zobacz - Lisewo

Komentarze

Transkrypt

zobacz - Lisewo
ISSN: 1730- 752X
L
WIADOMOŚCI
ISEWSKIE
Nr 5/2014
Grudzień
ROK XII
Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek,
Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo.
Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy życzyć Wam
wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze,
samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy
sylwestrowej!
Wójt
Gminy Lisewo
Przewodniczący
Rady Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
Witold Jaworski
Strona 2
Gminna Komisja Wyborcza w Lisewie przedstawia wyniki Wyborów Samorządowych
w Gminie Lisewo z dnia 16 listopada 2014 roku.
Frekwencja wyborcza wyniosła 56,19%
Na poszczególnych kandydatów na wójta
oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. Cabaj Jerzy - 708 głosów, 31,08%
2. Kochowicz Jakub - 1285 głosów, 56,41%
3. Wojdyła Sławomir - 285 głosów, 12,51%
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący
miejscowości: Bartlewo, Błachta
1. Szpadziński Marcin - 76 głosów, 44,7%
2. Górczyński Kazimierz - 65 głosów, 38,2%
3. Zach Miłosz - 29 głosów, 17,1%
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący
miejscowości: Kamlarki, Tytlewo, Wierzbowo
1. Lewandowska Elżbieta - 57 głosów, 39,3%
2. Szymborski Mieczysław - 51 głosów, 35,2%
3. Bojarski Andrzej - 37 głosów, 25,5%
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący
miejscowość: Krusin
1. Łętowski Tadeusz - 52 głosy, 41,6%
2. Dams Rafał - 20 głosów, 16%
3. Brzozowska Beata - 53 głosy, 42,4%
Okręg wyborczy nr 4 obejmujący ulicę
Chełmińską w Lisewie
1. Szpręglewski Marek - 82 głosy, 50,6%
2. Binkowska Dorota - 58 głosów, 35,8%
3. Jaworski Adrian Jan - 22 głosy, 13,6%
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący
ulicę Mikołaja z Ryńska
i ulicę Toruńską w Lisewie
2. Uchacz Aleksandra - 73 głosy, 54,1%
3. Santarek Andrzej - 22 głosy, 16,3%
Okręg wyborczy nr 6 obejmujący ulicę
Generała Józefa Hallera i ulicę Wincentego
Witosa w Lisewie
1. Jaworski Witold - 78 głosów, 41,9%
2. Sziming Grzegorz - 45 głosów, 24,2%
3. Styczyńska Katarzyna - 21 głosów, 11,3%
Okręg wyborczy nr 7 obejmujący ulicę
Księdza Augustyna Łebińskiego w Lisewie
1. Budzyński Jarosław - 53 głosy, 29,1%
2. Kozieł Krystyna - 43 głosy, 23,6%
3. Dulska Anna Maria - 61 głosów, 33,5%
4. Taczyński Bogdan - 25 głosów, 13,7%
Okręg wyborczy nr 8 obejmujący
ulicę Boczną i ulicę
Wybudowanie Wąbrzeskie w Lisewie
1. Góreczny Marek - 46 głosów, 38,3%
2. Piecyk Małgorzata - 39 głosów, 32,5%
3. Oberda Renata - 23 głosy, 19,2%
4. Szpręglewski Jarosław - 12 głosów, 10%
Okręg wyborczy nr 9 obejmujący
miejscowości: Drzonowo, Strucfoń
1. Adamczyk Bogdan - 34 głosy, 35,8%
2. Wysocki Marcin - 61 głosów, 64,2%
Okręg wyborczy nr 10 obejmujący
miejscowość: Kornatowo
1. Behnke Iwona - 40 głosów, 29,6%
1. Adamczyk Maria - 53 głosy, 30,8%
2. Kościński Robert - 34 głosy, 19,8%
3. Kruczek Mariusz - 5 głosów, 2,9%
Szanowni Państwo,
zgodnie z wolą
mieszkańców
przypadł mi zaszczyt
służby jako Wójt
Gminy Lisewo.
Zadanie to obejmuję
będąc świadomy
odpowiedzialności i zakresu zadań
jakie zostały mi powierzone. W tym
roku mieszkańcy gminy Lisewo
celująco zdali egzamin
z obywatelskiej odpowiedzialności
za sprawy lokalne. Świadczy o tym
najwyższa w powiecie chełmińskim
frekwencja wyborcza 56,19%. Aż 71
mieszkańców wystartowało
w wyborach samorządowych,
z czego 49 osób startowało do Rady
Gminy, 19 osób do Rady Powiatu i 3
osoby na stanowisko wójta Gminy
Lisewo. Wszystkim kandydatom
gratuluję, niezależnie od wyniku.
W imieniu swoim oraz radnych Rady
Gminy Lisewo chciałbym
podziękować Państwu za wyraz
obywatelskiej odpowiedzialności za
sprawy lokalne oraz za zaufanie
jakim nas obdarzyliście.
Najważniejsze zadania stojące przed
nami w kolejnej kadencji to między
innymi remonty dróg, wprowadzenie
funduszu sołeckiego w 2016 roku,
opracowanie nowej strategii rozwoju
gminy oraz powołanie referatu
inwestycji. W obecnej kadencji będę
4. Szymborski Edmund - 80 głosów, 46,5%
Okręg wyborczy nr 11 obejmujący
miejscowości: Lipienek
1. Mikowski Jacek - 82 głosy, 70,7%
2. Dziubak Anna - 34 głosy, 29,3%
Okręg wyborczy nr 12 obejmujący
miejscowość: Mgoszcz
1. Kwiatkowska Aneta - 48 głosów, 28,6%
2. Dobosz Iwona - 58 głosów, 34,5%
3. Sączawa Rafał - 15 głosów, 8,9%
4. Bogusz Henryk - 47 głosów, 28%
Okręg wyborczy nr 13 obejmujący
miejscowość: Chrusty, Malankowo
1. Tyburski Daniel - 43 głosy, 27,4%
2. Wojnowski Adam -69 głosów, 43,9%
3. Kubina Krystyna - 45 głosów, 28,7%
Okręg wyborczy nr 14 obejmujący
miejscowość: Krajęcin, Linowiec, Piątkowo
1. Kiliszek Tadeusz - 29 głosów, 21,5%
2. Prylińska Anna - 46 głosów, 34,1%
3. Kowalski Antoni - 48 głosów, 35,6%
4. Kardaś Radosław -12 głosów, 8,9%
Okręg wyborczy nr 15 obejmujący
miejscowość: Pniewite
1. Przeperski Jerzy - 38 głosów, 23,7%
2. Goliński Piotr - 66 głosów, 41,3%
3. Makowski Kazimierz - 56 głosów, 35%
stawiał również na kontakt
z mieszkańcami i konsultacje
z Państwem. Na stronie Urzędu
Gminy (zakładka wójt) dostępny
jest już mój kalendarz online,
z którego dowiecie się Państwo
czym się aktualnie zajmuję oraz
w jakich godzinach można się ze
mną spotkać. Uważam, że tylko
współpraca władz ze
społeczeństwem może przynieść
najlepsze rezultaty, stąd zwracam
się do Państwa z prośbą
o zaangażowanie się w sprawy
lokalne naszych miejscowości oraz
całej Gminy.
Jakub Kochowicz
Wójt Gminy Lisewo
Wiadomości Lisewskie
Strona 3
Uroczysta pierwsza sesja nowej Rady Gminy Lisewo
Pierwsza Sesja nowo wybranej
Rady Gminy Lisewo odbyła się w dniu 28
listopada 2014 r. Rozpoczęła się
podziękowaniami,
gratulacjami,
życzeniami i kwiatami. Ważnym punktem
obrad było ślubowanie radnych oraz
ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy
Jakuba Kochowicza, który z chwilą
złożenia ślubowania wobec Rady Gminy
objął obowiązki. Po autoprezentacji
radnych, Wójt - Jakub Kochowicz
przedstawił plan działań na kadencję
2014 - 2018. Obradom I Sesji Rady Gminy
przewodniczył najstarszy wiekiem radny Witold Jaworski, który jednogłośnie
w głosowaniu tajnym został wybrany na
Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo.
Wiceprzewodniczącymi Rady zostali:
radny Marek Szpręglewski i radna Anna
Dulska. Ustalono składy osobowe komisji
stałych Rady Gminy: 1. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Edmund
Ślubowanie nowego wójta - Pana Jakuba Kochowicza
Szymborski, członkowie: Jacek Leszek
Mikowski, Marcin Szpadziński, Adam
Wojciech Wojnowski, Marcin Wysocki.
2. Komisja Rolnictwa, Budżetu
Wspólne zdjęcie z nowo wybranym przewodniczącym Rady Gminy Lisewo - Panem Witoldem Jaworskim
i Rozwoju Gospodarczego: Przewodniczący
Komisji - Jacek Leszek Mikowski,
członkowie: Piotr Jan Goliński, Marek
Edward Góreczny, Antoni Kowalski,
Elżbieta Lewandowska.
3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Młodzieży: Przewodnicząca
Komisji - Beata Elżbieta Brzozowska,
członkowie: Iwona Kamila Dobosz, Anna
Maria Dulska, Marek Szpręglewski,
Aleksandra Barbara Uchacz. 4. Komisja
Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska:
Przewodnicząca Komisji - Elżbieta
Lewandowska, członkowie: Marek Edward
Góreczny, Antoni Kowalski, Marcin
Szpadziński, Edmund Szymborski.
Wyznaczono przedstawiciela Rady Gminy
Lisewo w Zgromadzeniu Związku
Komunalnego Gmin Powiatu
Chełmińskiego - radnego Edmunda
Szymborskiego. Rada Gminy podjęła
także uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo.
Pierwsze wystąpienia radnych
- autoprezentacja
Joanna Grabowska
„… Silny i dobry czůowiek jest jak drzewo
dajŕce cień spieczonej ziemi
lub jak skaůa udzielajŕca
schronienia w czasie burzy…”
bł. Jan Paweł II
PODZIĘKOWANIE
Pracownicy Urzędu Gminy w Lisewie
składają serdeczne podziękowania
Panu Jerzemu Cabajowi
Podziękowanie
Szanowni mieszkańcy okręgu wyborczego nr 6
(Lisewo: ul. Gen. Hallera i Wincentego Witosa),
składam serdeczne Podziękowania za zaufanie
i wybranie Mnie na radnego gminy
Z wyrazami szacunku
Witold Jaworski - Przewodniczący Rady Gminy
Wiadomości Lisewskie
za
rzetelną i oddaną pracę,
wyrozumiałość, uśmiech
i przyjazną atmosferę w pracy
z życzeniami wszelkiej pomyślności, zdrowia
i sił do odkrywania uroków jesieni życia.
