Źródła prawa dla tematu OCHRONA OSÓB I MIENIA

Transkrypt

Źródła prawa dla tematu OCHRONA OSÓB I MIENIA
KWP w Bydgoszczy
Źródło:
http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/ochrona-osob-i-mienia/18153,Zrodla-prawa-dla-tematu-OCHRONA-OSOB-I
-MIENIA.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 20:04
Źródła prawa dla tematu OCHRONA OSÓB I MIENIA
●
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221 z
późniejszymi zmianami).
●
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i
psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1715).
●
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i
praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych
oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.
U z 2013 r. poz. 1688).
●
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony (Dz .U. z 2013 r. poz. 1630).
●
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru
wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków
o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru
zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1628).
Metryczka
Data wytworzenia 02.01.2014
Data publikacji 07.01.2014
Data modyfikacji 07.01.2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Lasek, WPA KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej
KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk

Podobne dokumenty