Ochrona rzepaku - rolnictwoodpowiedzialne.pl

Komentarze

Transkrypt

Ochrona rzepaku - rolnictwoodpowiedzialne.pl
Ochrona
rzepaku
Ochrona rzepaku
W
ciągu kilku ostatnich lat rzepak stał się uprawą bardzo popularną. Wynika to głównie z zainteresowania produkcją biopaliw, jak również ze
zwiększonej konsumpcji oleju. Nasiona rzepaku
są więc – i nadal będą – poszukiwane na polskim
i europejskim rynku.
Jak pokazują analizy z wielolecia, w dłuższej
perspektywie powierzchnia zasiewów rzepaku
w Polsce wykazuje tendencję wzrostową. Co
ważne, w porównaniu z innymi uprawami produkcja
rzepaku jest opłacalna. W tym ujęciu rzepak jest
więc zdecydowanie uprawą z przyszłością.
Wychodząc na przeciw rosnącym oczekiwaniom
rynku, jesienią 2008 firma Syngenta® wzbogaciła
swoje portfolio o produkt, jakiego jeszcze nie było
w uprawie rzepaku – TOPREX® 375 SC. TOPREX®
375 SC to pierwszy regulator wzrostu i rozwoju oraz jednocześnie fungicyd do ochrony rzepaku.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą preparatów do ochrony rzepaku.
W niniejszej broszurze przedstawiamy podstawowe zagrożenia w uprawie rzepaku. Zaproponujemy
także rozwiązania Syngenta®, które zapewnią
pełną ochronę plantacji rzepaku, a jednocześnie
pozwolą na uzyskiwanie maksymalnych plonów.
Zaprawa nasienna
CRUISER® OSR 322 FS
– to więcej niż zaprawa nasienna.
W Polsce dominuje uprawa rzepaku ozimego. W okresie
jesiennego rozwoju tej rośliny zagrożenie stanowią: pchełki ziemne, chowacz galasówek, pchełka
rzepakowa, gnatarz rzepakowiec, mszyca
kapuściana i śmietka kapuściana. W późniejszym okresie problemem zaczynają być
miniarka kapuścianka, rolnice oraz tantniś
krzyżowiaczek. Występowanie na plantacji
wymienionych powyżej szkodników powoduje uszkadzanie rośliny uprawnej. Rezultatem żerowania szkodników jest osłabienie
roślin i ich nieprawidłowe wykształcenie, a
co za tym idzie słabsze przygotowanie do
niekorzystnych warunków klimatycznych
podczas zimy i na wiosnę roku następnego.
Najskuteczniejszym i jednocześnie najtańszym sposobem zwalczania pchełek,
chowacza galasówka, a także śmietki kapuścianej jest zaprawianie nasion. Trzeba dodać, że jest to podstawowa metoda
agrotechniczna, która ogranicza występowanie szkodników. Zabieg ten jest najskuteczniejszym i najłatwiejszym do wykonania a jednocześnie najtańszym sposobem
zwalczania szkodników i chorób występujących zaraz po siewie rzepaku. Zaprawa
Cruiser® OSR 322 FS zawiera systemiczny insektycyd o nazwie tiametoksam, który
znajduje się roślinie do 12 tygodni od daty
siewu, oraz zawiera także dwa fungicydy
zapewniające ochronę przed chorobami
grzybowymi. Zabieg opryskiwania wykonywany alternatywnie do zabiegu zaprawiania charakteryzuje się znacznie wyższymi kosztami, przy tym może nie
objąć wszystkich czynników zagrażających
roślinom rzepaku we wczesnej fazie ich rozwoju.
Zakup nasion zaprawionych zaprawą
Cruiser® OSR 322 FS to jednak nie tylko
zabezpieczenie roślin przed szkodnikami
i chorobami grzybowymi. Zastosowanie tej
zaprawy wywołuje tak zwany efekt fitotoniczny w roślinach rzepaku. Oznacza to, że
nawet w warunkach bez presji szkodników,
rośliny mają zwiększony wigor jesiennego
rozwoju..
W roku 2005 firma Syngenta ® założyła w 10 lokalizacjach doświadczenia mające
na celu udowodnienie, że Cruiser® OSR
322 FS to więcej niż zaprawa nasienna.
Wspomniany efekt wigoru, nazwany fitotonicznością, przejawia się większą średnicą
szyjki korzeniowej, większą liczbą liści na
roślinie oraz długością korzenia w porównaniu do innych zapraw stosowanych w
przygotowaniu nasion do siewu. Znakomita
skuteczność zaprawy oraz bezpieczeństwo
dla rośliny uprawnej nie ogranicza wschodów roślin, parametru bardzo ważnego w
uprawie rzepaku szczególnie w okresie suszy. Jesienią 2005 mieliśmy bardzo mało
opadów, co utrudniało początkowy okres
wzrostu rzepaku. W tak stresujących warunkach Cruiser®
OSR okazał się najlepszym rozwiązaniem spośród dostępnych na rynku.
system korzeniowy, co daje większe szanse na przezimowanie. Efektem przezimowania jest obsada roślin na metrze
kwadratowym na wiosnę.