Strona 4
Uroczystość rozpoczęcia UTW
23 października o godz. 16.00
w Sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum
odbyła się inauguracja roku akademickiego
nowo powstałego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Lisewie. Uroczystość rozpoczęła
się wejściem władz: Dziekana UTW profesora Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy dr inż. Cezarego Kościelaka,
Wójta Gminy Lisewo - Jerzego Cabaja
i Starosty Powiatu Chełmińskiego Wojciecha Bińczyka. Po podpisaniu aktu
powołania Lisewskiej „Uczelni”
i wystąpieniach okolicznościowych,
studenci złożyli uroczyste ślubowanie.
Rangi uroczystości dodały rozdane
słuchaczom indeksy oraz dźwięki hymnu
Gaudeamus. Na zakończenie, studenci oraz
przybyli goście, z ogromnym
zainteresowaniem, wysłuchali wykładu
inauguracyjnego pt. „Zanieczyszczenie
powietrza a zdrowie człowieka”,
wygłoszonego przez Pana Dziekana,
Cezarego Kościelaka.
W tym samym dniu została
Po krótkich wystąpieniach, wszyscy
odsłuchali hymn Gaudeamus
wybrana Starościna Grupy. Została nią
Pani Elżbieta Kolek.
W I semestrze zaplanowano
8 wykładów. Ich tematyka jest bardzo
zróżnicowana. Dotyczy zdrowia,
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Lisewo
Serdecznie dziękuję
wszystkim Wyborcom
za okazane zaufanie
i oddane na mnie głosy
w tegorocznych
wyborach
samorządowych.
Z wyrazami sympatii
Halina Chrzanowska
Kandydatka do Rady Powiatu Chełmińskiego
ciekawostek podróżniczych, przyrodniczych
a także public relations czy komunikacji
międzyludzkiej.
Uniwersytet cieszy się ogromną
popularnością i zainteresowaniem. Już po
oficjalnym rozpoczęciu roku akademickiego
zgłosiło się kolejnych 5 osób. Aktualnie jest
w których będzie można nabyć
umiejętności obsługi komputera, zdobyć
podstawy lub pogłębić znajomość języka
angielskiego czy rozwinąć swoje zdolności
manualne ucząc się rękodzieła.
Organizowane są turystyczne wyjazdy
zagraniczne i krajowe. Spośród
Władze wręczają indeksy uczestnikom UTW
48 studentów i to nie tylko mieszkańców przedstawionych propozycji z ogromnym
Gminy Lisewo, ale także Torunia zainteresowaniem spotkał się wyjazd na
i sąsiednich Gmin: Papowo Biskupie i Stolno. Tropikalną Wyspę do Berlina. Chęć
Uniwersytet Trzeciego Wieku to wzięcia w nim udziału zgłosiło
wyjątkowa formuła spotkań edukacyjnych, 21 osób. Wycieczka zaplanowana jest na
na których każdy znajdzie to, na czym mu 1 l u t e g o 2 0 1 5 r . W s z y s t k i m
s z c z e g ó l n i e z a l e ż y : w i e d z ę , n o w e wyjeżdżającym tego dnia życzymy
umiejętności, dobrą rozrywkę, przyjazną bezpiecznej podróży i niezapomnianych,
a t m o s f e r ę o r a z t o w a r z y s t w o o s ó b jak najlepszych wrażeń.
o ciekawych poglądach. Słuchacze wyrazili
Halina Chrzanowska
chęć udziału w tematycznych zajęciach
warsztatowych. Utworzone zostały grupy,
Czas ślubowań i podziękowań
W dniu 27 listopada 2014 roku,
w Sali narad, zebrali się pracownicy
Urzędu Gminy w Lisewie oraz gminnych
jednostek organizacyjnych: Gminnej
Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum
Informacji, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Świetlic
Środowiskowych
i Oczyszczalni Ścieków. W imieniu
wszystkich, wraz z bukietem kwiatów,
Pani Halina Chrzanowska - Sekretarz
G m i n y, p r z e k a z a ł a P a n u J e r z e m u
Cabajowi podziękowania za wieloletnią
współpracę oraz życzenia zdrowia, spokoju
i radości wypełniającej wolny czas
poświęcony pasjom i realizacji marzeń.
Spotkanie było okazją do zrobienia
wspólnej, pamiątkowej fotografii.
Następnego dnia, 28 listopada br.,
po Sesji Rady Gminy Lisewo, na której Pan
Jakub Kochowicz złożył uroczyste
ślubowanie i oficjalnie objął urząd Wójta
Gminy Lisewo, odbyło się spotkanie Pana
Wójta z pracownikami Urzędu Gminy.
Zebrani powitali nowo wybranego Wójta
bukietem kwiatów oraz serdecznymi
życzeniami wszelkiej pomyślności a także
jak najmniejszej ilości problemów
i trudności podczas pełnienia tej
zaszczytnej ale i ogromnie trudnej
i odpowiedzialnej służby. Wzajemnie
życzono sobie pomyślnej, owocnej
współpracy oraz przyjaznej atmosfery.
Katarzyna Gostkowska
Wiadomości Lisewskie
Strona 5
Dzień Nauczyciela w Gminnym Gimnazjum w Lisewie
To b y ł d z i e ń n i e z w y k ł y.
Od samego rana w naszym gimnazjum
podziękowaniom i życzeniom nie było
końca. Uczniowie w odświętnych
strojach, kwiatami dziękowali
nauczycielom za pasję i entuzjazm
w codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej. Nauczyciele również
stanęli na wysokości zadania i z myślą
o przybyłych do szkoły gimnazjalistach,
zorganizowali „Dzień przedmiotu”.
Każdy z pedagogów pokazał głębię
swojego przedmiotu i w ten sposób
uczniowie w ramach biologii poznali
różnorodność życia na kuli ziemskiej;
na geografii wyłonili się mistrzowie gry
w państwa i miasta. Nauczyciele
wychowania fizycznego przypomnieli
ulubioną przez wszystkich zabawę
w pochody. Niezwykle interesujący
okazał się haft matematyczny, a w ramach
języka rosyjskiego młodzież poznała
smak herbaty z samowaru.
Gimnazjaliści odbyli też historyczny
spacer po Lisewie, poznali tajniki
teatru kukiełkowego i zmierzyli się
z doświadczeniami w mikrofalówce.
Inną atrakcją była lista przebojów
i bliższe poznanie siebie poprzez
ankiety i zabawy psychologiczne.
Na tym nie koniec. Do grona
braci uczniowskiej należało przyjąć
uczniów klas pierwszych i w dalszej
części tego uroczego dnia byliśmy
Uroczysty apel dedykowany nauczycielom
świadkami otrzęsin. Uczniowie Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunem
przygotowali przednią zabawę pod
tytułem: „Kici, kici bum”. Pierwszoklasiści
wykonywali zadania o różnym stopniu
trudności z wielkim zaangażowaniem
i spisali się na medal. Nadszedł czas
na apel, którego gospodarzami byli
członkowie Samorządów Uczniowskich
ZS - P. i ich opiekunowie. Miał on charakter
niezwykle dostojny, gdyż przypominał
ceremonię rozdania Oscarów
w Hollywood. Nauczyciele i pracownicy
obsługi, administracji, stąpając
po czerwonym dywanie, wspierani
gromkimi brawami, odbierali
s w o j e n a g r o d y. P r z y z n a n o m i ę d z y
innymi Oskara w kategorii: DEBIUT ROKU,
ZŁOTY PAZUREK, ZŁOTY SŁOWIK,
ZŁOTA RĄCZKA. Impreza była bardzo
udana. Podobała się zarówno
nauczycielom, jak i uczniom oraz
przybyłym gościom. Część oficjalną
wypełniły wystąpienia Pana Dyrektora,
Pana Wójta oraz przewodniczącej
Rady Rodziców.
Ostatnim, niezwykle słodkim
akcentem obchodów Dnia Nauczyciela,
była wspólna kawa wszystkich
pracowników oświaty. W uznaniu zasług
i osiągnięć w pracy dydaktyczno wychowawczej wyróżniający się
nauczyciele i pracownicy obsługi
oraz administracji otrzymali
Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora
Szkół z życzeniami sukcesów
w następnych latach.
Dzień Edukacji Narodowej
to święto całej społeczności szkolnej.
To d z i e ń , w k t ó r y m u c z n i o w i e
okazują swoją wdzięczność
szczególnie tym, którym serdeczna
t r o s k a o d o b r o w y c h o w a n k ó w,
głęboki humanitaryzm, życzliwy
stosunek do świata i ludzi oraz wierność
wybrane służbie społecznej towarzyszy
przez całe życie.
Anna Dulska
Lidia Szczutkowska
Wieści z Gminnego Gimnazjum w Lisewie
Nauczyciele i uczniowie z wielkim
zaangażowaniem realizują swoje
plany i cele. Na przełomie tych kilku
miesięcy wiele się działo i chcemy się
tym z Państwem podzielić:
1. Szkoła współpracy - kontynuujemy
projekt "Szkoła współpracy" jako jedna
z 1034 szkół w Polsce. Na "rozgrzewkę"
rodzice i nauczyciele zgodzili się, aby na
początek zrealizować projekt uczniowski miejsce wypoczynku podczas przerw.
W wyniku tego działania uszyto 10
poduszek siedzisk pokaźnych rozmiarów
i podzielono je pomiędzy szkoły.
2. Ogólnopolski Tydzień Kariery - po raz
trzeci Gimnazjum w Lisewie brało udział
w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2014,
organizowanym przez Stowarzyszenie
Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne
hasło brzmiało: "Jak zaprzyjaźnić się
z rynkiem pracy?". W ramach podjętych
działań 22 października uczniowie
uczestniczyli w zajęciach z Panią Anną
Rzącą, doradcą zawodowym Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu,
na temat: "Pomysł na siebie - wybór dalszej
ścieżki edukacyjnej". Mamy nadzieję, że
Wiadomości Lisewskie
zajęcia o tematyce doradztwa zawodowego
ułatwią uczniom dokonanie trafnego
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Nasi
gimnazjaliści brali też udział w konkursie pt.:
„Mój wymarzony zawód” organizowanym
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opiekunowie: P. A. Szcząchor, P. K. Sobczyk.
