LUXOMAT® LC-Click

Komentarze

Transkrypt

LUXOMAT® LC-Click
PL
LUXOMAT ® LC-Click-N 140 / 200
Instrukcja obsługi i montażu czujników ruchu B.E.G. – LUXOMAT® LC-Click-N 140 i LC-Click-N 200
1. Przygotowanie do montażu
4. Optyka głowicy sensora
2. Montaż naścienny
5. Eliminacja źródeł zakłóceń
1
2
Zamontować gniazdo wtykowe przy pomocy
dwóch wkrętów oraz załączonych pierścieni
uszczelniających na stabilnym podłożu (proszę
zwrócić uwagę na wprowadzenie przewodów
przyłączeniowych, patrz punkt 3)
Obracając głowicę sensora poziomo (o ok.
90°) i pionowo (o ok. 85°) można zmienić
obszar detekcji.
3. Wprowadzanie przewodu przyłączeniowego
W razie potrzeby, segmenty soczewki
odpowiadające strefom niepożądanej detekcji można zakryć przy pomocy dołączonych
do produktu przesłon, co ograniczy pole
widzenia czujnika.
6. Sposoby montażu
1) Uwaga: Wszystkie prace obejmujące kontakt z zasilaniem z sieci 110-240 V powinny
1
być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka! Przed przystąpieniem do
montażu należy odłączyć zasilanie! Proszę
pamiętać, że LUXOMAT® LC-Click 140/200
nie powinien być uważany za czujnik antywłamaniowy/kontroli dostępu, ponieważ nie
jest wyposażony w ochronę przed manipulacją przez osoby niepowołane.
2
2) Instalacja za pomocą gniazda narożnego
Urządzenie nie jest przystosowane do
bezpiecznego odłączania zasilania sieciowego.
Ważne: Czujnik LUXOMAT LC-Click-N
140/200 należy montować w taki sposób,
aby elementy służące do regulacji / pokrętła
zawsze były skierowane w dół.
®
1
1) Montaż naścienny
1) Punkty wprowadzenia przewodów
2) Oznaczenia zacisków
Uwaga: Nie należy podłączać więcej niż 2
czujników LUXOMAT® LC-Click-N do jednego
obwodu, aby uniknąć przypadkowego załączania.
8. Zasięg
7. Uruchomienie / Ustawienia
Cykl auto-testu
Po zamontowaniu i podłączeniu zasilania napięciem
230 VAC co oznacza auto-test urządzenia. Po tym,
urządzenie jest gotowe do pracy, a ustawienia można
wprowadzać ręcznie lub przy pomocy pilota.
2,50 m
3
50
1.2
50
20
4
sec
20
min
40
1.2
6
m
10
2 Lux
12
40
130
1000
Czas załączenia
4 sec. ... 20 Min.
4m
4
sec
2m
6
20
130
10
1000
2 Lux
20
min
Wartość natężenia światła w luksach
Praca w nocy... Zmierzch... Praca w dzień
(Praca w dzień: czujnik światła nieaktywny,
załączanie przy dowolnej wartości jasności)
4:1
.1
5.0
52.0
tP42 kooB arutuF
2
3
czujnik pełzania/czołgania (Anti-creep)
przechodzenie w poprzek pola detekcji
2,50 m
3
m
12
3) Minimalna odległość do włączonego
źródła światła, ustawionego z przodu lub z
boku urządzenia: 1 m
4) Proszę nigdy nie montować podłączonych
źródeł oświetlenia pod czujnikiem ruchu!
MAN_LC-Click-N_4lang+CZ+DK+HU+PL+E+I_270614.indd 1
10 m
podchodzenie na wprost czujnika
4m
2m
2) Wpływ czynników atmosferycznych
zmniejsza żywotność urządzenia. Proszę
zwrócić uwagę na prawidłowy montaż.
140°
1
2
> 1m
1) O ile to możliwe, należy montować
urządzenie w bezpiecznym miejscu
(montaż naścienny lub na suficie)
1
2
200°
1
10 m
1
podchodzenie na wprost czujnika
2
przechodzenie w poprzek pola detekcji
3
czujnik pełzania/czołgania (Anti-creep)
27.06.2014 14:49:01
9. Schematy połączeń
Tryb standardowy z 1-kanałowym czujnikiem ruchu
Tryb standardowy z 1-kanałowym czujnikiem ruchu z funkcją
permanentnego oświetlenia
Tryb standardowy z 1-kanałowym
czujnikiem ruchu z przyciskiem typu NC
L
L
L
N
N
N
E1
E1
N
L
N
L‘
L
S1
L‘
C1
C1
opcjonalnie:
T7
N
RC
E1
L
L‘
C1
S1 = włącznik permanentnego oświetlenia
RC = zestaw tłumiący RC w razie potrzeby
T 1 = przycisk NC (zestyk rozwierny)
Tryb standardowy z 1-kanałowym czujnikiem
ruchu (np. schody)
L
L
N
N
Dodatkowo możliwe ręczne załączanie (przycisnąć
przycisk przez ok. 2 sek.)
