własne
propozycje spędzania czasu w zimowe wieczory.
Podczas zimowych wieczorów, aby się nie nudzić, mogę
5. Draw your
favourite toy.
Karty pracy
Eng
De
5. Male dein
Lieblingsspielzeug.
43
14
Co to znaczy, że grudzień idzie po grudzie?
1. Wysłuchaj uważnie czytanego przez nauczyciela/kę
wiersza. Podkreśl w tekście niezrozumiałe wyrażenia i zwroty.
Grudzień ziemię grudzi, a izby wystudzi
Grudzień – studzień ziemię grudzi
Ale życie w mroźny grudzień
śniegiem sypnie, izby studzi.
często bywa w wielkim trudzie.
Droga zamarznięta cała,
Ziemia przecież skuta lodem,
już niedługo będzie biała.
ciężko jeździć samochodem.
Gęsty śnieg okrywa wszystko.
Na ulicach bardzo ślisko,
Staw zamienił w lodowisko,
zła widoczność jest, gdy mglisto.
a kałużę w ślizgaweczkę,
Zima daje się we znaki,
rybkom zamknie lodem rzeczkę.
marzną ludzie, marzną ptaki,
nawet leśne też zwierzęta
Pojawiają się bałwanki,
- trzeba o nich więc pamiętać!
łyżwy, narty oraz sanki,
i weselej jest na świecie,
Małgorzata Wojciechowicz
kiedy śnieżek z nieba leci.
2. Wyszukaj w wierszu odpowiedzi na pytanie:
O jakich zmianach w przyrodzie i w życiu ludzi opowiada wiersz?
44
Karty pracy
14
Co to znaczy, że grudzień idzie po grudzie?
3. Uzupełnij zdania wyrażeniami podanymi w ramce.
100, płyn, stałej, parę wodną, zamarza, trzech, gazowej
Woda występuje w przyrodzie w
ciekłej,
postaciach:
i
.
o
W temperaturze
C woda zamienia się
w gaz -
.
Para wodna, stykając się z zimnym powietrzem, ochładza się i znów
o
zamienia się w
. W temperaturze 0 C woda
, zamieniając się w lód.
4. Połącz śnieżynki z tym samym wynikiem.
3 x 4
4 x 6
3 x 6
4 x 5
2 x 10
Karty pracy
2 x 9
2 x 6
3 x 8
45
14
Co to znaczy, że grudzień idzie po grudzie?
5. Z ilu kul dzieci ulepiły bałwanki?
Zapisz za pomocą dodawania i mnożenia.
6. Ułóż zadanie tekstowe do wybranego działania
z plecenia 4 lub 5. Zapisz jego treść i rozwiąż je.
46
Karty pracy
Co to znaczy, że grudzień idzie po grudzie?
14
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
7. Winter is coming!
Paint the picture.
Karty pracy
Eng
De
7. Der Winter kommt!
Male aus die Bilder.
47
15
Już pachnie świętami
1. Dobierz podpisy do obrazków, połącz
je, rysując barwne świąteczne łańcuchy.
Świąteczne przygotowania
Stroimy choinkę.
22-0
ski
Marek Kowalska 12
ul. Krakow Lu
23
Polska
0.30 zł
0.30 zł
Polska
Polska
lsk
Po
a
0.3
0 zł
0.30 zł
Piszemy życzenia na
kartach świątecznych.
Przygotowujemy
świąteczne potrawy.
Pakujemy prezenty.
48
Karty pracy
Już pachnie świętami
15
2. Ułóż i zapisz w przygotowanej ramce świąteczne życzenia.
Karta 15, ćwiczenie 2
3. Rozwiąż zadanie.
Babcia upiekła dla wnucząt pierniczki: 15 pierniczków w kształcie
serca, 20 pierniczków w kształcie gwiazdy i 24 piernikowe ludziki.
Ile było razem pierniczków w kształcie serca i pierniczków
w kształcie gwiazdy?
Odpowiedź:
Ile było razem pierników w kształcie gwiazdy i piernikowych ludzików?
Odpowiedź:
O ile więcej było piernikowych ludzików niż pierniczków w kształcie
gwiazdek?
