Diamentowe Gody 60 lat po ślubie

Komentarze

Transkrypt

Diamentowe Gody 60 lat po ślubie
czasopismo wydawane przez Urz¹d Gminy Rudnik
BIULETYN INFORMACYJNY
Marzec 2013 Nr 1 (56) ISSN 1730-7147 Wydanie bezp³atne
Rudnik - BrzeŸnica - Czerwiêcice - Gamów - Grzegorzowice - Jastrzêbie - Lasaki - Ligota Ks. - £ubowice - Modzurów - Poniêcice - S³awików - Strzybnik - Szonowice
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego
„Alleluja” życzy wszystkim czytelnikom naszego biuletynu Wójt
Alojzy Pieruszka, Radni Gminy oraz przcownicy urzędu.
Diamentowe Gody 60 lat po ślubie
Z okazji tak doniosłego Jubileuszu Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka złożył Jubilatom życzenia oraz wręczył pamiątkowy dokument. Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym oraz doczekania w zdrowiu kolejnych Jubileuszy.
Małgorzata i Jerzy Wałach z Ligoty Książęcej
Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili również Państwo Małgorzata i Jerzy Wałach z Ligoty Książęcej. Oboje pochodzą z Brzeźnicy i znali się od dzieciństwa. Ślub cywilny zawarli
14 lutego 1953 roku w Ligocie Książęcej, ślub kościelny dwa dni
później w kościele w Łubowicach. Pan Jerzy początkowo pracował w Łubowicach w GS „Samopomoc Chłopska”, później przez
26 lat był związany zawodowo z „Polleną” Racibórz. Po pracy
chętnie zajmował się hodowlą zwierząt domowych. Pani Małgorzata pracowała w gospodarstwie domowym oraz zajmowała
się wychowywaniem dzieci i wnuków. Państwo Wałach doczekali dwójki dzieci (córka i syn), dwóch wnuków, jednej wnuczki,
trzech prawnuczek i jednego prawnuka.
Maria i Jan Fojcik z Modzurowa
W dniu 9 lutego 2013 r. kolejny piękny jubileusz - Diamentowe Gody obchodzili Państwo Maria i Jan Fojcik z Modzurowa.
Państwo Fojcik 60 lat temu przysięgę małżeńską złożyli
przed urzędnikiem stanu cywilnego w Łanach, ich ślub kościelny również w Łanach odbył się następnego dnia.
Państwo Fojcik poznali się i zakochali w Łanach w pracy na
Plebani. Po ślubie zamieszkali w Przewozie w domu rodzinnym Pani Marii. Po dwóch latach zamieszkali w Modzurowie
rodzinnej miejscowości Pana Jana – w starym domu przy ul. w
kierunku Dolędzina. Po czternastu latach przeprowadzili się do
nowo wybudowanego domu w Modzurowie. Pani Maria i Pan
Jan całe życie ciężko pracowali w RSP w Modzurowie. Pani Maria dodatkowo przez 13 lat pełniła funkcję przewodniczącą DFK
w Modzurowie.
Jubilatom urodziło się trzech synów i pięć córek. Doczekali
się 26 wnuków i 19 prawnuków.
Spotkanie hodowców Gołębi
Bal w Ligocie Książęcej
Bal w Ligocie Książęcej
Dzień seniora Szonowice
Koncert kolęd Modzurów
Dzień babci i dziadka Szonowice
Dzień kobiet KGW Szonowice
Konkurs potraw regionalnych Pietrowice Wielkie
strona - 2
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Z a p o w i e d z i
Ogólnopolski Bieg na Łyżworolkach
W dniu 18 mają odbedzie się III Ogólnopolski Bieg na Łyżworolach na trasie Modzurów – Pawłów – Modzurów.Pierwsze starty dla dzieci i młodzieży o godz. 14.00. Start do biegu
głownego na dystansie 23 km o godz. 15.00
W programie następujące kategorie biegowe:
Pożegnaliśmy dwóch
aktywnych społeczników
W dniu 19 lutego 2013 roku pożegnaliśmy wielkiego społecznika Joahannesa Szczuka z Rudnika
Johannes Szczuka urodził się 4 grudnia 1933 roku w Rudniku. Całe swoje życie spędził na ziemi rudnickiej gdzie wspólnie z żoną Heleną mieszkali i wychowywali troje dzieci. Zawsze
zaangażowany w sprawy swojej miejscowości był inicjatorem
powstania zespołu tanecznego Sanssoci, który w roku 2009
obchodził 10 lecie swojej działalności. Przez wszystkie lata zespół działał przy gminnej bibliotece i pod patronatem koła DFK
w Rudniku. W roku 2010 Pan Johannes Szczuka otrzymał wyróżnienie społecznika roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w kościele parafialnym w Rudniku w dniu 23 lutego 2013 roku.
Łączymy się w żalu z pogrążoną w smutku rodziną.
W dniu 28 grudnia 2012 roku w kościele parafialnym w Łubowicach pożegnaliśmy Józefa Patera
W dniu 25 grudnia zmarł człowiek wielkiego serca i społecznik - Józef Pater, od urodzenia związany z naszą małą ojczyzną. Józef Pater urodził się 1 kwietnia 1940r w Łubowicach.
Był inicjatorem i członkiem oraz założycielem komitetu organizacyjnego Towarzystwa Miłośników Eichendorffa. Opiekunem
zabytkowego młyna w Brzeźnicy. Zawsze związany z Towarzystwem Eichendorffa, aktywnie uczestniczył w życiu społeczno –
kulturalnym Łubowic.
Wiele lat był też Radnym Gminy Rudnik.
W 2010 roku Józef Pater otrzymał prestiżowe wyróżnienie Górnośląskiego Centrum
Spotkań im. Eichendorffa, które wręczył
mu praprawnuk poety, Georg von Eichendorff hrabia Stachwitz.
Józef Pater, otrzymał
także
wyróżnienie
"Zasłużony dla gminy
Rudnik". Z wielkim
żalem tłumy bliskich
i przyjaciół żegnały
człowieka o wielkim
sercu.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Szkoła podstawowa:
1. klasy l - III (dziewczyny) — 200 m.
2. klasy l - III (chłopcy) - 200 m.
3. klasy IV — VI (dziewczyny) — 800 m.
4 klasy IV — VI (chłopcy) — 800 m.
Gimnazjum:
1. klasy l - III (dziewczyny) — 2000 m.
2. klasy l - III (chłopcy) - 2000 m.
Mężczyźni:
1. kategoria do 39 lat — 23000 m.
2. kategoria od 40 lat — 49 lat —23000 m.
3. kategoria od 50 lat — 59 lat - 23000 m.
Kobiety:
1. kategoria do 35 lat 11500 m.
2. kategoria powyżej 35 lat 11500 m.
4. kategoria powyżej 60 lat – 23000 m.
Przewiduje się nagrody dla:
- najmłodszego zawodnika (zawodniczkii) i najstarszego
zawodnika (zawodniczki).
- najlepszego mieszkańca Gminy Rudnik i Pietrowice Wlk.
- najlepszego zawodnika z zagranicy.
Na zwycięzców czekają puchary i atrakcyjne nagrody za
miejsca I – III w kategoriach wiekowych.
XI Rudnicki Bieg Uliczny
W dniu 3 czerwca o godz. 10.00 odbędzie się XI Rudnicki Bieg Uliczny w którym startują dzieci przedszkolne, młodzież szkolna oraz dorośli. W tym roku przewiduję się po raz
pierwszy start w Nodig Walking. Zawody odbywać się będą
na osiedlu obok szkoły w Rudniku.
Dystanse:
Przedszkolaki - Krasnale
Przedszkolaki dziewczyny i chłopcy - 200 m rocznik 2005 i młodsi
SP dziewczyny i chłopcy kl. I – II - 400 m rocznik - 2003
- 2004
SP dziewczyny i chłopcy kl. III – IV - 600 m rocznik – 2001
- 2002
SP dziewczyny i chłopcy kl. V – VI - 750 m rocznik – 1999
- 2000
Gimnazjum dziewczyny kl. I i II - 1200m rocznik - 1997 1998
Gimnazjum chłopcy kl. I i II - 1800 m rocznik – 1997 - 1998
Gimnazjum dziewczyny kl. III - 1200 m rocznik - 1997
Gimnazjum chłopcy kl. III - 1800 m rocznik - 1997
Bieg Otwarty OPEN K i M - 1000 m rocznik – 1996 i starsi
Nordig Walking K i M - 3000 m
W poszczególnych kategoriach osobno biegają dziewczyny i chłopcy.
strona - 3
Dofinansowanie
z PROW dla
Rudnika
Gmina Rudnik otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na realizację kanalizacji na
osiedlu w Rudniku.
Pierwotnie projekt kanalizacji osiedla dotyczył wykonania wszelkich robót
budowlano ziemnych w 2013 r. Całość
kosztować miała ponad 4 mln zł, z czego
prawie połowę musiałaby pokryć gmina. Urzędnicy nie widzieli możliwości
obciążenia dodatkowymi dwoma milionami złotych budżetu gminy. W styczniu, w urzędzie marszałkowskim, gdzie
zapadają decyzje o przyznaniu dotacji
z PROW-u, odbyły się negocjacje. Udało
się zmienić termin wykonania zadania
i okres ten wydłużono do połowy 2015
r. – W tej sytuacji jesteśmy w stanie skanalizować planowaną część osiedla. Być
może obejdziemy się bez pożyczki i na
sfinansowanie naszego wkładu wystarczą
nam własne dochody lub pomoc WFOŚiu.
Główne prace odbędą się w 2014 r. – podsumowuje wójt Pieruszka. Nowa część kanalizacji w Rudniku ma objąć niemal całe
nowe osiedle, bez dwóch ulic.
US informuje
16 marca, odbył się Dzień Otwarty
w śląskich urzędach skarbowych. Mieszkańcy całego województwa śląskiego
mogli dowiedzieć się jak prawidłowo
wypełnić roczne rozliczenie w podatku
dochodowym od osób fizycznych za 2012
rok, a także poznać zasady i sposób funkcjonowania urzędów skarbowych. Pracownicy raciborskiej skarbówki wzorem
lat ubiegłych będą też przyjmować zeznania podatkowe w gminach. W Urzędzie
Gminy Rudnik pracownicy raciborskiej
skarbówki będą pełnic dyżur 5 kwietnia
2013r w godzinach od 12.oo do 14.00
O g Ł o s z e n i e
Sprzedaż siatki i sznurka do słomy
oraz folii do sianokiszonki.
Najniższe ceny w powiecie raciborskim.
Kontakt: 696 240 301, 32 410 67 91
Jerzy Kara, Brzeźnica ul. Kozielska 10
strona - 4
Dwujęzyczne tablice w naszych
miejscowościach?
Główny Urząd Statystyczny ogłosił w miesiącu lutyu br. iż w gminach Pietrowice
Wielkie i Rudnik ponad 20 proc. ludności zadeklarowało narodowość niemiecką.
Dane te przekazano już do Ministerstwa Administracji, a pochodzą one z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego na terenie gmin w roku 2011 r.
Zgodnie z Ustawą o Mniejszościach
Narodowych i Etnicznych w gminach,
w których mieszka ponad 20 proc. osób
deklarujących przynależność do konkretnej mniejszości narodowej można
ustawić, bez konsultacji społecznych,
dwujęzyczne tablice. Potrzeba jedynie
odpowiedniej uchwały rady gminy. Według GUS-u, w całej Polsce funkcjonuje
już 51 gmin mniejszościowych w tym
22, w których mniejszość tworzą Niemcy. W województwie śląskim są tylko
trzy takie gminy, wszystkie są związane
z Niemcami i wszystkie leżą w powiecie
raciborskim. Ciekawostką jest, że w całym województwie śląskim na 167 gmin
aż w 76 co najmniej 10 proc. mieszkańców
czuje przynależność do narodowości innej
niż polska. W tym we wszystkich ośmiu
gminach naszego powiatu. Nie wiadomo
Bezrobocie rośnie
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
podaje informację nt. Ilości osób pozostających bez pracy.
jednak czy chodzi tylko o Niemców. Według najnowszych danych GUS-u, w spisie powszechnym niespodziewanie dużo
osób zadeklarowało narodowość śląską.
Okazało się nawet, że Ślązacy są najliczniejszą mniejszością narodowo-etniczną
w Polsce. Czy w Rudniku i Pietrowicach
planują w związku z powyższym wprowadzenie dwujęzycznych tablic? Wójt
Rudnika Alojzy Pieruszka wyjaśnia, że
wprowadzenie dwujęzycznych tablic nie
jest wcale takie proste, a na pewno wymaga sporo czasu. Powołuje się na Krzanowice, gdzie już od blisko 10 lat samorząd
miał możliwość wprowadzenia dwujęzyczności, a dokonał tego dopiero w 2012
r. Sprawa na pewno trafi pod dyskusję samorządowców.
Nowiny Raciborskie - Marcin Wojnarowski
W naszej gminie sytuacja ta na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przedstawia się następująco:
data
stopa bezrobocia w powiecie
raciborskim
bezrobotni na
terenie gminy
Rudnik
kobiety
mężczyźni
30.XI.2012
8,00%
132 osoby
89 osób
43 osoby
31.XII.2012
8,30%
145 osób
95 osób
50 osób
31.01.2013
8,50%
158 osób
100 osób
58 osób
28.02.2013
9,20%
171 osób
110 osób
61 osób
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Paulina Sroka gościem Ewy Drzyzgi w TVN
Program pt. Rozmowy w toku z udziałem Pauliny Sroki z Dolędzina został
wyemitowany na antenie TVN w marcu
br.
Tragiczny pożar w którym ucierpiała sześcioletnia wówczas Paulinka miał
miejsce 27 października 2010 r. podczas
próby ratowania 61-letniej babci Paulina
doznała dotkliwych poparzeń na całym
ciele. Do dziś nosi na sobie ślady tych
wydarzeń i wciąż dochodzi do zdrowia.
Paulina Sroka była gościem Ewy Drzyzgi. Dzieci, które goszczą w "Rozmowach
w Toku" są wyjątkowe. Wiedzą o tym i to
dlatego zdarzają im się chwile smutku
i słabości, ale też dlatego robią dużo, żeby
przekonać do siebie innych. Starają się też
pokazać, że wbrew pozorom nie różnią się
aż tak bardzo od swych koleżanek i kolegów. Na co dzień Paulina Sroka, pomimo
licznych zabiegów lekarskich i rehabilitacji jest uczennicą szkoły podstawowej
w Szonowicach.
Urodziny Paulinki
INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku ogłasza nabór uczestników i uczestniczek do projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik” w roku 2013 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum.
Grupa docelową projektu będą osoby
z terenu gminy Rudnik, które korzystają
ze wsparcia pomocy społecznej tutejszego ośrodka pomocy będących w wieku
aktywności zawodowej, które są osobami
bezrobotnymi, nie aktywnymi zawodowo bądź pozostającymi w zatrudnieniu
w tym również osoby niepełnosprawne
i uczące się. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu ośrodek pomocy
zakłada udział kobiet i mężczyzn. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż grupą
zagrożoną na terenie naszej gminy są
kobiety, zatem zakłada się głównie
wsparcie dla tej grupy osób. Celem takiego działania jest osłabienie istniejącej nierówności. W ramach projektu organizowane będą bezpłatne spotkania
ze specjalistami oraz szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie nowego
zawodu oraz podniesienie kwalifikacji.
W projekcie udział brać będą kobiety
i mężczyźni zakwalifikowani w drodze
rekrutacji według kryteriów zawartych
w regulaminie uczestnictwa w projekcie. Szczegółowych informacji uzyskać
można pod numerem tel. 032 410-6425 lub osobiście w siedzibie ośrodka
pomocy społecznej w Rudniku przy
ul. Gawliny 2. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt do dnia 22 kwietnia
2013r. Rekrutacja zakończy się dnia 29
kwietnia br.
Koordynator projektu
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
strona - 5
Dane statystyczne z USC, ewidencji ludności
i dowodów osobistych za rok 2012r.
W 2012 r. w księgach Urzędu Stanu Cywilnego w Rudniku zarejestrowano 2 urodzenia, 25 małżeństw oraz 31 zgonów. Ślubów
konkordatowych było 16, umiejscowionych 6, cywilnych 3. Zarejestrowano 5 rozwodów. Umiejscowiono 8 zagranicznych aktów
stanu cywilnego.
W roku 2012 wysłano 25 listów gratulacyjnych do par małżeńskich, które obchodziły Srebrne Wesele. Jubileuszu „Złote Gody” doczekało jedenaście par. Wójt
Gminy udekorował jubilatów medalami
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2012r. urodziło się 45 dzieci, to o 2
mniej niż przed rokiem. Więcej urodziło
się chłopców - 23, dziewczynek było 22.
Rodzice wybierali różne imiona dla swych
pociech. Wśród chłopców trudno wyłonić
to najpopularniejsze. Dla dziewczynki
najczęściej wybierano imię Maja. Związek
małżeński zawarło 60 mieszkańców Gminy Rudnik – 29 mężczyzn i 31 kobiet.
Zmarło 57 osób, to o 11 więcej niż
w roku poprzednim. W roku 2012 na pobyt stały w Gminie Rudnik zameldowało
się 110 osób. 58 osób wymeldowało się
z pobytu stałego (w tym 27 za granicę).
Na pobyt czasowy zameldowały się 52
osoby. Tylko 3 osoby wymeldowały się na
pobyt czasowy za granicę.
Obecnie w Gminie Rudnik żyje sześć
osób, które ma powyżej 90 lat. Najstarszą
mieszkanką Gminy jest Pani Kotzur Gertrud z Czerwięcic, która w czerwcu tego
roku skończy 96 lat.
W 2012 roku wydano 502 dowodów
osobistych.
Liczba urodzeń w Gminie Rudnik w latach 2001 - 2012
Lp
Ogółem
Lata urodzeń
Miejscowość
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
Brzeźnica
5
6
8
4
7
2
4
5
10
6
3
7
67
2
Czerwięcice
1
1
-
-
3
-
2
2
1
1
-
1
12
3
Dolędzin
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
3
4
Gamów
7
6
3
6
9
6
4
7
3
7
9
5
72
5
Grzegorzowice 5
7
5
7
5
8
6
3
5
3
4
9
67
6
Jastrzębie
2
2
2
-
-
-
-
0
4
1
2
1
14
7
Lasaki
-
1
2
1
2
1
4
3
3
2
2
-
20
8
Ligota Ks
-
2
1
2
4
1
-
2
1
2
1
4
20
9
Łubowice
5
3
1
1
4
1
5
4
4
2
1
2
33
10
Modzurów
2
3
1
1
2
4
1
6
2
3
3
2
28
11
Ponięcice
1
4
-
2
1
2
5
2
1
1
4
1
24
12
Rudnik
6
3
8
12
4
3
8
5
14
6
8
4
81
13
Sławienko
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
2
14
Sławików
4
5
2
6
4
4
4
1
4
4
2
6
46
15
Strzybnik
2
4
2
2
2
2
2
2
1
3
2
1
25
16
Szonowice
-
4
4
1
3
3
3
4
4
3
3
1
33
41
51
39
46
50
37
48
47
58
44
44
45
547
Elektrownie wiatrowe na terenie
Gminy Rudnik
Starosta raciborski wydał już zgodę na budowę farmy wiatrowej na terenie gminy
Rudnik. W okolicach Gamowa i Sławikowa ma stanąć łącznie 17 turbin wiatrowych.
Na decyzję tę najbardziej czekała spółka EP Gamów, która jest odpowiedzialna za
inwestycję.
Już od kilku lat jej przedstawiciele
prowadzą rozmowy z urzędnikami, rolnikami i mieszkańcami okolicznych wiosek.
Wszystko aby przekonać do wiatraków jak
najwięcej osób. Przez kilka lat planowania
inwestycji wykonano badania pomiaru
wiatrów oraz przelotu ptaków na terenie
strona - 6
farmy. Następnie w rejonie wiatraków
badano aktywność nietoperzy. W 2012
r. spółka zorganizowała wyjazd do gminy Rydzyna, gdzie zainteresowani mogli
poznać działanie farmy wiatrowej. Odbyło się spotkanie z miejscowymi, którzy
mówili o plusach i minusach wiatraków.
W gminie Rudnik najbardziej obawiali się
skrzydeł wiatraków mieszkańcy Gamowa, którzy wnioskowali nawet o oddalenie masztów od swojej wioski. Zgodnie
z planami, stać one mają nie bliżej niż 500
m od zabudowań mieszkalnych. Roboty
przy budowie farmy ruszą najprawdopodobniej na wiosnę. W pierwszej kolejności
zostaną wyremontowane lub przystosowane drogi dojazdowe do miejsc gdzie
staną maszty. Wszystkie wiatraki będą
podłączone kablami, pod ziemią, do stacji
transformatorowej w Kuźni Raciborskiej.
Z tytułu podatku od nieruchomości, gmina Rudnik szacuje wpływy do budżetu
w wysokości 800 tys. zł rocznie.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Zakład komunalny w Rudniku ma
nowy sprzęt
A konkretnie koparko-ładowarkę. Dzięki tyemu zakupowi zakład może poszerzyć zakres oferowanych usług.
W dniu 10 grudnia 2012r w drodze
przetargu wybrano najkorzystniejszą
ofertę na leasing operacyjny z opcją wy-
kupu ładowarko koparki. Sprzęt jest fabrycznie nowy. Od połowy tego roku Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
wzbogacił się także o nową bazę wyposażoną w pomieszczenia magazynowe i garaże przy ulicy Kozielskiej w Rudniku.
Inwestycje w 2013 roku?
Ponad 2,6 mln złotych w budżecie gminy Rudnik przeznaczono na inwestycje i remonty. Najwięcej pieniędzy, bo aż połowę tej kwoty pochłonie trwająca od kilku
miesięcy budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach.
k o m u n i k a t
Podział środków dla Kół Mniejszości Niemieckiej działających na terenie Gminy Rudnik na rok 2013:
1. Rudnik – 3.360,00 zł
2. Grzegorzowice – 1.440,00 zł
3. Sławików – 1.590,00 zł
4. Modzurów – 1.130,00 zł
5. Jastrzębie – 1.130,00zł
6. Brzeźnica – 1.810,00 zł
7. Gamów – 1.540,00 zł
Hala sportowa
w Grzegorzowicach
Największą inwestycją w gminie Rudnik z pewnością będzie budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach. Na ten cel zarezerwowano
w budżecie gminy 1,4 mln złotych. Hala
powinna być gotowa pod koniec 2013
roku. W tym roku ma zostać rozbudowana także sala gimnastyczna w Ligocie
Książęcej. Kosztować to będzie gminę ponad 380 tys. zł. Jeśli chodzi o inne sołectwa
to w tegorocznym budżecie zarezerwowano także środki na zakup wozu bojowego
dla OSP Gamów, budowę oświetlenia
ulicznego w Sławikowie, zakup urządzeń
na place zabaw w Brzeźnicy, Czerwięcicach, Gamowie, Rudniku oraz na budowę
ogrodzenia wokół boiska do piłki plażowej w Szonowicach. Część funduszy na te
cele zarezerwowano z puli funduszu sołeckiego. Dość istotną inwestycją z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa na terenie
całej gminy będzie rozbudowa budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.
Inwestycja ta pochłonie z budżetu gminy
366 tysięcy złotych. Na 2013 rok zaplanowano także kilka inwestycji drogowych.
Zmodernizowane zostaną następujące
drogi wewnętrzne oraz gminne - ul. Górna w Brzeźnicy, ul. Nad Potokiem w Ligocie Książęcej, droga za kaplicą w Czerwięcicach, ul.Wiejska w Rudniku, droga przy
Dzielniczce w Ponięcicach oraz droga
w Jastrzębiu. Gmina Rudnik kwotą 13 tys.
złotych wspomoże także przygotowanie
dokumentacji dla budowy drogi Racibórz
- Pszczyna. W 2013 roku ma zostać również dokończona przebudowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie. Na ten cel przeznaczone zostanie 100 tys. złotych.
Firma realizująca inwestycję budowlaną
w Grzegorzowicach zapewnia, że dotrzyma terminu umowy.
Podczas lutowej sesji Rady Gminy,
odpowiadając na wątpliwości radnych,
wójt Alojzy Pieruszka przedstawił relację
z negocjacji w sprawie budowy sali sportowej, które odbył z przedstawicielami
firmy- wykonawcy sali sportowej w Grzegorzowicach. Radni zarzucali wykonawcy
brak zaangażowania i zaniedbania przy
budowie. Po rozmowach szefów firmy
z władzami gminy, padły zapewnienia,
że termin wykonania inwestycji zostanie
dotrzymany, a zaległości nadrobione. Sala
ma być oddana do użytku w listopadzie
bieżącego roku. Do końca kwietnia zostanie wykonane zadaszenie obiektu. Część
prac zostanie zlecona podwykonawcom.
Wójt zadowoli się jedynie efektami, a nie
obietnicami.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
strona - 7
Harmonogram zadań spółki wodnej do wykonania
w 2013 roku
Miejscowość
Brzeźnica
Nazwa zadania
Zakres robót
przyjętych
do wykon.
[mb]
Koszt jednostkowy z
VAT [zł]
wartość ogółem
do wykonania
[zł]
wartość ogółem przyjęta
do planu [zł]
5 132,00
bieżąca konserwacja rowu nr 30
400
12,83
5 132,00
Rów K – 3 konserwacja i
odmulenie,karczowanie
300
12,83
3 849,00
remont drenarki
60
22,50
1 350,00
konserwacja rowu nr 35
150
12,83
1 924,50
zakup rur na zarurowanie odcinka rowu nr B
29 ø 100 6mb
10
200,49
2 004,90
Rów 305 konserwacja i odmulenie
400
12,83
5 132,00
Grzegorzowice
konserwacja i odmulenie rowu K- 10 czyszczenie przepustów dług 18 mb. z wywozwm
ziemi na odc.120mb
340
18,15
6 171,00
ul. Gacki
Remont drenarki na polach Gwóźdź
70
22,50
1 575,00
Remont drenarki na polachTumulka 3 szt rury
ø 60
70
22,50
1 575,00
Rów nr 51 konserwacja i odmulenie (Kretek
Eugeniusz)
100
12,83
1 283,00
wykonanie remontu drenarki na łąkach Bochenek - Furgoł
250
22,50
5 625,00
remontnt drenarki na polach Krybus Mariusz
50
22,50
1 125,00
remontnt drenarki na polach Lampka
30
22,50
675,00
Ligota Książęca
Rów nr 33 koszenie i konserwacja karczowanie krzewów
1 000
1,80
1 800,00
Łubowice
konserwacja bieżąca rów pod Buczem
100
12,83
1 283,00
Modzurów
wieś
Rów A – 3 wykoszenie, odmulenie i
karczowanie(wykona ZwiGW)
1 000
0,00
0,00
DANKO
naprawa drenarki na działce nr 21
400
22,50
9 000,00
konserwacja rowu nr 10 ( pola Agromaxu)
250
12,83
3 207,50
konserwacja, wykoszenie rowu nr 7
252
1,80
453,60
rów nr 8 konserwacja i odmulenie
200
12,83
2 566,00
rów nr 6 wykoszenie
200
1,80
360,00
konserwacja rowu A -1 od lasu do Dzielniczki
400
12,83
5 132,00
wykoszenie rowu nr 1 w stronę Błażejowic
1 000
1,80
1 800,00
odmulenie i umocnienie skarp rowu koło
Państwa Rutko
10
142,80
1 428,00
odmulenie i umocnienie skarp rowu koło Państwa Helebrand
100
12,83
1 283,00
Remont drenarki na polach
Kandziora,Zaremba
500
22,50
11 250,00
rów nr 20 umocnienie skarpy płytami
6
142,70
856,20
Rów nr 20 konserwacja i odmulenie od
ul.Zamkowej
100
12,83
1 283,00
konserwacja rowu nr 60 koło Graniecznego
97
12,83
1 244,51
konserwacja rowu nr 18 na gruntach Agromaxu
500
12,83
6 415,00
remont drenarki Plottek
200
22,50
4 500,00
omulenie rowu K 2
100
12,83
1 283,00
SUMA
8 645
Czerwięcice
Gamów
Jastrzębie
Lasaki
Rudnik
Ponięcice
Sławików
Strzybnik
Szonowice
strona - 8
7 123,50
7 136,90
10 604,00
5 625,00
1 800,00
1 800,00
1 283,00
9 000,00
92 566,21
6 587,10
9 643,00
11 250,00
3 383,71
12 198,00
92 566,21
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Zaproszenie
Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
które odbędą się 9 czerwca w Modzurowie.
Tego dnia świętować będziemy również 80-lecie OSP
Modzurów
Zarząd OSP Modzurów
Spotkanie z Policją w Samorządowym Przedszkolu
w Grzegorzowicach
W przedszkolu samorządowym w Grzegorzowicach odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej w Raciborzu.
Policjanci przeprowadzili atrakcyjne
zajęcia. Dzielnicowy Wiesław Willman
przeprowadził z dziećmi pogadankę na
temat elementarnych zasad z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze oraz
z znajomości podstawowych znaków
drogowych. Ponadto dostarczył dzieciom ważniejszych informacji na temat
warunków korzystania z rowerów, oraz
bezpiecznego udziału w trakcie wykonywanych prac domowych z udziałem dorosłych domowników. Opowiedział także
na czym polega praca policjanta. Następnie pani policjantka st. sierż. Edyta Mazur, pełniąca funkcje referenta do spraw
nieletnich, przedstawiła specyfikę wykonywanych przez siebie obowiązków,
zwracając szczególną uwagę na zagrożenia jakie mogą natknąć się przedszkolaki. Przykładowo zobrazowała zachowania jakie powinny dominować ze strony
najmłodszych, w trakcie kontaktów z osobami postronnymi. Wyjaśniła też w jaki
sposób należ się zachować w przypadku,
kiedy któreś z dzieci zgubi się w tłocznym
miejscu, czy hipermarkecie. Przypomniała numery telefonów alarmowych oraz
odpowiedziała na szereg zadawanych
przez przedszkolaków pytań. W dalszej
kolejności odbył się oczekiwany z nie-
cierpliwością pokaz tresury psa policyjnego, który karnie wykonywał wszystkie polecenia swojego przewodnika. Na
koniec spotkania, odbył się oczekiwany
z niecierpliwością pokaz policyjnego
sprzętu, w tym radiowozu, gdzie przedszkolaki pod policyjnym okiem miały
okazję osobiście wypróbować sygnały
świetlne i dźwiękowe, zobaczyć, kajdanki,
kamizelki kuloodporne i inne akcesoria
wykorzystywane w służbie. Wychowawczyni oraz p. dyrektor Samorządowego
Przedszkola w Grzegorzowicach w imieniu przedszkolaków serdecznie dziękują
dzielnicowemu Wiesławowi Willmanowi
za zorganizowanie przedmiotowego spotkania, oraz za zaangażowanie policjantów pozostałych komórek, którzy wzięli
w nim udział. Serdecznie dziękujemy.
Dziennikarki z Bydgoszczy uczyły jak tworzyć
gazetkę
Studentki dziennikarstwa z Bydgoszczy uczyły podczas ferii młodzież z gimnazjum w Rudniku jak tworzyć gazetkę. Szkolenie
obejmowało całość problemów związanych z redagowaniem gazetki szkolnej.
Tydzień warsztatów zaowocował nowymi pomysłami i uczestnicy żyją teraz
nadzieją, że uda się pomysły wprowadzić
w życie. Uczestnicy szkolenia zapoznali
się z ogólnymi zasadami tworzenia czasopism, z zasadami pracy i warsztatem
dziennikarza mediów elektronicznych.
Młodzież w trakcie wykładów i zajęć
praktycznych pozyskała wiedzę z poszczególnych dziedzin problemowych,
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
takich jak: „reportaż i felieton”, „Teksty
informacyjne”, „Rynek mediów w regionie” oraz „Skuteczne formy prezentacji”.
Celem warsztatów było kształtowanie
podstaw dziennikarskich wśród młodzieży. Istotne jest również pobudzenie
aspiracji twórczych uczestników oraz rozwijanie umiejętności edytorskich. Dyrektor szkoły Pan Mariusz Kaleta jest pełen
aprobaty dla młodych dziennikarzy i ich
zapału. Już po feriach pierwsze spotkanie
z szefową redakcji, więc jest szansa, że
i ona zaakceptuje zmiany wypracowane
na warsztatach. Przypomnijmy młodzież
gimnazjalna ZSO w Rudniku wydaje
szkolną gazetkę “PYK TYK”. Redaktorzy
pisma to: Katarzyna Romanowska, Nikol
Swandulla, Zuzanna Gabor, Monika Kałuża oraz Mateusz Fiołka. Opiekunem redakcji jest Krystyna Rudek Kampka.
strona - 9
Babcie
i Dziadkowie
Dzień Babci i Dzień Dziadka to w kalendarzu dni szczególne, kojarzone z ciepłem, szacunkiem i dzieciństwem.
W wielu instytucjach i miejscach naszej
gminy obchodzi się go bardzo uroczyście.
Dnia 6 lutego w szkole podstawowej
w Szonowicach odbyły się uroczystości
z tej własnie okazji. Na przybyłych seniorów czekało wiele niespodzianek. Dzieci
z klas I-III przygotowały kilka utworów
scenicznych, po polsku, po śląsku i po
niemiecku. Ponadto wykonały wiele prac
plastycznych, którymi obdarowały babcie
i dziadków. W dalszej części uroczystości
odbyły się liczne konkurencje sportowe
i zmagania sprawdzające wiedzę. Wszyscy świetnie się bawili w niezwykle ciepłej
atmosferze. W imieniu wszystkich zaproszonych gości składamy podziękowania
na ręce pedagogów i wychowawców którzy przygotowali oprawę artystyczną
wspólnie z dziećmi.
Dzień Seniora
To święto ludzi starszych, doświadczonych, którym należy się szczególny
szacunek i uznanie za trud jaki wkładają w przekazywanie mądrości życiowej
i wychowywanie kolejnych pokoleń.
By uczcić to święto w sobotę 2 lutego
2012r w Kościele parafialnym w Modzurowie odprawiona została uroczysta Msza
Święta w intencji seniorów, a w świetlicy
szkolnej na wspólnym posiłku i biesiadowaniu spotkali się najstarsi mieszkańcy
Modzurowa, Szonowic, Sławienka, Dolędzina, Ponięcic oraz zaproszeni goście.
Dzieci i młodzież przygotowały program artystyczny z elementami
gwary śląskiej, ks. Joachmi Kroll prowadził
biesiadę przy akompaniamencie gitary. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich już od rana uwijały się w kuchni przygotowując obiad i słodki
poczęstunek. A wszystko po to by miło spędzić
kilka godzin i powspominać czasy, które przywołują miłe wspomnienia.
strona - 10
Piastun Szkolny - podsumowanie
28 grudnia w Gminnym Centrum Informacji spotkali się organizatorzy projektu z jego
wykonawcami. Fundacja GNIAZDO podziękowała wszystkim , którzy pomogli w realizacji projektu.
Tutoring, a w polskim znaczeniu piastun to opieka naukowa zorientowana
na ucznia. Stworzono tę instytucję wieki
temu, a w Polsce na nowo wprowadza ją
Szkoła Liderów. Piastun jest indywidualnym opiekunem, nauczycielem i doradcą.
Piastun nie sprawdza wyłącznie wiedzy.
Uczeń uczy się sam - pod opieką tutora.
Jeśli ma problemy z nauką, szuka pomocy
u swojego piastuna, nie obawia się prosić go o pomoc. Celem takiego rodzaju
projektu jest opanowanie zaplanowanego z tutorem - piastunem materiału. Nie
jest to jednak tylko cel ucznia. Taki sam
cel ma opiekun. On ma pomóc zrozumieć
i opanować poszczególne moduły. Od
ucznia zależy jak ułoży się współpraca
z piastunem, tak aby bez problemu zrea-
lizować program. Wspólnie opracowują
plan rozwoju i pracują nad jego realizacją.
Zastanawiają się nad rolą uczestnika, nad
wartościami, jakimi kieruje się w rozwoju
swoich zainteresowań i zdolności. Spotkania i rozmowy służą rozwojowi kompetencji i zdolności ucznia. Pozwalają poszerzyć możliwości działania, zobaczyć
wiele rozwiązań konkretnych problemów. Piastun pobudza ucznia do analizowania i refleksji nad swoimi działaniami
i wyciągania z nich wniosków. Nie daje
gotowych rozwiązań, wspiera uczestnika
w samodzielnym dochodzeniu do nich.
Tutor daje podopiecznemu do wykonania
zadania, związane z jego planem rozwoju. Dziecko uczy się poprzez działanie. Na
spotkaniu wysoko oceniono zajęcia nauki
języka angielskiego dzieci z rodzicami i kontakt bezpośredni
z lektorkami. Fundacja ma zamiar kontynuować tego rodzaju działania jeszcze w styczniu,
a jeśli pozyska środki to i dłużej.
Projekt „PIASTUN SZKOLNY”,
dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania publicznego
„Bezpieczna i przyjazna szkoła
– edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkołach ogólnodostępnych,
z oddziałami integracyjnymi integracyjnych.”
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Jestem Europejczykiem konkurs 2012
W grudniu 2012r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku odbył się gminny konkurs ,,Jestem Europejczykiem” dla klas
drugich, trzecich i czwartych szkół podstawowych.
Drużyny poszczególnych klas zaprezentowały swoje prace i pisały test: klasy
II – flagę Unii Europejskiej, klasy III – herb
Rudnika, klasy IV – maskotkę Unii Eu-
ropejskiej. Wyniki konkursu w klasach
II I miejsce – SP Szonowice 1.Martyna
Mańkiewicz 2.Maciek Zeman 3. Bruno
Lassak II miejsce- ZSP Brzeźnica 1.Daria
Michacz 2.Dominika Pieczarek 3.Michał
Ćwik III miejsce – ZSO Rudnik 1.Dominik Rybka 2. Marysia Zawojska 3. Mateusz Koczy Wyniki konkursu w klasach III
I miejsce – ZSP Brzeźnica 1.Kewin
Gawlik 2.Dominik Koneczny 3.Rafał Nahlik II miejsce- ZSO Rudnik
1.Sandra Kowacz 2. Rafał Nahlik 3.Daniel Marcinek III miejsce
– ZSO Grzegorzowice 1.Adrian
Czajka 2.Adam Jurecki 3. Marek
Czajka Wyniki konkursu w klasach IV I miejsce – SP Szonowice
1.Neblik Marta 2.Stepiński Paweł3.
Kremzer Dawid II miejsce- ZSO
Rudnik 1.Maksymilian Burdzik 2.
Marta Rutko 3.Konrad Zawojski III
miejsce – SP Gamów 1.Julia Rzytki
2.Agnieszka Wilczek 3.Weronika
Zajonc Na wszystkich uczestników czekał poczęstunek, oraz dyplomy i nagrody. Organizatorzy
konkursu dziękują nauczycielom
za przygotowanie dzieci do tego
konkursu.
Koncert kolęd i pastorałek
W wykonaniu uczniów szkół w Gamowie i Szonowicach odbył się 3 lutego w kościele parafialnym w Modzurowie.
Był to już ostatni występ z repertuarem świątecznym jaki dali muzykujący
uczniowie, poprzednie odbyły się w Gamowie i Ponięcicach. Styczniowo-lutowy
„Koncert kolęd i pastorałek” to projekt,
nad którym czuwała Pani Danuta Cymerman. Znane i lubiane kolędy
zagrali i zaśpiewali uczniowie obu
współpracujących ze sobą szkół
w Gamowie i Szonowicach. Na
spotkanie z kolędą przybyli goście:
ks. Joachim Kroll, miejscowi radni
i sołtysi, a także przyjaciele szkoły.
Koncert przygotowany pod kierunkiem Pani Danuty Cymarman
należy do ważniejszych corocznych przedsięwzięć artystycznych obu szkół. Jest też okazją do
debiutów młodych talentów, na
tym koncercie po raz pierwszy
prezentują się wśród starszych
kolegów młodsi muzycy. Prawie
20 osobowa muzykujących uczniów to prawie jedna czwarta całej
społeczności szkolnej, tak liczny
udział dzieci w tym przedsięwzięciu to zasługa nie tylko szkoły
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
ale i rodziców, bardzo zaangażowanych
we wszystkie szkolne wydarzenia. Czas
świąteczny to czas wspólnych spotkań,
do takiego spotkania przy wspólnym
stole Rada Rodziców i Dyrekcja zaprosili
do budynku szkoły wszystkich muzyku-
jących uczniów oraz ich rodziców gdzie
w szkolnej świetlicy przygotowano poczęstunek. Koncert i wspólne spotkanie
w szkole otwartej dla całej społeczności,
w której każdy jest miłym gościem, na
długo pozostaną w sercach wszystkich.
strona - 11
Piechurzy z Piekar Śl. w Szonowicach
Byli już w Andach, na pustyni Gobi, zdobyli Mont Blanc. Jednego dnia potrafią pokonać pieszo nawet kilkadziesiąt kilometrów.
Teraz odwiedzają gminę Rudnik. - Jest fantastyczna! - mówią. Co to jest droga, najlepiej dowiedzieć się nogami - to hasło przewodnie turytów skupionych w Klubie Turystyki Kwalifikowanej „Be-loć” (nazwa pochodzi od skrótu góralskiego „będzie padać”)
działającym już od ponad dwudziestu lat przy Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich. W trasę wyjeżdżają właściwie co
tydzień.
Na piątkowych spotkaniach planują
i opracowują najbliższą wyprawę. Miejsca
ich wycieczek są przeróżne, bo to i Polska,
i reszta świata. W ciągu roku średnio 60
dni są poza domem. Turystyka niejedno
ma dla nich imię. Wędrują, nurkują, wiosłują w kajakach, latają balonami, jeżdżą
konno. - Liczba osób, która przez klub
się przewija jest duża, równie duża jest
ilość kierunków i sposobów realizacji pasji - mówi Wojciech Boryczka, szef klubu.
Jak trafili do gminy Rudnik? - Kochamy
eksplorować miejsca niekoniecznie opisywane szeroko w przewodnikach. Chętnie
wyszukujemy miejsca, do których wcześniej jeszcze nie dotarliśmy. Okazało się, że
w gminie Rudnik jest mnóstwo ciekawych
obiektów, pałaców, ruin, folwarków. Obdzwoniłem szkoły z pytaniem, czy moglibyśmy w którejś przenocować. I udało się
w Szonowicach. Pani sołtys Karina Lassak
jest osobą bardzo przychylną tego typu
inicjatywom, a do tego okazała się miłośniczką historii i wsparła nas materiałami
o miejscach, które chcieliśmy odwiedzić.
Dzięki nim, odwiedzając ruiny jakiegoś
obiektu, możemy zobaczyć jak wyglądał
np. sto lat temu - opowiada Wojciech Boryczka. Te wyprawy to dla nich nie tylko
zwiedzanie. - Unikamy głównych dróg,
przemierzamy raczej polne, leśne ścieżki,
kontemplujemy przyrodę, krajobraz. Tutaj
akurat pofałdowany przez morenę denną
- Wojciech Boryczka jest z wykształcenia
przyrodnikiem. Klub skupia ludzi o przeróżnych profesjach, są nauczyciele, grafik
komputerowy, historyk, a nawet muzyk
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Na piechotę
zeszli już Rudnik, Strzybnik, Modzurów.
- Nie wiem czy mieszkańcy się orientują,
że mają u siebie najstarszy zabytek w promieniu wielu kilometrów. W parku, w ruinach kaplicy znajduje się maswerk, czyli
dekoracyjna część gotyckiego okna, który
został tam przeniesiony ze starego kościoła - zachwyca się. - Teren jest rewelacyjny
choćby ze względu na nasycenie ciekawymi obiektami. Z naszego punktu widzenia
tym atrakcyjniejszymi, że mało znanymi,
często już w ruinie, ale dla nas to tylko dodatkowy smaczek. Eksplorowanie dawnych światów jest dla nas ogromnie ekscy-
strona - 12
tujące. Przeżywamy piękno, aurę starych
miejsc, cofamy się w czasie. Korzystają
z przewodników, map z różnych okresów. - Widzi pani ten mały punkcik na
mapie? Nie jest w żaden sposób opisany,
nie wiadomo co oznacza, jest ledwo dostrzegalny, a jednak my chcemy do niego
dotrzeć. Dzięki mapie z 1932 roku wiem,
że ten punkcik to stary domek myśliwski.
Chcemy go zobaczyć - uśmiecha się Boryczka. Jednego dnia są w stanie pieszo
pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów,
ale zazwyczaj to 15, 20 kilometrów. - To
nie wyścig, chcemy przeżyć i dwoświad-
czyć, dowiedzieć się więcej o odwiedzanych miejscach. Informacją służą nam nie
tylko przewodniki, mapy, ale i mieszkańcy. Któż zna ich okolicę lepiej od nich?
- mówi. Klub Turystyki Kwalifikowanej
"Be-loć" działającym skupia ludzi zainteresowanych uprawianiem turystyki kwalifikowanej we wszelkich jego przejawach
i specjalnościach. Są tu typowi piechurzy,
wspinacze czy kolarze, ale spotkać można
także paralotniarzy, speleologów, żeglarzy, kajakarzy, są specjaliści od koni czy
imprez na orientację
Spółdzielnie socjalne
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS przeprowadziło bezpłatne
szkolenie "Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?". W Gminnym Centrum
Informacji spotkali się zainteresowani tematem oraz szkolący. W szkoleniu udział
wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych (koła gospodyń wiejskich, grupy hobbystyczne),
klubów sportowych, ochotniczych straży
pożarnych, kościelnych osób prawnych
(np. parafie, Caritas), a także osoby fizyczne zainteresowane spółdzielczością socjalną. Zakres tematyczny szkolenia: - podsta-
wowe akty prawne związane z tematyką
spółdzielni socjalnych; - kto może założyć
spółdzielnię socjalną?; - fundusze w spółdzielni; - przygotowanie i przeprowadzenie walnego zebrania założycielskiego;
- procedury rejestracji spółdzielni; - źródła finansowania spółdzielni socjalnych; spółdzielczość socjalna - dobre praktyki.
Szkolenie organizowane było w ramach
projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej
Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego" współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Nowe zasady gospodarki odpadami najważniejsze informacje
Jak każda gmina w Polsce, Gmina Rudnik przygotowuje się
do przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnym
z dniem 1 lipca 2013r.
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła szereg uchwał, ważnych dla mieszkańców oraz firm i instytucji.
I Rada Gminy uchwaliła regulamin, który określa szczegółowe zasady gospodarowania odpadami oraz pozostałe zagadnienia związane
z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.
II
Informacje dla mieszkańców:
1. Przyjęto sposób naliczania opłaty od osoby zamieszkującej na
danej nieruchomości; Stawka miesięczna od osoby wynosi 8 złotych
przy pełnej segregacji odpadów oraz 16 złotych w przypadku jej braku.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami wpłacać należy począwszy od trzeciego kwartału 2013 roku, raz na kwartał w terminie do 15
dnia drugiego miesiąca kwartału, czyli płacimy do: 15 sierpnia, 15
listopada, 15 lutego i 15 maja.
3. Mieszkańcy w czerwcu lub lipcu otrzymają szczegółowe informacje o terminach odbioru odpadów, wysokości opłat oraz indywidualny nr rachunku bankowego na którym będą księgowane wpłaty.
Opłaty będzie można wnosić w kasie urzędu gminy, przelewami bankowymi i pocztowymi.
4. Określono wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych.
Deklarację należy złożyć w urzędzie gminy do 30 kwietnia 2013 roku.
Deklaracja zastąpi posiadane przez mieszkańców umowy indywidualne zawarte z firmą „Naprzód” Rydułtowy. Aby od miesiąca lipca
umowy przestały obowiązywać należy obowiązkowo podpisać i złożyć
w Urzędzie Gminy przygotowaną dla każdej umowy „REZYGNACJĘ”.
Nowa firma do odbierania odpadów zostanie wyłoniona w przetargu,
który zakończy się na początku maja 2013r.
5. W ramach opłaty będą odbierane następujące odpady:
a) segregowane:
Segregowane odpady odbierane
z terenu posesji
Segregowane odpady przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki
papier i tektura
papier i tektura
tworzywa sztuczne, metale, i opa- tworzywa sztuczne, metale, i opakowania wielomateriałowe
kowania wielomateriałowe
szkło białe i kolorowe
szkło białe i kolorowe
sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady komunalne ulegające
biodegeneracji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegeneracji,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
meble i inne odpady wielkogabarytowe
przeterminowane leki i chemikalia,
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
zużye opony oraz opakowania po
nawozach sztucznych
zużyte baterie i akumulatory,
Dla potrzeb selektywnego zbierania należy stosować worki według kolorystyki:
•niebieski – papier i makulatura;
•żółty – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
•biały – bezbarwne szkło;
•zielony – szkło kolorowe;
•brązowy – odpady ulegające biodegradacji;
b) pozostałe odpady komunalne zmieszane – kubły (pojemniki);
6. O możliwości skorzystania z preferencyjnej opłaty za odpady
segregowane bedzie decydować spełnienie jednoczesnie trzech warunków:
•kompostowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych;
•brak odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki w kubłach (pojemnikach);
•przekazywanie odpadów zbieranych selektywnie w workach
o odpowiednim kolorze.
7. Zgodnie z zapisem ustawy sejmowej każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek na swój koszt zakupić pojemnik na odpady.
W gminie Rudnik przyjęto pojemniki o pojemności 110l, 240l oraz
1100l, a ilość i pojemność koszy należy dostosować do liczby osób
oraz ilości wytwarzanych odpadów na nieruchomości.
8. Odpady niesegregowane (kubły) oraz segregowane (worki)
będa odbierane jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,
który zostanie dostarczony mieszkańcom. Odpady segregowane wielkogabarytowe odbierane będą co najmniej raz w roku na podobnych
zasadach jak obecnie.
9. Zostanie utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów, do
którego także będzie można dostarczać odpady zbierane selektywnie.
Szczegółowe informacje i zasady jego funkcjonowania zostaną podane w terminie późniejszym.
III
Informacje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (zakłady pracy, szkoły, istytucje, sklepy itp...)
1. Dla nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) odpłatność jest uzależniona od zadeklarowanego pojemnika
i przy pełnej segregacji wynosi: poj. 120L – 16 złotych, poj. 240L
– 30 złotych, poj. 1100L – 100 złotych. W przypadku braku segregacj opłaty wynoszą kolejno: poj. 120L – 32 złotych, poj. 240L – 60
złotych, poj. 1100L – 200 złotych.
2. Określono odrębny wzór deklaracji które należy złożyć w urzędzie gminy do 30 kwietnia 2013 roku.
3. Pozostałe zasady gospodarowania odpadami są takie same jak
dla mieszkańców.
strona - 13
Nowe zasady gospodarki odpadami najważniejsze informacje
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/197/2013
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 stycznia 2013r.
Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Rudnik
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Rudnik.
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta
Gminy Rudnik lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy
Rudnik na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2. harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów
komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości,
3. punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- rozumie
się przez to wyznaczone przez Gminę miejsce odbioru i gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie.
4. odpadach komunalnych wielkogabarytowych -należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie,
charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary
i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie
zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,
5. odpadach budowlano-remontowych -rozumie się przez to frakcję
odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na
wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub
na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano
– architektonicznej,
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości oraz na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego
§ 3.
Za utrzymanie czystości i porządku na terenach nieruchomości oraz chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości odpowiadają właściciele tych
nieruchomości niezależnie od stopnia, rodzaju zabudowy i charakteru
użytkowania nieruchomości.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 3 i przekazaniu ich przedsię-
strona - 14
biorcy z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje
odpadów:
1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
7) odpady zielone,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) zużyte opony oraz opakowania po nawozach sztucznych.
§5.
Odpady wymienione w § 4 ust. 3 pkt 6 i 7 powstające w domach jednorodzinnych oraz na działkach powinny być indywidualnie kompostowane w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690),
§6.
1. Właściciel nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego tak by mogły je sprzątnąć służby
utrzymujące drogę w stanie czystości.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania stwarzających
zagrożenie dla ludzi sopli i nawisów śniegu z rynien i dachów.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie nieruchomości w czystości i porządku poprzez jej wykaszanie, zbierania liści, gałęzi itp.
4. Użytkowanie nieruchomości powinno być tak prowadzone aby nie powodować nanoszenia błota i innych zanieczyszczeń na nieruchomości przeznaczone
do użytku publicznego.
§7.
1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzenia powstałych
ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.
2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.
3. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych
napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą
eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.
4. Na terenach służących do użytku publicznego nie wykonuje się
napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Nowe zasady gospodarki odpadami najważniejsze informacje
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuję się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) Pojemniki na odpady o pojemności 110l,
2) Pojemniki na odpady o pojemności 240l,
3) Pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
4) Kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50l.
§ 9.
1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki o pojemności nie mniejszej niż 60l, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:
1) Niebieski- z przeznaczeniem na papier,
2) Biały- z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
3) Zielony- z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane,
4) Żółty- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe
oraz metal,
5) Brązowy - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
2. Do worków na odpady zbierane selektywnie nie wrzuca się innych odpadów, które nie spełniają wymagań przeznaczenia danych worków do zbiórki
określonego rodzaju odpadów.
§10.
1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane(zmieszane)
odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą
ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających
na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości
wytwarzanych odpadów.
3. W przypadku nieruchomości w części stanowiącej nieruchomość którą
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 10 ust. 1I 2.
§11.
1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych
należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom
prawa budowlanego, w sposób umożliwiający, łatwy dojazd i dostęp do nich, na
wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed
zbieraniem się na niej wody i błota.
2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie
jest możliwe na terenie nieruchomości, na której powstają odpady,
właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia usytuowania
pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach
uzgodnionych
z jej właścicielem.
3. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na dro-
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
gach publicznych w terenie zabudowanym, powinna być dostosowana
do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak nie może
przekraczać 800m. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować
pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny
uniemożliwiać wydostawania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub
innych czynników zewnętrznych.
4.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, w szczególności poprzez ich
okresowe mycie i dezynfekowanie.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§12.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania
tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne.
§13.
Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) Dla zabudowy jednorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu,
2) Dla zabudowy wielorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu,
3) Dla obiektów użyteczności publicznej- co najmniej jeden raz w miesiącu,
4) Dla ogródków działkowych- co najmniej raz w miesiącu,
5) Z koszy ulicznych- co najmniej jeden raz w miesiącu.
§14.
1 Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust.
3 pkt 1-6 odbierane będą z następującą częstotliwością:
1) Dla zabudowy jednorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu,
2) Dla zabudowy wielorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu,
3) Dla obiektów użyteczności publicznej- co najmniej jeden raz w miesiącu,
4) Dla ogródków działkowych- co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. Segregowane odpady komunalne , o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 10,
11 i 13 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą co najmniej raz w roku.
§15.
1. W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne wymienione w § 4 ust.
3 pkt 10, 11 i 13 należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie
w miejscu, które nie będzie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób
trzecich, a jednocześnie umożliwiające ich sprawny odbiór przez przedsiębiorce.
2. Odpady o małych wymiarach, określone w ust. 1 należy umieścić w bezbarwnych, przeźroczystych workach z tworzywa sztucznego, tak aby była możliwość identyfikacji ich zawartości.
§16.
1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w trakcie wykony-
strona - 15
Nowe zasady gospodarki odpadami najważniejsze informacje
wania robót przez właścicieli nieruchomości, należy pozbywać się przez
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub na
własny koszt zlecenie przedsiębiorcy, który w ramach usługi dostarczy
odpowiednie
pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia takich odpadów oraz zapewni ich odbiór.
2. Odpady zielone nie zagospodarowane zgodnie z § 5 należy na własny
koszt zlecić przedsiębiorcy, który w ramach usługi dostarczy odpowiednie
pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia takich
odpadów oraz zapewni ich odbiór.
§17.
1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 14 odpadów zbieranych
selektywnie oraz odpadów niebezpiecznych, mieszkańcy mogą pozbywać się
w następujący sposób:
1) Przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
2) Zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach
3) Baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach.
2. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1
pkt 1-3 podawane są na stronie internetowej www.gmina-rudnik.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
§ 18.
1 . Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając
do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa lata,
z zastrzeżeniem ust. 1.
3. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię
ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją jej eksploatacji przez podmiot uprawniony i być udokumentowane,
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§19.
Powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich odpady ulegające biodegradacji powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie
np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwą dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§20.
Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego
ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych zwierząt, hałasu (zwłasz-
strona - 16
cza w porze nocnej) przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń jakie
mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania
(parki, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności
publicznej).
§ 21.
1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy,
przy czym psy rasy uznanej za agresywną muszą mieć założony kaganiec.
2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko na terenach niezabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 20 przy założonym kagańcu.
3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzone do obiektów
użyteczności publicznej. Postanowienie to nie dotyczy psów przewodników
z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta w miejscach wspólnego użytkowania.
5. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, powinni
umieszczać przy wejściu na nieruchomość, tabliczkę informacyjną o posiadaniu
psa.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§22.
Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:
1) Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzęta.
2) Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory, innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,
3) Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodniki lub miejsce publiczne obowiązany jest do usunięcia zanieczyszczenia.
§23. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości
co najmniej 5m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji jej przeprowadzenia
§24.
1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe,
przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp. a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Korytarze piwnicze, węzły
cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej deratyzacji.
2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich właściciele na własny koszt:
1) w październiku każdego roku,
2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się
gryzoni.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
2013 rokiem Eichendorffa
9 marca w Łubowicach odbyły się uroczystości związane z 225 rocznicą urodzin
poety Josepha von Eichendorffa. Uroczystośc z udziałem abp Alfonsa Nossola zainauguowała obchody roku Josepha von Eichendorffa.
data
miejsce
wydarzenie
9 marzec, 15.00
Łubowice
225 rocznica urodzin poety;
21 marzec, 17.00
Łubowice
Wieczór poezji „Dwoje na jednego Poetę”;
Spotkanie integracyjne młodzieży;
18 kwiecień, 15.00
Łubowice
7 maj, 17.00
Zamek Racibórz Referat J. Gonschiora;
15 maj,
Łubowice
Plener malarsko-fotograficzny;
6 czerwiec, 10.00
Łubowice
Konkurs szkół gimnazjalnych;
8 czerwiec, 10.00
PWSZ Racibórz
Prezentacje i wystawy;
9 czerwiec, 18.00
Szilerzowice...
Wycieczka szlakiem zamków Eichendorfów;
10 czerwiec, 10.00
Łubowice
Wycieczka szlakiem pomników;
Przedstawienie teatralne;
1 wrzesień, 19.00
Łubowice
10 wrzesień, 17.00
Zamek Racibórz Referat J. Gonschiora;
16-19 październik,
Łubowice
Konferencja Naukowa;
16 październik, 17.00
Racibórz TMZR
Referat J. Niemanna, J. Witeczka;
listopad_2013
RCK Racibórz
Festiwal Pieśni Chóralnej;
23 listopad, 15.00
Łubowice
156 rocznica śmierci poety.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Uroczystą Mszę św. odprawił Arcybiskup prof. dr Alfons Nossol w asyście
księży: Henryka Rzegi Proboszcza Parafii
Łubowice, Jana Szywalskiego, o. Romualda. Po mszy wierni oraz zaproszeni goście
udali się w procesji na łubowicki cmentarz, gdzie spoczywają rodzice poety. Na
grobie Eichendorfów delegacje złożyły
wiązanki kwiatów. W Centrum Eichendorffa, przygotowano poczęstunek. Gość
honorowy z Niemiec, Joseph Classen,
mówił o współczesności w romantyzmie
poety. Krótkie przedstawienie zainscenizowała młodzież z ZSO Grzegorzowice.
Uroczystość zakończył koniec pod przewodnictwem Andrzeja Rosoła. Rok 2013
został ogłoszony przez Radę Powiatu
Raciborskiego rokiem poety z Łubowic.
W związku z tym Górnośląskie Centrum
Kultury wraz ze starostom Adamem Hajdukiem zapowiadają kolejne imprezy
związane z twórczością i życiem Eichendorffa. Poniżej w tabeli podajemy harmonogram uroczystości związanych z obchodami roku Eichendorffa:
strona - 17
Studenci znów
w feryjnej akcji
W ramach akcji PROJEKTOR, w Rudniku
studenci z Białegostoku prowadzili
przez tydzień zajęcia z najmłodszymi
uczniami ZSO Rudnik.
Bal Karnawałowy w Ligocie
Książęcej
26 stycznia w Ligocie Książęcej odbył
się bal karnawałowy. Na imprezę organizowaną przez Radę Sołecką tłumnie
zawitał korowód różnorodnych przebierańców. Clown, farmer, małe księżniczki,
spidermann, piratka, zakonnica, smurfy
i wiele innych barwnych, uśmiechniętych
postaci bawiło się na ligockiej sali niemalże do białego rana. Dodatkową atrakcją
był brunatny misiek, który zabawiał i tańczył z dziećmi oraz rozdawał upominki.
Dobra muzyka, smaczne jedzenie, mnóstwo atrakcji oraz doborowe towarzystwo
zapewniły wszystkim mile spędzony
czas. Zapraszamy do oglądania fotorelacji
zamieszczonej w galerii na stronie internetowej naszej gminy.
Konkursy szkolne 2013
Co roku w placówkach oświatowych
na terenie Gminy Rudnik organizuje się
szereg konkursów przedmiotowych dla
dzieci i młodzieży. Zmagania odbywac się
lp
organizator
będą pod patronatem Wójta Gminy Rudnik Alojzego Pieruszka. Poniżej harmonogram konkursów.
tematyka
dla
termin
1
SP Brzeźnica
języki obce
IV-VI sp, gimn.
październik
2
SP Brzeźnica
gwara śląska
IV-VI sp
marzec
3
SP Brzeźnica
matematyka
I-III sp
kwiecień
4
ZSO Rudnik
recytacja
I-III sp
marzec
5
ZSO Rudnik
ortografia
IV-VI sp
kwiecień
6
ZSO Rudnik
historia
I-III gim.
maj
7
ZSO Rudnik
europeistyka
II-IV sp
listopad
8
ZSO Grzegorzowice
artystyczne
sp, gim.
czerwiec
9
ZSO Grzegorzowice
ortografia
I-III sp
maj
10
ZSO Grzegorzowice
historia
sp, gim.
maj
11
Przedszkole Grzegorzowice
literatura
przedszkole
kwiecień
12
Przedszkole Rudnik
sport
przedszkole
listopad
13
Przedszkole Brzeźnica
tańce
przedsz.
maj
14
Przedszkole Gamów
bożonarodzeniowa
przedsz.
grudzień
strona - 18
Zmagania sportowe odbywały się na
hali sportowej oraz w Gminnym Centrum
Informacji. Temat tegorocznego projektu
to zajęcia DETEKTYWI NA TROPIE ZAGADEK. Dzieci poznawały tajniki kryminalistyki, doskonaliły wiedzę na jakie
nauki się dzieli, później przyszedł czas
na zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i reagowania w czasie
przestępstwa. Młodzi ludzie mieli okazję
zapoznania się z profesjonalnym policyjnym sprzętem do daktyloskopii, każdy
mógł spróbowac indywidualnego badania i ujawniania odcisków palców. Podsumowaniem były zajęcia - AKCJA TOLERANCJA. Kolejne dni to SPORTOWE
ZMAGANIA czyli sportowe konkurencje
indywidualne, wyścigi drużynowe i konkursy z nagrodami.
Ferie ze
studentami
w sołectwie
Szonowice
W trakcie pięciodniowego zorganizowanego wypoczynku od 11 do 15 lutego
studenci w ramach wolontariatu prowadzili zajęcia edukacyjne i wychowawcze
z dziećmi i młodzieżą w Szonowicach.
PROJEKTOR – wolontariat studencki
to ogólnopolski Program, który ma na
celu wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci z małych miejscowości. To właśnie do najmniejszych miejscowości i wsi
studenci - wolontariusze PROJEKTORA
wyjeżdżają ze swoją aktywnością i wiedzą, by przekazywać dzieciom pozytywne
wzorce osobowe i swoją postawą zachęcać je do dalszego rozwoju. W zamian za
ciekawe zajęcia zorganizowane dla dzieci
Szkoła w Szonowicach zapewnia opiekunom nocleg i wyżywienie. We wtorek
uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzać
muzeum chleba w Radzionkowie.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Odwiedziny o. Eric Kossi Hounake
w przedszkolu w Grzegorzowicach
W przedszkolu w Grzegorzowicach zagościł o. Eric Kossi Hounake SVD Werbista
z Tago z zachodniej Afryki, obecnie wikariusz w Parafii p.w. Królowej Apostołów
w Rybniku.
Dzieci usłyszały ciekawe opowieści,
o życiu ludzi z tamtejszych okolic. Ojciec
Kosii dzięki ,możliwości pracy w Polsce
stara się pomóc swoim rodakom, poprzez
zachęcanie do adopcji biednych dzieci afrykańskich na odległość, ponieważ
możliwości zdobywania wiedzy mają
tylko dzieci z rodzin zamożnych. Zajęcia
urozmaicone były różnymi rekwizytami
oraz prezentacją multimedialną. Serdecznie dziękujemy o. Eric Kossi Hounake za
interesujące spotkanie w naszym przedszkolu.
Nauka Pływania - dofinansowanie
do zajęc na pływalni.
Jakub Nowak
Ministerstwo Sportu i turystyki ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie powszech- Znawcą
nej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.
Geografii
Gmina Rudnik otrzymała na realizacje
tego przedsięwzięcia w 2013 roku dofinansowanie w wysokości 15000 zł. Uczniowie klas I – III szkół podstawowych
w programie nauczania mają 1 godz. tygodniowo nauki pływania na pływalni
PWSZ w Raciborzu pod okiem wykwalifikowanych istruktorów. W ramach dofinnsowania zapewniony jest przejazd na
pływalnię z placówki szkolnej, wejście
na basen i opłata instruktorów nauki.
Po pierwszym roku nauki uczniowie
otrzymują certyfikat „Już Pływam” - warunkiem uzyskania tego certyfikatu jest
przepłynięcie dowolnym stylem jednej
długość basenu tj. 25 m. Po trzech latach
uczniowie mają możliwość zdobycia karty pływackiej - czyli uczeń musi przepłynąć 8 długości basenu tj. 250 m oraz 10 m
pod wodą. Z tej formy nauki korzysta co
roku około 90 uczniów.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rudniku organizatorem spotkania
autorskiego
W roku bieżącym uczeń ZSO Rudnik –
Jakub Nowak zakwalifikował się do trzeciego wojewódzkiego etapu Olimpiady
Przedmiotowej z Geografii. Opiekunem
ucznia jest Pan Artur Marcinkowski nauczyciel przedmiotu. Celem Olimpiady
Geograficznej jest rozbudzanie wśród
młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia,
podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania
w działaniu praktycznym.
”Tajemnice kuchni staropolskiej: historia prawdziwa”.
Prof. Jarosław Dumanowski- wykładowca na Uniwersytecie w Bordeaux oraz
na paryskiej Sorbonie; twórca i kierownik
Centrum Badań nad Historią i Kulturą
Wyżywienia, wydawca najstarszych polskich książek kucharskich, stały felietonista pisma "Food Service" w dniu 14 marca
gościł w Rudniku. Spotkanie z niezwykłym pasjonatą miało miejsce w Gminnym Centrum Informacji. Organizatorem
imprezy była gminna biblioteka publiczna w Rudniku. Poprzednie spotkanie
autorskie odbyło się w naszej bibliotece
w roku 2012.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
strona - 19
Biwak w Jastrzębiu
W dnia od 08-10 lutego w miejscowości Jastrzębie odbył się biwak Raciborskiego
Środowiska ZHR. W biwaku wzięło udział 27 harcerek, zuchenek i harcerzy. Jastrzębie to mała wioska położona w północno - zachodniej części Gminy Rudnik. Jest to
mała miejscowość, w pobliżu lasu, więc wydawała się bardzo dobrym miejscem na
biwak - tak też się okazało.
Na miejsce dostaliśmy się za pomocą
autobusu PKS. Bazą biwaku była świetlica środowiskowa. Od razu po dotarciu do
świetlicy zabraliśmy się do rozdzielenia
miejsc tak, by udało nam się tam sprawnie funkcjonować. Jednak to nie wszystko. Już pierwszego dnia harcerze mieli
zajęcia z terenoznawstwa, po których
nastąpiła gra terenowa z wykorzystaniem znaków patrolowych. Po grze była
chwila na zjedzenie kolacji, a zaraz po niej
harcerskie świecznisko. Tej nocy została
przeprowadzona gra nocna na zasadach
"Capture The Flag". Harcerki i harcerze
mieli światło chemiczne przyczepione
do ramion i flag umieszczone w leśnych
bazach. Głównym celem gry było zdobycie flagi przeciwnika i zerwanie jak
największej ilości światła chemicznego.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy wczesną
pobudką, szybką rozgrzewką i smacznym śniadaniem. Zaraz po tym był, czas
na apel, na którym to funkcyjni mogli
zameldować swoje jednostki, prowadzący odczytał rozkaz, by później wszyscy
zaśpiewali Hymn Harcerski. Następnie
zastępy harcerzy udały się w las, by tam
przygotować swoje obozowisko, zbudować kuchnię polową i sporządzić obiad.
Po powrocie był czas na ciepłą herbatę, po
której nastąpiły rozgrywki Air Soft Gun.
Zaraz po nich zjedliśmy kolację i rozpo-
Pszczelarze i ich hobby
Koło pszczelarskie swoim zasięgiem obejmuje teren dwóch współpracujących ze
sobą gmin tj. Rudnik i Pietrowice Wielkie, skupia w swoich szeregach wszystkich
miłośników pszczół i pszczelarstwa.
Człowiek korzysta z dobrodziejstwa
pszczół od niepamiętnych czasów. Kiedyś
tylko podkradał miód dzikim pszczołom
mieszkającym w leśnych dziuplach. Bartnicy sami drążyli w pniach drzew dziuple,
w których później mieszkały pszczoły.
Były to czasy, w których bartnicy cieszyli
się ogromnym szacunkiem. Miody
pozyskiwane przez nich trafiały na
stoły królów i książąt, a świece które robiono z pozyskanego wosku
rozświetlały swym blaskiem pańskie komnaty. Protoplaści współczesnego pszczelarstwa zaczęli szukać coraz to łatwiejszych sposobów
gospodarowania w wyniku czego
powstały ule. Najpierw były one
bardzo prymitywne, w których gospodarowanie nie było łatwe jednak
i tym razem potwierdziło się porzekadło, że "potrzeba matką wynalazków". Z upływem lat ule zostały
całkowicie zmodyfikowane, zaczęto
budować także wozy pszczelarskie,
które ułatwiają przemieszczanie się
całej pasieki. Pszczoły miodne mają
niebagatelny wpływ na światową
gospodarkę rolną, gdyż to właśnie
one zapylają 60-90% roślin owado-
strona - 20
pylnych. Naszym zadaniem, zadaniem
pszczelarzy jest uświadamiać to wszystkim ludziom i dzielić się z innymi tym cudownym darem natury jakim są produkty
pszczele. Miód Pietrowicki i Rudnicki wytwarza się w kilkunastu pasiekach rozsianych po całym terenie. Prawie wszyscy
częły się przygotowania do wspólnego
ogniska. Po chwilowych problemach
w końcu udało się ułożyć stos z darów
lasu, który rozpalił się od jednej zapałki.
Ognisko było sposobnością do zaśpiewania harcerskich i piosenek i zagrania
w różne zabawy i pląsy. Po ognisku udaliśmy się spać. Ta noc była już spokojna.
W niedzielny poranek, tuż po śniadaniu,
odbył się apel kończący. Zaraz po nim
zabraliśmy się do pakowania i sprzątania. Do domów udało nam się wrócić
przy pomocy rodziców z samochodami.
Miejscowość Jastrzębie okazała się bardzo dobrym miejscem dla harcerskich
akcji. Myślę, że kiedyś ponownie do
niej zawitamy. Ludzie byli przychylni i nie mieliśmy żadnych problemów.
Czuwaj!
drużynowy 1 Raciborskiej Drużyny
Harcerzy "KARACENA" im. Króla Jana
III Sobieskiego
pwd. Krzysztof Bajerski HO
hodowcy pszczół zrzeszeni są w Związku
Pszczelarskim. Do zrzeszenia pszczelarzy
z Gminiy Rudnik należą 2 pasieki Strzeduła z Gamowa, Hellebrandt z Szonowic,
ze Strzybnika: Sługa, Granieczny, Musioł,
z Modzurowa Kampik Gerard, z Ponięcic
Mrozek. Do niedawna pszczelarstwem
zajmował się św.pam. Józef Pater z Łubowic, oraz Gawlik i Jasny z Brzeźnicy.
Sezonowo w porze kwitnienia rzepaku na
teren naszej gminy przywożone są wozy
pasieczne z innych regionów.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
Historia Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych
Oddział nr 7 Sławikó w Grupie Lotowej Bierawa
Okręg Opole Południe
W latach sześćdzieciątych grupa
hobbistów gołębi ze wsi Grzegorzowice
– Brzeźnica – Sławików i Łubowice postanowiła powołać Oddział Hodowców
Gołebi Pocztowych przy Grupie Lotowej
138 Nędza. W grupie tej znaleźli się wówczas:
1. Badurczyk Franciszek,
2. Przybyła Jerzy z Łubowic,
3. Leśniok Józef,
4. Kubina Józef,
5. Kubina Maks,
6. Reichel Henryk z Grzegorzowic,
7. Gocman Hubert
8. z Brzeźnicy Jan Jasny,
9. Zagola.
Na Odrze nie było mostu więc na drugą stronę przeprawiano się łódką. Przewoźnikami byli: Franciszek Komor i Antoni Sławik z Grzegorzowic. Na punkt
wkładania do Nędzy transportowano gołębie rowerami, zaś transport na miejsce
wypuszczania na lot gołębi odbywał się
w koszach wagonem towarowym PKP.
Pomimo trudów związanych z odległością, i nawet wtedy gdy poziom Odry był
bardzo wysoki przewoźnicy wraz z hodowcami prowadzili przeprawy łódką.
W oddziale były tylko 2 zegary do konstatowania przylotów gołebi, jeden w Grzegorzowicach, drugi w Sławikowie, pozostali hodowcy jeździli lub biegali pieszo
z obrączką do zegara. Pomimo tych trudności w ilości wygrywania konkursów,
dzięki życzliwości i zrozumieniu przy
dużej radości nie zanotowano żadnych
ekscesów. Hodowców przybywało, kolejno dołączyli:
1. Kopański Wincenty,
2. Malajka Antoni,
3. Konieczny Hubert z Grzegorzowic,
4. Krybus Zygfryd,
5. Kalatka,
6. Bulenda z Brzeźnicy,
7. Panus Józef,
8. Tumulka Henryk,
9. Lampka Henryk,
10. Sługa Ginter,
11. Banik Rudolf,
12. Skpusz Józef,
13. Urbisz Horst
14. Malajka Franciszek ze Sławikowa.
Mijały lata sześćdziesiąte kiedy utworzony został samodzielny Oddział Loto-
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
wy przy Grupie 147 Racibórz, ta grupa
posiadała kabinę do przewozu gołębi co
stanowiło duże udogodnienie. Nie było
już konieczności przeprawiania się łodzią przez Odrę. Przybywało zegarów
kontrolnych do konstatowania lotów.
Do oddziału przybyli nowi hodowcy
w osobach:
1. Niedballa Alfred,
2. Szczuka Antoni,
3. Krettek Reinhard z Grzegorzowic,
4. Jendrzejczyk Antoni
5. Czerny Roman z Łubowic,
6. Jaskółka Alfred,
7. Jasny Karol,
8. Zaremba Jan,
9. Cisz Bronisław,
10. Kłosek Walter,
11. Werner Józef,
12. Kazek Rajmund,
13. Buczek Piotr,
14. Suchanek,
15. Kłosek Joachim,
16. Rochowski Klaus ze Sławikowa,
17. Knap Czesław,
18. Jawor Stefan,
19. Sapich Walenty,
20. Bugdol Piotr,
21. Ćwik Gerard,
22. Barabasz z Brzeźnicy,
23. Furman
24. Kałuża z Błażejowic,
25. Ficoń Paweł z Ligoty Książęcej,
26. Dworok Jan z Miejsca Odrzańskiego.
Dołączyli także hodowcy z innych dalszych miejscowości. W latach 80ych
oddział przyjął nazwę Sławików i przeniesiono go do Grupy Lotowej Bierawa –
Grupa w Okręgu Opole Południe.
1. Knura Lucjan – Brzeźnica,
2. Leśniok – Czerwięcice
3. Rzodeczko z Lasak
Należałoby wpomnieć o wybudowaniu punktu wkładania z zadaszeniem
oraz zorganizowaniu wystawy grupowej
w Sławikowie. Do czołowych hodowców
z osiągnieciami na skalę Grupy Lotowej
Okręgu i Ogólnopolskiej zalicza się obecnie:
1. Krybus Zygfryd – Brzeźnica,
2. Dworok Jan – Miejsce Odrz.
3. Werner Józef – Sławików,
4. Jasny Karol – Sławików,
5. Sługa Ginter – Sławików,
6. Skupsz Józef – Sławików
Pozostali członkowie też osiągają sukcesy o których trudno tutaj wpomnieć.
Oddział posiada łącznie 20 członków. Zarząd obecnej kadencji tworzą:
1. Przewodniczący – Skupsz Józef,
2. Członkowie: Kasek Rajmund, Werner Józef, Krybus Zygfryd, Sługa Roman
i Bugdol Piotr.
Najstarszym czynnym członkiem grupy jest Hodowca Henryk reichel, który
obchodził 50 lecie lotowania. Najmłodszym członkiem grupy jest Rzodeczko
z jednorocznym stażem lotowania gołębi.
strona - 21
Gospodynie naszych sołectw na
corocznym konkursie kulinarnym
Już po raz 6. w historii w Pietrowicach Wielkich odbył się Powiatowy Konkurs Potraw
Regionalnych „Wielkanocne stoły”. Gminę Rudnik reprezentowało w tym roku Koło
Gospodyń Wiejskich „Wioskowe Trio” zrzeszające gospodynie z sołectw: Szonowice,
Ponięcice i Modzurów.
