KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 (BSM LO

Transkrypt

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 (BSM LO
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 (BSM LO)
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
3. Ferie zimowe 16 stycznia – 29 stycznia 2017 r.
województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn.zm.)
6. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
KALENDARZ DNI WOLNYCH od zajęć dydaktycznych Liceum
Ogólnokształcącego Bielskiej Szkoły Menedżerów
14 października (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej
31 października (poniedziałek)
11 listopada (piątek) – Rocznica Odzyskania Niepodległości
06 stycznia (piątek) - Święto Trzech Króli
02 maja (wtorek) –dzień flagi
16 czerwca (piątek) – dzień wolny po Bożym Ciele