Wschody roślin
Przezimowanie
Jesień 2005, Liczba roślin na m2
Wiosna 2006, Liczba roślin na m2
Zaprawy
Zaprawy
Cruiser® OSR 322 FS
Średnia z 8 doświadczeń 2005/2006
Liczba roślin [szt.]
Wigor roślin
Jesień 2005, Grubość korzenia
Zaprawy
Cruiser® OSR 322 FS
Średnia z 8 doświadczeń 2005/2006
Grubość korzenia [cm]
Lepsze parametry stopnia rozwoju roślin to wyraźny
efekt wspomagania ich początkowego rozwoju. Następuje
lepsze korzystanie z dostępnych składników pokarmowych,
lepsze wykorzystanie zasobów wody (rzepak jesienią dla
prawidłowego rozwoju potrzebuje około 60mm opadu).
W efekcie rośliny mają szerszą szyjkę korzeniową i dłuższy
Cruiser® OSR 322 FS
Średnia z 8 doświadczeń 2005/2006
Liczba roślin [szt.]
Lepsze przezimowanie daje przewagę roślinom na początku okresu wegetacji. Jest to szczególnie ważne, kiedy
występują wiosenne susze, które coraz częściej występują
w naszym kraju. Najważniejszym efektem, jaki uzyskujemy
dzięki zastosowaniu Cruiser® OSR 322 FS jest wzrost plonu. Wzrost plonu dzięki zastosowaniu zaprawy nasiennej to
ewenement wśród tego rodzaju produktów. Rzeczą godną
uwagi jest to, że zwyżka plonu nastąpiła w sytuacji braku
presji szkodników. Zatem inwestycja w najlepszą zaprawę
do rzepaku zwróci nam się nawet, kiedy nie będziemy mieli zagrożenia szkodnikami. Zyski będą jeszcze większe, gdy
szkodniki zaatakują jesienią.
PLON
Plon dt/ha
Zaprawy
Cruiser® OSR 322 FS
Średnia z 8 doświadczeń 2005/2006
Plon [dt/ha]
Opisany powyżej efekt fitotonicznego działania zaprawy Cruiser® OSR 322 FS został udowodniony w wielu krajach na świecie, gdzie zaprawa ta jest wykorzystywana od
kilku lat. Efekt ten został także udowodniony w Polsce.
Znakomite
zabezpieczenie przed
szodnikami
Zwiększony
wigor roślin
Wyższy
plon
małe początki
Ochrona
przed chwastami
S
kuteczne odchwaszczanie rzepaku jest głównym czynnikiem gwarantującym powodzenie jego uprawy. Z ekonomicznego i praktycznego punktu widzenia zachwaszczenie
trzeba eliminować jesienią. W pierwszych dniach wzrostu
rzepaku, a także chwastów, straty spowodowane nadmierną konkurencją są największe. Zatem opóźnianie zabiegu
herbicydowego jesienią wpływa bardzo znacząco na obniżenie plonu rzepaku. Wiosenne odchwaszczanie rzepaku
może mieć jedynie charakter interwencyjny, gdy z różnych
przyczyn chwasty nie zostały zniszczone opryskami jesiennymi. Skuteczne zwalczanie chwastów jesienią pozwala
roślinom rzepaku ozimego lepiej się ukorzenić, wytworzyć
silną rozetę i odpowiednio nisko osadzić szyjkę korzeniową.
Tak rozwinięty rzepak jest lepiej przystosowany do tolerowania niskich temperatur. Skuteczne wyeliminowanie kilku
najbardziej uciążliwych chwastów w zasiewach rzepaku na
początku wegetacji wystarczy, aby młode rośliny prawidłowo się rozwijały w okresie jesiennym i dobrze przezimowały. Z chwilą ruszenia wegetacji na wiosnę chwasty nie będą
już stanowiły żadnego problemu.
Warto pamiętać, że herbicydy najskuteczniej zwalczają
chwasty we wczesnych fazach rozwojowych. Z tego względu stosowanie tych preparatów na samym początku wegetacji daje najlepsze efekty.
Zwalczanie chwastów
Szybko – Kompleksowo – Doglebowo
zwalcza chwasty w rzepaku
Skuteczność preparatu
DWULIŚCIENNE
Chaber bławatek
Fiołek polny
Gwiazdnica pospolita
Jasnota purpurowa
Jasnota różowa
Komosa biała
Mak polny
Maruna bezwonna
Niezapominajka polna
Psianka czarna
Przetacznik perski
Przytulia czepna
Rdest powojowy
Rumian polny
Rumianek pospolity
Rzodkiew świrzepa
Skrytek polny
Stulisz lekarski
Tasznik pospolity
Tobołki polne
TRAWY
Miotła zbożowa
Samosiewy jęczmienia
Samosiewy pszenicy
Wiechlina roczna
Wyczyniec polny
Skuteczność bardzo wysokaSkuteczność wysoka
Kompletne spektrum zwalczanych chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych
Możliwość dopasowania dawki w zależności od rodzaju
gleby
Gleby lekkie – 3 l/ha
Gleby średnie – 3,5 l/ha
Gleby ciężkie – 4,0 l/ha
Pewność działania w warunkach suszy
Colzor Trio działa bardzo szybko na młode rośliny
podczas ich kiełkowania. Należy go zastosować po siewie
rzepaku, a przed wschodami chwastów. Takie zastosowania
eliminuje konkurencję chwastów w stosunku do rośliny
uprawnej (o wodę, światło i składniki pokarmowe).
