VetExpert Rapid Test FeliCheck-3 VetExpert Rapid FeliCheck

Komentarze

Transkrypt

VetExpert Rapid Test FeliCheck-3 VetExpert Rapid FeliCheck
Test do szybkiej diagnostyki FIV/FeLV/Dirofilaria immitis
VetExpert Rapid Test FeliCheck-3
[Procedura wykonania testu]
• Zasada działania
Zestaw VetExpert Rapid FeliCheck-3 jest chromatograficznym testem immunologicznym służącym
S
S S
S
C 2 1
C T
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C T TC
T
S
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C 2 1
FHW Ab FeLV Ag
S
C C T TC
T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
S
S
Urządzenie jest podatne na wilgoć i ciepło. Należy wykonać test bezpośrednio po wyjęciu z folii.
Nie należy ponownie wykorzystywać składników testu.
Rozcieńczalnik zakraplać w pozycji pionowej.
Nie należy dotykać membrany w okienku wyników.
Nie należy wykonywać testu po upływie daty przydatności zaznaczonej na etykiecie opakowania.
Nie należy wykonywać testu, jeśli osłonka jest uszkodzona lub zerwane szczelne zamknięcie
Nie należy mieszać składników z innych numerów partii, ponieważ składniki tego testu przeszły kontrolę jakości i są standardową jednostką w danej partii.
9) Wszystkie próby powinno się traktować jako potencjalnie zakaźne. Podczas manipulowania
próbami należy nosić rękawiczki ochronne. Należy dokładnie myć ręce po wykonaniu badania.
10)Należy dekontaminować i usunąć wszystkie próby, zestawy i potencjalnie zakażony materiał
w sposób bezpieczny zgodnie z państwowymi i miejscowymi przepisami.
C 2 1
CC 2T 1
S
C 2 1
• Przechowywanie i stabilność
1) Należy przechowywać zestaw w temperaturze 2~30°C. NIE ZAMRAŻAĆ.
2) Nie należy przechowywać zestawu w bezpośrednim nasłonecznieniu
3) Zestaw testowy jest stabilny do czasu upłynięcia daty przydatności zaznaczonej na etykiecie
opakowania.
•
Pobranie i przygotowanie próbek
1) Pełna krew kotów, surowica lub osocze powinny być wykorzystywane do tego badania.
[Pełna krew] Krew pobrana do próbówki z antykoagulantem (np. z heparyną lub EDTA). Krew
>24godzin od pobrania powinna być przechowywana w lodówce w temperaturze 2~8°C.
[Surowica] Krew pobrana na „suchą” probówkę (nie zawierającą środków przeciwkrzepliwych
takich, jak heparyna, EDTA lub cytrynianu sodu), pozostawiona na 30 minut w celu skrzepnięcia
krwi, a następnie odwirowana dla uzyskania surowicy.
[Osocze] Krew pobrana do probówki z antykoagulantem (heparyna, EDTA i cytrynian sodu),
odwirowana dla uzyskania osocza.
2) Jeśli próby surowicy lub osocza nie są zbadane od razu, powinny być schłodzone do temperatury 2~8°C. Dla dłuższego przechowywania, zalecane jest mrożenie. Mrożone próby powinny być
wprowadzone do temperatury pokojowej (18~25°C) przed użyciem.
3) Próby zawierające precypitat mogą dawać niespójne wyniki testu. Takie próby muszą być
oczyszczane przed oceną.
4) Powinno się unikać stosowania prób hemolitycznych lub zanieczyszczonych mikrobiologicznie.
Mogą wystąpić błędne wyniki.
S
T
S
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C
C 2 1
S
C C T TC
T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
T
C 2 1
C T
S
C C T TC T
C 2 1
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
2) Wynik dodatni
Linia testowa (“T”) i kontrolna (“C”) pojawiają się w okienku wyniku i wskazują na obecność
docelowego antygenu lub/i przeciwciała.
S
S
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
S C C2 21C1 2 1
C
FeLV Ag Positive
S
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
T
S
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C C2 21C1 2 1
C 2 1
T
CC 2T 1
C T
C
C 2 1
C T
S
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
T
C 2 1
C T
S
S
S
T
S
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C
S
S
S
T
S
FHW Ab Positive
C 2 1
C T
C 2 C
1
C T
S
T
S
S
CC 2T 1
C 2 C
1 T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
S
C
T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
S
S
3) Wynik nieprawidłowy
Jeśli linia kontrolna (“C”) nie pojawia się po upływie 15 minut, można uznać wynik za nieprawidłowy. Próby należy zbadać ponownie.
