Otwórz gazetkę w formacie pdf.

Komentarze

Transkrypt

Otwórz gazetkę w formacie pdf.
Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska
www.schrack-seconet.pl
O D
W Y D A W C Y
Szanowni Klienci, Partnerzy
Schrack Seconet w Polsce !
Wielkie imprezy targowe to doskonała okazja do zaprezentowania najnowszych produktów i najciekawszych rozwiązań. W ciągu całego roku na łamach naszego pisma publikujemy wiele zdjęć i opisów
urządzeń — jednak profesjonaliści w branży wiedzą doskonale, że żadna reklama nie
zastąpi „prawdziwej” prezentacji działającego sprzętu. Targi to właśnie jedno z takich
miejsc, gdzie można „na żywo” przekonać się
o wadach lub zaletach promowanego sprzętu.
Jesteśmy pewni, że odwiedzając nasze stoisko
znajdziecie Państwo w proponowanych przez
nas rozwiązaniach wyłącznie zalety, a sam
pobyt i rozmowy z naszymi specjalistami zaowocują pogłębieniem Państwa wiedzy o naszej firmie i utwierdzi w przekonaniu, że
Schrack Seconet to producent, któremu warto
powierzyć opiekę nad własnym bezpieczeństwem. Wywoławszy właśnie takie poczucie
w odwiedzających nas gościach, będziemy
mogli ze spokojem pracować dalej w służbie
człowiekowi.
System sprzedaży Schrack
Seconet w Polsce.
Produkty Schrack Seconet sprzedawane
są w 35 krajach świata, a najważniejszym
rynkiem eksportowym firmy jest Polska, zajmująca zaraz po Austrii pierwsze miejsce
w ilości montowanych systemów bezpieczeństwa w ciągu każdego roku.
Urządzenia sprzedawane są wyłącznie
poprzez sieć Autoryzowanych Partnerów,
działających we współpracy ze Schrack Seconet Polska, który jest jedynym kanałem
dostaw sprzętu do kraju. Specjalnie dla Polski, urządzenia wyposażane są w funkcje
programowe, które nie są stosowane w innych krajach eksportowych. Język oprogramowania, protokoły komunikacji, opisy elementów i pól obsługi, a także możliwości
techniczne systemów dostosowane zostały
specjalnie do surowych norm polskich oraz
wymagań CNBOP
i są niepowtarzalne
w żadnym z innych krajów
eksportowych firmy. Zadaniem pracowników biura głównego firmy (Warszawa) i oddziału (Poznań) jest przede wszystkim
wspieranie działań Autoryzowanych Partnerów oraz promocja produktów i organizacji
firmy wśród inwestorów, generalnych wykonawców i potencjalnych użytkowników
szerokiej gamy produktów.
Nadzór nad jakością wykonania prac instalacyjnych oraz serwisowych, a także szerokie wsparcie techniczne firm partnerskich,
to także gwarancja najwyższej jakości dla
użytkowników systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów przyzywowych
Schrack Seconet.
Prezes Zarządu
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.
Szkolenia Projektowe w Schrack Seconet.
Zwiększająca się nieustannie oferta naszej firmy wywołuje konieczność podnoszenia wiedzy w tym zakresie nie tylko grup
instalatorskich (co oczywiste), ale przede
wszystkim potencjalnych użytkowników
(inwestorów) oraz projektantów systemów
bezpieczeństwa.
Z tego właśnie względu przygotowaliśmy specjalny program szkoleniowy dla
wszystkich zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy w zakresie zasad projektowania nowoczesnych systemów bez-
pieczeństwa oraz zupełnie nowych możliwości ich zastosowania — w obliczu innowacyjnych rozwiązań technicznych.
Szkolenia takie organizowane są w niewielkich grupach i mają charakter warsztatów. Od zeszłego roku, spotkania takie
odbywają się także w okresie wakacyjnym. W czerwcu każdego roku ma miejsce jednak wydarzenie o największej wadze wśród wszystkich spotkań edukacyjnych Schrack Seconet. Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe — to spotkanie ponad 250
gości z całego kraju — specjalistów i ekspertów w branży oraz prelegentów, reprezentujących najważniejsze w kraju instytucje związane z branżą pożarnictwa
i bezpieczeństwem ludzi w ogóle. Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na jednodniowe szkolenia
z zakresu systemów przeciwpożarowych
oraz przyzywowych. Dokładne terminy takich spotkań dla większych grup specjalistów uzgadniane są zwykle indywidualnie.
Zapraszamy do współpracy!
[email protected]
[email protected]
[email protected]
systemy sygnalizacji pożarowej - nowości
System sygnalizacji pożarowej
Schrack BMZ Integral.
Koncepcja nowego systemu.
Udoskonalony system zbudowano w oparciu o (zawsze) najważniejsze dla firmy zasady:
System BMZ Integral jest sztandarowym produktem firmy. Sama idea nowego systemu to rezultat długofalowej polityki rynkowej przedsiębiorstwa i ścisłej współpracy między Schrack Seconet, a jej partnerami na całym świecie, począwszy od przedstawicieli straży pożarnej, poprzez
wiodące centra badawcze, ekspertów w branży,
projektantów, samych użytkowników, a na instalatorach skończywszy. Prezentowany dziś na targach system to przedstawiciel czwartej już generacji systemów bezpieczeństwa Schrack Seconet.