Na 11 stoiskach prezentowały się pyszne dania regionalne, nie zabrakło także
nowości i ciekawostek. Smak potraw oceniało profesjonalne jury. Co przygotowały na tegoroczną wystawę Panie z KGW
w Szonowicach? Z konkretów były: pasztety i pieczenie, schab z chrzanem, rolada
szpinakowa, koreczki, bułeczki, sałatki,
twarogowe jajka w warzywnej panierce, roladki, łososiowe rolaki z jakkiem,
mięsa w galarecie i kanapki. Wśód słodkości znalazły się: swojski tort kremowy,
szpajzy, jajeczne ciasteczka, wieniec frnkfurdzki ponadto wielkanocne babeczki
i hazoki. Poncz sołtysa na owocach z dużą
zawartością procentów wprawiał w dobry nastrój wszystkich odwiedzających
stoisko. Pani Barbara Kawik zadbała o odpowiednią oprawę prezentowanych potraw. Trud się opłacał bowiem podobnie
jak pozostali uczestnicy KGW w Szonowicach zdobyło pierwsze miejsce Za symboliczną złotówkę można było kosztować
i degustować przysmaki. Organizatorem
imprezy byli: Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie, PZDR W Raciborzu, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
oraz Starosta Raciborski
WYNIKI GMINNYCH
ZAWODÓW W TENISIE
STOŁOWYM - SZKOŁY
GIMNAZJALNE
DZIEWCZYNY:
1. SANDRA CZEKAŁA
2. MARIANNA WILCZEK
3. KAROLINA WNĘK
CHŁOPCY:
1. TOMASZ URBANOWICZ
2. KRZYSZTOF URBANOWICZ
3. MARCIN WILCZEK
Drużynowo najlepsi zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców okazali się
uczniowie z gimnazjum w Szonowicach,
którzy awansowali do zawodów powiatowych.
Zawody powiatowe odbyły się
w Krzanowicach, gdzie bardzo duży sukces osiągnęli chłopcy z Szonowic, którzy
wygrali zawody powiatowe i awansowali
do rozgrywek na szczeblu rejonu.
Skład zespołu:
1. Tomasz Urbanowicz - (2 miejsce indywidualnie)
2. Marcin Wilczek - (3 miejsce indywidualnie)
3. Andrzej Mika
4. Wojciech Urbanowicz
Opiekun zespołu - Łukasz Strzeduła
SZKOŁY PODSTAWOWE
DZIEWCZYNY
1. NANDA KAMPIK
2. MAŁGORZATA JEGLICZKA
3. JOANNA PATER
CHŁOPCY
Kiermasz Wielkanocy
w Samorządowym Przedszkolu
w Grzegorzowicach
W dniu 14.03.3013r . w naszym przedszkolu odbył się kiermasz z okazji Świąt
Wielkanocnych. Podczas imprezy dzieci
zaprezentowały inscenizację o tematyce wiosenno –świątecznej. Na spotkanie
byli zaproszeni wszyscy mieszkańcy pobliskich okolic, karzy mógł kupić ozdoby
świąteczne zrobione własnoręcznie przez
strona - 22
1. RAFAŁ WILCZEK
2. MATEUSZ URBANOWICZ
3. DENIS HELLEBRANDT
Drużynowo najlepsze okazały się
dziewczyny z Gamowa, a w kategorii
chłopców wygrali uczniowie z Szonowic.
personel przedszkolny, delektować się
słodkościami i kawą przygotowaną przez
rodziców, a wszystkie dzieci otrzymały
paczki od Zajączka Wielkanocnego. Komitetowi Rodzicielskiemu, wszystkim
rodzicom udzielającym się w organizacji
imprezy SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
W Szonowicach
rywalizowali
o puchar sołtysów
Zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych - od podstawówek, przez gimnazja po dorosłych - rywalizowali na
hali sportowej szkoły w Szonowicach.
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Sołtysów organizowany jest tam już po
raz 10.
Przede wszystkim chodzi o integrację
naszych małych środowisk - tłumaczy Bożena Walaszek, nauczycielka wychowania
fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku, pomysłodawczyni
turnieju. - Praktycznie w każdej szkole są
stoły do tenisa, sprzęt nie jest drogi, a zabawa jest przednia – dodaje. Zawodnicy
grają do dwóch wygranych setów, do 11
punktów. To rekreacja i strategiczne myślenie w jednym. - Dobry gracz? To sprytny gracz. Nie chodzi tylko o odbijanie
piłeczki, głową też trzeba ruszyć, pomyśleć gdzie posłać piłeczkę, żeby zaskoczyć
przeciwnika, żeby go zmęczyć. Trzeba pomyśleć i rozgryźć jego słaby punkt - wyjaśnia Bożena Walaszek. Swoją drużynę
do walki zagrzewał też wójt gminy Rudnik Alojzy Pieruszka. - Prosta gra, proste
zasady. To zabawa dla każdego, w każdym wieku. I wbrew pozorom naprawdę
można się spocić - śmieje się wójt. Martyna Herud ze szkoły podstawowej w Gamowie postanowiła wykorzystać turniej
do podszlifowania swoich umiejętności.
Recepta na sukces? - Dużo ćwiczyć, żeby
mieć dobre serwy – mówi. Jej koleżanka
ze szkoły Martyna Schmidt w zawodach
bierze udział pierwszy raz. - Do tej pory
to tylko w szkole grałam, niezbyt profesjonalnie - zastrzega. - i pewnie nie uda
mi się zbyt daleko zajść, ale najważniejsze
żeby dużo ćwiczyć, próbować i się nie
zrażać – mówi. Jak zmobilizować dzieci
i młodzież do sportu i rekreacji? - Wiele
zależy od dorosłych, nauczycieli i rodziców. Bo jeśli dziewczyna żali się mamie,
że dziś na wuefie nauczyciel pewnie wyciągnie ich do biegania, a mama wypisze
jej zwolnienie bo dziewczyna biegać nie
lubi, to nie jest to dobre. Jeśli młodzież zobaczy, że ja sama jestem w stanie przyjść
w sobotę czy w niedzielę i zorganizować im aktywnie czas, to ma szansę ich
to zmobilizować - dodaje nauczycielka.
WYNIKI TURNIEJU SOŁTYSÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASY I-III, DZIEWCZYNY
1M - STRZEDULA SIMONA - GAMÓW
2M - STRZEDUŁA KAROLINA - GAMÓW
KLASY I-III, CHŁOPCY
1M - SLIWKA SZYMON - KRZANOWICE
2M - STĘPIŃSKI SEBASTIAN - SZONOWICE
3M - JASZOWSKI PATRYK - SZONOWICE
4M - JEGLICZKA TOMASZ - GAMÓW
5M RUMPEL MARCEL - SZONOWICE
6M - BRIKS KEVIN - SZONOWICE
KLASY IV-VI, DZIEWCZYNY
1M - KAMPIK NANDA - GAMÓW
2M - JEGLICZKA MAŁGORZATA - GAMÓW
3M - WALASZEK ANNA - RUDNIK
4M - CZEKAŁA KARINA - GAMÓW
5M - DEPTA ALEKSANDRA - RUDNIK
6M - KAŁUŻA DOROTA - RUDNIK
KLASY IV-VI CHŁOPCY
1M - WILCZEK RAFAŁ - GAMÓW
2M - STĘPIŃSKI PAWEŁ - SZONOWICE
3M -URBANOWICZ MATEUSZ - SZONOWICE
4M - BEDNAREK KRZYSZTOF - SZONOWICE
5M - JASZOWSKI KAMIL - SZONOWICE
6M - WILCZEK ROMAN - GAMÓW
GIMNAZJUM - DZIEWCZYNY
1M- PIERUSZKA KAROLINA - GAMÓW
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
2M -CZEKAŁA SANDRA - GAMÓW
3M - WANIEK WERONIKA - GAMÓW
4M - WILCZEK MARIANNA - GAMÓW
5M - SUKIENNIK PATRYCJA - RUDNIK
6M - BIAŁDYGA KATARZYNA - RUDNIK
GIMNAZJUM - CHŁOPCY
1M - PLUTA SZYMON - KRZANOWICE
2M - RUMPEL WOJCIECH - SZONOWICE
3M - WILCZEK MARCIN - GAMÓW
4M - MIKA ANDRZEJ - SZONOWICE
5M - HIMEL ADRIAN - KRZANOWICE
6M - URBANOWICZ KRZYSZTOF - SZONOWICE
MŁODZIEŻ - DZIEWCZYNY
1M - LENARD NATALIA - MODZURÓW
2M - PROBA JUSTYNA - SZONOWICE
3M - SIWOŃ ANNA - MODZURÓW
4M - PROBA MICHAELA - SZONOWICE
MŁODZIEŻ/ DOROŚLI
1M - BUCZYŃSKI WITOLD - RACIBÓRZ
2M - RUMPEL KAMIL - PONIĘCICE
3M - BARTOŃ DANIEL - GRZĘDZIN
4M - BIAŁEK KRZYSZTOF - JASTRZĘBIE
5M - MIKA DARIUSZ - PONIĘCICE
6M - GURGUŁ MICHAŁ - ROSZOWICKI LAS
1M - MARCINEK PIOTR - ŻERDZINY
2M - ZYMLA ADRIAN - ŻERDZINY
1M - LENARD PIOTR
strona - 23
Zdaniem Pana Jana:
NORDIC WALKING CORAZ POPULARNIEJSZY
Warto uprawiać Nordic Walking!
„Nie mając czasu na stanie w kolejkach do lekarzy uprawiam Nordic
Walking” oto motto felietonu. Nordic
Walking- to forma rekreacji polegająca
na marszach ze specjalnymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20.
XX wieku, jako całoroczny trening dla
narciarzy biegowych. W porównaniu
do zwyczajnego marszu, nordic walking
angażuje stosowane siły do kijków z obu
stron, dlatego osoby uprawiające nordic
walking w większym zakresie, choć mniej
intensywnie, angażują mięśnie ciała.
Mięśnie (m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha) są również inaczej stymulowane niż w zwykłym
marszu. To prowadzi do większego ich
wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Szczególnie: rozwija się siła i wytrzymałość ramion,łatwość
wchodzenia na wzgórza, spala się więcej
kalorii niż przy normalnym chodzeniu,
Zwiększa się stabilność przy chodzeniu z kijkami, redukuje nacisk na piszczele, kolana, biodra i plecy, co daje korzyści
dla osób ze słabszymi stawami i nie dość
silnymi mięśniami, obciążone są stawy, co
jest szczególnie ważne dla osób starszych.
Ważnym czynnikiem jest możliwość
uprawiania w zasadzie przez każdegobez względu na wiek, kondycję czy tuszę.
Nordic walking można uprawiać zarówno nad morzem, w lesie, parku czy
górach- przez cały rok. Dobrze jest rozpocząć uprawianie nordic walking pod
okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać
odpowiednie kije.
Badania wykazały, że dobry trening techniki nordic walkingu pozwala
osiągnąć takie korzyści zdrowotne jak:
usprawnienie układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, zwiększenie poboru
tlenu przeciętnie o 20-58 procent, w zależności od intensywności wbijania kijków.
Rozwija też wszystkie mięśnie kończyn
dolnych, prostowników kończyn górnych, wzmacnia mięśnie tułowia, ramion
i barków, zwiększa mobilność górnego
odcinka kręgosłupa i łagodzi napięcia
mięśniowe w okolicy barków. Niewielkie obciążenie stawów u osób ćwiczących
nordic walking sprawia, że jest zaleca-
strona - 24
ny osobom otyłym. Nie pogarsza także
stanu obolałych stawów, zwłaszcza kolanowych. Ponadto w porównaniu ze
zwykłym chodem, uprawiający nordic
walking spala przeciętnie od 20% do 40%
więcej kalorii. Kijki pomagają również
w utrzymaniu lepszej postawy, równowagi i stabilności podczas chodu w trudnym
terenie. Pierwsze polskie mistrzostwa
w nordic walkingu odbyły się w Gnieźnie. Rosnąca popularność tej formy rekreacji w Polsce wykorzystywana jest również w działalności marketingowej firm.
W Polsce funkcjonuje Polska Federacja
Nordic Walking, wyłączny przedstawiciel
International Nordic Walking Association- INWA ( Międzynarodowa Federacja
Nordic Walking). Czy widziałeś kiedyś
ludzi spacerujących z kijkami do nart po
ulicy, plaży, parku? Może zastanawiałeś
się, czy nie zwariowali? A jednak nie. Ludzie ci udali się za modą i zaczęli uprawiać nordic walking. Bo właśnie Nordic
Walking, to nic innego, jak specjalna technika tego marszu z użyciem kijków. By
uprawiać tę dyscyplinę, wystarczy tylko
posiadać odpowiedni sprzęt, czyli specjalne kijki, ubranie do Nordic Walking odpowiednie do pory roku oraz dobre chęci. Możemy także zaopatrzeć się w kilka
dodatków przydatnych do marszu, które
umilają lub ułatwiają chodzenie, jednak
nie są one niezbędne do uprawiania tej
formy rekreacji. Historia tego sportu się-
ga Finlandii, początku wieku XX. Z tego
to właśnie państwa Nordic Walking rozprzestrzeniło się praktycznie na wszystkie kontynenty. W naszym kraju powstała
nawet Polska Federacja Nordic Walking,
która propaguje ten sport, szkoli trenerów
i zrzesza miłośników tej formy rekreacji.