Odpowiedź:
Ile pierników razem upiekła babcia?
Odpowiedź:
Karty pracy
49
15
Już pachnie świętami
Babcia chce upiec dla wnucząt 100 pierniczków. Ile pierniczków
jeszcze brakuje?
Odpowiedź:
Eng
4. Create your Christmas Card.
4. Mache deine Weihnachtskarte.
50
De
Karty pracy
16
Krok w krok nadszedł Nowy Rok
1. Oblicz i napisz wyniki. Uporządkuj wyniki rosnąco w tabeli, następnie
wpisz do tniej litery przyporządkowane liczbom. Odczytaj hasło.
90 – 6 =
A
40 – 2 =
R
55 + 4 =
A
20 + 7 =
A
8 + 12 =
K
100 – 5 =
Ł
60 + 16 =
W
52 – 10 =
N
Liczba
Litera
2. Wyszukaj w kalendarzu daty rozpoczęcia i zakończenia
karnawału. Oblicz i zapisz wyniki. Napisz odpowiedź.
Ile dni trwa tegoroczny karnawał w styczniu?
Odpowiedź:
Przez ile dni trwa tegoroczny karnawał w lutym?
Odpowiedź:
Ile dni liczy tegoroczny karnawał?
Odpowiedź:
Ile tygodni trwa tegoroczny karnawał?
Odpowiedź:
Karty pracy
51
16
Krok w krok nadszedł Nowy Rok
3. Przeczytaj uważnie tekst. Wykreśl niepotrzebne wyrazy.
Karnawał
Na wsi polskiej znany szukany jest karnawałowy zwyczaj „chodzenia
z gwiazdą”. Młodzi chłopcy, często przebrani za różne postaci z Biblii
albo zwierzęta, wędrują od domu do domu z obracającą się drewnianą
miazgą gwiazdą. Śpiewają kolędy błędy i składają życzenia noworoczne,
a gospodarze dają im za to pieniądze lub drobne upominki dziewczynki.
Koło Poznania chodzą też z drewnianą figurą koziołka – do domów,
w których mieszkają młode pierzyny dziewczyny. Dają one „koziołkowi”
pieniądze, wierząc, że dzięki temu szybko wyjdą przyjdą za mąż.
Łukasz Klesyk
4. Zaproponuj dwa nowe tytuły
dla tekstu z polecenia 3.
52
Karty pracy
17
Jaką niespodziankę przygotował mróz gosposi?
5. Narysuj na kartonie i napisz w zeszycie, jakie działania Mroza
Pomocnika i Mroza Szkodnika zaobserwowałeś/aś podczas spaceru.
6. Dorysuj do figur różne elementy, żeby powstały
obrazki przedstawiające znane Tobie rzeczy.
Eng
7. Guess.
7. Rate mal.
De
It’s
Das ist
Karty pracy
53
18
Jak spędziliśmy ferie zimowe?
1. Wysłuchaj uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela/kę.
Odpowiedz na pytania zapisane pod tekstem.
Sosenka, 30 stycznia 2014 r.
Drogi Filipie!
Jesteśmy już trzeci dzień w pensjonacie „Szarotka” u moich dziadków. Mieszkamy
w dwuosobowych pokoikach przygotowanych przez babcię. Pogoda jest mroźna, ale
słoneczna i wszędzie pełno śniegu. Jeździliśmy już na sankach i urządziliśmy zawody
w lepieniu kul śnieżnych. Dziadek przygotował nam niespodziankę i urządził w ogrodzie
lodowisko. W szopie czekał na nas sprzęt sportowy, więc mogliśmy rozegrać mecz
w hokeja - dziewczyny przeciw chłopcom. Brakowało nam bramkarza, ale Bartek
wymyślił, że może być nim bałwan, ulepiony przez Agatę i Martę. Dziewczyny oczywiście
przegrały, ale walczyły dzielnie. Jutro czeka nas podróż do Zakopanego i wjazd kolejką
linową na Kasprowy Wierch. Szkoda, że akurat teraz dopadła Cię ta grypa i nie możesz
bawić się z nami, ale dziadkowie zapraszają nas na wakacje.
