Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3

Transkrypt

Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3
Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 3.
Karty pracy ucznia. Część 1.
Autorzy
Hanna Dobrowolska, Wojciech Dziabaszewski,
Anna Konieczna, Krystyna Wasilewska
Ilustratorzy
Edmund Dudek, Anna Skurpska-Ekes
Projekt okładki
Hanna Dobrowolska, Danuta Cesarska
Redaktor inicjujący projektu
Danuta Piotrowska
Redaktor merytoryczny
Alina Namiecińska
Redaktor techniczny
Teresa Nowak
Redaktor graficzny
Krzysztof Demianiuk
Fotografie
L. Grębecka/WSiP karta 4 (górna, lewa), M. Krajewska-Ferenc/WSiP karta 65,
PHOTODISC/FMP/WSiP karta 4 (dolna, lewa), PhotoStock/WSiP karta 4 (górna, prawa),
R. Piątkowski/WSiP karta 32, 81, P. Tałałaj/WSiP karta 4 (dolna, prawa), W. Wójtowicz/WSiP karta 33
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego
– do nauczania zintegrowanego na poziomie klasy trzeciej szkoły podstawowej, na podstawie
recenzji rzeczoznawców: mgr Marii Kacperskiej, mgr Ewy Kagan, dr Eugenii Rostańskiej oraz
mgr. Wacława Wawrzyniaka.
Numer dopuszczenia: 14/01
Uwaga, Nauczyciele!
Szczegółowy sposób wykorzystania podręcznika i kart pracy omówiono w przewodniku metodycznym
dla nauczyciela.
ISBN 978-83-02-08009-8 (część 1)
ISBN 978-83-02-08021-0 (całość)
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
Warszawa 2001
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136
Adres do korespondencji: 00-965 Warszawa, p. poczt. nr 9
www.wsip.com.pl
Wydanie ósme (2008)
Ark. druk. 25,5
Skład i łamanie: Studio 64
Druk: Winkowski Sp. z o.o. / VILPOL Sp. z o.o.
Wydrukowano na papierze offsetowym Speed-E produkcji International Paper
1
1. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.
W dniu rozpoczęcia roku .......................... zapraszamy
wszystkich trzecioklasistów do ...................
.................................. . Aby znaleźć się w Klubie,
należy ............................... tylko jeden ........................ .
Trzeba ........................... .......... nawet wtedy, gdy boli
cię ................. lub zdarzy ci się coś nieprzyjemnego.
Jeśli więc nie jesteś ......................... i zawsze potrafisz
zdobyć się na ......................, chętnie przyjmiemy cię
do naszego grona –
Prezes Sobieradzik
szkolny • Klub Uśmiechniętych • uśmiechać się •
spełnić • ząb • beksa • warunek • uśmiech
(1)
2. W naszym Klubie Uśmiechniętych każdy składa obietnicę. Uzupełnij ją.
Ja ........................... ...................................
imię
nazwisko
zamieszkały(a) w .........................................
przy ul. .........................................................
obiecuję, że ..................................................
nawet wtedy, gdy .........................................
.......................................................................
.........................
podpis
3. Uporządkuj rozsypankę zdaniową. Zapisz zdanie w zeszycie.
(2)
2
1. W każdym poziomym rzędzie skreśl wyraz związany z wakacjami.
Pozostałe litery dadzą rozwiązanie. Zapisz je.
T
K
O
L
O
N
I
E
R
Z
G
Ó
R
Y
E
C
J
E
Z
I
O
R
O
I
P
R
Z
Y
G
O
D
Y
A
K
S
Ł
O
Ń
C
E
L
L
A
S
A
S
O W
I
M O
R
Z
E
T
A
N
A M
I
O
T
Y
J
2. Przeczytaj zdania napisane w dymkach.
Zilustruj wybrane.
(3)
3. Sprawdź, czy wykonasz to ćwiczenie z uśmiechem. Zapisz kolejne litery
według wskazówek. Przeczytaj wyraz z dołu do góry.
ęU
liter
a
z
d
e
z
pr
po
następu
j
e po lit
erze D
rę C
lite
a
z
d
e
z
r
op
p
rozpoc
zyna
alfabet
ęG
liter
a
z
d
e
z
pr
po
następu
je po li
terze K
rę Ą
lite
a
z
d
e
z
r
op
p
4. Przeczytaj nazwiska parami. Pokoloruj litery przy tych nazwiskach,
które nauczycielka najpierw zapisze w dzienniku. Odczytaj rozwiązanie.