Każdy, kto rozpoczął tę formę rekreacji
szybko odkrył, że nie jest ona łatwa, ale
także niezwykle efektywna. Plusów Nordic Walking jest wiele, ale najważniejszą
z nich jest to, że ma zbawienny wpływ na
nasze zdrowie, dotlenia cały organizm,
poprawia krążenie, jest doskonałą formą
rehabilitacji, a także świetnym sposobem na zdrowe odchudzanie. Kto może
uprawiać Nordic Walking? Odpowiedź
jest bardzo prosta. Nordic walking może
uprawiać każdy, kto tylko posiada odpowiednie kijki, motywację i chęć do polepszenia swojego samopoczucia i kondycji
psychicznej i fizycznej. Tak naprawdę nie
potrzeba nam nawet trenera. Wystarczy
poznać odpowiednią technikę chodzenia
i już można ruszać na ten specyficzny spacer. Bo Nordic Walking można uprawiać
prawie wszędzie: w parku, w mieście,
w górach, w lesie, na plaży i nad jeziorem,
polnych dróżkach lub rzeką. Warto jest
jednak zauważyć, że istnieją trzy poziomy zaawansowania w Nordic Walking,
które pozwalają na bardziej efektywne
ćwiczenia i osiąganie lepszych wyników.
W zależności od naszych potrzeb, kon-
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
NORDIC WALKING CORAZ POPULARNIEJSZY
dycji fizycznej i stanu zdrowia, możemy
zdecydować się na jedną z nich. Pierwszy
poziom jest poziomem zdrowotnym. Ta
forma Nordic Walking jest szczególnie
wskazana dla tych osób, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną oraz dla osób
po przebytych urazach. Poziom najmniej
zaawansowany jest doskonałą formą rehabilitacji. Wskazany jest także dla osób,
które walczą z nadwagą. Drugi poziom
nosi nazwę fitness. Jest on przeznaczony dla tych osób, które pragną podnieść
swoją sprawność fizyczną, a także szukają urozmaicenia w dotychczasowych
treningach. Na tym poziomie trenuje się
wytrzymałość.Ostatnim poziomem jest
poziom sportowy. Jest on przeznaczony
dla sportowców, którzy chcą urozmaicać swoje treningi. Na ten poziom składają się bieganie, skakanie, wchodzenie
i schodzenie ze stromych zboczy. Można
do nich dołączyć wiele innych ćwiczeń
wzmacniających mięśnie. Na tym poziomie występuje kilka odmian Nordic
Walking Każdy, kto che poprawić swoje
samopoczucie, niech zainwestuje w kijki i wyrusza na spotkanie ze zdrowiem,
bo „nic tak mocno nie rujnuje człowieka
jak długotrwała bezczynność ruchowa”te słowa wypowiedział Arystoteles w IV
Otwarty konkurs ofert
Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Rudnik, na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, na rok 2013 rozstrzygnięty
W roku 2013 na działalność sportową
klubów LKS oraz Uczniowskich Klubów
Sportowych Gmina Rudnik przeznaczyła
kwotę 97 tysiecy złotych. Komisja powołana zarządzeniem Wójta gminy w dniu
30 stycznia 2013r dokonała podziału ww.
środków.
W konkursie na wspieranie realizacji
zadań z zakresu upowszechniania sportu,
kultury fizycznej i rekreacji wśród miesz-
kańców gminy Rudnik w 2013 roku poszczególne kluby otrzymały następujace
kwoty dotacji:
1. LKS "Dąb" Brzeźnica- 34.000,00zł
2. LKS Gamów - 22.000,00zł
3. LKS Grzegorzowice - 15.000,00zł
4. LKS "Zryw" Rudnik - 15.000,00zł
5. UKS Gamów - 7.500,00zł
6. UKS "Zryw" Rudnik - 3.000,00zł
7. UKS "Orzeł" Brzeźnica - 500,00zł
Nowy sprzęt na
siłowni!
Przy sali sportowej w Szonowicach
funkcjonuje świetlica środowiskowa,
w której wychowawca – instruktor Pan
Łukasz Strzeduła trzy razy w tygodniu
prowadzi zajęcia ogólno-wychowawcze
i sportowe dla dzieci i młodzieży. Na zajęciach można pograc w piłkę, pocwiczyc
na siłowni oraz zagrac w ping ponga.
Miło nam zaprosić wszystkich do korzystania z nowego sprzętu w jaki doposażyliśmy naszą siłownię. Od lutego możecie
Państwo ćwiczyć na nowym atlasie do
ćwiczeń siłowych. Nowy sprzęt w połączeniu z dotychczasowym wyposażeniem
sali z całą pewnością spełni Państwa oczekiwania. Zadanie zostało sfinansowane ze
środków Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy.
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
w p.n.e. Jak można się łatwo przekonać, są
do dzisiaj aktualne. A osobom, które zdecydowały się na tę formę rekreacji należą
się słowa uznania jak również życzenia,
wytrwania, wierności w tej przyjemności, bo jest to dla zdrowia. A czy jest coś
wartościowszego na ziemskim padole od
naszego zdrowia?
Opracował: Jan Deńca
Halowy Turniej
Trampkarzy
o Puchar
Wójta Gminy
Rudnik
W minioną sobotę 16.03.2013r. w hali
sportowej w Rudniku odbył halowy turniej trampkarzy o Puchar Wójta Gminy
Rudnik. Każdy klub wystawił po dwie
drużyny w sumie wystąpiło 6 drużyn.
Wyniki :
Rudnik II – Gamów I - 0 : 3
Rudnik I – Gamów II - 0 : 12
Gamów I – Grzegorzowice I - 9 : 1
Gamów II – Grzegorzowice II - 5 : 1
Rudnik I – Grzegorzowice I - 0 : 1
Rudnik II – Grzegorzowice II - 5 : 3
Rudnik I – Gamów I - 1 : 14
Rudnik II – Gamów II - 2 : 3
Gamów II – Grzegorzowice I - 5 : 1
Gamów I – Grzegorzowice II - 5 : 0
Rudnik II – Grzegorzowice I - 6 : 1
Rudnik I – Grzegorzowice II - 1 : 3
Klasyfikacja drużynowa:
1. Gamów I - 12 pkt
2. Gamów II - 12 pkt
3. Rudnik II - 6 pkt
4. Grzegorzowice I - 3pkt
5. Grzegorzowice II - 3pkt
6. Rudnik I - 0 pkt
Krolem strzelców został:
Rafał Wilczek z Gamowa I zdobył 15
bramek,
Najlepszy bramkarz Damian Chudowa z Gamowa I,
Najlepszy zawodnik – Patryk Twaróg
z Rudnika II,
Najaktywniejszy zawodnik – Robert
Doleżałek z Grzegorzowic,
Najlepszy obrońca - Mateusz Strzeduła z Gamowa
strona - 25
“Dąb” Brzeźnica informuje:
W pierwszych dniach marca tego roku zapaśniczy klub
sportowy LKS „Dąb” Brzeźnica organizował Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Juniorek i Kadetek w zapasach kobiet.
Impreza odbyła się na hali Widowiskowo-Sportowej ZSO
w Rudniku.
Zmagania sportowe rozpoczęły się w sobotę o godzinie
9.00. Walki trwały do godziny 13.30. O godzinie 14.30 nastąpiło oficjalne otwarcie Międzynarodowych Mistrzostw, którego
dokona poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek, gości witali Starosta Raciborski Adam Hajduk i gospodarz gminy Wójt Alojzy
Pieruszka. Klub LKS „Dąb” Brzeźnica reprezentowały cztery
zawodniczki – Paula Kozłow, Agnieszka Król, Nikol Chluba i Agata Tatar. W grupie kadetek wystartowała Aleksandra
Chlub. Organizacja tak wielkiej imprezy bez wsparcia finansowego sponsorów byłaby niemożliwa. Dlatego Zarząd Klubu
LKS „Dąb” Brzeźnica dziękuje wszystkim, którzy przyczynili
się do oragnizacji tej rangi zawodów. Paula Kozłow 19 letnia
zawodniczka Dębu wywalczyła w tegorocznych mistrzostwach
złoty medal. Rok bieżący jest dla klubu rokiem szczególnym,
ponieważ w tym roku klub obchodzi 60-lecie swojego istnienia.
W swej długoletniej historii, zawodnicy i zawodniczki sekcji
zapaśniczej zdobywali wiele tytułów mistrzostw Polski oraz
medale w mistrzostwach Europy i świata, reprezentując Polskę
na wielu turniejach międzynarodowych. Oficjalne uroczystości związane z jubileuszem odbędą się jesienią bieżącego roku,
w związku z tak wielkim wydarzeniem zostanie wydana w formie książkowej obszerna historia Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica
- poinformował prezes Hubert Skornia.
Czwarty Halowy Turniej w Piłce
Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Rudnik
Odbył się na hali sportowej w Rudniku w sobotę 16 lutego 2013r. O tytuł najlepszej
walczyły drużyny LKSów z całej gminy. Każdy z klubów wystawił w turnieju po dwie
pięcioosobowe drużyny. Do rąk piłkarzy najskuteczniejszej drużyny trafił Puchar
Wójta, ale pucharem nagrodzony został także król strzelców, najlepszy bramkarz
oraz najlepszy zawodnik.
Wyniki zmagań:
Rudnik II - Gamów I 2:5
Rudnik II - Gamów II 2:1
Gamów I - Grzegorzowice I 1:2
Gamów II - Grzegorzowice II 4:1
Rudnik I - Grzegorzowice I 1:4
Rudnik II - Grzegorzowice II 5:2
Rudnik I - Gamów II 4:2
Rudnik II - Gamów I 3:0
Gamów II - Grzegorzowice I 2:1
Gamów I - Grzegorzowice II 8:2
Rudnik II - Grzegorzowice I 2:2
Rudnik I - Grzegorzowice II 5:4
MIEJSCE
Tabela klubowa:
1. LKS RUDNIK
2. LKS GRZEGORZOWICE
3. LKS GAMÓW
KRÓL STRZELCÓW - MARTIN PENDZIAŁEK (8 bramek) – Gamów I
NAJLEPSZY ZAWODNIK - TOMASZ
TUMULKA – Grzegorzowice I
NAJAKTYWNIEJSZY ZAWODNIK ANDRZEJ HIMEL – Rudnik II
NAJLEPSZY BRAMKARZ - SERAFIN
JANOSZ – Rudnik II
DRUŻYNA
PUNKTY
BRAMKI
1.
Rudnik II
10
12-5
2.
Grzegorzowice I
7
9-6
3.
Gamów I
6
14-9
4.
Rudnik I
6
12-15
5.
Gamów II
6
9-8
6.
Grzegorzowice II
0
9-22
strona - 26
Halowa Liga
trampkarzy
W Rudniku odbył się halowy turniej
trampkarzy starszych w piłce nożnej
W sobotę 26 stycznia na hali sportowej
w Rudniku zakończyły się rozgrywki halowej ligi trampkarzy starszych. W turnieju startowało 6 zespołów. Z naszej gminy
w rozgrywkach wystąpiły 2 zespoły LKS
Gamów i LKS Rudnik. Tabela końcowa
1m Unia I 2m Unia II 3m LKS Gamów 4m
LKS Rudnik 5m Kobyla 6m Rafako Racibórz Wyróżnienia indywidualne Król
strzelców - Patryk Twaróg (18 bramek)
- Rudnik Najlepszy zawodnik - Mateusz
Strzeduła - Gamów Najlepszy bramkarz Mateusz Furgoł - Unia I
redakcja biuletynu
wydawca i zespó³ redakcyjny:
Urz¹d Gminy Rudnik
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik,
tel. 410-64-18, 410-64-28
druk:
Drukarnia „INFOPAKT”
nak³ad:
1200 egz.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja
zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów i skracania
tekstów. Materia³y do publikacji prosimy dostarczaæ
na noœnikach informatycznych lub przesy³aæ na adres:
[email protected]
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
ZSP Brzeźnica “Piastun Szkolny”
ZSO Rudnik “Piastun Szkolny”
Puchar soltysów
Puchar sołtysów
Turniej ministrantów
Halowy turniej Trampkarzy
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Zapasy
Turniej o Puchar Wójta Gminy Rudnik
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny
strona - 27
Przedszkole Grzegorzowice
Przedszkole Grzegorzowice
Ferie 2013
Ferie 2013
Kiermasz wielkanocny Grzegorzowice
Kiermasz wielkanocny Grzegorzowice
Projektor Studencki 2013 Rudnik
Projektor Studencki 2013 Rudnik
strona - 28
Gmina Rudnik - Biuletyn informacyjny

Podobne dokumenty

Podsumowanie czteroletniej kadencji pracy

Podsumowanie czteroletniej kadencji pracy czasopismo wydawane przez Urz¹d Gminy Rudnik

Bardziej szczegółowo