3. Dwudniowy wyjazd uczniów klasy IC
z wychowawcą Beatą Słowińską i IIIB
z wychowawcą Anną Dulską do Osady
Leśnej na Barbarce - to kolejna atrakcja
i jednocześnie realizacja podstawy
p r o g r amo w ej z b io lo g ii d o ty cząca
planowania, dokumentowania obserwacji
w terenie oraz znajomość różnorodności
biologicznej opisywanie, rozpoznawanie
i p o r z ą d k o w a n i e o r g a n i z m ó w.
4. Kolory jesieni - w Powiatowym Konkursie
Fotograficznym pt.: „Kolory jesieni”
w kategorii gimnazjów, uczennice Gminnego
Gimnazjum w Lisewie zajęły: I miejsce
Andżelika Kościńska - klasa IIA, II miejsce
Oliwia Lewandowska, klasa IIIA oraz
wyróżnienia: Klaudia Zielińska - klasa IIIB
i Klaudia Orankiewicz - klasa IIIA,
opiekun - Pani A. Dulska.
5. W dniu 15 października w ramach
obchodów „Międzynarodowego Dnia
Białej Laski” gościliśmy w naszej szkole
niesamowitego człowieka Pana Janusza
Kamińskiego, który w wieku 27 lat zaczął
tracić wzrok. Dzisiaj nie widzi nic. Nasz
gość opowiadał o swoim życiu i sposobach
radzenia sobie w społeczeństwie.
Młodzież mogła obejrzeć książki napisane
pismem Braille'a, tablicę do pisania,
czytak, urządzenie odczytujące kolory
oraz udźwiękowiony telefon komórkowy
i zegarek dla niewidomych.
Pomysłodawcą spotkania była Pani
Katarzyna Kamińska.
6. Święto Niepodległości - 7 listopada
uczniowie naszej szkoły uczcili
nadchodzącą rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Przygotowali
biało - czerwone kotyliony lub wstążki,
a pod koniec lekcji wysłuchali koncertu
pieśni patriotycznych, przygotowanego
przez P. Alinę Nogaj i P. Iwonę
Stanisławską. Mogli też zapoznać się
z krótkim rysem historycznym,
przedstawiającym trudne dzieje Polski od
czasu rozbiorów po współczesność.
7 . Wy c i e c z k a d o M a l b o r k a w pochmurny listopadowy ranek
uczniowie wyruszyli na wycieczkę do
Strona 6
Muzeum Zamkowego w Malborku. Dzięki
tej wyprawie mogli lepiej poznać historię
naszego regionu i Zakonu Krzyżackiego.
Obejrzeli też wystawę poświęconą
uzbrojeniu wojsk europejskich od czasów
średniowiecza do końca XIX wieku.
Dodatkową atrakcją była ekspozycja
ukazująca potężną kolekcję bursztynów,
gromadzonych przez Muzeum od ponad 50
lat. Można było podziwiać kunszt dawnych
i współczesnych rzemieślników, poznać ich
warsztat pracy oraz obejrzeć ciekawe
przykłady inkluzji, czyli szczątków roślin
i zwierząt zatopionych w żywicy - opiekun
Pani Iwona Stanisławska.
8. Mój robot - pod takim tytułem odbyły się
warsztaty budowy robotów, młodzież pod
okiem instruktora uczyła się budować
i programować roboty zdalnie sterowanepomysłodawca P. Violetta Wolter.
9. Wizyta w Centrum Nowoczesności grupa 49 uczniów gimnazjum zwiedzała
wystawy w CN Młyn Wiedzy w Toruniu.
Spędzili oni 3 godziny na aktywnym udziale
w różnych zjawiskach fizycznych
- o p i e k u n P. V i o l e t t a W o l t e r .
10. 19 listopada - gimnazjaliści brali udział
w Wąbrzeźnie, w niezwykłej lekcji
multimedialnej na temat historii efektów
specjalnych - opiekun P. L. Szczutkowska.
11. Konkursy plastyczne - w IX
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.:
,,Patriotyzm zobowiązuje nas do…” I miejsce
zdobyła uczennica kl. IIIA - Oliwia
Lewandowska, II miejsce - Natalia
Daniszewska, uczennica kl. IIIB.
W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.:
,,Moje Pejzaże - Piękno Ziemi Kujawsko Pomorskiej” nagrodę Ambasadora konkursu
P. Izabeli Niewidomskiej - Labik otrzymała
uczennica kl. IIIB Sara Juścikiewicz,
wyróżnienie - Natalia Daniszewska,
uczennica klasy IIIB - opiekun P. A. Nogaj.
12. III miejsce w XI Wojewódzkim
Festiwalu Pieśni Patriotycznej pt.: ,,Tobie
Polsko” zdobyły: Natalia Zielińska,
uczennica kl. IIA oraz Ksenia Napieralska,
uczennica kl. IIIB - opiekun P. A. Nogaj.
13. „Spotkanie przy Drzewku
Świątecznym” - z okazji Mikołajek
uczniowie klasy IC i IIIB
z wychowawcami B. Słowińską i A.
Dulską przy współpracy z Radą Rodziców
ZS - P i zaproszonym gościem
Sławomirem Wojdyła, przygotowali
występ dla dzieci z grup przedszkolnych
i uczniów klas I, II, III Szkoły
Podstawowej w Lisewie. W spotkaniu
brały udział między innymi takie postacie
z bajek jak: Jaś i Małgosia, Pinokio,
Smerfetka, Czerwony Kapturek,
Pszczółka Maja, Kopciuszek, Zima
i Dziadek Mróz, Bałwanki, Śnieżynki.
Ś w. M i k o ł a j w r ę c z a ł u p o m i n k i
sponsorowane przez Radę Rodziców.
14. W połowie grudnia planowany jest
pod opieką P. L. Szczutkowskiej wyjazd
do teatru na sztukę pt.: ,,Talenty”. Po
Nowym Roku przed nami kolejne
wyzwania!
Lidia Szczutkowska
Ludziom Na Ratunek Etap III
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie po raz
kolejny brała udział w projekcie „Ludziom
na ratunek zakup sprzętu specjalistycznego
dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu województwa Kujawsko
- Pomorskiego”. Dzięki wsparciu
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko -
Nowy rozpieracz kolumnowy
Pomorskiego udało nam się w tym roku
wzbogadzić o ratowniczy rozpieracz
kolumnowy. Rozpieracz otrzymaliśmy
dzięki pozyskanemu przez OSP Lisewo
dofinansowaniu z Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP, które wyniosło 11.197,44 zł
(80%) oraz wkładowi własnemu OSP
Lisewo tj. dotacji z Gminy Lisewo
w wysokości 2.799,36 zł (20%). Całe
przedsięwzięcie zamknęło się kwotą
13.996,80 zł. Uroczystość przekazania
sprzętu jednostce odbyła się w dniu 7
l i s t o p a d a b r. w S o l c u K u j a w s k i m
w obecności władz regionu, powiatów i gmin.
Rozpieracze kolumnowe są niezastąpione
w czasie uwalniania poszkodowanych
w wypadkach drogowych, katastrofach
kolejowych, czy po zawaleniu się
budynków lub w sytuacji klęski żywiołowej.
Ogromna siła rozpierania, przy jednocześnie
niewielkich rozmiarach, to główne zalety
tego urządzenia. Będzie on świetnym
uzupełnieniem posiadanego przez nas
agregatu hydraulicznego i nożyc. To już
trzeci etap projektu organizowanego przez
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Toruniu. Lisewscy
druhowie nie kryją zadowolenia z kolejnego
Serdeczne
podziękowania za
pamięć, życzenia oraz
kwiaty z okazji naszej
62 rocznicy ślubu,
dla mieszkańców wsi
Chrusty, pana Wójta
Jerzego Cabaja i jego
współpracowników
oraz księdza prałata
Gerarda
W obecności władz regionu, powiatów i gmin nastąpiło
uroczyste przekazanie sprzętu jednostce
udanego przedsięwzięcia. Poprzez
pozyskiwanie najnowocześniejszego
sprzętu podnosi się poziom
bezpieczeństwa na terenie gminy Lisewo,
wzrasta gotowość bojowa i poziom
wyposażenia jednostki, a także
profesjonalizm podejmowanych działań.
Święcenie nowych rozpieraczy
Podziękowania
Gromowskiego.
Serdecznie dziękujemy
Teresa i Wiktor Pietrowscy
Fot. bryg. Wojciech Bryg
M. M.
Wiadomości Lisewskie
Strona 7
Wieści ze Szkoły Podstawowej w Krusinie
Po tegorocznym pięknym,
upalnym lecie wypoczęci i spragnieni
spotkań z rówieśnikami 1 września 2014
roku wróciliśmy do szkoły. Początki jak
zwykle były trudne - wczesne wstawanie,
długie lekcje, konieczność skupienia się
i koncentracji, znowu lektury, zadania
i prace domowe. Jednakże w minionych
dwóch miesiącach mieliśmy wiele
wyjazdów, spotkań i uroczystości.
Uczniowie oddziału przedszkolnego
i pierwszoklasiści w dniu 26 września 2014
roku wzięli udział w akcji ,,Jestem
widoczny, jestem bezpieczny’’. Caritas
Diecezji Toruńskiej we współpracy
z WORD w Toruniu, z komendą miejską
policji i strażą miejską w Toruniu oraz
Urzędem Marszałkowskim na terenie
ośrodka w Przysieku przygotował dla
uczniów szereg edukacyjnych atrakcji.
Uczniowie oglądali filmy i prezentacje
multimedialne mające na celu podniesienie
poziomu świadomości dzieci w zakresie
bezpieczeństwa. Praktyczne ćwiczenia
z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej
pozwalały na bezpieczne przechodzenie
przez jezdnię. Pogadanki z policjantami
przybliżyły wiadomości dotyczące zasad
ruchu drogowego. Miłą niespodzianką był
słodki poczęstunek oraz upominki kamizelki odblaskowe, zakładki do książek
i kolorowe piłki. Na spotkaniu panowała
miła, serdeczna atmosfera i otoczono nas
szczególną życzliwością wolontariuszy
i osób prowadzących poszczególne zajęcia.
W dniu 1 października 2014 r.
uczniowie klasy I, II i III wyjechali do
C e n t r u m R o z r y w k i d l a
Wycieczka do Mega Hoplandu wywołała
wiele uśmiechów i radości
Dzieci Mega Hopland w Grudziądzu.
Przejścia i zabawy na konstrukcjach, zjazdy
z dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, basen
z piłkami, wspinaczki na ściankach
zachęcały uczniów do aktywności ruchowej
i wspaniałej wspólnej zabawy. Atrakcją
była możliwość łapania baniek mydlanych,
korzystania z ciekawych konsoli do gier
i możliwości rywalizacji z przyjaciółmi.