Adamczyk
Abramowicz
Celiński
Czubacka
Kamiński
Korzeniowska
Wąsacz
Wasilewska
Marciniak
Malinowski
(4)
3
1. Które zdania wiążą się ze słowami wiersza: „Czy w tornister,
czy też w teczkę, weź wakacji choć troszeczkę”?
Pokoloruj prostokąty przy właściwych odpowiedziach. Odczytaj rozwiązanie.
Na długo zachowaj w pamięci wakacyjne chwile.
Przydźwigaj do szkoły namiot i śpiwór.
Przynieś do szkoły wakacyjną pamiątkę.
Leniuchuj w szkole, zamiast się uczyć.
Opowiedz kolegom o wakacyjnych przygodach.
WSPO
PRZE
MNIE
WE
NIA
2. Do każdego z obrazków dopasuj odpowiedni poetycki zwrot z wiersza
pt. Pożegnanie wakacji.
3. Jakie widoki wakacyjne oraz dźwięki, zapachy, smaki i wrażenia dotykowe
najbardziej utkwiły ci w pamięci? Powiedz o tym kolegom w klasie.
(5)
4. Tę samą rzecz można poznawać wieloma zmysłami. Przy podanych zdaniach
umieść nalepki oznaczające odpowiednie zmysły.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(6)
1. Wyobraź sobie, że przebywałeś w środowisku przedstawionym na obrazku.
Zaznacz kolorowymi kropkami, jakimi zmysłami poznawałeś świat.
zmysł wzroku
zmysł słuchu
zmysł węchu
zmysł dotyku
zmysł smaku
4
(7)
2. Podkreśl wyrazy różnymi kolorami w zależności od zmysłu, którego dotyczą.
kłujący • pachnący • żółty • głośny • gładki • mięciutki •
soczysty • zielony • warkot • słodki • szczekanie • pisk
3. Dokończ zdania informujące o wykorzystaniu przyrządów optycznych
przy poznawaniu środowiska.
Do obserwacji bardzo
małych organizmów, np.
zwierząt znajdujących się
w kropli wody, używa się:
....................................... .
Niewielkie powiększenie
obserwowanych z bliska
roślin lub zwierząt możemy
uzyskać, korzystając z
............................................. .
Do obserwowania ciał
niebieskich służy
........................................... .
Do obserwowania zwierząt
z dużej odległości
wykorzystuje się
.......................................... .
4. Rozwiąż rebus. Zapisz nazwę jeszcze jednego przyrządu optycznego.
dra
a
y
(8)
5
1. Umieść nalepkę z odpowiednim instrumentem nad jego nazwą.
?
?
skrzypce
?
gitara
trąbka
?
?
grzechotka
flet
?
harfa
?
?
kołatka
?
tamburyn
bębenek
2. Wpisz nazwy instrumentów z ćwiczenia 1. we właściwych rubrykach.
Instrumenty
perkusyjne
(9)
dęte
strunowe
3. Połącz hasła z rozwiązaniami. Odczytaj litery w kółeczkach według
kolejności numerków haseł.
R
Z
A
R
Y
1. Najmniejsza cząstka
W
B
wymówionego wyrazu.
A
SK
2. Dzieli się na sylaby.
GŁO
RA
3. Składa się z dwu spółgłosek.
E
IT
L
A
K
4. Najmniejsza cząstka
ŁOS
G
O
SAM
napisanego wyrazu.
AK
N
Z
5. Bez niej nie ma sylaby.
U
O
DW
W
A
4. Wymów głośno podane wyrazy, dzieląc je na sylaby i głoski.
Uzupełnij tabelkę.
wyraz
liczba sylab
liczba liter
liczba głosek
wakacje
szkoła
wrzesień
5. Pomaluj na czerwono pola z samogłoskami, a na zielono z dwuznakami.
Dowiesz się, gdzie mieszkali podczas wakacji Jarek i Marek.
n
ł
h
s
m
k
g
ę
o a p
ł
e
j
b
t
ń
u
c ż
z
l
ą
i
d
r
y
dz cz rz sz
ć
ź
b
ś
dż
dź
ź
r
ch
w
(10)
6
1. Przeprowadź wywiad z kolegą. Zapisz jego odpowiedzi.
Jakie pamiątki przywiozłeś z wakacji?
W jaki sposób je zdobyłeś?
Która z pamiątek jest ci najdroższa? Dlaczego?
