MTP Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Transkrypt

MTP Ambasadorem Polskiej Gospodarki
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY
T A R G I
R Y N E K
O P I N I E
3/2009 ISSN 1230-8994
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań International Fair
MTP Ambasadorem
Polskiej Gospodarki
Międzynarodowe spotkania na targach [2]
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań International Fair
P
olscy przedsiębiorcy najbardziej
optymistyczni [14-15]
T
argi – październik-grudzień 2009
Co warto wiedzieć [4-13]
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
organizator polskich ekspozycji targowych za granicą
2010
www.mtp.pl
Nowe rynki
nowe kontakty biznesowe
NASZA OFERTA
• polskie ekspozycje na renomowanych targach i
wystawach odpowiadających profilowi targów w
Poznaniu,
• wystąpienia organizowane we współpracy ze
sprawdzonymi partnerami: krajowymi i zagranicznymi związkami producentów, izbami branżowymi oraz izbami przemysłowo-handlowymi,
• pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu funduszy
europejskich na rozwój eksportu,
• fora gospodarcze, spotkania matchmakingowe.
naszym wystawcom uczestnictwo w ważnych
imprezach międzynarodowych na dogodnych warunkach finansowych oraz pakiet uzupełniających
usług marketingowych.
Z NAMI ŁATWIEJ
OSIĄGNĄĆ SUKCES
Wieloletnie umowy o współpracy z wybranymi
europejskimi organizatorami targów zapewniają
OFERUJEMY PAŃSTWU
• możliwość optymalizacji kosztów,
• zróżnicowaną ofertę targów w najdynamiczniejszych ośrodkach targowych poza Polską,
• dogodne warunki cenowe,
• pakiet usług marketingowych,
• kompleksową opiekę przed, w trakcie trwania
oraz po zakończeniu zagranicznego wystąpienia
targowego,
• know-how – znajomość branż, ich potrzeb i specyfiki warunków handlu międzynarodowego,
Dyrektor Projektu ds.
Organizacji Targów za Granicą
Filip Bittner tel. +48 61 869 29 84,
fax +48 61 869 20 40,
e-mail: [email protected]
Zespół projektowy targów zagranicznych:
Anna Myślak tel. +48 61 869 20 95, fax +48 61 869 20 40,
e-mail: [email protected]
Anna Terech tel. +48 61 869 28 99, fax +48 61 869 20 40,
e-mail: [email protected]
www.zagranica.mtp.pl
• p omoc i doradztwo na wszystkich etapach
procedury pozyskania funduszy europejskich na
rozwój eksportu (począwszy od opracowania i
złożenia wniosku o dofinansowanie, a skończywszy na pełnej realizacji projektu wystawienniczego
za granicą),
• k ontakty z doświadczonymi partnerami: zagranicznymi zrzeszeniami i związkami producentów,
izbami branżowymi oraz bilateralnymi izbami
przemysłowo-handlowymi,
• p akiet usług dodatkowych (przeloty, zakwaterowanie, logistyka).
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Pełną ofertę targów znajdziecie Państwo na naszych stronach: www.mtp.pl, www.zagranica.mtp.pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 869 20 00, fax +48 61 869 29 99
e-mail: [email protected],
www.mtp.pl, www.zagranica.mtp.pl
największy, najnowocześniejszy kompleks kongresowy w Polsce
CENTRUM
KONGRESOWE
Poznań
• 81 doskonale wyposażonych, klimatyzowanych sal konferencyjnych
• sala kongresowa, mieszcząca 1200 osób w ustawieniu teatralnym
• ponad 1600 konferencji, kongresów i szkoleń rocznie
• ponad 200 000 uczestników wydarzeń rocznie
• możliwość przystosowania na potrzeby konferencji i kongresów 16 nowoczesnych
pawilonów wystawienniczych
• niemal 35 tys. m2 powierzchni terenu otwartego przygotowanego do organizacji
koncertów i eventów
• certyfikat Profesjonalnego Organizatora Turystyki Biznesowej
Największe wydarzenie roku 2008 – konferencja COP 14 – zgromadziło na terenach Centrum Kongresowego Poznań 12 tysięcy uczestników ze 189 państw z całego świata. Na potrzeby konferencji został wydzielony eksterytorialny obszar o powierzchni 42 tys. m2 pozostający pod jurysdykcją ONZ.
W lipcu 2009 odbyły się dwa duże wydarzenia. Pierwsze z nich to Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził 23 tysiące uczestników, w tym
6 tysięcy delegatów z zagranicy. Również w lipcu tereny CKP stały się częścią Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA. Odbył się tu między innymi występ
grupy Nine Inch Nails dla ok. 15 tysięcy uczestników. Kolejnym niezwykle dużym
wydarzeniem, na przełomie roku 2009 i 2010, będzie Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę z Taizé. Organizatorzy spodziewają się ponad
40 tysięcy uczestników, na potrzeby tego wydarzenia zostanie więc wykorzystany
cały teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, na którego obszarze znajduje się
Centrum Kongresowe Poznań.
Zapraszamy do korzystania z usług Centrum Kongresowego Poznań przez cały rok.
Kontakt:
Centrum Kongresowe Poznań
tel. +48 61 869 21 31, +48 61 869 27 20
fax +48 61 869 26 84
[email protected]
www.konferencje.mtp.pl
Dotychczas zaufali nam:
UNILEVER POLSKA SA • GLAXOSMITHKLINE Pharmaceuticals • KOMPANIA PIWOWARSKA SA • VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o. • QXL
POLAND Sp. z o.o. • WRIGLEY Sp. z o.o. • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL • H&M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. • PKO BP • ORANGE • MAKRO
CASH and CARRY SA • NIVEA POLSKA Sp. z o.o.
W numerze
Szanowni Państwo,
jak powtarzają komentatorzy ekonomiczni, rok zawirowań w światowej
gospodarce będzie czasem sprawdzianu dla wszystkich firm, wyłaniającym
jednocześnie najsilniejsze marki. Czy taką marką okażą się Międzynarodowe
Targi Poznańskie?
Cieszy, że dziś w ten właśnie sposób postrzegają MTP polscy przedsiębiorcy – za najważniejszy polski ośrodek targowy uznaje MTP ponad 80 procent poznańskich wystawców i blisko 60 procent wystawców innych targów.
To wyniki niedawnych badań przeprowadzonych przez Pentor Research International. Uznanie klientów to dla firmy ogromne wyróżnienie.
Cieszy również inna tegoroczna nagroda: tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki, który MTP otrzymały w konkursie organizowanym przez Business Center Club, pod patronatem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. O tym, jakimi działaniami MTP zapracowały na ten
tytuł, mówić będzie w tym numerze naszego magazynu Allan E. Mortensen
– radca ds. energii i ochrony środowiska w Dziale Handlowym Ambasady
Królestwa Danii, Sha Halin – dyrektor Miejskiej Rady Biznesu w Szanghaju, Piotr Guzowski – prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby HandlowoPrzemysłowej, a także Cristiano Pinzauti, sekretarz generalny Włoskiej
Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce.
Oddamy również głos przedsiębiorcom i ekspertom ekonomicznym. Ocenią
oni ze swojej perspektywy drogę polskiej gospodarki do osiągnięcia ogłoszonych ostatnio półrocznych bardzo optymistycznych wyników PKB. Jakie
więc czynniki sprzyjały przedsiębiorcom? Jaką obrali strategię dla swoich
firm? – takie pytania zadajemy dziś naszym rozmówcom w dziale „Mówią
liderzy”.
Około 70 procent polskiego PKB wypracowują małe i średnie przedsiębiorstwa, a przedsiębiorczość jest naszym narodowym DNA – mówi na łamach
PMT Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum Adama Smitha. Potwierdza
to aktywność firm, którą można zaobserwować na targach. Polscy przedsiębiorcy dalecy są od załamywania rąk, a MTP wychodzą im naprzeciw
z nowymi propozycjami w programie targów i ich wydarzeń.
W tym numerze przyjrzymy się, jak wyglądały imprezy w drugim kwartale
tego roku: targi mebli i wyposażenia wnętrz, targi wyrobów i technologii
przemysłu spożywczego, czerwcowe targi nowoczesnych technologii dla wielkiego przemysłu, targi hodowlane, wreszcie targi przemysłu tekstylnego.
Zajrzymy też za kulisy czekających nas imprez – przed nami targi turystyczne TOUR SALON z nowym wydarzeniem DISCOVER POLAND, BOAT
SHOW i INVEST HOTEL, targi KAMIEŃ-STONE, POLEKO i KOMTECHNIKA, specjalistyczne targi GMINA i INVESTFIELD oraz trzy wydarzenia
B2C – targi multimediów i rozrywki PGA, targi HOBBY i grudniowy Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych.
Zapraszamy do lektury tego wydania PMT i oczywiście odwiedzin targów
w jesienno-zimowym sezonie.
Redakcja
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY 3/2009 (319)
Oficjalne czasopismo Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Wydawane od 1959 r.
Redaktor naczelna: Halina Buczkowska
Redakcja: Zespół PR MTP
Projekt graficzny: PressEnter
Fotografie: Norbert Banasik, Aneta BurdaKamińska, Wojciech Grzesiak, Marian
Melanowicz, Piotr Piosik, Dana Puciłowska,
Marek Zakrzewski, archiwum MTP
Przygotowanie do druku: PressEnter
Druk: Drukarnia MTP
Oddano do druku: październik 2009 r.
Redakcja: Głogowska 14, 60-734 Poznań
Wydawca:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. 61 869 20 00, fax 61 869 29 99
e-mail: [email protected], www.mtp.pl
MTP AMBASADOREM POLSKIEJ GOSPODARKI
Targi inspirują – rozmowa z Piotrem Guzowskim, prezesem
Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
Wschodniochińskie Targi w Poznaniu – mówi Sha Halin, zastępca
sekretarza generalnego rządu miasta Szanghaj
Skutecznie na targach – rozmowa z Allanem E. Mortensenem,
radcą ds. energii i ochrony środowiska w Dziale Handlowym
Ambasady Królestwa Danii w Warszawie
Targi to unikatowe narzędzie – mówi Cristiano Pinzauti
sekretarz generalny Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce 2
Przed nami
Targi dla pasjonatów
20-lecie targów Tour Salon
Tu spotykają się inwestorzy
Zabawa z pasją
Najważniejsze spotkanie w branży
Ekologia komunalna
Dla miłośników sportów konnych
Targowa galeria sztuki
MÓWIĄ LIDERZY
TARGOWE RELACJE
Design zawładnął Poznaniem
Liczne kontrakty mimo kryzysu
Technologiczne nowinki na wyciągnięcie ręki Zawsze zgodnie z trendami
Tradycyjne przysmaki i gastronomiczne nowości
Królowała nowoczesna produkcja
FARMA – targi dla prawdziwych hodowców
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
19
22
23
25
27
29
MTP AMBASADOREM POLSKIEJ GOSPODARKI
W
W maju 2009 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie otrzymały tytuł Ambasadora Polskiej
Gospodarki w konkursie organizowanym przez Business Center Club, który honorowym patronatem
objął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Celem tego konkursu jest wzmocnienie
wizerunku przedsiębiorców i ich promocja poprzez nagradzanie najlepszych przykładów dobrych
praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Jury konkursu wyłoniło laureatów w czterech
kategoriach: Eksporter, Partner firm zagranicznych, Marka europejska, Kreator rozwiązań XXI w.
To prestiżowe wyróżnienie i tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki Międzynarodowe Targi Poznańskie
uzyskały w kategorii Marka europejska – za promowanie marki polskiej na arenie międzynarodowej.
Targi inspirują
Polsko-Kazachstańska Izba
Handowo Przemysłowa rozpoczęła swoją działalność
stosunkowo niedawno, bo
w styczniu 2008 r. Powodem
jej powstania było rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorstw współpracą z kazachstańskimi. Jakich branż to
dotyczy?
Możliwości współpracy jest
bardzo dużo. Przede wszystPiotr Guzowski
kim Republika Kazachstanu
prezes
Polsko-Kazachstańskiej
to dziewiąty pod względem
Izby Handlowo- Przemysłowej
powierzchni kraj świata, bogaty w surowce (ze 105 pierwiastków chemicznych ujętych w tablicy Mendelejewa w Kazachstanie
znajduje się 99), kraj ten należy do największych producentów ropy
naftowej i gazu ziemnego na świecie. Gospodarka Kazachstanu jest
ukierunkowana na wydobycie i eksport surowców, władzy zależy jednak na zwiększaniu produkcji towarów gotowych, na stosowaniu nowoczesnych technologii. W dalszej perspektywie Kazachstan ma się
stać głównym ogniwem łączącym ekonomicznie regiony Europy, Azji
obszaru Oceanu Spokojnego i Azji Południowej. Jednym z podstawowych zadań Izby jest pomoc w znalezieniu konkretnych obszarów
współpracy pomiędzy określonymi firmami. Organizujemy spotkania,
misje. W ciągu ponad roku naszej działalności zorganizowaliśmy cztery
misje przyjazdowe firm kazachstańskich do Polski i dwie firm polskich
do Kazachstanu.
Jedna z misji zorganizowanych przez Izbę odwiedziła pod koniec ubiegłego roku Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO w Poznaniu.
Przedsiębiorcy kazachscy – reprezentujący 12 firm – byli zachwyceni
poznańskimi targami. Spotkania odbywające się podczas targów były
wspaniale zorganizowane. Wprawdzie już po targach, ale właśnie na skutek tych targowych spotkań, podpisano cztery bardzo ciekawe kontrakty
pomiędzy kazachstańskimi i polskimi firmami.
Co daje według Pana prezesa przedsiębiorcom zagranicznym udział
w targach poznańskich?
Udział w targach poznańskich jest niebywale cennym źródłem informacji o gospodarce i o rynku. To miejsce, w którym nie tylko można
poznać ofertę handlową, znaleźć propozycje współpracy, ale i miejsce
inspirujące. To właśnie targowe spotkania implikują pomysły na jutro
biznesu, rynku, gospodarki.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Donata Naumienko
2
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
Wschodniochińskie Targi
w Poznaniu
C
hociaż Chiny i Polska są krajami bar- sprzedano ponad 100 000 m2 powierzchni wydzo oddalonymi od siebie pod względem stawienniczej, liczba zagranicznych kupujących
geograficznym, to pomiędzy narodami osiągnęła blisko 20 tysięcy osób, zawarto umoobu krajów istnieje dobra tradycja przyjaźni. wy opiewające na łączną kwotę przekraczającą
W tym roku obchodzimy 60. rocznicę nawią- 2 miliardy 240 milionów dolarów. Na polskiej
zania pomiędzy naszymi krajami stosunków edycji wystawy Targów Wschodniochińskich
dyplomatycznych. Przyjazne stosunki pomiędzy swoją ofertę prezentuje 134 przedsiębiorstw
dwoma narodami przez cały czas są dobrą po- pochodzących z 10 organizacji handlowych
stawą do rozwijania obustronnej współpracy z Jiangsu, Zhejiangu, Anhui, Jiangxi, Shandongospodarczej i handlowej (…).
gu, Miasta Nankin, Miasta Ningbo, z Qingdao
Jak wszyscy wiedzą, rok 2009 ciągle jest dość oraz z Miasta Szanghaj, oferta przedstawiana
trudnym rokiem dla światowej gospodarki. jest przez 372 osoby na łącznie 177 stoiskach.
W obliczu międzynarodowego kryzysu finansowego Polska ma wciąż
wzrost gospodarczy, co nie jest
łatwe i wzbudza podziw innych,
metody działania i doświadczenia Polski są godne naśladowania
i warto się ich uczyć. Poznańskie
jesienne Targi Tkanin i Dodatków dla Przemysłu Odzieżowego
są szeroko znaną polską wystawą
produktów tekstylnych, dlatego
Prezes MTP Andrzej Byrt wraz z delegacją chińską zwiedza
właśnie w Poznaniu zorganizopoznańską ekspozycję Wschodniochińskich Targów Produktów
waliśmy polską edycję wystawy
Importowanych i Eksportowanych
Targów Wschodniochińskich.
Wschodniochińskie Targi Produktów Importowanych i Eksportowanych odbywają Jest to pierwsze zagraniczne wystąpienie Targów
się co roku w marcu pod auspicjami i przy wspar- Wschodniochińskich na tak dużą skalę.
ciu Ministerstwa Handlu mojego kraju, dziewię- Wierzę, że dzięki wzajemnym polsko-chińskim
ciu prowincji: Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, wysiłkom polska ekspozycja Wschodniochińskich
Jiangxi, Shandong, Miasta Nankin, Miasta Targów Produktów Importowanych i EksporNingbo i Miasta Szanghaj. W ciągu 19 lat towanych może stać się platformą wzajemnego
rozwoju stały się największym na skalę Chin porozumienia, wymiany i współpracy dla chińspotkaniem biznesowym, na które przybywa skich i polskich przedsiębiorstw a także ważną
najwięcej profesjonalnych zwiedzających, które areną dla rozwoju dalszej przyjaźni. Warto
ma największy zasięg i gdzie jest finalizowana podkreślić, że wystawa ta jest dla chińskich
największa liczba transakcji. Zostały też obwoła- przedsiębiorstw pierwszą mogącą przynieść wyne „Najważniejszymi chińskimi targami handlu mierne efekty próbą rozszerzenia działalności na
z zagranicą”. W roku 2009 podczas dziewięt- rynki europejskie, a także ważnym czynnikiem
nastej edycji Targów Wschodniochińskich licz- przyczyniającym się do pogłębiania współpracy
ba wystawców sięgnęła 3300 przedsiębiorstw, handlowej.
Sha Halin – zastępca sekretarza generalnego Rządu Miasta Szanghaj, dyrektor Miejskiej Rady
Biznesu, sekretarz generalny Komitetu Pracowników Wschodniochińskich Targów Produktów
Importowanych i Eksportowanych
Skutecznie na targach
Jednym z głównych obszarów działalności Ambasady Królestwa Danii jest
promowanie duńskich interesów gospodarczych oraz pomoc duńskim firmom w nawiązywaniu kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami. W jakim
stopniu przydatne w wykonaniu tego
zadania są targi organizowane przez
Międzynarodowe Targi Poznańskie?
Międzynarodowe Targi Poznańskie są
największym organizatorem targów
w Polsce, mają w swoim programie
wiele imprez o ugruntowanej renomie.
