dni-dodatkowo-wolne-od-zajec-dydaktycznych-rok-szkolny

Transkrypt

dni-dodatkowo-wolne-od-zajec-dydaktycznych-rok-szkolny
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
14 października 2016
 Dzień Edukacji Narodowej
 Dzień przed 1 listopada
31 października 2016
 Wtorek po ,, 1 maja”
2 maja 2017
 Pisemne egzaminy maturalne
4,5,8 maja 2017
 Piątek po „Święcie Bożego Ciała”
16 czerwca 2017
 Czwartek przed zakończeniem zajęć
22 czerwca 2017
Uczniowie mogą
w tych dniach
brać udział w
zajęciach
opiekuńczowychowawczych

Podobne dokumenty