Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla rozwoju

Transkrypt

Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla rozwoju
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych
dla rozwoju Systemu Transportu Małymi
Samolotami (STMS)
Krzysztof PIWEK, Instytut Lotnictwa
Konferencja „Miasta lotnicze Polski Wschodniej – potencjał inwestycyjny
i tworzenie wspólnej polityki rozwoju w oparciu o sektor lotniczy”
Krosno, 19 IX 2014
Projekt „Odlotowa Polska Wschodnia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Europejskie Projekty FP6 i FP7
stanowiące bazę STMS:
2
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Projekty GA w
Programach
Ramowych:
ESPOSA
SAFAR
SOFIA
SAT-in-CS2
PPlane
Transverse Activity
SAT-Rdmp
European
Personalized
Air Transport
System ?
EPATS
CESAR
STMS
EP Resolution
future Regional
Airports
EP Resolution
sust. future
G&BA
2005
2006
2007
2008
2009
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
2010
2011
2012
2013
2014
3
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Rezolucje Parlamentu Europejskiego:
§ An Agenda for Sustainable Future in General and Business
Aviation – Feb 2009
§
§
“general and business aviation complements regular air transport performed by commercial
airlines”
„Current regulations govern the operation of highly complex commercial aircraft place a
disproportionate burden on operators of small aircraft. Therefore , one-size-fits-all regulatory
approaches to different aviation sectors have proven inappropriate!”
§ On the future of regional airports and air services in the EU –
May 2012
§
§
„whereas the connectivity offered by aviation to citizens in EU regions, and in particular in
inaccessible regions and islands, is extremely important and helps ensure the economic
viability of such areas”;
„Takes the view that regional airports, should be considered eligible to apply for financing
under EU funds, recommends that the Commission take into consideration the opportunities
offered by regional airports as part of the European central transport network”;
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
4
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
STMS w Parlamencie
Europejskim
Konferencja European Innovation Summit
2012, Bruksela 10 X 2012
Sesja: Drivers and Enablers of Innovation –
Implementation at Regional Level
19 IX 2013, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
5
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Co to jest System Transportu Małymi Samolotami?
http://epats.eu http://sat-rdmp.eu
Jest to segment rynku szybkiego transportu specjalizującego się
w obsłudze lokalnych i regionalnych połączeń o niewielkich
potokach pasażerskich.
Samoloty -
od 4 to 19 miejsc, o niskim DOC, przyjazne środowisku, bezpieczne
Infrastruktura
na ziemi i w przestrzeni – Regionalne Porty Lotnicze + Zarządzanie
Ruchem zintegrowane z SESAR
Sieciowy System Zarządzania i Akwizycji – bazujący na technologiach
informatycznych zintegrowany z System Wide Information Management (SWIM)
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Dostępność do lotnisk w Europie
1270 portów lotniczych i 1300 lądowisk
= 2570 lotnisk
70% ruchu = 15 hubów
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
EUROSTAT 2009
7
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Nasza IDEA:
Zastąpić część podróży
służbowych na długich
dystansach wykonywanych samochodami
przez podróże małymi
samolotami.
Realizacja tej idei
uruchomi szersze
wykorzystanie
potencjału lotnisk
lokalnych !
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
8
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Potencjalny Rynek:
Podstawowa Formuła:
Podróżujący wybiera rodzaj transportu który minimalizuje jego
uogólnione koszty (Koszty podróży + koszt wartości czasu)
Zgodnie z EPATS-Study (SSA FP6) i SAT-Rdmp:
W skali Europy transfer pasażerów do STMS w ciągu 15 lat może osiągnąć
ruchu samochodowego na dystansie 200 - 1300km
Aby zrealizować przejęcie takiej wielkości ruchu potrzeba floty około
7%
40 tys. samolotów 4 – 19 miejscowych
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
9
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Raporty SAT-Rdmp:
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
http://sat-rdmp.eu
10
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Europejska
Strategia
Lotnictwa:
FLIGHT
PATH
2050
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
11
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Jaki jest średni czas
podróży powietrznej
dla regionów?
10
and more hours
9
to
10
hours
8
to
9
hours
7
to
8
hours
6
to
7
hours
5
to
6
hours
4
to
5
hours
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
12
System Transportu Małymi Samolotami
Samolot I-31T lotna platforma badawcza projektu ESPOSA
System Transportu Małymi Samolotami
Samolot I-31T lotna platforma badawcza projektu ESPOSA
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Small Air Transport Transverse Activity
Kluczowe korzyści funkcjonowania STMS:
• Pasażer. Dopasowanie wyboru wariantu podróży (czas,
koszt, komfort, rodzaje środków transportu) do preferencji
podróżującego;
• Operator. Bezpieczniejsze i bardziej efektywne operacje
lotnicze z udziałem samolotów lekkich;
• Obywatel. Mniejszy wpływ na środowisko (hałas, zanieczyszczenia, zużycie paliwa, efektywność energetyczna);
• Producent. Rewitalizacja europejskiego przemysłu
samolotów lekkich.