Obecność na nich jest dobrą okazją do
promocji najważniejszych gałęzi przemysłu Danii na szerokim forum profesjonalistów. Duńskim przedsiębiorstwom daje możliwość zaprezentowania
własnej oferty, pozwala bliżej przyjrzeć
się polskim firmom, potrzebom i możliwościom rynku. Podczas targów w ciągu kilku dni w jednym miejscu odbywa
się wiele spotkań, a to zdecydowanie
zwiększa efektywność działań biznesowych. Na targach są handlowcy, producenci, naukowcy i decydenci związani
z określoną branżą, co sprzyja nawiązaniu bardzo konkretnych kontaktów
gospodarczych. Niezwykle istotne jest
jednak to, aby udział w targach przynosił konkretne korzyści. Nie należy liczyć
tylko na przypadkowy kontakt, choć
i takie na targach się zdarzają. Ważne
jest solidne przygotowanie do spotkań
biznesowych. W tym zakresie pomocna
firmom duńskim jest nasza placówka.
Przygotowujemy i umawiamy duńskie
firmy z potencjalnymi partnerami.
Aranżujemy spotkania z wystawcami
lub zapraszamy firmy do przyjazdu na
targi. Targi są miejscem bezpośrednich
kontaktów, a każdy biznes, nawet jeśli
nie na samym początku, a nieco później, zawsze potrzebuje właśnie takich
relacji.
Firmy duńskie biorą udział w wielu
targach poznańskich zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Która
z form uczestnictwa w targach jest
bardziej skuteczna?
Nie ma na to reguły. Najważniejsze
jest dobre przygotowanie wystąpienia. Firmy angażują w udział w targi
zarówno swój czas, jak i pieniądze,
oczekują natomiast, że zaangażowane środki w efekcie dadzą konkretne
korzyści ekonomiczne. Pobyt na targach jest tylko szansą na efektywne
nawiązanie kontaktów, na rozwój
działalności. Organizatorzy targów
stwarzają warunki do organizacji
spotkań i prezentacji oferty, ale aby
efektywnie je wykorzystać, trzeba
włożyć wiele pracy; mogą to robić
firmy indywidualnie, można również
organizować wspólne wystąpienia.
Siła oddziaływania grupowego wystąpienia jest w przypadku promocji
gospodarki danego kraju niewątpliwie większa niż indywidualnego
uczestnika. Od kilku, a dokładniej
Allan E. Mortensen, radca
ds. energii i ochrony środowiska
w Dziale Handlowym Ambasady
Królestwa Danii w Warszawie
mówiąc od sześciu lat, podczas targów POLEKO Ambasada Królestwa
Danii przygotowuje wspólną ekspozycję firm duńskich. Jest to tzw. Duńska Wyspa. Wspólne wystąpienie
duńskich firm na targach zawsze ma
myśl przewodnią. W związku z tym,
że w tym roku konferencja COP 15
odbędzie się w Kopenhadze, nasze
hasło na targach POLEKO brzmi „W
drodze do COP 15” i dominować
będą zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi. Pod tym samym hasłem 24 listopada, podczas
targów, organizujemy również Dzień
Duński. Zapraszamy na cykl seminariów, na których będziemy mówić
o sposobach przeciwdziałania zmianom klimatycznym i gdzie będą prezentowane energooszczędne technologie. Warto zaznaczyć, że Dania
jest w czołówce światowej w zakresie
efektywnego wykorzystania energii
oraz stosowania energooszczęd-
nych technologii. Będzie więc można
poznać wiele ciekawych, dobrych
i skutecznych technologii i podyskutować na ich temat. Zapraszamy do
uczestnictwa w seminariach, wstęp
na nie jest bezpłatny, wymagane jest
jedynie wcześniejsze zgłoszenie.
Targowe spotkania profesjonalistów,
szeroki medialny wydźwięk targów
poznańskich powodują, że są one
dobrym miejscem do promocji wystawców, przemysłu różnych państw.
A w jakim stopniu targi dają obraz
polskiej gospodarki?
Mimo międzynarodowego charakteru
imprez organizowanych w Poznaniu,
największy udział w nich mają polscy
wystawcy. Nie ma żadnej selekcji,
każda firma może przyjechać na targi.
Im większa jest to grupa, tym bardziej
jest reprezentatywna dla rynku. Analiza oferty targowej daje pewien obraz
gospodarki, mówi o jej potencjale oraz
możliwościach nawiązania współpracy. Na targach można zebrać wiele
informacji nie tylko na podstawie ekspozycji. Dla budowy wzajemnych stosunków gospodarczych ważne są targowe spotkania. To właśnie rozmowy,
dyskusje między ludźmi profesjonalnie
związanymi z daną branżą tworzą relacje przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała: Donata Naumienko
Targi to unikatowe narzędzie
Cristiano Pinzauti
sekretarz generalny Włoskiej
Izby Handlowo-Przemysłowej
w Polsce
Ma pan ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie marketingu,
handlu zagranicznym i zarządzaniu
dużymi firmami międzynarodowymi.
Jak z perspektywy tych lat ocenia
pan skuteczność targów jako narzę-
dzia, którym posługuje się menedżer
przedsiębiorstwa?
Przez lata mojej kariery zawodowej miałem okazję uczestniczyć w różnych imprezach targowych na świecie. Będąc
dyrektorem różnych działów i firm w grupie Olivetti, bywałem na targach w Hanowerze (Cebit), w Mediolanie (SMAU)
i innych, i jako odwiedzający, i jako wystawca. Podsumowując te doświadczenia, powiedziałbym, że targi mogą być
bardzo skutecznym narzędziem – w rękach menedżera, który będzie umiał je
odpowiednio wykorzystać.
Z mojego punktu widzenia oceniając
skuteczność targów, trzeba myśleć
w kategoriach sprzedaży. Trzeba
zadać sobie pytanie, jaką wartość
do procesu sprzedaży wniesie dana
impreza. Moje doświadczenie mówi,
że targi sprawdzają się doskonale
w branżach, które oferują produkty
materialne. Spotkanie na targach
daje okazję do prezentowania odbiorcom i dystrybutorom kolejnych generacji takiego produktu – na żywo,
w ruchu, w działaniu. Na tym polega
unikatowość targów i ich skuteczność. W tych branżach targi po prostu
sprzedają.
Dziedzina informatyki i telekomunikacji ma już inny charakter. Choć i tu
są produkty, które z powodzeniem
prezentuje się na targach: bardziej niż
o sprzęcie myślę na przykład o oprogramowaniu będącym narzędziem
pracy specjalistów, jak na przykład
CAD dla inżynierów i architektów.
Takie prezentacje organizowane są na
targach BUDMA i rzeczywiście cieszą
się ogromnym zainteresowaniem.
Spróbujmy więc odpowiedzieć na
pytanie: jakie targi mają przed sobą
przyszłość?
Na pewno skończył się czas ogromnych, wielowątkowych imprez. Liczą
się targi wyspecjalizowane, o bardzo wyraziście nakreślonej tematyce. One właśnie stwarzają okazję
do spotkań specjalistów w wąskiej
dziedzinie, do wymiany przemyśleń.
Takie spotkania są bardzo ważne dla
środowiska, ale i dla klientów danej
branży.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Dorota Krawczak
3/2009
3
PRZED NAMI
POZNAŃ GAME ARENA
16-18.10.2009
Targi Multimediów i Rozrywki
www.gamearena.pl
POZNAŃ GAME ARENA
Targi dla pasjonatów
Rafał Błachowski
dyrektor targów PGA
Tegoroczna, szósta edycja PGA to zupełnie
nowe wydarzenie. Dzięki zmianie formuły
– przesunięciu terminu z końca listopada
na połowę października i poszerzeniu wydarzenia o Dzień dla Mediów i Biznesu
(piątek, 16 października) – Poznań Game
Arena zyskuje nową jakość. Skorzystają na
tym przede wszystkim wszyscy uczestnicy
imprezy, pozwala nam to bowiem na organizację ekskluzywnych, przedpremierowych
pokazów gier, zaproszenie wyjątkowych gości i zorganizowanie niebywałych atrakcji.
Uczestnicy PGA będą mogli zobaczyć
przedpremierowe prezentacje oraz zagrać
w najnowsze, często przedpremierowe gry,
w tym m.in.: FIFA 10, Forza Motorsport 3,
Mass Effect 2, Dragon Age: Początek, Pro
Evolution Soccer, Lips 2, Ogniem i mieczem, Avatar, Need For Speed Shift, Assasin’s Creed 2 i wiele, wiele innych.
Poznań Game Arena to największy, a zarazem jedyny w swoim rodzaju event w Polsce poświęcony multimediom i elektronicznej rozrywce. O jej niespotykany klimat i premierowy charakter
zadbają najwięksi producenci i dystrybutorzy gier oraz sprzętu. PGA to wyjątkowe zderzenie –
koegzystencja trzech światów: elektronicznej rozrywki, gier towarzyskich i paintballu.
Ważni targowi goście
Na tegorocznych Targach Multimediów i Rozrywki spotkać będzie
można m.in. jednych z najlepszych
twórców gier na świecie – przedstawicieli firmy Bioware, piłkarzy Lecha
Poznań z Robertem Lewandowskim
na czele, znanego komentatora Dariusza Szpakowskiego, czy też najsłynniejszego gracza e-sportowego
na świecie Jonathana „Fatal1ty”
Wendela. Na fanów muzyki czekają
dwa koncerty: zespołu Jamal i duetu Kalwi i Remi. Oczywiście w cenie biletu wstępu na PGA.
Ważne targowe
debaty
Poznań Game Arena to w tym roku
nie tylko czysta rozrywka. To także
bardzo ważne dla polskiej branży
i polskiego rynku elektronicznej
rozrywki istotne debaty. Rozmawiać
będziemy m.in. o cyfrowej dystrybucji gier oraz o klasyfikacji PEGI.
Udział w spotkaniach wezmą m.in.:
Marcin Turski (Licomp Empik Multimedia, prezes Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego), Jarosław
Kędzior (Electronic Arts Polska),
Marcin Ziobrowski (Sony Computer
Entertainment Polska), czy też Mariusz Klamra (GRY-OnLine). Udział
w debacie zapowiadają także Piotr
Pągowski (Microsoft sp. z o.o.) i Michał Gembicki (CD Projekt).
Wszystko dla
zwiedzających
Każda edycja PGA cieszy się dużym
zainteresowaniem targowej publiczności – pasjonatów gier komputerowych i towarzyskich a także
miłośników paintballu. To właśnie
dla nich organizatorzy przygotowali kolejne ułatwienie – możliwość elektronicznego zakupu bi-
4
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
letów (w tym także płatność sms).
Szczegóły na stronie internetowej
www.gamearena.pl.
Na PGA w tym roku zapraszają
sponsorzy wydarzenia: Allegro
i Bank Zachodni WBK, patron wydarzenia Visa oraz wystawcy i Partnerzy PGA, w tym m.in. Microsoft,
Electronic Arts, Ubisoft, Empik, CD
Projekt, Intel, Asus, Gigabyte, Creative, Fanatix, Bard, Games Workshop czy IQ Publishing. Na stoisku
tej ostatniej firmy będzie można
wziąć udział w mistrzostwach Polski w tańcu na macie.
Oficjalny środek
płatniczy PGA
Uczestnicy PGA będą mogli korzystać z nowoczesnej bezstykowej
karty bankomatowej PGA. Karta
powstała przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK oraz Visa.
Będzie ją można nabyć już na PGA.
Co więcej, zakupu gadżetów PGA
w oficjalnym sklepie Poznań Game
Arena będzie można dokonać wyłącznie za pomocą tego właśnie oficjalnego środka płatniczego. Taką
kartę będzie można kupić lub wymienić, będzie też można ją wygrać
w licznych konkursach organizowanych przez BZ WBK podczas PGA.
Aukcja Charytatywna
PGA 2009
Organizatorzy targów Poznań Game
Arena, wraz z Fundacją TVN „nie jesteś sam” oraz serwisem aukcyjnym
Allegro zapraszają firmy branżowe
oraz ludzi dobrej woli do aktywnego
udziału w aukcji charytatywnej PGA
2009. Wszystkie środki zebrane
podczas aukcji zostaną przeznaczone na budowę nowoczesnego Centrum Profilaktyki Nowotworowej przy
Instytucie Onkologii w Warszawie.
Na początku października na platformie aukcyjnej Allegro wystawione zostały przedmioty oferowane na
aukcję przez czołowe firmy branży
elektronicznej i multimedialnej rozrywki oraz firmy i instytucje chcące
wesprzeć to przedsięwzięcie. Na aukcji znalazły się m.in. ekskluzywne
wydania gier komputerowych z autografami ich twórców, unikatowe
gadżety produktowe, wysokiej jakości sprzęt i akcesoria komputerowe
oraz konsolowe, a także wyjątkowe
przedmioty, których nie dostanie się
w żadnym sklepie.
21-24.10.2009
www.tour-salon.pl
TOUR SALON
Targi Regionów i Produktów
Turystycznych
Targi TOUR SALON co roku
gromadzą blisko 800 wystawców z kilkudziesięciu
krajów oraz wielotysięczną publiczność – zarówno
profesjonalistów z branży
turystycznej, dla których
wydarzenie to jest jednym
z najważniejszych w ciągu
całego roku, jak i klientów
indywidualnych
Magdalena Halicka-Gołębiowska
dyrektor targów TOUR SALON
TOUR SALON
20-lecie targów
TOUR SALON
Światowy Dzień Turystyki, wspólny jubileusz z Polską Izbą Turystyki, pierwsza edycja nowatorskiego workshopu DISCOVER POLAND i wiele innych ciekawych wydarzeń – tak zapowiada się
najbliższa, 20. edycja największych w Polsce targów turystycznych TOUR SALON.
Święto turystyki w Poznaniu
Tegoroczny jubileusz TOUR
SALON obchodzić będzie wspólnie z Polską Izbą Turystyki, która
również świętować będzie w tym
roku 20-lecie. Podczas targów
będą miały miejsce także uroczyste ogólnopolskie obchody
Światowego Dnia Turystyki. W ramach Światowego Dnia Turystyki,
zaplanowanego na 22 października, Polska Organizacja Turystycz-
na przygotowuje konferencję na
temat inwestycji w turystyce.
Tego samego wieczoru podczas
uroczystej gali wręczone zostaną
m.in. odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla Turystyki”, a także Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej za
Najlepszy Produkt Turystyczny,
w tym Złoty Certyfikat. 23 października POT przygotowuje z ko-
lei seminarium nt. rozwoju i promocji produktów turystycznych.
Podczas targów dojdzie także
do podpisania listu intencyjnego
o współpracy między Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Sportu i Turystyki, połączonego z prezentacją geoturystyki jako szansy na stworzenie
atrakcyjnego produktu turystycznego.
Tegoroczna edycja targów TOUR SALON
będzie wyjątkowa. Po pierwsze ze względu
na obchodzony w tym roku wspólnie z Polską Izbą Turystyki jubileusz 20-lecia, po
drugie dlatego, iż po raz pierwszy w historii
tych targów zorganizowany zostanie Światowy Dzień Turystyki. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich gościć
będziemy przedstawicieli Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Ministerstwa Środowiska, a także liczne grono osób zawodowo
zajmujących się turystyką oraz pasjonatów
podróżowania. Jestem przekonana, że te
największe w Polsce targi turystyczne ponownie przyczynią się do nawiązania wielu
nowych kontaktów biznesowych i promocji
Polski na arenie międzynarodowej.
Konferencje,
wykłady, warsztaty
W programie targów TOUR SALON
tradycyjnie nie zabraknie ciekawych konferencji i wykładów. Podczas targów zorganizowana zostanie konferencja „E-fektywny marketing w turystyce i hotelarstwie”,
połączona z warsztatami, podczas
której uczestnicy dowiedzą się
m.in., jak odpowiednio przygotować stronę internetową i skuteczną kampanię w Internecie. Mowa
będzie także o pozycjonowaniu
stron www i wykorzystywaniu mikroblogingu w turystyce i hotelarstwie. Wśród prelegentów znajdą
się specjaliści m.in. z Google Polska, Allegro.pl, Blip.pl. W ramach
konferencji odbędzie się także plebiscyt „Dobra Strona Turystyki” na
najlepszą stronę www branży
turystycznej i hotelarskiej.
Podczas targów zorganizowane zostaną także
wykłady i warsztaty
poświęcone
sposobom sprzedaży
w turystyce, wykonywaniu zdjęć dla
ofert turystycznych
i ich obróbki.
3/2009
5
PRZED NAMI
TOUR SALON
21-24.10.2009
Targi Regionów i Produktów
Turystycznych
www.tour-salon.pl
Słowacja
i Pomorskie…
…to tegoroczny Kraj Partnerski
oraz Polski Region Partnerski.
Na targach ze swoimi atrakcjami i produktami turystycznymi w tym roku zaprezentują się tradycyjnie wszystkie polskie regiony oraz liczne kraje, z ofertami na najbliższe sezony – biura podróży i touroperatorzy. Wśród
wystawców znajdą się także: gestorzy bazy noclegowej, hotele i obiekty z ofertą SPA & Wellness (na specjalnej
przestrzeni „WySPA Zdrowia”), przedstawiciele turystyki biznesowej oraz turystyki aktywnej, przewoźnicy oraz
wiele innych podmiotów z branży
Atrakcje dla publiczności
Na zwiedzających czeka w tym
roku wiele atrakcji. Oprócz ekspozycji wystawców TOUR SALON to
także liczne wydarzenia towarzyszące, a wśród nich m.in. Podróżniczy Kalejdoskop – spotkania
z podróżnikami, Speedminton Polish Open 2009 – pierwsze otwarte mistrzostwa Polski w speed
badmintonie, prezentacje na temat krajów, wystawy fotograficzne oraz konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami.
!
NOWOŚĆ
Z okazji 20-lecia targów specjalna niespodzianka przygotowywana jest wspólnie z MPK
Poznań oraz Klubem Miłośników
Pojazdów Szynowych. W sobotę
24 października odbędzie się
Tour Tramwajów, podczas którego
przejechać się będzie można po
Poznaniu zabytkowymi wagonami. Dla zwiedzających targi w sobotę przygotowane zostały także
specjalne upominki. Pierwszym
40 osobom, które wejdą na targi
co godzinę między 10.00 a 14.00
rozdawane będą atlasy, przewodniki i mapy ufundowane przez
Demart SA, wydawcę m.in. serwisu PolskaNiezwykła.pl.
Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON tradycyjnie odbywają się pod patronatem
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Polskiej Organizacji Turystycznej
oraz Polskiej Izby Turystyki.
DISCOVER POLAND
W tegorocznych targach udział
weźmie około 20 wystawców z całej Słowacji. Przez 4 dni na stoisku
słowackim prezentowane będą
smakołyki tamtejszej kuchni oraz inne specjały. Oprócz
tego organizowane będą degustacje słowackich serów
i win z regionów winiarskich całej Słowacji. Urozmaiceniem słowackiej prezentacji będą występy zespołu folklorystycznego Šarišan z Prešova. Dla branży turystycznej i dziennikarzy
przygotowywana jest specjalna
konferencja prasowa połączoną
z multimedialną prezentacją walorów turystycznych Słowacji.
