Model DIVAL 500 1” – 500 1˝”

Komentarze

Transkrypt

Model DIVAL 500 1” – 500 1˝”
Model DIVAL 500 1” – 500 1½”
JEDNOSTOPNIOWE
SAMOCZYNNE REDUKTORY
NISKIEGO – ŚREDNIEGO –
WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Z ZAWIERADŁEM
RÓWNOWAŻONYM
1
Model DIVAL 500 1” – 500 1½”
DIVAL 500 1” Z ZAWOREM SZYBKOZAMYKAJĄCYM LE
DIVAL 500 1” BEZ ZAWORU SZYBKOZAMYKAJĄCEGO
DIVAL 500 1½” Z ZAWOREM SZYBKOZAMYKAJĄCYM LA
DIVAL 500 1” BEZ ZAWORU SZYBKOZAMYKAJĄCEGO,
Z KOŁNIERZAMI
DIVAL 500 1½” Z ZAWOREM SZYBKOZAMYKAJĄCYM LE
I KOŁNIERZAMI
DIVAL 500 1½” Z ZAWOREM SZYBKOZAMYKAJĄCYM LE
2
JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY
NISKIEGO – ŚREDNIEGO – WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM
Model DIVAL
WYMIARY - DIVAL 500+LE
CIŚNIENIE WLOTOWE
Rys. C
CIŚNIENIE WYLOTOWE
Rys. D
DIVAL 500
1”
A
100±1
B
390±2
C
255±1
D
135±1
DnE 1” ISO 7/1
DnU 1” ISO 7/1
DIVAL 500
1 ½”
A
130±1
B
398±2
C
257±1
D
141≠±1
DnE
1” ISO 7/1
DnU
1½” ISO 7/1
Tab. 1
MATERIAŁY
KORPUS
EN-GJS-400-15 wg UNI EN 1563
POKRYWY ALU EN AB 44100
OBRÓBKA POWIERZCHNI
KORPUS + POKRYWY
PIASKOWANIE + FOSFORANOWANIE + POWŁOKA PU
WYMIARNY - DIVAL 500+LA
DIVAL 500
1”
100±1
A
437±2
B
255±1
C
182±1
D
DnE 1” ISO 7/1
DnU 1” ISO 7/1
3
DIVAL 500
1 ½”
130±1
A
445±2
B
257±1
C
188≠±1
D
DnE
1” ISO 7/1
DnU
1½” ISO 7/1
Tab. 2
500 1” – 500 1½”
RÓŻNICA CIŚNIEŃ W STOSUNKU DO
NOMINALNEGO CIŚNIENIA WYLOTOWEGO (Pd)
URUCHAMIAJĄCA ZAWÓR UPUSTOWY
ZAKRES NASTAW SPRĘŻYN
KOD
KOD
ZAKRES (mbar)
ZAKRES (mbar)
WERSJA
KOD
ZAKRES (mbar)
ZAWÓR SZYBKOZAMYKAJĄCY LA
ZAKRES NASTAW SPRĘŻYN
ZAKRES NASTAW SPRĘŻYN
KOD
KOD
ZAKRES (mbar)
ZAKRES (mbar)
ZAWÓR SZYBKOZAMYKAJĄCY LE
ZAKRES NASTAW SPRĘŻYN
ZAKRES NASTAW SPRĘŻYN
KOD
KOD
ZAKRES (mbar)
4
ZAKRES (mbar)
JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY
NISKIEGO – ŚREDNIEGO – WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM
Model DIVAL
WPROWADZENIE
Reduktory ciśnienia z serii DIVAL 500 są urządzeniami z równoważonym zawieradłem, sterowanym sprężyną i membraną, przystosowanymi do
pracy w zakresie niskich, średnich i wysokich ciśnień.
Reduktory Dival oraz zawory szybkozamykające (odcinające) wyposażone są w wewnętrzne przewody impulsowe. Zarówno reduktor, jak i
zawór szybkozamykający (odcinający) przygotowane są na ewentualne podłączenie przez klienta zewnętrznego przewodu impulsowego.
Reduktory tego typu znajdują szerokie zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych na gaz ziemny, gaz płynny (LPG)
lub inne gazy niekorodujące.