Źródło: CS2 JU Work Plan 2014-2015 V2
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
15
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Small Air Transport Transverse Activity
Tematy:
• ITD. Airframe
o
o
o
o
o
•
WP 0.2B – Small Air Transport Overall A/C Design & Configuration Management
WP B 1.2 - Optimized Composite Structures
WP B 2.3 – High Lift Wing (SAT)
WP B 3.4 – Advanced integration of systems in small a/c
WP B 3.5 - More Affordable Small a/c Manufacturing
ITD Engines
o WP E.1 - Reliable and more efficient operation of small turbine engines
o WP E.3 - Light weight and fuel efficient diesel engines
• ITD Systems
o
o
o
o
WP S.1 - Efficient operation of small aircraft with affordable health monitoring systems
WP S.2 - More electric/electronic technologies for small aircraft
WP S.3 - Fly-by-wire architecture for small aircraft
WP S.4 - Affordable SESAR operation, modern cockpit and avionic solutions for small
a/c
Źródło: CS2 JU Work Plan 2014-2015 V2
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
16
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Horizon 2020
2020
•
•
Customercentric mobility
2035
2050
Mobility profiles
•
Single ticketing
available
•
Journey disruption
management
available
Market & social
factors known
•
Mobility system
design
•
Intermodal transport
supported
•
Seamless transport
implemented
•
Seamless transport
defined
•
Route guidance
available
•
Legal framework
adopted
•
Robust data links
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
•
90% of journeys
seamless
•
Automatic monitoring
and disruption
management for 90%
of journeys
17
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Lotniska w RP
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
18
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Podróże
służbowe
Potoki pasażerskie dotyczące
podróży służbowych na odległość
powyżej 200 km
w okresie 18 II – 30 V 2009
1889 wywiadów 495 podmiotów
Źródło: STMS/AC Nielsen
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
19
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Lotniska STMS
– uruchomienie potencjału lotnisk lokalnych
Jako baza
infrastruktury dla
stworzenia
węzłów
komunikacyjnych
transportu
multimodalnego
oraz dla
prowadzenia
usług lotniczych
ogólnego
zastosowania.
Uruchomi to szersze
wykorzystanie
potencjału lotnisk
lokalnych
20
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
§
§
§
KONKLUZJE:
Strategia Europy w dziedzinie lotnictwa – nie aeronautyki - podejście
podmiotowe – nie przedmiotowe!
Strategia FP 2050 „90% d2d 4h” – pokrywa się z polską inicjatywą;
Jest miejsce na nowy rodzaj transportu w Europie komunikujący
regiony nie posiadające hubów, szybkich pociągów i autostrad. Ten
transport to zagospodarowanie licznych ale „cienkich” potoków
pasażerskich na odległościach 200 – 2000 km;
§
§
Jest mocne wejście projektu rewitalizacji przemysłu małych samolotów
SAT-in-CS2 (zainicjowanego w Polsce) w nowym Clean Sky 2
Bazując na SAT uruchomić demonstrator systemu w oparciu o wybrane
lotniska regionalne i lokalne, w synergii: samorządy – transport –
wytwórcy. Demonstrator testowałby możliwości osiągnięcia celu „90%
d2d 4h” + smart regional specialization”
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
21
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Dziękuję za uwagę!
§ Krzysztof PIWEK
§ Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa
§ [email protected]
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
22
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Rodzina samolotów SAT
Klasa
SAT
Oznaczenie
podklasy
Główna
misja
Liczba miejsc
Samoloty napędzane
silnikami tłokowymi
Samoloty napędzane
silnikami
turbośmigłowymi
Samoloty napędzane
silnikami odrzutowymi
ACP-1
ACP-2
ACT-1
ACT-2
ACJ-1
ACJ-2
Podróże
prywatne
i biznesowe,
możliwe air-taxi
na żądanie; krótki
dystans, średnia
klasa usług
Air-taxi na
żądanie; krótki
dystans, średnia
klasa usług
Podróże
biznesowe
i prywatne, airtaxi na żądanie;
dostępny dla
większości
populacji
Commuter wg
rozkładu lotów
i na żądanie; dla
małych potoków
pasażerskich
i różnorodnych
tras; dostępny dla
większości
populacji
Podróże
korporacyjne,
biznesowe
i prywatne, airtaxi na żądanie;
dla pasażerów o
znaczącej
wartości czasu
Commuter na
żądanie i wg
rozkładu lotów,
podróże korporacyjne, biznesowe
i prywatne;
wysoka klasa
usług dla pasażerów o ponadprzeciętnej
wartości czasu
1+3
1+5
1+9
2+19
1+5
1+9
Samolot
referencyjny
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
23
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Remote Tower Operations 12-13 June 2014, Dublin
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
24
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Future General Aviation Airport Concept EUROCONTROL
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
25
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
Podróże
służbowe
6182
59
7272
Potoki pasażerskie dotyczące
podróży służbowych na odległość
powyżej 200 km
w okresie 18 II – 30 V 2009
1889 wywiadów 495 podmiotów
2193
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
Źródło: STMS/AC Nielsen
26
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
27
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
28
Wykorzystanie potencjału lotnisk lokalnych dla
rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami
Krzysztof PIWEK
19 IX 2014, Krosno, Konferencja Odlotowa Polska Wschodnia
29

Podobne dokumenty