20 lat Związ Miast

Komentarze

Transkrypt

20 lat Związ Miast
ORGAN ZWIĄZKU MIAST
I GMIN MORSKICH
3(48) WRZESIEŃ 2011
ISSN 1425-2430
NR
20
lat
K W A R T A L N I K
Jub
Pa t i l e u
Rze rona sz po
Bro cz yp tem d H
n i s o s p Pre o n o
ł aw o l z yd row
a K itej en ym
o m Po t a
oro lsk i
ws k e j
ieg
o
Mia Zw
st i iązk
Mo Gm u
rsk in
ich
GDAŃSK – morze możliwości
B E Z P Ł A T N Y
Związek Miast i Gmin Morskich
W Y KA Z D E L E GAT Ó W ( KA D E N C JA 2 0 1 0 - 2 0 1 4 )
Miasto/Gmina
Delegaci
1.
Cedry Wielkie
Bartłomiej Zięba – radny
2.
Darłowo
Zbigniew Grosz – przewodniczący rady
3.
Dziwnów
Grzegorz Jóźwiak – burmistrz
Zbigniew Jeszka – radny
4.
Elbląg
Jerzy Wcisła – przewodniczący rady
5.
Gdańsk
Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta
6.
Gdynia
Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski – radny
7.
Gniewino
Zbigniew Walczak – wójt
8.
Hel
Arnold Antkowski
9.
Jastarnia
Wojciech Kohnke – przewodniczący rady
10.
Kołobrzeg gmina
Julian Nowicki – przewodniczący rady
11.
Kołobrzeg miasto
Lech Pieczyński – radny
12.
Krynica Morska
Adam Ostrowski – burmistrz
13.
Kosakowo
Jerzy Włudzik – wójt
14.
Krokowa
Ludwika Cierocka
15.
Lębork
Witold Namyślak – burmistrz
Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza
16.
Łeba
Andrzej Strzechmiński – burmistrz
Magdalena Bojarczuk – sekretarz miasta
Olga Roszak-Pezała – wójt
17.
Mielno
18.
Międzyzdroje
Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz
Mateusz Flotyński – zastępca burmistrza
19.
Puck
Zenon Dettlaff – wiceburmistrz
Amadeusz Walke – radny
20.
Pruszcz Gdański gmina
Krzysztof Włodarczyk
21.
Pruszcz Gdański miasto
Janusz Wróbel – burmistrz
22.
Pszczółki
Hanna Brejwo – wójt
23.
Rewal
Andrzej Brzeziński – radny
24.
Sopot
Bartosz Piotrusiewicz – wiceprezydent miasta
25.
Stegna
Jolanta Kwiatkowska – wójt
26.
Szczecin
Piotr Jania – radny
Bazyli Baran – radny
Stanisław Kochanowski – wójt
27.
Sztutowo
28.
Świnoujście
Janusz Żmurkiewicz – prezydent miasta
Barbara Michalska – wiceprezydent miasta
29.
Trzebiatów
Zdzisław Matusewicz – burmistrz
30.
Ustka
Maciej Karaś – pełnomocnik ds. portów
31.
Ustronie Morskie
Tomasz Grobla – sekretarz gminy
32.
Władysławowo
Lech Kranc – wiceprzewodniczący rady
2
Związek Miast i Gmin Morskich
SPIS TREŚCI
W Y DAW CA
Na zdjęciu:
Uroczystości
w Szczecinie
Fot. RoK Pictures
Związek Miast
i Gmin Morskich
80-853 Gdańsk
Wały Jagiellońskie 1
tel. 58 323 70 08
fax 58 323 70 61
e -mail: [email protected]
www.zmigm.org.pl
4-10 20 lat Związku Miast i Gmin Morskich
Jubileuszowe uroczystości w Szczecinie
1 1-12 Doświadczenia i przyszłość
Związek Gospodarczy Miast Morskich - Związek Miast i Gmin Morskich
1 3-19 NATURA 2000 – ekologiczne dziedzictwo twojego regionu
Sopocki finał XI konkursu
20 Morska Pielgrzymka Rybaków
Odpust św. Piotra i Pawła w puckiej farze ma tradycje sięgające średniowiecza.
21 Dzień Rybaka Święto Jantaru
Uroczystość łączy tradycję z potrzebą organizowania imprez
promujących naszą miejscowość.
22 O Puchar Mariny
30 jednostek wystartowało w V Regatach o Puchar Mariny Gdańsk.
23 Międzynarodowa Droga Wodna E 70
Szlak łączy Europę zachodnią z Rosją, jego częścią jest Zalew Wiślany, a port
elbląski należy do czterech najważniejszych portów na tej drodze wodnej.
24 „Kaszëbsczé Bôtë Pod Żôglama”
Znowu wypłynęły kaszubskie łodzie pod żaglami.
25 Lęborskie Dni Jakubowe
Lębork gościł XIII Światowy Zjazd Kaszubów, który przyciągnął do miasta
tysiące Kaszubów z kraju i ze świata.
26 Morska Polska na BALTEXPO 2011
Już po raz szesnasty w gdańskiej Hali Olivia odbyły się
Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO.
27 Rewolucja na Bałtyku
Dyrektor biura
GRZEGORZ WALCZUKIEWICZ
RE D A G U J E Z ES P Ó Ł
Roman Kolicki
redaktor naczelny
tel. 58 520 27 72
e -mail: [email protected]
KOREKTA
Lech Skarbek
DTP
Agencja GEM
e -mail: [email protected]
D RUK
Drukarnia MISIURO
www.misiuro.pl
Numer zamknięto 30.09.2011
ISSN 1425-2430
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i reklam.
Zastrzegamy sobie prawo
skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany
ich tytułów.
DCT dokonał zmian wzorca transportu między Azją, Polską
i krajami regionu Morza Bałtyckiego.
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
3
J ubileuszowe uroczystości w S zczecinie
20 lat Związku Miast
i Gmin Morskich
„Miasta muszą zrozumieć, że ulokowanie nad
morzem nakłada na nich specjalne obowiązki
i daje im specjalne możliwości rozwoju.”
To credo Eugeniusza Kwiatkowskiego
znajdujące się na awersie okolicznościowego
medalu wybitego przez Związek Miast
i Gmin Morskich z okazji jubileuszu
20-lecia działalności stanowi syntezę
programu Związku i oddaje intencje
jego członków, którzy swoją codzienną
pracą budują Polskę morską z wszystkimi
pożytkami i innymi konsekwencjami
z procesu tego wynikającymi.
Że
nie jest to zadanie łatwe, że nie pozwala zbyt długo cieszyć się sukcesami, gdy uda się je osiągnąć,
a wymaga ciągłego patrzenia w przyszłość, wizjonerskiego kształtowania warunków, w których musimy rozwiązywać dylematy aktualnej rzeczywistości – potwierdziły wypowiedzi delegatów i gości uczestniczących w jubileuszowych
uroczystościach Związku Miast i Gmin Morskich, które odbyły
się 22 września 2011 roku w Szczecinie, w Zarządzie Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście.
4
Związek Miast i Gmin Morskich
Na uroczystości jubileuszu 20-lecia Związku Miast i Gmin
Morskich licznie przybyli dawni i obecni delegaci Związku, jego
eksperci i współpracownicy, zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się posłowie na Sejm, włodarze miast nadmorskich
i przedstawiciele samorządów województw pomorskiego oraz
zachodniopomorskiego, działacze gospodarczy, sympatycy
Związku.
Uczestników uroczystości powitał wiceprezes Związku Piotr
Jania, a następnie głos zabrał gospodarz miasta, w którym odbywały się uroczystości, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.
Podkreślił, że często nie wykorzystujemy w naszym kraju możliwości związanych z położeniem nadmorskim i w Szczecinie
istnieje takie przeświadczenie. – Dlatego uważamy, że trzeba
wspólnie troszczyć się o pożytki płynące z morza – mówił m.in.
P. Krzystek. – Ostatnio podjęliśmy np. walkę z problemem VAT
i wspólnie udało się nam osiągnąć sukces. I właśnie od tego
jesteśmy, żeby reagować w sytuacjach tego wymagających.
Przed nami wiele kolejnych wyzwań, jednak dzisiaj z okazji
święta Związku Miast i Gmin Morskich przede wszystkim pragnę podziękować za tę wspólną pracę i nam wszystkim życzyć
wielu sukcesów.
Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska, złożył podziękowania wszystkim dotychczasowym prezesom, dyrektorom i pracownikom Związku, wszystkim delegatom, dzięki
którym Związek został założony, a później tak aktywnie walczył o nasze wspólne sprawy. To także ogromna zasługa nestora polskiej myśli morskiej prof. Witolda Andruszkiewicza,
animatora i wieloletniego eksperta Związku. – To niezwykle
ważne, że Związek podejmuje taką działalność – podkreślił P.
Adamowicz – że przypomina, iż Polska jest krajem morskim,
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
Prezes Andrzej Bojanowski podczas kuluarowych rozmów
bowiem z perspektywy Niziny Mazowieckiej morze nie zawsze
jest dostrzegane. Dlatego taka organizacja samorządowa pełni,
a może pełnić w jeszcze większym stopniu, rolę w budowaniu
lobby morskiego miast, portów i innych podmiotów, które żyją
z – i dla – morza. Okrzykiem: Niech żyje Związek, niech żyje
Polska morska! – zakończył swoje wystąpienie P. Adamowicz.
– Pragnę powiedzieć, że jestem dumny, że dzisiaj stoję tu,
mogąc wspólnie z naszymi delegatami i gośćmi z satysfakcją
spojrzeć na minione dwadzieścia lat, będąc zarazem przekonanym, że i kolejne dekady będą co najmniej tak dobre – powiedział Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich. – Bardziej niż byt wirtualny cenię to, co jest istotą naszej
działalności, myśl prof. Przemysława Smolarka, prof. Witolda
Andruszkiewicza, trud wszystkich prezesów Związku – Krzysztofa Włodarczyka, Wiesława Byczkowskiego oraz Waldemara
Jaroszewicza. Wyrażając głęboki szacunek wobec przeszłości,
koncentrujemy się zarazem na tych działaniach, które pozwolą
wypełnić karty historii Związku przez następne dekady. A więc
Ustawa o portach, ramy ich działalności, turystyka morska,
wykorzystanie infrastruktury, którą dzisiaj budujemy – także
w kontekście programu NATURA 2000. To, co szczególnie ważne,
to nasza zdolność do transferu doświadczeń między członkami
Związku – podkreślał A. Bojanowski – do dzielenia się wiedzą
i wspólnym poszukiwaniem najlepszych rozwiązań. Jestem
przekonany, że będziemy rozbudowywać te wartości i dzięki
nim Związek odgrywać będzie coraz ważniejszą rolę zarówno
w życiu naszych regionów, jak i całej Polski morskiej.
