Andreas Gryphius w plenerze

Transkrypt

Andreas Gryphius w plenerze
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
Andreas Gryphius w plenerze
Cztery wieki temu, 2 października 1616 roku przyszedł na świat Andreas Gryphius. Muzeum
Archeologiczno – Historyczne w Głogowie postanowiło uczcić to wydarzenie plenerową wystawą.
Ekspozycję przybliżającą życie i twórczość XVII-wiecznego poety pochodzącego z Głogowa, oglądać
można w pobliżu ruin teatru noszącego jego imię.
Na wystawę składa się kilkanaście plansz. Przedstawione zostały na nich najważniejsze informacje
związane z życiem i twórczością poety, jego dorobkiem oraz z epoką, w jakiej przyszło mu tworzyć.
Obejrzeć można ilustracje przedstawiające tytułowe strony dzieł Andreasa Gryphiusa, szkoły, w których
uczył się poeta, a także ryciny z widokami miast, z którymi związany był Gryphius.
Choć Andreas Gryphius jednoznacznie kojarzony jest z Głogowem, to jednak jego biografia i twórczość
nie jest znana współczesnym mieszkańcom miasta. Celem wystawy jest więc przybliżenie tej postaci.
Stąd między innymi pomysł, by wystawa miała charakter plenerowy. Dzięki temu informacje o Andreasie
Gryphiusie oraz o epoce, w której żył i tworzył, dostępne będą zarówno dla mieszkańców Głogowa, jak i
dla turystów odwiedzających miasto. Z myślą o nich teksty, które umieszczone zostały na planszach są w
języku polskim i niemieckim.
1

Podobne dokumenty