Województwo pomorskie przygotowuje prezentację na temat nowo utworzonego Centrum
Wsparcia Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, którego
główną funkcją będzie świadczenie usług doradczych i konsultingowych dla lokalnych inicjatorów
rozwoju produktów turystycznych.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z samorządem województwa pomorskiego.
21-22.10.2009
www.discoverpoland.mtp.pl
Podczas największych w Polsce targów turystycznych Tour Salon odbędzie się pierwsza edycja workshopu turystyki
przyjazdowej DISCOVER POLAND. To nowy projekt Międzynarodowych Targów Poznańskich, którego celem jest promocja
atrakcji turystycznych naszego kraju wśród zagranicznych organizatorów turystyki kwalifikowanej. Polska jest krajem
wspaniałych możliwości w zakresie turystyki aktywnej – organizatorzy DISCOVER POLAND chcą pokazać ten potencjał
touroperatorom z całej Europy.
DISCOVER POLAND to cykl
specjalnie zaaranżowanych spotkań matchmakingowych. Celem
organizatorów jest biznesowe
„kojarzenie” polskich firm sprzedających usługi turystyczne ze
starannie dobranymi potencjalnymi nabywcami tych usług z zagranicy. Nowatorstwo DISCOVER POLAND polega na tym, że
uczestnikami spotkań będą organizatorzy turystyki kwalifiko-
6
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
wanej, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form tak zwanej turystyki aktywnej.
Swoje produkty turystyczne zaprezentują podczas DISCOVER
POLAND m.in. gestorzy bazy
noclegowej, uzdrowiska, ośrodki SPA i wellness, parki narodowe, koła łowieckie, właściciele stadnin i rancz, stowarzyszenia gospodarstw agroturystycznych, właściciele gospodarstw
ekologicznych oraz związki sportowe.
Udział w warsztatach DISCOVER
POLAND może stać się dla polskich touroperatorów niepowtarzalną okazją do nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów biznesowych, a tym samym
– do rozszerzenia swojej działalności poza granice Polski. Zaletą
warsztatów jest możliwość bezpośredniego spotkania z poten-
cjalnym klientem w kameralnych
warunkach. Jak wiadomo, w biznesie czas to pieniądz, dlatego
formuła spotkań odbywających
się w tym samym miejscu, przy
okazji dużych targów branżowych,
jest bardzo ceniona przez biznesmenów, którzy co roku odnajdują na tego typu spotkaniach organizowanych przez MTP partnerów do realizacji wspólnych turystycznych przedsięwzięć.
21-24.10.2009
www.investhotel.pl
INVEST-HOTEL
Targi Wyposażenia Hoteli
INVEST-HOTEL
Tu spotykają się investorzy
Józef Szyszka
dyrektor targów INVEST-HOTEL
Podczas 11. edycji targów INVEST-HOTEL zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta stanowiąca przekrój dostępnych na rynku produktów i usług dla sektora hotelarskiego, począwszy
od materiałów budowlanych i wykończeniowych, poprzez meble i wyposażenie pokoi, recepcji,
restauracji, kuchni hotelowej, wyposażenie łazienek, centrów konferencyjnych, ośrodków szkoleniowych, hotelowego SPA, aż po profesjonalne systemy rezerwacji i kontroli dostępu.
Konferencje, szkolenia,
warsztaty…
Najnowsze trendy hotelarskie, innowacje technologiczne i nowości rynkowe, fachowe porady dla inwestorów i hotelarzy czekają podczas największych w Polsce Targów Wyposażenia Hoteli
INVEST-HOTEL. Tegoroczna edycja INVEST-HOTEL odbędzie pod
patronatem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Polskiej Izby Hotelarstwa
Wystawie towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń.
Po raz pierwszy podczas targów INVEST-HOTEL zaprezentowana zostanie doskonale zaprojektowana i w pełni wyposażona „sala konferencyjna na żywo”. W ramach zaaranżowanej przestrzeni odbywać się będą liczne konferencje i warsztaty branżowe. Niezwykle ciekawie zapowiada się konferencja organizowana przez MTP i wraz z portalem HotelNews.pl
pt. „E-fektywny marketing w turystyce i hotelarstwie”, którą
poprowadzą specjaliści z Google Polska, Allegro czy Blip.pl.
Targi INVEST-HOTEL to również dostęp do eksperckiej wiedzy
z różnych dziedzin sektora hotelarskiego. W punkcie konsultacyjnym „Projekt Hotel” będzie można uzyskać bezpłatne
porady dotyczące inwestycji hotelarskich. Zainteresowani
inwestycjami hotelowymi mogą również wziąć udział w Forum Inwestorów Hotelowych.
Dbamy o to, by targi Invest-Hotel były
miejscem biznesowych spotkań czołowych
dostawców produktów i usług dla hoteli,
pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, sal
konferencyjnych oraz centrów SPA & Wellness. Z myślą o hotelowych inwestorach
przygotowaliśmy w tym roku niezwykle
bogaty program konferencji, warsztatów
oraz wystaw. Inwestycje i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań jest w hotelarstwie
potrzebne i jestem przekonany, że podczas
targów INVEST-HOTEL znajdą Państwo
wiele interesujących informacji.
SPA & Wellness
W tym roku na targi INVEST-HOTEL przygotowany został szeroki
blok programowy poświęcony
SPA & Wellness, m.in. konferencja „Nowe źródła dochodów w hotelach”, podczas której będzie
można dowiedzieć się o innowacyjnych rozwiązaniach w hotelach,
nowoczesnym wyposażeniu gabinetów SPA oraz poznać sztukę
tworzenia kosmetyków SPA.
BOATSHOW
06-08 .11. 2009
XI Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych
www.boatshow.pl
BOATSHOW to targi dla pasjonatów żeglarstwa i sportów wodnych.
Ubiegłoroczna ich edycja zgromadziła 196 wystawców, co świadczy
o znaczącym rozwoju imprezy.
Na ekspozycjach można było
podziwiać jachty motorowe i żaglowe, kajaki, akcesoria, wyposażenie żeglarskie i motorowodne, elektronikę jachtową, materiały do budowy i konserwacji,
przyczepy podłodziowe, odzież,
sprzęt ratunkowy, projekty jachtów, mariny i przystanie. Odbyło
się wiele spotkań branżowych,
wśród nich seminaria, warsztaty
meteorologiczne i nawigacyjne.
Targom towarzyszyła konferencja
naukowa dotycząca etyki w że-
glarstwie. Nie zawiodła targowa
publiczność – poznańskie targi
odwiedziło blisko 9 000 osób.
Okazało się, że trudna decyzja
o przeniesieniu targów z Łodzi do
Poznania była trafna i pozwoliła
doprowadzić do nowego otwarcia BOATSHOW. W zebranych
opiniach wystawcy podkreślali
większe możliwości targów dzięki infrastrukturze pozwalającej
na inne myślenie o przestrzeni
stoisk. Docenili również wydłużony czas montażu i demontażu,
a przede wszystkim znakomite
możliwości techniczne oraz bardzo dobre warunki do przyjmowania gości i realizacji imprez
towarzyszących. Na terenach
MTP do dyspozycji uczestników
targów jest największe i najnowocześniejsze centrum targowe
w Polsce nie odbiegające od
standardów europejskich. Targi
BOATSHOW są ważnym spotkaniem branży z klientami i pasjonatami sportów wodnych, są
również miejscem dyskusji na
tematy mające wpływ na rozwój
rynku i firm na nim funkcjonujących. Zapraszamy więc do Poznania na listopadowe spotkanie
wodniaków. Atrakcji z pewnością nie zabraknie.
3/2009
7
PRZED NAMI
HOBBY
24-25.10. 2009
Salon Modelarstwa
www.hobby.mtp.pl
HOBBY
Zabawa z pasją
Barbara Vogt
dyrektor targów HOBBY
Salon Modelarstwa Hobby z roku na rok
umacnia swoją pozycję na rynku modelarskim jako istotne wydarzenie w branży.
Z satysfakcją odnotowujemy duże zainteresowanie Hobby wśród mediów. Nawiązaliśmy współpracę z portalem Samoloty.pl,
Lotniczapolska.pl oraz Dobroni.pl. Każdy
z portali zrzesza ludzi, którym hobby wypełnia życie i jest motorem do działania.
Wierni we wspieraniu imprezy są Allegro,
Modelarz, RC Przegląd Modelarski, Świat
Kolei i Świat Zabawek. Jedną z nowości na
tegorocznych targach będą koleje ogrodowe,
makieta stacji z lat 60 oraz latające modele
samolotów o rozpiętości skrzydeł 2 m. Na
zwiedzających czeka jeszcze wiele innych
atrakcji. Zapraszam na targi!
Żaglowce, samochody, koleje, samoloty, które urzekają nie
tylko dbałością o szczegóły, precyzją wykonania, ale również
bogatą historią, która wypełnia każdy sklejony element. Salon
Modelarstwa to okazja do obejrzenia wspaniale wykonanych
modeli, w większości będących wiernym odtworzeniem rzeczywistych żaglowców czy kolei z ubiegłego wieku.
Jest nas coraz więcej
Salon Modelarstwa Hobby cieszy się również coraz większą popularnością i dlatego w tym roku ekspozycje tych targów zostały przeniesione do nowego, większego obiektu.
Jest to nowoczesny budynek o niebanalnej architekturze – cztery pawilony połączone szklanym dachem i to
pod nim właśnie zapanuje atmosfera
dobrej zabawy.
Dzieci i dorośli
– współpraca idealna
Targowe place zabaw przyciągają atrakcjami małych hobbystów
Program wydarzeń
Salonu Modelarstwa
HOBBY 2009:
l modułowe makiety kolejowe
w kilku skalach
l tor kolejowy dla dzieci
– wspaniała zabawa dla
małych i dużych
l Eliminacje do Halowych
Mistrzostw Polski modeli
samochodów sterowanych
radiem
l halowe zawody samochodów
RC dla dzieci od 3 do 15 lat
l pokazy modeli latających
i pływających
l Akademia Modelarstwa
8
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
Salon Modelarstwa to dobry sposób
na spędzenie popołudnia w rodzinnym gronie. Dla małych hobbystów
zostaną przygotowane specjalne
„place zabaw”, które sprawią, że
dzieci wpadną w wir zabawy, a to
wszystko za sprawą koparek i wywrotek prawie tak dużych, jak one
same. Dla małych amatorów kolei
przygotowano zabawę w kolejarzy.
Dodatkowo będzie możliwość nauki
budowania modeli podczas Akademii Modelarstwa.
Dla spragnionych wrażeń zorganizowana zostanie w tym roku kolejna atrakcja – atmosferę wyścigów
rajdowych poczuć będzie można
podczas Eliminacji do Halowych
Mistrzostw Polski Modeli Samochodów sterowanych radiem – to
dla profesjonalnych zawodników.
Dla dzieci w wieku 3-15 lat odbędą
się minizawody, a na uczestników
tej zabawy czekają cenne nagrody – m.in. profesjonalny sterowany
samochód wyścigowy!
Modelarze łączą siły
Modelarze z całej Polski i z zagranicy kończą przygotowania poszczególnych partii makiet kolejowych, które zostaną połączone
podczas targów tak, aby zabrać
zwiedzających w niepowtarzalną
podróż w przeszłość, w czasy, kiedy tylko kolej umożliwiała dalekie
podróże w nieznane.
Wspólne zainteresowania bardzo łączą
dzieci i rodziców
04-07.11.2009
www.stone.mtp.pl – www.targikamien.pl
KAMIEŃ – STONE
Targi Branży Kamieniarskiej
Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich – najbardziej
prestiżowa nagroda przyznawana od 1979 r. wystawianym na
targach produktom o najwyższej
jakości, nowoczesnym, innowacyjnym, wytworzonym w oparciu
o najwyższej klasy technologie.
PRESTIŻ Złote Medale to najstarsza nagroda jakościowa w Polsce,
ceniona przez polskie i zagraniczne firmy, które wykorzystują ją
do kreowania wizerunku swoich
produktów.
SKUTECZNOŚĆ Laureaci Złotych
Medali deklarują wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów
o 10-30%.
NIEZALEŻNOŚĆ W skład jury
konkursów o Złote Medale wchodzą uznane autorytety w danej
branży, praktycy oraz naukowcy
z kręgów uczelni politechnicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i artystycznych oraz instytutów naukowo-badawczych.
FACHOWOŚĆ Złote Medale są
przyznawane w około 40 kategoriach konkursowych, według kryteriów dopasowanych do branż wystawców wydarzenia targowego.
WSPARCIE MARKETINGOWE
Wybrani losowo laureaci promowani są przez najpopularniejszą
w Wielkopolsce rozgłośnię Radio
Merkury oraz pierwszą ogólnopolską stację telewizyjną dla
przedsiębiorców TV Biznes.
O Złoty Medal MTP mogą
się ubiegać firmy polskie
i zagraniczne.
Organizacja Konkursu
o Złoty Medal MTP: BIT BIZNESINNOWACJE-TECHNOLOGIE
Głogowska 26, 60-73 Poznań
tel. 61 866 59 36, 61 869 22 06
tel./fax 61 866 66 50
e-mail: [email protected],
[email protected]
fot. L. Vampre
Czy warto ubiegać się
o Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich? Odpowiedź jest
jedna – TAK, bo to najlepsza
promocja
W listopadzie w Poznaniu ponad 200 wystawców zaprezentuje najnowszą ofertę dla
branży kamieniarskiej
KAMIEŃ – STONE
Najważniejsze
spotkanie branży
kamieniarskiej
Już wkrótce w Poznaniu odbędą się Targi Branży Kamieniarskiej KAMIEŃ – STONE 2009. Wydarzenie to na przestrzeni niemal 10 000 m2 skupi ponad 200 czołowych
firm z sektora dostawców branży kamieniarskiej.
Targi dla profesjonalistów
Wreszcie razem
Targi KAMIEŃ – STONE 2009
w Poznaniu powinien odwiedzić
każdy, kto myśli o rozwoju własnej
firmy kamieniarskiej, niezależnie
od jej wielkości. Podczas targów
w trzech pawilonach: 3, 3A i 4 pokazane zostaną najnowsze technologie obróbki kamienia, maszyny i urządzenia z oferty wystawców z 16 krajów, w tym z Belgii,
Brazylii, Chin, Egiptu, Finlandii,
Francji, Hiszpanii, Indii, Lichtensteinu, Niemiec, Polski, Republiki Płd. Afryki, San Marino, Szwecji, Ukrainy i Włoch. Nie zabraknie
samego surowca oraz komponentów i prefabrykatów, co powinno
zainspirować profesjonalistów zainteresowanych wzbogacaniem
wzornictwa produktów gotowych.
– Targi to nie tylko okazja do zapoznania się z nowościami rynkowymi,
Organizatorami targów KAMIEŃ
– STONE są Międzynarodowe
Targi Poznańskie i wrocławska
firma Geoservice-Christi.
ale także program wydarzeń o charakterze branżowym, w których może
uczestniczyć każdy zainteresowany
– mówi Marzena Przybył, dyrektor targów KAMIEŃ – STONE.
Wśród pozycji programowych
szczególnie warto polecić Panel
Kamieniarski – seminarium poświęcone nowym technologiom
obróbki kamienia. Nie zabraknie także praktycznych pokazów. W ramach Warsztatu Rzeźbiarza zaprezentowane zostaną
praktyczne umiejętności mistrza
zawodu. Cennych doświadczeń
dostarczą również pokazy układania mozaiki na żywo. Podczas
targów planowane są dwie ciekawe wystawy: w hołdzie Andrei
Palladio – wybitnemu kamieniarzowi z Włoch oraz wystawa reklam kamieniarskich.
Rozmowy między organizatorami targów Kamień we Wrocławiu i Glass-Stone w Poznaniu
zmierzające do organizacji jednego – strategicznie liczącego
się na tle światowej konkurencji wydarzenia trwały niemal
cztery lata. W rezultacie z połączenia dwóch imprez powstały
targi KAMIEŃ – STONE, które
swoją pierwszą edycję będą
miały w Poznaniu już w listopadzie. Dzięki współpracy dwóch
organizatorów mają one szansę
stać się najważniejszym wydarzeniem dla branży kamieniarskiej w tej części Europy.
3/2009
9
PRZED NAMI
POLEKO
KOMTECHNIKA
Międzynarodowe Targi
Ochrony Środowiska
Międzynarodowe Targi
Techniki Komunalnej
POLEKO KOMTECHNIKA GMINA INVESTFIELD
Ekologia
komunalna
Problematyka zagospodarowania odpadów to jedno z poważniejszych zagadnień leżących w sferze odpowiedzialności samorządów lokalnych, których przedstawiciele tradycyjnie należą
do najliczniej reprezentowanych grup zwiedzających Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Nic zatem dziwnego,
że właśnie gospodarkę odpadami minister środowiska Maciej
Nowicki uczynił tematem przewodnim tegorocznej edycji tych
największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów poświęconych ochronie środowiska i gospodarce komunalnej.
Gospodarka odpadami od A do Z
chce rozwiązać kwestię organiStatystyczny Polak produzacji nowego sposobu gospokuje co roku około 350 kilogradarowania odpadami. Przedstamów odpadów. Za zarządzanie
wione zostaną również obowiąztą górą śmieci w myśl ustawy
ki i zasady funkcjonowania poodpowiadają samorządy lokalszczególnych poziomów adminine. Aby sprostać zadaniom nastracji publicznej w nowym sysłożonym na gminy przez ustatemie. Omówiony zostanie takwodawcę, konieczny jest dostęp
że sposób finansowania gospodo najnowszych rozwiązań w zadarki odpadami i wiele innych
kresie gospodarki odpadami.
istotnych zagadnień związanych
Podczas POLEKO 2009 przedz tą tematyką.
stawiciele samorządów i zakłaTematyce odpadów poświęcona
dów komunalnych będą mogli je
zostanie także doroczna debata
znaleźć zarówno w ramach eksorganizowana w trakcie POLEpozycji wystawców, jak i podKO. Tym razem tematem dyskuczas wydarzeń poświęconych
sji będzie „Energia z odpadów –
tej tematyce, w które targi POwymysł czy konieczLEKO tradycyjnie już
ność”. Stałym wydaobfitują.