Dwie dekady w życiu stowarzyszenia skupiającego tak
wiele podmiotów to czas godny szacunku, bowiem wymagający ogromnego wkładu pracy. Nie tylko ze strony kierujących
Związkiem, ale przede wszystkim delegatów, członków Związku, którzy swoją codzienną, często bezimienną pracą budują
pragmatyczny wizerunek organizacji. Uroczystości jubileuszowe
są doskonałą okazją do uhonorowania tej pracy, tych postaw.
Na wniosek prezesa Związku Miast i Gmin Morskich Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: Tomasz Bobin i Sawomir Ruszkowski, Srebrnymi Krzyżami Zasługi – Waldemar
Jaroszewicz i Krzysztof Włodarczyk oraz Złotym Krzyżem
>
Zasługi – Andrzej Królikowski.
5
J ubileuszowe uroczystości w S zczecinie
20 lat Związku Miast i Gmin Morskich
>
Na wniosek prezesa Związku Miast
i Gmin Morskich Ministerstwo Infrastruktury przyznało także swoje odznaczenia
resortowe – Zasłużony Pracownik Morza. Otrzymali je: Kazimierz Furmańczyk, Julian Kołtoński, Jan Matzken,
Robert Skraburski, Andrzej Szczodry
i Stanisław Zieliński.
Odznakami honorowymi Gryfa Pomorskiego udekorowani zostali: Andrzej
Borowiec, Zenon Kozłowski, Bogusław Trzciński oraz Wojciech Pysiak.
Swoje nagrody i medale przyznał także Związek Miast i Gmin Morskich. Laureatami nagrody specjalnej przyznawanej
osobom, które przyczyniły się do założenia Związku Miast i Gmin Morskich, zostali: prof. Witold Andruszkiewicz oraz
Krzysztof Włodarczyk, laureatami Nagrody Związku Miast i Gmin Morskich
im. Przemysława Smolarka – Wiesław
Byczkowski oraz Waldemar Jaroszewicz, natomiast doroczną nagrodę dziennikarską przyznano red. Bogdanowi Tychowskiemu, redaktorowi naczelnemu
i założycielowi portalu Morza i Oceany.
Uroczystości jubileuszowe były także
okazją do uhonorowania medalami okolicznościowymi XX-lecia Związku Miast
i Gmin Morskich. Medale te otrzymali:
Piotr Jania – wiceprezes ZMiGM, Zbigniew Jeszka, Krzysztof Włodarczyk
– były prezes, obecnie delegat ZMiGM,
Eugeniusz Wyrzykowski, Kazimierz
Furmańczyk, Andrzej Jakubowski
– wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego, Wiesław Byczkowski –
wicemarszałek woj. pomorskiego, Piotr
Krzystek – prezydent Szczecina, Paweł Adamowicz – prezydent Miasta
Gdańska, Janusz Gromek – prezydent
Miasta Kołobrzegu, Waldemar Jaroszewicz – były prezes ZMiGM, Witold Andruszkiewicz – ekspert ZMiGM, Marek
Gróbarczyk – poseł do Parlamentu
Europejskiego, Konstanty Oświęcimski – poseł na Sejm RP, Andrzej Borowiec – dyrektor Urzędu Morskiego
w Szczecinie, Tomasz Bobin – dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku, Wojciech
Grzymkowski – dyrektor Portu Morskiego w Mrzeżynie, Andrzej Kasprzak
– prezes MTG SA, Zdzisław Olszewski –
Euroregion Bałtyk, Andrzej Montwiłł.
W imieniu odznaczonych podziękował
prof. Witold Andruszkiewicz, wieloletni
ekspert Związku Miast i Gmin Morskich.
W. Andruszkiewicz złożył serdeczne
podziękowania Zarządowi i prezesom
Związku. – Przed 20 laty byłem wśród
uczestników, którzy właśnie tu, w Szczecinie, założyli Związek – przypomniał W.
Andruszkiewicz. – Związek, który zyskał
swoją działalnością ogromne poważanie, czego wyrazem było m.in. przyjęcie
przez Sejm inicjatywy Związku dotyczącej pierwszej Ustawy o portach i przystaniach morskich. W swoich podróżach
i badaniach poznałem 200 portów świata
i z moich obserwacji wynika, ze najlepszą
organizację mają porty niemieckie: leżąc
w obrębie miasta są zarządzane przez
miasto. Chcieliśmy taki model zarządzania zawrzeć we wspomnianej ustawie,
ale uchwalając ją – „nieco nam ją zepsuto”, wyłączając z niej cztery największe
polskie porty. Teraz nadszedł czas, żeby
Związek, który w ostatnich latach wykazuje ogromny wzrost aktywności, podjął
wysiłek mający na celu umożliwienie
skomunalizowania naszych wszystkich
portów. I osiągnięcia tego celu życzę naszemu Związkowi.
Uroczystości XX-lecia Związku Miast
i Gmin Morskich stały się także okazją do
przedstawienia Memorandum Morskiego przyjętego przez delegatów Związku
na jubileuszowym Walnym Zebraniu Delegatów. Jego treść przedstawił dyrektor
Biura ZMiGM Grzegorz Walczukiewicz.
MEMORANDUM
z okazji 20-lecia
powołania Związku
Miast i Gmin Morskich
przyjęte na XXXIX
Walnym Zebraniu
Delegatów Związku Miast
i Gmin Morskich
w dn. 22 września 2011
Przed 65 laty Eugeniusz Kwiatkowski,
twórca polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej, zainicjował powołanie Związku Gospodarczego Miast Morskich.
Również dziś warto zwrócić się ku
jego idei programu morskiego, obejmującego:
1. Zapewnienie doskonałej infrastruktury transportu rzecznego, kolejowego
i kołowego łączącej porty morskie
z terenami położonymi w głębi kraju
i na południe od Polski, w tym budowy kanału Odra-Dunaj oraz Kanału
Śląskiego łączącego dorzecza Wisły
i Odry.
Prof. Witold Andruszkiewicz, ekspert ZMiGM (z lewej)
i Paweł Adamowicz, prezydent MIASTA Gdańska
6
2. Budowę połączeń transportowych
oraz zagospodarowania walorów
ziem położonych wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego.
Związek Miast i Gmin Morskich
Sygnatariusze porozumienia (od lewej): Tomasz Sowiński, Krzysztof Woś, Elżbieta Marszałek i Andrzej Bojanowski
3. Odbudowę historycznego znaczenia
miast Pomorza Środkowego i Elbląga,
łącznie z zapewnieniem Elblągowi
swobodnego dostępu do morza.
4. Rozwój pomorskiej przedsiębiorczości
i samorządności.
Idee te są wciąż aktualne.
Uczestnicy XXXIX Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin
Morskich deklarują działanie na rzecz
koniecznego podniesienia rangi spraw
morza i społeczności związanych z Bałtykiem. Związek Miast i Gmin Morskich
deklaruje, iż będzie inicjatorem i uczestnikiem przedsięwzięć podejmowanych
w imię tego celu.
Tak, jak najważniejszym atutem Związku Miast i Gmin Morskich jest konsolidacja
sił w celu osiągania stawianych celów, tak
równie ważnym procesem jest pozyskiwanie sojuszników w tej walce na rzecz rozwoju morskości Polski. Dlatego tak ważnym wydarzeniem stało się podpisanie
podczas jubileuszowych uroczystości porozumienia zawartego między Ligą Morską
i Rzeczną, Stowarzyszeniem na rzecz Miast
i Gmin Nadodrzańskich, Związkiem Miast
i Gmin Morskich oraz Związkiem Miast
Nadwiślańskich dotyczącego długofalowej
i wszechstronnej współpracy.
Jubileuszowe uroczystości XX-lecia
Związku Miast i Gmin Morskich zakończył recital Zbigniewa Zamachowskigo
oraz uroczysta kolacja.
>
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
7
J ubileuszowe uroczystości w S zczecinie
8
Związek Miast i Gmin Morskich
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
9
J ubileuszowe uroczystości w S zczecinie
20 lat Związku Miast i Gmin Morskich
>
XXXIX Walne
Zebranie Delegatów
Związku Miast
i Gmin Morskich
Uroczystości poświęcone obchodom XX-lecia Związku Miast i Gmin
Morskich poprzedziły obrady XXXIX
Walnego Zebrania Delegatów Związku
Miast i Gmin Morskich, które odbyło
się w sali konferencyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Obradom przewodniczył Piotr Jania,
wiceprezes Związku. Przyjęto porządek obrad, dokonano wyboru komisji
mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał
i wniosków.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za dwa kwartały 2011 roku
przedstawił dyrektor Biura ZMiGM
Grzegorz Walczukiewicz. Wśród zrealizowanych bądź będących w trakcie
realizacji projektów wskazał na temat
dotyczący Szlaku Latarni Morskich
i spotkanie interesariuszy, które odbyło
się 3 marca br. w Darłowie. Założonym
efektem podjętych prac jest stworzenie wspólnej, wielopłaszczyznowej
oferty turystycznej Szlaku Latarni
Morskich o charakterze ponadregionalnym – z czasem być może międzynarodowym. W minionych miesiącach
kontynuowane były cykliczne takie
przedsięwzięcia jak III Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej Euro Sea 2011, tym
razem finał rozegrany został w Darłowie, oraz XI edycja konkursu „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna”, którego
finał odbył się we wrześniu w Sopocie.
W maju z kolei odbyło się w Gdańsku
III Forum Miast Szlaku Bursztynowego, w Gdańsku zorganizowane zostało
również – w ramach projektu MICORE
– seminarium poświęcone systemowi
wczesnego ostrzegania przed skutkami sztormów oraz seminarium doty-
czące Strategii Rozwoju Transportu do
2020 r.
Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich, skoncentrował się w swojej wypowiedzi na potrzebie wzrostu aktywności członków
Związku. Choć są przykłady wskazujące
na duże zaangażowanie delegatów –
by wskazać na prace związane z ustawą o portach czy międzynarodową
wystawę bursztynu – to niezbędny jest
do budowania efektów w dłuższym
okresie wzrost tej aktywności. Dlatego m.in. pomimo dotychczasowych
trudności – podkreślił A. Bojanowski
– z determinacją będę dążył do powołania zespołu roboczego ds. turystyki.
