pszok

Transkrypt

pszok
PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Klembów, ul. Miła 15 (teren Oczyszczalni Ścieków)
Czynny: pn. 8:00-17:00 wt.-czw. 8:00-16:00 pt. 8:00-15:00
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, do PSZOK-u przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
odpady zebrane selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, drobny
metal, opakowania wielomateriałowe, ubrania i tekstylia)
odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace,
wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów)
chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje, lakiery)
odpady biodegradowalne (np. trawa, liście, odpady z ogródków)
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opony, popiół
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, radia, telefony,
komputery, pralki, lodówki, świetlówki, żarówki energooszczędne,
żelazka, tostery, suszarki, czajniki elektryczne)
odpady budowlane wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie
domowym, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę lub zgłoszenie (np. niewielka ilość gruzu,
styropianu, glazury, papy, ceramika sanitarna – sedesy, umywalki,
wanny kąpielowe wykonane z ceramiki).
UWAGA!
Dostarczający odpady zobowiązany jest do transportu i rozładunku odpadów we
własnym zakresie (za pomocą własnych narzędzi) w miejsca wskazane przez
pracownika PSZOK. W przypadku większej ilości odpadów warto zgłosić swój przyjazd
pod numerem tel.: (29) 753-88-10, ponieważ liczba kontenerów jest ograniczona.
Lokalizacja Punktu
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
w Klembowie
PSZ
OK
IA
IERAN
O ZB
WNEG
EKTY
T SEL
PUNK
ÓW
ODPAD
YCH
NALN
KOMU

Podobne dokumenty