N
E1
T1
E1
T2
30 s 10 min.
4
N
L‘
L
N
L
C1
L‘
N
C1
L
L‘
80
1. Lampa nie zaświeca się
36
78
60
78
3
11. Rozwiązywanie problemów – Praktyczne wskazówki
10. Wymiary (mm)
67
L
Lampa jest wadliwa
- Wymienić żarówkę.
Brak zasilania
- Sprawdzić bezpieczniki.
Próg załączania łącznika zmierzchowego jest
nieprawidłowy
- Ustawić prawidłowo czułość łącznika zmierzchowego przy pomocy pokrętła.
Obszar detekcji ustawiony nieprawidłowo
Ustawić obszar detekcji prawidłowo.
Urządzenie zamontowane zbyt wysoko
- Zamontować na zalecanej wysokości (2.50m)
Soczewka czujnika PIR zabrudzona lub
przesłonięta przez jakieś obiekty
- Wyczyścić soczewkę lub usunąć obiekty
2. Opóźnione załączanie lampy
Urządzenie zamontowane zbyt wysoko
- Zamontować na wysokości podanej w specyfikacji (2.5m)
Detekcja możliwa tylko przy podchodzeniu
bezpośrednio na wprost czujnika
- Zamontować czujnik w taki sposób, aby
możliwa była również detekcja przy podchodzeniu z boku.
3. Lampa pozostaje cały czas zaświecona
Ciągłą aktywność termiczna w obszarze
detekcji
- Usunąć źródła ciepła z obszaru detekcji.
- Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie
czujnika poprzez całkowite zakrycie soczewki
(światło powinno się wyłączyć po pewnym
czasie).
Czujnik ruchu jest połączony równolegle z
łącznikiem umożliwiającym bezpośrednie
ręczne załączanie
- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie
łącznika.
4. Źródło światła pozostaje załączone przez
długi czas, gdy nie ma obecności osób
Stałe oddziaływanie źródeł ciepła w obszarze
detekcji (drzewa, krzewy poruszane wiatrem,
obecność zwierząt, np. kotów, psów, w
obszarze detekcji)
- Zmniejszyć obszar detekcji czujnika
obracając głowicę w dół lub zakryć fragmenty
przy pomocy dołączonych przesłon.
Bezpośrednie oddziaływanie promieni
słonecznych na soczewkę czujnika
- Osłonić soczewkę od bezpośredniego
światła słonecznego.
Czujnik zamontowany nad wyciągiem
wentylacyjnym
- Zmienić miejsce zamontowania czujnika.
5. Ograniczenie zasięgu (niezgodne z minimum
podanym w specyfikacji)
Wysokość montażu nie jest optymalna
- Zmienić wysokość montażu na prawidłową
(2.50m).
Detekcja osób możliwa tylko przy podchodzeniu bezpośrednio na wprost czujnika
- Zamontować czujnik w taki sposób, aby
możliwa była również detekcja przy podchodzeniu z boku.
Stromy (nachylony) teren
- Odpowiednio wyregulować głowicę
czujnika.
6. Brak reakcji na pojazdy
Pojazd nie rozgrzany
Pojazd jest dobrze zaizolowany (przy pomocy
wyposażenia tłumiącego)
12. Specyfikacja techniczna
Zasilanie:
Obszar detekcji:
LC-Click-N 140
140°
LC-Click-N 200
200°
360-stopniowy wykrywacz pełzania/
czołgania (funkcja „anti-creep”)
Zasięg w m:
maks. 12 m przy przechodzeniu w poprzek
pola detekcji (stycznie)
Stopień ochrony/klasa:
IP 44 / Klasa II /
Wymiary:
d 103 x s 78 x w 80 mm
Temperatura otoczenia: -25°C do +50°C
Obudowa:Poliwęglan odporny na
wstrząsy i promieniowanie UV
Kanał 1 sterujący oświetleniem
Obciążenie styku:
1000 W, cosφ = 1 , µ-Styk
Ustawienia czasu:
Wartość jasności:
4 s - 20 min.
2 - 2000 Lux
Deklaracja Zgodności:
Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy
niskonapięciowej 2006/95/WE oraz dyrektywy
dot. kompatybilności elektromagnetycznej
2004/108/WE.
13. Typ / Nr art. / Akcesoria
Typ
Kolor
Nr art.
LC-Click-N 140
biały
91001
LC-Click-N 140
czarny
91021
LC-Click-N 140
brąz
91011
LC-Click-N 200
biały
91002
LC-Click-N 200
czarny
91022
LC-Click-N 200
brąz
91012
Zestaw tłumiący :
RC
MAN_LC-Click-N_4lang+CZ+DK+HU+PL+E+I_270614.indd 2
10 - 240 VAC,
1
50/60 Hz
10880
MAN 7085 – 270614-7
Połączenie równoległe z 1-kanałowymi czujnikami
ruchu max. 2 równoległe
27.06.2014 14:49:02

Podobne dokumenty