Co najważniejsze, to zupełnie inny, całkowicie
zmodyfikowany BMZ Integral, nie tylko w stosunku do tego, który zaprezentowano po raz
pierwszy na rynku polskim w końcu lat dziewięćdziesiątych, ale także tego, który oglądaliście Państwo na poprzednich targach Securex.
Całkiem nowe karty funkcyjne, nowe oprogramowanie, nowe obudowy central, pola obsługi, elementy pętlowe. Nowoczesne możliwości konserwacji, serwisu oraz najlepsze w historii firmy warunki
handlowe, to oferta, której nie opłaca się nie przyjąć!
• Pełna kompatybilność urządzeń — niezależnie od wielkości docelowej instalacji
• Pełna unifikacja i wymienność elementów
pętlowych dla wszystkich rodzajów central
• Modułowa i zdecentralizowana struktura
systemu
• Pełna elastyczność systemu — system „szyty
na miarę”, zarówno dla obiektów niewielkich,
jak i bardzo dużych instalacji sieciowych
• Bezstresowa i intuicyjna obsługa — zrozumiała i czytelna prezentacja komunikatów
na nowoczesnych polach obsługi
• Wszystkie dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w Polsce i 35 innych krajach świata
Rodzina Integrali.
Niezależnie od rodzaju obudowy, każda centrala to:
• 100% redundancja podzespołów
• 1-16 pętli dozorowych
• współpraca z 8 dodatkowymi panelami obsługi
• 100% kompatybilność z peryferiami i centralami wszystkich starszych systemów
• możliwość połączenia w sieć z dowolną
liczbą innych podcentral
• możliwość bezpośredniego sterowania SUG
• możliwość zdalnego dostępu i nadzoru
z dowolnego miejsca na świecie
• zgodność z najnowszymi normami i wymaganiami UE
• doskonały współczynnik: cena / wartość
użytkowa
Obudowa z drzwiami pełnymi
Z polem obsługi
Jeden jak wszystkie.
Schrack Integral — to jeden spójny i jednolity system. Wszystkie centrale — niezależnie od
opcji — współpracują dokładnie z tymi samymi
elementami peryferyjnymi. Nie używamy elementów gorszej i lepszej jakości; wszystkie produkty są jednakowe. Są najlepsze. Nie oszczędzamy na mniejszych instalacjach kosztem bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia ludzi. Pola
obsługi, oprogramowanie, czujniki, przyciski
alarmowania pożarowego — są identyczne
w biurowcu za 200 mln euro i niewielkim, zabytkowym kościółku na kresach Polski.
Jednak są różnice.
Prezentujemy Państwu jeden spójny system
— jednak by spełnić nawet najtrudniejsze oczekiwania użytkowników przygotowaliśmy kilka
Polem obsługi i drukarką
Polem obsługi, drukarką
i panelem wskazań LED
dla 4 stref gaszenia
opcji samych central, które z pewnością pozwolą
na lepsze dostosowanie systemu do potrzeb
i możliwości finansowych użytkowników.
Obudowy „duże”.
System Integral, z uwagi na różne możliwości zastosowań oferowany jest w różnych wariantach obudowy. Wyposażenie
każdej z podcentral zawsze dobierane jest
indywidualnie do potrzeb projektu i może
być dowolnie i w każdym momencie zmienione — za pomocą... dłoni. Funkcyjne
karty rozszerzeń wyjmuje się i wkłada
w specjalnie przygotowany rak. Jeszcze kilka zmian w oprogramowaniu i system nadzorujący jedno pomieszczenie zamienia się
w centrum bezpieczeństwa sieci 50 rozproszonych budynków.
Polem obsługi, drukarką
i panelem wskazań LED
dla 8 stref gaszenia
Polem obsługi, drukarką
i panelem wskazań LED
dla 32 stref nadzoru
Polem obsługi, drukarką
i panelem wskazań LED
dla 64 stref nadzoru
ssyysstteem
m ssyyg
gn
na
alliizza
accjjii p
po
ożża
arro
ow
weejj -- n
no
ow
wo
ośśccii
Obudowy „mniejsze".
Zupełnie nowa propozycja, to oferta nowych wersji kompaktowego modelu BMZ Integral. Seria C, to niewielkie centrale zdolne
obsłużyć od 1 do 4 pętli dozorowych. Po raz
pierwszy na targach Securex 2006 zaprezentujemy modele oznaczone dodatkowymi cyframi, wskazującymi ilość możliwych do wy-
Obudowa z drzwiami pełymi
korzystania pętli dozorowych. Możliwość sieciowania central BMZ Intagral C z innymi
podcentralami C oraz systemami większymi,
to niewątpliwie wielki atut tego rozwiązania;
oszczędność pieniędzy, czasu i pewność, że
stosując „małą” centralkę nie zamykamy drogi do dalszej rozbudowy instalacji.
Najnowsze Integrale C
C1 - centrala jednopętlowa
C - opcja podstawowa 2-4 pętle
dozorowe
C4 - centrala 4 pętlowa.
Polem obsługi i drukarką
Z polem obsługi
Polem obsługi, drukarką i panelem
wskazań LED dla 1 strefy gaszenia
Najważniejsze funkcje użytkowe i serwisowe
nowego oprogramowania:
• możliwość zaprogramowania na karcie
DAI2 dwóch linii otwartych zamiast 1 pętli.
• dodatkowa, specjalna pamięć zdarzeń, tzw.
„czarna skrzynka”; oprócz standardowej pamięci zdarzeń można uaktywnić dodatkowy
blok pamięci, który będzie wykorzystywany do
przechowywania informacji o ostatnim pożarze.
Pamięć jest aktywowana przez alarm pożarowy
lub inne zdarzenie zdefiniowane przez programistę; można zdefiniować także czas przechowywania zdarzeń, by nie skasować jej zawartości przez np. kolejny alarm pożarowy.
• programowanie grup dla sygnałów wejściowych modułów BA-OI3 i BA-IM4,
co pozwala na łatwiejszą integrację czujek
autonomicznych z techniką pętli dozorowych (łatwe włączenie w system czujek innych producentów np. czujników gazów)
• rejestracja i odczyt pamięci zdarzeń
wszystkich elementów wykrywczych za pomocą oprogramowania serwisowego (możliwość zaprogramowania przedziału czasu
oraz częstotliwości zapisywania danych)
• łatwe przywracanie obrazu systemu (po restarcie centrali lub wykonaniu innych operacji zmieniających jej konfigurację, przywraca
się w ten sposób pożądany stan systemu)
• rejestrowanie parametrów analogowych
detektorów w określonych przedziałach czasowych na potrzeby analizy historii i charakterystyki zdarzeń. Funkcja ta pozwala na od-
tworzenie tego co „widział” detektor w danym momencie. Definiowany jest czas rejestracji oraz kroki między kolejnymi zapisami
zdarzeń. Funkcja może być wykorzystywana
do jeszcze lepszego dopasowania czułości
i zachowania systemu w obiekcie
• monitorowane uruchamianie pętli w 2 trybach: krokowym (element za elementem),
automatycznym (dla całej pętli)
• wskazywanie aktualnych stanów wszystkich elementów techniki pętlowej — łatwa
diagnostyka elementów peryferyjnych
• zdalny, bezpieczny dostęp do wszystkich
funkcji centrali; możliwość pełnego zarządzania systemem na odległość, raportowania i analizy funkcjonowania systemu oraz
programowania jego funkcji.
Najnowsze oprogramowanie.
Równolegle z wprowadzaniem nowych
komponentów sprzętowych Integrala, stale unowocześniane jest jego oprogramowanie. Nowy software umożliwia dziś wykonanie przez system praktycznie każdego pożądanego algorytmu jego zachowań, który
może zostać przewidziany w matrycy sterowań. Poza wieloma innymi funkcjami,
system umożliwia programowanie wielo-
4
stopniowego alarmowania (dodatkowo dostępne są alarmy wewnętrzne). Software pozwala nawet na zaprogramowanie jak ma
zachować się system w sytuacji, w której
detektor przełączony do kontroli wykrywa
pożar. Nawet podczas prowadzenia prac
serwisowych i konserwacyjnych wszystkie
elementy systemu mogą przez cały czas
nadzorować obiekt.
systemy sygnalizacji pożarowej - nowości
Technika pętli dozorowych — elementy peryferyjne.
Technika pętlowa to jedyna dziś możliwość zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa linii dozorowych. Tą techniką posługujemy się jako jedni
z pierwszych na świecie i jako jedni z nielicznych
wykraczamy poza ogólnie przyjęte normy — zabezpieczając dodatkowo wszystkie elementy liniowe przed możliwymi awariami. Jesteśmy jednym z nielicznych producentów na rynku, który
zdecydował się umieścić standardowo w każdym
elemencie pętlowym zintegrowany, obustronny
izolator zwarć. Niezależnie więc od rodzaju i wielkości instalacji, używamy wyłącznie elementów
o najwyższym możliwym stopniu bezpieczeństwa.
W centralach wykorzystujemy najnowsze
karty B3-DAI2 — interfejsy 2 linii pętlowych,
na których zainstalować można po 128 ele-
mentów. Mimo zapewnień innych producentów, że potrafią wykorzystać na jednej linii dozorowej więcej urządzeń (co i u nas jest fizycznie możliwe) prosimy pamiętać, że jest to niezgodne z obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej prawem i grozi poważnymi konsekwencjami tak dla projektanta, jak i wykonawcy systemu!
Główne cechy pętli dozorowych Schrack Seconet:
• cyfrowa komunikacja między elementami oraz
centralą
• zabezpieczony protokół transmisji
• najwyższa odporność na zakłócenia EMC
• stałe monitorowanie wszystkich podłączonych
elementów
• obustronne izolatory zwarć zintegrowane
z każdym elementem pętli
• możliwość włączenia w pętlę dodatkowych
urządzeń adresowalnych (np. sygnalizatorów
optycznych i akustycznych)
• zabezpieczenia antysabotażowe elementów
pętlowych
• dowolnie programowane wyjścia, wejścia
• dowolnie programowalne zależności logiczne
między elementami
• programowanie wielokryteryjnego zachowania systemu
• możliwość rozpięcia pętli dozorowej na 2 linie
otwarte (tryb pracy lub serwisu)
• precyzyjna lokalizacja wszystkich nieprawidłowości i zakłóceń
• specjalne opcje ułatwiające instalację i pomiary
• całkowita odporność na zwarcia, przerwy
i doziemienia
• możliwość programowego odłączenia czujek,
modułów lub grup wybranych urządzeń
• możliwość tworzenia grup i stref z elementów
znajdujących się na różnych pętlach dozoro
wych lub nawet podłączonych do różnych central
• łatwe dołączanie nowych elementów do petli
• pełne raportowanie przebiegów analogowych
czujek, stanu zabrudzenia, historii zdarzeń
wszystkich elementów wykrywczych
Ważne liczby:
• max. 7 (8) kart B3-DAI2 w jednym
BMZ Integral
• max. 2 pętle w karcie B3-DAI2
• max. 128 urządzeń w 1 pętli
• max. 1792 urządzeń w 14 pętlach 1 centrali
• max. 2000 m — długość pętli dozorowej
Komponenty liniowe.
Na naszym stoisku prezentujemy wszystkie
najważniejsze i najnowsze komponenty liniowe. Detektory punktowe, przyciski alarmowania pożarowego oraz całą paletę modułów kontrolno-sterujących najnowszej generacji. Dodatkowo — elementy specjalne-
5
go przeznaczenia, wysterowywane i nadzorowane przez moduły pętlowe. Całość
wspierana najnowszym oprogramowaniem
i protokołami, wymieniającymi informacje
nawet między dziesiątkami tysięcy urządzeń
w jednym systemie!
elementy peryferyjne - nowości
Detektory.
Najważniejszym elementem instalowanym na liniach dozorowych są oczywiście detektory.
W Schrack Seconet już wiele
lat temu zrezygnowano zupełnie ze stosowania czujek jonizacyjnych na rzecz
wysokozaawansowanych
czujek optycznych. Czujki OSD 2000 udowodniły ponad wszelką wątpliwość swoją
wysoką przydatność w zakresie pożarów
TF1-TF5, co potwierdzają liczne nagrody
i certyfikaty. Ze względu na swą niezawodność, wyposażone dodatkowo w najnowsze
oprogramowanie, będą z pewnością w tym
roku po raz kolejny, najczęściej wykorzystywanymi czujkami Schrack Seconet.
Poza najnowszą OSD 2000, zaprezentujemy także:
Czujka nadmiarowo-różniczkowa
DMD 2000, reagująca
zarówno na gwałtowny przyrost, jak
i stopniowy wzrost
temperatury otoczenia. Czułość elementu nastawiana jest
poprzez oprogramowanie
serwisowe, zgodnie z wymaganiami normy EN-54 część 5.
Czujka multisensorowa Schrack STD 531,
wyposażona w moduł optyczny i temperaturowy. W zależności od przewidywanego scenariusza rozwoju pożaru, może pracować jako detektor każdego rodzaju z osobna lub
w inteligentnej zależności między poszczególnymi jego komponentami. Schrack STD 531
została dopuszczona do stosowania w oparciu
o normy EN 54-5 oraz EN 54-7.
Gniazda.
Przełomem w konstrukcji systemów bezpieczeństwa było
stworzenie tanich gniazd
czujek, które
poza złączami montażowymi i testowymi nie posiadają modułów elektroniki. To niezwykle wygodna cecha
— zwłaszcza w realiach budowy, gdzie łatwo
przez przypadek zniszczyć taki element.
Dzięki temu straty
ograniczone zostają do minimum!
Choć w ofercie występują 4 różne
rodzaje gniazd, podstawowym modelem jest
USB 501-1. Pozostałe typy — z oznaczeniem
2, 3 i 4 to modyfikacje gniazda
podstawowego.
Typ 2 służy do
ukrycia czujki
w stropie podwieszonym;
3 — to osłona zabezpieczająca układ przed
wilgocią; 4 — to gniazdo do montażu bezpośrednio w stropie betonowym. Całość
może być uzupełniona nawet
trzema dodatkowymi wskaźnikami za-
6
działania lub sygnalizatorem akustycznym,
montowanym właśnie w gnieździe!
Przyciski alarmowania pożarowego.
W naszej ofercie znajdziecie
Państwo 2 wersje
przycisków,
a każda z nich to
8 różnych opcji.
Projektanci nie
powinni jednak
martwić się taką
różnorodnością,
bo zwykle stosuje się modele serii MCP-545. Tak jak w przypadku gniazd,
końcówki 1-4 wskazują na sposób montażu.
Wersje od 5 do 8 to elementy do stref
EX. Warto dodać, że MCP 545
występują w wersjach zwykłych (IP54) i całkowicie
wodoodpornych — do
montażu na zewnątrz
(IP67). Wersje MCP 535
wykorzystywane są dziś
prawie wyłącznie jako
przyciski START i STOP
w układach gaśniczych
Integrali.
elementy peryferyjne - nowości
Moduły kontrolno-sterujące.