Gospodarka
rzeniem targów PODwudniową
konodpadami
LEKO jest także Foferencję na temat
tematem
rum Recyklingu togospodarki odpaprzewodnim
warzyszące Salonodami przygotowuPOLEKO 2009
wi Recyklingu – eksje w trakcie targów
pozycji specjalnej,
Ministerstwo Śroktórej wystawcy zadowiska, Narodowy
prezentują technologie i urząFundusz Ochrony Środowiska
dzenia do odzysku i przetwarzai Gospodarki Wodnej oraz Wonia odpadów. Stowarzyszenie
jewódzki Fundusz Ochrony ŚroPapierników Polskich organizuje
dowiska i Gospodarki Wodnej
sympozjum „Rozwój rynku odpaw Poznaniu. „Gospodarka odpadów z papieru i tektury w świetle
dami – uwarunkowania i wyzwanowych unormowań prawnych”,
nia” to także temat 13. Międzypodczas którego omówione zonarodowego Zjazdu Ekologiczstaną m.in. przewidywane konnego, będącego jednym ze stasekwencje ramowej dyrektywy
łych elementów programu POw sprawie odpadów dla rozwoju
LEKO. Podczas zjazdu zaprezensystemów gospodarowania odtowany zostanie m.in. sposób,
padami w Polsce.
w jaki Ministerstwo Środowiska
10
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
Kompleksowa oferta dla samorządów
i przedsiębiorców
POLEKO 2009 to oczywiście
nie tylko tematyka odpadów. Ekspozycja targów obejmuje także następujące sektory branżowe: Woda i ścieki, Energia, Odnawialne źródła energii, Powietrze,
Hałas i wibracje, Zmiany klimatu, Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz Edukacja ekologiczna.
Wśród wystawców są wiodące firmy z branż obecnych w tematyce
targów. Targi POLEKO cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem
ze strony firm z zagranicy. Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję wzbogacą oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź
instytucji rządowych, które przedstawią kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Zainteresowanie zorganizowaniem
grupowych ekspozycji na POLE-
KO zgłosiły już: Austria, Dania,
Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Włochy.
Warte uwagi będą ekspozycje
specjalne: Salon Czystej Energii
– poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii, Salon
Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
oraz Nauka dla Środowiska.
W tym roku po raz drugi POLEKO towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA. Będą one
okazją do spotkania dostawców
techniki i technologii komunalnej
z profesjonalistami z jednostek
samorządowych odpowiedzialnymi za gospodarkę komunalną oraz osobami reprezentującymi zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymania czystości,
zakłady utrzymania zieleni, miej-
24-27.11.2009
GMINA
INVESTFIELD
Targi dla Gmin, Miast i Regionów
Salon Nieruchomości
i Inwestycji
Agata Dutka
dyrektor targów POLEKO i KOMTECHNIKA
Jesienne targi ekologiczne rozrosły się w całą
grupę wydarzeń, których tematyka oscyluje
wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną. Atutem
targowego tercetu POLEKO, KOMTECHNIKA i GMINA jest niespotykana gdzie indziej obecność przedstawicieli samorządów
lokalnych i zakładów komunalnych, którzy
odwiedzając targi, mogą z kolei zapoznać
się niezwykle szeroką gamą interesujących
ich rozwiązań. Dla firm, których oferta
skierowana jest do tej grupy odbiorców,
udział w tych targach jest idealnym sposobem dotarcia do kluczowych klientów.
Matchmaking,
czyli międzynarodowa
giełda kooperacji
skie zarządy dróg oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach targów KOMTECHNIKA odbędzie się
Salon Higieny i Ochrony przed
Szkodnikami.
Jednym z ciekawszych wydarzeń
tych targów będzie City-TruckShow – pokazy sprzętu komunalnego w ruchu, odbywające się na
głównym placu targowym.
Do tandemu POLEKO i KOMTECHNIKI dołączą tym razem
Targi dla Gmin, Miast i Regionów
GMINA, będące forum wymiany
informacji pomiędzy sektorem
publicznym i prywatnym. Podczas tych targów zaprezentowane zostaną produkty i usługi dla
administracji samorządowej. Wystawcy targowi przedstawią rozwiązania z zakresu architektury
miejskiej (nawierzchnie, oświetlenie ulic, drogi rowerowe), elementów małej architektury ulic
i placów, architektury krajobrazu (parki, skwery), infrastruktury dla osób niepełnosprawnych,
oświaty, kultury i sportu (tereny
rekreacyjne, urządzenia sportowe) oraz informatyki w instytucjach publicznych.
Zwiedzający targi GMINA – wójtowie, sołtysi, burmistrzowie, prezydenci i starostowie sami będą
mogli wystąpić w roli wystawców
prezentujących ofertę inwestycyjną własnych regionów. Będzie to
możliwe podczas odbywającego
się w ramach targów GMINA Salonu Nieruchomości i Inwestycji
INVESTFIELD. Poza prezentacjami regionów podczas Salonu planowane jest zorganizowanie modelowego Centrum Obsługi Inwestora. Przedstawienie zasad jego
działania i wymogów funkcjonowania ułatwi wprowadzenie podobnych rozwiązań w polskich
urzędach.
www.poleko.mtp.pl • www.komtechnika.pl • www.gmina.mtp.pl • www.investfield.mtp.pl
Matchmaking – bezpośrednie,
umówione wcześniej spotkania biznesowe – to wyjątkowo
skuteczna forma nawiązywania
współpracy z firmami zagranicznymi. W tym roku na targach POLEKO pomocy w kojarzeniu partnerów gospodarczych udzielać
będą dwa wyspecjalizowane w tej
działalności podmioty: Handwerk
International
Baden-Württemberg i Chambre de Commerce de
Luxembourg, organizujące Giełdę Kooperacji b2fair oraz WTC
Poznań organizujące Międzynarodową Giełdę Kooperacji.
3/2009
11
PRZED NAMI
Targi Sprzętu
Jeździeckiego
11-13.12.2009
www.targijezdzieckie.pl
Targi Sprzętu Jeździeckiego
Hanna Skrzypczak
dyrektor Targów Sprzętu Jeździeckiego
W grudniu będziecie Państwo mieli okazję uczestniczyć w szczególnym wydarzeniu – Targach Sprzętu Jeździeckiego.
Swoją najnowszą ofertę przedstawią na
targach największe polskie i zagraniczne
firmy tej branży. Znajdziecie tu Państwo cały asortyment potrzebny do tego,
aby zadbać o zdrowie i wygląd konia.
A oprócz tego wiele emocji, jakich co roku
dostarczają eliminacje Pucharu Świata
Ligi Europy Centralnej w skokach przez
przeszkody.
Dla miłośników
sportów konnych
Targi Sprzętu Jeździeckiego to miejsce w którym miłośnicy
jazdy konnej – zarówno Ci profesjonalni, jak i początkujący
– z pewnością nie będą się nudzić.
Przez trzy dni grudnia na
terenie MTP jak zawsze nie
będzie mówić się o niczym innym, jak tylko o koniach. Hale
targowe zamienią się w parkur, a obok wyrosną stoiska
wypełnione sprzętem i akcesoriami dla miłośników hippiki.
Ekspozycja Targów Sprzętu
Jeździeckiego jest bardzo bogata, nie ogranicza się jedynie
do sprzętu – znaleźć tu można
cały asortyment, jaki jest potrzebny, aby zadbać o zdrowie
i wygląd konia. Nowinki czekają
zarówno na profesjonalistów –
hodowców koni, właścicieli
O kolorycie Targów Sprzętu
Jeździeckiego stanowią
odbywające się równolegle
międzynarodowe zawody
konne CSI-W. W lutym na
terenie MTP walczyło w nich
120 zawodników i 200 koni
z 18 krajów świata.
Rozegrany został konkurs
o Grand Prix Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Te emocje czekają nas
także w tym roku
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów
Skórzanych BTS 16-18.11.2009
Wśród wystawców nie zabraknie związków
hodowców koni oraz organizacji promujących sport jeździecki i hipoterapię
ośrodków jeździeckich, ujeżdżalni, jak i amatorów, dla których
jeździectwo jest pasją i sposobem spędzania wolnego czasu.
Jeźdźcy będą mogli zaopatrzyć
się w najnowsze modele strojów
jeździeckich oraz w wysokiej klasy sprzęt, który będzie gwarancją komfortu i bezpieczeństwa.
Targi te to również idealne miejsce dla tych, którzy chcieliby
rozpocząć przygodę z jeździectwem. W jednym miejscu można dowiedzieć się, jak działają
kluby jeździeckie, jaki sprzęt będzie odpowiedni oraz jaką ofertę mają rozmaite ośrodki hippiczne proponujące lekcje jazdy
konnej, a także rozmaite formy
wypoczynku w siodle.
Kompleksowa
oferta dla branży
obuwniczo-skórzanej
Listopadowe Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS adresowane są do firm kontraktujących wzory z najnowszych kolekcji obuwia,
odzieży oraz galanterii skórzanej na sezon wiosna-lato 2010 (przestrzeń TREND) oraz dostawców skór, komponentów i akcesoriów obuwniczych
i kaletniczych, a także maszyn i technologii dla branży obuwniczo-skórzanej (przestrzeń TECH).
Ekspozycji polskich i zagranicznych wystawców towarzyszyć będą dynamiczne prezentacje obuwia i galanterii podczas codziennych
pokazów handlowych Fashion & Time oraz
profesjonalne seminaria. Wykłady prowadzone
przez ekspertów dostarczą praktycznych wskazówek, jak wzmocnić wizerunek marki na rynku
obuwniczo-skórzanym oraz jak zaaranżować
przestrzeń handlową według zasad visual merchandisingu. Handlowcy będą mogli również
www.shoes.mtp.pl
skorzystać z wielu praktycznych porad dotyczących aranżacji wzorcowego sklepu obuwniczego (w ramach seminarium Shop Concept),
oddziaływania kolorów na efekty sprzedażowe
oraz zasięgnąć porad prawnych związanych
z funkcjonowaniem placówki handlowej.
Podczas uroczystej Gali Nagród, drugiego dnia
targów, Złotym Medalem MTP nagrodzone
zostaną najlepsze wzory obuwia, odzieży i galanterii skórzanej prezentowane na targach
BTS. Stoiska, które najlepiej sprzyjają realizacji
strategii marketingowej firmy wyróżnione zostaną statuetką Acanthus Aureus. Wręczone
zostaną również nagrody w trzeciej edycji
konkursu organizowanego przez wydawnictwo Promedia – Fashion Website Awards
2009 na najlepsze strony internetowe polskiej branży skórzanej w trzech kategoriach:
producent/importer, handel, a także po raz
pierwszy w kategorii projektant.
04-06.12.2009
www.festiwal.mtp.pl
Festiwal Sztuki
i Przedmiotów Artystycznych
Festiwal SZTUKI I Przedmiotów Artystycznych
Targowa galeria sztuki
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych to pośród imprez targowych wydarzenie wyjątkowe. Pawilony Międzynarodowych Targów
Poznańskich, przez cały rok goszczące biznesmenów ze wszystkich krajów świata, przez trzy festiwalowe dni zyskują zupełnie
nowe oblicze – stają się galerią sztuki i rękodzieła.
Zofia Strzyż
dyrektor Festiwalu Sztuki i Przedmiotów
Artystycznych
W ostatnich latach obserwujemy w Polsce boom
rękodzielniczy – wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać słowo „rękodzieło”, by przekonać się, jak wiele osób szyje, dzierga, maluje,
rzeźbi, składa biżuterię, filcuje… Kreatywność
rękodzielnicza nie zna właściwie granic! I te
przedmioty – tworzone zawsze z ogromną pasją
– są właściwie małymi dziełami sztuki, które
łączy niepowtarzalność. W internetowych sklepach z rękodziełem i na aukcjach panuje zawsze
ogromny ruch, a wyroby hand made pojawiają
się w pismach o dekoracji wnętrz obok projektów znanych designerów. To świadczy o tym,
że Polacy poszukują alternatywy dla masowej
produkcji i tego, co oferują nam supermarkety.
Przedmioty „z duszą” świadczą o indywidualności ich posiadacza i stają się często bardzo
osobistymi, wyszukanymi podarunkami.
Targi coraz większe
Wyjątkowa atmosfera na wyjątkowych targach
Przechadzając się między
kameralnymi kramikami wypełnionymi przepięknymi wytworami ludzkich rąk, spotkać można
artystów plastyków i rękodzielników, którzy przyjechali do Poznania, by pokazać innym swoją twórczość. Wielkie bogactwo
przedmiotów artystycznych, które mogą stać się oryginalnymi
i osobistymi prezentami, przypomina, że wielkimi krokami
zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Atmosfera artystycznego spotkania jest tym, co przyciąga co roku na Festiwal tłumy
zwiedzających.
Artyści przywożą na Festiwal
Sztuki i Przedmiotów Artystycznych przedmioty zupełnie wyjątkowe – ponieważ wykonane
własnoręcznie. Nie jest istotna
technika, czy materiał, z jakiego wykonano dany przedmiot –
każdy z nich jest niepowtarzalny. Obrazy, grafiki, tkaniny artystyczne, rzeźby, a także witraże, ceramika, biżuteria, torebki, ubrania, kapelusze, kuferki,
tury i firmy zajmujące się sprzedażą artykułów dekoracyjnych.
Artyści nie tylko wystawiają swoje prace na sprzedaż, ale także
inspirują innych do tworzenia.
Ogromnym zainteresowaniem publicznoFestiwal to impreza, na której czuje się atmosferę
ści cieszą się prowapiękna zewnętrznego – przeróżnych niepowtadzone przez twórców
rzalnych wyrobów artystycznych, ale też piękna
pokazy technik, w jaartystycznych dusz, które zgromadziły się w jedkich można wykonać
nym miejscu.
samemu wyjątkowy
Elżbieta Ponińska, wystawca V Festiwalu
przedmiot. Sztuki i Przedmiotów Artystycznych
Szczególnym
wydarzeniem VI Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych będzie wystawet specjalnie zamówić. Nie zawa Polski Salon Sztuki POZNAJ
braknie również artykułów nieZMIANY 2009. To galeria malarzbędnych do twórczości plastwa, rzeźby, grafiki i tkaniny.
stycznej.
Festiwal, odbywający się pod
Wystawcami Festiwalu będą
honorowym patronatem Prezytwórcy uznani, jak i debiutanci.
denta Miasta Poznania, na doJest tu miejsce dla profesjonalbre zagościł w kalendarzu wynych artystów plastyków, lecz
darzeń kulturalnych Wielkopoltakże dla amatorów. Swoje wyski i jest znany w środowiskach
roby zaprezentują również rękorękodzielniczych i artystycznych
dzielnicy i twórcy ludowi. Wśród
w całym kraju. Na Festiwal jego
wystawców są artyści indywidualpubliczność czeka cały rok.
ni oraz galerie sztuki, ośrodki kulartykuły dekoracji wnętrz, ozdoby bożonarodzeniowe, rękodzieło ludowe – przedmioty z historią i duszą. Na Festiwalu będzie
można je podziwiać, kupić, a na-
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych z każdym rokiem staje
się coraz większy. Daje on twórcom
– nieważne, czy z dyplomem ASP,
czy bez – możliwość spotkania ze
sobą nawzajem, a także z odbiorcami swoich prac. Tutaj otrzymują
informację zwrotną, dowiadują się
czegoś o nowych trendach, technikach i przede wszystkim – znajdują
nabywców. Dla zwiedzających jest to
również okazja do nieskrępowanego
kontaktu ze sztuką przez duże „S”.
W tym roku już po raz drugi mogą
spotkać się z twórcami na specjalnej powierzchni – utworzonej wraz
ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków – zamienionej w galerię malarstwa, rzeźby i grafiki.
3/2009
13
MÓWIĄ LIDERZY
Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotuje
w tym roku wzrost gospodarczy ­– taką prognozę
ogłosiła we wrześniu Komisja Europejska. Zapowiedź
korekty w górę polskiego PKB nadeszła również
z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Taką
korektę prognozy wzrostu PKB Polski przeprowadziło
już 19 światowych instytucji finansowych. Czemu
tak naprawdę Polska zawdzięcza głośne w ostatnich
tygodniach 1,1 procent wzrostu gospodarki
w pierwszym półroczu? Jak dalece sprzyjały temu
okoliczności, w jakiej mierze było to konsekwencją
podjętych działań? Takie pytania zadaliśmy polskim
przedsiębiorcom i ekspertom.
Przedsiębiorczość
– nasze narodowe DNA
Ostrożny optymizm
przedsiębiorcy
Mariusz Kostrzewa
prezes firmy Moskwa Sp. z o.o.
Jest Pan prezesem niewielkiego,
zatrudniającego
25 osób, przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją materiałów i technologii stosowanych w przemyśle obuwniczym, galanteryjnym oraz odzieży sportowej i roboczej. Prowadzicie Państwo także produkcję oraz bazę logistyczną. Eksportujecie wyroby na Białoruś i Ukrainę.
Ostatni kryzys gospodarczy dotknął
prawie wszystkie przedsiębiorstwa
działające na rynku, lecz mimo trudnej
sytuacji gospodarka polska zakończyła
ten okres na plusie. Dzięki czemu?
Moim zdaniem, dobre wyniki PKB gospodarka polska zawdzięcza firmom, elastycznie działającym na rynku. Niewątpliwie jednak łatwość dostosowywania się
do zmieniającej koniunktury jest przywilejem małych firm. To był bardzo trudny
czas. Trzeba było podejmować bardzo ryzykowne decyzje. Kryzys wymuszał działania związane z obniżaniem kosztów, dlatego zmniejszyliśmy marże i zarobki. My
dostosowaliśmy się do trudnej sytuacji nie
bez bólu. Eksport na wschodnie rynki nie
ratował naszej sytuacji. Spadek obrotów
nadrabialiśmy, rozszerzając asortyment
wyrobów. I tak przyniosło to znaczne obniżenie zysków.
14
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
Czy kryzys mamy już za sobą, czy już
dziś możemy optymistycznie patrzeć
w przyszłość?
Trudno jest dziś przewidzieć zachowanie rynku. Ale marzy nam się stabilizacja
i wierzymy, że ją osiągniemy. Dodatnie PKB
tylko potwierdza sprawność gospodarczą
polskich firm. Sektor prywatny wytrzymał
kryzys i pewnie w niejednej trudnej sytuacji da sobie radę. To, co niepokoi przedsiębiorców, to deficyt budżetowy państwa.
Czy w trudnych czasach wśród różnych
form działań biznesowych podejmowanych przez firmy przydatne jest
uczestnictwo w targach?
Tak, targi są potrzebne. To dobre narzędzie
marketingowe, które można wykorzystać
do różnych działań. Niosą ze sobą informacje o tym, jaki jest rynek, kto jest jego czynnym uczestnikiem. Dla naszej firmy targi
przydatne są m.in. do podtrzymywania
kontaktów handlowych. To dobre miejsce
do spotkań biznesowych. Wiele skorzystać
można z uczestnictwa w organizowanych
podczas targów imprezach towarzyszących, seminariach i pokazach. Uczestnictwo w targach to również uczestnictwo
w życiu branży. Dlatego od początku swej
działalności firma nasza regularnie uczestniczy w imprezach targowych, raz w roku
jesteśmy również na poznańskich Targach
Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Donata Naumienko
Andrzej Sadowski
komentator gospodarczy,
wiceprezydent Centrum
im. Adama Smitha
Usłyszeliśmy niedawno półroczne wyniki polskiego PKB,
a w ślad za nimi jego rosnące
w oczach prognozy na rok
2009. Ogłaszając je, minister finansów zwrócił się
ze słowami uznania do polskich przedsiębiorców.