Rezultatem jest brak strat w plonie.
Preparat trójskładnikowy o trzech mechanizmach działania, co zapewnia bardzo szybkie zwalczanie chwastów
Dimetachlor – 187,5 g/l
Pobierany przez kiełkujące rośliny i siewki – chwasty są
niszczone krótko przed i po ich wschodach.
Napropamid – 187,5 g/l
Pobierany przez kiełkujące nasiona traw i chwastów dwuliściennych – hamuje wzrost korzeni przez zatrzymanie podziałów komórkowych.
Chlomazon – 30,0 g/l
Pobierany przez korzenie młodych roślin – wstrzymuje
syntezę chlorofilu i powstawanie karotenoidów.
Żaden ze składników preparatu nie działa niekorzystnie na
rośliny następcze.
CHWASTY DWULIŚCIENNE
Nietraktowane
Opryskiwane preparatem
Colzor Trio®
CHWASTY DWULIŚCIENNE
Nietraktowane
Opryskiwane preparatem
Colzor Trio®
Rumian
Rzodkiew
Tasznik
Stulisz
Mak
Przetacznik
CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE
Bodziszek
Wiechlina roczna
Jasnota
Życica
Rumianek
Wyczyniec
Fusilade® Forte
Celuje w chwasty jednoliścienne
O tym, jak ważne jest odchwaszczenie plantacji w początkowym okresie rozwoju rzepaku, niektórzy z Państwa przekonali się osobiście. Zachwaszczony nawet w niewielkim
stopniu rzepak, w wyniku konkurencji roślin o dostęp do
światła, rozwija masę liściową, natomiast jego korzenie rosną zdecydowanie wolniej. Praktycznym efektem tego zjawiska jest zahamowanie rozwoju systemu korzeniowego oraz
wydłużenie się szyjki korzeniowej.
Samosiewy zbóż stanowią silną konkurencję dla młodych
siewek rzepaku. Powodują nadmierne wyniesienie pąka
wierzchołkowego i osłabienie roślin, następstwem czego
jest wymarzanie rzepaku.
Niewłaściwa ochrona rzepaku przed chwastami może prowadzić do ogromnej utraty plonu, sięgającej w skrajnych
przypadkach do 75%.
Plon rzepaku w q/ha w zależności od poziomu
zachwaszczenia jęczmieniem jarym w okresie jesieni
wówczas mniej suchej masy, a jego pokrój jest daleki od
optymalnego do przetrwania niekorzystnych warunków zimowania.
W konsekwencji samosiewy zbóż jarych powodują
znaczne wypady roślin rzepaku w czasie zimy. Mimo, iż
na ogół same nie są w stanie zimy przeżyć i w wiosennym
okresie nie konkurują już z pozostałymi roślinami rzepaku, to ich negatywny wpływ na plon pozostaje widoczny
do końca wegetacji.
Najbardziej jednoznacznym wskaźnikiem negatywnego
wpływu zachwaszczenia samosiewami zbóż na kondycję
rzepaku jest analiza zawartości suchej masy w rzepaku
przed zimą. Parametr ten powinien przekroczyć 1,5 g/ roślinę rzepaku, dla uzyskania znacznego prawdopodobieństwa
przetrwania zimy w polskich warunkach.
Su­cha ma­sa 1 ro­śli­ny rze­pa­ku przed zi­mą w za­leż­­ności
od po­zio­mu za­chwasz­cze­nia jęcz­mie­niem ja­rym
Po­ziom gra­nicz­ny dla sku­tecz­ne­go prze­zi­mo­wa­nia
sztuk chwastów na m2
Wbrew wciąż jeszcze pokutującej opinii, iż samosiewy
zbóż jarych nie muszą być zwalczane jesienią, ponieważ wymarzają w okresie zimy – to właśnie zboża jare najsilniej
negatywnie wpływają na plonowanie rzepaku!
Intensywny wzrost samosiewów zbóż w okresie jesieni
wpływa dewastująco na rośliny rzepaku. Rzepak gromadzi
sztuk chwastów na m2
Z uzyskanych danych wynika, że dopuszczenie do zachwaszczenia samosiewami jęczmienia jarego lub pszenicy ozimej już w ilości zaledwie 100 szt./m2 może uniemożliwić rzepakowi przezimowanie.
Dlaczego jesienią warto zastosować
FUSILADE® FORTE?
Chwastnica
jednostronna
Echinochloa crus-galli
Miotła zbożowa
Apera spica-venti
Owies głuchy
Avena fatua
Palusznik krwawy
Digitaria sanguinalis
Włośnica zielona
Setaria viridis
Włośnica sina
Setaria glauca
Wyczyniec polny
Alopecurus
myosuroides
Życica trwała
Lolium perenne
Życica
wielokwiatowa
Lolium multiflorum
Na polach, na których zastosowano powschodowy zabieg preparatem FUSILADE® FORTE, w dawce 0,5 l/ha,
w fazie rozwoju rzepaku 3-4 liści, stwierdzono bardzo
wysoki poziom skuteczności zwalczania samosiewów
zbóż sięgający 95% w okresie jesiennym i 100% po przezimowaniu.