Wszyscy Cię pozdrawiają. Wracaj do zdrowia.
Jacek
– Jak ma na imię autor tekstu?
– Z kim spędził ferie?
2. Przeczytaj uważnie tekst z zadania 1.
Wstaw X w okienko przy właściwej odpowiedzi.
Przeczytany tekst to: Adresatem listu jest: Pensjonat nazywa się:
opowiadanie
dziadek
Sosenka
zaproszenie
Filip
Zakopane
list
babcia
Szarotka
Niespodzianka dziadka to:
54
Filip nie pojechał, gdyż:
lodowisko
wyjechał nad morze
spacer do lasu
zachorował
spacer w góry
poszedł do kina
Karty pracy
18
Jak spędziliśmy ferie zimowe?
3. Uzupełnij daty. Nazwy miesięcy wpisz znakami rzymskimi.
Kalendarzowa zima rozpoczyna się
Jacek wysłał list
.
.
4. Uzupełnij daty. Oblicz, ile czasu minęło.
Od 22 grudnia do daty wysłania listu
.
Od 22 grudnia do daty przyjazdu do Sosenki
.
5. Jaka była temperatura, gdy dziadek przygotowywał lodowisko?
Odczytaj wskazania
termometrów i zapisz
temperatury. Otocz pętlą
właściwy termometr.
40 C
40 C
40 C
30 C
30 C
30 C
20 C
20 C
20 C
10 C
10 C
10 C
0C
0C
0C
-10 C
-10 C
-10 C
-20 C
-20 C
-20 C
o
o
o
o
o
o
o
Karty pracy
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
55
18
Jak spędziliśmy ferie zimowe?
6. Dzieci urządziły konkurs „Mistrz rachunków”. Liczby wpisały
w piramidki z kul śniegowych. Liczby z sąsiadujących kul dodane
do siebie dają liczbę znajdującą się w kuli leżącej na nich.
Oblicz. Zapisz działania. Wpisz wyniki w odpowiednie kule. Pamiętaj, że
działaniem odwrotnym do dodawania jest odejmowanie.
16
4
56
22
12
Karty pracy
Czyje ślady są na śniegu?
19
1. Korzystając z wyrazów z ramki, wpisz pod rysunkami
nazwy zwierząt. Połącz rysunek zwierzęcia z jego tropem.
sarna, lis, zając, dzik, wrona
Karty pracy
57
19
Czyje ślady są na śniegu?
2. Czym nakarmimy zwierzęta? Połącz rysunek
zwierzęcia z wyrazami oznaczającymi jego pożywienie.
sól
nasiona
siano
słonina
kapusta
marchewka
ziemniaki
żołędzie
3. Obejrzyj rysunki. Oblicz, ile kilogramów karmy
zgromadzili uczniowie klasy II - działania zapisz za pomocą
dodawania, a następnie zastąp dodawanie mnożeniem.
10 kg
10 kg
10 kg
3 kg
9 kg
58
3 kg
3 kg
3 kg
9 kg
Karty pracy
19
Czyje ślady są na śniegu?
4. Ułóż zadanie do rysunku. Zapisz jego treść i rozwiąż je.
9 kg
9 kg
9 kg
Odpowiedź:
5. Ułóż krótkie opowiadanie pod tytułem „Ślady”. Opowiedz je.
Eng
Karty pracy
6. What’ s this?
6. Was ist das?
De
59
20
Jakie zwierzęta żyją na Antarktydzie?
1. Wykreśl co drugą literę. Odczytaj hasło i zapisz je w liniaturze.
A
O N
E
T
G
A
B
R
U
K
L
T
S
Y
J
D
R
A
O
2. Spośród podanych nazw zwierząt wybierz te żyjące na Antarktydzie.
Podkreśl je. Uporządkuj w kolejności alfabetycznej i zapisz.
albatros, orzeł, pingwin,
foka, żyrafa, wieloryb,
bóbr, słoń morski,
mewa, zebra
3. Co mogą powiedzieć o sobie zwierzęta? Ułóż
i zapisz zdania w przygotowanych okienkach.