Niejako w odpowiedzi na te słowa delegat Jerzy Wcisła wystąpił – w ramach
popularyzacji turystycznych walorów
Polski – z projektem organizacji spływu południowym Bałtykiem i polskimi
rzekami.
Projekt programu działalności Związku na rok 2012 przedstawił dyrektor Biura Grzegorz Walczukiewicz.
Przedstawiony został również projekt
planu dochodów i wydatków na 2012
rok oraz treść Memorandum Morskiego
związanego z trwającą prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej.
Po dyskusji i zgłoszonych wnioskach
delegaci Walnego Zebrania podjęli
uchwały w sprawie przyjęcia Memorandum, programu działalności Związku oraz
poparcia działań na rzecz pogłębienia toru
wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m. W końcowej części obrad
Walnego Zebrania Delegatów prezentację
firmy Saur Neptun Gdańsk przedstawił dyrektor generalny Zbigniew Maksymiuk.
Omówił również różne formy współpracy
oraz szeroką gamę produktów oferowaną
przez Saur Neptun Gdańsk.
R o m a n Ko l i c k i
PARTNERZY UROCZYSTOŚCI 20-lecia ZMiGM
10
Związek Miast i Gmin Morskich
ZGMM – ZMIGM
Doświadczenia
i przyszłość
dr Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni,
„N
iepowtarzalny charakter Miasta,
jego tożsamość określone są przez
sąsiedztwo morza; Gdynia otwiera się na świat, na gospodarkę i kulturę
innych nacji, jest miastem obieżyświatem,
wiecznie młodym i wiecznie szukającym.
Te wartości muszą się na powrót odrodzić”.
Sąsiedztwo morza to również sąsiedztwo z „każdym” miastem nadmorskim,
a szczególnie z nadmorskim miastem polskim. Z powodów historycznych, Polska
nie miała w tym zakresie tradycji, porównywalnych np. do tradycji Hanzy. Nie do
przecenienia był więc jedyny praktycznie
przykład współpracy miast nadmorskich
– powstanie Związku Gospodarczego
Miast Morskich.
Inicjatorem powstania ZGMM był
inż. Eugeniusz Kwiatkowski, delegat rządu
ds. odbudowy Wybrzeża, Honorowy Obywatel Gdyni.
„Odbudowa miast morskich, rozwój
handlu wewnętrznego i międzymiastowego, rozbudowa urządzeń komunikacyjnych lądowych i morskich obsługujących
potrzeby tych miast i osiedli turystycznych
nadmorskich, rozwój własnego przemysłu
miejskiego, rozwój turystyki nadmorskiej,
wychowanie morskie i propaganda morska, popieranie tych przejawów kulturalnych, które są charakterystycznie związane
z morzem”
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
Tak określona wizja Związku, wpisana
do statutu ZGMM, wieńczy dwadzieścia
lat pracy E. Kwiatkowskiego dla państwa.
Warto przypomnieć, że E. Kwiatkowski objął
w 1926 r. resort przemysłu i handlu, stając
się twórcą Polski morskiej, a więc państwa
silnego i niepodległego – w realiach II RP.
I Zjazd Związku, w lipcu 1946 r. w Gdańsku, skonsolidował wokół wizji E. Kwiatkowskiego 18 miast morskich. Gdynia
przystąpiła do Związku w kwietniu 1946 r.
W realiach PRL nie było jednak przyzwolenia na niezależne, a tym bardziej patriotyczne, organizacje. ZGMM nie został
uznany i zarejestrowany – przestał istnieć.
E. Kwiatkowski otrzymał zakaz przebywania na Wybrzeżu.
Kustoszem pamięci o ZGMM był śp.
dh. Witold Bublewski – najbliższy współpracownik E. Kwiatkowskiego, sekretarz
generalny Komitetu Organizacyjnego
Związku Gospodarczego Miast Morskich
– członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Dyskusje programowe o roli
miast morskich, inspirowane przez dh. W.
Bublewskiego w PTN i na łamach kwartalnika „Nautologia”, były znane samorządowi Gdyni. Z inicjatywy ówczesnego
wiceprezydenta miasta – Ryszarda Toczka
– członka PTN – Zarząd Miasta Gdyni zdecydował – w kwietniu 1991 r. – o restytucji ZGMM.
Samorządność miast –
to również budowa
i pielęgnacja ich tożsamości.
Ludzka potrzeba
określenia się: „kim jestem?”
i „kim chcę być?” –
udziela się również
wspólnotom samorządowym.
Szczególnie miastom –
kolebkom cywilizacji.
Dwadzieścia lat temu
nie było to łatwe. Skala
problemów, przed którymi
stanęły miasta – jest obecnie
trudna do wyobrażenia.
Działania samorządu Gdyni
– ukierunkowane Deklaracją
Programową Gdyńskiego
Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” – zmierzały
do wyraźnego określenia
tożsamości Gdyni.
Uznano, że przywrócenie Związku
będzie nie tylko zadośćuczynieniem dla
inicjatorów jego powstania, ale przede
wszystkim – znakomitym rozwinięciem
wizji E. Kwiatkowskiego – już w realiach III
RP, a więc i samorządu miast.
Rada Miasta Gdyni, Uchwałą nr
XXIV/167/91 z 24 kwietnia 1991 r.
w sprawie odtworzenia Zwiazku, zdecydowała o zorganizowaniu II Zjazdu ZGMM
w Gdyni, podczas Święta Morza w czerwcu 1991 r., a także o przystąpieniu Gdyni
do Związku.
Do pracy nad reaktywacją Związku
delegowano radnych: dr. inż. Jerzego
Biedrzyckiego – przewodniczącego Rady
Miasta, prof. dr. Zygmunta Polańskiego – wiceprzewodniczącego Rady Miasta i R. Toczka – wiceprezydenta miasta.
Działania Rady Miasta Gdyni poparły rady
miast Sopotu i Gdańska, odpowiednio:
25 i 30 kwietnia.
Powstały warunki do reaktywacji –
27 maja 1991 r. w Sopocie – Komitetu Organizacyjnego Związku w składzie: Jacek
Starościak – prezydent Gdańska, Henryk
Ledóchowski – prezydent Sopotu, Ryszard
Toczek – wiceprezydent Gdyni i śp. Witold
Bublewski – sekretarz generalny ZGMM.
Charakterystyczne, że współpraca
naszych miast zapoczątkowana została >
11
ZGMM – ZMIGM
Doświadczenia i przyszłość
> w rocznicę pierwszych od ponad pół wieku
wolnych wyborów samorządowych.
Działania Komitetu wsparli przedstawiciele zarządów miast z całego Wybrzeża –
od Szczecina po Elbląg.
Potrzeba działań samorządów lokalnych, służących optymalnemu zagospodarowaniu przestrzeni nadmorskiej –
udzieliła się również gminom wiejskim.
Uznały one, że cel ten osiągnie się w ramach związku komunalnego – roboczo
nazwanego Związek Miast i Gmin Morskich, również odwołujacego się do tradycji ZGMM. Powstała grupa inicjatywna na
rzecz ZMiGM.
Przedstawiciele obu komitetów organizacyjnych porozumieli się, że powołana
będzie organizacja łącząca obie inicjatywy.
Wspólnie też zorganizowano Walny
Zjazd Związku Miast i Gmin Morskich
w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni – 30 czerwca 1991 r.
Walny Zjazd zaszczycił premier rządu
RP – Jan Krzysztof Bielecki oraz ówczesny
wojewoda gdański – śp. Maciej Płażyński.
Aby potwierdzić gotowość Gdyni do
udziału w przedsięwzięciach ważnych dla
Polski morskiej, Rada Miasta Gdyni podjęła w 1992 r., uchwałę o przystąpieniu do
ZMiGM.
Dwudziestolecie działalności ZMiGM
potwierdza zasadność jego istnienia. Przede wszystkim udało się skonsolidować
miasta i gminy morskie – przed uchwaleniem ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich. Samorząd terytorialny uczestniczy – choć w ograniczonym
zakresie – w powoływaniu podmiotów
zarządzających portami i przystaniami
morskimi. Te ostatnie mogą być przejęte
przez gminy.
Dyskusja publiczna nad statusem portów morskich – ich potencjałem dla tworzenia multimodalnych węzłów logistycznych, hubów portowych, ich wpływie na
rozwój miast i regionów – a także miejskich i regionalnych stref funkcjonalnych –
rozwija się. Aktywność naszego Związku
jest ważna, gdyż nie powstały dotychczas
żadne struktury czy fora współpracy polskich portów morskich. Nie dość aktywne
są też rady interesantów portów morskich.
Kieruje nami potrzeba podniesienia konkurencyjności polskich portów – nie tylko
przez proces prywatyzacji terminali portowych – ale przez związanie portów morskich
z zapleczem: gospodarką i przestrzenią miejską, regionalną i narodową, a także z krajami
pozbawionymi dostępu do morza.
12
„Porty morskie i Miasta muszą być wciąż
wpatrzone w jeden zasadniczy cel, a celem
tym jest rozwój gospodarstwa narodowego … pomnażanie potęgi państwa…Bo
morze ma odtąd stanowić bogactwo całej
Polski, nie zaś polskiego wybrzeża.”
Tak wyrażona myśl E. Kwiatkowskiego
jest wciąż aktualna.
Co więcej – wobec integracji europejskiej, realizowanej poprzez struktury
i programy Unii Europejskiej, szczególnie
Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, wizja ta ma wymiar zadania, a nawet
zobowiązania międzynarodowego.
