generuj pdf

Transkrypt

generuj pdf
Grand Theft Auto: San Andreas
EN
Cena:
99.00 zł
Zremasterowana edycja jednej z najbardziej kultowych
gier akcji, która ukaza?a si? pierwotnie w 2004 roku na
konsolach Xbox i PlayStation 2, jako pi?ta ods?ona
bestsellerowej serii Grand Theft Auto. Nowa wersja gry
przygotowana zosta?a pod okiem twórców orygina?u z
firmy Rockstar Games, z okazji dziesi?tej rocznicy
wydania konsolowego orygina?u i ukaza?a si? pierwotnie
na urz?dzeniach mobilnych, a nast?pnie równie? na
konsolach siódmej generacji, takich jak PlayStation 3.
Akcja GTA: San Andreas rozgrywa si? na terenie trzech
miast: Los Santos, San Fierro i Las Venturas, które
przygotowano na wzór Kalifornii lat 90-tych. Gracz wciela
si? w posta? drobnego rzezimieszka Carla Johnsona,
który przed laty uciek? z rodzinnego miasta w
poszukiwaniu lepszej przysz?o?ci.
Po powrocie nasz protagonista próbuje odnale?? si? w
nowej rzeczywisto?ci – kreowanej przez gangsterski
?wiat, pe?en morderstw, narkotyków i korupcji. Pragn?c
zem?ci? si? za ?mier? swojej matki zostaje przez
skorumpowanych gliniarzy wrobiony w morderstwo.
Chc?c nie chc?c rozpoczyna w?asn? przest?pcz?
dzia?alno?? i rywalizuj?c z konkurencyjnymi gangami z
wolna buduje swoj? z?? reputacj?. Rozgrywka toczy si?
na otwartym terenie o wielko?ci niemal trzykrotnie
wi?kszej, ni? mia?o to miejsce w poprzedniej cz??ci
cyklu. Na terenie San Andreas znajdziemy zarówno
biedne dzielnice i brudne slumsy, ale tak?e bogate
rejony, zamieszkiwane przez polityków, gwiazdy filmowe i
milionerów. Carl Johnson ma wi?c kogo okrada?, a
pomagaj? mu w tym sukcesywnie rekrutowani
cz?onkowie gangu. Podczas rozgrywki mo?emy
porusza? si? pieszo, b?d? skorzysta? z dowolnego
napotkanego ?rodka lokomocji – od zwyk?ych
samochodów i rowerów, na poci?gach, motorówkach,
?mig?owcach i samolotach sko?czywszy. W porównaniu
z poprzednimi ods?onami serii twórcy wprowadzili wiele
1/2
nowych rozwi?za?, takich jak np. mo?liwo?? zmiany
ubioru, trenowania w si?owni czy zaspokajania g?odu (co
odbija si? tak?e na wygl?dzie zewn?trznym naszej
postaci). Zastosowano równie? znacznie wi?ksz?
interakcj? ze znajduj?cymi si? w miastach budynkami, co
pozwala nie tylko na ich zakup, ale tak?e
przeprowadzanie szczegó?owo zaplanowanych w?ama?
do biur, fabryk czy mieszka? prywatnych.
Warto odnotowa? tak?e wyra?nie poprawion?
inteligencj? mieszka?ców, którzy potrafi? ?ywo reagowa?
na wszelkie nasze poczynania, a nawet wyzywa? nas od
grubasów – je?li przypadkiem przedobrzymy z
od?ywianiem. Od?wie?ona edycja GTA: San Andreas na
konsol? PlayStation 3, zosta?a przygotowana na bazie
mobilnej wersji gry i niesie ze sob? przede wszystkim
podrasowan? grafik? w rozdzielczo?ci 720p z ?ywsz? i
bardziej wyrazist? gam? kolorów, znacznie zwi?kszony
obszar rysowania obiektów oraz kilka drobnych zmian w
wygl?dzie
mapy
i
poszczególnych
menusów.
Zaimplementowano tak?e nieobecny w pierwowzorze
system checkpointów oraz poka?n? list? trofeów do
odblokowania.
Zobacz wideo:
?ród?o: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=29759
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty