Witam serdecznie! - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Transkrypt

Witam serdecznie! - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
Witam serdecznie!
Zapraszam do podjęcia współpracy z nowym Magazynem Studenckim „SPINACZ”. Kilka dni
temu wystartowaliśmy z serwisem internetowym „eSpinacz.pl”. Naszym głównym zadaniem jest
INTEGRACJA – SPINANIE lokalnego środowiska studenckiego z różnych uczelni Śląska i Zagłębia.
Dostrzegamy w specyfice naszej Metropolii pewne zaniedbania w dziedzinie integracji
studenckiej. Uczelnie organizują konferencje, wykłady i spotkania ze znanymi ludźmi, ale nie zawsze
uczestniczy nich wielu żaków. Wielokrotnie zdarza się, że studenci jednego wydziału nie wiedzą, co się
dzieje na innym wydziale tej samej uczelni. Nie mówiąc już o tym, jakie wydarzenia są organizowane w
innej szkole wyższej. Chcemy przełamać ten mur niewiedzy czy obojętności i zapraszać do aktywnego
uczestnictwa. Pragniemy ponadto wspierać aktywność młodych ludzi (działalność w samorządzie, kołach
naukowych, organizacjach studenckich itp.) oraz umożliwić im działanie poprzez promocję ich inicjatyw.
Wkrótce na łamach naszego czasopisma, a już teraz w Internecie, będziemy m.in. poruszać
ważne tematy dotyczące studiowania i kariery, promować inicjatywy akademickie i sportowe, zarówno
odbywające się na uczelniach, jak również poza nimi. Zachęcamy, by „podpięły się” do nas przede
wszystkim władze uczelniane (rzecznicy prasowi, działy promocji, biura karier), Samorządy Studenckie,
organizacje akademickie i koła naukowe. Nasza redakcja składa się z blisko 40 osób, które przez ostatni
rok akademicki tworzyły Miesięcznik Studencki „Manko”. Dzięki temu dziennikarze mają spore
doświadczenie i znają techniki tworzenia czasopisma. Są to studenci z różnych uczelni, przez co stale
przebywają w centrum wydarzeń. Dwoimy się i troimy, udoskonalamy techniki bilokacji i rozciągania doby
do 48 godzin, aby zebrać garść najświeższych informacji, zaprezentować najciekawsze artykuły, a przede
wszystkim – zachęcić studentów do aktywności.
Będzie nam bardzo miło, jeśli Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych poprze naszą inicjatywę
i wyrazi zgodę na współpracę. Chcielibyśmy zarówno prezentować zapowiedzi wydarzeń, które odbywają
się na Uczelni, najciekawsze z nich obejmować patronatami medialnymi, jak również publikować relacje.
Prosilibyśmy o przesyłanie na redakcyjny adres mailowy ([email protected]) informacji na ich temat
(z możliwie większym wyprzedzeniem czasowym do wydania drukowanego lub z mniejszym - do wydania
internetowego). Osobiście dopilnuję, aby newsy dotarły do jak największej ilości studentów. Planowany
nakład gazety to 8000 bezpłatnych egzemplarzy, kolportowanych na 17 uczelniach wyższych w 8 miastach
akademickich Śląska i Zagłębia. Dodatkowym źródłem promocji jest serwis internetowy eSpinacz.pl.
Proszę o kontakt w celu podjęcia współpracy.
Marek Szulc
Redaktor Naczelny Magazynu Studenckiego „SPINACZ”
tel. 502 908 169
e-mail: [email protected]
www.eSpinacz.pl

Podobne dokumenty