C 2 1
C
T
S
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C 2 1
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C
S
S
FIV Ab Positive
CC 2T 1
C T
C 2 1
C T
S S
S
FHW Ab FeLV Ag
S
S
CC 2T 1
C T
S
S
C C T TC
FIV Ab
S
S
T
T
S S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C 2 1
CC 2T 1
C
C 2 1
C
FIV Ab
C C2 21C1 2 1
S S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
T
FIV Ab
S
S S
FIV Ab
T
C
C 2 1
C T
Interpretacja w ciągu 15 minut
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C C T TC
S
S
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
CC 2T 1
C T
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
C T
C C2 21C1 2 1
Interpretacja wyniku
1) Wyniki ujemne
Jedna linia kontrolna (“C”) pojawia się w okienku wyniku.
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
T
T
FIV Ab
C C T TC
3 krople rozcieńczalnika
1 kropla (10 µl) próbki
•
S
S S
2 1T
C C2 21C1C
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag
C C2 21C1 2 1
S S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FIV Ab
S
FeLV Ag
S
S S
FHW Ab FeLV Ag FIV AbFHW Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S
FHW Ab FeLV Ag
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C
•
• Środki ostrożności
1) Zestaw wyłącznie do badania kotów. Nie należy stosować u innych zwierząt.
Potrzebne materiały, nie dostarczone
1)Minutnik.
C C T TC
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
•
Zawartość zestawu (5 – testów/zestawów)
1) 5 testów Test VetExpert FeliCheck-3
2) 1 buteleczka z buforem (3 ml)
3) 5 probówka z antykoagulantem
4) 5 jednorazowy zakraplacz
5)instrukcja
◆ Ciemny kolor linii znajdujący się na rurce kapilarnej jest wskaźnikiem 10 µl.
3 krople
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
do wykrywania przeciwciał dla wirusa niedoboru odporności kotów (FIV Ab), antygenu wirusa
białaczki kotów (FeLV Ag) oraz przeciwciał dla robaczycy serca kotów (FHW Ab) w krwi pełnej,
surowicy lub osoczu kotów.
Zestaw VetExpert Rapid FeliCheck-3 posiada na powierzchni urządzenia oznaczenia „T’ oraz „C”,
jako linię wyniku testu oraz linię kontrolną. Linie testowa i kontrolna w okienku wyników są nie
widoczne przed wprowadzeniem próby. Linia kontrolna jest linią referencyjną, która wskazuje, że
test jest przeprowadzony właściwie.
Linia kontrolna musi się pojawiać za każdym razem, gdy wykonywany jest test. Jeśli antygen lub
przeciwciało dla badanej choroby występuje w próbie, pojawi się linia testowa.
S
S
S
C 2 1
T
C 2 1
S
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
S
S
S
C 2 1
•
Ograniczenia testu
Pomimo wysokiej dokładności testu VetExpert Rapid FeliCheck-3 w wykrywaniu przeciwciał dla
wirusa niedoboru immunologicznego, antygenu wirusa białaczki kotów i przeciwciał dla robaczycy
serca kotów, mogą wystąpić rzadkie przypadki wyników fałszywych. W przypadku otrzymania wyników wątpliwych zaleca się wykonanie innych dostępnych testów diagnostycznych. Podobnie, jak
w przypadku innych testów diagnostycznych, ostateczne rozpoznanie nie powinno opierać się na
wynikach pojedynczego testu, ale powinno być diagnozowane przez lekarza weterynarii po ocenie
wszystkich objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych.
•
Wykonanie testu
1) Przy użyciu jednorazowego zakraplacza, umieścić po 10μl próbki do każdego okienka w urządzeniu do wykonania testu.
2) Dodać po 3 krople rozcieńczalnika do każdego okienka.
3) Włączyć minutnik. Próba będzie przepływała do okienka wyniku.
*Uwaga: Niektóre próby mogą nie trafić dobrze do studzienki w ciągu minuty, dlatego linia
barwna może się nie pojawić. W takim przypadku należy dodać jedną kroplę rozcieńczalnika.
4) Wyniki testu odczytać w ciągu 15 minut. Nie należy interpretować testu po upływie 15 minut.
One-step Feline Immunodeficiency virus Antibody, Leukemia virus VetExpert and Heartworm Antibody Test
•
Test Procedure
1) Using a disposable capillary tube, dispense 10µl of sample into sample hole of the test device.
2) Add 3 drops of assay diluents into the sample hole verticall.
3)Start the timer. The sample will flow across the result window.
*Note: Some samples may not flow well within 1 minute, then the color line may not appear.
In this case, add one more drop of assay diluents.
4) Interpret test results at 15 minutes. Do not interpret after 15 minutes.
[Test Procedure]
3 drops
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
• Interpretation of the test
T
S
S S
S
S S
S
T
S
C C2 21C1 2 1
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
3 drops of assay diluent
1 drop (10 µl) of sample
C C T TC
C
S S
1) Negative result
C C T TC
T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C 2 1
One control (“C”) line appears in the result window.
C C2 21C1 2 1
S
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
S
S
C 2 1
• Storage and Stability
1) Store the test kit at 2~30°C. DO NOT FREEZE.
S
S
S S
S
S
C 2 1
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
S
C 2 1
C T
C C2 21C1 2 1
S
C
C C T TC
T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
T
C 2 1
C T
C C T TC
T
S
S
S S
S
1
CCC2 2
21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C
C 2 1
T
C 2 1
C T
T
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
T
S
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C C2 21C1 2 1
FeLV Ag Positive
S
C
C
C 2 1
C T
S
C
S
S
3) Invalid result
C 2 1
T
S
C 2 1
C T
T
C
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
C
S
S
C 2 1
T
S
FHW Ab Positive
C 2 1
C T
C 2 C
1
C T
S
T
FHW Ab FeLV Ag
C 2 1
C T
T
C
FIV Ab Positive
FIV Ab
T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S S
T
Test (“T”) line and control (“C”) line appear within the result window to indicate the presence of
target antigen or/and antibody.
C 2 1
C
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FIV Ab
S
2) Positive result
S
T
S
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
S
S
C C T TC
S S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
S
C 2 1
C 2 1
C T
C 2 1
C T
T
C
FHW Ab FeLV Ag
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
S C C2 21C1 2 1
FIV Ab
S
T
S
T
S
C 2 1
C T
T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
C 2 1
C T
T
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
2) The test device is sensitive to humidity as well as heat. Perform the testcimmediately after
removing the test device from the foil pouch.
3) Do not re-use the test components.
4) Apply the assay diluents vertically.
5) Do not touch the membrane in the result window of test device.
6) Do not use the test kit beyond the stated expiration date marked on the package label.
7) Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.
8) Do not mix components from different lot numbers because the components in this kit have
been quality control tested as standard batch unit.
9) All samples should be handled as being potentially infectious. Wear protective gloves while
handling samples. Wash hands thoroughly afterwards.
10) Decontaminate and dispose of all samples, reaction kits and potentially contaminated materials safely in accordance with national and local regulations.
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S
FIV Ab
T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
C
C C T TC
T
C C T TC
FIV Ab
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C C2 21C1 2 1
FIV Ab
• Materials required, but not provided
1)Timer.
•Precautions
1) Test kit is for feline use only. Do not use for other animals.
C
C 2 1
C T
Interpret test results at 15 minutes
FIV Ab
C C2 21C1 2 1
T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag
S
S S
C C T TC
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S
S
C 2 1
C 2 C
1 T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
FIV Ab
S
FIV Ab
S S
FeLV Ag
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S
FHW Ab FeLV Ag FHW
FIV AbAb
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
FHW Ab FeLV Ag
T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
3) 1 Assay diluents bottle 3ml
4) 5 Anti-coagulant tube
5) 5 Disposable capillary tube (10µl)
6)Instructions
◆ Black line on the capillary tube is the indicator line for 10 µl.
C C T TC
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
• Materials provided (5 Tests/Kit)
1) 5 Test Device
FIV FHW
Ab Ab
•
Principles
The VetExpert Rapid FeliCheck-3 Test Kit is a chromatographic immunoassay for the qualitative
detection of feline immunodeficiency virus antibody(FIV Ab), feline leukemia virus antigen(FeLV
Ag) and feline heartworm antibody(FHW Ab) in feline whole blood, serum or plasma. The VetExpert Rapid FeliCheck-3 Test Kit has the two letters which are test line (T) and control line(C) on the
surface of device. Test line and control line in the result window are not visible before applying any
samples. The control line is a reference line which indicates the test is performing properly. The
control line has to appear every time when the test has performed. If the target protein(s) is(are)
present in sample, a purple test line would appear in the result window.
FHW Ab FeLV Ag
VetExpert Rapid FeliCheck-3 Test Kit
S
C
T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
S
C 2 1
If the control (“C”) line does not appear after 15 minutes, the result might be considered invalid.
The samples should be re-tested.
and Preparation of Sample
•1) Collection
Feline whole blood, serum, or plasma should be used with this test.
[Whole blood] Collect the anti-coagulated whole blood into the collection tube (e.g., heparin,
EDTA). If anti-coagulated whole blood is not used immediately or tested within 24 hours, it
should be refrigerated at 2~8°C.
[Serum] Collect the whole blood into the collection tube (NOT containing anticoagulants such
as heparin, EDTA and sodium citrate), leave to settle for 30 minutes for blood coagulation and
then centrifuge to get serum supernatant.
[Plasma] Collect the whole blood into the collection tube (containing anticoagulants such as
heparin, EDTA and sodium citrate) by venipuncture and then centrifuge to get plasma.
2) If serum or plasma samples are not tested immediately, they should be refrigerated at 2~8°C.
For longer storage, freezing is recommended. Frozen samples should be brought to room temperature (18~25°C) prior to use.
3) Samples containing precipitate may yield inconsistent test results. Such samples must be clarified prior to assaying.
4) The use of hemolytic, or bacterially contaminated samples should be avoided. Erroneous result
may occur.
S
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
C
FIV Ab
T
C 2 1
C T
T
C
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
2) Do not store the test kit in direct sunlight.
3) The test kit is stable within the expiration date that marked on the package label.
S
C 2 1
T
S
C 2 1
C T
T
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
C
S
S
C 2 1
•
Limitations of the test
Although the VetExpert Rapid FeliCheck-3 Test Kit is very accurate in detecting feline immunodeficiency virus antibody, feline leukemia virus antigen and feline heartworm antibody, a low
incidence of false results can occur. Other clinical and/or laboratory tests might be required if questionable results are obtained. As other diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be
based on the result of a single test, but should be diagnosed by veterinarian after all clinical and
laboratory findings have been evaluated.
KIT Testare rapida FeliCheck-3 (Fiv Ab,Felv Ag,FHW Ab)
KIT Testare rapida FeliCheck-3
• Principii
Kitul de testare rapida FeliCheck -3 este o metoda cromatografica de verificare si detectare cali-
tativa a antigenilor Feline Leukemia Virus (FELV), a anticorpilor Virusului Imunodeficientei Feline
(FIV) si a anticorpilor Dirofilaria Felina (FHW) din plasma, ser sau sange. Kitul de testare rapida
FeliCheck-3 este prevazut cu literele „T si C” ca linie de test si cu o linie de control pe suprafata
dispozitivului. Atat linia de test, cat si linia de control nu pot fi vizibile decat in momentul aplicarii
mostrelor de testat. Linia de control este utilizata pentru controlul procedural si trebuie sa fie vizibila in orice situatie. Daca testul a fost efectuat corect si daca reactorii din linia de control sunt
stimulati de o cantitate suficienta de antigeni FELV si anticorpi FIV si FHW, o linie purpurie va aparea
in fereastra de rezultat. Cantitatea de Anticorpi si Antigeni care este prevazuta testul, este special
selectata si utilizata cu functie de material captator si detector. Acesta permite detectarea foarte
eficienta a Leukemia Virus si Virusului Imunodeficientei Feline si a Feline Heartworm (Dirofilaria
Felina) din mostrele de ser, plasma sau sange.
c) Din ser
(1) Serul va fi recoltat conform procedurilor clinice standard
(2)Serul poate fi pastrat la temperaturi temperaturi 2–8°C pana la 72 ore. Pentru depozitare
mai indelungata se recomanda inghetarea la temperaturi sub -20°C si pastrarea in eprubete sigilate, fara contact cu aerul.
•
Procedura de testare:
Indepartati ambalajul testului si pozitionati testul pe o suprafata plana si uscata.
1) Se adauga 10µl de ser/plasma/sange felin in fereastra de testare marcata cu „S”, cu ajutorul
tubului capilar.
2) Adaugati 3 picaturi diluant tampon de verificare-DIN POZITIE VERTICALA
3) Porniti cronometrul. Pe masura ce testul isi va face efectul, se observa o linie purpurie ce va
migra in fereastra de rezultat din mijlocul dispozitivului. Pot exista mostre la care migratia nu
apare din primul minut. In acest caz mai adaugati 1 picatura diluant tampon in orificiul S.
4) Rezultatul testului se va interpreta in interval de 15 minute.A nu se interpreta dupa 15 minute!
furnizate (5 teste/ kit)
• Materiale
5 Dispozitiv de testare
[Procedura de testare]
3 picaturi
S
T
S
S
S S
S
S S
S
C C T TC
T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
C 2 1
C T
S S
S
S S
S
C
C 2 1
C C T TC
T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
S S
S
S S
C 2 1
C
T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
S
S
Depozitare:
Kitul poate fi depozitat la temperatura cuprinse intre 2–30°C. A NU SE CONGELA! Se recomanda
folosirea lui doar in perioada inscrisa pe ambalaj. A nu se depozita cu expunere directa la lumina
soarelui!!
S
C 2 1
C T
S
S S
S
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C
C 2 1
S
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
C C T TC
T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
T
S
C C T TC T
C 2 1
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C C2 21C1 2 1
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C 2 1
CC 2T 1
C
S C C2 21C1 2 1
FeLV Ag Positive
S
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
S
S
S
C 2 1
C
T
S
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C 2 1
S
S
S
C
T
S
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
S
S
S
C
T
S
FHW Ab Positive
C 2 1
C T
C 2 C
1
C T
S
T
S
S
CC 2T 1
C 2 C
1 T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
S
C 2 1
S
S
C
T
C 2 1
S
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C 2 1
CC 2T 1
S
S
S
C 2 1
•
Podmiot odpowiedzialny
Vet Planet Sp z o.o.
ul. Staszica 20a/3, 05-092 Łomianki
tel. +48 662 204 328
www.vetexpert.pl
inserty_zbiorcze_150x540_20150216.indd 61
T
S
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C C2 21C1 2 1
Limitatiile testului:
Desi eficienta Kitului de Testare Rapida FeliCheck-3 a fost demonstrata si s-a dovedit acuratetea
cu care detecteaza prezenta antigenilor FeLV si anticorpilor FIV si FHW, exista probabilitatea foarte redusa ca rezultatul testului sa fie fals. In cazurile in care rezultatele sunt neconcludente, se
recomanda efectuarea altor teste clinice existente. Ca in cazul tuturor testelor de diagnostic, un
diagnostic clinic definitiv nu se poate baza doar pe rezultatul unui singur test; acest diagnostic va
fi pus doar de catre medicul veterinar dupa afectuarea si evaluarea analizelor clinice si de laborator.
Importer na Europę Środkowo-Wschodnią
Vet Planet Sp. z o.o.
ul. Staszica 20a/3, 05-092 Łomianki
tel. +48 662 216 773
C
C 2 1
C T
S
C 2 1
T
C 2 1
CC 2T 1
S
3) Rezultat invalid:
Daca banda purpurie „C” nu este vizibila in fereastra de testare dupa 15 min, rezultatul va fi considerat INVALID. Se recomanda retestarea mostrei.
• Colectarea si pregatirea mostrei:
1) Testul se va efectua prin prelevarea mostrelor din ser, plasma sau sange feline.
2) Daca kiturile de testare sunt depozitate la frigider, vor fi lasate sa atinga temperatura camerei
inainte de utilizare (18- 25°C).
3) Mostrele care prezinta depuneri trebuie sa fie limpezite inainte de testare.
4) A se evita utilizarea mostrelor hemolitice sau contaminate! Pot aparea rezultate neconcludente.
a) Din sange:
Sangele va fi recoltat conform procedurilor clinice standard in eprubeta tratata cu anticoagulant (Heparin, EDTA sau Citrat)
Daca mostrele nu sunt imediat supuse testarii, trebuie pastrate la temperaturi 2–8°C, insa nu
Congelate! Daca mostrele de sange tratate cu anticoagulant nu pot fi testate in perioada mentionata, se va separa plasma prin centrifugare si se vor respecta instructiunile descrise mai jos!
b) Din plasma
(Sangele va fi recoltat conform procedurilor clinice standard in eprubeta tratata cu anticoagulant (Heparin, EDTA sau Citrat) se va separa plasma prin centrifugare. Plasma poate fi pastrata
la temperaturi 2- 8°C pana la 72 ore. Pentru depozitare mai indelungata se recomanda inghetarea la temperaturi sub -20°C si pastrarea in eprubete sigilate, fara contact cu aerul.
C 2 1
CC 2T 1
C T
FIV Ab Positive
S
C 2 1
C 2 1
C T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S
C 2 1
C T
2) Rezultat pozitiv:
Prezenta a doua benzi colorate in fereastra de rezultat in dreptul FIV Ab, FeLV Ag sau FHW Ab
(indiferent de ordinea in care cele doua benzi apar) indica un rezultat pozitiv.
S
CC 2T 1
C T
T
S
FIV Ab
S
S
S
C C T TC
T
FHW Ab FeLV Ag
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S
CC 2T 1
C T
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C 2 1
CC 2T 1
S
T
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C 2 1
CC 2T 1
C T
S
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
CC 2T 1
C T
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
2) Nu desigilati sau scoateti testul din ambalaj decat in momentul imediat inaintea folosirii. Testul este sensibil la umiditate si caldura!
3) Nu reutilizati testul sau componentele acestuia!
4) Aplicati intotdeauna diluantul in pozitie verticala!
5) Nu atingeti membrana din caseta rezultat a testului!
6) Nu utilizati testul daca acesta are ambalajul deteriorat sau sigiliul rupt .
7) Nu utilizati reactivii daca data lor de expirare marcata pe ambalaj este depasita.
8) Componentele kitului au fost testate si verificate calitativ ca unitati standard ale lotului. Nu
amestecati componente ce fac parte din loturi diferite!
9) Toate probele trebuiesc tratate ca fiind potential infectate. Utilizati manusi pe perioada efectuarii testului si spalati bine mainile dupa terminare.
10) Toate componentele folosite ale testului vor fi aruncate/ depozitate conform regulamentelor in
vigoare!
Pentru obtinerea de rezultate optime, respectati intocmai instructiunile de utilizare.
S
C C2 21C1 2 1
FIV Ab
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S S
C C2 21C1 2 1
S
interpreta in interval de 15 minute
S
Aparitia unei singure benzi „C” in fereastra pentru rezultat indica un rezultat negativ.
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
T
C 2 1
C T
FIV Ab
C C T TC
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
•
•Precautii:
1) Doar pentru diagnostic veterinar felin. A nu se utiliza ptr alte animale
Recuzita necesara, neinclusa in pachet:
1) CRONOMETRU/ CEAS.
Producent: BioNote, Inc.
2-9 Seogu-dong, Hwaseong-si
Gyeonggi-do
Republic of Korea 445-170
S
S S
C 2 1
C T
C C2 21C1 2 1
• Interpretarea rezultatului testului:
1) Rezultat negativ:
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
T
3 picaturi diluant tampon
1 picătură de probă
•
C C T TC
FHW Ab FeLV Ag
S
S
S S
2 1T
C C2 21C1C
C C T TC T
FIV Ab
S S
C C2 21C1 2 1
S S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FHW Ab FeLV Ag
S
FIV Ab
S S
FeLV Ag
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S
FHW Ab FeLV Ag FIV AbFHW Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
◆ O linie de culoare inchisa indica 10µl.
C C T TC
FHW Ab FeLV Ag
1 Flacon cu diluant tampon (3 ml)
5 Flacon cu anticoagulant
5 Tub capilar de unica folosinta 10µl
Instructiuni de utilizare
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
1)
2)
3)
4)
5)
15-02-16 00:12
C
T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
Однокроковий експрес-тест ВетЕксперт на антитіла до вірусу імунодефіциту котів, на вірус лейкемії та антитіла до дирофіляріозу
Набір однокрокових експрес-тестів ВетЕксперт
FeliChek-3
проведення тесту:
•1. Процедура
Використовуючи піпетку, внести 10 мкл зразку в лунку для зразку на пристрої для
3 drops
S S
S
S S
S
C C T TC
T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
S S
S
S
S
S
C 2 1
C T
S
C
C 2 1
C C T TC
T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
Присутня тільки лінія контролю («С») у віконці результата.
C 2 1
C T
T
C
S
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
S
S
C 2 1
та стабільність:
•1. Зберігання
Касети повинні зберігатися при кімнатній температурі (2-30°С) або у холодильнику. НЕ
ЗАМОРОЖУВАТИ.
2. Не залишати тест-касету під прямими сонячними променями.
3.Тест-касета стабільна протягом всього строку придатності, нанесеного на етикетці.
S C 2 1C 2 1
C 2 1
C C T TC
T
SC
S S
S
S S
S
C
S S
S
C C2 21C1 2 1
S
2 1
T
C
FIV Ab
C 2 1
C T
S S
S
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
S
T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S
S S
S
C 2 1
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
C C T TC
T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
T
S
T
S
C 2 1
C T
C C T TC
S
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
T
S S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
S
C 2 1
C C2 21C1 2 1
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
2) Позитивний результат:
Лінія теста (Т) та лінія контролю (С) у віконці результату свідчить про присутність цільових
антигенів та/або антитіл.
C 2 1
C 2 1
C T
FIV Ab Positive
C
C 2 1
T
C 2 1
C T
T
C
S
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
S
S
S
S
C C2 21C1 2 1
FeLV Ag Positive
C
T
S
C 2 1
C T
T
C
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
S
S
C
T
S
FHW Ab Positive
C 2 1
C T
C 2 C
1
C T
S
T
S
S
C 2 1
C 2 C
1 T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
S
S
3) Некоректний результат:
Якщо лінія контролю («С») не з’являється через 15 хвилин, результат вважається недійсним.
Рекомендовано провести тест ще раз.
C 2 1
C
T
S
C 2 1
C T
T
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
C
C 2 1
S
S
C 2 1
C
T
C 2 1
S
C 2 1
C T
T
S
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
C 2 1
C 2 1
C T
S
C
S
S
C 2 1
зразків та зберігання:
•1. Відбір
• ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:
Для данного дослідження потрібно використовувати цільну кров кішок, сироватку або Хоча Комплект однокрокових експрес-тестів ВетЕксперт FeliChek-3 дуже точний для
плазму.
(Цільна кров) Відібрати цільну кров, використовуючи відповідний антикоагулянт (гепарин, EDTA тощо). Якщо зразки досліджуються не одразу після забору, то необхідно їх
зберігати в холодильнику при 2-8°С.
(Сироватка) Відібрати цільну кров в пробірку для забору, що не містить антикоагулянт,
такий як: гепарин, EDTA, цитрат натрію. Залишити зразок на 30 хвилин для коагуляції
крові, потім відцентрифугувати, щоб отримати сироватку.
(Плазма) Відібрати цільну кров шляхом венепункції в пробірку для забору, що містить
антикоагулянт, такий як: гепарин, EDTA, цитрат натрію. Потім відцентрифугувати, щоб
отримати плазму.
2. Якщо зразки досліджуються не одразу після забору, то необхідно їх зберігати в холодильнику при 2-8°С. Для зберігання зразків свіжими протягом більше ніж три дні, їх необхідно
заморозити і зберігати при -20°С. Такі зразки повинні бути доведені до кімнатної температури перед використанням.
3. Зразки, що містять осад, можуть давати невідповідний результат тесту. Такі зразки
повинні бути очищеними перед дослідженням.
4. Виключити використання зразків з гемолізом або бактеріальним забрудненням. Це
може призвести до помилкових результатів.
Producent: BioNote, Inc.
2-9 Seogu-dong, Hwaseong-si
Gyeonggi-do
Republic of Korea 445-170
ідентифікації антитіл до вірусу імунодефіциту кішок, антигену віруса лейкемії кішок
та антитіл до дирофіляріозу кішок, може зустрічатись незначна кількість помилкових
результатів. Інші клінічні та/або лабораторні тести можуть бути необхідні, якщо отримано
сумнівні результати. Як інші діагностичні тести, остаточний клінічний діагноз не повинен базуватися на результаті одного тесту, проте повинен діагностуватися ветеринарним лікарем
після всіх клінічних та лабораторних оцінених результатів..