2. Rozwiąż rebusy, a dowiesz się, co Sobieradzik przywiózł z wakacji.
k
cha
(11)
a
bal
ch=ń
3. Dopisz przymiotniki określające przywiezione pamiątki wakacyjne.
jaki?
pamiątkowy
jaka?
delikatna
jakie?
drewniane
4. Napisz wyrażenia w liczbie mnogiej. Podkreśl przymiotniki.
wakacyjny skarb – .......................................................................
droga pamiątka – ........................................................................
bursztynowe serduszko – ...........................................................
(12)
7
1. Przeczytaj opis wazonika. Podkreśl kolorowymi liniami zdania dotyczące
jego wielkości, kształtu, koloru, powierzchni i materiału, z którego został
wykonany.
Ten wazonik przywiozłam znad morza. Jest niewielki.
Przypomina kształtem pękatą buteleczkę. Na żółtym tle
różnymi kolorami mienią się malutkie kwiatuszki.
Powierzchnia wazonika jest śliska. Został on zrobiony
z porcelany. Postawiłam go na biurku w swoim pokoju.
Przypomina mi morze i wakacje.
2. Narysuj wazonik
zgodnie z jego opisem.
Wykorzystaj w tym celu
kredki świecowe.
3. Wypisz przymiotniki
występujące w opisie.
(13)
4. Ułóż opis kamyczka z wiersza E. Waśniowskiej. Pomogą ci określenia
z tabelki. Pamiętaj o wstępie i zakończeniu, w którym napiszesz o swoich
wrażeniach, gdy patrzysz na kamyczek.
wielkość
kształt
kolor
powierzchnia
mały
drobny
niewielki
nieduży
płaski
okrągły
kanciasty
owalny
ciemnobrązowy
w białe kropki
gładka
śliska
chropowata
5. Uzupełnij zdanie.
Wyrazy z tabelki, które wykorzystałem do opisu to
.
Odpowiadają one na pytania
,
,
.
6. Ułóż opis-zagadkę o swojej najmilszej pamiątce z wakacji.
(14)
8
1. Wykonaj wakacyjną doniczkę według własnego pomysłu.
A. Podkreśl nazwy materiałów, które wykorzystasz.
plastikowa doniczka
muszelki
suszone rośliny
sznurek
kolorowy papier
szyszki
patyczki
klej
B. Przestrzegaj planu działania. Umożliwi ci to ekonomiczne
wykorzystanie czasu. Otocz pętlami czasowniki.
Oklej doniczkę kawałkami
kolorowego papieru.
Poczekaj, aż wyschnie.
Nasyp do niej ziemi.
Ułóż na wierzchu żwirek
lub dodaj piasku.
Wykonaj kompozycję
z przygotowanych
materiałów.
Ozdób doniczkę.
2. Wymyśl nazwę dla swojej wakacyjnej doniczki.
(15)
kamienie
kłosy zbóż
kawałki kory
ziemia
żwirek
piasek
farby
3. Posłuchaj, o czym szumi muszelka. Wystukaj rytm, a następnie powiedz
rytmicznie tekst.
4q
4 Śpie
-
q q ä e eeeeq Î
wa
dal,
ko -
4 ee eeq Î
4 Sły- chać mo - rza śpiew,
ły -
q
sze
krzyk
się wśród
fal,
eeq Î
bia - łych mew.
4. Ułóż melodię do rytmu z ćwiczenia 3. i zaśpiewaj razem z tekstem.
5. Rozwiąż rebus i zapisz hasło.
ga=kacje
ęły
ko
6. Wpisz ą lub ę .
min ły wakacje
min ł sierpień
min ło lato
min ł letni czas
(16)
9
1. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, gdzie Sobieradzik spędził swoje wakacje.
1
2
3
4
1. Dowodzi statkiem
2. Piaszczysta nad Bałtykiem
5
3. Znajdziesz pod nimi cień
4. Nie wolno po nich chodzić
6
5. Strzeże bezpieczeństwa
kąpiących się
6. Steruje łodzią
7. Groźny na morzu
8. Jest nią Wisła
9. Wakacyjny dom uszyty z materiału
7
8
9
Tegoroczne wakacje spędziłem ....................................... .
2. Przeczytaj zdania wypowiedziane przez Sobieradzika. Pokoloruj je zgodnie
z kodem.