FUSILADE® FORTE w niskiej, ekonomicznej dawce
0,5 l/ha, umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności zwalczania samosiewów zarówno jęczmienia jarego, jak i pszenicy ozimej, co w sposób wysoce istotny wpływa na poziom
plonowania rzepaku ozimego.
Dodatkowe efekty zastosowania tej technologii jesienią, to:
• przyrost średnio dwóch liści w rozecie rzepaku,
• niższe wyniesienie pąka wierzchołkowego,
• zwiększenie zimotrwałości rzepaku.
Serdecznie zachęcamy do stosowania preparatu
®
FUSILADE FORTE do ochrony rzepaku.
Samosiewy pszenicy
Samosiewy jęczmienia
Perz właściwy
Agropyron repens
Wiechlina zwyczajna
Poa trivalis
Regulacja wzrostu i rozwoju rośliny
oraz ochrona przed chorobami
W
ostatnim okresie kompleksowa regulacja
wzrostu i rozwoju rośliny stała się tematem coraz
częściej podnoszonym przez plantatorów. Wzmocnienie kondycji rośliny rzepaku, przygotowanie
jej do przezimowania, równomierne pąkowanie
i kwitnienie rzepaku czy też w końcu brak wylegania mogą w znaczny sposób wpłynąć na jakość
i ilość uzyskiwanego plonu. Profesjonalna regulacja wzrostu i rozwoju rzepaku już wkrótce stanie
się jednym z podstawowych zabiegów w ochronie rzepaku, tak jak ma to miejsce w tej chwili
w przypadku ochrony przed chorobami grzybowymi. Ochrona fungicydowa rzepaku jest już obecnie
standardem w uprawie rzepaku. Ryzyko utraty od
kilkunastu do kilkudziesięciu procent plonu spowodowanej chorobami grzybowymi jest dla wielu
skutecznym argumentem zachęcającym do odpowiedniego zabezpieczenia plantacji aż do zbiorów.
Tylko skuteczne zabezpieczenie plantacji przed
chorobami grzybowymi jak również efektywna regulacja wzrostu i rozwoju rzepaku zagwarantuje
pewność ochrony plonu rzepaku.
pierwszy regulator wzrostu i rozwoju rzepaku oraz fungicyd w jednym
Mechanizm działania
Regulacja
wzrostu
rośliny
Nareszcie jest!
Regulacja rozwoju
pędów
NOWOŚĆ na polskim rynku rzepaku!
Toprex® 375 SC to preparat, który w uprawie rzepaku jest jednocześnie:
– regulatorem wzrostu i rozwoju rośliny
– fungicydem ograniczającym najważniejsze choroby.
Toprex® 375 SC doskonale chroni i zabezpiecza rzepak zarówno w okresie
jesiennym jak i wiosennym.
Toprex® 375 SC jesienią to:
Wpływ działania Toprex® na rozwój jesienny rzepaku
Kontrola
0,3 l/ha
Aktywność
fungicydu
Zabezpieczenie
przed chorobami
Mocniejsze tkanki
Nisko osadzony pąk wierzchołkowy
Grubsza szyjka korzeniowa
Mocny system korzeniowy
Regulacja
wzrostu
rośliny
Bezpieczeństwo
uprawy
Poprawa zimotrwałości
Wzmocnienie rośliny (ograniczenie strat roślin)
Stworzenie podstaw
dobrego plonowania
Wzmocnienie kondycji łanu
Zbudowanie właściwego pokroju rośliny
Satysfakcja z posiadania
zdrowego łanu
Wydłużenie i
systemu
Termin stosowania
BBCH
14-16
Skuteczne zabezpieczenie przed chorobami
• sucha zgnilizna kapustnych,
• czerń krzyżowych
0,3 l/ha
Toprex® 375 SC
Zmniejszenie
wysokości
i zapobieganie
wyleganiu roślin
Toprex® zapewnia wysokie przyrosty plonów
– niezależnie od rodzaju uprawianej odmiany
rzepaku
Dzięki
– efektywnej regulacji wzrostu
i rozwoju rośliny oraz
– skutecznemu zabezpieczeniu
przed chorobami
w badaniach Syngenta®
2007 – 2008 uzyskano wzrost plonu
rzepaku nawet o 7,6 – 8,1 dt/ha
50 dt/ha
tylko jesień
tylko wiosna
Kontrola: o. mieszańcowe
0
kontrola: o. populacyjne
10
Kontrola: o. mieszańcowe
20
kontrola: o. populacyjne
30
Kontrola: o. mieszańcowe
40
przyrost
plonu
jesień+wiosna
Wyniki z badań prowadzonych na 20 odmianach
w 5 lokalizacjach w Polsce, 2007-2008;
Plon odmian populacyjnych i mieszańcowych
po zastosowaniu Toprex®
kontrola: o. populacyjne
Regulacja
wzrostu
rośliny
Dwukrotne zastosowanie
Toprex® 375 SC
jesienią i wiosną
przynosi wymierne korzyści
Toprex® 375 SC wiosną to:
Wpływ działania Toprex® na rozwój wiosenny rzepaku
Kontrola
Niższy łan
Równomierne zakwitanie łanu