W interesie lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim – zabiegamy o poprawę dostępności komunikacyjnej portów
morskich. Najbardziej spektakularnym
przykładem aktywności naszego Związku jest uporczywy i skuteczny lobbing na
rzecz budowy autostrady A1. Budowa ta,
chociaż rozpoczęta, ma wciąż wydłużany
termin zakończenia. Skupiajmy uwagę na
tej „inwestycji polskiej racji stanu”. Aktualnie znajdujemy się w kulminacyjnym
momencie dyskusji nad przyszłą siecią
transportową TEN. Związek nasz zabiega
o najważniejsze dla gospodarki morskiej
inwestycje transportowe. Jesteśmy więc
przygotowani do adekwatnego wsparcia
polskich negocjatorów podczas debat nad
integracją europejską w okresie 2014-2020
na forach decyzyjnych Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Wspólnie
z innymi związkami miast – a szczególnie
Stowarzyszeniem Miast Autostrady Bursztynowej – uczestniczymy w Komitecie
Monitorującym Korytarza Transportowego
Północ-Południe. Korytarz ten łączy Europę
Środkową i Bałtycką. Naturalnym łącznikiem stają się więc porty w Gdyni i Gdańsku
– jako centralne ośrodki logistyczne w handlu globalnym. Naszymi sojusznikami stały
się – od ubiegłego roku – samorządy regionalne, szczególnie województwa pomorskiego, rozwijając inicjatywę Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
Równie pozytywnie oceniamy wiele
innych inicjatyw ZMiGM, jak np. Forum
Inicjatyw Miast i Gmin Morskich, Sejmik
Morski, Forum Miast Szlaku Bursztynowego. Sukcesem samym w sobie jest
działalność wydawnicza Związku. Warto
rekomendować zawsze interesujący „Czas
Morza”. Czasopismo to popularyzuje aktywność mieszkańców miast i gmin nadmorskich. Związek służy więc zachowaniu
specyficznych nadmorskich zawodów
i działalności.
Innym widocznym zadaniem Związku
jest poszerzanie atrakcyjnych przestrzeni
nadmorskich – miejskich, turystycznych
czy rekreacyjnych. Jest to ważne dla podnoszenia jakości nadmorskiego krajobrazu,
a więc jakości życia w miastach i gminach
nadmorskich
Musimy również reagować na trendy i działania zagrażające utrzymaniu
potencjału gospodarki morskiej. Nawet
w wymiarze międzynarodowym, np. budowa rurociągu Nordstream, ograniczenia
wolności żeglugi na Zalewie Wiślanym,
ograniczenia w racjonalnej eksploatacji
żywych zasobów morza.
Możemy wspólnie przygotować programy i działania, zachowujące a nawet
podnoszące efektywność „uprawy morza”.
Możemy wspólnie wdrażać nowatorskie
formy kształcenia zawodowego, partnerstwa publiczno-prywatnego czy wysokich
technologii.
Obok zadań Związku, angażujących
polityków, administrację publiczną, środowiska akademickie czy organizacje gospodarcze – rozwijajmy pola aktywności
społeczności lokalnych czy organizacji
pozarządowych.
Wspólnie musimy wreszcie wypracować narodowy „sposób na Bałtyk”. Jesteśmy największym państwem regionu
– pod względem liczby ludności. Polacy
mają prawo i możliwości uczestnictwa
w budowie „Europy Bałtyckiej – Regionu
Europy XXI wieku”. Potencjalnym beneficjentem Bałtyku jest każde miasto polskie.
Szukajmy sojuszników: Związek nasz
już dzisiaj może być swoistym „klubem
morskim” Związku Miast Polskich czy „klubem polskim” Związku Miast Bałtyckich.
Kluczem są aktywne i przedsiębiorcze
miasta i gminy morskie, dostępne dla
mieszkańców z południa Polski i Europy,
czyste i bogate morze, atrakcyjne plaże
i „fora morskie”, rozwinięta infrastruktura
komunikacji, rekreacji i sportów, czyste
„przemysły morskie”, sieci współpracy.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim dotychczasowym władzom Związku,
delegatom miast i gmin, ekspertom, pracownikom biura i redakcji „Czasu Morza” –
za pierwsze dwadzieścia lat działalności.
Życzę jednocześnie, abyśmy osiągali
wszystkie ważne dla nas cele.
D r W o j c i e c h Sz c z u r e k
Prezydent Gdyni
P r e z e s S t o wa r z y s z e n i a
Autostrady Bursztynowej
Związek Miast i Gmin Morskich
S opocki f ina ł X I konkursu
NATURA 2000 –
ekologiczne dziedzictwo
twojego regionu
Już po raz jedenasty Związek Miast i Gmin Morskich zorganizował konkurs pn. „Morze a moja
duża i mała Ojczyzna”. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „NATURA 2000 – ekologiczne
dziedzictwo twojego regionu”, a patronowali mu: minister edukacji narodowej Katarzyna Hall,
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
P
rzypomnijmy, że celem konkursu jest popularyzacja działalności
i dokonań artystycznych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
z terenu całego polskiego wybrzeża.
Tworzywem do tej działalności jest budowa świadomości wspólnego dziedzictwa morskiego i jego ochrona. To także
poznawanie przez młodzież tradycji
społeczności nadmorskich, kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej
opartej na kulturze, zwyczajach i tradycji
oraz umiejętność odnajdywania i identyfikacji tradycji morskiej w regionie.
Na konkurs wpłynęły dziesiątki prac
w takich kategoriach jak wiersz, proza,
malarstwo, grafika i rysunek oraz fotografia. Komisja konkursowa miała, jak
zwykle, dużo pracy, bo poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, choć
tym razem nie we wszystkich kategoriach spłynęło bogactwo prac. Werdykty jednak zapadły i laureatów oraz ich
opiekunów Związek Miast i Gmin Morskich zaprosił na uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród,
który tym razem odbył się w Sopocie,
w dniach 8-9 września.
Młodzież wraz z opiekunami z całego polskiego wybrzeża przyjechała
do Sopotu w czwartek 8 września i zamieszkała w Centrum Szkoleniowo-
-Rehabilitacyjnym Politechniki Gdańskiej. Przygodę z Sopotem uczestnicy
finału konkursu rozpoczęli od pieszej
wyprawy szlakiem skarpy sopockiej.
Przewodniczką w tej wędrówce była
Małgorzata Gładysiewicz, która
przybliżyła młodzieży wiele ciekawych
historii związanych z tym terenem. Finał wędrówki przypadł na Grodzisko
w Sopocie, gdzie młodzieżą zaopiekowała się Małgorzata Karnowska,
żona prezydenta Sopotu. Dzięki niej
i animatorom z Grodziska w Sopocie
młodzież miała możliwość zapoznania
się z życiem mieszkańców nadmorskich regionów w minionych wiekach. >
Laureaci konkursu w Sopocie
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
13
S opocki f ina ł X I konkursu
Laureaci XI edycji konkursu plastyczno -litera
a
i
f
a
r
g
foto
Sonia Pą k
III miejsce –
Karol Tymoszewski
II miejsce –
W yróżnienie
Krzyszczyk
I miejsce – Dominika
owak
– Joanna N
14
W yróżnienie
– N atalia Hinz
z
s
r
e
i
w
Anna Zdrojewska
II miejsce –
W yróżnienie
Cieślak
I miejsce – Paulina
– Kasia M alinowska
Aleksandra
III miejsce –
W yróżnienie
Rymczuk
ń ska
– Patrycja Kasi
Związek Miast i Gmin Morskich
KA łdus
I miejsce – Justyna
N atalia Stubba
II miejsce –
W yróżnienie
– Anna W ójcik
W yróżnienie
W yróżnienie
o
w
t
s
r
mala
ackiego „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
a
z
o
r
p
Świacki
I miejsce – Krystian
,
a
k
i
f
a
gr
rysunek
h
Ada Banac
II miejsce –
Czepukaj ć
– Zuzanna
itkowska
– Paulina W
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
łtonowska
Klaudia Ko
III miejsce –
onika Kloc
I miejsce – M
asiak
M artyna M
II miejsce –
15
S opocki f ina ł X I konkursu
NATURA 2000
– ekologiczne dziedzictwo twojego regionu
> W jakich domach mieszkali, jak się
ubierali, jak żyli i... walczyli, bowiem
także arkana sztuki strzelania z łuku
były tematem prezentacji. I choć deszczowa pogoda nieco pokrzyżowała
plany, to nie zrezygnowano z ogniska
i wspólnej biesiady w tej historycznej
scenografii grodziska sprzed lat ...
Wieczór upłynął młodzieży na spacerze po sopockim molo i jego atrakcjach.
Drugi dzień pobytu w Sopocie to kulminacja emocji konkursowych. W sali
Państwowej Galerii Sztuki spotkali się
laureaci konkursu, ich opiekunowie
oraz organizatorzy. W uroczystym finale wzięli także udział: Beata Wolak
z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Magdalena Małek z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sopocie oraz Dorota
Sypień i Radosław Szewczyk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Sponsorami finału byli: Urząd Miejski w Sopocie i Urząd
Miejski w Gdańsku oraz firmy Ziaja
i Lonza Nata.
Uczestników finału powitał Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor Biura
Związku Miast i Gmin Morskich, a zaproszeni goście pogratulowali laureatom sukcesów, podkreślając dużą rolę
takich projektów jak konkurs „Morze
a moja duża i mała Ojczyzna” w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.
I wreszcie część uroczystości o największym ciężarze emocjonalnym – ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród.
I choć jak to zwykle bywa w takich
sytuacjach, były i rozczarowania, to
dominowała radość i zadowolenie
zarówno z zajętych miejsc, jak i wspaniałych nagród. Nic więc dziwnego, że
nierzadkie były deklaracje dotyczące
udziału w przyszłorocznej edycji konkursu. A finał tego konkursu odbędzie
się w mieście, z którego wywodzi się
tegoroczny laureat konkursu w kategorii proza. Tak więc na finale XII edycji
konkursu „Morze a moja duża i mała
Ojczyzna” w 2012 roku spotkamy się
w Szczecinie...