Było mi
was brak.
polecenia
Uśmiechnijcie
się
do siebie na p
owitanie.
cje.
pytania
„Wesoła szkoła”
znowu ma dla was
niespodzianki.
mij
informacje
piosenkęie
jc
a
w
ie
p
ś
a
Z
-powitankę.
Gdzie spędziliście
wakacje?
Kogo poznaliście
podczas wakacji?
3. Odpowiedz na pytania Sobieradzika.
(17)
gra-
la-
Przyj-
tu-
4. Odgadnij na podstawie herbów, jakie miasta zwiedzali twoi koledzy podczas
wakacji. Ułóż kartoniki pod rysunkami. Sprawdź wykonanie zadania
na odwrocie kartoników.
6. Zamaluj nazwy gór na brązowo, a nazwy rzek na niebiesko.
Gdańsk
Karpaty
Wisła
Stare Babice
Warszawa
Sudety
Odra
Zamość
5. Podkreśl wielką literę w nazwach miejscowości z ćwiczenia 4.
Jelenia Góra
Szczecin
Wrocław
Kielce
(18)
10
1. Sobieradzik przeprowadził z chłopcem wywiad na temat wakacji.
Jakie pytania zadał? Zapisz je, znając odpowiedzi chłopca.
– Kamil Radomski.
– Byłem w Zakopanem.
– Z rodzicami i bratem.
2. Przeprowadź podobny wywiad z trzema kolegami.
Uzyskane informacje zapisz w tabelce. Pamiętaj o wielkiej literze
w imionach, nazwiskach i nazwach miejscowości.
imię
(19)
nazwisko
miejscowość
osoby
towarzyszące
3. W czasie wakacji Jarek i Marek często spotykali się na basenie.
Narysuj ich drogi i opisz je zgodnie z kierunkami świata.
Który chłopiec częściej zmieniał kierunek marszu?
płn.
wsch.
zach.
płd.
Dom Marka
Dom Jarka
(20)
11
1. Umieść nalepki ze specjalnymi oznaczeniami przy ilustracjach ukazujących
niebezpieczne sytuacje. Powiedz, jakie skutki mogły one wywołać.
?
?
1
?
2
?
3
4
2. Patrząc na obrazki, napisz trzy ostrzeżenia dla swoich kolegów. Ponumeruj
je tak samo, jak obrazki.
3. Uzupełnij:
ostrzeżenie, bo .............................
(21)
4. To wakacyjna zgaduj-zgadula. Dzieci opowiadają, jak spędziły swoje
wakacje. Ty odgadnij i napisz, gdzie się to działo. Wykorzystaj wyrazy
z ramki na dole strony.
W pochmurne dni wędkowałem, a w słoneczne opalałem
się na małej wyspie, dokąd przeprawialiśmy się łódką.
Tomek
Tomek spędził wakacje ................................................... .
Spacerowałam wzdłuż brzegu w poszukiwaniu
bursztynów i wygrałam konkurs na rzeźbę z piasku.
......................................................................................... .
Anka
Pomagałem dziadkowi zwozić zboże do stodoły
i znalazłem prawdziwka olbrzyma.
Paweł
.................................................................................... .
Zdobyłam szczyt, który liczy ponad 2000 metrów,
i dwa razy widziałam kozice.
........................................................................................... .
Dorota
Zwiedziłem zoo i dwa ciekawe muzea, a ostatniego
dnia jechałem metrem.
............................................................................................ .
Kuba
zwiedzał • przebywał • był • odwiedził • odpoczywał
(22)
12
1. Opowiedz treść poszczególnych obrazków. Ponumeruj je zgodnie
z kolejnością zdarzeń.
(23)
2. Nadaj tytuły obrazkom z ćwiczenia 1. i zapisz je zgodnie z przebiegiem akcji.
3. Opowiedz wakacyjną przygodę chłopca. Możesz nadać mu imię.
Zatytułuj opowiadanie.
4. Jak myślisz, co powiedział chłopiec swojemu czworonożnemu przyjacielowi?
Napisz jego wypowiedź.
(24)
13
1. Podkreśl określenia pasujące do bohaterów opowiadania.
sympatyczny
nieuważny
zarozumiały
roztargniony
elegancki
czujny
rozpieszczony
odważny
mądry
wytresowany
2. Uzupełnij zdania wyrazami w odpowiedniej formie.
Czujny, ......................., .........................., ........................... pies
wybawił swojego pana z kłopotu.
Wdzięczny chłopiec głaskał i podziwiał ..................................,
............................, .........................., ............................ psa.
