Zbigniew Kamocki

Komentarze

Transkrypt

Zbigniew Kamocki
Zbigniew Kamocki
Organizacja zespołu
żywieniowego w szpitalu
– doświadczenia własne
II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogusław Kędra
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
nutritionDay 2010
unit 708/5063 (PL)
General surgery
A snapshot
on nutrition care
an initiative to improve healthcare
supported by
Cel badania
• Aim
–
–
–
–
Increase awareness
Decrease barriers
Increase knowledge
Allow comparison of individual units with national and
international reference bases
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Uczestnictwo
2006/2007/2008/2009/2010
•
•
•
•
30 languages
40 countries
2441 units/wards
74903 patients
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Age categories in years
Wiek chorych
missing
>100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
speciality
your unit
0
10
20
30
40
% patients
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Utrata masy ciała przed
hospitalizacją
I don’t know
No, I’ve gained
weight
speciality
your unit
No
Yes
0
10
20
30
40
50
60
% patients
23/26 patients (88%) answered this question in your unit,
in your speciality (80%)
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Utrata masy ciała przed
hospitalizacją
missing
not sure
>15 kg
speciality
your unit
9-15 kg
5-8 kg
1-4 kg
0
10
20
30
40
50
60
% patients
100% = all patients with weight loss
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Spożycie pokarmów w ostatnim
tygodniu
missing
quarter less
speciality
half less
your unit
bit less
normal
0
10
20
30
40
% patients
25/26 patients (96%) answered this question in your unit,
in your speciality (82%)
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Body Mass Index
Body Mass Index
0.20
0.10
0.05
0.00
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
proportion
0.15
BM I
worldwide:
•BMI (Med)
•BMI  20
•BMI > 30
24.4
14.6%
14.7%
Your unit:
•BMI (Med)
•BMI  20
•BMI > 30
27.1
7.7%
15.4%
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Stosowane odżywienie
missing
Others
Protein supplement
EN+PN
speciality
PN
your unit
EN
Special diet
Hospital food
0
10
20
30
40
50
60
% patients
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Obiad podczas nutritionDay
missing
nothing not allowed
nothing allowed
speciality
your unit
quarter
half
all
0
5
10
15
20
25
30
% patients
Reference cohort (speciality): outcome≥75%
25/26 patients (96%) answered this question in your unit,
in your speciality (80%)
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
g
si
n
m
is
no
ta
llo
w
ed
ed
th
in
g
no
no
th
in
g
al
lo
w
ar
te
r
qu
ha
lf
8
7
6
5
4
3
2
1
0
al
l
Death in hospital
before 30 days
following ND
Specialty
% patients
Obiad w
nutritionDay
Specialty
Reference cohort (speciality): outcome≥75%
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
WNIOSKI
Występowanie niedożywienia jest częste
w szpitalach w Europie i wynosi od 30 – 50 %
W czasie hospitalizacji większość chorych
je za mało i traci masę ciała
Niedożywienie pogarsza wyniki leczenia
i zwiększa koszty
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Częstość niedożywienia- Stratton i wsp. Clin. Nutr. 2007
Działalność Kliniki
Lecznicza: leczenie żywieniowe
w okresie okołooperacyjnym
immunonutrition
Naukowa: PTŻP i D, PTLŻ, sekcja
leczenia żywieniowego TCHP
Edukacyjna
Oświatowa
Kurs z zakresu leczenia
żywieniowego
2003 - 2012
131 uczestników
Chirurgia ogólna - 102
Urologia – 12
Kardiochirurgia - 5
Neurologia - 2
Geriatria - 2
Pulmonologia - 2
Chirurgia
onkologiczna – 1
Pediatria - 1
Psychiatria - 1
Choroby
wewnętrzne – 1
Anestezjologia – 1
Farmaceuta - 1
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
KAMPANIA EDUKACYJNA
www.niedajsiezjescchorobie.org
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Polskie Towarzystwo Żywienia
Pozajelitowego i Dojelitowego
Białystok 24.11.2012.