Złożoność dzisiejszych systemów automatyki budynku wymaga zastosowania
najwyższej jakości systemu sygnalizacji pożarowej. To nie
żart, a zależność
ta jest coraz bardziej widoczna.
W obiektach wysokich, wysokościowych i tych,
o dużej kubaturze,
system
sygnalizacji
pożarowej wykrywający zagrożenie przejmuje całkowicie kontrolę
nad wszystkimi urządzeniami wykonawczymi obiektu.
Dochodzi dziś do sytuacji,
kiedy matryce sterowań pisane w rubrykach MS Excel
nie mieszczą się w jednym
arkuszu. To czasem kilka
tysięcy rozkazów w ciągu
zaledwie kilkunastu sekund. Moduły sterujące umieszczone
w centralach oraz na pętlach dozorowych,
to klucz do przeprowadzenia bezpiecznej
akcji ratunkowej. Oto nasi bohaterowie,
w największej na rynku ofercie:
Moduł we/wy BA-OI3 zawiera wyjście przekaźnikowe o programowanym
stanie położenia (fail-safe) NO/NC oraz
2 wejścia monitorujące stan urządzeń
zewnętrznych. Moduł ten
służy także do
podłączenia czujek
specjalnych do pętli BMZ Integral
Moduł
linii
bocznych BA-AIM stosowany jest
wtedy, kiedy wymagane jest poprowadzenie linii dodatkowej, jako odczep głównej
linii pętlowej np. w sytuacjach
konieczności wprowadzenia
detektora specjalnego do strefy zagrożonej wybuchem,
w której używanie linii pętlowych jest zabronione. Moduł
ten może pracować także jako
wejście monitorowane; może
zostać uzupełniony o dodatkowe wskaźniki zadziałania.
Moduł BA-IOM to element wyposażony
w 1 wyjście monitorowane, stosowany przeważ-
nie do nadzorowanego sterowania ważnych urządzeń zewnętrznych. Zawiera także 1 wejście do
monitorowania stanu napięcia.
BA-REL4, układ 4 zestyków przekaźnikowych
z funkcją fail-safe zdobył już sobie uznanie
wykonawców. To jeden
z nielicznych na rynku elementów sterujących zprogramowanym stanem położenia styków
na wypadek zaniku napięcia
asilającego lub innych awarii.
BA-IM4 to element
służący wyłącznie nadzorowaniu stanu innych
urządzeń. Razem z opisanym wyżej, może
stanowić dosonałe narzędzie kontroli poprawności zadziałania systemów tryskaczowych, klap pożarowych itd. Każde z wejść
może być oddzielnie zaprogramowane i wykorzystane do innych celów.
eelleem
meen
nttyy ssp
peeccjja
alln
neeg
go
op
prrzzeezzn
na
acczzeen
niia
a -- n
no
ow
wo
ośśccii
System Zasysający Schrack ASD 516.
Warianty ASD 516
ASD 516-1 układ z 1 czujką dymu, standardowym polem wskazań, 2 stykami przekaźnikowymi (alarm, uszkodzenie)
ASD 516-2 układ z 2 czujkami dymu, standardowym polem wskazań, 2 stykami przekaźnikowymi (alarm, uszkodzenie)
ASD 516-3 układ z jedna czujką dymu, rozszerzonym polem wskazań o wskaźnik koncentracji dymu, 2 stykami przekaźnikowymi
(alarm, uszkodzenie); ponadto sygnalizacja
2 pre-alarmów standardowo, trzeci pre-alarm
jako opcja
ASD 516-4 układ z 2 czujkami dymu, rozszerzonym polem wskazań o wskaźnik koncentracji dymu, 2 stykami przekaźnikowymi (alarm,
uszkodzenie), ponadto sygnalizacja 2 pre-alarmów standardowo, trzeci pre-alarm jako opcja
Przy zastosowaniu 2 czujek (ASD 516-2,
516-4) możliwe jest ustawienie powiązania
między czujkami.
Od wielu lat czołowe miejsce w systemach
specjalnych oferty Schrack Seconet zajmują
urządzenia zasysające. Kilka lat temu był to
RAS, potem ASD 515 — teraz najnowszy
system nowej generacji — Schrack ASD 516.
Czym różnią się między sobą
ASD 515 i ASD 516?
ASD 516 cechuje przede wszystkim dużo
większa czułość. W tej wersji dostępne są
3 poziomy czułości (0,3; 0,6; 1,2 %/m). Dla
każdej czujki można zaprogramować także
3 poziomy czułości — obniżoną, normalną
i podwyższoną. Jednostka detekcyjna może
być wyposażona we wskaźnik koncentracji dy-
mu, który pokazuje jego stężenie w zabezpieczanym obszarze (10 poziomów). Przy zastosowaniu najnowszej karty BAF 53 możliwe
jest wykorzystanie funkcji pre-alarmu, która
powoduje sygnalizowanie wykrycia zadymienia o wartości 10 % progu alarmowego! Detektor posiada oczywiście zintegrowaną funkcję detekcji zabrudzenia układu wykrywczego.