Równomierne dojrzewanie
łuszczyn rzepaku
wzmocnienie
korzeniowego
Toprex®
BBCH
30-51
0,5 l/ha
Mniej nakładów czasu i energii na zabiegi i zbiór
dzięki skutecznej regulacji wzrostu
i rozwoju rośliny
Zapewnienie roślinie optymalnych warunków
do tworzenia plonu poprzez
• lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
• zwiększona odporność na suszę
• maksymalne wykorzystanie docierającego światła
Skuteczne zabezpieczenie przed chorobami
• sucha zgnilizna kapustnych
• czerń krzyżowych
• szara pleśń
Łatwiejsze zabiegi
i zbiór – komfort pracy
Wyższy plon
nasion
Satysfakcja z posiadania
zdrowego łanu
Szara pleśń (Botrytis cinerea)
Objawy
– na liściach i pędach biało-szare lub
szare plamy z nalotem grzyba; Pąki,
kwiaty, łuszczyny i pędy więdną żółkną i zamierają, na powierzchni porażonej tworzy się szarobrunatny nalot
zarodników;
Rozwój
– zimuje w postaci sklerocjów i grzybni w resztkach pożniwnych, jako saprofit;
– wilgotna i chłodna pogoda (10-15°C) sprzyja infekcji, szczególnie w osłoniętych miejscach pola i po przymrozkach;
Zwalczanie
– zaprawianie nasion – zaprawą
CRUISER® OSR 322 FS, oraz staranne
przyorywanie resztek pożniwnych;
– zabieg opryskiwania I-wszym terminie, po 1 tyg. od ruszenia wegetacji
stosując preparat zawierający substancję opartą na tebukonazolu oraz
w II-gim terminie;
– w fazie początek kwitnienia rzepaku – zabieg fungicydem AMISTAR® w dawce 0,8-1l/ha
Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae)
Objawy
– na liściach, pędach i łuszczynach
jasnobrunatne do brunatno-czarnych
plamy od 0,5 do 2 cm, koliste z żółtawym obrzeżem;
– przy silnym porażeniu łuszczyny zasychają przedwcześnie;
Rozwój
– źródłem są porażone nasiona i
resztki pożniwne;
– wilgotna i ciepła pogoda (21-27C) w około połowy czerwca, przez conajmniej 3 dni oraz wysoka wilgotność powietrza
(95-100%) ponad 18 godzin dziennie,
sprzyja kiełkowaniu zarodników konidialnych, przez kutikulę, rzadziej przez
aparaty szparkowe;
Zwalczanie
– zaprawianie nasion – zaprawą
CRUISER® OSR 322 FS, oraz staranne
przyorywanie resztek pożniwnych;
- zabieg opryskiwania w terminie - początek kwitnienia rzepaku - fungicydem AMISTAR® w dawce 0,8- 1l/ha
Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum)
Objawy
– po zakwitnięciu na pędach głównych i bocznych blado-żółte, szare
blade przebarwienia, pędy i łuszczyny powyżej miejsca porażenia żółkną
i przedwcześnie dojrzewają; Pęd wewnątrz pusty, przerośnięty grzybnią
ze sklerojcami; Na porażonych łuszczynach i bocznych pędach białe,
bladożółte plamy;
Rozwój
– przetrwalniki grzyba zimują w resztkach pożniwnych i glebie w postaci sklerocjów (żywotność 7-10 lat);
– mogą kiełkować z górnych warstw gleby (od 0 do 5cm);
– w I dek. maja na powierzchni gleby
placowo wyrastają owocniki - apotecja (6-15 mn) tworząc zarodniki workowe - askospory, które infekują łan;
Infekcja w momencie opadania płatków kwiatowych w kątach pędów
bocznych, w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury;
Zwalczanie
– zaprawianie nasion – zaprawą CRUISER® OSR 322 FS
– staranne przyorywanie resztek pożniwnych;
– zabieg opryskiwania w fazie początek kwitnienia rzepaku
fungicydem AMISTAR® w dawce 0,8-1l/ha
Corocznie w Polsce tysiące hektarów rzepaku
jest chronione fungicydem Amistar® 250 SC.
Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta – Amistar® 250 SC to:
Bezpieczeństwo
Twojej uprawy
Pewność
działania
Zysk
dla Ciebie
Bardzo długi okres działania
– nawet do 8 tygodni całkowitej
ochrony plantacji
Najlepsze zabezpieczenie
przed chorobami grzybowymi
Udowodniony
efekt plonotwórczy
Przyjmuje się, że średnia długość działania preparatu przez 1 tydzień wymaga
zastosowania 30 g strobiluriny. Wysoka
dawka strobiluryny na ha (200-250g) zapewnia całkowitą ochronę plantacji przez
6-8 tygodni od momentu wykonania zabiegu.