Kolejny wyjazd to kontakt z przyrodą
i wycieczka do lasu. Byli tam trzecio i czwartoklasiści z opiekunami. Spotkanie
rozpoczęło się od pobytu przy pomniku
pomordowanych w czasie II wojny
Wiadomości Lisewskie
światowej. Później był spacer po lesie
i atrakcje przygotowane przez Koło
Łowieckie „Hubert” w Klamrach. Uczniowie
oglądali paśniki, plantację topinamburu,
poroża i wysłuchali ciekawych opowieści
o lesie i jego mieszkańcach. Wielką atrakcją
była możliwość obserwacji sokołów i psów
myśliwskich. W chacie myśliwskiej był
poczęstunek z kiełbasek pieczonych na
ognisku oraz napoje i słodycze. Uczniowie
klas starszych w ramach zajęć
przyrodniczych szkolnego koła miłośników
przyrody brali udział w rajdzie pieszym na
orientację (19 września 2014 r.) na terenie
m i e j s c o w o ś c i : Wi e r z b o w o , Wa b c z ,
Linowiec. Kolejny to rajd rowerowy do lasu
w Wabczu w dniu 7 października 2014 r.
Uczniowie musieli wykazać się
umiejętnością czytania mapy, wyznaczania
kierunków, prowadzenia obserwacji
przyrodniczych w terenie oraz
rozpoznawania gatunków drzew i krzewów
Dzieci z zafascynowaniem oglądały
przedstawienie teatralne
po liściach i ich owocach. Oprócz aktywnej
i atrakcyjnej formy oraz bezpośredniego
kontaktu z przyrodą, zajęcia były sposobem
na przygotowanie uczniów do konkursu
przedmiotowego. Pokłosiem tych zajęć jest
ogólnodostępna wystawa różnorodnych
owoców drzew i ich liści. Pod koniec
września odwiedzili nas aktorzy ze Studia
Artystycznego AKADA w Suwałkach, którzy
tym razem zaprezentowali przedstawienie
teatralne pt. „Diabełek Fernando przepędza
lenia”. Główny bohater diabełek Fernando
zmagał się z lenistwem i strachem. Jego
przyjaciel wilczek Hieronim wzorowy uczeń,
w trosce o kolegę zdradza swój sekretny
przepis na udany dzień. Jest to: jeden
uśmiech, szczypta humoru, trochę żartów
oraz ogrom ciekawości świata. Diabełek,
korzystając z rad przyjaciela, z łatwością
przepędza lenia i z przyjemnością wraca do
swoich zajęć, zabaw i poznawania świata.
W dniu 15 października mieliśmy spotkanie
z hodowcą psów, który zaprezentował
elementy tresury oraz przeprowadził
pogadankę na temat właściwych
i bezpiecznych relacji i kontaktów ze
zwierzętami. Przedstawił konkretne
zachowania wobec agresywnych zwierząt
oraz sposoby opiekowania się psami.
Atrakcją dla uczniów była możliwość
wydawania poleceń i komend obecnym na
hali psom. Bardzo ważnym dniem dla
uczniów klasy I i ich rodziców był dzień
14 października 2014 roku.
Pierwszoklasiści podczas pasowania
,,Z grzeczniutkim ukłonem, z uśmiechem
radości witamy tu zebranych gości’’- tymi
słowami uczniowie klasy I rozpoczęli
część artystyczną uroczystości pasowania
na ucznia SP w Krusinie. Prowadziła ją
para królewska - król Ołówkos i jego
Ołówkowa żona. Następnie
pierwszoklasiści przedstawili się
i zaprezentowali swoje wiadomości
dotyczące naszej ojczyzny, bezpiecznego
poruszania po drogach i zasad właściwego
zachowania. Królewska para
z przekonaniem stwierdziła, że
pierwszoklasiści są do szkoły
przygotowani i poprosiła Panią Dyrektor
o dokonanie aktu pasowania na ucznia.
Potem było ślubowanie na sztandar szkoły,
życzenia i upominki od starszych kolegów
oraz wspólny poczęstunek. W dniu tym
uczniowie pamiętali o nauczycielach
i pracownikach naszej szkoły z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Były kwiaty,
życzenia i ciekawy program artystyczny
przygotowany przez uczniów klasy VI.
Lekkoatletyczny czwartek
W dniu 25 października
lekkoatleci z naszej szkoły wspaniale
zaprezentowali się w jesiennej edycji
Czwartków Lekkoatletycznych, które
odbyły się na stadionie w Chełmnie.
Szkołę reprezentowało siedmiu uczniów,
a każdy z zawodników mógł startować
w dwóch konkurencjach. Przywieźliśmy
7 medali. Złoty medal zdobył
Michał Rumiński w biegu na dystansie
300 m oraz zajął II miejsce w skoku
wzwyż. Jagoda Ziemecka w biegu na 300
metrów zajęła II miejsce i III w skoku
wzwyż. Brązowy medal w skoku zdobył
Filip Łukjanow i taki sam Patryk Kościński
w biegu na 60 metrów. Wszystkim
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Teresa Malinowska
Strona 8
Wszystko co dobre, szybko się kończy...
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej od 2008 r. realizował projekt pod
nazwą: „Aktywizacja rodzin
dysfunkcyjnych, bezrobotnych
i korzystających z pomocy społecznej”
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Realizacja projektu kończy się
w grudniu 2014 r. W ramach tych
działań przez 7 lat uzyskaliśmy
dofinansowanie w kwocie 597 235,91 zł,
przy wkładzie własnym Gminy
70 066,78 zł i przeszkoliliśmy 132 osoby.
Na przestrzeni lat organizowaliśmy
wiele wartościowych i interesujących
zajęć. Nasi Beneficjenci brali udział
w wielu szkoleniach podnoszących
kompetencje miękkie i twarde. Praca
nad rozwojem umiejętności społecznych,
rozwój osobisty, odkrywanie własnych
słabych i mocnych stron było podstawą
do dalszej pracy nad rozwojem
zawodowym. W ramach podnoszenia
kompetencji zawodowych realizowaliśmy
wiele kursów zawodowych min.
opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych, operator wózków
widłowych, prawo jazdy kat. B i C.
Szkolenia te poprzez zdobycie nowych
k w a l i f i k a c j i p r z e z B e n e f i c j e n t ó w,
miały na celu podniesienie ich
k o n k u r e n c y j n o ś c i n a r y n k u p r a c y.
W roku 2014 zrealizowaliśmy nowy
instrument w postaci staży, których
realizacja pomogła młodym osobom
zdobyć niezbędne doświadczenie
i pokazać się potencjalnemu pracodawcy
jako wartościowy pracownik.
Realizując projekt organizowaliśmy także
cykl s potkań w ramach P rogramu
Aktywności Lokalnej. W ramach tego
działania grupa osób spotykała się
z trenerami, instruktorami
w celu wzmocnienia umiejętności
interpersonalnych, a także uczestniczyła
w wielu ciekawych kursach m.in.
Szkoła Rodzica, kurs stylizacji czy
autoprezentacji. Ponadto w ramach
działań środowiskowych nasi Profitenci wraz
z rodziną uczestniczyli w wyjazdach m.in. do
Myślęcinka czy do kina.
Realizowany projekt to przede wszystkim
inwestycja w Kapitał Ludzki warto
jednak zaznaczyć, ze dzięki pozyskanym
środkom zyskaliśmy możliwość
doposażenia siedziby tut. Ośrodka, co
znacząco poprawiło jego funkcjonowanie.
Wszystkie nasze działania służyły
jednemu celowi - integracji i aktywizacji
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Praca ta przyniosła wiele
pozytywnych efektów zarówno poprzez
poprawę sytuacji materialno - bytowej jak
i przede wszystkim „wyjście z domu”
i integrację ze społecznością lokalną osób,
które z różnych przyczyn pozostawały
wykluczone. Mamy nadzieję, że włożona
przez Zespół projektowy praca zaowocuje
w przyszłości poprawą jakości życia
mieszkańców naszej Gminy. Zespół
projektowy pragnie podziękować
wszystkim osobom, które wspierały
działania projektowe, a także lokalnym
pracodawcom, którzy umożliwili
realizację staży w swoich placówkach.
Koordynator projektu
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lisewie
Teresa Jamka
V Jaszczur Music Festival
Nasz festiwal niezaprzeczalnie
rozrasta się i przyciąga coraz większą rzeszę
miłośników muzyki. 11 października
ponownie przyjechały do Lisewa zespoły
rockowe, aby powalczyć o statuetkę
Jaszczura. W gronie szanownego jury
zasiedli: Sławek Wierzcholski - lider Nocnej
Zmiany Bluesa, wirtuoz harmonijki
ustnej, znawca muzyki bluesowej
wspierający nasz festiwal już od pięciu lat;
Mietek Jurecki - muzyk, członek,
Lider zespołu ,,Nocna Zmiana Bluesa - Sławek Wierzcholski
Legendarnej ,,Budki Suflera’’, członek
zarządu ZAiKS, twórca festiwalu ,,Solo
Życia’’, miłośnik i promotor młodych,
muzycznych talentów; Julia Szpręglewska specjalista od emisji głosu.
Większość nagród po przesłuchaniach
powędrowała do zespołu ,,Hipnoza’’
z Bydgoszczy. To jemu jury przyznało
nagrodę główną, a publiczność doceniła ich
wykonanie i dała poprzez głosowanie
,,Nagrodę perkusisty” oraz ,,Najlepszego
gitarzysty”, które powędrowały do Bartosza
Zielińskiego i Michała Szymankowskiego
z Bydgoszczy. Zespół ,,Tabor’’ z Lisewa
zdobył wyróżnienie, natomiast nagrodę za
najlepszą osobowość sceniczną, przyznaną
przez Pana Grzegorza Zalewskiego zdobył
Szymon Pieniążek z chełmińskiego zespołu
,,Pure Land School’’. W trakcie zabawy na
wszystkich uczestników imprezy czekała
słodka niespodzianka, jaką był tort z okazji
piątych urodzin ,,Jaszczura’’. Po wręczeniu
nagród na scenę wkroczył zespół ,,Nocna
Zmiana Bluesa’’, który wprowadził
publiczność we wspaniały nastrój. Następnie
mogliśmy zobaczyć występ ,,Jafia Namuel’’,
który utrzymał cudowną atmosferę i uświetnił
publiczności wieczorną zabawę.