Dla ciekawskich
Czy wiesz, że pies ma doskonały węch i słuch?
Znany jest wypadek, że pies wyczuł zapach
poszukiwanego człowieka i wytropił go, przemierzając 160 km.
(25)
3. Opowiedz, co się przydarzyło twojej koleżance Eli w czasie wakacji.
Dokończ opowiadanie. Wykonaj odpowiednią ilustrację.
4. Jak sądzisz, co czuła Ela, gdy zaginął jej pies? Wyraź to gestem, ruchem,
mimiką.
5. Napisz w zeszycie, co mogło się dziać z psem od momentu jego zaginięcia.
6. Uzupełnij zdania czasownikiem zginąć w odpowiedniej formie.
....................... mój pies.
........................ moja suczka.
(26)
14
1. Podkreśl czasowniki z cząstką nie. Co zauważyłeś w ich pisowni?
niep
nie
okój
niep
nie p
nie
a
ch
nie chu
k
orząde
ohuk
uje
hał
nie hucz
je
ś
cha
nieszczęście
asu
hu
e
i
n
y
dmu
ię
ta s
niebe
zpiec
zeńst
wo
2. Dopisz początkowe części zdań. Skorzystaj z czasowników w ramce.
............................................ o wakacyjnych przygodach.
............................................ przyjaciół z wakacji.
ale także:
............................................ na lekcje.
............................................ w szkole o niebieskich migdałach.
nie zaniedbuj • nie spóźniaj się •
nie zapominaj • nie myśl
3. Uzupełnij zdanie.
Cząstkę nie z czasownikami piszemy ...................................... .
4. Ułóż podobne zdanie jak w ćwiczeniu 2. i zapisz w zeszycie.
(27)
Konkurs powakacyjny
Odpowiedz Tak lub Nie. Zaznacz litery przy poprawnych
odpowiedziach. Napisz rozwiązanie.
Tak Nie
Czy Gniezno było pierwszą stolicą Polski?
J
Ą
Czy bas to niski głos męski?
U
P
Czy Sukiennice to rodzaj sukienki?
K
Ż
Czy 22 IV obchodzimy Dzień Ziemi?
P
L
Czy Gdańsk leży w górach?
W O
Czy „Domek Puchatka” to poprawny tytuł?
S
W
Czy można spacerować po wydmach?
T
A
Czy jeż jest ssakiem?
K
I
Czy filatelista zbiera monety?
O
A
Czy katalog to rodzaj deseru?
L
C
Czy ślimak zasypia na zimę?
J
M
Czy syrenka widnieje w herbie Krakowa?
Ń
A
Czy Fryderyk Szopen komponował mazurki?
C
Ę
Czy tymotka to gatunek żaby?
Z
H
(28)
15
1. Przygotujcie plakat na powitanie pierwszoklasistów. Napiszcie na nim
list do uczniów z pierwszych klas.
2. Uzupełnij treść listu tymi wyrazami z ramki, które można odnieść do twojej
szkoły. Nie zapomnij podpisać się w imieniu uczniów z waszej klasy.
przyjaciół • miłych kolegów • biblioteka • sala gimnastyczna •
boisko • sala komputerowa • stołówce • szkolnym sklepiku •
wesoło • dobrze • miło • przyjemnie
(29)
3. Co powiesz pierwszoklasiście, który zgubił się w twojej szkole?
Pokoloruj wybrane dymki. Ułóż własną wypowiedź i zapisz.
Nie płacz, pomogę ci.
Dowiem się,
klasa.
dzie jest twoja
g
Ale beksa!
Nie becz tak głośno!
Radź sobie sam.
4. Pomóż pierwszoklasiście trafić z szatni do sali gimnastycznej. Narysuj tę
drogę, a następnie ją opisz. Skorzystaj ze zwrotów w ramce.
idź prosto korytarzem wzdłuż szatni • przed schodami skręć
w lewo • idź cały czas prosto • znowu skręć w lewo •
otwórz duże oszklone drzwi po prawej stronie
5. Opracuj własny projekt
odznaki „Pomocna dłoń”.
(30)
16
1. Podkreśl wyrazy z „kronikarskiej rodzinki”.
2. Zapisz podkreślone wyrazy z ćwiczenia 1. w taki sposób, aby wiadomo było,
który z nich jest najważniejszy w tej rodzinie wyrazów.
.........................
................................
.........................
.........................
3. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ćwiczenia 2.
W tym roku szkolnym postanowiliśmy sami prowadzić
............................... naszej klasy. Będziemy prawdziwymi
..................................! Przed wiekami .................................
zajmowali się głównie zakonnicy w klasztorach.
Dzisiaj dzięki ich ................................. zapiskom
dowiadujemy się o wielu ciekawych zdarzeniach
z historii Polski.
(31)
4. Dopisz przymiotniki, którymi można określić właściwie prowadzoną
kronikę klasową.
Jak będziemy prowadzić kronikę?
Jaka będzie nasza kronika?
5. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Zapisz je w ramce.
kronikę.
1.
2.
3.
o
zwięźle,
starannej
4.
Systematycznie
Dbaj
i
ciekawie.
Pamiętaj
kroniki.
o
uzupełniaj
ale
pisowni.
piękny
Pisz
poprawnej
wygląd
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
4. .................................................................................
Dla ciekawskich
Czy wiesz, że najstarsza polska kronika powstała prawie 900 lat temu?
(32)
17
1. Które wyrażenia pasują do Pippi? Zamaluj odpowiednie zdania.
2. Napisz, dlaczego chciałbyś zaprzyjaźnić się z Pippi. Wykorzystaj słownictwo
z ćwiczenia 1.
(33)
3. Wykonaj portret Pippi. Wybierz znaną ci technikę plastyczną, np. malowanie
kredkami świecowymi, wydzieranie, wycinanie z kolorowego papieru lub
tkaniny itp.
(34)
18
1. Wybierz i umieść nalepki z dziećmi, których szkolne
zajęcia na pewno spodobałyby się Pippi.
2. Jakie inne ciekawe zajęcia zaproponujesz Pippi, patrząc na obrazek?
3. W jaki sposób przekonasz ją, aby polubiła dodawanie i odejmowanie
w pamięci?
(35)
4. Chcesz przekonać Pippi, aby rozpoczęła naukę w twojej szkole. Pokoloruj
dymki, które mówią o tym, co robicie w klasie i jak odnosicie się do siebie.
Ułóż i zapisz podobne zdania.
Często gramy
Gramy
na instrumenta
ch. w pomysłowe
gry.
Poznajemy ciekawostki
z życia zwierząt.
Organizujemy
we.
zawody sporto
Chodzimy na ciekawe
Zawsze możemy
wycieczki.
na siebie liczyć.
Śpiewamy wesołe
piosenki.
Urządzamy konkursy.
iebie
Jesteśmy dla s
mili i grzeczni.
Pomagamy sobie
wzajemnie.
e
Nasza pani zawsz
nam pomaga.
Urządzamy klasowe
przedstawienia.
5. W zdaniach z dymków podkreśl
czasowniki.
(36)
19
1. Napisz list do Pippi Pończoszanki, w którym zachęcisz ją do nauki
w wesołej szkole . Wykorzystaj słownictwo z poprzedniej karty.
2. Zaadresuj kopertę. Wymyśl nazwę ulicy, przy której może mieszkać Pippi.
(37)
3. Podpisz wartości rytmiczne.
ú
h
q
h
q
q
q
e ee ee ee e
ósemki • cała nuta • ćwierćnuty • półnuty
4. Dopisz w każdym takcie brakującą nutę.
4 eeeeq
q q eeeeq
q q
5. Wyklaszcz rytm z ćwiczenia 4.
6. Przeczytaj rytmicznie tekst, a potem zaśpiewaj
z własną melodią.
4 eeeeq q
h
q q
Stę-skni-ła się szko - ła
za
na
4 eeeeq q
h
q q
Wszyst-ki -mi swo - i
-
mi
ław
-
ka
- mi
- mi.
(L. J. Kern)
(38)
20
1. Powiedz, co robisz w szkole i w domu. Podpisz obrazki odpowiednimi
czasownikami.
2. Obwiedź kolorową linią czasownik, który oznacza stan.
Postaw odpowiednie pytanie.
...................................................................
(39)
3. Wpisz odpowiednie formy czasowników.
liczba pojedyncza
liczba mnoga
ja
uczę się
my
ty
uczysz się
wy
on
ona
ono
oni
one
uczymy się
uczą się
4. Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika uczyć się.
W pierwszych trzech zdaniach pomogą ci wyróżnione wyrazy.
2 . 2=4
3 . 2=6
4 . 2=8
Czy ty od dawna ........................... języka angielskiego?