Propozycja organizacji leczenia
żywieniowego
w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym w Białymstoku
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
SZPITALNY KOMITET ŻYWIENIOWY
i
SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY
ŻYWIENIOWE
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
SZPITALNY KOMITET ŻYWIENIOWY
Dr med. Tomasz Koronkiewicz – Dyrektor ds. Lecznictwa
Mgr Agnieszka Krynicka – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Dr med. Zbigniew Kamocki – Kierownik Zespołu Leczenie Żywieniowego
Klinik Chorób Wewnętrznych oraz Klinik Zabiegowych
Dr med. Ewa Kulikowska - Kierownik Zespołu Leczenia Żywieniowego
Neonatologii
Dr med. Paweł Kosiorkiewicz - Kierownik Zespołu Leczenia Żywieniowego
Intensywnej Terapii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Mgr Beata Malesza – Kierownik Apteki
Barbara Solaniuk – Starszy Dietetyk
Mgr Katarzyna Wawrzeniuk – Kierownik Działu Żywienia
Filmy ISS FASCILITY SERWICE
Prof. Elżbieta Anna Tryniszewska - Kierownik Zakładu Diagnostyki
Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
Prof. Andrzej Szpak - Naczelny Epidemiolog
Mgr Barbara Kowalewska - Kierownik Działu Zaopatrzenia
Mgr Beata Sikora - Kierownik Działu Finansowego
Mgr Piotr Szyszło - Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY
ŻYWIENIOWE
Zespół Leczenia Żywieniowego Klinik Chorób
Wewnętrznych oraz Klinik Zabiegowych
Zespół Leczenia Żywieniowego Neonatologii
Zespołu Leczenia Żywieniowego Intensywnej Terapii
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY ŻYWIENIOWE
Zespół Leczenia Żywieniowego Klinik Chorób Wewnętrznych
oraz Klinik Zabiegowych:
Dr med. Zbigniew Kamocki – Kierownik Zespołu
Dr med. Konrad Zaręba
Mgr Bożena Dulko - pielęgniarka
Wiesława Tryzna – Rutkowska - pielęgniarka
Barbara Solaniuk – Starszy Dietetyk
Mgr Beata Malesza – Kierownik Apteki
Lek. med. Hanna Agnieszka Jaworska-Łuczyńska – rehabilitant
Mgr Dorota Sadowska – pracownik socjalny
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
SPECJALISTYCZNE ZESPOŁY ŻYWIENIOWE
Zespoł Leczenia Żywieniowego Neonatologii:
Dr med. Ewa Kulikowska – Kierownik Zespołu
Katarzyna Sołomianko - położna
Natalia Hamontowska – położna
Zespołu Leczenia Żywieniowego Intensywnej Terapii
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
Dr med. Paweł Kosiorkiewicz – Kierownik Zespołu
Dr med. Sławomir Czaban
Mgr Agnieszka Stypułkowska - pielegniarka
Mgr Urszula Jakubowska – specjalistka z zakresu pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej terapii
Mgr Beata Malesza – Kierownik Apteki
Lek. med. Hanna Agnieszka Jaworska-Łuczyńska - rehabilitant
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
CEL
identyfikacja i odpowiednie leczenie
chorych wykazujących ryzyko związane
z zaburzeniami stanu odżywienia
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół lub system oceny żywienia
w szpitalu
 Wartość odżywczą podawanych posiłków, ich smak
i zachowanie właściwości odżywczych w czasie
przygotowania, transportu i podawania
 Stopień spożycia podawanych posiłków i zakres
zwrotów do kuchni szpitalnej
 Skuteczność karmienia chorych mających trudności
z samodzielnym jedzeniem lub piciem
 Okresowo opracowane raporty powinny być
przedstawiane dyrekcji szpitala, żywieniowemu
komitetowi doradczemu oraz zespołowi leczenia
żywieniowego w celu wdrożenia działań
zapewniających skuteczne karmienie chorych
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
Opracować na piśmie:
 Zasady i protokoły leczenia żywieniowego
 Zasady zapobiegania, wczesnego
rozpoznania i leczenia powikłań
 Powinny być one opublikowane
i dostępne na terenie szpitala
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
zasady i protokoły leczenia
żywieniowego powinny być okresowo
oceniane i zmieniane zgodnie z rozwojem
wiedzy o leczeniu żywieniowym
i miejscowymi potrzebami
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
uprawnienia, zakres obowiązków,
odpowiedzialność i zasady współpracy
pomiędzy członkami zespołu leczenia
żywieniowego a pracownikami innych
oddziałów i działów niemedycznych szpitala
powinny być ściśle określone i odpowiadać
lokalnym potrzebom, procedurom i protokołom
