Mgr Mirosław Rymar

Komentarze

Transkrypt

Mgr Mirosław Rymar
Ochrona środowiska jako warunek rozwoju rejonu tarnobrzeskiego
Rewitalizacja terenów
postindustrialnych
na przykładzie Zagłębia Ruhry
Mgr Mirosław Rymar
Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Rzeszowski
IBA Emscher Park
„
Zagłębie Ruhry stanowi fenomen przede wszystkim dzięki swoim atrakcjom
technicznym oraz wciąż funkcjonującym instalacjom przemysłowym i
muzeom.
„
W latach osiemdziesiątych XX w. w Zagłębiu Ruhry powstał projekt IBA
Emscher Park, mający na celu utrzymanie dziedzictwa kulturowego w tym
przemysłowym regionie. Liczne projekty wchodzące w skład IBA Emscher
Park, podzielono na 4 ścieżki tematyczne: przemysłową, kulturową,
przyrodniczą i historyczną.
„
Do podróży przez ten przemysłowy region zaprasza otwarty w 1999 roku
„Szlak Dziedzictwa Przemysłowego”.
„
Na zataczającej pętlę, liczącej około 400 kilometrów trasie, znajduje się
ponad 50 zabytków i jedynych w swoim rodzaju atrakcji ze 150-letniej
historii przemysłu aż po ostatnie przemiany.
Zabytek
według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami to rzecz (nieruchomość, lub krajobraz
kulturowy albo rzecz ruchoma, np. dzieło sztuki
użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne –
np. artefakt)
lub
„ zespół rzeczy, które są dziełem człowieka lub są
związane z jego działalnością i stanowią świadectwo
minionej epoki bądź zdarzenia, a które powinny być
zachowane ze względu na swoją wartość artystyczną,
naukową i historyczną.
„
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
„
była największym i najnowocześniejszym zakładem
wydobywczym węgla kamiennego na świecie.
„
Fritz Schupp i Martin Kremmer, zainspirowani stylem
Bauhausu stworzyli pełen harmonii wzorcowy kompleks
przemysłowy obejmujący szyb Zollverein Schacht XII i
koksownię; swoje dzieło oparli na dwóch osiach tworząc
je według zasad symetrii i geometrii.
„
W 1986 roku, po 55 latach pracy, kopalnia została
zamknięta.
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
„
Obecnie koksownia i szyb XII tworzą kompleks
przemysłowy o międzynarodowym znaczeniu
z żywym centrum kultury
„
Przez pozostawione w oryginalnym stanie
naziemne budowle poprowadzono ścieżkę
muzealną, która obejmuje budynki dawnej
sortowni, płuczki węglowej i biegnie dalej obok
maszyn i taśmociągów.
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
„
W momencie zamknięcia kopalni w 1986 roku, land Północnej Nadrenii-Westfalii
podjął decyzję o odkupieniu obiektu od spółki węglowej RAG i objęciu go ochroną
konserwatorską.
„
Projekt rewitalizacji kopalni wraz z koksownią uzyskał finansowanie z Komisji
Europejskiej.
„
Wszystkie budynki kopalni zostały odrestaurowane, część z nich zachowała dawne
wyposażenie i stała się muzeum techniki pokazującym drogę jaką przebywał węgiel
od momentu wydobycia go na powierzchnię,
część budowli zyskała zupełnie nowe przeznaczenie.
„
„
„
Na terenie kompleksu mieści się kasyno i centrum wzornictwa przemysłowego
(NRW) mieści się w dawnej kotłowni kopalnianej, w 1997 r. wspaniale
odrestaurowanej, a następnie przebudowanej przez słynnego architekta angielskiego
- sir. Normana Fostera.
W dawnych zabudowaniach kopalnianych znalazły miejsce liczne atelier
projektantów, sale wystawowe, restauracje i kawiarnie. W koksowni zaś można
posłuchać koncertów, latem funkcjonuje tu basen, zimą można pojeździć na łyżwach
w niecodziennej scenerii.
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
„
14 grudnia 2001 roku kompleks kopalni i
koksowni Zollverein został wpisany na
listę światowego dziedzictwa
kulturalnego UNESCO pod nazwą
"Przemysłowy Pejzaż Kulturowy
Zollverein".
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Analogie
Zollverein – zabudowania kopalni
Machów – obiekty Siarkopolu
Analogie
Machów – obiekty Siarkopolu
Zollverein – zabudowania kopalni
Analogie
Machów – żelbetowa konstrukcja hali
Zollverein – żelbetowa konstrukcja jako
naturalna sceneria kawiarni
Kopalnia i koksownia Zollverein w Essen
Machów – wnetrze
hali
Zollverein – fragment
ekspozycji muzealnej
Analogie
Zollverein – restauracja
Machów – wnętrze hali
Ferropolis – miasto z żelaza
Ferropolis – miasto z żelaza
„
Ferropolis - muzeum i miejsce organizacji imprez położone na
półwyspie w dawnej kopalni odkrywkowej Golpa-Nord w pobliżu
miasta Gräfenhainichen na wschód od Dessau.
„
Do 1991 znajdowała się tu centrala kopalni odkrywkowej węgla
brunatnego.
„
Byli górnicy i miłośnicy górnictwa ratują kolosy przed złomowaniem
zwożąc 130. metrowej długości i 30. metrowej wysokości koparki w
jedno miejsce
„
Pięć gigantycznych koparek (7.000 ton) ulokowanych na półwyspie
w sercu jeziora Gremminer See posiada status zabytków techniki,
stanowiąc jednocześnie interaktywne muzeum przemysłowe.
„
Ferropolis jest ośrodkiem kultury, arena może pomieścić nawet 25
tys. widzów.
Ferropolis – arena
Ferropolis – arena
Ferropolis – arena
Ferropolis – arena
Ferropolis – imprezy masowe
Ferropolis – imprezy masowe
Ferropolis – sport
Ferropolis – place zabaw
Ferropolis – place zabaw
Ferropolis – muzeum
„Siarkopolis” ?
Krajobraz przemysłowy - inspiracje twórcze
Mirosław Rymar – Szyb naftowy nad Wisłokiem, 2002, olej, płótno
Krajobraz przemysłowy - inspiracje twórcze
Mirosław Rymar – Szyb naftowy, 2002, olej, płótno
Krajobraz przemysłowy - inspiracje twórcze
Mirosław Rymar – Szyb w Turaszówce, 2001, olej, płótno
Literatura
„
Krystian Stangel - Problemy Restrukturyzacji Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Zdegradowanych przez Przemysł- IBA
Emscher Park, 1994
„
Ferropolis City of Steel (broszura) Stiftung Bauhause, Dessau, 1997.
„
Gasidło K., Problematyka przekształceń terenów poprzemysłowych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 1988.
Fotografie
„
www.bodek.info
„
www.zchsiarkopol.pl
„
www.galeria.tarnobrzeg.pl
„
www.ferropolis.de
„
www.gliwiczanie.com
„
www.parafoto.pl
„
www.echodnia.eu

Podobne dokumenty