Czy Pan też podpisałby się pod tym zdaniem?
Jak najbardziej. Trudno byłoby te dobre wyniki przypisać
komuś innemu. Przed polską przedsiębiorczością trzeba
chylić czoło. Tygodniami odmienianie przez polityków
i część ekonomistów przez wszystkie przypadki słowa
kryzys nie obezwładniło polskich przedsiębiorców. Lepsza sytuacja w Polsce niż u sąsiadów jest też dowodem
na to, że przedsiębiorcy przestali traktować poważnie
kryzysowego straszaka. Co prawda wstrzymali się na jakiś czas z inwestycjami i planami nowych przedsięwzięć,
ale już w kolejnych miesiącach, kiedy przekonali się, że
kryzys istnieje głównie w ustach polityków, powrócili
do realizacji wcześniejszych zamierzeń.
Niezwykła przedsiębiorczość Polaków jest dziś naszym
znakiem rozpoznawczym w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że ok. 70 procent polskiego PKB wypracowują małe
i średnie przedsiębiorstwa, a w tej wartości większy
wkład mają małe firmy, zatrudniające do pięciu osób. Nie
są beneficjentami rządowych programów antykryzysowych, w skromnej skali wspierają się na funduszach unijnych. Potrzebują przede wszystkim wolności gospodarczej. To one są największym kapitałem gospodarczym
Polski i likwidacja utrudnień w ich rozwoju przyniosłaby
bez wątpienia znacząco większy wzrost gospodarczy.
Na rynku liczy się przede wszystkim przedsiębiorczość,
a ta jak widać jest naszym narodowym DNA. (DK)
Okoliczności
nam sprzyjały
Przemysław
Powalacz
prezes zarządu Sanitec
KOŁO i Senior Vice
President CEE Sanitec Co.
Pomógł nam
konserwatyzm
Małgorzata
StarczewskaKrzysztoszek
dyrektor Departamentu
Badań i Analiz PKPP
Lewiatan
Większość polskich firm jest bardzo ostrożna
w korzystaniu z zewnętrznego finansowania
i wydawaniu pieniędzy. W 2008 roku aż 70
procent małych i średnich przedsiębiorstw deklarowało, że prowadzi działalność i inwestuje
wyłącznie na podstawie własnych środków finansowych.
Polscy przedsiębiorcy są także ostrożni, jeśli
chodzi o inwestycje. Na świecie przyjmuje się,
że powinny one być realizowane, kiedy moce
wytwórcze są wykorzystane w 80 procentach,
a u nas przedsiębiorcy podejmowali decyzje
inwestycyjne, kiedy majątek był wykorzystany
w znacznie większym stopniu.
Ochroniło ich to przed zadłużeniem, przed
przeinwestowaniem oraz przed podwyżką cen
towarów, który to ruch w kryzysie mógłby spowodować, że towar byłby mniej atrakcyjny dla
kupujących. Gdyby nasze firmy nie były konserwatywne, ich wyniki dzisiaj byłyby dużo gorsze.
A ponieważ 70 procent PKB to wartość dodana
wytworzona przez przedsiębiorstwa, nie mielibyśmy wzrostu gospodarczego na poziomie 1,1
procenta. Konserwatywne podejście do biznesu stanie się jednak wielkim problemem, gdy
sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać.
Przedsiębiorcy już dzisiaj muszą myśleć o inwestycjach, inwestować w innowacje. I to nie
tylko w nowe technologie i produkty, ale także w innowacje marketingowe i organizacyjne.
Muszą się zastanowić, co potrzebują zmienić już
dzisiaj, żeby w momencie wychodzenia z kryzysu od razu być w blokach startowych, gotowi do
wyścigu.
Z naszych badań małych i średnich firm przeprowadzonych w ubiegłym roku wynikało, że
przedsiębiorcy zaczęli to zauważać. Dzięki dobrej koniunkturze zgromadzili w poprzednich
latach sporo własnych środków, postanowili
zaryzykować, zmienić coś w swoim biznesie.
Na pierwszym miejscu stawiali jakość, której nie
można osiągnąć bez innowacyjności. Nie wolno
zakładać, że będziemy się zastanawiać, co dalej
robić, dopiero gdy wyjdziemy z kryzysu. Wtedy
będzie za późno. Wygrają ci, którzy myślą o inwestycjach, szczególnie o inwestycjach w innowacje, już dzisiaj.
Zresztą najlepszym dowodem na to, że jest to
dobre podejście, jest obecna sytuacja innowacyjnych firm. W ubiegłym roku Lewiatan zrobił
ich ranking. Teraz zapytaliśmy te przedsiębiorstwa, jak radzą sobie w dobie kryzysu. Okazało
się, że ich wyniki są nieporównywalnie lepsze od
konserwatywnej konkurencji. (DK)
Polscy przedsiębiorcy
najbardziej optymistyczni
w regionie
Ponad 50% polskich przedsiębiorców
spodziewa się, że w ciągu najbliższych
sześciu miesięcy ogólne warunki gospodarcze
poprawią się, a ponad 70% pozytywnie
ocenia perspektywy finansowe swoich
przedsiębiorstw. To najwyższy wskaźnik
w badaniu nastrojów biznesowych
przeprowadzonym przez firmę Deloitte.
Objęło ono przedstawicieli 190 firm z grupy
największych przedsiębiorstw regionu Europy
Środkowej.
źródło: raport Deloitte Business Sentiment Index (DBSI),
wrzesień 2009
Półroczne wyniki polskiego PKB zaskoczyły i krajowych, i zagranicznych analityków. Najmniej
chyba samych przedsiębiorców, którzy kryzysowe prognozy mieli odczuć w realnym wymiarze.
Jak to wyglądało z perspektywy Państwa firmy?
Ubiegłoroczne prognozy rzeczywiście były niekorzystne i większość firm przygotowała się na mniej lub
bardziej negatywny rozwój wydarzeń. W naszej firmie
również taki scenariusz powstał, w dwóch wariantach
– bardziej i mniej rygorystycznym. Na szczęście do
żadnego z nich nie musieliśmy sięgać, ale ich tworzenie było dobrą okazją, by przyjrzeć się poszczególnym
obszarom działania przedsiębiorstwa i zoptymalizować je. Dotyczyło to np. logistyki czy marketingu.
Co przesądziło o tym, że udało się uniknąć
wdrażania kryzysowych scenariuszy?
Każda branża patrzy oczywiście ze swojej perspektywy. Ja mogę mówić o splocie naprawdę korzystnych okoliczności. Krótko mówiąc: sprzyjało nam
kilka obiektywnych czynników.
Przede wszystkim nie doszło do spadku poziomu
krajowej konsumpcji. Zaniepokojeni doniesieniami
mediów, Polacy wstrzymali się na kilka miesięcy od
zakupów, ale już od maja ten trend się odwrócił. Pokazywały to badania prowadzone na bieżąco przez
IPSOS, a my widzieliśmy niemalejącą skłonność do
zakupów w utrzymującej się dynamice sprzedaży. Paradoksalnie w naszej branży możemy mówić nawet
o wzroście popytu. Usztywnienie kredytowej polityki banków i niepewność zatrudnienia pociągnęły za
sobą rezygnację z większych inwestycji – budowy
domu czy zakupu mieszkania. Ale już remont nieruchomości dla wielu okazał się przedsięwzięciem
w zakresie możliwości, a nawet więcej: opłacalnym,
gdyż wielu producentów, chcąc pobudzić sprzedaż,
obniżyło ceny swoich wyrobów. Wciąż rozbudowują
się sieci dystrybucyjne branży budowlanej, dla nas
to kolejna dobra perspektywa.
A eksporterom pomogła złotówka.
To prawda. Wielu zakładom słaby złoty przyniósł realny wzrost zamówień. Koszty produkcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, liczone przecież w euro,
spadły drastycznie. Wiele zachodnich przedsiębiorstw
zdecydowało się na alokację produkcji. Fabryki Koło
pracują dziś pełną parą, także na rzecz zachodnich
partnerów. Eksporterzy skorzystali w oczywisty sposób: ich produkty mogły bardzo skutecznie konkurować ceną z europejskimi wyrobami.
Dobrym, mocnym markom sprzyjają więc jak widać nawet okoliczności. Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Dorota Krawczak
3/2009
15
TARGOWE RELACJE
www.meble.mtp.pl – www.biuro.mtp.pl – www.homedecor.pl
Tegoroczna ekspozycja
zajęła aż dziewięć pawilonów. Wypełniło je
blisko 500 wystawców
z ponad 20 krajów.
Przez cztery dni
odwiedziło ich ponad
20 tysięcy gości
TARGI MEBLI i ARANŻACJI WNĘTRZ
Design zawładnął
Poznaniem
E
kspozycja przyprawiała o zawrót
głowy. Targowe pawilony wypełniły
najnowsze kolekcje mebli, stylowe
dekoracje i oświetlenie oraz produkty
do wykańczania wnętrz. Czerwcowe
targi MEBLE, BIURO, HOME DECOR wraz z salonem LUMINEXPO oraz BUDMA INTERIOR były
największym w tym roku w Polsce spotkaniem
targowym branży mebli i wyposażenia wnętrz.
Po raz pierwszy towarzyszył im prestiżowy projekt arena DESIGN.
Targi z rozmachem
Zobaczyć można było ofertę 150 firm z zagranicy, m.in. niemieckich, włoskich, i szwedzkich, przyjechali także wystawcy ze Szwajcarii,
Hiszpanii, Holandii, Belgii, Portugalii i Turcji.
Swoje designerskie propozycje pokazały kraje Dalekiego Wschodu – Chiny, Malezja, Indie
16
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
i Kazachstan, ale także nie tak odległe kraje, jak
Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina czy Rumunia.
Przez pierwsze dwa dni wystawcy gościli
przede wszystkim przedsiębiorców związanych
z branżą – kupców meblowych, handlowców,
architektów oraz projektantów wnętrz. W piątek
i w sobotę targi licznie odwiedzili klienci indywidualni. Na bieżąco targowe relacje emitowane
były w targowym studiu telewizyjnym przygotowanym przez portal Meble.pl.
Zarówno targi MEBLE, jak i arena DESIGN odbyły
się pod honorowym patronatem ministra gospodarki.
Jak zawsze nieco edukacji
Targom jak co roku towarzyszyły konferencje,
panele dyskusyjne, seminaria i prezentacje.
Na targach MEBLE były to m.in. panele przygotowane przez miesięcznik „Meble Plus”, a także
seminaria Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Producentów Mebli. W ramach targów HOME
DECOR Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz
wydawnictwo Promedia zorganizowały natomiast seminaria nt. przezwyciężania kryzysu
oraz najnowszych trendów w dekoracji wnętrz.
Posłuchać można było wykładów firm z branży
tekstylnej na specjalnej Przestrzeni Trendów,
gdzie przygotowane zostały także gotowe
aranżacje tekstylne takich firm, jak Ado, Margo,
Flokatex, Gerster i Ridex.
www.budmainterior.pl – www.arenadesign.pl
Ideę projektu arena DESIGN – budowania platformy dialogu
między projektantami i przedsiębiorcami docenili także wystawcy odbywających się równolegle targów MEBLE, BIURO,
HOME DECOR oraz BUDMA INTERIOR. Wszyscy potwierdzali
ogromną potrzebę organizacji tego typu spotkań i rosnące
zainteresowanie designem w polskim przemyśle
kursie EkoDesign 2009 projekty opraw oświetleniowych wykorzystujące energooszczędne
źródła światła i osprzęt firmy Philips.
Co dzień coś nowego
Światło w dobrej oprawie
Na wystawie Wizja Wypoczynku zorganizowanej przez firmę Kler na targach MEBLE przedstawione zostały prace laureatów firmowego
konkursu, prezentujące kompleksowe aranżacje
wnętrz – obejmujące zarówno meble, oświetlenie, jak i dodatki. Na targach HOME DECOR w ramach salonu LUMINEXPO dwie wystawy specjalne prezentowały najciekawsze rozwiązania
oświetleniowe. Na pierwszej z nich, odbywającej się pod nazwą Viva LED – Oświetlić Wnętrze,
uzdolnieni projektanci opraw oświetleniowych
przedstawili swoje pomysły dotyczące wykorzystania technologii LED. Drugą wystawę
podziwiać można było na stoisku firmy Philips
Lighting Poland. Były to biorące udział w kon-
Z myślą o planujących domowe inwestycje
właścicielach domów i mieszkań powstawały
strefy tematyczne targów BUDMA INTERIOR,
przygotowane wspólnie z wydawnictwem
Publikator. Można było w nich zasięgnąć fachowych porad architektów, projektantów
i dekoratorów wnętrz (IdeaRoom), zapoznać się
z ciekawymi technikami malowania i dekoracji
ścian (PaintRoom), obejrzeć pokazy gotowania
na żywo w specjalnie zaaranżowanej kuchni
i spróbować pyszności kuchni polskiej i włoskiej
(LiveCooking), odpocząć przy dobrej kawie oraz
lekturze magazynów o tematyce urządzania
wnętrz (CoffeRoom), a także zapoznać się z bogatą ofertą ekoproduktów i sprzętów oraz dowiedzieć się, w jaki sposób chronić środowisko.
Rozlosowane zostały również cenne nagrody
w konkursie „EkoQuiz”.
Na targach BUDMA INTERIOR obejrzeć można
było pokazy glazurnicze przygotowane przez
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, a także ciekawą
strefę aranżacji kuchennych. Rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany przez
ProjektMieszkanie.pl, w którym
do wygrania było profesjonalne
spotkanie z architektem wnętrz
we własnym domu.
Na targach HOME DECOR w kawiarence internetowej przygotowanej wspólnie z portalem
Decolink.pl trwały testy najnowszych modeli komputerów iMac.
Tam też odbywały się prezentacje
profesjonalnego oprogramowania ArchiCAD oraz konkursy z cennymi nagrodami.
arena DESIGN
Brawa po premierze
Powodzenie nowego projektu przekroczyło
oczekiwania organizatorów.
To nowe wydarzenie w kalendarzu MTP poświęcone jest ściśle tematyce współczesnego
wzornictwa, projektowania przemysłowego
i architektury. Miało stać się przestrzenią spotkań i dialogu świata designu i świata biznesu, promować najlepsze europejskie praktyki
w projektowaniu mebli i innych form przemysłowych. Premierowa edycja pokazała, że wyrosło ponad tę formę.
Dzięki zaangażowaniu w projekt poznańskich
firm, uczelni, władz samorządowych i organizacji akcji „Miasto żyje designem” na targach
pojawiły się tłumy pasjonatów wzornictwa
i miłośników wysmakowanych wnętrz. Bardzo
pozytywne były opinie uczestników – przede
wszystkim środowiska projektantów, uczelni
artystycznych i technicznych, stowarzyszeń
oraz instytucji promujących wzornictwo. Przez
cztery czerwcowe dni designem oddychał cały
Poznań.
3/2009
17
TARGOWE RELACJE
Znakomity program,
znamienici goście
Wiele pochwał zebrał program
prelekcji oraz dyskusji panelowych. Wzieli w nich udział znakomici projektanci, od lat współpracujący z największymi światowymi
markami, akademicy kształcący
adeptów zawodu, kadra zarządzająca firm kształtujących swój
wizerunek poprzez świetne wzornictwo, a także przedstawiciele
organizacji promujących design.
Imponującą widownię zgromadziły przede wszystkim prelekcje obu
gości specjalnych arena DESIGN
– Manfreda Dorna (ze studia
Phoenix Design) oraz Tassilo von
Grolmana, a także dyskusja między projektantami i przedsiębiorcami o szansach, dobrych praktykach, ale również potencjalnych
problemach współpracy przy
opracowywaniu nowych wzorów
przemysłowych.
Wśród znakomitych gości, którzy
zwiedzili ekspozycję arena DESIGN
2009, była Li Edelkoort, wieloletnia
rektor najlepszej uczelni projektowej świata – Design Academy
w Eindhoven, a obecnie trendforecaster i niekwestionowany autorytet świata designu.
Wystawy
najlepszego stylu
Entuzjastycznie została przyjęta przez zwiedzających szeroka
ekspozycja prezentująca trendy
we współczesnym wzornictwie
europejskim. W centrum pawilonu uwagę przyciągała wystawa
TOP DESIGN, obejmująca dziesięć produktów nominowanych
Produkty nagrodzone
Złotym Medalem MTP
MEBLE 2009: zestaw mebli mieszkaniowych RAFAEL, Kolekcja Mebli KLOSE Sp.
z o.o., Nowe • kolekcja sypialnia WERSAL,
Fabryka Mebli TARANKO Aleksander
Taranko, Morąg • nowoczesna zabudowa
kuchenna Kamserwo, Spółka Meblowa KAM
Sp.j., Milejewo • narożnik Mobilo, POLDEM
Sp. z o.o., Łódź • narożnik La Quinta,
POLDEM Sp. z o.o., Łódź • sofa 2,5 z funkcją
spania Santana, POLDEM Sp. z o.o., Łódź
• kanapa Margo, Meblarska Spółdzielnia
Pracy Dąb, Gdynia • program Kler W040
Sarabanda, KLER SA, Dobrodzień • meble do
sypialni Piano, PROFAP, Kraków
BIURO 2009: V-BOX system mebli gabinetowych, BIURO-SERVIS Sylwester Pawłow,
Białystok
HOME DECOR 2009: karnisz MODERN 80,
Firma ZEGAR Wojciech Dzikowski i Alicja
Zyder Sp. j., Tarnów
do drugiego etapu konkursu TOP
DESIGN Award 2009. W konkursie
rozstrzygniętym pierwszego dnia
salonu arena DESIGN międzynarodowe jury wyłoniło trzech jego
laureatów, reprezentujących różne
grupy tematyczne.
Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się wystawa
najbardziej znanych prac Tassilo
von Grolmana. Bardzo ciekawe
ekspozycje przygotowały Śląski
Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
w Cieszynie oraz innowacyjny
szwedzki klaster Möbelriket, skupiający projektantów i producentów mebli wspólnie realizujących
idee tzw. zrównoważonego designu. Na przestrzeni wystawowej
zaprezentowały się także czołowe krajowe uczelnie prowadzące
kierunki wzornicze – z Poznania,
Krakowa, Łodzi, Katowic, Gliwic
i Koszalina.
BUDMA INTERIOR 2009: listwa przypodłogowa Eloxalart 73, ELOX-AL. PPHU s.c. inż.