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
do współpracy z zespołem leczenia
żywieniowego w poszczególnych
oddziałach szpitalnych powinny być
wyznaczone osoby ( lekarz lub
pielęgniarka ) odpowiedzialne za
koordynację współpracy i prawidłową
realizację zleceń zespołu żywieniowego
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
zespół leczenia żywieniowego
powinien okresowo oceniać stosowanie,
wyniki i koszty leczenia żywieniowego
oraz sporządzać odpowiednie raporty
przedstawiane dyrekcji szpitala
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
ocena powinna dotyczyć adekwatności
i efektywności stosowania leczenia żywieniowego
u indywidualnych chorych i opierać się na
odpowiedniej dokumentacji medycznej
i ekonomicznej. Zespół leczenia żywieniowego
powinien przeglądać i oceniać tę dokumentację
oraz sporządzać lub zatwierdzać odpowiednie
raporty
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
w celu zwiększenia skuteczności
i bezpieczeństwa żywienia pozajelitowego
zespół żywienia powinien wprowadzać
mechanizmy zapewniające ciągłe
podnoszenie jakości działania poprzez
wynikające z postępu wiedzy zmian
zasad, procedur i protokołów
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zespół leczenia żywieniowego
OBOWIĄZKI
może być dysponentem specjalistycznego
sprzętu do terapii żywieniowej ( pompy, zgłębniki,
centralne linie żylne i inne )
posiadanie przez
każdy oddział szpitalny z osobna nie jest
ekonomicznie uzasadnione. Zasady rozliczania
wykorzystania lub zużycia sprzętu powinny być
określone osobnym rozporządzeniem
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Leczenie żywieniowe w szpitalu
Ustalenie wskazań
Przesiewowa ocena
stanu odżywienia
Określenie zapotrzebowania
Dokładna ocena
żywieniowa
Wybór metody leczenia
Opracowanie planu
leczenia i nadzoru
Uzyskanie dostępu
Utrzymanie dostępu
Wybór drogi podania
Wybór diety lub składu
mieszaniny odżywcze
Sporządzanie diety
lub mieszaniny
Prowadzenie
i monitorowanie
leczenia
Podawanie diety
lub mieszaniny
Monitorowanie
Zapobieganie powikłań
Leczenie powikłań
Zmiana stanu chorego
Ocena postępu
i wyników
leczenia
Osiągnięto cel leczenia
Możliwe leczenie w domu
Analiza przyczyn
Zakończenie leczenia
Leczenie żywieniowe
w warunkach domowych
Czy możliwe jest skuteczne żywienie drogą naturalną
TAK
NIE
Czy możliwe jest żywienie drogą przewodu pokarmowego
Dieta
zwykła
NIE – żywienie pozajelitowe
TAK – żywienie dojelitowe
Długotrwałe leczenia
Niewystarczająca
Dieta zwykła
+ suplement
pokarmowy
Nieodpowiednia lub
niewystarczająca
Przewidywany okres żywienia
<14 dni
>14 dni
Żywienie
przez
przetokę
odżywczą
Żywienie
przez
zgłębnik
Czy możliwe jest choć minimalne
pojenie lub karmienie doustne
TAK
Dieta
przemysłowa
Płyny obojętne lub suplement
pokarmowy lub dieta zwykła doustna
Dostępne żyły
obwodowe
Niewydolność
narządowa
Nie ma ograniczenia
objętości Można dodać
emulsje tłuszczowe
Podaż >1800kcal/24h
Duże zapotrzebowanie
na elektrolity
Zaburzenia
metaboliczne
Podaż < 1800kcal/24h
Przewidywany okres <
14 dni
Drogą żyły
głównej
Drogą żył
obwodowych
Czy możliwe jest choć minimalne pojenie
lub karmienie doustne lub przez zgłębnik
TAK
Płyny obojętne lub suplement pokarmowy,
lub dieta zwykła doustnie, przez zgłębnik
lub przetokę odżywczą
Zakończenie leczenia
 Żywienie pozajelitowe może być zakończone
dopiero wtedy, gdy potrzeby żywieniowe
chorego mogą być zaspokojone przez
odżywianie drogą przewodu pokarmowego
 Żywienie dojelitowe może być zakończone
dopiero wtedy, gdy potrzeby żywieniowe
chorego mogą być zaspokojone przez
odżywianie drogą doustną
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.
Zakończenie leczenia
 Leczenie żywieniowe może być czasowo
przerwane w przypadku wystąpienia powikłań tego
leczenia lub pogorszenia stanu zdrowia chorego,
uniemożliwiających bezpieczne kontynuowanie
odżywiania
 Leczenie żywieniowe może być zakończone, jeśli
chory nie życzy sobie jego kontynuowania
 Leczenie żywieniowe może być zakończone, jeśli
chory ( lub jego prawny opiekun ) i lekarz wspólnie
uznają, że dalsze jego kontynuowanie nie
przyniesie choremu oczekiwanych korzyści
Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych
Białystok 24.11.2012.

Podobne dokumenty