Redakcja Dziennikarz/Fotoreporter

Transkrypt

Redakcja Dziennikarz/Fotoreporter
WNIOSEK O AKREDYTACJĘ JEDNORAZOWĄ
NA MECZE SEZONU 2015/2016
Data spotkania:
Mecz:
Redakcja
Nazwa redakcji
Imię i nazwisko redaktora
naczelnego/kierownika działu
sportowego
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dziennikarz/Fotoreporter
Imię i nazwisko
dziennikarza/fotoreportera
Numer PESEL (przy wejściu na mecz
prosimy o posiadanie dowodu
tożsamości)
Numer legitymacji
prasowej/fotoreporterskiej
Numer telefonu
Adres e-mail
Rodzaj akredytacja (prasa, foto, TV)
Podpis przełożonego (z pieczątką)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: [email protected]
(minimum 24h przed spotkaniem)
www.puszcza-niepolomice.pl

Podobne dokumenty