16
W „Grodzisku w Sopocie”
Podczas uroczystości wręczenia nagród
Nagrody i dużo radości
Związek Miast i Gmin Morskich
Laureaci XI edycji konkursu plastyczno-literackiego
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
KONKURS PLAST YCZNY
Kategoria
KONKURS LITER ACKI
fotografia
I miejsce – Paulina Cieślak
wiersz
I miejsce – Dominika Krzyszczyk
„Bez szans”
Zespół Szkół w Sztutowie
II miejsce – Karol Tymoszewski
Zespół Szkół w Sztutowie, opiekun: Joanna Hulanicka
Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim,
opiekun: Helena Janikowska
II miejsce – Anna Zdrojewska
„Bezmyślność”
III miejsce – Sonia Pąk
Zespół Szkół w Sztutowie, opiekun: Joanna Hulanicka
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
opiekun: Elżbieta Rutkowska
III miejsce – Aleksandra Rymczuk
„Impresja”
Wyróżnienie – Joanna Nowak
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu,
opiekun: Bożena Nowak
Wyróżnienie – Natalia Hinz
Gimnazjum im. Ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie,
opiekun: Irena Olszewska
Kategoria
grafika, rysunek
Zespół Szkół Morskich w Darłowie, opiekun: Anna Idasiak
Wyróżnienie – Patrycja Kasińska
„Moje miejsce”
Zespół Szkół Morskich w Darłowie, opiekun: Anna Idasiak
Wyróżnienie – Kasia Malinowska
„Pszczółkowska okolica”
Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach, opiekun: Alicja Gąszczyk
Kategoria
I miejsce – Krystian Świacki
proza
Zespół Szkół nr 2 w Darłowie, opiekun: Bożena Galińska
II miejsce – Ada Banach
Publiczne Gimnazjum w Stegnie, opiekun: Aniceta Danter
Wyróżnienie – Karina Rochowiak
Zespół Szkół w Darłowie, Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Lotników
Morskich, opiekun: Joanna Komorowska
Kategoria
malarstwo
I miejsce – Justyna Kałdus
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
opiekun: Elżbieta Rutkowska
II miejsce – Natalia Stubba
Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach, opiekun: Alicja Gąszczyk
III miejsce – Patrycja Koreike
Publiczne Gimnazjum w Pucku, opiekun: Ludwika Dębicka
Wyróżnienie – Anna Wójcik
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
opiekun: Ewa Bielec
Wyróżnienie – Zuzanna Czepukajć
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
opiekun: Ewa Bielec
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
Kategoria
I miejsce – Monika Kloc
„Fuks”
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Szczecinie
II miejsce – Martyna Masiak
„EKO – BIBLIA”
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim,
opiekun: Elżbieta Rutkowska
III miejsce – Klaudia Kołtonowska
„Odkrywcy”
Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim,
opiekun: Beata Kwaśniewska
Wyróżnienie – Paulina Witkowska
„Moja przygoda z fokami”
Miejskie Gimnazjum w Darłowie,
opiekun: Ewa Majdańska
Wyróżnienie – Klaudia Wojciechowska
„Fabryka Farb”
Miejskie Gimnazjum w Darłowie,
opiekun: Joanna Komorowska
17
S opocki f ina ł X I konkursu
Laureaci XI edycji konkursu plastyczno-literackiego
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”
proza
„Fuks”
C
Kategoria
złowiek przez całe życie szuka
swojej tożsamości. Podobnie jest
z łabędziami. Moja historia to
dowód na to, jak nieobliczalne są koleje losu i jak życie zwierząt przeplata się
z ludzkim.
Nie dane mi było poznać rodziców.
Odkąd pamiętam, zawsze obracałam się
w towarzystwie nietoperzy. Wielu może
to wydawać się dziwne, jednak to rodzina Ferdynanda Mroka z gatunku Nocka
Rudego zamieszkującego tereny Szczecina-Zdroje obdarzyła mnie ciepłem i zaufaniem. Ale zacznijmy od początku.
Moja matka pochodziła z rodu łabędzi krzykliwych, lecz z natury była
cicha i miła. Do Polski, nad Bałtyk przyleciała z dalekiej Afryki. Wraz z rodziną
miała spędzić tu spokojnie zimę. Nie
groziło im żadne niebezpieczeństwo,
gdyż łabędzie krzykliwe w całej Unii
Europejskiej, niezależnie od granic,
są objęte Dyrektywą Ptasią – programem Natura 2000. Pech chciał, że w to
samo miejsce nadleciały łabędzie nieme. Z początku nic nie zapowiadało
nadciągającej katastrofy. Oba gatunki
zachowywały się w stosunku do siebie neutralnie. Jednak nie mogło to
trwać długo. Pewnego poranka moja
matka spotkała samca z drugiego stada (łabędzia niemego). Była to jedna
z najlepszych partii do wzięcia. Miłość
uderzyła w nią niczym grom. Jego
urzekła piękność duszy i mądrość mojej matki. Od tej pory byli nierozłączni.
Każdego zimowego poranka odbywali
długie, romantyczne spacery. Do czasu.
Rodzina mojej matki głośno wyraziła
18
I miejsce
– M onika Kloc
swój sprzeciw. Zabroniła spotykać się
młodym. Prawdziwą przyczyną depresji matki była ucieczka ukochanego Romea znad Bałtyku. Wiele tygodni zajęło
Julii pozbieranie się. Nie dosyć, że cierpiała z powodu nieszczęśliwej miłości,
to jeszcze rodzina naciskała, by związała się z innym samcem należącym do
stada. Apponides, mimo wybuchowego charakteru, był odważny i waleczny.
On zakochał się w mojej matce. Dlatego
cały czas ją wspierał, próbując tym sposobem ją zdobyć. W końcu Julia uległa
i połączyła się z Apponidesem. Nie była
jednak szczęśliwa, mino całej miłości,
jaką darzył ją mój ojciec. Przyszedł czas
składania jaj. Moja matka uparła się, że
złoży je tu, nad Zalewem Szczecińskim.
Rodzina, nie chcąc pogarszać sytuacji,
niechętnie się zgodziła. Kiedy przyszedł
czas wylęgu, w Julii coś pękło i opuściła
gniazdo. Nigdy już jej nikt nie zobaczył.
To wstrząsnęło moim ojcem. Nie mógł
pogodzić się z tą stratą. Tułał się od
brzegu do brzegu. W końcu popełnił
samobójstwo. I tak już nie pokochałby innej łabędzicy. Osobniki z naszego
gatunku kochają tylko raz. Natomiast
klan łabędzi krzykliwych pospiesznie
odleciał.
Zapewne interesuje Was, co stało się
z małymi łabędziami? Z czterech jaj po
wykluciu przeżyłem tylko ja. I to dzięki
człowiekowi. Wiem co pomyślicie! Przecież ten gatunek potrafi tylko niszczyć
i grabić, skazując nas, zwierzęta, na
śmierć. Jednak to człowiekowi zawdzięczam życie.
Pan Leszek, wędrując nad Zalewem,
przez przypadek mnie odnalazł i nie
zostawił bez pomocy. Na szczęście był
zaangażowany w projekt Natura 2000
i wiedział, co robić. Wszyscy młodzi ekolodzy troskliwie się mną zaopiekowali.
Pomimo strachu, że mogę nie przeżyć,
robili wszystko, abym swoje dzieciństwo spędził w rodzinnej i radosnej atmosferze. Cały czas rozpieszczali mnie
i dokarmiali przeróżnymi smakołykami.
Pokochałem ich z całego serca. Jednak
to Leszek pozostanie dla mnie na zawsze
prawdziwym ojcem.
Muszę Wam jeszcze opowiedzieć, jak
spotkałem nietoperza Waldka, który też
objęty jest ochroną programu Natura
2000.
Mimo całej dobroci ludzi, wciąż miałem zranioną duszę. Często wędrowałem
wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i rozmyślałem nad swoim nędznym losem. Kiedy tak wędrowałem pewnej nocy, chcąc
podzielić los mojego nieszczęsnego ojca,
usłyszałem stłumione szepty:
– Czy ty wiesz co ona wymyśliła? Że
się z nią ożenię! Rozumiesz?!
– Nie możesz być dla niej tak surowy.
Wiesz jakie są sroki. Pogada i jej przejdzie.
– Zwariowałaś? Już trzeci tydzień nie
daje mi spać! Jak mam więc polować
w nocy? Hej co to za szmer?!
– Cicho!
– Ej, a może to ten nawiedzony derkacz? Podobno Puchacz Koziogłowa
widział jak wczoraj ten wariat udawał
koguta.
Związek Miast i Gmin Morskich
Przyznajcie sami, że ta rozmowa była
dość niesamowita jak dla mnie. Dlatego,
aby nie zostać zdemaskowanym, próbowałem wymknąć się po angielsku
i uciec. Niestety, zaczepiłem nogą o konar i runąłem na ziemię jak długi. Na
moje szczęście zwierzęta prowadzące
dialog nie były zbyt płochliwe i zainteresowały się intruzem, czyli mną.
– A to co dopiero? Derkacz chce być
dzisiaj łabędziem? – zapytał ironicznie
nieznany stwór.
– Ależ ja jestem łabędziem – odpowiedziałem rozżalony. – Natomiast ty
wyglądasz jak upiór!
– I co jeszcze? Ja nazywam się Waldek
Mrok z rodu Mroków, z ojca Ferdynanda
gatunku Nocka Rudego, a to moja siostra
Kasztanka z tej samej rodziny.
Ta wiadomość tak mnie poruszyła, że
zemdlałem. Jednak poczciwe nietoperze
wiersz
nie zostawiły mnie bez pomocy i doprowadziły do porządku. Od tej pory zaprzyjaźniłem się z Nockiem Rudym i spędzałem z nim dużo czasu. Nie przeszkadzało
mi, że wiedziecie nocy tryb życia.
Z łatwością przerzuciłem się na funkcjonowanie w nocy. Pomimo moich
licznych dziwactw Waldek i jego rodzina
w pełni mnie zaakceptowali.
Nadal jednak nie potrafiłem odnaleźć mojej drugiej połówki. Natomiast
stałem się częstym odbiorcą licznych
listów miłosnych, zwłaszcza od namiętnych gołębic. Waldek wciąż nie potrafił
sobie poradzić z natrętną sroką Gnojolidą. Nieważne. Wreszcie czuję się szczęśliwy. Czasami odwiedzam Leszka i jego
przyjaciół. Regularnie także dowiaduję
się o nowych kierunkach rozwoju Natury 2000. Mimo że powinienem dawno
odlecieć do Afryki, nie chcę teraz odby-
wać tej podróży. Czuję, że tu jest moje
miejsce. Kocham Zalew Szczeciński.
Podczas pobytu wśród pasjonatów
przyrody dowiedziałem się wszystkiego
o Naturze 2000. Zrozumiałem, że dzięki
niej człowiek do reszty nie zdegradował swojego środowiska. Najlepsze jest
w Naturze 2000 to, że nie zna ona żadnych sztucznych granic, które wytyczyli
ludzie. Nieważne czy to Grecja, Belgia
czy Polska. Wszędzie przyroda jest chroniona tak samo. Dzięki temu programowi
nie wyginęło wiele cennych gatunków.
Niezależnie czy to ptak, ssak czy owad,
a nawet roślina. Natura 2000 chroni nie
tylko małe obiekty przyrody, lecz także
te ogromne.
Dziękuję Wam, ludzie za to, co dla nas,
zwierząt, robicie. Natura 2000 to piękna
idea i wszyscy powinnyśmy się do niej
przyłączyć. Niezależnie od gatunku.