Organizatorzy pragną podziękować
wszystkim, którzy pomogli w organizacji
tegorocznej edycji ,,Jaszczur Music
Festival”: Gminie Lisewo, Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego, Gminnej
Bibliotece Publicznej, Starostwu
Powiatowemu w Chełmnie,
Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Lisewo,
Panu Grzegorzowi Zalewskiemu oraz Pani
Halinie Chrzanowskiej. Festiwal był
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich pozyskanych
poprzez Lokalną Grupę Działania
Vi s t u l a - Te r r a C u l m e n s i s
- Rozwój przez Tradycję.
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i zapraszamy za rok!
Marzenna Szpręglewska
Wiadomości Lisewskie
Strona 9
Podsumowanie rundy jesiennej
Kurs komputerowy
W dniach 13 - 23 października
w Gminnym Centrum Informacji odbył się
kolejny bezpłatny kurs komputerowy.
Uczestnicy przez dwie godziny dziennie
poznawali podstawy obsługi komputera. Na
samym początku szkolenia każdy
z kursantów poznał zasady obowiązujące
przy pracy ze sprzętem komputerowym.
Następnie uczestnicy poznali ogólną
budowę komputera i systemu operacyjnego.
Kolejne dni przyniosły pracę z edytorem
tekstu oraz Internetem. Uczestnicy
z zaciekawieniem poznawali możliwości
jakie może dawać komputer. Niewątpliwie
najciekawszą częścią zajęć było
„serfowanie” po Internecie. Słuchaczom
nie będzie już obce założenie
konta na poczcie elektronicznej,
sprawdzenie rozkładu jazdy PKS
Jak wszystkim sympatykom piłki nożnej
wiadomo, rozgrywki rundy jesiennej
sezonu 2014 - 2015 dobiegły końca.
Victorię Lisewo reprezentowały dwie
grupy wiekowe: juniorzy oraz seniorzy.
Nasza młodsza drużyna
zasłużyła sobie na fetę po intensywnym
i pełnym pracy roku 2014.
W tym sezonie nie zaznali smaku porażki
i po 9 meczach są niepokonani,
wygrywając wszystkie spotkania
z bilansem bramkowym 38:9. Jak na razie
najlepszym strzelcem jest Paweł
Bartoszewski, który w 9 spotkaniach
pokonał bramkarzy rywali 11 razy,
Kursanci z zaciekawieniem zdobywali wiedzę
dorzucając
do tego, aż 13 asyst. Trzeba
czy PKP, sprawdzenie ważnych informacji
również
docenić
ogromny wkład trenera czy korzystanie z najpopularniejszych
w y s z u k i w a r e k i n t e r n e t o w y c h . Radosława Gorala, w przygotowanie
N a k o n i e c k u r s u k a ż d y
z uczestników otrzymał pamiątkowe
zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Drużyna juniorów w pełnym składzie
i wychowanie młodych sportowców.
Drużyna seniorów rozegrała 13 meczów
z bilansem: 6 zwycięstw, 3 remisy i 4
porażki, zbierając na swoje konto 21
punktów, co pozwoliło na 7 pozycję
w tabeli. Ostatni mecz w rundzie jesiennej
zakończył się zwycięstwem
z zespołem Start Toruń. Wynik 3:0
napawa optymizmem przed kolejną
rundą. Miejmy nadzieję, że nasze drużyny
w kolejnej części sezonu dadzą
z siebie wszystko i zakończą
sezon na jak najlepszym miejscu.
P. G.
Wszyscy uczestniczący otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu
A. G. i M. Z.
INFORMACJA
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie przyjmuje pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
Lekarz med. chirurg - urolog Zdzisław
Falkiewicz przyjmuje codziennie
(z wyjątkiem wtorku) w godz. 8.00 - 15.00,
a w nagłych wypadkach od 15.00 - 18.00,
telefon: 602-100-347.
Po godz. 12.00 odbywają się wizyty
domowe.
We wtorek lekarz przyjmuje od godz. 13.00
do 18.00. Tego dnia wizyty domowe
odbywają się od 11.00 do 13.00.
Rejestracja prowadzona jest od godz. 8.00.
Przyjmowanie wizyt domowych do godz.
10.00.
Lekarz med. pediatra Bożena Leks
przyjmuje w dniach:
poniedziałek:
14.00-18.00
środa:
9.00-11.30
czwartek:
14.00-18.00
Wizyty trzeba poprzedzić rejestracją.
Lekarz med. chorób wewnętrznych
Władysława Płotkowiak przyjmuje
w środy od godz. 13.30 do 17.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Gabinet zabiegowy jest czynny codziennie
w godzinach otwarcia ośrodka.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie, ul. Toruńska 14, tel. 56 676-86-10
Wiadomości Lisewskie
INFORMACJA
Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii
Lisewo, ul. Toruńska 15, tel. 56 676-87-15
Przyjęcia w gabinecie rehabilitacji
pacjentów ubezpieczonych w
Narodowym Funduszu Zdrowia:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
7.00 - 9.00 i 13.00 - 18.00
7.00 - 9.00 i 13.00 - 18.00
7.00 - 13.00 i 13.30 - 15.00
7.00 - 13.00 i 13.30 - 15.00
7.00 - 9.00 i 10.00 - 15.00
Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem
lekarskim.
Wizyty muszą być poprzedzone
wcześniejszą rejestracją, którą można
wykonać osobiście oraz telefonicznie.
Sprzedam dom w Kornatowie
tel: 693-401-134
Strona 10
Gminny Turniej Badmintona
Wielu z nas zna grę popularnie
zwaną kometką, świetnie urozmaicająca
letni wypoczynek na plażach, w parkach
i na wielu podwórkach. Trzeba jednak
wiedzieć, że ta popularna gra to
odpowiednik poważnego badmintona dyscypliny sportowej, która ma swoje
rozgrywki na poziomie krajowym
i międzynarodowym.
O tym, że jest to dyscyplina
trudna, wymagająca świetnej kondycji,
zwinności i refleksu, przekonali się
uczestnicy turnieju, który odbył się
23.09.2014 r. w sali gimnastycznej SP
w Lisewie. Turniej miał charakter otwarty,
stąd też brali w nim wspólnie udział
zawodnicy obu płci i w różnym wieku.
Zawody rozpoczęły się od losowania
Na twarzach uczestników można było zauważyć
wielkie skupienie i determinację.
numerów startowych, które decydowały
o zestawieniu graczy. Rozgrywki toczyły się
systemem pucharowym, a przegrywający
odpadał z dalszych gier. Grano do
dwóch wygranych setów, każdy set
do 15 punktów. Ponieważ zawodnikom
nie brakowało ambicji, stąd też
obserwowaliśmy wiele zaciętych
pojedynków. W końcowej klasyfikacji
najlepszym okazał się Paweł Kachniarz,
który w finałowym pojedynku pokonał
Sylwię Marks. Była to wyrównana i zacięta
walka godnych siebie rywali. O trzecie
miejsce walczyli Bartek Antolak i Filip
Urbański. Lepszym okazał się Antolak. Na
zwycięzcę zawodów czekał puchar
ufundowany przez Wójta Gminy. Troje
najlepszych zawodników otrzymało
pamiątkowe dyplomy i wartościowe nagrody,
k t ó r e w r ę c z y ł W ó j t G m i n y.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał
pamiątkowy upominek. Zawody
odbyły się dzięki pomocy finansowej
Wycieczka do Malborka
W dniu, 19 października odbyła
się wycieczka do jednego
z najcenniejszych zabytków polskiej
architektury - Malborka, organizowana
przez Gminne Centrum Informacji.
Frekwencja była zachwycająca,
wszyscy punktualnie o 9:00 rano
stawili się na umówione wcześniej
miejsce. Pierwszym przystankiem
w Malborku był Zamek Krzyżacki.
Pod ,,dowództwem” przewodnika
zwiedzaliśmy cały dziedziniec, słuchając
różnych, ciekawych historii
związanych z tym miejscem.
Zwycięzcy otrzymują zasłużone nagrody
Zabytkowa twierdza w Malborku
Urzędu Gminy, a pomoc organizacyjną
zapewniło Gminne Centrum Informacji. N a s t ę p n i e o d w i e d z i l i ś m y p a ł a c
Wielkich Mistrzów, sypialnię mistrza
Bogdan Taczyński kuchni, wielki refektarz, zbrojownię
i wyjątkowo piękną bursztynową
salę. Jako, że pogoda tego dnia nam
dopisała wszyscy z uśmiechem udali się na
spacer po ogrodach zamkowych. Na
przetrwania w różnych warunkach samym końcu zwiedzaliśmy salę, w której
klimatycznych, które znacznie przewyższają zasiadali wszyscy bracia zakonni.
ludzkie możliwości. Co więcej, naukowcy O godzinie 15:00 uczestnicy wyruszyli
nie mają wątpliwości, że ostatnimi żyjącymi w podróż powrotną do domu i choć każdy
stworzeniami na ziemi będą owady”. Dzieci był już zmęczony widać było, że
dowiedziały się różnych ciekawostek oraz wycieczkę można zaliczyć do bardzo
p o z n a ł y n a j d z i w n i e j s z e c e c h y udanych. Dlatego organizatorzy już teraz z
charakterystyczne
prezentowanych chęcią planują kolejne wyjazdy w równie
zwierząt. Spotkanie dostarczyło uczniom ciekawe miejsca.
Żywa lekcja przyrody
1 października 2014 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Lisewie mogli podziwiać fascynujący
świat zwierząt egzotycznych. Zajęcia
prowadził Jarosław Rejmer hodowca
i nauczycielom dużo wrażeń i emocji.
N. SZ.
Tatiana Jaworska
I N F O R M A C J A
Dzieci pod nadzorem hodowcy mogły dotknąć
i dokładnie obejrzeć zwierzęta.
i pasjonat. Uczniowie mieli okazję zobaczyć
gady (kameleony i agamy), owady
(modliszki, patyczaki, straszyki, liśćce,
karaczany i chrząszcze) oraz pajęczaki
(pająki i skorpiony) i inne niespotykane
w Polsce okazy. - ,,Hodowlą zwierząt
egzotycznych zajmuję się od wielu lat” wyjaśnia Jarosław Rejmer - ,,Jest to
pasjonujące zajęcie, ale wymagające dużego
zaangażowania. Zwierzęta, które prezentuję
wytworzyły niesamowite zdolności
Gabinet Stomatologiczny - godziny przyjęcia pacjentów w ramach NFZ
Poniedziałek 12.00 - 18.00
Wtorek
8.00 - 14.00
Środa
8.00 - 14.00
Czwartek
8.00 - 14.00
Piątek
8.00 - 14.00
Rejestracja na wizytę pod
nr tel. 56 676 88 06 lub osobiście.
Pacjenci chcący skorzystać z
bezpłatnych protez mogą zapisywać
się na listę osób oczekujących.
