17 października 2014 roku 27. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI

Transkrypt

17 października 2014 roku 27. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Kielcach
Miasto Kielce
17 października 2014 roku
27. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM
PROGRAM OBCHODÓW
10:00-10:45
Spotkanie przy kieleckiej płycie Praw Człowieka
(ul. Sienkiewicza obok wejścia do tunelu)
Modlitwa przy Krzyżu Bezdomnych
(Dworzec PKP)
10:45-11:15
Przejście spod Dworca PKP do budynku przy ul. Urzędniczej 3
11:15-12:00
Msza Święta w kaplicy przy ul. Urzędniczej 3
(parter, sala nr 25)
BEZDOMNOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁECZNA
12:00-14:00
Spotkanie dyskusyjne, Klub Seniora, ul. Urzędnicza 3 (I piętro)
 mgr Gevorg Kehyan – Działalność międzynarodowego ruchu
ATD Czwarty Świat w Warszawie
 mgr Tereliza Braun – Historia ruchu ATD Czwarty Świat w Kielcach
 Pokaz filmu „Ojciec Wrzesiński – 50 lat walki z ubóstwem”
 Poczęstunek
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI
14:00-18:00
Happening Kieleckiego Banku Żywności pn. Ratujmy owoce i warzywa,
Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20

Podobne dokumenty