Amistar® skutecznie zwalcza czerń
krzyżowych, szarą pleśń oraz zgniliznę
twardzikową zapewniając kompleksową
ochronę plantacji rzepaku.
Dzięki wzmożonemu procesowi fotosyntezy następuje lepsze wykorzystanie
składników pokarmowych i wody. Łan
jest wolny od chorób i długo zachowuje
pełne, zielone ulistnienie, ważne w procesie budowy plonu. Najdłuższe działanie, najniższy koszt ochrony, LICZY się
KAŻDY dzień w uprawie rzepaku
on
i pl
n
red
ś
Zgnilizna twardzikowa
4,58
4,55
4,5
Szara pleśń
AMISTAR® 1 l/ha
4,92
5,0
3,98
4,0
3,5
3,0
ie
Czerń krzyżowych
ąk
ąk
A
OL
TR
N
k
KO
z
Średni plon rzepaku ozimego odmiany Lisek uratowany po zastosowaniu preparatu
AMISTAR® 250 SC w porównaniu do niechronionej przed chorobami grzybowymi
kontroli z w latach 2005-2007
ien
tn
wi
yp
łt
żó
yp
on
iel
Rolnicy, którzy zastosowali Amistar® w 2008 roku uzyskali plon wyższy średnio o 0,9 t/ha!!!
Zaufało nam już wielu czołowych producentów rolnych:
„sięgam po Amistar, ponieważ zapewnia mi naprawdę długą ochronę plantacji rzepaku
– bardzo korzystne rozwiązanie” gospodarstwo z dolnośląskiego
„po zastosowaniu Amistaru plon rzepaku na mojej plantacji zwiększył się o tonę na ha”
gospodarstwo z kujawsko-pomorskiego
– sprawdź sam dlaczego!
Grupa chemiczna: strobiluryna
Zawartość substncji aktywnej: 250 g/l
Amistar® 250 SC
w uprawie rzepaku
Termin wykonania zabiegu:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od fazy opadania pierwszych płatków
kwiatowych do fazy wykształcenia pierwszych
łuszczyn rzepaku.
Amistar® 250 SC jest środkiem o działaniu
wgłębnym i układowym do stosowania głównie
zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych rzepaku, zbóż ozimych i jarych, roślin
warzywnych oraz roślin ozdobnych.
Dawkowanie:
szara pleśń (Botrytis cinerea),
czerń krzyżowych (Alternaria brassicae)
Substancja aktywna: azoksystrobina
zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.
zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
ilość wody dostosować do wielkości roślin
i ich zagęszczenia.
zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
zgnilizna twardzikowa
(Sclerotinia sclerotiorum)
zalecana dawka: 1,0 l/ha.
zalecana ilość wody: 300 l/ha.
zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Pełną ochronę przed chorobami grzybowymi przez cały sezon wegetacyjny
zapewnia sekwencja zabiegów TOPREX® i AMISTAR® 250 SC
Zabieg AMISTAR®
TOPREX® – doskonale wpływa
na regulację wzrostu i rozwoju rzepaku
skutecznie zabezpieczając go przed
chorobami w okresie jesiennym
i wczesnowiosennym.
Zabieg wykonany fungicydem
Amistar® 250 SC w trzeciej
dekadzie kwietnia (gdy rzepak
jest w fazie pąka) zapewnia
ochronę plantacji aż do 3 dekady
czerwca (do fazy dojrzałości
rzepaku).
Działanie
Działanie
Zabieg TOPREX®
Działanie
Zabieg TOPREX
®
Działanie
Działanie
11
Działanie
Działanie
Działanie
Działanie
Działanie
18
32
51
Działanie
Działanie
57
61
69
85
Szerokie okno stosowania / efekt
zieloności / efekt plonotwórczy
Wyniki wieloletnie wskazują, że największego przyrostu plonu można spodziewać się po zastosowaniu preparatu AMISTAR® 250 SC w fazie zielonego pąka. Duża dawka zawartej w tym preparacie strobiluriny, wynosząca 250 g
w 1 l stosowanego na 1 ha preparatu, zapewnia wielotygodniową ochronę plantacji rzepaku ozimego. Przyjmuje się, że
długość działania preparatu przez 1 tydzień wymaga zastosowania 30 g strobiluriny. Dawka 200-250 g (0,8-1l preparatu)
zapewnia więc ochronę przez 6-8 tygodni, od momentu wykonania zabiegu. Jeżeli zabieg jest wykonany w trzeciej dekadzie
kwietnia , (gdy rzepak jest w fazie pąka), to okres działania preparatu AMISTAR® sięga do 3 dekady czerwca (do fazy dojrzałości rzepaku).
Ochrona
przed szkodnikami
S
traty w plonie rzepaku powodowane przez szkodni-
ki mogą wynosić od 10 do nawet 50%. Zdarzają się także
przypadki całkowitego zniszczenia plantacji. Spośród szkodników największe zagrożenie dla rzepaku ozimego stanowią: rolnice (Agrotinae), chowacz galasówek (Ceutorhynchus pleurostigma), śmietka kapuściana (Phorbia brassicea),
gnatarz rzepakowiec (Athalia cilibri), słodyszek rzepakowy
(Meligethes aeneus), chowacz czterozębny (Ceutorhynchus
quadridens), pryszczarek kapustnik (Dasyneura brassicae)
i mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicea).