Gabinet Stomatologiczny
ul. Toruńska 15, 86-230 Lisewo
Tomasz Żary
Wiadomości Lisewskie
Strona 11
Jesień w Gminnym Przedszkolu w Lisewie
Jesień, to kolorowa i wyjątkowa
pora roku, a także obfitująca w ciekawe
wydarzenia w naszym przedszkolu.
Dzieci bardzo szybko zaaklimatyzowały się
w nowych grupach. Poznały nowych
kolegów, nowe panie. Odżyły dawne
przyjaźnie rówieśnicze. Przedszkole
stało się dla dzieci „drugim domem”,
do którego chętnie przychodzą,
gdyż czeka tu na nich mnóstwo atrakcji.
W połowie września, pełną parą, ruszyły
zajęcia dodatkowe. Dzieci chętnie
uczestniczą w nauce języka angielskiego
metodą Krainy Baśni, dzięki której
uczą się poprzez zabawę, poznając wiele
piosenek, rymowanek, gier i zabaw.
Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszą się zajęcia rytmiczne, na których
dzieci z przyjemnością tańczą
i śpiewają. Każde spotkanie zaskakuje
przedszkolaków nowymi pomysłami
i zabawami w wykonaniu prowadzących.
Ku uciesze przedszkolaków na
powitanie jesieni dzieci pojechały
do lasu w Czystochlebiu. Na polanie,
przy leśniczówce, spotkaliśmy się
by wraz z paniami i opiekunami
przy ognisku piec kiełbaski.
Dzieci nie tylko podziwiały piękno
jesiennego krajobrazu, ale również
zbierały do koszyków „leśne skarby”:
szyszki, żołędzie, kasztany, liście.
Przywiezione okazy wzbogaciły
kąciki przyrody w salach.
Przewodnikiem wycieczki był pan
leśniczy, który opowiedział dzieciom
o swojej pracy. A w przedszkolu z okazji
nadejścia nowej pory roku grupa
„Wiewiórki” zaprezentowała występ
artystyczny, podczas którego dzieci śpiewały
i mówiły wiersze o tematyce jesiennej.
14 października obchodziliśmy uroczystość z
okazji Święta Edukacji Narodowej. Z tej
okazji dzieci z grupy „Motylków”
przygotowały program artystyczny,
prezentując wiersze i piosenki, oraz
wręczając wszystkim pracownikom laurki i
kwiatki. W ten sposób przedszkolaki uczciły
ciężką pracę nauczycieli oraz wszystkich
innych pracowników przedszkola.
Ostatni dzień października przedszkolaki
spędziły bardzo ciekawie, świętując
Halloween lub obchodząc Święto Dyni.
Te g o d n i a w p r z e d s z k o l u n i e
brakowało konkursów, tańców oraz
dzieci przebranych za upiory
i czarownice. „Żabki” i „Motylki”
próbowały swoich sił w pieczeniu ciast.
Niedawno w naszym przedszkolu
odwiedziła nas funkcjonariuszka
policji, która opowiedziała dzieciom
o sprawach dotyczących szeroko
pojętego bezpieczeństwa. Jak
bezpiecznie przechodzić przez jezdnię,
jak poruszać się po ulicy, żeby
nie doszło do sytuacji niebezpiecznych
dla dziecka. Pani policjantka
chętnie opowiedziała przedszkolakom
o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy,
o zasadach obowiązujących w ruchu
drogowym, a szczególnie o tym,
jak należy przewozić dzieci
w samochodzie i jakie skutki
niesie za sobą jazda bez fotelika i nie
z a p i ę t y c h p a s ó w. 1 4 l i s t o p a d a
w najmłodszej grupie „Biedronki”
odbyło się „Pasowanie na
przedszkolaka”. Dzieci pod okiem
wychowawcy zaprezentowały piosenki,
wiersze i zabawy, których nauczyły się
w przedszkolu. Wszystkie dzieci
lubią czuć się ważne oraz
doceniane a takie właśnie wydarzenia
dostarczają im wielu pięknych
przeżyć oraz radości.
Joanna Przybylska
Andrzejki w Świetlicy Środowiskowej w Lisewie
Dnia 26.11.2014 r. w Świetlicy
Środowiskowej w Lisewie odbyła się
zabawa andrzejkowa. Udział w niej
wzięły dzieci ze świetlicy środowiskowej
wraz z opiekunami. Zabawa rozpoczęła się
o godzinie 14:00, kiedy wszystkie
dzieci ukończyły zajęcia w szkole.
Andrzejki rozpoczęliśmy od lania
wosku i wróżenia. Ogromne wrażenie
na dzieciach zrobiły wyniki wróżb.
Podczas zabawy mogliśmy częstować się
słodkościami zakupionymi przez
rodziców. Nie zabrakło konkursów
t a k i c h j a k : „ M u m i a ” , „ Ta n i e c
na gazecie”, „Ciastka na czas”,
„Kalambury”.
Całą zabawę
zakończyliśmy dyskoteką, w której
dzieci brały intensywny udział.
Agata Łepek
Dzieci radośnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach
,,Czasem cały świat oznacza
DO SPRZEDANIA
mniej niż jeden człowiek, którego brak’’
,,Odszedłeś cicho i bez pożegnania jak ten co nie chce swym
Odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili
Rozstania, że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić’’
Podziękowania
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal oraz wzięli udział we mszy świętej i ostatniej drodze
na miejsce spoczynku drogiego zmarłego.
Ś. P. Mariana Ożga
Krewnym, Nauczycielom, Znajomym, Delegacjom i Duchowieństwu za modlitwę,
Za okazaną pomoc
i współczucie, za złożone wieńce i kwiaty
Serdeczne podziękowania składają
Żona i dzieci z rodzinami
Wiadomości Lisewskie
Budynek
mieszkalno - inwentarski
o powierzchni 96 m 2
Garaż o powierzchni 132 m2
oraz ziemia 1h 23 ary.
Błachta 20,
86-230 Lisewo
Telefon: 56 676-70-01
Cena do uzgodnienia
Strona 12
Ważne numery telefonów
Na bogato!!!
Nie pozostaje mi nic innego, jak przyznać, że
od dziś zdecydowanie „lubię poniedziałki” ponieważ poniedziałek, 6.10.2014 r. był
dniem, w którym Starostwo Powiatowe
w Chełmnie dokonało rozstrzygnięć
i ogłosiło wyniki konkursu powiatowego
z cyklu „Sołectwo przyjazne środowisku”.
Miło mi poinformować, że wieś Chrusty po
raz kolejny wzięła udział w tym cyklicznym
konkursie i jako jedyna reprezentowała
gminę Lisewo, wystawiając pod ocenę jury
wcześniej zrealizowany (bo takie są wymogi
regulaminu) projekt pt. „Zupełnie
niezwyczajny - zakątek miododajny”.
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, tel./fax 56 676-86-03,
56 676-86-14
jest ogromna, a to świadczy nie tylko
o wysokiej klasie rolniczego rzemiosła, ale
i o zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
Ciekawym elementem projektu było też
opracowanie „przypominajki”, w której to
znalazły się wierszowana regułka
o pszczółkach i wykaz roślin miododajnych,
które z powodzeniem można stosować
w polach lub ogrodach lub spotkać jako dziko
rosnące. Projekt wsi Chrusty zyskał aprobatę
konkursowego jury i został nagrodzony
czekiem o wartości 2000 zł. Uroczyste
wręczenie czeków i dyplomów odbyło się
w sali Starostwa Powiatowego
Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz, tel. 56 676-86-63
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie
ul. Gen. Józefa Hallera 33,
tel. 56 676-86-08
Urząd Pocztowy w Lisewie
ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 2,
tel. 56 676-87-91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-85-10
Gminne Centrum Informacji w Lisewie
ul.Toruńska 15, tel. 56 676-85-43
Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne
w Lisewie
ul. Boczna 13, tel. 56 676-88-54
Posterunek Policji w Unisławiu
ul. Parkowa 20b,
tel. 56 677-43-11
Sierż. szt. Wojciech Dalke - dzielnicowy
w Lisewie i gminie Lisewo
tel. kom. 516-261-820
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie,
ul. Toruńska 14, tel. 56 676-86-10
Gabinet Rehabilitacyjny w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-87-15
Gabinet Stomatologiczny w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-88-06
Zasłużona nagroda Sołectwa Chrusty
Projekt skromny, ale niebanalny. W swym
założeniu miał nie tylko wzbogacenie
roślinności urokliwego i jak się okazuje, po
bliższym zgłębieniu tematu, miododajnego
zakątka, jakim jest otoczenie Krzyża o nowe
przyjazne pszczołom nasadzenia,
ale i bliższe przyjrzenie się zasadom
współistnienia rolników i pszczelarzy
w naszej wsi. Analiza i obserwacje
potwierdziły, iż świadomość wartości
pszczoły w środowisku rolniczym
w Chełmnie. Dopełnieniem tej miłej chwili
była przyjemna rozmowa w gronie
nagrodzonych oraz przedstawicieli Starostwa
przy kawie. Projekt pt. ,,Zupełnie
niezwyczajny - zakątek miododajny”
powstał wg pomysłu i opracowania sołtysa
wsi Chrusty i zrealizowany z pomocą
mieszkańców, natomiast wkład finansowy
w realizację wniósł Urząd Gminy w Lisewie.
Dziękujemy! A teraz? A teraz idziemy
na zakupy!
Sołtys wsi Chrusty R. Poraszka
oraz Rada Sołecka
Piknik integracyjny w Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Drzonowie
Dnia 3 października 2014 r. w Zakładzie
Aktywności Zawodowej w Drzonowie
odbył się coroczny Piknik Integracyjny, na
którym gościliśmy Wójta Gminy Lisewo,
Pana Jerzego Cabaja, Sekretarza Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Kujawsko - Pomorskiego, Pana
Marka Smoczyka, a także
po raz pierwszy Związek Emerytów
i Rencistów z Lisewa. W ramach wspólnej
pracy wykonaliśmy trzy rodzaje sałatek:
śledziową, z szynką oraz selerową.
Dodatkowo serwowane były pyszne
kolorowe kanapki, różne pyszne ciasta
przygotowane przez Panie ze Związku
Emerytów i Rencistów, a na koniec
podaliśmy zupę porową. Nie obyło się bez
wspólnych śpiewów i tańców do skocznej
muzyki. Na boisku zakładowym pracownicy
niepełnosprawni i ich rodziny oraz
pracownicy kadry ZAZ Drzonowo zagrali
mecz piłki nożnej. Nasi goście mieli także
okazję obejrzeć kronikę zakładu, w której są
uwiecznione najważniejsze wydarzenia ZAZ,
od momentu jego powstania. Dziękujemy
wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.