Jerzy Pietrzak i Dominik Pietrzak, Zgierz
• Wy”SPA marzeń”, PPH WANDEX Agata
Wróblewska
Stoiska nagrodzone
w konkursie Acanthus Aureus
MEBLE 2009: Kolekcja Mebli KLOSE Sp.
z o.o., Nowe • INTERPRINT Polska Sp. z o.o.,
Ozorków • NEW IDEA MEBEL Sp. z o.o.,
Kopytowo • Akademia Sztuk Pięknych
w Poznaniu • ARKA Aleksander Czarny
Sp. Jawna • BIURO-STYL Sp. z o.o., Poznań
HOME DECOR 2009: ARTDECOR
INTERNATIONAL, Zgierz • ZORLUTEKS
TEKSTIL TIC. SAN. A.S., Turcja • ZEGAR
Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder Sp. J.,
Tarnów • EUROFIRANY B.B. Choczyńscy
Sp. J., Żywiec • DEKOMA, Swarzędz
Następna edycja targów MEBLE POLSKA – w nowym terminie: 16-19.02.2010
Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz HOME DECOR oraz Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej LUMINEXPO
odbędą się w dniach 26-28.05.2010, a arena DESIGN oraz nowa propozycja MTP – Targi Designu MOODFORM w dniach
27-30.05.2010.
18
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
BUDMA INTERIOR 2009: KOPP – podłogi naturalnie doskonałe Sp. z o.o.,
Kraków • IMPERIAL Grass Cavagna
Group Polska, Płońsk • Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „WANDEX” Agata
Wróblewska, Sopot • Galeria INTERDOMUS,
Poznań • KÜCHENTREFF GmbH & Co. KG,
Wildeshausen NIEMCY • MARTA Sp. j.,
Robert Sobotka, Paweł Malinowski,
Ostrołęka
www.itm-polska.pl
TARGI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Liczne kontrakty
mimo kryzysu
T
argi ITM Polska są jednym z istotnych katalizatorów procesu modernizacji polskiego przemysłu. Ich
misją jest promocja nowoczesnych
technologii oraz stworzenie platformy bezpośredniego spotkania specjalistów,
przedstawicieli przemysłu i nauki stosowanej,
wymiany wiedzy i doświadczeń.
Prominentni goście
Honorowy patronat nad targami sprawowali
minister gospodarki oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego. Uroczystego otwarcia targów
dokonał wiceprezes Rady Ministrów, minister
gospodarki Waldemar Pawlak. Wicepremier
zapoznał się także z ekspozycją wystawców.
Wśród gości targowych byli również podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt oraz sekretarz generalny
European Safety Federation Henk Vanhoutte.
Targi zwiedzili także przedstawiciele Chińskie-
go Stowarzyszenia Producentów Obrabiarek
CMTBA z sekretarzem generalnym Wu Bailinem
na czele.
Targowa ekspozycja
W targach uczestniczyło blisko tysiąc firm z 30
krajów i terytoriów (Austrii, Belgii, Bułgarii,
Czech, Chin, Danii, Estonii, Finlandii, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Indii,
Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii,
Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych,
Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch). Ekspozycja
targów, podobnie jak w latach ubiegłych, podzielona była na salony tematyczne: Salon
Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE, Salon
Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL, Salon
Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu
Metalowego METALFORUM, Salon Technologii
Obróbki Powierzchni SURFEX, salon WELDING,
salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle i sa-
Minister gospodarki Waldemar Pawlak dokonał
uroczystego otwarcia targów ITM Polska oraz odbywającego się w ich ramach VII Forum Inżynierskiego.
W przemówieniu inaugurującym oba wydarzenia
wicepremier podkreślał znaczenie innowacji dla
przemysłu, szczególnie w okresie spowolnienia
gospodarczego. Zwrócił również uwagę na konieczność wspierania ośrodków naukowych w ich pracy na
rzecz unowocześniania polskiej gospodarki. Wskazał
na targi ITM oraz działalność Naczelnej Organizacji
Technicznej, współorganizatora Forum Inżynierskiego,
jako przykłady inicjatyw mających na celu zbliżenie
do siebie światów nauki i gospodarki
lon TRANSPORTA. Swoją ofertę przedstawiły
także najlepsze jednostki naukowo-badawcze
i badawczo-rozwojowe zgromadzone w salonie
Nauka dla Gospodarki. Udział przedstawicieli
polskiej nauki w targach finansowany był ze
środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Fabryka przyszłości
Zaletą targów ITM Polska jest możliwość zobaczenia na stoiskach maszyn w ruchu i często samodzielnego ich wypróbowania. Ponadto w ramach ekspozycji wydzielone zostały specjalne
przestrzenie prezentacyjne, na których można
było przetestować najnowsze technologie,
maszyny i urządzenia. Atrakcją salonu SURFEX
była kolejna odsłona Poligonu Umiejętności.
Każdego dnia, na specjalnej przestrzeni demonstracyjnej, odbywały się prezentacje nowatorskich rozwiązań czołowych producentów
w branży technologii obróbki powierzchni
w procesach lakierowania i malowania. Z kodokończenie na str. 20
3/2009
19
TARGOWE RELACJE
Produkty nagrodzone
Złotym Medalem MTP
ITM Polska 2009: wycinarka laserowa
z 3-osiowym napędem liniowym LC-3015
F1 NT, Amada Co., Ltd. Japonia, zgłaszający: ABH Trześniewski, Warszawa • 5-cio
osiowe centrum obróbkowe MAKINO
D500, Makino Milling Machine Co., Ltd,
Japonia, zgłaszający: Makino s.r.o., Słowacji
* prostowarka FLATMASTER 50/800, Arku
Maschinenbau Gmbh, Niemcy, zgłaszający:
Pol-Welt Maszyny – Narzędzia – Zaopatrzenie
Przemysłu, Katowice • otwarty modułowy
system sterowania obrabiarką CNCOCEAN, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie • adaptacyjna
głowica dwustemplowa dla nitownic o złożonym ruchu stempla, Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Warszawa • przecinarka kombinowana
plazmowo -hydroabrazywna Eckert COMBO,
Eckert Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o.,
Legnica • wypalarka plazmowa sterowana
CNC „DYNAMIC”, Stigal Marcin Stępień, Legnica
• system łączenia blach TOX -TWIN punkt, Tox
Pressotechnik GmbH, Niemcy, zgłaszający: Tox
Pressotechnik Sp. z o.o., Wrocław • dwuosiowy
stół obrotowo-uchylny Ø 450 do precyzyjnych 5 – osiowych obrabiarek CNC,Fabryka
Obrabiarek Precyzyjnych Avia S.A., Warszawa
• centrum tokarskie HYPER QUADREX 150
MSY, Yamazaki Mazak Corporation, Japonia,
zgłaszający: Yamazaki Mazak C.E. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce, Wanaty • typoszereg pionowych frezarskich centrów obróbkowych DMC
635 V eco i DMC 1035 V eco, Famot Pleszew
S.A., Pleszew • tokarka sterowana numerycznie NEF 400 5-tej generacji, Famot Pleszew
S.A., Pleszew • dyskretny pozycjoner obrotowy
Fd 250i, Instytut Technologii Mechanicznej,
Politechnika Poznańska • maszyny pomiarowe
LINEA, Instytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania, Kraków • system optycznej inspekcji do kontroli jakości wałeczków łożyskowych SVC, Instytut Technologii EksploatacjiPaństwowy Instytut Badawczy, Radom;
Politechnika Wrocławska, Fabryka Łożysk
Tocznych- Kraśnik S.A., Kraśnik, zgłaszający:
Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy
Instytut Badawczy, Radom • odlewane lemiesze do pługów obrotowych i zagonowych,
Instytut Odlewnictwa, Kraków, Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Zakłady Metalowo-Chemiczne Metchem,
Pilzno,zgłaszający; Instytut Odlewnictwa,
Kraków • współrzędnościowa maszyna
pomiarowa ACCURA II, Carl Zeiss Industrielle
Messtechnik GmbH, Niemcy, zgłaszający:
20
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
dokończenie ze str. 19
lei w ramach salonu Welding odbyła się piąta
już edycja cieszącej się dużym zainteresowaniem
Akademii Spawania. Poczas warsztatów spawalniczych zwiedzający mieli możliwość zapoznania
się z najnowszymi produktami i technologiami.
Inauguracyjny wykład tradycyjnie wygłosił prof. Jan
Pilarczyk, dyrektor Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Tegoroczną ekspozycję targów ITM Polska wzbogacił również park tematyczny ODLEWNICTWO,
organizowany we współpracy z Centrum Polskiego
Odlewnictwa.
Swatanie nauki z biznesem
Jak wyprzedzić konkurencję? Poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologicznych! Przez cztery targowe dni działające w ramach targów ITM Polska Centrum Doradztwa
INNOWACJE DLA BIZNESU funkcjonowało jako
katalizator kontaktów oferentów technologii z menedżerami potrzebującymi innowacji.
Przedsiębiorcy mogli zgłaszać przed targami (za
pomocą formularza on-line) lub podczas targów
(bezpośrednio na stoisku Centrum Doradztwa)
swoje zapotrzebowania na nowe technologie,
a fachowcy z Poznańskiego Parku NaukowoTechnologicznego Fundacji UAM obsługujący
Centrum odnajdywali wśród obecnych na targach jednostek nauki partnera, który mógł zaproponować możliwe rozwiązania.
W projekcie wzięło udział 29 instytucji naukowych
i 33 firmy, które zgłosiły kilkadziesiąt tematów.
Podczas targów Centrum Doradztwa INNOWACJE
DLA BIZNESU zaaranżowało 60 spotkań przedsiębiorców z badaczami. Udzielało również porad
dotyczących źródła finansowania inwestycji i innowacji, ochrony własności intelektualnej, prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
akademickiej.
Forum wymiany doświadczeń
Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi ITM
Polska był wyjątkowo bogaty program wydarzeń
przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie we współpracy z partnerami branżowymi. W programie targów znalazło się kilkadziesiąt
specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, pokazów i spotkań biznesowych.
Nagrody dla najlepszych
Podczas targów zostały wręczone nagrody
w licznych prestiżowych konkursach. Najlepsze,
szczególnie innowacyjne produkty prezentowane podczas targów nagrodzone zostały
Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów
Poznańskich. W skład kapituły konkursu weszły
największe autorytety naukowe z branż reprezentowanych na targach ITM Polska. W tym roku po
raz trzeci rozstrzygnięto konkurs o Złoty Medal
www.itm-polska.pl
Carl Zeiss Sp. z o.o. II Oddział w Warszawie,
Warszawa • przenośny spektrometr XRF,
Instytut Maszyn Przepływowych im.
Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk • zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS
z funkcją SPIRAL WEAVE do spawania
aluminium,Panasonic, Japonia, zgłaszający:
Technika Spawalnicza Sp. z o.o., Poznań
• sterowany przez robota system podawania drutu AC SERVO TORCH, Otc Deihen,
Japonia, zgłaszający SAP- Spawalnictwo,
Automatyka, Pomiary- Krzysztof Jaskulski,
Poznań.
Media na ITM Polska
w kategorii „Transfer wyników badań naukowych
do praktyki gospodarczej”, w którym wystawcy
salonu Nauka dla Gospodarki uhonorowani zostali
aż 26 medalami. Z kolei stoiska targowe najlepiej
zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej wystawcy wyróżnione zostały
nagrodami Acanthus Aureus.
Dopisała profesjonalna
targowa publiczność
Około 18 000 osób zapoznało się z ofertą wystawców targów ITM Polska – największych w Europie
Środkowo-Wschodniej targów nowoczesnych technologii przemysłowych. Wystawcy zgodnie podkreślali profesjonalizm targowej publiczności, która
żywo interesowała się innowacjami prezentowanymi na stoiskach. W ich ocenie to zainteresowanie
miało również konkretny wymiar biznesowy. Wiele
firm już na targach zawarło kontrakty, o wartości często liczonej w milionach złotych.
Patronat medialny nad targami ITM Polska sprawowały miesięcznik „Nowy Przemysł”, dwutygodnik
„Przegląd Techniczny” oraz portal Wnp.pl. W zakresie poszczególnych salonów Międzynarodowe Targi
Poznańskie podjęły współpracę z kilkudziesięcioma
magazynami i portalami branżowymi. Podczas targów ITM Polska w Centrum Prasowym MTP akredytowało się 190 dziennikarzy z Polski i zagranicy. Relacje
z targów znalazły się zarówno w prasie codziennej,
jak i w stacjach radiowych i telewizyjnych.
W trakcie targów ITM Polska wręczone zostały nagrody laureatom XIII Ogólnopolskiego Przeglądu
Form Dokumentalnych BAZAR. Jest to festiwal
poświęcony programom telewizyjnym o tematyce
ekonomicznej, w którym nagradzani są dziennikarze, autorzy najciekawszych publikacji telewizji publicznej i komercyjnej.
ITM Polska on-line
Przez cały rok, między kolejnymi edycjami, na
stronach internetowych MTP trwają wirtualne targi ITM Polska. Pod adresem www.itm-polska.pl
w „Katalogu wystawców” znajdują się dokładne
informacje o poszczególnych firmach uczestniczących w ITM Polska 2009 . ITM POLSKA, kategoria „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej”: Creotech Sp. z o.o., Warszawa
i Uniwersytet Warszawski, Warszawa
za wdrożenie rozwiązań kamery K20/
K30 w systemach Armputer i Armcamera
• Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa za technologię precyzyjnego
azotowania gazowego • Instytut Obróbki
Plastycznej, Poznań za technologię kształtowania pierścieni do amortyzatorów elastycznych • Instytut Metali Nieżelaznych
w Gliwicach Oddział w Poznaniu i Centralne
Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
za technologię produkcji wysokiej jakości
akumulatorów ołowiowo – kwasowych
• Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
za nowe ekologiczne stopy miedzi
• Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra
Robotyki i Mechatroniki, Kraków za robota
do manipulacji wewnątrzkomórkowych
• Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań i i Politechnika Poznańska Instytut
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Poznań
za technologię otrzymywania paliwa
odnawialnego z olejów roślinnych do
napędu silników z zapłonem samoczynnym
• Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki
Telekomunikacji i Informatyki Katedra
Systemów Multimedialnych, Gdańsk
za interfejs multimodalny do sterowania
komputerem za pomocą gestów warg
i języka USTO-MYSZ • Instytut Techniki
Górniczej KOMAG, BOBRME KOMEL,
Katowice i ENEL, Gliwice za napęd z silnikiem bezszczotkowym z magnesami
trwałymi PMPg 250L
Stoiska nagrodzone
w konkursie Acanthus Aureus
Eckert Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o.
• Yamazaki Mazak Central Europe Sp.
z o.o. Oddział w Polsce • WEIL ENGINEERING
Gmbh • GGB Slovakia sro. Wystawca FPM
INBEAR Michalina Nędza • CANTONI GROUP
– CANTONI MOTOR SA • High Technology
Machines Sp. z o.o., Gliwice.
Następna edycja targów ITM POLAND odbędzie się
w dniach 8-11 czerwca 2010 r.
3/2009
21
TARGOWE RELACJE
www.nauka.mtp.pl
Nauka dla Gospodarki
Technologiczne nowinki
na wyciągnięcie ręki
Stoiska blisko 80 wystawców salonu Nauka dla Gospodarki – z Polski, Białorusi, Litwy,
Niemiec, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii ulokowane były w bezpośrednim sąsiedztwie firm,
których oferta najbardziej odpowiadała przedmiotowi ich badań.
W każdym z siedmiu salonów branżowych targów ITM Polska: Salonie Bezpieczeństwo Pracy
w Przemyśle, Salonie Hydrauliki, Pneumatyki
i Napędów HAPE, Salonie Obrabiarek i Narzędzi
MACH-TOOL, Salonie Metalurgii, Hutnictwa,
Odlewnictwa
i Przemysłu
Metalowego
METALFORUM, Salonie Technologii Obróbki
Powierzchni SURFEX, salonie spawalnictwa
WELDING i salonie TRANSPORTA można było
zapoznać się z dorobkiem i potencjałem badawczym jednostek badawczo-rozwojowych, wyż-
szych uczelni oraz ofertą firm i instytucji wspierających transfer technologii. Udział polskich jednostek nauki w targach finansowany był ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Obecne na targach jednostki nauki dostarczyły w tym roku ponad 60 nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych produktów mogących
znaleźć zastosowanie w różnych sektorach
gospodarki, a także w życiu codziennym. Te
postępowe koncepcje technologiczne i urządzenia – nowinki na skalę europejską, a niekiedy – światową, budziły ogromne
zainteresowanie zwiedzających
targi przedsiębiorców.
Wśród prezentowanych przez wystawców Nauki dla Gospodarki nowości znalazł się między innymi innowacyjny w skali Europy i świata
system sterowania obrabiarki, będący wstępem do prac nad prototypem inteligentnej obrabiarki, superszybka głowica nitująca
dwustemplowa, której w Europie
nikt dotąd nie produkuje, czy specjalistyczna kamera CCD typu K30,
która jest najczulszym tego typu urządzeniem dostępnym na rynku. Nie zabrakło też takich ciekawostek technicznych, jak: latający robot przypominający śmigłowiec, mający możliwość samodzielnego startu i lądowania oraz przebycia zadanej trasy w oparciu o pokładowy układ nawigacji
GPS; terminal IMMVein służący do identyfikacji
osoby na podstawie analizy unikalnego dla każdego człowieka wzoru żył dłoni z użyciem podczerwieni, który mógłby sprawdzić się jako technika uwierzytelniania osób; „inteligentny długopis” potrafiący badać i trenować pamięć ruchową
używających go dzieci, co może mieć znaczenie
dla diagnozy i terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii; systemy sterowania komputerem za pomocą wzroku lub za pomocą odpowiedniego
ruchu ust (tzw. ustomysz).
MISJA GOSPODARCZA CHINY 2009: SZANGHAJ, PEKIN
Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić do udziału w misjach
gospodarczych do Chin, które odbędą się w ramach programu
gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie Expo
2010 w Szanghaju. Misje zostaną zorganizowane w październiku,
listopadzie oraz grudniu bieżącego roku.
Udział polskich firm w misjach wpisany jest w długofalowe działania
mające na celu promocję naszego kraju. Liczymy, iż ich rezultatem
będzie dobrze zbudowana rozpoznawalna marka „POLSKA”, ciesząca
się zaufaniem i gwarancją najwyższej jakości. Ufamy, że taki wizerunek pomoże Państwa firmom nawiązać udaną współpracę z chińskimi
przedsiębiorcami.
Pierwsza misja, na którą zapraszamy firmy związane z branżą energii odnawialnej, odbędzie się w dniach 18-24 października 2009 roku. Celem misji
będzie nie tylko promocja polskich technologii i rozwiązań, ale również
umożliwienie firmom-uczestnikom zaprezentowania profilu działalności
podczas spotkań matchmakingowych z chińskimi przedsiębiorcami.
