Tytuł: Szczepienia dzieci w medycynie podróży. / Immunization of

Transkrypt

Tytuł: Szczepienia dzieci w medycynie podróży. / Immunization of
Tytuł: Szczepienia dzieci w medycynie podróży. / Immunization of children in travel medicine.
Słowa kluczowe: CHOROBY ZAKAŹNE PODRÓŻE SZCZEPIENIA ZAPOBIEGANIE DZIECI
Keywords: INFECTIOUS DISEASES PROPHYLAXIS TRAVEL VACCINATION CHILDREN
Autorzy:
Ewa Duszczyk - Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Streszczenie:
Rodziny z małymi dziećmi coraz częściej podróżują do regionów tropikalnych, krajów
rozwijających się. Pobyt w krajach tropikalnych istotnie zwiększa ryzyko nabycia choroby
zakaźnej. Ryzyko zależy od regionu świata, długości i charakteru pobytu. Egzotycznym
podróżom nie zawsze towarzyszy świadomość zagrożeń zdrowotnych. Rodzice coraz częściej
proszą lekarzy o porady zdrowotne i opracowanie odpowiedniej profilaktyki. Odpowiednio
dobrana profilaktyka, w tym szczepienia ochronne, mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na
chorobę zakaźną.
Abstract:
Families with young children more often travel to the tropics and developing countries. Stay in
those countries substantially increases a risk of acquiring of an infectious disease. The risk
depends on a region, a length and character of visit. More and more frequently parents ask
doctor for advice and planning of proper prophylaxis. Proper prophylaxis, including vaccinations,
can decrease a risk of infectious diseases.