Marta i ja razem ............................ gry na pianinie.
Ania pilnie ............................ wiersza na pamięć.
Dlaczego wy nie ............................... tabliczki mnożenia?
Od dwóch lat ja też ................................. pływać.
Jarek i Marek chętnie ................................ jeździć na rolkach.
5. W zdaniach z ćwiczenia 4. podkreśl czerwoną kredką czasowniki w liczbie
mnogiej.
(40)
21
1. Namów Pippi do wykonania pokrowca na długopisy lub mazaki.
Pippi, czy masz gdzie trzymać
długopisy, .........................
i ...................................................... ?
Jeśli nie, to .......................... razem
z nami ............................... inny niż
wszystkie. Na pewno zmieścisz w nim
swoje .................................. .
2. Zrób pokrowiec.
Przygotuj w tym celu:
starą plastikową okładkę,
kolorowe nici,
igłę z dużą dziurką,
nożyczki.
Pracuj zgodnie
z instrukcją
obrazkową.
(41)
3. Zapisz kolejno pierwsze litery imion dzieci, które bawią się w pociąg.
Staś
Ede
k
Zuzia
Rom
ek
Ala
Ela
ał
h
c
i
M
Ewa
Wojtek
Lidka
k
Jane
Emilka
!
4. Rozwiąż rebus. Zapisz rozwiązanie. Przeczytaj je rytmicznie.
pi=w
s=ł
sz
rty
w=kcje
d=ł
(42)
22
1. Podkreśl odpowiednie wyrazy w każdym konturze szkoły.
Dopisz przymiotniki określające obie szkoły.
wspaniała
przyjazna
nudna
smutna
integracyjna
zwariowana
zwyczajna
ciekawa
fantastyczna
prawdziwa
nietypowa
2. Dokończ zdanie.
Warto chodzić do szkoły, bo
(43)
oryginalna
3. Wpisz odpowiednią liczbę ćwierćnut, czyli miar taktowych w metrum 3 i 4 .
4 4
2
q
q
q
q
4
qq
3
4
4
4
4. Uzupełnij zdanie.
W metrum 24, 34 i 44 miarą taktową jest ..................................... .
ósemka • ćwierćnuta • półnuta
5. Do podanych rytmów napisz metrum nowym sposobem.
q q q qq qqqq
q q q q q q qqqq q qqqqqq
q q q q q qq q qqqq
(44)
23
1. Ułóż opowiadanie z rozsypanki zdaniowej. Wklej zdania zgodnie
z przebiegiem akcji opowiadania pt. Lekcja przepisów drogowych.
Tego dnia, jak zwykle, chłopcy przebiegali przez jezdnię.
Powiadomił dyrektora szkoły o nieodpowiedzialnym
zachowaniu uczniów na ulicy.
Chłopiec przewrócił się, ale na szczęście nic mu się nie stało.
W pewnej chwili Euzebiusz podstawił nogę Rufusowi.
Nauczycielka omówiła z nimi zasady przechodzenia
przez jezdnię.
Zdarzenie zauważył policjant i udzielił chłopcom nagany.
Potem nastąpiło praktyczne sprawdzanie znajomości przepisów
drogowych.
(45)
Okazało się, że jedna lekcja o przepisach drogowych to za mało.
2. Rozwiąż rebus. Zapisz hasło. Pamiętaj o kropce na końcu zdania.
o=p
e=my
ł
ł=ch
mo
icę
przez
z=n
ach
(46)
24
1. Z wyrazów napisanych na ulicznej zebrze ułóż cztery zdania i zapisz je.
przy
uważaj
przez przechodzeniu
jezdnię
na rozejrzyj się skrzyżowaniu szczególnie uważnie
nie samym
w
nie
spaceruj krawężnika
graj
chodniku
na
brzegiem
nożną
piłkę
2. Uzupełnij wyrazami ze zdań napisanych w ćwiczeniu 1.
ż wymienne
uważaj, bo uwaga
......................., bo krawędź
....................., bo noga
(47)
ż niewymienne
...........................
3. Pokoloruj zdania, które wiążą się z zakończeniem opowiadania
pt. Lekcja przepisów drogowych. Połącz je w jedno zdanie i zapisz.
Chłopcy nauczyli się prawidłowo przechodzić przez jezdnię.
Lekcję przepisów drogowych koniecznie trzeba powtórzyć.
Pani była bardzo zadowolona z zachowania uczniów.