Zastosowanie:
System nadaje się doskonale do archiwów, obiektów sakralnych, muzealnych,
centrów komputerowych, serwerowni, magazynów wysokiego składowania, przestrzeni podpodłogowych, szybów windowych itd.
Inne czujki specjalne.
Oferta Schrack Seconet na targach
Securex to także inne czujki specjalnego
przeznaczenia. Dysponujemy całą paletą
czujek liniowych — także w wykonaniu
przemysłowym; wysokoodporne na zakłócenia czujki płomienia (UV/IR) oraz
detektory radiowe. Zapraszamy!
Liniowa Czujka Temperatury Schrack ADW 511A.
Czujka ADW 511A jest liniową, nadmiarowo-różniczkową czujką ciepła, przeznaczoną do wykrywania i sygnalizowania uwalniającej się energii
cieplnej w czasie pożaru. Jest szczególnie przydatna w miejscach, gdzie zastosowanie tradycyjnych
czujek ciepła jest utrudnione: w garażach otwartych, rampach załadowczych, pomieszczeniach
produkcyjnych o dużym zapyleniu, tunelach itd.
Różnice między czujką ADW 511,
a Schrack ADW 511A.
Na targach prezentujemy najnowszą czujkę
Schrack ADW 511A. W porównaniu z po-
przednim modelem, czujka ta umożliwia zainstalowanie wewnątrz jej obudowy modułu
Schrack BA-OI3, co pozwala z kolei na bezpośrednie dołączenie detektora do pętli BMZ Integral. Oprócz tego, równolegle do bezpotencjałowych wyjść przekaźnikowych posiada także wyjścia typu OC (dla alarmu, prealarmu,
uszkodzenia).
Czujka nowa została przebadana zgodnie
z normą PN-EN 54-5: 2003 (A1, A2, B, C,
D, E, F, G). Nowa wersja ADW uwzględnia
najnowsze rozwiązania w zakresie detekcji
i technologii mikroprocesorowej.
8
elementy specjalnego przeznaczenia - nowości
Schrack Integral — centrale sterowania gaszeniem.
Dzięki unikalnej koncepcji pełnej redundancji systemu oraz wysokiej odporności na zakłócenia EMC, system BMZ Integral został certyfikowany także jako centrala sterowania Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi. Zgodnie z najnowszymi wymaganiami, mającymi obowiązywać od 1 kwietnia 2006 roku, system został
dodatkowo przystosowany do tego zadania.
Dostosowanie to polega na wyposażeniu
centrali w dodatkowy, równoległy panel
wskazań z diodami
Warianty paneli
wykrywczych
LED (norma PN-EN 12094-1 wymaga, aby
dla każdej strefy gaszenia wskazywano stan
pracy pojedynczego urządzenia gaśniczego),
kartę wyjść przekaźnikowych B3-REL16E.
Opcjonalnie wykorzystuje się także odpowiednio dostosowaną kartę B3-MTI8 oraz
najnowsze oprogramowanie. Podobnie jak
do tej pory, głównym komponentem sterującym pozostaje karta B3-OM8.
Schrack Seconet zawsze stara się
wyznaczać nowe szlaki w dziedzinie bezpieczeństwa. W przypadku systemów gaśniczych, jako jedyna jak dotąd firma na rynku, zdecydowała się wykorzystać w systemie gaśniczym pętle dozorowe, na których instalowane są przyciski START,
STOP oraz elementy detekcyjne. Szczegóły takiego rozwiązania — pokazuje
przykładowa instalacja na naszym stoisku. Centrale sterowania gaszeniem
dostępne są także w wersji C.
Główne zalety:
• Możliwość wielostrefowego sterowania
Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi (SUG)
• W pełni zdublowana struktura systemu
• Modułowa, zdecentralizowana budowa
(możliwość łatwej rozbudowy systemu)
• Możliwość pracy sieciowej
• Rozwiązania zgodne z nową normą
PN-EN 12094-1
• Możliwość połączenia CSP z CSG za pomocą
standardowego złącza zgodnie z VdS 2496
• elastyczne oprogramowanie — możliwość
tworzenia zaawansowanych algorytmów
sterowań
gaśniczo-
• BMZ Integral - centrala sygnalizacji
pożarowej zgodna z EN54/2 i EN54/4
• SLZ Integral — elektryczne, automatyczne urządzenie sterujące i opóźniające
zgodne z EN54/4 i EN12094-1
• BLZ Integral - system połączony;
centrala sygnalizacji pożarowej / elektryczne,
automatyczne urządzenie sterujące i opóźniające zgodne z PN-EN 54/2, PN-EN 54/4
i PN-EN 12094-1
Sieć SecoNET.
SecoNET to system sieciowy umożliwiający połączenie w jeden system sygnalizacji pożarowej praktycznie nieograniczonej liczby
central. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego
w swej architekturze protokołu komunikacyjnego N3, możliwe jest połączenie w jeden
system ponad 60 tys. CSP (16 x 62 x 63).