Kategoria
I miejsce
– D ominika Krzyszczyk
„Bez szans”
I po co to wszystko unicestwiać?
Stawiać – by zburzyć, dbać – by rujnować, chronić – by przywłaszczyć.
Te barwy okalające każdą roślinę przeprowadzającą reakcje niedopisania są skarbem...
Chowam do kuferka aksamitny promień słońca powodujący
wzrost każdego organizmu.
Pielęgnuję w sobie wspomnienia dawnej krainy, pełnej fluorescencyjnych kolorów produkowanych przez
przeróżne pasożyty.
Przypominam w myślach chwile, gdy mając pięć lat rozmawiałam z czerwoną biedronką ...
Zawijam się w kłębek – i płaczę.
Płaczę, spoglądając przez szybę na czarny krajobraz ruiny.
Istotnego rozwoju czegoś innego niż motywująca technologia
przyszłości.
Rozwoju trutki, która potrafi skazić każdy metr, każdy urywek
wspomnień – powierzchni, dziecka.
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
Płaczę – bo wiem, że to nie wróci – płaska wielmożność nie
ustąpi miejsca żółto-zielonej trawiastej powierzchni.
Nie wypuści na pstryknięcie palcem wielkiej sosny, w której niegdyś ukrywałam zardzewiały klucz do piwnicy
babci z konfiturami ...
Nie pomoże w odbudowie zabudowanego sobą obszaru.
Płaczę – bo wiem, że zrobiły to osoby, które znam.
Przyczyniły się do tego zawistne nitki splątanych myśli w planowaniu generalnych porządków w mym umyśle,
mających na celu zawieszenie etykietki „koniec z dzieciństwem”
– w ramach przyzwyczajenia do brutalności.
Chwiejąc się raz w prawo, raz w lewo próbując zebrać urywki poszarpanych marzeń o ...
... o domku na drzewie.
Na drzewie, którego nie ma! Które zabito!
Unicestwić – wyimaginowany świat dziecka, wspomnienia i ...
... i las.
19
O dpust św. P iotra i P aw ł a
Morska Pielgrzymka Rybaków Odpust św. Piotra i Pawła
w puckiej farze ma tradycje
sięgające średniowiecza. Na
trwałe wpisał się w miejski
kalendarz. Jest to jeden
z ważniejszych dni w roku dla
każdego Kaszuby.
R
ybacka pielgrzymka jest jedyną
w Polsce zainicjowaną w 1981 r.
przez proboszcza ks. Gerarda Makowskiego z Aleksandrem Celarkiem
– szkutnikiem. Wcześniej rybacy piel-
grzymowali do obecnego Sanktuarium
Maryjnego w Swarzewie.
W piękny słoneczny dzień 25 czerwca br. rybackie jednostki z Kuźnicy,
Władysławowa, Jastarni, Chałup, Juraty i Helu, mieszkańcy oraz turyści,
którzy zjeżdżają z różnych stron kraju,
mieli możliwość uczestniczenia w tej
wyjątkowej uroczystości, która oprócz
głównego, religijnego znaczenia, jest
też ogromną atrakcją.
Na wodach Zatoki Puckiej odbyło się
nabożeństwo. Następnie w uroczystym
szyku wszystkie łodzie rybackie, pięknie kolorowo na ten dzień ustrojone,
wpłynęły do portu. W plenerze, przy
murach fary, odbyła się koncelebrowana
msza św. przez ks. abpa Sławoja Leszka
Głódzia. Była to msza dziękczynna za dar
beatyfikacji papieża Jana Pawła II.
Po mszy św. na tzw. Zielonej Plaży,
na scenie miejskiej odbyły się występy
artystyczne. Gwiazdą popołudnia był
zespół Redlin, który wspaniale zabawiał
uczestników pielgrzymki.
Atrakcją były również stoiska kaszubskie, na których panie z puckiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
prezentowały smaczne potrawy kuchni
regionalnej.
Jak co roku nie zabrakło stoisk twórców ludowych i rzemieślników oraz typowych stoisk odpustowych.
Na zakończenie pielgrzymki, w porcie rybackim, proboszcz puckiej parafii
wraz z mieszkańcami pożegnał rybaków
łodziowych, którzy z religijną pieśnią na
ustach – „Barką”, niesieni spokojem wód
Zatoki Puckiej, odpłynęli do macierzystych portów.
Patronat medialny nad imprezą sprawowali Związek Miast i Gmin Morskich,
Radio Gdańsk S.A. i Telewizja TTM Wejherowo.
I w o n a Ko n k e l
Z dj ę c i a :
I w o n a Ko n k e l ,
W i o l e ta Wa l a s e k
20
Związek Miast i Gmin Morskich
CZERWCOWE UROCZYSTOŚCI
Święto to obchodzone
jest w naszej miejscowości
od 1987 roku, z chwilą
utworzenia parafii.
Od 2008 roku uroczystość
tę, wspólnie z rybakami,
organizuje Stowarzyszenie
Rozwoju Miejscowości Jantar.
Uroczystość łączy tradycję
z potrzebą organizowania
imprez promujących naszą
miejscowość. Organizacja
tego święta jest możliwa
dzięki środkom finansowym
z gminy Stegna, sponsorom,
ogromnej pracy członków
Stowarzyszenia i rybaków.
Dzień Rybaka
Święto Jantaru
W
latach 2008-2009 uroczystość
odbywała się na placu przed
kościołem, jednak ogromna
popularność święta spowodowała przeniesienie go na teren boiska wiejskiego.
Również w tym roku stawiły się rzesze
mieszkańców naszej gminy i powiatu
oraz liczni turyści.
Jak zawsze obchody Dzień Rybaka
Święta Jantaru odbyły się 29 czerwca
Po mszy – tradycyjna Agapa – rybacy
rozdawali wszystkim przybyłym rybę –
wędzoną flądrę. Następnie w korowodzie z Neptunem i Prozerpiną, w rytmie
harcerskiej orkiestry dętej z Żurawicy, ok.
1200 osób dotarło na miejsce uroczystości. Oficjalnie Dzień Rybaka Święto
Jantaru otworzyła wójt gminy Stegna
Na zdjęciu: Z Prozerpiną (Iwona Błońska) i Neptunem (Zbigniew Pyra)
wójt gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska,
aktywny członek Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Jantar
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
Jolanta Kwiatkowska. Na boisku, po obu
stronach sceny, znajdowały się stragany
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości
Jantar. Wśród nich potrawy z ryb, w tym
potrawa regionalna, m.in. łosoś bałtycki
solony, wędzony łosoś i flądra.
Nie zabrakło też straganów z wyrobami z bursztynu. Zaprzyjaźnione stowarzyszenia przygotowały przysmaki
wiejskiej kuchni. Na dzieci czekało wiele
atrakcji, m.in. zjeżdżalnia, przejażdżki na
koniu i bryczką, pokazy koni oraz konkursy sportowe z nagrodami przygotowanie
przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Jantarze.
Zagrał także zespół muzyczny, a goście
Dnia Rybaka Święta Jantaru spędzili wspaniały wieczór, bawiąc się do białego rana.
Dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości,
zapraszamy za rok.
I w o n a Bł o ń s k a ,
P r e z e s S t o wa r z y s z e n i a
Rozwoju Miejscowości
J a n ta r
21
P olled najszybszy
Do
O Puchar Mariny
30 jednostek wystartowało w rozegranych 18 i 19 czerwca br.
V Regatach o Puchar Mariny Gdańsk. Żeglarze walczyli
w trzech klasach: ORC International, KWR i turystycznej.
Regaty mają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego i są
zaliczane do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski, Pucharu
Zatoki Gdańskiej i Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.
Najszybszym jachtem V Regat o Puchar Mariny w klasie ORC okazał się
Polled (kpt. Jacek Chabowski, armator
prywatny). Było to drugie zwycięstwo
z rzędu, bowiem Polled triumfował również w ubiegłorocznych regatach. Polled
oddał tylko jeden, trzeci bieg, triumfując
w pozostałych. Drugie miejsce zajął Słoni
dowodzony przez Zbigniewa Rembiewskiego z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.
Trzecie miejsce wywalczył Krzysztof Paul
na Dużym Ptaku (AKM Gdańsk).
W formule KWR najlepsza była
załoga Argei, dowodzona przez kpt.
Andrzeja Gierulskiego z Yachtklubu
Północnego. Argea nie pozostawiła złudzeń rywalom co do swojej formy, wygrywając wszystkie cztery biegi. Wobec
tak znakomitej dyspozycji Quick Livener
(kpt. Jacek Zieliński, PKM Gdańsk) mógł
cieszyć się tylko z drugiego miejsca.
Trzeci finiszował jacht See Bee prowadzony przez kpt. Jacka Kozanewskiego
z AZS Gdańsk.
Rywalizację jachtów turystycznych
wygrał Nauticus dowodzony przez
kpt. Macieja Polańskiego (JKMW Kotwica). Bardzo dobrze zaprezentował
się szwedzki Wildcat, zajmując drugie
miejsce. Zaledwie punkt za Szwedami
znalazł się Kapitan 2 (kpt. Jerzy Brezdeń,
JKMW Kotwica).
Po trudach sobotnich zmagań na
żeglarzy oraz mieszkańców Gdańska
czekały pozasportowe atrakcje, m.in.
koncert szantowy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zabawa
trwała do późnych godzin nocnych.
fot. Grzegorz Pawelec
rywalizacji z polskimi załogami włączyły się dwie
jednostki ze Szwecji (Tina,
kpt. Lennart Andreasson; Wildcat, kpt.
Eric Karlsson, Trosa Batklubb) oraz Litwini (Odiseja, kpt. Lopas Rytis). Organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gdańsku.
Pierwszego dnia rozegrane zostały
dwa wyścigi. Jeden krótki przy molo
w Brzeźnie, zaś trasa drugiego, dłuższego prowadziła aż do molo w Sopocie.
Program na niedzielę przewidywał taki
sam sposób przeprowadzenia zmagań.
W pierwszym dniu rywalizacji we znaki dawały się zimno i padający deszcz.
Pierwszego dnia najszybszym jachtem
bezwzględnie był Nauticus.