Zwalczanie szkodników w rzepaku ozimym można podzielić na dwa etapy: pierwszy to zwalczanie jesienne a drugi to zwalczanie wiosenne.
śmietka kapuściana
lar­wa chowacza ­
galasówka
sło­dy­szek rze­pa­ko­w y ­
na pą­kach kwia­to­w ych
lar­wa sło­dysz­ka ­
rze­pa­ko­we­go
Jesienna ochrona rzepaku
przed szkodnikami
Wiosenne zwalczanie
szkodników rzepaku
Od momentu siewu do spoczynku zimowego rzepak
narażony jest na atak następujących szkodników: pchełek
ziemnych, chowacza galasówka, pchełek rzepakowych, gnatarza rzepakowca, mszycy i śmietki kapuścianej. Żerowanie
wymienionych szkodników bardzo osłabia młode siewki rzepaku. Powoduje, że rośliny są bardziej narażone na niekorzystne warunki klimatyczne zimą i wczesną wiosną. Najskuteczniejszym i równocześnie najtańszym sposobem zwalczania pchełek, chowacza galasówka i śmietki kapuścianej
jest zaprawianie nasion. Należy wybrać nasiona zaprawione
zarówno zaprawą insektycydową jak i fungicydową. Takim
rozwiązaniem jest Cruiser® OSR 322 FS, który jest więcej
niż zaprawą nasienną.
Wiosną, najwcześniej pojawiającym się szkodnikiem
jest chowacz brukwiaczek. Łodygi uszkodzone przez larwy
szkodnika stają się bardziej narażone na infekcję chorobami,
przede wszystkim suchą zgnilizną i zgnilizną twardzikową.
Słodyszek rzepakowy powoduje największe szkody podczas wczesnego nalotu i żerowania, gdy pąki tworzą kwiatostan. Zwalczając słodyszka równocześnie chronimy plantację przed chowaczem czterozębnym.
W okresie kwitnienia roślin może być konieczne zwalczanie szkodników łuszczycowych takich jak: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Szkodniki te powinniśmy
zwalczać od fazy przekwitania pierwszych kwiatów do fazy
pełnego rozwoju łuszczyn. Musimy pamiętać o prewencji
dla pszczół.
Występowanie szkodników jest zmienne w poszczególnych latach. Zatem najbezpieczniejszym sposobem ochrony
plantacji przed nalotami insektów jest wykonywanie zapobiegawczych oprysków preparatami z grupy pyretroidów.
Firma Syngenta ® ma w swojej ofercie preparat Karate
Zeon®.
Najważniejsze uprawy • Najważniejsze szkodniki
Zwalczane szkodniki
Dawki:
– rzepak ozimy i jary
szkodniki łodygowe
(chowacz brukwiaczek,
chowacz czterozębny)
● chowacz brukwiaczek:
0,15 l/ha
chowacz czterozębny
chowacz brukwiaczek
objawy żerowania
słodyszek rzepakowy
● słodyszek rzepakowy
i chowacz czterozębny:
0,12 l/ha
● szkodniki łuszczynowe:
szkodniki łuszczynowe
(chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnik)
0,15 l/ha
● gnatarz rzepakowiec:
gnatarz rzepakowiec
słodyszek rzepakowy
Rze­pak w 30% jest ob­co­pyl­ny,
a w 70% sa­mo­pyl­ny. W ob­c ym za­py­le­
niu 90% stanowią owa­dy, a w tym na
pierw­szym miej­scu psz­czo­ła miod­na.
Udział psz­czół w za­py­la­niu rze­pa­ku, to
10–30% -to­w y wzrost plo­nu (za­leżnie od wa­run­ków po­go­
dy).
W łusz­czy­nach, któ­r ych kwia­t y za­py­la­ł y psz­czo­ł y licz­ba na­
sion jest o 20–25% więk­sza. Dla do­bre­go za­py­le­nia ro­ślin nie­
zbęd­na jest obec­ność 2–5 ro­dzin psz­cze­lich na każdym hek­ta­
rze plan­ta­cji rze­pa­ku.
wg. IHAR Poznań
Za­py­la­nie kwia­tów przez psz­czo­ł y wpły­wa tak­że na ja­kość
na­sion, tzn. wzra­sta ich ma­sa, si­ła kieł­ko­wa­nia i ener­gia wzro­
stu – efe­k t he­te­ro­zji.
chowacz podobnik
0,12 do 0,15 l/ha
Psz­czo­ły, to nie tyl­ko
miód, to więcej
za­py­lo­nych ro­ślin
a więc wyższy plon.
Karate ZEON® 050 CS
jest bezpieczny
dla pszczół.