Katarzyna Lubańska
Dyrektor ZAZ Drzonowo
Gminne Przedszkole w Lisewie
ul. Toruńska 15,
sekretariat: tel. 56 676-86-50
dyrektor: tel. 56 676-79-16
Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie,
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-88-52
Szkoła Podstawowa w Lisewie
ul. Toruńska 16, tel. 56 676-86-50
Szkoła Podstawowa w Krusinie
tel. 56 676-80-22
Gminne Gimnazjum w Lisewie
ul. Toruńska 17, tel. 56 676-79-16
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie
ul. Ks. Augustyna Łebińskiego 2A/1,
tel.56 676-87-66
Bank Spółdzielczy w Lisewie
ul. Chełmińska 30, tel. 56 676-86-05
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie
ul. Chełmińska 49, tel. 56 676-86-16
Związek Komunalny Gmin Powiatu
Chełmińskiego
Stolno 105, 86-212 Stolno, 56 669-89-13
Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
Drzonowo 42, tel. 56 675-89-28
Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
Mgoszcz 54, tel. 56 676-86-13
Świetlica Środowiskowa w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-77-15
Wiadomości Lisewskie
Strona 13
Gminny turniej warcabów
27.11.2014 r. w Sali sesyjnej odbył
się gminny turniej warcabów. Nie było to
pierwsze spotkanie z warcabami w naszej
Zacięta ,,walka” graczy ciekawiła wszystkich uczestników
gminie. Wcześniej takie zawody
odbyły się w 2013 r. i wygrał je wówczas
Janusz Fiuk. Rozgrywki warcabowe
towarzyszyły także tegorocznemu
Świętu Rodziny - zwycięzcą został
Włodzimierz Przybylski. Jakkolwiek
warcaby są grą prostszą od szachów
to nie znaczy, że łatwiejszą. Wymagają od
graczy logicznego myślenia i zmysłu
taktycznego, są więc atrakcyjną rozgrywką
intelektualną. Przekonali się o tym
uczestnicy ostatniego turnieju,
szczególnie młodzież szkolna, która
na ogół przegrywała z bardziej
doświadczonymi graczami. W wyniku
eliminacji do najlepszej czwórki
awansowali: Marek i Mateusz Behnke,
Kamil Adamczyk oraz Sebastian Olszewski.
W bratobójczym pojedynku lepszy okazał się
Mateusz Behnke, a w drugiej parze zwycięzcą
został Kamil Adamczyk. Grę o trzecie
miejsce wygrał Marek Behnke. W finałowej
grze lepszym okazał się Mateusz
Behnke. Ostateczna klasyfikacja: 1 miejsce
Mateusz Behnke, 2. Kamil Adamczyk, 3.
Marek Behnke. Na najlepszą trójkę
czekały dyplomy i nagrody, a zwycięzca
otrzymał pamiątkowy puchar. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali
okolicznościowe gadżety. Za pomoc
w organizacji turnieju dziękuję
Urzędowi Gminy, pracownikom GCI
oraz Pani Barbarze Moch.
Emeryci i renciści
w Zakładzie Aktywacji
Zawodowej
3 października, 30 - osobowa
grupa z Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów spotkała się w Zakładzie
Aktywności Zawodowej w Drzonowie
z grupą zatrudnionych tam osób. Gości
powitali nas serdecznie Pani Dyrektor
Katarzyna Lubańska, Wójt Gminy Lisewo
- Pan Jerzy Cabaj oraz Sekretarz
Województwa Kujawsko - Pomorskiego Pan Marek Smoczyk. Mieliśmy okazję
Wszyscy mieli bardzo dużo energii oraz chęci do zabawy.
obejrzeć pomieszczenia, w którym
pracują osoby tam zatrudnione. Potem
sami pracowaliśmy Naszym zadaniem
Bogdan Taczyński
było wykonanie sałatek. Do współpracy
z nami włączyły się szybko panie pracownice zakładu. Po skończonej pracy
wszyscy razem zajadaliśmy się sałatkami
i nie tylko. Była też wspólna zabawa
w naszej maleńkiej świetlicy. Było swojsko, taneczna. Serdecznie dziękujemy
ciasno, gwarno i radośnie ale bezpiecznie, za to przedpołudnie spędzone w miłej
a pachniało tak, że nawet misie cichutko
mruczały z zadowolenia. Dzieci, misie oraz
Nawet młodzi prowadzili grę w wielkim skupieniu
O tym co misie i dzieci lubią najbardziej
Listopadowa aura okazała się
łaskawa, a prosty pomysł stał się podstawą
wspólnego, ale nietuzinkowego twórczego
działania. Okazją był - Dzień Pluszowego
Misia - 25.11.2014 r. Tuż po zmroku
świetlica wiejska w Chrustach
rozbrzmiewała gwarem i radosnym
śmiechem wyjątkowo licznie
zgromadzonych dzieci i mam. Gośćmi
specjalnymi były trochę onieśmielone,
ukochane pluszowe misie, które serdecznie
witane przez P. sołtys skromnie przysiadły
w kąciku i ciekawie przyglądały się
wszystkiemu co działo się dookoła.
Pomysłowość dorosłych zaowocowała tego
dnia tym - co dzieci i misie lubią najbardziej,
czyli radosną twórczą zabawą, której
efektem były przepyszne złociste, cieplutkie
gofry - wyczarowane rączkami dzieci pod
kontrolą mam. Zajadaliśmy się nimi
z dodatkiem cukru pudru i dżemu. Po prostu
pycha!! Z podobnym entuzjazmem dzieci
kolorowały portret misia, budowały
z klocków, grały w piłkarzyki, pozowały do
zdjęć i śpiewały urodzinowe 100 lat koledze.
Śmiało można powiedzieć, że maksymalnie
wykorzystywaliśmy zarówno czas jak
i każdy kawałek powierzchni
Wiadomości Lisewskie
Pracownicy ZAZ’u również w świetnych humorach
- pochłonięci zabawą.
Dzieci z niewielką pomocą swoich rodziców robiły gofry
sołtys wsi Chrusty - dziękują mamom za
zaangażowanie się w organizację i przebieg
tego składkowego spotkania, a szczególnie
ciepło - P. Agnieszce Dalke za znakomity
przepis na gofry i P. Magdzie Cyrklaf
za okiełznanie wesołej gromadki
pomocników i sprawny przebieg wypieków.
Renata Poraszka - soltys wsi Chrusty
atmosferze. Długo będziemy pamiętać te
chwile. Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego 2015
Roku życzymy Dyrekcji Zakładu,
wszystkim pracownikom dużo zdrowia,
wytrwałości w pracy oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Zarząd Koła w Lisewie
Henryka Bogusz, Jadwiga Leśnik,
Daniela Makowska
Strona 14
Świetlicowe wieści z Pniewitego
W dniu 25.09.2014 r. gościliśmy
u nas już po raz piąty emerytów i rencistów
z Lisewa, którzy tym razem świętowali
„Dzień Pieczonego Ziemniaka”. W trakcie
spotkania wszyscy pili kawę, herbatę
i zajadali słodkości oraz tańczyli i śpiewali
przy muzyce Pana Jana Łukaszewskiego.
Natomiast w ognisku przygotowanym przez
naszego sołtysa, smażyli kiełbaski oraz
ziemniaki w folii. Zarówno na Sali jak
i na boisku panowała wspaniała atmosfera.
Ani się wszyscy obejrzeli jak szybko minęło
spotkanie i nadszedł czas powrotu. Mogę
tylko dodać, że seniorzy potrafią się
świetnie bawić! Dzięki Urzędowi Gminy
i Bankowi Spółdzielczemu z Lisewa odbyła
się w dniu 04.10.2014 r. darmowa wycieczka
autobusem do Chełmna i Świecia.
W Chełmnie odwiedziliśmy Komendę
Policji, gdzie rzecznik prasowy Agnieszka
Sobieralska przybliżyła nam w bardzo miły
sposób pracę jednostki. Poza jednym
chłopcem, żadne z dzieci nie obawiało się
przymierzyć kajdanek, ani przejechać
w policyjnym wozie. Podczas pobytu
w Straży Pożarnej, starszy aspirant
dowódca III zmiany Grzegorz Olkusz,
pokazał nam wozy bojowe i zapoznał z ich
wyposażeniem, tu również dzieci bardzo
chętnie siadały do wozów i dopytywały o to,
co je interesuje. Na policji i w straży, wrażeń
ze strony dzieci i ich mam, które pojechały
z nami, było mnóstwo. W Świeciu
odwiedziliśmy plac zabaw, na którym
krótko, ale bardzo intensywnie, nasze dzieci
korzystały ze znajdującego się tam sprzętu.
Po tym, w kinie „Wrzos”, kupiły słodkości,
napoje, i gdy już usiadły w wygodnych
fotelach, to z wielkim zainteresowaniem
oglądały film „Pszczółka Maja”. W drodze
powrotnej obejrzały z zewnątrz zamek
krzyżacki i z wielkim bagażem
wrażeń wróciliśmy wszyscy do domów.
W dniu 10.10.2014 r. wieczorem
zebrała się osiemnasto - osobowa grupa
dorosłych, by przy kawie, herbacie
i słodkościach obejrzeć komedię „Facet
(nie)potrzebny od zaraz” wyświetlaną na
dużym ekranie z inicjatywy Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Lisewo. Po emisji
filmu, odbyła się dyskusja na temat
ukazanych w nim wątków. Wszyscy
kinomani rozchodzili się do domów
z radością, że mogli ten wieczór spędzić
inaczej. W dniach 03.11.2014 r. gościliśmy
kandydata na wójta p. Jakuba Kochowicza,
a 05.11.2014 r. ustępującego wójta
i kandydata na dalszą kadencję p. Jerzego
Cabaja oraz kandydatów do rady gminy,
powiatu i sejmiku, a także zainteresowanych
kandydaturami mieszkańców Pniewitego,
których na obydwu spotkaniach było sporo.
Po przedstawieniu programów przez
kandydujących, odbyła się szeroka
i rzeczowa dyskusja. Wszyscy nasi goście
zostali poczęstowani kawą, herbatą
i słodkościami i serdecznie przyjęci
przez uczestników spotkań.
Zgodnie z naszą tradycją
zorganizowaliśmy w sobotę 22.11.2014 r.