Architektura i możliwości sieci SecoNET zostały poszerzone dzięki zastosowaniu nowych elementów sieci, którymi są
Centrale Główne (CG). Umożliwiają one
przede wszystkim zcentralizowane zarządzanie siecią SecoNET oraz tworzenie do-
datkowych logicznych powiązań między
elementami systemu. Panel obsługi High
End pozwala na odczytywanie stanów pracy oraz obsługę wszystkich podłączonych
do sieci SecoNET urządzeń (elementy peryferyjne, centrale, systemy zewnętrzne,
SUG itd).
Kiedy tworzymy sieć SecoNET?
1) Gdy liczba łączonych central Integral
przekracza 16.
2) Gdy w jednym systemie mają pracować
9
centrale Integral z centralami starszej
generacji (np. Maxima).
3) Gdy ze względu na charakter zabezpieczanego obiektu zalecane jest utworzenie podsystemów pracujących niezależnie od siebie ale
zarządzanych z jednego wspólnego miejsca
4) Gdy chcemy zwiększyć niezawodność i pewność działania dużego systemu sygnalizacji
pożarowej.
5) Gdy chcemy mieć możliwość dokonywania zmian i rozbudów architektury systemu z jak najmniejszym wpływem na zabezpieczane już obiekty.
nowoczesne możliwości obsługi systemu
System zarządzania i wizualizacji
zdarzeń pożarowych SecoLOG.
SecoLOG jest systemem wizualizacji
i zarządzania zdarzeniami pożarowymi.
Jest aplikacją nie tylko podwyższającą
komfort pracy z systemem bezpieczeństwa i automatyki obiektu, jest przede
wszystkim elementem gwarantującym intuicyjność i przejrzystość obsługi — czyli
sprawne prowadzenia akcji ratowniczej
w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.
Faktem oczywistym jest wykorzystanie
w SecoLOG — podobnie jak w samym
BMZ Integral — parametru redundancji,
tak najważniejszych elementów hardware'u,
jak i procedur operacyjnych. Dzięki temu
nawet w przypadku awarii niektórych elementów systemu jego poprawna praca zostaje zachowana. System wykorzystuje
2 monitory, z czego na jednym wskazywane
są wyłącznie komunikaty i raporty tekstowe, drugi zaś odpowiedzialny jest za prezentowanie grafik systemowych i zdjęć w odpowiedniej skali.
Zorientowanie kolejnych wersji SecoLOGa
niemal całkowicie w kierunku najnowszych wytycznych EU, w tym ÖNORM
F303, zapewniają użytkownikowi całej
aplikacji usystematyzowane i przejrzyste
przebiegi funkcyjne przy pełnej niezawodności systemu.
Zdalny dostęp.
Zdalny dostęp oferowany jest w 2 wersjach: „uproszczonej” dla użytkownika lub
konserwatora pod nazwą Integral Remote Control Panel (IRCP) oraz pełnej, dla konserwatorów systemu, pod nazwą Integral Remote
Access Server (IRAS).
IRCP
IRCP to 100% odzwierciedlenie pola obsługi BMZ Integral / BMZ Integral C na
monitorze komputera PC. Dzięki temu
można nie tylko odczytywać informacje, ale
i wysyłać polecenia w czasie rzeczywistym
z dowolnego miejsca na Ziemi. IRCP posiada skomplikowany i wielohierarchiczny system zabezpieczeń, uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do systemu. W zależno-
ści od potrzeb może być wykorzystywany na
wielu stacjach roboczych.
IRAS
Umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji IRCP, wzbogaconych dodatkowo o cały
szereg możliwości serwisowych. Pozwala na
zdalne programowanie systemu i zmiany
konfiguracji, adresów elementów, czułości
czujek itp. Prowadzenie „zdalnego serwisu”
w rozumieniu analizy sytuacji w obiekcie, odczytywanie poziomów zabrudzeń czujek dymu i multisensorów, odczyt innych parametrów eksploatacji elementów wykrywczych
i inne funkcje wspierające serwis systemu.
Więcej szczegółów przekażą Państwu nasi specjaliści na stoisku nr 3.
Nowe pola wskazań.
W tym roku po raz pierwszy wyposażyliśmy nasze systemy w tak wiele wariantów pól obsługi:
Panel wskazań stanu poszczególnych stref czujek. Odpowiedni kolor palącej się diody LED
informuje o alarmie, uszkodzeniu lub odłączeniu danej strefy. Panel taki montuje się
w obudowie centrali
lub zamawia jako
oddzielne pole informacyjne
Panel informacyjny
dla systemów gaśniczych BLZ/SLZ
Integral. Informacje
prezentowane na wyświetlaczu pochodzą
z max. 8 stref gaszenia. Podobnie jak w przypadku innych pól obsługi, może ono być
wbudowane w obudowę centrali lub występować osobno.
10
Pole obsługi High End. Pierwszy w pełni kolorowy wyświetlacz LCD zastosowany w systemach ppoż. Opisy tekstowe w różnych
kolorach wspomagane elementy graficznymi. Bardzo łatwa nawigacja w menu — specjalne programy prowadzenia użytkownika
po menu w sytuacjach zagrożenia. W sprzedaży także wersja z drukarką
protokołującą.
systemy przyzywowe i komunikacji - nowości
VISOCALL PLUS.