Karta 20, ćwiczenie 3
4. Wyszukaj i przygotuj ustną informację o wybranym zwierzęciu,
które zamieściłeś/łaś na wykonanej przez siebie pracy plastycznej.
60
Karty pracy
Wizyta w pewnej zagrodzie
21
1. Uzupełnij metryczkę książki na podstawie przeczytanej
lektury oraz słownictwa zgromadzonego w ramce.
Autorzy:
Tytuł:
Ilustrator:
Wydawnictwo:
Miejsce akcji:
Główny bohater:
Inne postaci:
Alina i Czesław Centkiewiczowie, „Zaczarowana zagroda”,
Stanisław Rozwadowski, GMP Oficyna Wydawnicza Poznań,
Antarktyda, pingwin Elegancik, pingwiny, przyrodnicy, profesor, pilot
Karty pracy
61
21
Wizyta w pewnej zagrodzie
2. Przeczytaj pytania. Odszukaj w ramce odpowiedzi.
Wstaw w okienku przed zdaniem numer pytania, na
które ono odpowiada.
1. D
o jakiej grupy zwierząt należy pingwin
Adeli, gdzie on żyje?
2. C
zym wyróżnia się wśród innych ptaków?
3. Jak wyglądają dziób i nóżki ptaka?
4. C
zym pokryty jest grzbiet, łepek
i brzuszek pingwina?
5. Co dodaje pingwinowi elegancji?
Ptak ten ma mały, szary dziób i krótkie błoniaste nóżki.
Czarno-białe ubarwienie ciała dodaje pingwinowi elegancji.
Pingwin Adeli należy do ptaków zamieszkujących Antarktydę.
Jego grzbiet i łepek pokrywają czarne pióra, a brzuszek - białe.
Wyróżnia się tym, że nie potrafi latać.
3. Zapoznaj się z treścią zadania. Rozwiąż je.
Pingwiny płynęły na dwóch krach. Na pierwszej krze płynęło 15
pingwinów, a na drugiej - o 8 pingwinów więcej.
Ile pingwinów płynęło na drugiej krze?
Odpowiedź:
Ile pingwinów płynęło razem na obu krach?
Odpowiedź:
62
Karty pracy
21
Wizyta w pewnej zagrodzie
4. Połącz te gniazda pingwinów, które mają takie same wyniki.
31 + 32 =
57 - 12 =
78 - 15 =
49 - 17 =
12 + 33 =
12 + 20 =
Eng
Karty pracy
5. Guess.
What’s this?
5. Rate mal.
Was ist das?
De
63
22
Ja i kosmos
1. Przeczytaj uważnie tekst wiersza.
Podkreśl w nim nazwy planet oraz gwiazd.
Pan Astronom mówi o planetach (fragment)
Wokół Słońca biega sobie
Dziewięć planet obok siebie
osiem planet dużych -
kręci się bez końca
w dzień i w nocy wciąż się kręcą,
i choć każda z nich jest inna,
stale są w podróży.
krążą wokół Słońca.
Wanda Chotomska
Krąży Ziemia, Mars i Jowisz
Merkury z Uranem,
Wenus, Saturn oraz Neptun wszystkie w jedną stronę.
2. Uporządkuj podkreślone nazwy w kolejności
alfabetycznej i zapisz je w liniaturze. Zwróć uwagę
na pisownię tych nazw. Uzupełnij zdanie w ramce.
ZAPAMIĘTAJ !
Nazwy planet i gwiazd piszemy
64
literą.
(małą, wielką)
Karty pracy
22
Ja i kosmos
3. Ozdób ramkę w taki sposób, żeby łatwo
było Ci zapamiętać zdanie w niej zapisaną.
Saturn
Mars
Wenus
Słońce
Neptun
Jowisz
Uran
Ziemia
Merkury
4. Patrząc na rysunek Układu Słonecznego, uzupełnij
tekst, wpisując w puste miejsca nazwy planet lub liczby
słownie. Pamiętaj, aby liczenie planet zacząć od Słońca.
W Układzie Słonecznym znajduje się
planet.
planetą od Słońca jest Ziemia.