Chłopcy w jednej chwili zapomnieli o wszystkim, co im
mówiła nauczycielka.
i dlatego
4. Wymyśl inne zakończenie opowiadania.
(48)
25
1. Rozwiąż zagadkę. Podkreśl rzeczowniki w liczbie mnogiej.
Zagadka
Stoją przy drogach
na długich nogach
wcale nie ptaki.
Nauczyć mogą,
jak jeździć drogą,
drogowe ...................... .
2. Wyobraź sobie, że obserwujesz naradę znaków drogowych. Z powodu
hałasu nie słyszysz, o czym mówią. Uzupełnij ich wypowiedzi.
Martwię się,
gdyż ................
Zasmuciłem się,
kiedy ................
Namalowano
mnie już bardzo
dawno i ...........
3. Spróbuj ustalić, kto dba o stan dróg w twojej miejscowości.
(49)
4. Odgadnij metrum podanego rytmu i zapisz w prostokącie.
Pokoloruj odpowiedni środek transportu.
q qqq q q qqq q q qqq q q qqq q
4
4
2
4
3
4
5. Przeczytaj tekst w rytmie z ćwiczenia 4. Akompaniuj sobie na instrumencie.
Każdy dorosły, a także mały
musi odróżniać świetlne sygnały.
6. Rozwiąż rebus.
d
z
i=owe
m=n
(50)
26
1. Zastanów się, dlaczego sytuacje przedstawione na rysunkach są bardzo
niebezpieczne. Korzystając z nalepek, zmień rysunki tak, aby przedstawiały
właściwe zachowanie. Wytnij kartoniki z dołu strony i uzupełnij nimi zdania
tak, aby tworzyły zasady zachowania na drogach.
Przed wejściem na ulicę zawsze upewniaj się, czy nie
to należy iść
Poboczem drogi chodzimy
Idąc w ciemności poboczem drogi, powinniśmy mieć na
sobie
(51)
lewym poboczem.
widoczne dla kierowców.
nadjeżdża jakiś pojazd.
jeden za drugim.
elementy odblaskowe
Gdy przy jezdni nie ma wyznaczonej drogi dla pieszych,
2. Zamaluj na zielono kółeczka przy osobach przestrzegających zasad
prawidłowego zachowania się na drogach. Natomiast przy osobach
nieprzestrzegających tych zasad, zamaluj kółeczka na czerwono.
(52)
27
1. Przyjrzyj się sytuacjom przedstawionym na poprzedniej karcie. Zapisz
zakazy związane z nieprawidłowym zachowaniem na ulicy. Pomogą ci
czerwone kółeczka.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
(53)
2. Nalep w odpowiednich miejscach właściwe znaki drogowe.
Powiedz, co oznaczają. Uzupełnij podpisy.
znaki .................................... ............... ..........................
............... ............................... ............... ..........................
(54)
28
1. Umieść w odpowiednich miejscach nalepki ze znakami drogowymi.
Zaprojektuj ulice i dorysuj linię kolejową tak, aby znaki drogowe
przedstawiały informacje prawdziwe. Zaplanuj najciekawszą
i najbezpieczniejszą drogę rowerową.
?
?
?
?
LEGENDA
droga rowerowa
ulice
?
linia kolejowa
(55)
2. Rozwiąż krzyżówkę obrazkową. Odczytaj rozwiązanie. Wpisz w miejsce
kropek brakujące podpisy.
1
2
3
4
5
1
nazwy
osób
2
3
4
.................................
.................................
5
6
7
.................................
.................................
9
.................................
.................................
8
10
8
6
9
7
10
3. Uzupełnij zdanie odpowiednimi pytaniami.
O rzeczowniki, które są nazwami osób, pytamy ..................,
a o pozostałe rzeczowniki pytamy ..................... .
(56)
karta 5
karta 44
mysz
mysz
jastrząb
kuna
karta 32
orzech
karta 76
Listopad
Wesoła szkoła. Klasa 3. Karty pracy. Część 1 (nalepki)
Listopad
Listopad
karta 89
karta 11
karta 28
karta 26
karta 27
karta 64
karta 3
Wesoła szkoła. Klasa 3. Karty pracy. Część 1 (nalepki)
karta 75
karta 18
karta 53
Wesoła szkoła. Klasa 3. Karty pracy. Część 1 (nalepki)
karta 100
karta 66
karta 43
karta 36
Wesoła szkoła. Klasa 3. Karty pracy. Część 1 (nalepki)