W ciągu ostatnich dwu lat systemy
przyzywowe Schrack Seconet uległy znaczącej przemianie. Cała rodzina urządzeń
Visocall Plus uległa gruntownej przebudowie, a zakres możliwych dziś do wykorzystania funkcji jest w stanie zaspokoić
potrzeby każdej prywatnej kliniki, szpitala
publicznego, domu opieki czy ośrodka sanatoryjnego. Podobnie jak w przypadku
systemów sygnalizacji pożarowej, ich cena
także uległa znaczącemu obniżeniu.
Visocall Plus nie jest zwykłym systemem przyzywowym, znanym powszechnie
na rynku krajowym. Oprócz podstawowych, w tym przypadku, funkcji pozwalających pacjentom na wezwanie pomocy
dyżurnej pielęgniarki, umożliwia on szereg
dodatkowych funkcji. Ich szeroki zakres
wynika zarówno z budowy całego systemu
oraz jego pojedynczych elementów,
jak i możliwości bardzo elastycznej
konfiguracji, pozwalającej na dostosowanie go do każdej koncepcji opieki nad pacjentami oraz możliwości finansowych inwestora.
Opcjonalnie, w ramach systemu mamy
możliwość także wykorzystania systemu bezprzewodowego VISOFUNK
PLUS oraz nieco prostszego systemu
VISOOPT PLUS.
Ten drugi jest niewątpliwie systemem
najprostszym technologicznie, choć bardzo często wykorzystywanym w niewielkich oddziałach szpitalnych, domach
opieki, toaletach i łazienkach dla osób
niepełnosprawnych w hotelach, obiektach użyteczności publicznej czy też na
izbach zatrzymań lub w aresztach.
Normy europejskie.
Będąc pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, Polska powinna zwrócić należytą uwagę na europejskie standardy i wytyczne, zgodnie z którymi dopuszcza się
do stosowania systemy przywoławcze.
Główna norma europejska w zakresie systemów komunikacji wewnętrznej to VDE
0834, wyznaczająca ramy techniczne dla
stosowania systemów przywoławczych
w szpitalach, domach opieki, a także łazienkach dla niepełnosprawnych w hotelach i supermarketach. Schrack Seconet
jest jedyną firmą w Polsce, oferującą
sprzęt posiadający certyfikat VDE 0834!
SecurWATCH — nowe możliwości Visocall Plus.
SecurWATCH to zupełnie nowe rozwiązanie na rynku polskim. Prezentujemy państwu uzupełnienie
systemu
Visocall
Plus o funkcje nadzoru, identyfikacji
i poszukiwania poruszających się osób.
SecurWATCH nie
jest pojedynczym
produktem, czy jednostkowym rozwiązaniem. Skupia w sobie wiele zalet systemu
całkowicie wszechstronnego, wykorzystującego w swoim działaniu aż trzy technologie wymiany informacji: IR — obszar
światła podczerwonego dla dokładnej lokalizacji osób lub przedmiotów; LF — niski zakres fal do pracy na niewielkich obszarach; RF — zakres fal radiowych do
nadzoru większych powierzchni.
11
To doskonałe rozwiązanie stosowane jest wszędzie tam, gdzie informacja o zmianie pobytu pacjentów lub przemieszczaniu cennych przedmiotów ma ogromne
znaczenie dla bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia ludzi.
System Przyzywowy
Visocall Plus
do szpitali, domów opieki, hoteli, supermarketów
• System komunikacji dla personelu oraz pacjentów obiektów zdrowotnych • System organizacji pracy • System przyzywowy dla osób demencyjnych • System przewodowy • System radiowy • Spełnia
wszystkie normy i zalecenia państw Unii Europejskiej • Podwyższa standard usług
• Obniża koszty funkcjonowania oddziałów szpitalnych • Zwiększa produktywność personelu
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu
ul. Macieja Palacza 13, 60-242 Poznań
tel. (+48 61) 66 43 140
e-mail: [email protected]
http://www.schrack-seconet.pl
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel. (+48 22) 60 60 614
e-mail: [email protected]
http://www.schrack-seconet.pl

Podobne dokumenty

Otwórz gazetkę w formacie pdf.

Otwórz gazetkę w formacie pdf. ochrony przeciwpożarowej. Została ona wybrana najlepszym produktem z dziedziny zabezpieczeń ppoż. spośród 10 analizowanych rozwiązań, prezentowanych przez największych producentów światowych w tej ...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Integral IP MX - panorama

Prezentacja Integral IP MX - panorama Zintegrowana centrala sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem MXE/MXF lub centrala sterowania gaszeniem MXE dla wielostrefowych systemów gaszenia. ƒ z panelem obsługi i drukarką protokołującą, ...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 – Projekt – karty katalogowe dla SSP

Załącznik nr 12 – Projekt – karty katalogowe dla SSP za pomocą kabli miedzianych lub światłowodowych. W przypadkach szczególnych można wykorzystać infrastrukturę IT istniejącą w danym obiekcie, jednak należy pamiętać o ograniczeniach

Bardziej szczegółowo