Terminarz
preparatami
0,3 l/ha
0,5 l/ha
0,12-0,15 l/ha 3-4 l/ha 0,5-2,5 l/ha 11,25 ml/kg
00 – 09
Kiełkowanie
10
11
Wschody
18
32
Formowanie rozety
Formowanie łodygi
51
ochrony rzepaku
firmy SYNGENTA®
0,8-1,0 l/ha 3-4 l/ha
0,25-0,5 kg/ha
2-3 l/ha
57
Pąkowanie
61
69
Początek kwitnienia
Koniec kwitnienia
85
Formowanie nasion i dojrzewanie
Odmiany rzepaku
SYNGENTA® SEEDS
NELSON (odmiana mieszańcowa)
NK FORMULA (odmiana mieszańcowa)
•bardzo wysoki plon nasion w doświadczeniach
rejestracyjnych i porejestracyjnych COBORU
• szybki rozwój roślin jesienią
• duży wigor roślin i tolerancja na stres
• dobra równomierność dojrzewania nasion
• w
ysoki plon nasion w doświadczeniach
rozpoznawczych COBORU
• w ysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• dobra odporność na cylindrosporiozę
• dobra odporność na wyleganie
TOCCATA (odmiana mieszańcowa)
NK TECHNIC (odmiana mieszańcowa)
• w
ysoki plon nasion w doświadczeniach rejestracyjnych
i porejestracyjnych COBORU
• w ysoki plon oleju
• w ysoki wigor roślin i odporność na stres
• dobre cechy rolniczo-użytkowe (zdrowotność
i odporność na wyleganie)
NK PETROL
•
•
•
•
•
•
(odmiana mieszańcowa)
odmiana mieszańcowa nowej generacji
system hybrydyzacji SAFECROSS
w ysoki plon nasion w doświadczeniach
rejestrowych(COBORU zbiór 2006-2008)
wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
wysoki wigor roślin i odporność na stres
skłonność do wylegania mała, wymarzania mała
NK OCTANS (odmiana mieszańcowa)
• odmiana mieszańcowa nowej generacji
• system hybrydyzacji SAFECROSS
• w ysoki plon nasion w doświadczeniach
rejestrowych (COBORU zbiór 2006-2008)
• wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• skłonność do wymarzania mała
• podatność na suchą zgniliznę kapustnych mała
NOWOŚĆ
• odmiana mieszańcowa nowej generacji
• system hybrydyzacji SAFECROSS
• w ysoki plon nasion w doświadczeniach
rejestrowych (COBORU zbiór 2007-2008)
• wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• dobra adaptacja na lżejszych glebach
• niski pokrój roślin i dobra odporność na wyleganie
• dobra zimotrwałość
NK AVIATOR (odmiana mieszańcowa)
• w
ysoki plon nasion w doświadczeniach
rozpoznawczych COBORU
• w ysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• dobra odporność na wyleganie
• sztywna łodyga
• tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych
bardzo wysoka
NOWOŚĆ
SMART (odmiana populacyjna)
NK FUNDUS (odmiana populacyjna)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wysoka stabilność plonowania
niski pokrój roślin i dobra odporność na wyleganie
wysoka zdrowotność odmiany (Phoma, Verticillium)
zalecany na gleby mozaikowe
LASER (odmiana populacyjna)
• relatywnie duża wydajność na lekkich stanowiskach
• wysokie plony tłuszczu z hektara
• wysoka zdrowotność roślin
NK FAIR (odmiana populacyjna)
•szczególnie wysoki poziom plonowania
na stanowiskach typowych dla rzepaku
•w ysoka zawartość tłuszczu
•w ysoka zdrowotność roślin (Verticillium, Phoma)
•pokrój roślin sprzyjający dobremu formowaniu łanu
NK NEMAX (odmiana populacyjna)
•
•
•
•
•
•
bardzo wysoki plon nasion
wysoka zawartość tłuszczu
sztywna łodyga i dobra odporność na wyleganie
dobra zimotrwałość
dobra adaptacja na lżejszych glebach
wcześniejsze dojrzewanie
wysoka stabilność plonowania
wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
skłonność do wymarzania mała do średniej
podatność na suchą zgniliznę kapustnych mała
zalecany na gleby mozaikowe
NK BOLD (odmiana populacyjna)
• wysoki
plon nasion w doświadczeniach
rejestrowych (COBORU zbiór 2006-2007)
• wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• szybki rozwój początkowy
• skłonność do wylegania mała, wymarzania mała
NK PEGAZ (odmiana populacyjna)
• w
ysoki plon nasion w doświadczeniach
rejestrowych (COBORU zbiór 2006-2007)
• w ysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• skłonność do wymarzania mała do średniej
• podatność na suchą zgniliznę kapustnych mała
NK BRAVOUR (odmiana populacyjna)
NOWOŚĆ
• wysoki
plon nasion w doświadczeniach
rozpoznawczych COBORU
• wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• dobra odporność na wyleganie
• podatność na suchą zgniliznę kapustnych mała
www.syngenta.pl
Syngenta® Crop Protection Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
tel. (22) 326 06 01, fax (22) 326 06 99
® – zarejestrowany znak fabryczny Syngenta Group Company.
TM – znak handlowy Syngenta Group Company.
© Syngenta (Poland) 2009

Podobne dokumenty

więcej

więcej i niektórych chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek pobierany jest głównie poprzez pędy kiełkujących nasion chwastów, a w małym stopniu poprzez korzenie. Chwasty wrażliw...

Bardziej szczegółowo