22
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
Terminy misji gospodarczych do Chin w 2009 r.
24-30.10.2009
07-13.11.2009
14-20.11.2009
14-20.11.2009
29.11-05.12.2009
branża górnicza, Pekin
branża farmaceutyczna, Szanghaj
branża spożywcza, Szanghaj
branża ekologiczna, Pekin
branża morska, Szanghaj
Międzynarodowe Targi Poznańskie oferują kompleksową obsługę
misji, począwszy od rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych,
rezerwacji hoteli, sal konferencyjnych, tłumaczy, a skończywszy
na opracowaniu agendy spotkań oraz matchmakingu.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w misji uprzejmie
prosimy o kontakt w celu uzyskania bliższych informacji.
Anna Myślak, tel. 061 869 20 95, e-mail: [email protected]
www.next-season.mtp.pl – www.bodystyle.mtp.pl
www.fashion.mtp.pl – www.fast-fashion.mtp.pl
Ekspozycję jesiennej
edycji największego
w Polsce kompleksu
targów odzieżowotekstylnych zwiedziło
ponad 5 000 handlowców z Polski
i zagranicy
TARGI odzieżowo-tekstylne
Zawsze zgodnie
z trendami
D
wa razy do roku, wiosną i jesienią,
Poznań gości profesjonalistów
związanych z przemysłem odzieżowym: producentów, handlowców i projektantów. Jesienną
ekspozycję największych w Polsce targów odzieżowo-tekstylnych odwiedziło ponad 5000 handlowców z Polski i zagranicy. Na wielu stoiskach
rozmowy handlowe prowadzone były niemal do
zamknięcia targów.
Kompleksowa oferta
– pozytywne wyniki
Po raz pierwszy w kontraktacjach NEXT SEASON
uczestniczyły firmy obuwnicze – obecni byli
niemal wszyscy kluczowi importerzy obuwia. Ich oferta spotkała
się z dużym zainteresowaniem
handlowców
reprezentujących butiki
i sklepy wielobranżowe.
Wystawcy reprezentujący
zarówno firmy odzieżowe,
jak i obuwnicze pozytywnie podsumowali udział
w kontraktacjach NEXT
SEASON i Body Style,
wyrażając zadowolenie
z liczby nawiązanych kontaktów handlowych
oraz zebranych zamówień na przyszłoroczne kolekcje. Uzupełnieniem oferty kontraktacji NEXT SEASON i BODY STYLE była oferta
Salonu Mody FAST FASHION, Targów Tkanin
i Dodatków dla Przemysłu Odzieżowego TEXSTYLE. Łącznie podczas wrześniowej edycji
czterech wydarzeń: kontraktacji NEXT SEASON
– Salonu Odzieży, Obuwia i Dodatków wraz
z Salonem Bielizny i Mody Plażowej BODY
STYLE, Salonu Mody FAST FASHION oraz Targów
Tkanin i Dodatków dla Przemysłu Odzieżowego
TEX-STYLE – zaprezentowanych zostało blisko
650 polskich i zagranicznych marek odzieży,
obuwia, mody okazjonalnej, bielizny i strojów
plażowych, akcesoriów oraz tekstyliów.
Ekspozycja narodowa wystawców
z Regionu Chin
Wschodnich została
uroczyście otwarta
z udziałem ambasadora Chin, Sun
Rongmina
W gronie gości targowych była Miss Polonia 2008 –
Angelika Jakubowska oraz znani projektanci: Bernard
Ford Hanaoka, Grażyna Hase, Anna Korytowska oraz
Andrzej Foder
Udany start w nowy sezon
Handlowcy, którzy odwiedzili wrześniowe
kontraktacje NEXT SEASON – Salon Odzieży,
Obuwia i Dodatków oraz BODY STYLE – Salon
Bielizny i Mody Plażowej zamawiali kolekcje na
sezon wiosna-lato 2010 sygnowane przez polskie, niemieckie, słowackie, włoskie, węgierskie,
austriackie, brazylijskie, australijskie i holenderskie marki.
Wrześniowe kontraktacje NEXT SEASON były
okazją do obejrzenia różnych kolekcji odzieży,
m.in. kolekcji autorskich, ekskluzywnej odzieży
z ekologicznych materiałów. Nie zabrakło kolekcji w dużych rozmiarach. Handlowcy mogli
zamówić również nakrycia głowy, szale i apaszki, torebki, sztuczną biżuterię, a także kolekcje
obuwia. Dużym zainteresowaniem handlowców cieszyły się pokazy handlowe, na których
dokończenie na str. 24
3/2009
23
TARGOWE RELACJE
Po raz pierwszy w kontraktacjach NEXT SEASON uczestniczyły jesienią firmy obuwnicze. Obecni byli w Poznaniu
niemal wszyscy kluczowi importerzy obuwia
dokończenie ze str. 23
prezentowane były kolekcje bielizny ekskluzywnej czy funkcjonalnej bielizny termoaktywnej.
Handlowcy mogli również wzbogacić ofertę
swoich sklepów o modele bielizny uszlachetnionej nowoczesnymi wykończeniami – antybakteryjnymi, chłodzącymi lub chroniącymi przed
promieniami UV. Wśród nowości prezentowana
była delikatna niczym druga skóra bielizna bezszwowa, wykonana z wykorzystaniem innowacyjnej technologii laserowej lub matrycowo-ultradźwiękowej.
FAST FASHION
platformą współpracy
Debiutujący we wrześniu Salon Mody FAST
FASHION, czyli targi mody w czasie teraźniejszym, był okazją do złożenia zamówień na
odzież i dodatki na aktualny sezon jesień-zima
2009/2010. Przestrzeń Fast Fashion sąsiadowała z ekspozycją Targów Tkanin i Dodatków dla
Przemysłu Odzieżowego TEX-STYLE, obejmującą tekstylia, dodatki krawieckie i specjalistyczne
programy do komputerowego przygotowania
produkcji. Ważnym uzupełnieniem oferty wystawców z Polski, Danii, Holandii, Portugalii oraz
Turcji było wystąpienie narodowe producentów
odzieży i tekstyliów z regionu Chin Wschodnich,
z udziałem 137 firm oferujących kolekcje tkanin,
dodatków krawieckich, pasmanterii oraz gotowej odzieży – często zaprojektowanej przez
chińskich projektantów. Tym samym wystawcy
z Chin zerwali ze stereotypem podwykonawcy
dla europejskich firm odzieżowych.
Tylko dla profesjonalistów
– targowe seminaria i debaty
Przestrzeń Salonu FAST FASHION oraz targów
TEX-STYLE była również platformą poszerzania
wiedzy o tendencjach w modzie oraz zarządzaniu marką w ramach cyklu specjalistycznych
seminariów. Wykłady cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem zwiedzających. Pierwszego
dnia specjaliści przedstawili portfolio tendencji
w tkaninach i dodatkach na sezon jesień-zima
2010/2011 oraz odzieży ready-to-wear w sezonie wiosna-lato 2010. W drugim dniu targów
seminaria poświęcone były zagadnieniom zarządzania marką, efektywnej komunikacji marketingowej – przekładającej się na efekty sprzedażowe oraz tematyce visual merchandisingu.
Charyzmatyczni prelegenci udzielili odpowiedzi
na wiele kluczowych pytań, między innymi jak
dostrzec i wykorzystać pojawiające się na rynku
szanse, jak stworzyć idealne warunki sprzedażowe, na czym polega sugestywna sprzedaż oraz
jak zidentyfikować preferencje konsumenckie.
3 x naj…
wyróżnienia dla najlepszych
Podczas uroczystej Gali Nagród wrześniowych
targów mody wręczone zostały prestiżowe wyróżnienia. Złotym Medalem Międzynarodowych
Targów Poznańskich podczas Salonu Odzieży,
Obuwia i Dodatków NEXT SEASON jesień 2009
uhonorowanych zostało siedem produktów:
kolekcja sukni wizytowych Otulona Kryształową
Nocą – Studio Mody Françoise z Rzeszowa,
koszula męska firmy Folstop z Wałbrzycha,
suknia zaprojektowana przez firmę Kontrast
z Opalenicy, całodzienny zestaw ubiorów damskich z oferty łódzkiej firmy Spektra, żakiet,
spódnica, bluzka z kolekcji Senso wiosna/lato
2010 z oferty firmy Kastor z Łasku, spodnie męskie poznańskiej firmy Graso Moda oraz koszula męska ze 100% bawełny z oferty Spółdzielni
Pracy im. Jarosława Dąbrowskiego z Krakowa.
Targowy sukces gwarantują nie tylko znakomite
produkty, ale również sposób ich prezentacji.
Stoiska targowe najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy nagradzane są
w konkursie Acanthus Aureus. Podczas wrześniowej edycji Salonu Mody FAST FASHION kapituła konkursu wyróżniła stoisko firmy Willi Piotr
Łojek z Warszawy.
Spośród ponad 30 stron internetowych zgłoszonych do konkursu Fashion Website Awards
w grupie odzież, bielizna i dodatki niezależne
jury, w którym zasiedli specjaliści z zakresu mody,
e-marketingu i PR wyłoniło trzy najlepsze: w kategorii producent/importer zwyciężyła firma
Kinga Lingerie de femme (www.kinga.com.pl),
w kategorii handel – firma Green Establishment
(www.gestablishment.com), w kategorii projektant nagrodzona została Dorota Zielonka
(www.dorotazielonka.com). Przedstawicielom
wyróżnionych firm statuetki i dyplomy wręczył
Jerzy Osika, prezes wydawnictwa Promedia,
organizator konkursu.
Kolejna edycja kontraktacji NEXT SEASON, BODY STYLE z kolekcjami na sezon jesień-zima 2010/2011 oraz Salonu Mody FAST FASHION z kolekcjami na wiosnę
i lato 2010 odbędzie się w dniach 02-04.03 2010. W tym samym czasie odbędą się również Targi Tkanin i Dodatków dla Przemysłu Odzieżowego TEX-STYLE oraz
Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych INTERMASZ.
24
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
www.polagra-food.pl – www.gastrotrendy.pl
TARGI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH I GASTRONOMII
Tradycyjne przysmaki
i gastronomiczne nowości
Z
a nami największe spotkanie branży spożywczej w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej: Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA-FOOD i Międzynarodowe Targi Gastronomii GASTRO
TRENDY, a także odbywające się w tym samym czasie
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH oraz Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD. Zgromadziły one 800 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i gastronomicznego
z Polski i zagranicy, m.in. z Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin,
Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Ukrainy oraz Włoch.
Targi tętniące życiem
Ekspozycja targów POLAGRA-FOOD podzielona była
na cztery specjalistyczne salony wystawiennicze:
Salon Wyrobów Spożywczych i Napojów, Salon Win
i Alkoholi, Salon Wyposażenia Sklepów oraz Salon
Franchisingu. Rozwiązania dla gastronomii zostały zaprezentowane w ramach Międzynarodowych
Targów Gastronomii GASTRO TRENDY, które powstały z dotychczasowego Salonu Gastronomii targów
POLAGRA-FOOD. Wystawcy zaprezentowali ponad
100 rynkowych nowości. Ekspozycję o powierzchni
18 tysięcy metrów kwadratowych zwiedziło około 25 tysięcy profesjonalistów. Specjalną przestrzeń
Smaki Regionów podziwiało dodatkowo około 12 tysięcy smakoszy zainteresowanych regionalnymi i tradycyjnymi produktami i potrawami.
Oficjalne delegacje
Honorowy patronat nad kompleksem targów spożywczych sprawował już tradycyjnie minister rolnictwa
i rozwoju wsi, który na konferencji prasowej oraz uroczystym otwarciu targów podkreślał wagę tego wydarzenia i jego rolę w kreowaniu trendów na rynku spożywczym i gastronomicznym. Minister Marek Sawicki
odwiedził także stoiska wystawców. Wśród gości targowych byli również przedstawiciele resortów rolnictwa
z Rosji, Wietnamu, Mołdowy i Chin, a także urzędnicy
polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Regionalne hity
Nową inicjatywą podczas tegorocznych targów była
przestrzeń Smaki Regionów przygotowana przez MTP
wspólnie z urzędami marszałkowskimi. Ekspozycja
umożliwiła spróbowanie produktów o oryginalnym smaku (m.in. win i nalewek, w tym słynnej już
„Benedyktynki”, wędlin, chlebów, marynat, przetwodokończenie na str. 26
Produkty nagrodzone
Złotym Medalem MTP
POLAGRA FOOD 2009: Serek o smaku
waniliowym chojnicki; Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Chojnicach,
Chojnice • Ekologiczny ser smażony
BIO z Granowa; FRĄCKOWIAK Zakład
Produkcji spożywczej i Handlu, Granowo
• Masło ekstra z Wielunia; Spółdzielnia
Dostawców Mleka w Wieluniu • Masło
Omega 3+6; Spółdzielnia Mleczarska
„OSTROŁĘKA”, Ostrołęka • Serek
Milandia z brzoskwiniami; Spółdzielnia
Mleczarska „OSTROŁĘKA”, Ostrołęka •
Jogurt ogórek kwaszony z koperkiem;
Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska
w kościanie, Kościan • Krem kanapkowy
„CREMELLA” śmietankowa; „JOGO”
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź
• Twarożek wiejski luksusowy; „JOGO”
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź •
Ser Edamer pełnotłusty kl.I; Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie
Lackim, Kosów Lacki; woj. Mazowieckie •
Gzik wielkopolski; Gzik Wielkopolski
dokończenie na str. 26
Wystawcy kompleksu
targów przemysłu
spożywczego pokazali
ponad 100 produktów
wprowadzanych
na rynek. Ekspozycja
na 18 tys. m kw.
zwiedziło 25 tysięcy
profesjonalistów.
Specjalna przestrzeń
Smaki Regionów tradycyjnymi regionalnymi
produktami i potrawami przyciągnęła
dodatkowo około
12 tysięcy gości
3/2009
25
TARGOWE RELACJE
dokończenie ze str. 25
Gastronomia na start
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOPTOMYŚL, Nowy Tomyśl • Ser pleśniowy
LAZUR SKALMIERZYCKI; Spółdzielnia
Mleczarska „LAZUR”, Nowe Skalmierzyce
• Ser SOKOLE OKO wędzony, plastry;
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie • Bezwodny
tłuszcz mleczny- masło klarowane;
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie • Jogurt żurawina +granat +omega 3 polski;
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie • Serek wiejski polski; Spółdzielnia Mleczarska
MLEKOVITA, Oddział w Lubawie, Lubawa;
Zgłaszający: Spółdzielnia Mleczarska
MLEKOVITA, Wysokie Mazowieckie
• Masło extra łaciate 200g; Spółdzielnia
Mleczarska „ MLEKPOL”, Grajewo
• Twaróg sernikowy naturalny 1 kg;
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,
Czarnków • Zestaw herbat zielonych
LOYD TEA ekspresowych GREEN SENSE;
MOKATE S.A., Ustroń • Napój kawowy
PRIMO GUSTO CAFE LATTE; MOKATE Sp.
z o.o., Żory • Naturalny jogurt probiotyczny; Średzka Spółdzielnia Mleczarska
„JANA” w Środzie Wielkopolskiej
Środa Wielkopolska • Gzik wrzesiński; Spółdzielnia Mleczarska
Września, Września • Miód pitny
dwójniak DOMINIKAŃSKI kamionka
05,l; Spółdzielnia Pszczelarska APIS
w Lublinie, Lublin • ARONICA – ekologiczne wino z aronii; JANTOŃ S.A. Sp. k.,
Dobroń • Naturalna woda mineralna
OSTROMECKO gazowana w butelce
0,3 l; Wody Mineralne OstromeckoLeszek Bokiej, Ostromecko • PIWO
STAROPOLSKIE MOCNE jasne w butelce
0,5 l • Browar Staropolski Sp. z o.o.,
Zduńska Wola
POLAGRA FOOD 2009 Salon Win
i Alkoholi: konkurs winiarski: Francuskie
wino czerwone wytrawne La Patche
– Cabernet Sauvignon 2004 AOC Medoc;
Domaines Lapalu, Francja • Portugalskie
wino czerwone wytrawne HERDADE
DAS ALBERNOAS SOCIEDADE AGRICOLA
ENCOSTA DO GUADIANA, LDA, Portugalia
Stoiska nagrodzone
w konkursie Acanthus Aureus
POLAGRA-FOOD 2009: Krajowa
Spółka Cukrowa SA, Toruń • Eurosugar
S.A.S., Przeźmierowo • MLEKOVITA
Spółdzielnia Mleczarska, Wysokie
Mazowieckie • MAKRO Cash and Carry
Polska S.A., Warszawa • Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A., Warszawa
26
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
Bardzo dobrze przyjęta zarówno przez wystawców, jak i zwiedzających została tegoroczna
nowość – wydzielenie targów dla branży gastronomicznej GASTRO TRENDY. Rynek gastronomii
w Polsce i w Europie przeżywa rozkwit. Coraz
częściej decydujemy się na bywanie w restauracjach, coraz więcej też pieniędzy przeznaczamy
na kulinarne przyjemności. GASTRO TRENDY – to
miejsce, w którym przedstawiane są kompleksowe rozwiązania dla restauracji, kawiarni, barów
oraz hoteli. Targowa ekspozycja tętniła życiem
za sprawą organizowanych przez wystawców
pokazów i degustacji na stoiskach.
Najlepsi z najlepszych
kucharzy i baristów
rów, m.in. z żurawiny i grzybów, ryb wędzonych i smażonych, miodów itd.), wytwarzanych według przepisów od
lat udoskonalanych przez lokalnych producentów.
Produkty regionalne są mało znane, często trudno
dostępne w sklepach i sieciach handlowych. Smaki
Regionów to zatem szansa dla hurtowników i właścicieli sklepów na nawiązanie owocnej współpracy
z dostawcami regionalnych przysmaków.
Żywność, która leczy
Z roku na rok spożycie ryb w Polsce rośnie. Doceniamy
ich smak, ale również przekonujemy się do korzystnego wpływu na zdrowie człowieka (zwłaszcza na
układ krążenia, przez zahamowanie rozwoju zmian
miażdżycowych) dzięki zawartych w nich wielonienasyconych kwasach tłuszczowych z rodziny omega-3
i omega-6. Ambasada Norwegii i firma Makro Cash
& Carry Polska promowały na targach prozdrowotne
właściwości ryb morskich. Zwiedzający mogli poznać
zastosowania gastronomiczne poszczególnych gatunków – począwszy od łososia norweskiego, dorsza
i kraba królewskiego, poprzez karmazyna, doradę
oraz labraksa, skończywszy na ośmiornicach, małżach św. Jakuba i przegrzebkach – oraz wziąć udział
w prezentacjach i degustacjach. Zespół lekarzy związany ze Stowarzyszeniem Piekarzy RP przedstawił na
targach jeszcze jedną możliwość korzystania z dobroczynnych właściwości kwasów tłuszczowych. Jest nią
kanapka, w której skład wchodzi porcja kwasów tłuszczowych zaspokajająca całodzienne zapotrzebowanie na nie. Pieczywo zawierające dodatek nie zmienia
smaku, a dzięki niemu można uniknąć dostarczania
kwasów tłuszczowych w syntetycznej formie.
