Zaproszenie do projektu II

Transkrypt

Zaproszenie do projektu II
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Caritas Polska,
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji ,,FAR”, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w
Warszawie POMOC MALTAŃSKA oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji realizuje
projekt systemowy
„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”,
do którego zaprasza osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów/rodziców
Warunkami uczestnictwa są:
• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym (I grupa)
• bycie osoba bezrobotną lub nieaktywną zawodowo
• wiek 16 – 60 lat dla kobiet oraz 16 – 65 lat dla mężczyzn.
W ramach projektu można skorzystać z następujących propozycji:
• Szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
• Szkoleń zawodowych
• Staży rehabilitacyjnych
• Wsparcia w podjęciu lub kontynuacji nauki
• Pomocy w zakupie sprzętu umożliwiającego podjecie pracy lub nauki
• Zajęć warsztatowych: psychologicznych, doradztwa zawodowego, prawniczych.
• Konsultacji indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym oraz prawnikiem,
także w miejscu zamieszkania
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Biura Projektu Caritas Polska w Białymstoku
ul. Warszawska 32, tel./fax. 85 732 14 44 od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 16.00
lub na adres e-mail: [email protected]
Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.praca-bezbarier.pl lub
www.sprawni.caritas.pl
Udział w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” jest
bezpłatny.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Podobne dokumenty