Drugiego dnia warunki do żeglowania
znacznie się poprawiły. Zmienił się również wiatr z południowo-wschodniego
na północno-zachodni. Przy słonecznej
pogodzie i umiarkowanym zachmurzeniu załogi mogły liczyć również na
doping publiczności zgromadzonej na
molo w Brzeźnie oraz na plaży. W przerwie między przygotowaniami do igrzysk
olimpijskich w Londynie do stawki
postanowił dołączyć Mateusz Kusznierewicz, który objął ster jachtu Złota Atlanta. Schemat wyścigów był podobny
jak w sobotę. Zmagania drugiego dnia
bezwzględnie wygrał Duży Ptak.
Na wodach Zatoki Gdańskiej
22
Związek Miast i Gmin Morskich
P orozumienie trzec h marsza ł ków
Międzynarodowa
Droga Wodna E 70
11 lipca, podczas rejsu „Pętla Wielkopolska 2011”
podpisana została deklaracja programowa w sprawie planu
działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70
w latach 2012–14. Szlak łączy Europę Zachodnią z Rosją,
jego częścią jest Zalew Wiślany, a port elbląski jest jednym
z czterech najważniejszych portów na tej drodze wodnej.
S
ygnatariuszami tego porozumienia jest pięciu marszałków
województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko–pomorskiego,
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Dokument potwierdza wolę kontynuowania prac nad koncepcją rewitalizacji
tej drogi wodnej. Wskazuje m.in. jakie
zadania należy wykonać, by ten ważny
– także dla portu elbląskiego – szlak
wodny zaczął funkcjonować. – Teraz
przystępujemy do prac, których efektem
będą studia wykonalności dla konieczCZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
nych inwestycji – informuje Jerzy Wcisła, wiceprzewodniczący zespołu ds. rewitalizacji MDW E 70.
Zespół powołany m.in. przez marszałka Jacka Protasa pracuje od 2007
roku. Rok później, w Kadynach, podjęto decyzję o przystąpieniu do prac nad
koncepcją. Prace nad nią ukończono
w 2010 roku. Wyliczono, że udrożnienie tej drogi wodnej kosztować będzie
ok. 8 mld zł.
– To tyle, ile kosztuje 150 km autostrady, a połączy Polskę z drogami
wodnymi całej Europy – aż do portów
nad Morzem Północnym i Atlantykiem
– i z drogami wodnymi Rosji oraz Litwy.
To ogromna szansa rozwoju dla miast
portowych, takich jak Elbląg, Bydgoszcz,
czy Kostrzyn – dodaje Jerzy Wcisła.
Marszałkowie zadeklarowali też wolę
podejmowania działań promocyjnych,
lobbowanie w parlamencie i Komisji Europejskiej oraz wspólne aplikowanie o środki
unijne na rzecz rewitalizacji MDW E 70.
W imieniu województwa warmińsko-mazurskiego deklarację podpisał
członek zarządu województwa Witold
Wróblewski.
Podpisanie dokumentu uświetniło
otwarcie dwóch nowoczesnych przystani żeglarskich, w Drawsku i Czarnkowie na Noteci, także stanowiącej część
MDW E 70. Na obu przystaniach wodniacy będą mogli korzystać z wody,
elektryczności, łazienek, slipów, punktów odbioru nieczystości i wielu udogodnień rzadko na naszych przystaniach spotykanych.
Obiekt w Drawsku nazwany „Yndzel”
kosztował 2,94 mln zł, a w Czarnkowie
3,46 mln zł. Inwestycję wsparli marszałek województwa wielkopolskiego
i Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.
D o r o ta W c i s ł a
23
W C H A Ł U PA C H
24 lipca 2011 roku
w Chałupach znowu
wypłynęły kaszubskie łodzie
pod żaglami – „Kaszëbsczé
Bôtë Pòd Żôglama”.
Wydarzenie zapoczątkowane
zostało w roku 1978 jako
festyn mający na celu
prezentację rybackiego
rzemiosła. Od tamtej
pory stało się znakiem
rozpoznawczym Chałup.
W
ciągu ponad 30 lat wiele się
jednak zmieniło – zmieniły się
Chałupy (z miejscowości rybackiej na turystyczną), zmieniły się załogi
i jednostki biorące udział w regatach.
Dziś większość startujących w zawodach
łodzi to jednostki nowe, budowane raczej z myślą o rekreacji na wodach Zatoki
Puckiej niż o tradycyjnym rybaczeniu.
24
„Kaszëbsczé Bôtë
Pòd Żôglama”
Znakiem czasu są też wielobarwne pędniki i latawce, których z roku na rok coraz
więcej, a które świadczą o przyjaznej naturze akwenu jako idealnego miejsca do
uprawiania wind- i kitesurfingu.
O tym, że mamy do czynienia z łodziami kaszubskimi, mogą świadczyć
choćby żagle, na których nierzadko
widnieje sylwetka gryfa – mitycznego stwora, pół lwa i pół orła, który jest
symbolem Kaszub (i całego Pomorza).
Świadczą o tym także nazwy łodzi
„Deneszka”, „Merk”, „Waśleuper”... Wielu
załogantów nosi czarne rybackie czapki, jakże charakterystyczne dla tej części
kraju.
ludowych i nabyć pamiątkową rzeźbę,
tabakierę czy nawet misternie wykonany
model łodzi. Można również skosztować
potraw kuchni regionalnej, przygotowywanych przez koło gospodyń wiejskich.
Zanim na scenie pojawią się zespoły
grające na kaszubskich instrumentach,
można wziąć udział w jednym z organizowanych tutaj konkursów dla publiczności.
„Kaszëbsczé Bôtë Pòd Żôglama” –
mimo pucharów za pierwsze miejsca nie
ma tutaj przegranych. Każdy bowiem,
komu bliskie sercu jest zachowanie
tradycji, czuć może się tutaj zwycięzcą.
I oby takich postaw było jak najwięcej.
Wiele rozmów prowadzonych jest
w języku kaszubskim. Ale nie powinno to
dziwić, skoro pośród nazwisk uczestników
regat słyszymy Budzisz, Konkel, Muża…
Pada również nazwisko Struk i to w kontekście samego marszałka województwa
pomorskiego, który także bierze udział
w „Kaszubskich Łodziach Pod Żaglami”.
Oprócz zawodów zawsze tego dnia
w Chałupach można zobaczyć twórców
Organizatorem tegorocznej imprezy „Kaszubskie Łodzie Pod Żaglami”
było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Władysławowo oraz Centrum
Kultury i Promocji we Władysławowie.
Związek Miast i Gmin Morskich objął imprezę swoim patronatem.
R o b e rt S o ko ł o w s k i
F o t. R o b e r t S o k o ł o w s k i
Związek Miast i Gmin Morskich
X I I I Ś wiatowy Z jazd K aszubów
Lęborskie Dni Jakubowe
21
lipca br. Lęborskie Dni Jakubowe tradycyjnie rozpoczął
Marsz Pokoju spod kaplicy
ewangelicko-augsburskiej. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele duchowieństwa
i wiernych różnych wyznań. Bractwo św.
Jakuba niosło relikwię św. Jakuba Apostoła, a Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska”
przygrywała maszerującym. W sanktuarium św. Jakuba Apostoła odbyło się
nabożeństwo ekumeniczne, a po nim
koncert muzyki sakralnej w wykonaniu
Urszuli Szulc.
22 lipca na placu Pokoju zawisła
Flaga Honorowa Europy przyznana Lęborkowi w 2009 roku przez Radę Europy w Strasburgu, w uznaniu za szeroką
współpracę i wymianę międzynarodową podejmowaną przez Urząd Miejski,
lęborskie szkoły, instytucje, organizacje
pozarządowe i grupy kulturalne. W uroczystości oprócz władz samorządowych
Lęborka uczestniczyli: burmistrz partnerskiego miasta Lauenburg (Niemcy)
Andreas Thiede, grupa rowerzystów
Ekipa Europy z Lauenburga, grupa dzieci
i młodzieży oraz mieszkańcy Lęborka.
Tego samego dnia odbyło się uroczyste
posiedzenie Rady Miejskiej w Lęborku
inaugurujące Lęborskie Dni Jakubowe.
Wręczone zostały Wyróżnienia Honorowe Rady Miejskiej – statuetki „Lęborskiego Lwa”. W tym roku „Lęborskiego
Lwa” w uznaniu za szczególne zasługi
dla miasta i lokalnej społeczności otrzymali Zygfryd Klimek i Lęborski Klub
Przedsiębiorców.
Jeszcze tego samego dnia na scenie na
placu Pokoju odbyła się pierwsza odsłona
V Międzynarodowych Spotkań z Folklorem „Muzyka Regionów”. Od tego dnia
w wieży sanktuarium św. Jakuba Apostoła można było zwiedzać muzealną
ekspozycję „Co nam w duszy gra”.
Sobota należała do Kaszubów, którzy
wybrali Lębork jako miejsce XIII Światowego Zjazdu Kaszubów – corocznego
święta z udziałem tysięcy Kaszubów
z Polski i świata, podczas którego umacniana jest kaszubska tożsamość, prezentowany jest dorobek kulturalny. Mszę
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
Lęborskie Dni Jakubowe AD 2011 upłynęły pod znakiem
kultury kaszubskiej. W sobotę 23 lipca br. Lębork gościł
XIII Światowy Zjazd Kaszubów, który przyciągnął
do miasta tysiące Kaszubów z kraju i ze świata.
z kaszubską liturgią słowa poprzedziła
uroczystość odsłonięcia pamiątkowej
tablicy XIII Światowego Zjazdu Kaszubów w Lęborku. Gości powitali burmistrz Lęborka Witold Namyślak i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Łukasz Grzędzicki. XIII Światowy Zjazd
Kaszubów uroczyście otworzył premier
RP Donald Tusk. W Zjeździe uczestniczyli:
Tomasz Arabski, szef Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Bogdan Borusewicz,
marszałek Senatu RP, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa Kazimierz
Plocke, wojewoda pomorski Roman
Zaborowski, marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk i parlamentarzyści.
Jak na Jarmark przystało, plac Pokoju
i ul. Staromiejską wypełniły stragany z rękodziełem artystycznym, wytworami kaszubskiej sztuki ludowej czy gastronomią.
„Ożywiona Staromiejska” to z kolei
inicjatywa Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata”. Przez trzy dni na głównym
deptaku miasta trwały imprezy dla dzie-
ci, koncerty lokalnych zespołów i wiele
innych atrakcji.
212 zawodników (rekordowa liczba),
w tym 12 kobiet z 34 drużyn z całego Pomorza wystartowało w Turnieju
Karcianym „Lãbòrsczi Baszczi”. Baśka to
tradycyjna kaszubska gra karciana, zyskująca z roku na rok coraz więcej fanów.