W finale Kulinarnego Pucharu
Polski osiem drużyn przygotowało pod czujnym okiem
międzynarodowego jury podawaną na ciepło przekąskę
z szyjek rakowych z dodatkiem
świeżych kurek, szpinaku i skórki z cytryny oraz danie główne,
którego głównym składnikiem
była polędwiczka z dzika, a także konfitura z głogu, świeża dynia i lubczyk. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna reprezentująca
Hotel HP Park Poznań. Na drugim miejscu uplasował się Witold Iwański z Hotelu Hilton Warszawa,
a na trzecim – Marcin Różański pracujący w Hotelu
Twardowski Poznań.
Podczas tegorocznych targów Gastro Trendy rozegrano też finał konkursu Primerba Cup. Zwyciężyli
w nim Adam Kowalewski i Tomasz Kazimierski z restauracji Villa Secesja z Bydgoszczy, zyskując tym
samym możliwość startowania w przyszłorocznym
Kulinarnym Pucharze Polski.
W Olimpiadzie Kawy drużyny młodych baristów z sieci kawowych: Coffeeheaven, i-coffee, Green Coffee,
Mc Cafe oraz Świat Lodów rywalizowały w czterech
dyscyplinach: Latte art (najlepsze smakowo i najciekawsze wizualnie caffé latte i macchiato), Coffee in
good spirits (przyrządzanie drinków kawowych połączonych z alkoholem), Espresso na czas (przygotowanie i zaserwowanie jak największej ilości espresso
w ciągu 6 minut – ocenie podlega ilość, poprawność
techniki przygotowania oraz wygląd) i Cup casting
(rozpoznawanie różnych gatunków kawy na podstawie ich smaku i aromatu). Profesjonalne jury oceniło,
że konkursowe zadania najlepiej wypełnili Michał
Knap-Dam i Paweł Mędrzejewski z Green Coffee.
Targi w Internecie
Przez cały rok, między kolejnymi edycjami, na stronach internetowych MTP trwają wirtualne targi. W katalogu wystawców znajdują się dokładne informacje
o firmach uczestniczących w targach. Dostępne są
również opisy prezentowanych na targach nowości.
Następna edycja Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych POLAGRA-FOOD odbędzie się
w dniach 13-16.09.2010. W tym samym czasie odbędą się Międzynarodowe targi Gastronomii GASTRO TRENDY
oraz Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK.
www.polagra-tech.pl – www.pakfood.pl
Ponad 100 rynkowych nnowości, 25 tysięcy
zwiedzających ekspozycję profesjonalistów,
cztery odbywające się równolegle imprezy
targowe – to tylko niektóre z przyczyn, dla
których warto było odwiedzić wrześniowe
targi przemysłu spożywczego
TARGI TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Królowała nowoczesna
produkcja
M
maszyny do przetwórstwa, proekologiczne rozwiązania dla chłodnictwa i klimatyzacji, nowoczesne
dodatki do żywności – to wszystko
i wiele więcej mogli zobaczyć zwiedzający tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH.
Profesjonalne spotkania
w gronie specjalistów
Tegoroczne targi obejmowały salony: Salon Maszyn
i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego, Salon Urządzeń
Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych, Sa-
lon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego,
a także Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności. Wraz z odbywającymi się w tym samym czasie
Międzynarodowymi Targami Wyrobów Spożywczych
POLAGRA-FOOD, Międzynarodowymi Targami Gastronomii GASTRO TRENDY i Targami Opakowań dla
Przemysłu Spożywczego PAKFOOD zgromadziły 800
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i gastronomicznego z Polski i wielu krajów i terytoriów świata,
m.in. Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii,
Tajwanu, Ukrainy oraz Włoch. Wystawcy zaprezentowali ponad 100 rynkowych nowości. Ekspozycję
o powierzchni 18 tysięcy metrów kwadratowych zwiedziło około 25 tysięcy
profesjonalistów.
Spotkania ważne dla branży
Kompleks targów dla przemysłu spożywczego otworzył minister rolnictwa Marek
Sawicki (pierwszy z lewej)
W Dniu Rzeźnika i Wędliniarza w ramach Salonu Maszyn i Urządzeń dla
Przemysłu Mięsnego zaczął działać
Warsztat Wędliniarski. W czasie trwania targów wyprodukowano w nim
kiełbasę białą wielkopolską, kiełbasę
śląską oraz krupniok. Niezwykle widowiskowym wydarzeniem było bicie rekordu w produkcji najdłuższej
kiełbasy targowej. Pracownicy firmy
Mysław przygotowali 1025 metrów
Produkty nagrodzone
Złotym Medalem MTP
POLAGRA-TECH 2009:
Maszyny i urządzenia: Dmuchawa
gorącego powietrza „LEISTER VULCAN E”;
LEISTER PROCESS TECHNOLOGIES, Szwajcaria
• Dynamiczno- mechaniczny analizator
reologiczny żywności; Centralny Ośrodek
Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej
i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.,
Warszawa • Wilk kątowy TAURUS typ W-160;
METALBUD Sp. z o.o., Podlas • Automatyczna
maszyna pakująca MULTIVAC R 245;
MULTIVAC SEPP HAGGENMŰLLER GmbH & Co.
KG, Niemcy • Systemowe wkłady termiczne
LAMAR Cool; PHU LAMAR M.M. KUŹMA,
Oleśnica • Drukarka atramentowa Mark -OPrint iJet®; Mark – O- Print GmbH, Niemcy
• Drukarka atramentowa EBS 7100; EBS
Ink – Jet Systems Poland Sp. z o.o., Wrocław
• Drukarka atramentowa EBS 2500; EBS Ink
– Jet Systems Poland Sp. z o.o., Wrocław
Dodatki do żywności: Mieszanka funkcjonalno przyprawowa DAN PREMIUM; DAN
-POL Krzysztof Majka, Poznań
Stoiska nagrodzone
w konkursie Acanthus Aureus
POLAGRA-TECH 2009: KREVOX Europejskie
Centrum Ekologiczne Sp.z o.o., Warszawa
• Brökelmann Budowa Maszyn i Urządzeń,
Milicz • Dan-Pol Krzysztof Majka, Poznań
• Multivac Sp. z o.o., Natalin • PAKFOOD:
NITROERG S.A., Bieruń • RADPAK Sp. z o.o.
Fabryka Maszyn Pakujących, Włocławek
dokończenie na str. 28
3/2009
27
TARGOWE RELACJE
TARGI rolnicze
FARMA – targi
hodowców
dokończenie ze str. 27
metki łososiowej na bazie mięsa wołowo-wieprzowego. Każdy zwiedzający
mógł spróbować tego wyrobu. Okazją do
skosztowania mięsnych przysmaków było
również kulinarne show Mięso w Krainie
Przypraw, w ramach którego kucharze reprezentujący firmy: Unilever, Promar, Amco,
Sokołów oraz Wyższą Szkołę Hotelarstwa
i Gastronomii z Poznania poprowadzili swój kulinarny pokaz. Salon Maszyn
i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego był także doskonałą sposobnością do omówienia
najważniejszych dla branży tematów,
zwłaszcza w obecnym trudnym gospodarczo okresie, podczas paneli dyskusyjnych
oraz w ramach jubileuszowego XV Forum
Rzeźników i Wędliniarzy.
Maszyny w ruchu
Na swoich stoiskach wystawcy targów
POLAGRA-TECH zaprezentowali nowoczesny park maszynowy dla przemysłu mięsnego, chłodniczego i klimatyzacyjnego,
a także owocowo-warzywnego, mleczarskiego, młynarskiego, makaronowego i paszowego, ziemniaczanego, koncentratów
spożywczych oraz napojów. Nie zabrakło
oferty z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń laboratoryjnych, zespołów i części zamiennych, stali kwasoodpornej, maszyn do gospodarki wodnej,
urządzeń do mycia i płukania, pomp oraz
środków transportu, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy poszukujący
nowoczesnych rozwiązań dla swojego
zakładu mógł na żywo obejrzeć działanie
maszyn, jak również poznać ich możliwości
technologiczne.
W trosce o środowisko…
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska w Chłodnictwie Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła „Pro-Climate 2009”, zor-
ganizowany przez MTP wraz z partnerami: Europejskim Partnerstwem dla Energii
i Środowiska Naturalnego (EPEE – European
Partnership for Energy and Environment)
oraz Krajowym Forum Chłodnictwa, zgromadził ponad dwustu słuchaczy. W dyskusjach uczestniczyli polscy i europejscy
eksperci związani z branżą chłodniczą, środowiskiem rządowym, biznesowym i ekologicznym. W programie kongresu znalazły
się zagadnienia związane z ochroną środowiska w Polsce i innych krajach UE, finansowaniem rozwoju techniki chłodniczej, wykorzystaniem urządzeń chłodniczych jako
odnawialnych źródeł energii, polską i europejską legislacją.
Uzupełnieniem ekspozycji Salonu Urządzeń
Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych była wystawa urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
w których zastosowano nowoczesne i energooszczędne rozwiązania, przygotowana
wspólnie przez Krajowe Forum Chłodnictwa i MTP.
…i zdrową żywność
Sala, w której odbyła się konferencja „Dodatki a żywność funkcjonalna” zorganizowana przez MTP, Polską Izbę Dodatków
do Żywności i Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, była wypełniona po
brzegi. Tak liczną publiczność przyciągnęły
tematy prezentowane przez światowych
specjalistów z zakresu dodatków do żywności. Rozmawiano m.in. o ostatnich osiągnięciach w technologii żywności, wpływie dodatków do żywności na zdrowie
oraz kierunkach prac ustawodawczych
Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych i aromatów. Z ofertą dodatków
do żywności można było zapoznać się na
stoiskach Międzynarodowego Salonu Dodatków do Żywności.
Następna edycja Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH odbędzie
się w dniach 12-16.09.2010, targów PAKFOOD – w roku 2011. W dniach 13-16.09.2010 odbędzie się
Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK.
28
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOW Y
T
Po raz pierwszy w Polsce w pawilonach
targowych zostały
zaaranżowane trzy
budynki inwentarskie,
zawierające nie tylko
rzeczywiste elementy
konstrukcji, ale także
wyposażenie do hodowli poszczególnych
zwierząt. Na FARMIE
można było zobaczyć
wzorcową oborę,
chlewnię i kurnik
egoroczne Międzynarodowe Targi Hodowli
Zwierząt FARMA swoją nowatorską formułą
otworzyły nowy etap w historii ekspozycji
związanych z hodowlą. Przyciągnęły do Poznania ponad 10 tysięcy hodowców, rolników
i osób bezpośrednio związanych z branżą. Patronat honorowy nad targami objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronatu branżowego udzieliły najważniejsze
stowarzyszenia i związki branżowe: PFHBiPM, PZHiPBM,
PZHiPTCh Polsus, KRD-IG oraz Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu. Głównym patronem merytorycznym był
Agra-Matic, partnerem przestrzeni specjalnych BGŻ, a patronem medialnym wydawnictwo APRA.
Wydarzenie, jakiego nie było
Ci, którzy przyjechali na targi FARMA, mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć unikatowy w skali Europy projekt. Po
raz pierwszy w Polsce w halach targowych zostały zbudowane trzy takie przestrzenie specjalne – wzorcowy kurnik,
chlewnia i obora – wraz z pełni wyposażone, z nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem. Swoją ofertę pokazali tam wystawcy zagraniczni – z Czech,
Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
Ekspozycja obejmowała poszczególne segmenty nowoczesnego chowu zwierząt: agrobudownictwo, żywienie,
www.farma.mtp.pl
Kalendarz targowy
2010
19.01 – 22.01 BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa • CBS Budownictwo Sportowe,
Rekreacyjne, Wellnes i Spa • BUMASZ Międzynarodowe Targi Maszyn, Pojazdów i
Sprzętu Budowlanego • Glass Targi Branży Szklarskiej
dla prawdziwych
29.01 – 31.01 Targi Wędkarstwa • AQUAZOO Targi Akwarystyczne
01.02 – 04.02 EPLA Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
11.02 – 14.02 POLAGRA-PREMIERY Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa
PRO-HORTI Salon Kontraktacji Ogrodniczych
16.02 – 19.02 MEBLE POLSKA Targi Mebli
19.02 – 21.02 Targi Edukacyjne • Salon Wyposażenia Szkół • Książka dla Dzieci i Młodzieży
– IX Poznańskie Spotkania Targowe
26.02 – 28.02 GARDENIA Targi Ogrodnicze
02.03 – 04.03 NEXT SEASON Kontraktacje – Salon Odzieży, Obuwia i Dodatków • BODY STYLE Salon
Bielizny i Mody Plażowej • FAST FASHION Salon Mody • TEX-STYLE Targi Tkanin i
Dodatków dla Przemysłu Odzieżowego • INTERMASZ Międzynarodowy Salon Maszyn
Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych
10.03 – 12.03 Euro-Reklama Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych
Digital Printing Show • Visual Expo
10.03 – 12.03 POZNAŃ MEDIA EXPO
10.03 – 12.03 SALMED Międzynarodowy Salon Medyczny
19.03 – 21.03 MOTOR SHOW
20.03 – 21.03 LOOK Forum Fryzjerstwa • BEAUTY VISION Forum Kosmetyki i Solariów
26.03 – 27.03 Poznański Salon Optyczny 1)
13.04 – 16.04 FURNICA Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli
DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
26.04 – 29.04 INSTALACJE Międzynarodowe Targi Instalacyjne • WODOCIĄGI Międzynarodowe Targi
Branży Wodno-Kanalizacyjnej • KOMINKI Międzynarodowe Targi Kominkowe • SAWO
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa • SECUREX Międzynarodowa
Wystawa Zabezpieczeń
07.05 – 09.05 FIT-EXPO Fitness & Sport Park
11.05 – 13.05 BTS Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
17.05 – 18.05 OPAKPRINT Lubelskie Targi Opakowań i Poligrafii
18.05 – 20.05 EXPOPOWER Międzynarodowe Targi Energetyki • AUTOMA Międzynarodowe Targi Robotyki,
Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej • GREENPOWER Międzynarodowe Targi Energii
Odnawialnej
26.05 – 28.05 HOME DECOR Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz • LUMINEXPO Salon Oświetlenia i
Techniki Oświetleniowej
27.05 – 30.05 ARENA DESIGN • MOODFORM Targi Designu
genetykę, weterynarię, bioenergię oraz maszyny zielonkowe.
Nie zabrakło prezentacji nowości i europejskich trendów w hodowli. Sterowane komputerowo systemy żywienia dla trzody
chlewnej, zaawansowane automatyczne gniazda grupowe dla
drobiu, innowacyjne systemy wstępnego schładzania mleka
– to tylko nieliczne z urządzeń, które można było zobaczyć na
targach.
Odbyły się prezentacje systemów montażu i konstrukcji, specjalistycznych urządzeń i maszyn pomagających w utrzymaniu zmodernizowanych budynków inwentarskich, a także dynamiczne
pokazy paszowozów.
29.05 – 30.05 AGRO-PARK Targi Rolnicze w Lublinie
08.06 – 11.06 INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY POLSKA (ITM POLSKA), w tym:
HAPE Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów • MACH-TOOL Salon Obrabiarek i Narzędzi
• METALFORUM Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego • SURFEX
Salon Technologii Obróbki Powierzchni • Konwencja i Wystawa „Transport szynowy
XXI wieku dla Polski” • TRANSPORTA • WELDING • Nauka dla gospodarki
sierpień
09.09 – 11.09 EKO-LAS Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska
12.09 – 16.09 POLAGRA-TECH Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych, w tym: Salon Przemysłu
Piekarskiego i Cukierniczego (12.09‑16.09) • Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności (13.09‑15.09) • Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego (13.09‑16.09) • Salon
Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego (13.09‑16.09)
Fachowe porady
Specjalnym punktem programu targów FARMA była loża ekspertów. W ciągu dwóch dni targowych zwiedzający mogli skorzystać
z fachowej pomocy oraz konsultacji ekspertów z zakresu żywienia i hodowli zwierząt. Do dyspozycji gości były także punkty
konsultacyjno-doradcze najważniejszych instytucji wspierających rolnictwo – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu.
Program dopełniały seminaria i konferencje prowadzone przez
doradców z najważniejszych instytucji wspierających rolnictwo.
Jednym z szerzej poruszanych tematów była bioenergia w rolnictwie. Głos zabrali eksperci m.in. z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony
Konsumentów z Niemiec, Niemieckiego Centrum Biomasy, European Institute of Environmental Energy, Instytutu Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich, Krajowej Izby Biopaliw, Polskiej
Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
13.09 – 16.09 POLAGRA-FOOD Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych • GASTRO TRENDY
Międzynarodowe Targi Gastronomii • TAROPAK Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania
i Logistyki
23.09 – 25.09 CEDE Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych 2)
01.10 – 03.10 DREMASILESIA – MEBELTECHEXPO Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna
w Katowicach 3)
08.10 – 10.10 POZNAŃ GAME ARENA Targi Multimediów i Rozrywki
20.10 – 23.10 TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych
INVEST-HOTEL Targi Wyposażenia Hoteli
23.10 – 24.10 HOBBY Salon Modelarstwa
10.11 – 13.11 KAMIEŃ-STONE Targi Branży Kamieniarskiej
12.11 – 14.11 BOAT SHOW Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych 4)
16.11 – 18.11 BTS Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
23.11 – 26.11 POLEKO Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska • KOMTECHNIKA Międzynarodowe
Targi Techniki Komunalnej • GMP Targi Produktów i Usług dla Administracji Samorządowej
• INVESTFIELD Salon Nieruchomości i Inwestycji
26.11 – 27.11 OPTYKA Targi Optyczne 5)
03.12 – 05.12 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych
grudzień
Targi Sprzętu Jeździeckiego
Organizator: Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
Organizator: Exactus sp.j.
Współorganizator: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
4)
Współorganizator: Interservis sp. z o.o. w Łodzi
5)
Współorganizator: Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna – KRIO
1)
2)
Następna edycja Międzynarodowych targów Hodowli Zwierząt
FARMA odbędzie się 10-13.02.2011 r.
ROLTECHNIKA Wystawa Rolnicza w Wilkowicach
31.08 – 02.09 NEXT SEASON Kontraktacje –Salon Odzieży, Obuwia i Dodatków • BODY STYLE Salon
Bielizny i Mody Plażowej • FAST FASHION Salon Mody
3)

Podobne dokumenty