Specjalna konstrukcja reduktora w połączeniu z równoważonym zawieradłem zapewnia:
- wysoki współczynnik przepływu
- dużą dokładność, nawet przy maksymalnych natężeniach przepływu
- ograniczenie strefy ciśnienia zamknięcia oraz ciśnienia zamknięcia
- krótszy czas reakcji
- brak wycieków wewnętrznych przy braku przepływu
- reakcję „fail to open” (zawór normalnie zamknięty)
- możliwość okresowych konserwacji bez potrzeby demontowania zaworu
- możliwość doposażenia w zawór szybkozamykający typu OPSO lub UPSO (tylko w przypadku modeli LA) nawet po zainstalowaniu
reduktora, bez konieczności przebudowy rurociągu
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA
- zakres ciśnienia wlotowego bpu:
BP: 0,5÷10 bar (7,2÷145 Psi)
MP i TR: 0,5÷20 bar (7,2÷290 Psi)
- dopuszczalne ciśnienie maksymalne PS:
BP: 10 bar (145 Psi)
MP i TR: 20 bar (290 Psi)
- zakres ciśnienia wylotowego Wd:
BP: 15÷100 mbar (0,21÷40,1” wc)
MP: 100÷300 mbar (40,1÷120,5” wc)
TR: 300÷2500 mbar (120,5÷1004,6” wc)
- klasa dokładności: AC 10-15%
- klasa ciśnienia zamknięcia: SG 25% maks.
- klasa temperaturowa: 2 (od -20°C do +60°C) (od -68°F do +140°F)
- zakres nastawy zaworu szybkozamykającego (odcinającego) model LA PS 20bar (290 Psi):
Wd OPSO BP: 30÷180 mbar (12÷72,3” wc)
Wd OPSO MP: 40÷450 mbar (56,2÷180,8” wc)
Wd OSPO TR: 250÷5500 mbar (100,4÷2210” wc)
Wd UPSO BP: 6÷60 mbar (2,4÷24,1” wc)
Wd UPSO MP: 10÷240 mbar (4,0÷96,4” wc)
Wd USPO TR: 100÷3500 mbar (40,1÷1406,5” wc)
- zakres nastawy zaworu szybkozamykającego (odcinającego) model LE PS 10bar (145 Psi):
Wd OPSO BP: 32÷160 mbar (12,8÷64,3” wc)
Wd OPSO MP: 155÷500 mbar (62,3÷200,9” wc)
Wd OSPO TR: 450÷3000 mbar (180,8÷1205,6” wc)
Wd UPSO BP: 6÷80 mbar (2,41÷32,1” wc)
Wd UPSO MP: 80÷250 mbar (32,1÷100,4” wc)
Wd USPO TR: 100÷1500 mbar (40,2÷602,8” wc)
URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zawór szybkozamykający (odcinający) przy wzroście ciśnienia (OPSO)
Zawór szybkozamykający (odcinający) przy spadku ciśnienia (UPSO)
Zabezpieczające urządzenie odcinające w przypadku braku poboru
Zawór termiczny (tylko LA)
Zawór upustowy
Zintegrowane obejście (by-pass)
Resetowanie zabezpieczających zaworów odcinających (o ile zainstalowano) odbywa się ręcznie
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE (dyrektywa PED)
5
500 1” – 500 1½”
DIVAL 500 1” Z WEWNĘTRZNYM PRZEWODEM IMPULSOWYM NASTAWIANYM ZEWNĘTRZNIE
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
DIVAL 500 1” Z WEWNĘTRNYM I ZEWNĘTRZNYM AKTYWNYM PRZEWODEM IMPULSOWYM*
3
przepływ GN w m /h
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
*Przyłącza do zewnętrznego przewodu impulsowego do wykonania przez klienta
DIVAL 500 1½” Z WEWNĘTRZNYM PRZEWODEM IMPULSOWYM NASTAWIANYM ZEWNĘTRZNIE
3
przepływ GN w m /h
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
DIVAL 500 1½” Z WEWNĘTRNYM I ZEWNĘTRZNYM AKTYWNYM PRZEWODEM IMPULSOWYM*
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
przepływ GN w m3/h
*Przyłącza do zewnętrznego przewodu impulsowego do wykonania przez klienta
Natężenie przepływu LPG: wartość z tabeli pomnóż x 1,2
Natężenie przepływu azotu: wartość z tabeli pomnóż x 0,789
LEGENDA:
Pd: ciśnienie wylotowe - Pu: ciśnienie wlotowe - Ac: dokładność
6
przepływ GN w m3/h
JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY
NISKIEGO – ŚREDNIEGO – WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM
Rys. 1
Model DIVAL 500 1”
WLOT
Rys. 2
KOŁNIERZE ALU
EN 1092 - 4
DN 25 PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 1” wg ASME 150
KOŁNIERZE Z
ZAWOREM TERMICZNYM
A350 LF2
Rys. 3
Rys. 4
KOŁNIERZE ALU
EN 1092 - 4
DN 25 PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 1” wg ASME 150
Rys. 5
Rys. 6
Rys. 7
z zaworem termicznym
7
ARMATURA
WYLOT
Rys. 1
KOŁNIERZE ALU
EN 1092 - 4
DN 25 PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 1” wg ASME 150
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
KOŁNIERZE ALU
EN 1092 - 4
DN 25 PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 1” wg ASME 150
8
JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY
NISKIEGO – ŚREDNIEGO – WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM
Model DIVAL 512
WLOT
Rys. 1
Rys. 2
KOŁNIERZE
Z ZAWOREM TERMICZNYM
A350 LF2
KOŁNIERZE ALU
EN 1092 - 4
DN 25 PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 1” wg ASME 150
Rys. 3
Rys. 4
KOŁNIERZE Z
ZAWOREM TERMICZNYM
A350 LF2
KOŁNIERZE ALU
EN 1092 - 4
DN 40 PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 1½” wg ASME 150
Rys. 7
Rys. 5
Rys. 6
z zaworem termicznym
9
ARMATURA
WYLOT
Rys. 1
Rys. H
KOŁNIERZE ALU
EN 1092 - 4
DN 40 PN 10 - 16 - 25 - 40
DN 1½” wg ASME 150
Rys. 2
Rys. 3
10
WYMIARY OPAKOWANIA
WYMIARY OPAKOWANIA
PALETA maks. LxWxH cm
DOTYCZY
Liczba
szt.
WYMIARY
cm
OBJĘTOŚĆ
m3
WAGA
kg
DIVAL 500 1” - 500 1½”
1
20x20x25
0,010
3,0÷3,6
DIVAL 500 1” - 500 1½”
+ ZAWÓR SZYBKOZAMYKAJĄCY
1
46x20x22,5
0,020
3,4÷4,3
LICZBA
szt.
WAGA
kg
OBJĘTOŚĆ
m3
120x80x150
120
360-432
1,44
120x80x150
42
143-181
1,44
Niniejszy dokument zawiera informacje przeznaczone dla projektantów i/lub instalatorów.
Z uwagi na stały rozwój produktów, FIORENTINI MINIREG S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji danych dotyczących
prezentowanych pozycji.
Należy podkreślić, że fotografie i teksty przedstawione w tym katalogu mają charakter ogólny.
POMOC TECHNICZNA naszej firmy chętnie udzieli Państwu wszelkich dodatkowych informacji szczegółowych na temat
parametrów roboczych produktów.
W związku z ciągłym udoskonalaniem produktów Fiorentini Minireg zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych
informacjach bez uprzedniego zawiadomienia.
LEGENDA:
Ps
= dopuszczalne ciśnienie maksymalne
Pu
= ciśnienie wlotowe
Pu max = maksymalne ciśnienie wlotowe
Pd
= ciśnienie wylotowe
Pd max = dopuszczalne ciśnienie wylotowe
Wd
= zakres nastawy
Wdo
= zakres nastawy przy wzroście ciśnienia
Wdu
= zakres nastawy przy spadku ciśnienia
Bpu
= zakres ciśnienia wlotowego
Pds
= wartość nastawy
AC/AG = klasa dokładności
SG
= klasa ciśnienia zamknięcia
Q
= natężenie przepływu
C1
= czynnik kształtu korpusu
Cg
= współczynnik przepływu krytycznego
11
WPROWADZENIE
Zawór szybkozamykający LA lub wyłącznik ciśnieniowy to urządzenia zabezpieczające, które można zastosować wraz z
urządzeniami regulacyjnymi do wszystkich reduktorów ciśnienia z serii DIVAL oraz do zaworów szybkozamykających
(odcinających) DILOCK.
