Załącznik nr 1/2

Transkrypt

Załącznik nr 1/2
Załącznik nr 2 do regulaminu
COVLAND Zbigniew Kowalski
Ul. Groblowa 1
05-800 Pruszków
.............................................
.............................................
............................................
(nazwa i adres wykonawcy)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: COVLAND, ul. Groblowa 1, 05-800 Pruszków
zaprasza do złożenia oferty na:
1) Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble (sala
konferencyjna, organizacja sekretariatu wraz z poczekalnią)
Opis przedmiotu zamówienia
1. Sala konferencyjna: Stół i minimum 6 miejsc siedzących, 4mb zabudowy regałowej, dwa
fotele, biurko, fotel
2. Pomieszczenie nr 4: Zabudowa regałowa 3mb, biurko, fotel, pomocnik, stolik, 2 krzesła,
kontener
3. Sekretariat: Lada sekretariatu, stół, 3 fotele, zabudowa na segregatory 5mb, kontener
4. Pomieszczenie nr 2: Zabudowa regałowa 2mb, 3 biurka, 3 fotele, 3 kontenery
5. Przejście nr 5: Zabudowa regałowa 4mb
6. Część socjalna: stół, minimum 4 krzesła, część kuchenna z blatem, szafki wiszące, szafki
stojące
7. Pomieszczenie nr 8: 2 biurka, 2 kontenery, zabudowa regałowa 4mb, 2 fotele, stolik, 2 fotele
z pufami,
Do całości trzeba doliczyć ramki z obrazkami, gabloty szklane i inne dodatki dekoracyjne.
-1-
2) Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2012
3) Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji o przedmiocie zamówienia pod adresem:
[email protected]
lub telefonicznie 604 27 20 20
4) Kryteria wyboru ofert: 65% cena, 35% standard proponowanych materiałów.
5) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dostarczenia
dokumentów związanych z: Proponowane meble powinny być zgodnie z obowiązującymi
obecnie nowoczesnymi trendami. Powinny podnosić prestiż firmy i w sposób
zdecydowany wpływać na jej dobry wizerunek.

Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2,
6) Inne dokumenty bądź informacje wymagane prawem lub kategorią projektu lub istotne z
punktu widzenia beneficjenta: NIP, Regon, EDG lub wypis z KRS
7) Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w treści późniejszej umowy, co stanowi
załącznik nr 3,
8) Warunki gwarancji: 24 miesiące
9) Sposób przygotowania oferty - ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
10) Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2012 do godziny 23:59 w
formie pisemnej na adres, w siedzibie zamawiającego lub mailowo na adres
[email protected]
11) Finansowanie z funduszy strukturalnych
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest element będący składową projektu pn.:
Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy COVLAND poprzez realizację
nowej inwestycji polegającej na adaptacji budynku i zakupie nowych środków trwałych
w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług na które to
przedsięwzięcie Zamawiający pozyskał dofinansowanie na w/w projekt ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet I - Tworzenie warunków
dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
.....................................................
podpis
-2-

Podobne dokumenty