Lęborska impreza należała do największych tego typu turniejów w Polsce.
Niedziela z kolei miała charakter odpustowy, a w południe rozpoczął się
turniej artylerzystów zorganizowany
przez Hufiec Przedni Wójtostwa Lębork
z udziałem bractw rycerskich z całej Polski. Rekordową obsadę miał w tym roku
XI Bieg Uliczny św. Jakuba na dystansie
10 km. Na starcie zameldowało się aż
315 biegaczy.
Jednym z ważniejszych punktów Lęborskich Dni Jakubowych jest Międzynarodowy Zlot Jakubów. W tym roku
na piątym zlocie chłopców i mężczyzn
o imieniu Jakub zameldowało się aż 254
uczestników z 60 miejscowości.
25
TA R G I , KO N F E R E N C J E , S P O T KA N I A
Morska Polska
na BALTEXPO 2011
Już po raz szesnasty w gdańskiej hali Olivia odbyły się
Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO. Tym razem wzięło
w nich udział ok. 260 wystawców z 17 krajów – Belgii, Danii,
Finlandii, Francji, Holandii Japonii, Kanady, Niemiec,
Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Ukrainy,
USA, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski.
O
bok tradycyjnie, od niemal 30 lat,
reprezentowanej problematyki –
jak przemysł budowy i remontów
statków, porty i terminale, infrastruktura
transportowa i usługi – w tym roku
oferta targowa poszerzona została o taką
problematykę jak ochrona środowiska,
bezpieczeństwo i ochrona portów oraz
nawigacja, infrastuktura przybrzeżna
i śródlądowa, spedycja i logistyka oraz
energia wiatrowa.
Tradycyjnie już Kapituła Konkursu
„Złote Kotwice“ – nagrody prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – przyznała
te cenione wyróżnienia. Po raz pierwszy „Złota Kotwica“ przyznana została
w kategorii „Osobowość Roku w Gospodarce Morskiej“. Jej laureatem został
Na stoiskach wystawców
Podczas dyskusji nad Ustawą o portach
26
prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk, jeden
z najlepszych polskich prawników morskich, postać niezwykle cenna dla Gdańska i całego Pomorza. „Złotą Kotwicę“
w kategorii „Usługa“ przyznano Polskiemu Rejestrowi Statków za wypełnienie
europejskich standardów potwierdzone
przyjęciem PRS do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych IACS. Natomiast laureatem „Złotej
Kotwicy“ w kategorii „Produkt“ została
Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A.
za wykonanie promów pasażersko-samochodowych Moldefjord, Fannefjord,
Romsdalfjord, Skorsfjord.
Targi BALTEXPO to nie tylko bogaty
program ogferty handlowej, ale także
liczne konferencje. Podczas konferencji pt.
„Europejski przemysł stoczniowy – stan,
perspektywy, wyzwania“ dyskutowano
o konkurencyjności polskich stoczni oraz
możliwości międzynarodowej współpracy. Uczestnicy próbowali też odpowiedzieć na pytania dotyczące silnych stron
europejskiego przemysłu stoczniowego
oraz przyszłości jego finansowania.
Uczestnicy konferencji pt. „Przyszłość
infrastruktury portów morskich w Polsce“ dyskutowali o inwestycjach infrastrukturalnych w portach morskich,
strategii rozwoju portów morskich oraz
o transporcie, logistyce i spedycji w portach, a także dostępie do portów i rozwoju transportu intermodalnego. Wsród
uczestników był Andrzej Bojanowski,
zastępca prezydenta Gdańska, prezes
Związku Miast i Gmin Morskich.
Tegoroczne BALTEXPO dużo uwagi
poświęciło także morskiej energetyce
wiatrowej i przemysłowi offshore oraz
bezpieczeństwu portów i żeglugi na
Morzu Bałtyckim, co znalazło wyraz
m.in. podczas debat konferencyjnych.
Podczas targów BALTEXPO Związek
Miast i Gmin Morskich podsumował
również 15 lat obowiązywania Ustawy o portach i przystaniach morskich.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, Gdańska i Szczecina oraz Związku Miast i Gmin Morskich.
Uczestnicy spotkania podsumowali zarówno mocne, jak i słabe strony Ustawy,
dyskutowano również o perspektywach
jej nowelizacji.
RK
Związek Miast i Gmin Morskich
D C T G da ń sk
Rewolucja na Bałtyku
Od stycznia 2010 r. na Morzu Bałtyckim i w Polsce rozgrywa się cicha rewolucja. Największe
statki świata, o pojemności do 15500 kontenerów, opuszczają Koreę i Chiny, by od maja 2011 r.
osiągać docelowy port w Gdańsku. Większość kontenerów, które transportują, stanowią polskie
kontenery eksportowe oraz importowe, pozostałe zaś przeznaczone są do pozostałych krajów
nadbałtyckich. Tym samym zakończył się okres, w którym jedynie kraje Beneluksu
oraz Niemcy, miały monopol na sprawowanie roli bramy prowadzącej do Polski.
W
iele osób w Polsce nie zdaje
sobie jednak sprawy z dynamiki rozwoju polskiego przemysłu portowego, jego znaczenia dla
polskiej gospodarki oraz rzeczywistego
wpływu na codzienne życie każdego.
W rzeczywistości kierunek, w jakim
zmierzają polskie terminale kontenerowe, powinien obchodzić każdego Polaka. Wszystko, począwszy od tworzenia
nowych miejsc pracy, cen produktów
w sklepach, konkurencyjności polskich
towarów eksportowych, przyciągania
inwestycji zagranicznych, a skończywszy na rozwoju infrastruktury drogowej
i kolejowej, poziomie emisji dwutlenku
węgla i znaczeniu Polski w Europie Środkowo-Wschodniej jest uzależnione od
kierunku, w jakim rozwiną się Gdańsk,
CZAS MORZA 3(48) wrzesień 2011
Gdynia i inne polskie terminale kontenerowe w ciągu najbliższej dekady.
Powstaje zatem pytanie, dlaczego Polacy, nie wykluczając ekspertów,
urzędników i autorytetów związanych
z branżą, nie dostrzegają możliwości,
jakie przemysł kontenerowy otwiera dla
Polski, by mogła ona stać się bramą prowadzącą do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności do
Białorusi i Rosji?
Od ponad dekady porty kontenerowe
w Polsce skupiają się na bezcelowej konkurencji pomiędzy Gdynią i Gdańskiem,
w czasie gdy Hamburg i Rotterdam, wykorzystując szybki rozwój ekonomiczny
Polski, stały się dla polskiego przemysłu
kontenerowego bramami. Polskie władze były wręcz przekonane do wspie-
rania dążeń Hamburga i Rotterdamu
do sprowadzenia roli Polski do korytarza transportowego, prowadzącego na
wschód.
Szybki rozwój DCT Gdańsk pokazuje,
że role mogą zostać odwrócone, a polskie porty kontenerowe powinny współpracować w celu przyciągnięcia polskich
ładunków, które wciąż są przeładowywane za granicą. Decyzja o zainwestowaniu w rozwój DCT Gdańsk okazała
się słuszna: DCT dokonał zmian wzorca
transportu między Azją, Polską i krajami
regionu Morza Bałtyckiego. Następnym
zadaniem dla DCT jest utrzymanie dynamiki rozwoju i wyznaczania kierunku dla
całego polskiego przemysłu portowego,
by stał się bramą do Europy Środkowo-Wschodniej.
27
Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
[email protected]
DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23
fax 94 314 23 33
www.darlowo.pl
[email protected]
DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 91 327 51 63
fax 91 327 51 64
www.dziwnow.pl
[email protected]
ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 235 35 36
fax 55 235 35 55
www.umelblag.pl
[email protected]
GDAŃSK
Urząd Miejski,
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 60 00
fax 58 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
[email protected]
GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00
fax 58 620 97 98
www.gdynia.pl
[email protected]
JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 20 72
www.jastarnia.pl
[email protected]
KOŁOBRZEG – miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 355 15 00
fax 94 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
[email protected]
KOŁOBRZEG – gmina
Urząd Gminy,
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 48 48
fax 94 352 48 49
www.gminakolobrzeg.com.pl
[email protected]
KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 00
fax 58 660 43 01
www.kosakowo.pl
[email protected]
KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 58 675 41 00
fax 58 675 41 01
www.krokowa.pl
[email protected]
KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27
fax 55 247 65 66
www.krynicamorska.pl
[email protected]
GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77
fax 58 676 72 26
www.gniewino.pl
[email protected]
LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 59 862 42 80
fax 59 862 24 27
www.lebork.pl
[email protected]
HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 58 677 72 40
fax 58 677 72 77
www.gohel.pl
[email protected]
ŁEBA
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 59 866 15 13
fax 59 866 13 37
www.leba.eu
[email protected]
MIELNO – gmina
Urząd Gminy,
ul. Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 30
fax 94 345 98 34
www.mielno.bip.net.pl
[email protected]
MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 31
fax 91 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
[email protected]
PRUSZCZ GDAŃSKI – gmina
Urząd Gminy,
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 692 94 21
fax 58 682 27 14
www.pruszczg.ug.gov.pl
[email protected]
PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 21
fax 58 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
[email protected]
PSZCZÓŁKI
Urząd Gminy, ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
tel. 58 683 91 28
fax 58 682 91 95
www. pszczolki.pl
[email protected]
PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
tel. 58 673 05 00
fax 58 673 05 33
www.miasto.puck.pl
[email protected]
REWAL
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 91 386 26 24
fax 91 386 27 58
www.rewal.pl
[email protected]
SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 58 521 37 50
www.sopot.pl
[email protected]
STEGNA
Urząd Gminy, ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
tel. 55 247 82 96
fax 55 247 83 95
www.stegna.ug.gov.pl
[email protected]
SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 59 31
fax 91 424 53 22
www.um.szczecin.pl
[email protected]
SZTUTOWO
Urząd Gminy, ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. 55 247 81 51
fax 55 247 81 52
www.sztutowo.ug.gov.pl
[email protected]
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 27 80
fax 91 321 59 95
www.swinoujscie.pl
[email protected]
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 29 84
fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
[email protected]
USTKA
Urząd Miasta,
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. 59 815 43 00
fax 59 815 43 78
www.ustka.pl
[email protected]
USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 35
fax 94 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
[email protected]
WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00
fax 58 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
[email protected]

Podobne dokumenty