Delfinki

Transkrypt

Delfinki
Delfinki
Styczeń
Furniture [fernyczer] – Meble
bed
[bed]
-
łóżko
cupboard
[kabord]
-
szafka
table
[tejbul]
-
stół
box
[boks]
-
pudełko
chair
[czer]
-
krzesło
shelf
[szelf]
-
półka
cushion
[kuszyn]
-
poduszka
sofa
[sołfa]
-
sofa
window
[łyndoł]
-
okno
picture
[pykczer]
-
obraz
door
[dor]
-
drzwi
baby
[bejbi]
-
dziecko
mum
[mam]
-
mama
dad
[dad]
-
tata
sister
[syster]
-
siostra
brother
[brader]
-
brat
grandpa
[grandpa]
-
dziadek
grandma
[grandma]
-
babcia
aunt
[ałnt]
-
ciocia
uncle
[ankyl]
-
wujek
cousin
[kazyn]
-
kyzyn/kuzynka
Who’s she/he?
[huz szi/hi]
-
Kim ona/on jest?
She’s/He’s my...
[sziz/hiz maj]
-
Ona/On jest moją/moim...
Family [famili] – Rodzina
What’s your name? [łoc jor nejm]
-
Jak masz na imię?
My name is ... [maj nejm ys...]
-
Mam na imię...
How are you? [hał ar ju]
-
Jak się masz?
I’m fine, thank you. [ajm fajn, fenkju]
-
Dobrze, dziękuję.
How old are you? [hał old ar ju]
-
Ile masz lat?
I’m ... [ajm...]
-
Mam ... lat.
Poniedziałek / Środa 9.30-10.00
Czwartek 10.00-10.30