Importer na Europę Środkowo-Wschodnią
Vet Planet Sp. z o.o.
ul. Staszica 20a/3, 05-092 Łomianki
tel. +48 662 216 773
Podmiot odpowiedzialny
Vet Planet Sp z o.o.
ul. Staszica 20a/3, 05-092 Łomianki
tel. +48 662 204 328
www.vetexpert.pl
inserty_zbiorcze_150x540_20150216.indd 62
C
T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C C2 21C1 2 1
S
FIV Ab
C 2 1
C 2 1
C T
C T
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
T
C 2 1
C T
T
C
C C T TC
S
T
S S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
C
T
S
C
FIV Ab
C 2 1
S S
C C2 21C1 2 1
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
S
S
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FIV Ab
S
C 2 1
C 2 1
C T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
C 2 1
C 2 1
C T
C T
S
FIV Ab
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
C 2 1
C T
T
C
C
FIV Ab
S
FIV Ab
T
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
FIV Ab
C
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag
рин.
2. Діагностичний пристрій чутливий до вологи так само, як і до тепла. Проводити
дослідження одразу після того, як витягли діагностичний пристрій з фольгованої упаковки.
3. Не використовувати повторно компоненти для дослідження.
4. Вносити аналітичні розчини вертикально.
5. Не торкатися мембрани у віконці результатів пристрою для дослідження.
6. Не використовувати набір для дослідження після закінчення терміну вказаного на
етикетці упаковки.
7. Не використовувати набір для дослідження, якщо упаковка пошкоджена або пломба
зламана.
8. Всі складові в цьому наборі пройшли контроль якості як стандартна одиниця партії. Не
змішувати компоненти з різних партій.
9. Всі зразки повинні використовуватись як потенційно заразні. Одягати захисні рукавички,
коли тримаєте зразок. Помити руки після закінчення проведення дослідження.
10. Знешкодити та знезаразити всі зразки, реактивні набори та потенційно контаміновані
матеріали відповідно до національного чи місцевого законодавства.
S S
C C2 21C1 2 1
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
•1.Застереження:
Тестовий набір використовувати тільки для кішок. Не використовувати для інших тва-
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
C
C 2 1
C T
FIV Ab
T
S
S S
1
T
FHW Ab FeLV Ag
C C T TC
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S
S S
FIV Ab
Інтерпретація тесту:
•1) Негативний
результат:
C C2 21CC
1 2 21
S S
FHW Ab FeLV Ag
S
C C2 21C1 2 1
T
C C2 21C1 2 1
C T
C C T TC T
FIV Ab
S S
C C T TC
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
FeLV Ag
S
FHW Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
S S
FHW Ab FeLV Ag
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
C C2 21C1 2 1
C C T TC T
S S
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
T
FHW Ab FeLV Ag
C C T TC
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
•
Процедура проведення тесту
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
імунологічний аналіз для якісного визначення антитіл до вірусу імунодефіциту кішок (ВІК),
антигену вірусу лейкемії кішок (ВЛК) та антитіл до дирофіляріозу кішок у цільній крові,
плазмі, чи сироватці.
Комплект однокрокових експрес-тестів ВетЕксперт FeliChek-3 має літери Т та С як лінія тесту
та лінія контролю на лицьовій стороні касети. Обидві лінії тесту та контролю не видимі до
нанесення будь-якого зразку. Лінія контролю - це опорна лінія, яка показує, що дослідження
проведене належним чином. Лінія контролю повинна з’являтися кожного разу, коли проводиться дослідження. Червона лінія тесту буде видимою у віконці результату, якщо
присутній(і) цільовий білок(ки) у зразку.
Забезпечення матеріалами (5 Тестів/Набір):
1) Пристрій для дослідження
5
2) Пляшка з аналітичним розчином 3 мл х 1
3) Тюбик з антикоагулянтом
5
4) Одноразова капілярна трубка (10мкл) 5
5) інструкція по використанню 1.
◆ Чорна лінія на піпетці є індикаторною лінією для об’єму 10 мкл.
дослідження.
2. Додати 3 краплі аналітичного розчину в лунку для зразку вертикально.
3. Почати відлік часу. Зразок буде протікати через віконце результату.
Примітка: Деякі зразки не будуть протікати через 1 хвилину, тому не буде виникати
забарвленої лінії. В цьому випадку, додайте ще одну краплю аналітичного розчину.
4. Інтерпретація результатів тесту через 15 хвилин. Не читати результати після 15 хвилин.
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
FHW Ab FeLV Ag FIV Ab
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
•Комплект
однокрокових експрес-тестів ВетЕксперт FeliChek-3 - це хроматографічний
15-02-16 00:12
C
T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1
C T
S
C 2 1

Podobne dokumenty