pobierz program pdf

Transkrypt

pobierz program pdf
I Konferencja Przedstawicieli Organów Prowadzących
i Zarządzających Placówkami Oświatowymi.
Samorząd terytorialny, a współczesna szkoła
DZIEŃ PIERWSZY – 16 WRZEŚNIA
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE
10.00 POWITANIE GOŚCI
10.10 ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI. PLANY MEN
Anna Zalewska
minister edukacji
10.45 PROPONOWANA REFORMA EDUKACJI OCZAMI SAMORZĄDOWCÓW
Przedstawiciele samorządu terytorialnego
11.20 JAKA EDUKACJA PO ZMIANACH
Panel dyskusyjny z udziałem dr. inż. Arkadiusza Tofila, rektora PWSZ,
prof. Józefa Zająca, senatora RP, Piotra Olszówki, posła na Sejm RP, Tadeusza Sławeckiego,
byłego sekretarza stanu w MEN, Elżbiety Malinowskiej, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w
Piasecznie.
12.30 PRZERWA KAWOWA
13.00 FAKTY I MITY O DRUKU CYFROWYM, CZYLI OSZCZĘDNOŚĆ W SZKOLE
I URZĘDZIE
13.20 NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Z WYKORZYSTANIEM DIGITAL SIGNAGE
Ponad 50 proc. ludzi to wzrokowcy. Jak to wykorzystać do poprawy pracy urzędu
i w zarządzaniu placówkami podpowie Krzysztof Bąk
14.00 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU NAUCZYCIELI I TECHNOLOGII
W NOWOCZESNYM PROWADZENIU ZAJĘĆ Z INFORMATYKI.
ZASTOSOWANIE CHMURY PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ PRZY
DOSTARCZANIU ŚRODOWISK KOMPUTEROWYCH UCZNIOM
I NAUCZYCIELOM. WSTĘP DO WARSZTATÓW
Tomasz Siemek
14.10 NOWE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU EDUKACJĄ
Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu
14.40 BEZPIECZNA SZKOŁA, CZYLI SIEĆ BEZ OBAW
Tomasz Sroczyński, Dawid Królica
15.00 OBIAD
16.00
I SESJA WARSZTATOWA
Sala 1. Wykorzystanie potencjału nauczycieli i technologii w nowoczesnym prowadzeniu zajęć z
informatyki. Zastosowanie chmury prywatnej i publicznej przy dostarczaniu środowisk komputerowych
uczniom i nauczycielom – Tomasz Siemek, Action S.A.
Obecne systemy informatyczne, jakie uczeń otrzyma w pracy to złożona sieć usług w częstokroć
przeznaczonych do pracy grupowej. Determinuje to konieczność posiadania na zajęciach kilku maszyn
jednocześnie, co jest dużym wyzwaniem dla szkół zawodowych i wyższych uczelni. Wyzwaniem związanym z
pracochłonnością takich instalacji i bardzo dużym kosztem inwestycyjnym. Na warsztatach pokażemy Państwo
sposób na zaadresowanie tych problemów. Zapewniamy charakter warsztatów i dyskusji zamiast formy
prezentacyjnej.
Sala 2. Bezpieczna Szkoła, czyli sieć bez obaw – Tomasz Sroczyński, Dawid Królica,
Versim/System- IT
Podczas warsztatów będą Państwo mieli okazję zdobyć podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa sieci
komputerowych. Poznają Państwo przyczyny dla których uważamy, że jest to aspekt niesłychanie istotny, choć
często pomijany, przy włączaniu nowoczesnych technologii w proces kształcenia. Zobaczą Państwo w jaki
sposób można zabezpieczyć sieć wraz z elektronicznymi zasobami, danymi wrażliwymi i samymi użytkownikami
oraz dlaczego urządzenia sieciowe domowego użytku ostatecznie nie zdają egzaminu w szkolnym środowisku.
17.00 II SESJA WARSZTATOWA
Sala 1. Wykorzystanie potencjału nauczycieli i technologii w nowoczesnym prowadzeniu zajęć z
informatyki. Zastosowanie chmury prywatnej i publicznej przy dostarczaniu środowisk komputerowych
uczniom i nauczycielom – Tomasz Siemek, Action S.A.
Obecne systemy informatyczne, jakie uczeń otrzyma w pracy to złożona sieć usług w częstokroć
przeznaczonych do pracy grupowej. Determinuje to konieczność posiadania na zajęciach kilku maszyn
jednocześnie, co jest dużym wyzwaniem dla szkół zawodowych i wyższych uczelni. Wyzwaniem związanym z
pracochłonnością takich instalacji i bardzo dużym kosztem inwestycyjnym. Na warsztatach pokażemy Państwo
sposób na zaadresowanie tych problemów. Zapewniamy charakter warsztatów i dyskusji zamiast formy
prezentacyjnej.
Sala 2. Bezpieczna Szkoła, czyli sieć bez obaw – Tomasz Sroczyński, Dawid Królica,
Versim/System- IT
Podczas warsztatów będą Państwo mieli okazję zdobyć podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa sieci
komputerowych. Poznają Państwo przyczyny dla których uważamy, że jest to aspekt niesłychanie istotny, choć
często pomijany, przy włączaniu nowoczesnych technologii w proces kształcenia. Zobaczą Państwo w jaki
sposób można zabezpieczyć sieć wraz z elektronicznymi zasobami, danymi wrażliwymi i samymi użytkownikami
oraz dlaczego urządzenia sieciowe domowego użytku ostatecznie nie zdają egzaminu w szkolnym środowisku.
18.00 ZBIÓRKA PRZED CSI I TRANSFER DO HOTELU
19.00 UROCZYSTA KOLACJA
DZIEŃ DRUGI – 17 WRZEŚNIA
10.15 POWITANIE UCZESTNIKÓW
Maciej Kułak
10.20 SZKOLNA SIEĆ WIFI - ZASTOSOWANIE, KORZYŚCI, KOSZTY
Robert Gawroński
10.40 TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA W EDUKACJI. ŚRODEK CZY CEL?
Jarosław Janicki
11.00 PRZERWA KAWOWA
11.30 SYSTEM WSPARCIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Z PERSPEKTYWY
SAMORZĄDU, UCZELNI PEDAGOGICZNEJ, DYREKTORA PLACÓWKI
I NAUCZYCIELA
Przedstawiciel władz PWSZ w Chełmie, Stanisław Mościcki, zastępca prezydenta Chełma, Tomasz
Suś – wicestarosta powiatu Myślenice, Elżbieta Malinowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie
(Mazowsze), przedstawiciel Katedry Pedagogiki PWSZ, Elżbieta Miterka – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chełmie
Przykłady dobrych praktyk
Przedstawiciele placówek wspomagających doskonalenie nauczycieli:
– Andrzej Zieliński – Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
– Małgorzata Kwiecińska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie
– Magdalena Praxmajer-Sienkiewicz – Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
– Robert Chełmicki – Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti
13.00 ZWIEDZANIE CSI, OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Przedstawiciele uczelni wyższych, samorządu, dyrektorzy szkół i ośrodków doskonalenia
zawodowego. Tej części towarzyszyć będzie panel dyskusyjny.