Między czwartą a szóstą planetą znajduje się
- największy w Układzie Słonecznym.
Saturn z pięknymi pierścieniami to
planeta od Słońca.
Pierwszą i najmniejszą planetą jest
a ostatnią - czyli
Karty pracy
,
jest Neptun.
65
22
Ja i kosmos
5. Oblicz. Uzupełnij brakujące liczby.
Możesz zapisać obliczenia poniżej w kratce.
+ 12
+ 21
Eng
17
26
53
17
57
82
6. Paint the
Earth and the sun.
46
49
26
The sun
Die Sonne
66
88
38
34
45
85
66
81
66
49
6. Male die Erde
und die Sonne.
– 12
– 21
De
The Earth
Die Erde
Karty pracy
23
Jestem stąd
1. Przeskakując co trzecią literę, ułóż i odczytaj
hasło - temat dzisiejszych zajęć.
P
E
A
O
L
B
L
D
F
S
Ż
U
K
O
G
A
C
J
-
H
M
M
T
J
O
I
A
J
I
O
A
K
J
O
R
C
J
L
Z
C
F
Y
Z
Ł
Z
Y
W
N
Z
P
A
N
I
K
A
M
T
-
K
W
-
2. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce.
Orzeł Biały w koronie, Mazurek Dąbrowskiego,
Godło, biało-czerwona, flaga, hymn
,
i
to polskie symbole narodowe.
W godle Polski jest
w koronie na czerwonym tle.
Flaga Polski jest
.
Hymn naszej ojczyzny nosi tytuł
.
Karty pracy
67
23
Jestem stąd
3. Przyjrzyj się rysunkowi. Odczytaj zapisane na nim nazwy
polskich miast. Policz litery w każdej nazwie, wpisz je w kratki.
Gdańsk
Szczecin
Gniezno
Poznań
Warszawa
Łódź
Wrocław
Kraków
4. Uzupełnij brakujące litery w nazwach miast zgodnie z liczbą
liter je tworzących. Przepisz nazwy miast do liniatrury po
prawej stronie, podkreśl wielką literę na początku wyrazów.
ó
68
Karty pracy
23
Jestem stąd
ń
a
c
i
z
w
5. Narysuj odcinki łączące punkty przy nazwach miast.
Zmierz i zapisz ich długość. Oblicz długość linii łamanej,
którą narysowałeś/łaś.
Odcinek Gdańsk-Warszawa
Odcinek Warszawa-Łódź
Odcinek Łódź-Kraków
Odcinek Kraków-Wrocław
Odcinek Wrocław-Poznań
Odcinek Poznań-Gniezno
Odcinek Gniezno-Szczecin
Karty pracy
69
23
Jestem stąd
6. Wyświetl zawartość stron internetowych:
http://www.pajorama.eu/wirtualnymariacki/mariacki.html#/Fasada
oraz
http://www.krakow4u.pl/panoramy/060-kosciol-Mariacki-prezbiterium/
kosciol-mariacki-prezbiterium.html.
Obejrzyj fasadę i wnętrze kościoła Mariackiego w Krakowie. Swoje wrażenia
z wirtualnego zwiedzania zapisz w postaci 3-5 zdań dokumentu MS Word.
Eng
70
7. It’s my home.
Draw and write.
7. Das ist mein Haus.
Male und schreibe.
De
Karty pracy
24
A to Polska właśnie
1. Przeczytaj uważnie wiersz. Opowiedz, jak
wygląda „mała Ojczyzna” opisana w wierszu.
Moja mała Ojczyzna
Jest na mapie mała kropka,
Kurka Koko i pies Burek,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
kłócą się o jakiś sznurek,
Jak ciekawie i wesoło
myszka kotu gra na nosie,
w moim świecie naokoło.
w polu stoi strachów osiem.
Na podwórku trzy kałuże,
Słońce z cieniem gra tu w berka,
położyły się przy murze,
pan kominiarz z dachu zerka,
trzepak bardzo dziś kaprysi -
teraz chyba każdy przyzna,
duży dywan na nim wisi.
że jest piękna ma Ojczyzna.