Wieczór Andrzejkowy dla dorosłych,
z udziałem P. Kazimierza Pająkowskiego
wraz z małżonką, który to pięknie przygrywał
nam do tańca. W przerwach między tańcami
było karaoke, do którego nie brakowało
chętnych i wróżby oraz anegdoty. Należy
dodać, że w zabawie pełnej humoru,
uczestniczyli nie tylko mieszkańcy
Pniewitego. Trwała ona do późnych
godzin nocnych i aż żal było
ją kończyć, gdyż była wspaniała.
W piątkowe popołudnie, w dniu
28.11.2014 r. odbyły się „Andrzejki” dla
dzieci i ich rodziców. Różnymi sposobami
dziewczynki wywróżyły sobie imiona
przyszłych mężów, a chłopcy żon oraz
dowiedziały się co przyniesie im los. Wyniki
owych wróżb każde z dziatwy przyjmowało
inaczej. W międzyczasie chętnie tańczyliśmy
w kole i parami przy muzyce z płyt. Wspólnie
z rodzicami zadbaliśmy o słodki poczęstunek,
ciepłą herbatkę dla dzieci, a dla dorosłych
kawę. Tak wszyscy świetnie bawiliśmy się, że
niektórym milusińskim trudno było pogodzić
się z tym, że to już koniec imprezy.
Dnia 05.12.2014 r. braliśmy udział w
bezpłatnym wyjeździe ufundowanym przez
Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, organizowanym
przez Gminne Centrum Informacji, do
Grudziądza, do kina Helios
w „Alfie”, na film „Uwolnić Mikołaja”.
W drodze powrotnej zaś zajechalismy do
McDonald's, by dzieci mogły sobie sprawić
przyjemność i kupić to, co lubią.
Planujemy 19.12.2014 r. Spotkanie
Wigilijne, na które już teraz
serdecznie zapraszamy!
Bardzo dziękuję tym wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób, nawet
niewielki, pomagają mi w realizacji naszych
świetlicowych przedsięwzięć. Są one
organizowane z myślą o dzieciach, ale też
i dorosłych, gdyż chodzi o to, by miło
spędzić wspólnie wolny czas.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku,
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom
naszej wsi i nie tylko, serdeczne życzenia:
zdrowia, miłości, życzliwości i pomyślności.
Janina Klafczyńska
ZAZ jako „Super Lodołamacz”
W dniu 15 września 2014 roku
Kapituła konkursu „Lodołamacze”
regionu kujawsko - pomorskiego
przyznała Zakładowi Aktywności
Zawodowej w Drzonowie
tytuł Super Lodołamacza. ZAZ
w Drzonowie otrzymał ją za szczególną
wrażliwość i promowanie aktywności
osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia.
Zdaniem Kapituły działalność Zakładu
na polu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
Uroczyste przemówienie dyrektor ZAZ - u
Pani Katarzyny Lubańskiej
stanowi wzór godny naśladowania.
Dyrektor Katarzyna Lubańska podkreśla,
że ZAZ w Drzonowie, jak do tej pory jest
jedynym ZAZ - em w Polsce, który
dostąpił zaszczytu otrzymania Super
Lodołamacza. Nagroda ta nobilituje, a
także pozwala wierzyć w podejmowane
wysiłki i motywuje do dalszej pracy. ZAZ
w Drzonowie, którego pomysłodawcą było
Stowarzyszenie Ludzie - Ludziom
w Chełmnie a Organizatorem jest Gmina
Lisewo, funkcjonuje już 6 rok.
Z sukcesami realizuje główny cel tj.
rehabilituje zawodowo i społecznie osoby
niepełnosprawne. Zatrudnieniem w tym
zakładzie zainteresowana jest coraz
większa grupa osób niepełnosprawnych,
które w przyszłości chcą podjąć
Zatrudnienie
na otwartym
r y n k u p r a c y.
Działania
Zakładu dzięki
zaangażowaniu
zatrudnionego
personelu, który
własną pracę
traktuje jak
misję, są bardzo
pozytywnie
odbierane
w c a ł y m
Statuetka ,,Super Lodołamacza’’ województwie.
ZAZ w Drzonowie często wskazywany
jest jako Zakład Dobrych Praktyk.
Katarzyna Lubańska
Dyrektor ZAZ Drzonowo
Wiadomości Lisewskie
Strona 15
Pożegnanie lata przez emerytów
miejsca przy stołach. Częstowaliśmy się
smaczną drożdżówką, upieczoną
przez Panią Agnieszkę Rohde. Potem
na terenie obok świetlicy przy ognisku
zorganizowanym przez sołtysa Pana
Andrzeja Grędzickiego
smażyliśmy kiełbaski.
Natomiast żona Pana
Andrzeja - Pani Lucyna
wraz z mamą przygotowały
ziemniaki, które były
znakomite. Serdecznie
dziękujemy Pani Janinie
Klafczyńskiej za
zaproszenie, serdeczność,
pomoc, oraz wspólne
tańce. Zabawa odbywała
się przy dźwiękach zespołu
, , L e g a t o ’’ P a n a J a n a
Łukaszewskiego.
Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do
stworzenia wspaniałej
Wszyscy sprawnie pomagali przy organizacji ogniska
25 września odbyła się zabawa
taneczna w świetlicy w Pniewitem. Grupa
ok. 30 członków serdecznie
powitana przez opiekunkę świetlicy
Panią Janinę Klafczyńską zajęła
atmosfery. Obserwując rozbawioną grupę
odnieśliśmy wrażenie jakby wszystkim
ubyło lat. Zabawa była fantastyczna.
Może powtórzymy to za rok?
Nikomu nie brakowało energii.
Zarząd P Z E R i I koło w Lisewie
Henryka Bogusz
Jadwiga Leśnik
Daniela Makowska
Krzyżówka dla dzieci do lat 12
A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Karolina Osińska
- Aleksandra Kwiatkowska
- Kacper Kruczek
1.
2.
Gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy od 15.01.2015 r.
3.
4.
1. Miejsce, gdzie dzieci jeżdżą na łyżwach
2. Rozpoczyna się 21 grudnia
3. Powstaje w górach i jest bardzo
niebezpieczna
4. Zimą dzieci zjeżdżają na nich z górki
5. Powstaje, gdy woda zimą zamarza
6. Zimą spada z nieba
7. Zimowa gra na lodzie
8. Ptasia stołówka
9. Chronią ręce przed zimnem
10. Lekarstwo od pszczół na zimę
11. Tworzą się na bokach dróg z usypanego
śniegu
5.
6.
7.
8.
9.
Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................
10.
11.
Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie od dnia 15.01.2015 r.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.
GBP Lisewo
Skład komputerowy: Adres Redakcji:
Gminne Centrum Informacji
w Lisewie finansowane jest
ze środków budżetu
Gminy Lisewo
Agnieszka Grązka
Natalia Szpręglewska
Mateusz Zach
Paweł Gefeld
Korekta:
Halina Chrzanowska
Wiadomości Lisewskie
ul.Toruńska 15
86 - 230 Lisewo
tel./fax: 56 676 85 43
e-mail: [email protected]
Nakład: 1300 egz.
Wydawca: Urząd Gminy
w Lisewie,
Gminne Centrum
Informacji
w Lisewie
Uwaga:
Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych tekstów,
zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytułów.
Nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone
artykuły.
Za treść ogłoszeń odpowiada zleceniodawca.
Materiały przyjmujemy do 10 dnia każdego
miesiąca
Strona 16
Mikołaj do wynajęcia!
Kącik kulinarny
Składniki:
Polecamy usługi profesjonalnego
Mikołaja,
który dostarczy prezenty
i umili świąteczny czas,
także w wigilijny wieczór.
ilość porcji: 12
?1/2 szklanki miodu
?160 g (2 szklanki) mąki pszennej
?100 g (1/2 szklanki) cukru
?1 żółtko
?125 g masła o temperaturze pokojowej
?1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
?2 łyżeczki przyprawy do pierników
?1 szczypta soli
Oferta adresowana do klientów
indywidualnych,
firm, przedszkoli i szkół.
W ciągu roku w ofercie także Klaun
na przyjęcia urodzinowe dla dzieci.
Wystawiamy faktury vat.
Przygotowanie:
Przygotowanie: 20min. › Pieczenie: 15min. › Gotowe w: 35min.
1. Rozgrzać piekarnik do 180°C
2. Miód mocno podgrzać, a następnie dodać do mąki i wymieszać.
Po przestygnięciu dodać cukier, żółtko, masło, sodę, przyprawę do pierników
i szczyptę soli. Wymieszać.
3. Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość 0,5 cm. Wykrawać ciasteczka
o dowolnych kształtach.
4. Pierniczki układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Piec 15 minut w 180°C.
Smacznego!!!
Kontakt:
603 971 909
Zapraszamy!
Wiadomości Lisewskie
Strona 17
Wiadomości Lisewskie
Strona 18
L
www.prema.net.pl
Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie
Zapisy na kurs trwają wyłącznie na telefon, planowany termin
rozpoczęcia kursu to 08.01.2015 r. godz.17.00.
Teoria w Lisewie. Najlepsza kadra instruktorska - najwyższa zdawalność!
Raty bez zaświadczeń i wpłaty! Nowe samochody!
Informacja tel: 607 896 440
Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie!
Według rankingu Gazety Pomorskiej Prema to najlepsza Szkoła Jazdy w swoim regionie!
Wiadomości Lisewskie
Strona 19
Wiadomości Lisewskie
Strona 20
SPÓŁKA BUDOWLANO HANDLOWA „SMOLBUD”
oferuje:
- materiały budowlane
- materiały wykończeniowe
- materiały instalacyjne
- piece C.O oraz akcesoria
- materiały hydrauliczne
- materiały do ociepleń
- stal
- kostka brukowa
- drewno konstrukcyjne
- usługi tartaczne
Usługi ziemne i budowlane
koparko-ładowarką JCB 4CX
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Sprzedaż, budowa, montaż
Promocja na:
Już od 5500zł!!!
Węgiel,miał,ekogroszek,brunatny
luzem i workowany
Gorąco niska cena !!!
Orzech już od 695zł/t
Kostka już od 750zł/t
Ekogroszek już od 695zł/t
Miał już od 495zł/t
Zakup na raty,
zapewniamy transport
Dla stałych klientów rabat 5%!!!
ZAPRASZAMY OD 7-17, SOBOTA 7-14
tel. 56/ 676-85-53, tel. kom 501-781-462
SMOLBUD- TWÓJ PARTNER W CODZIENNYCH ZAKUPACH!!!
Lisewo, ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1
Wiadomości Lisewskie
Strona 21
Wiadomości Lisewskie
Strona 22
Wiadomości Lisewskie

Podobne dokumenty