Zadaniem zaworów szybkozamykających (odcinających) jest przerwanie przepływu gazu z użyciem zawieradła zewnętrznego w
sytuacji niebezpiecznej.
Punkt odczytu ciśnienia znajduje się za reduktorem lub zaworem szybkozamykającym (odcinającym).
Znajdują one zastosowanie w instalacjach gazu ziemnego, gazu płynnego (LPG) lub innych gazów niekorodujących.
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA
-
klasa temperaturowa: 2 (od -20°C do + 60°C) (od -68°F do +140°F)
ciśnienie maksymalne PS: 20 bar (290 Psi)
łatwe resetowanie przy wysokim ciśnieniu wlotowym
resetowanie ręczne (poza interwencją przy wzroście temperatury)
klapka zabezpieczająca na pokrywie do sprawdzania ew. uszkodzenia uszczelki
ciśnienie wlotowe (w kierunku do zaworu) mierzone jest przed urządzeniem
przycisk “Test” jest standardowym wyposażeniem modeli DIVAL 160 i 250 oraz 520 i 522
możliwość montażu elektrycznego sygnalizatora kontaktowego potwierdzającego stan pracy urządzenia (na zamówienie).
Urządzenie uruchamia się w następujących przypadkach:
- WZROST CIŚNIENIA – jeżeli ciśnienie kontrolowane przekracza wartość graniczną (kalibracji dokonuje się zewnętrznie zgodnie
z przewidywanym zużyciem sprężyny)
- SPADEK CIŚNIENIA – jeżeli ciśnienie kontrolowane spada poniżej wartości granicznej (kalibracji dokonuje się zewnętrznie
zgodnie z przewidywanym zużyciem sprężyny)
- WZROST TEMPERATURY – jeżeli temperatura zaworu przekracza 170/190°C (338/374°F).
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE (dyrektywa PED)
12
WPROWADZENIE
Zawór szybkozamykający LE lub wyłącznik ciśnieniowy to urządzenia zabezpieczające, które można zastosować wraz z
urządzeniami regulacyjnymi do wszystkich reduktorów ciśnienia z serii DIVAL 500.
Zadaniem zaworów szybkozamykających (odcinających) jest przerwanie przepływu gazu z użyciem zawieradła zewnętrznego w
sytuacji niebezpiecznej.
Punkt odczytu ciśnienia znajduje się za reduktorem lub zaworem szybkozamykającym (odcinającym).
Znajdują one zastosowanie w instalacjach gazu ziemnego, gazu płynnego (LPG) lub innych gazów niekorodujących.
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA
-
klasa temperaturowa: 2 (od -20°C do + 60°C) (od -68°F do +140°F)
ciśnienie maksymalne PS: 10 bar (145 Psi)
łatwe resetowanie przy wysokim ciśnieniu wlotowym
resetowanie ręczne (poza interwencją przy wzroście temperatury)
klapka zabezpieczająca na pokrywie do sprawdzania ew. uszkodzenia uszczelki
ciśnienie wlotowe (w kierunku do zaworu) mierzone jest przed urządzeniem
Urządzenie uruchamia się w następujących przypadkach:
- WZROST CIŚNIENIA – jeżeli ciśnienie kontrolowane przekracza wartość graniczną (kalibracji dokonuje się zewnętrznie zgodnie
z przewidywanym zużyciem sprężyny)
- SPADEK CIŚNIENIA – jeżeli ciśnienie kontrolowane spada poniżej wartości granicznej (kalibracji dokonuje się zewnętrznie
zgodnie z przewidywanym zużyciem sprężyny).
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE (dyrektywa PED)
13
14
Pietro Fiorentini S.p.A.
via E.Fermi 8/10
I-36057 Arcugnano (VI)
Włochy
tel. +39 0444 968.511
faks +39 0444 960.468
www.fiorentini.com
via Rosellini 1
I-20124 Mediolan
Włochy
tel. +39 02 696.14.21
faks +39 02 688.04.57
Fiorentini Polska Spółka z o.o.
ul. Kamiennogórska 22
60-179 Poznań
tel. 061 8700107
faks 061 8667892
e-mail: [email protected]
15
Fiorentini Minireg S.p.A.
via Faustinella 11
I-25015 Desenzano del Garda (BS)
Włochy
tel. +39 030 91.48.511
faks +39 030 91.48.514

Podobne dokumenty