Joanna Białobrzeska
2. Przeczytaj zdania z lukami i zwroty w ramce, którymi
uzupełnisz podane zdania. Wpisz samodzielnie w ostatnią
lukę nazwę regionu, w którym mieszkasz.
moja Ojczyzna
region, w którym mieszkam
Rzeczpospolita Polska to
.
Moja mała Ojczyzna to
,
.
Moja mała Ojczyzna nazywa się
.
Karty pracy
71
24
A to Polska właśnie
3. Do każdego zdania ułóż pytanie. Zapisz je.
Pamiętaj o znaku zapytania na końcu zdania
pytającego.
Eng
4. Find.
De
4. Finde.
Poland / Polen
72
Spain / Spanien
Germany/ Deutschland
England / England
France/ Frankreich
Karty pracy
25
Tych Polaków zna cały świat
1. Przeczytaj imiona i nazwiska wybitnych Polaków,
przyporządkuj im dziedzinę, dzięki której zaistnieli na świecie.
Mikołaj Kopernik
sport
Fryderyk Chopin
fizyka i chemia
Justyna Kowalczyk
Maria Skłodowska-Curie
muzyka
astronomia
2. Do wyrazu „sława” dopisz wyrazy pokrewne.
sława -
3. Przeczytaj i uzupełnij podane zdania odpowiednimi wyrazami
i zwrotami: zdobyła sławę, sławnym, rozsławił, jest sławna.
Wisława Szymborska
,
ponieważ zdobyła nagrodę Nobla.
Mikołaj Kopernik był
Fryderyk Chopin
astronomem.
Polskę
w świecie dzięki swojej muzyce.
Karty pracy
73
25
Tych Polaków zna cały świat
Maria Skłodowska-Curie
, ponieważ
była wybitną uczoną.
Justyna Kowalczyk
, ponieważ
jest słynną narciarką biegową.
4. Napisz z pamięci jedno
wybrane zdanie z polecenia 3.
Eng
5. Match.
Johnny Depp
Kayah
Agnieszka Radwańska
Robert Lewandowski
74
5. Verbinde.
De
TENNIS PLAYER
TENNISSPIELERIN
ACTOR
SCHAUSPIELER
FOOTBALL PLAYER
Fußballspieler
SINGER
Sängerin
Karty pracy
.
26
Przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy
1. Obejrzyj rysunki i przeczytaj wyrazy. Połącz
rysunki symboli wielkanocnych z ich nazwami.
.
zajączek
kurczątko
mazurek
.
bazie
.
baba
pisanka
święconka
baranek
.
.
.
2. Uzupełnij zdania. Nazwy czynności wpisz w odpowiedniej formie.
Przed Świętami Wielkanocnymi:
Babcia
smaczne baby i mazurki.
Tata
stół.
Dzieci
barwne pisanki.
Mama
pokarmy w koszyczku
wielkanocnym. Wszyscy
życzenia i
sobie
upominki.
malować, składać, piec, wręczać, przygotować, nakrywa
Karty pracy
75
26
Przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy
3. Przeczytaj zadanie. Zapisz i wykonaj obliczenia.
2 zł
5 zł
3 zł
1 zł
Jacek i Agatka kupili karty świąteczne. Jacek kupił 7 kart po 5 zł.
Agatka kupiła 8 kart po 3zł.
- Ile zł Jacek zapłacił za karty świąteczne?
- Ile zł zapłaciła za karty świąteczne Agatka?
- Ile zł wydał Jacek na znaczki pocztowe?
- Ile zł na znaczki wydała Agatka?
- Ile zł wydał Jacek na karty świąteczne ze znaczkami?
- Ile zł wydała Agatkana karty świąteczne ze znaczkami?
- Ile zł wydały dzieci razem?
- O co jeszcze możesz zapytać?
76
Karty pracy
27
Bajkowe postacie - czy je znacie?
1. Połącz nazwiska autorów z tytułami napisanych
przez nich bajek/baśni. Okienko z nazwiskiem autora
i tytułem jego utworu zamaluj takim samym kolorem.
Dziewczynka z zapałkami
Czerwony Kapturek
Śpiąca królewna
Kruk i lis
Kopciuszek
Charles Perrault
Ignacy Krasicki
Maria Konopnicka
Hans Christian Andersern
Wilhelm i Jakub Grimm
Jaś i Małgosia
Królewna Śnieżka
Brzydkie kaczątko
O krasnoludkach i Sierotce Marysi
Księżniczka na ziarnku grochu
Karty pracy
77
27
Bajkowe postacie - czy je znacie?
2. Przeczytaj bajkę. Wyszukaj w tekście fragmenty
odpowiadające na pytania: Co robił lis? Co robił kruk?
Kruk i lis
Bywa często zwiedzionym,
Czyż można dostać
Kto lubi być chwalonym.
Takową postać?
Kruk miał w pysku ser ogromny;
A pióra jakie!
Lis, niby skromny,
Szklniące jednakie.
Przyszedł do niego i rzekł: „Miły bracie,
A jeśli nie jestem w błędzie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!
Pewnie i głos śliczny będzie.”
Cóż to za oczy!
Więc kruk w kantaty; skoro pysk rozdziawił,
Ich blask aż mroczy!
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.
Ignacy Krasicki
3. Narysuj na kartonie postać z ulubionej
baśni. Napisz nazwisko autora i tytuł baśni.
Eng
4. Guess.
4. Rate mal.
De
Kopciuszek – Cinderella / Aschenputtel
It was written by
Es wurde von
geschrieben.
Czerwony Kapturek – Little Red Riding Hood / Rotkäppchen
It was written by
Eswurde von
78
geschrieben.
Karty pracy
28
Bajkowe postacie - czy je znacie?
Śpiąca królewna – Sleeping Beauty / Dornröschen
It was written by
Eswurde von
geschrieben.
Piękna i bestia - Beauty and the beast / Die Schöne und das Biest
It was written by
Eswurde von
geschrieben.
Kubuś Puchatek - Winnie the Pooh / Pu der Bär
It was written by
Eswurde von
Karty pracy
geschrieben.
79
28
Zachwycamy się wiosną
1. Wysłuchaj tekstu wiersza czytanego przez nauczyciela/
kę. Podkreśl w tekście nazwy zwiastunów wiosny.
Wiosna idzie!
Przyleciały skowroneczki
- Idzie wiosna! Wiosna idzie!
z radosną nowiną,
po łąkowych błotach!
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
Przyleciały jaskółeczki
- Idzie wiosna! Wiosna idzie!
kołem kołujące,
śniegi w polu giną!
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
Przyleciały bocianiska
- Idzie wiosna! Wiosna idzie!
w bielutkich kapotach,
prowadzi ją słońce.
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
Ewa Szelburg-Zarębina
2. Przepisz starannie jedną ze zwrotek wiersza. Podkreśl
w przepisanym tekście wyrazy nazywające czynności. Pamiętaj,
podczas przepisywania, o zachowaniu właściwej budowy wiersza.
80
Karty pracy
Zachwycamy się wiosną
28
3. Rozwiąż rebusy. Rozwiązania – nazwy
pierwszych wiosennych kwiatów zapisz w liniaturze.
de
za
przy
z ka
dzba
ik = wios
ta
an = ok
sa
i = a
przebi
4. Dokonaj obliczeń zawartych w matematycznym
słoneczku, tabelce i grafach.
Karta 28, ćwiczenie 4
Karty pracy
81
28
Zachwycamy się wiosną
5. Zapoznaj się z treścią zadań, rozwiąż je.
Po łące chodziło 6 bocianów. Każdy z nich złowił po 5 żab. Ile razem
żab złowiły bociany?
Odpowiedź:
4 jaskółki budowały gniazda. Każda z nich przyniosła po 7 gałązek na
ich budowę. Ile razem gałązek przyniosły jaskółki do budowy gniazd?
Odpowiedź:
W ogrodzie babci na 6 grządkach zakwitły 24 krokusy. Na każdej
grządce zakwitło tyle samo kwiatów. Ile krokusów zakwitło na jednej
grządce?
Odpowiedź:
Ile krokusów zakwitło na trzech grządkach?
Odpowiedź:
Ile krokusów zakwitło na pięciu grządkach?
Odpowiedź:
82
Karty pracy
28
Zachwycamy się wiosną
O co jeszcze możesz zapytać? Zapisz w domu jeszcze dwa pytania.
Rozwiąż zadania.
Eng
6. Guess.
6. Rate male.
De
BIRDBEESTORKCOWPIG HENHORSEDUCKGOOSETURKEYCATDOG
VOGELBIENESTORCHKUHSCHWEINHUHNPFERDENTEGANSPUTEKATZEHUND
Karty pracy
83
29
Co słychać w wiejskiej zagrodzie?
1. Przyjrzyj się rysunkowi. Odszukaj i nazwij dorosłe
zwierzęta przedstawione na rysunku i ich młode.
Policz, ile jest dorosłych zwierząt, a ile młodych.
84
Karty pracy
Co słychać w wiejskiej zagrodzie?
29
2. Uzupełnij zapisy w tabeli nazwami zwierząt i ich młodych.
Dorosłe zwierzęta
jedna
dwie krowy
jeden koń
dwie kury
jedna świnia
dwie kaczki
dwie kozy
Młode zwierzęta
jedno cielę
dwa
jedno
dwa
dwa kurczęta
dwa prosięta
jedno kaczę
jedno koźlę
Karty pracy
85
29
Co słychać w wiejskiej zagrodzie?
3. Przyjrzyj się obrazkowi i oblicz.
Ile koni stoi za płotem?
Ile kaczek stoi za płotem?
Ile to par nóg?
86
Karty pracy
29
Co słychać w wiejskiej zagrodzie?
Eng
Karty pracy
4. Spring is
coming! Paint.
4. Der Frühling
kommt! Male aus.
De
87
30
Kim chcę być w przyszłości?
1. Uzupełnij zdania, wykorzystując słownictwo zgromadzone na tablicy.
W przyszłości chcę zostać
Będę
,
.
i
.
2. Przeczytaj cicho wiersz. Podkreśl w tekście nazwy zawodów.
Wszyscy dla wszystkich
Murarz domy buduje,
Piekarz musi mieć buty,
Krawiec szyje ubrania,
Więc do szewca iść trzeba,
Ale gdzieżby co uszył,
No, a gdyby nie piekarz,
Gdyby nie miał mieszkania?
Toby szewc nie miał chleba.
A i murarz by przecie
Tak dla wspólnej korzyści
Na robotę nie ruszył,
I dla dobra wspólnego
Gdyby krawiec mu spodni
Wszyscy muszą pracować,
I fartucha nie uszył.
Mój maleńki kolego.
Julian Tuwim
3. Wypisz z wiersza nazwy zawodów. Dopisz do
nich właściwe nazwy czynności wybrane z ramki.
pisze, piecze, szyje, śpiewa, buduje, gotuje, naprawia
88
Karty pracy
Kim chcę być w przyszłości?
30
4. Zapoznaj się z treścią zadania. Rozwiąż je.
W zakładzie szewskim na 4 półkach stały po 3 pary butów
do naprawy. Ile par butów ma do naprawienia szewc?
Odpowiedź:
We wszystkich butach szewc wymienił fleki. Ile nowych fleków
w zakładzie szewskim założył szewc?
Odpowiedź:
Karty pracy
89
30
Kim chcę być w przyszłości?
5. Przeczytaj zadanie. Wykonaj i zapisz obliczenia.
Piekarz upiekł 28 bochenków chleba i 42 bułki. Chleb spakowano
do 4 skrzynek, do każdej po tyle samo bochenków. Bułki ułożono
w 6 koszykach, w każdym po tyle samo.
Ile bochenków chleba było w jednej skrzynce?
Odpowiedź:
Ile bułek było w jednym koszyku?
Odpowiedź:
O co jeszcze możesz zapytać? Zapisz pytanie i obliczenia.
Napisz odpowiedź.
Odpowiedź:
6. Stwórz w edytorze graficznym rysunek „Kim będę, kiedy
dorosnę?”. Wykorzystaj znane Ci narzędzia programu MS Paint.
90
Karty pracy
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty