Podkarpacki Informator Kulturalny

Komentarze

Transkrypt

Podkarpacki Informator Kulturalny
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
2
nr 105  wrzesień – październik 2016
W numerze
Teatry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Domy i ośrodki kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Teatr Maska w Rzeszowie **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Centrum Kulturalne w Przemyślu **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim . . . . 54
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy . . . . . . . . . . . . . . 54
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica zs. w Pustkowie-Osiedlu . 54
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Jasielski Dom Kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Miejski Dom Kultury w Łańcucie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Gminny Ośrodek Kultury w Narolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Centrum Kultury w Ropczycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rzeszowski Dom Kultury
i Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. . . . . . 59
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. . . . . . . . . . . . . 59
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. . 59
Tarnobrzeski Dom Kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ośrodek Kultury w Wiśniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
XXVI Festiwal im. Adama Didura w Sanoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Muzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie */** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Muzeum Etnograficzne **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podziemna Trasa Turystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Muzeum Podkarpackie w Krośnie */** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Skansen Karpacka Troja w Trzcinicy ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Muzeum Rzemiosła w Krośnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej */** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Muzeum Dzwonów i Fajek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Muzeum Historii Miasta Przemyśla **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Muzeum-Zamek w Łańcucie */**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej . . . . . . . . . . 27
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku **. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Arboretum w Bolestraszycach ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Muzeum Regionalne w Dębicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej . . 37
Muzeum Kresów w Lubaczowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu . . . 39
Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie . . . . . . . . . 43
Krośnieńska Biblioteka Publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
* z oddziałem/oddziałami
** z ofertą edukacyjną
Galerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szajna Galeria w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy . . . . . . . . . . . . . .
Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
62
63
63
63
64
WYDARZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie
kultury 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Jubileusz szałamaistek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Europejskie Dni Dziedzictwa 2016 w województwie podkarpackim
10–11 i 17–18 września
Ogólnopolska inauguracja EDD 2016 w Skansenie Archeologicznym
Karpacka Troja w Trzcinicy * 10–11 września. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Na okładce:
I strona: Zaproszenie na Europejskie Dni Dziedzictwa 2016, których ogólnopolska inauguracja odbędzie się w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w weekend 10 i 11 września. Na zdj. także: Inscenizacja zaślubin słowiańskich; Panorama z Bazyliką WNMP w Starej Wsi; Cerkiew greckokatolicka z Ropek (1801) w skansenie w Sanoku. Więcej informacji na s. 20 i 66
fot.: arch. MPK, arch. Tow. Jezusowego, arch. MBL
IV strona: Koncertowo w Sanoku – XXVI Festiwal im. Adama Didura: „Turandot”, Teatr Wielki w Łodzi; „Giselle, Imprerial Lviv Ballet; Bogusław Kaczyński
fot.: M. Piąsta, arch. SDK, I. Sobieszczuk
Materiały do kolejnego Informatora na listopad i grudzień oraz wydarzenia od lipca prosimy przesyłać do 29 września.
Podkarpacki Informator Kulturalny nr 105
wrzesień – październik 2016
Druk: Z.U.H. Sp. „Duet” Pracownia Poligraficzna
ul. Dębicka 140, 35-213 Rzeszów, tel. 17 863 55 44
www.wrotapodkarpackie.pl/pl/kultura/pik
www.wdk.podkarpackie.pl
Za zmiany w repertuarze i terminach imprez redakcja nie bierze odpowiedzialności. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów oraz zastrzega
sobie prawo do ich redagowania i skracania. Autorami informacji są instytucje kulturalne Rzeszowa i województwa podkarpackiego.
Wydawca:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 52 57
e-mail: [email protected], www.wdk.podkarpackie.pl
Opracowanie redakcyjne: Cecylia Soja
Korekta: Małgorzata Grabias
Wydawnictwo realizowane
ze środków Województwa Podkarpackiego
Nakład 2000 egz.
ISSN 1507-6156
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
TEATRY
tel.:17 85 20 01 (centrala)
17 853 27 48 (dyrekcja)
17 853 22 52 (Dział Sprzedaży i Marketingu)
e-mail: [email protected]
www.teatr-rzeszow.pl
TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
W RZESZOWIE
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7/9
PREMIERY
Pogorzelisko
Wajdi Mouawad
przekład Tomasz Swoboda, reż. i chor. Cezary Iber,
muz. Michael Banabila.
obsada: Dagny Cipora, Anna Demczuk, Sylwia Gola,
Justyna Król, Robert Chodur, Miłosz Karbownik,
Mateusz Mikoś, Piotr Napieraj, Robert Żurek
premiera: 22 października
Egzystencjalny dramat Wajdi Mouawada
podszyty sensacyjną fabułą, który podejmuje temat wojny, emigracji i osamotnienia. Historia miłości zwyciężającej śmierć, nadludzkiej siły przebaczenia, która miażdży zło. Jej autorem jest pisarz i reżyser urodzony w 1968 roku w Bejrucie,
w rodzinie chrześcijańskiej i frankofilskiej, który
prowadzi działalność artystyczną po obu stronach Atlantyku.
w repertuarze
Duża Scena
Beksiński. Obraz bez tytułu
reż. Jerzy Satanowski
Impresja artysty o artyście.
Pierwszy na świecie spektakl inspirowany życiem i twórczością Zdzisława Beksińskiego. Muzyczne i multimedialne widowisko w reżyserii wybitnego kompozytora Jerzego Satanowskiego przeniesie Państwa w surrealistyczny świat obrazów Beksińskiego. Autorzy spektaklu, odwołując się do biografii i twórczości zna-
„Beksiński. Obraz bez tytułu”, fot. M. Mikulski
3
nego malarza, chcą za pomocą obrazów, muzyki, ruchu, śpiewu i poezji pokazać napięcie, jakie
rodzi się pomiędzy artystą a jego dziełem. Pomiędzy sztuką a życiem.
Na pokuszenie
reż. Jan Nowara
Dwie kobiety – Dojrzała i Niewinna – spotykają się, żeby wyśpiewać tajemnice swojego serca. Każda znalazła się w punkcie zwrotnym swojego życia i pragnie zmiany. Ich spotkanie jest
czymś na kształt psychodramy. Choć dzieli je czas
i różni bagaż doświadczeń, to jednak stają się sobie bliskie. Bo miłość z biegiem życia nie traci na
smaku ani na wartości, tak jak nie tracą na urodzie piosenki, które składają się na ten spektakl.
Szalone nożyczki
Paul Pörtner
reż. Marcin Sławiński
Dajcie się wciągnąć w kryminalną grę! Intrygującą rozgrywkę poprowadzi fryzjer do pary
z uroczą asystentką oraz klientami – typami
spod ciemnej gwiazdy. „Szalone nożyczki” to teatr interaktywny, jedną z ról powierzamy Wam.
Trzy siostry
Antoni Czechow
reż. Magdalena Miklasz
Spektakl wg czteroaktowego dramatu Antoniego Czechowa, w którym autor uchwycił postaci w przełomowych momentach ich życia. To
wyjątkowe spotkania, zdarzenia, rozmowy... Kluczowe minuty w życiu bohaterów. Chwile, w których pozornie nic się dzieje, a tak naprawdę zmienia się wszystko – wnętrze człowieka oraz sposób postrzegania rzeczywistości.
W spektaklu zobaczymy przeróżne sposoby
radzenia sobie z dręczącymi myślami o przemijaniu, śmierci oraz indywidualne zmagania z przytłaczającym uczuciem samotności.
Przy budowaniu postaci inspirujemy się
Mike’iem Leigh, do zbudowania atmosfery
spektaklu wspomagamy się Andriejem Tarkowskim, a do całości dodajemy szczyptę Quentina
Tarantino.
Magdalena Miklasz
4
TEATRY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Wielka woda
Szajna Galeria
reż. Jan Szurmiej
Dzieci Hioba. Wiek XX
Przedstawiamy wyjątkowe widowisko
z pieczołowicie dobranymi i pomysłowo zainscenizowanymi utworami, które składają się na
złożony portret poetki w różnych fazach jej życia. Zapraszamy w muzyczną podróż przy muzyce znanych i uznanych kompozytorów: Katarzyny Gärtner, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja
Zielińskiego, Zygmunta Koniecznego i Jerzego
Satanowskiego.
reż. Sławomir Gaudyn
Spektakl na podstawie „Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie” Icchaka Kacenelsona w przekładzie Jerzego Ficowskiego.
Prezentujemy przedstawienie, które powstało ku pamięci milionów pomordowanych
w czasie Holocaustu, a także wszystkich cierpiących i nieszczęśliwych, na których spadają ciosy
losu i przeznaczenia.
Spektakl przygotowany na otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.
Mała Scena im. Zdzisława Kozienia
Coś w rodzaju miłości
SPEKTAKLE PLENEROWE
Arthur Miller
Romantyzm – Nowe Oczyszczenie
reż. Martyna Łyko
reż. Jan Nowara
Historia pewnej tajemnicy. Spotkanie kobiety z przeszłością i mężczyzny bez przyszłości.
Zapraszamy na spektakl przepełniony mrocznym klimatem rodem z filmów noir, w którym
bohaterowie są zdolni do wszystkiego, by pokazać światu wymarzoną wizję siebie.
Projekt artystyczny teatru, który polega na
stworzeniu widowiska w Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie. W spektaklu zderzają się ze sobą dwie skrajnie odmienne konwencje i dwa różne style. Najpierw musical mający
postać pokazu stylów i póz. Ulokowany w industrialnej przestrzeni lokalu Cafe Estrada, z którego prowadzi wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej. Ta część widowiska to aktorsko-muzyczne show z wykorzystaniem ikon i hitów polskiej sceny popowej, rockowej, hip-hopowej.
Mocne brzmienia i ostre klimaty współczesności. Potem pielgrzymka widzów poprzez wielowiekowe lochy, korytarze i komnaty, w konwencji nawiązującej do teatru średniowiecznego.
Zapraszamy na elektryzujące zderzenie: cielesności z duchowością, ikonosfery konsumpcji
z archetypami kultury, karnawału pozy/mody/
wizażu z misterium.
Mój boski rozwód
Geraldine Aron
reż. Grzegorz Mrówczyński
Rozwód to nie koniec świata – przekonaj się sama! Poznaj zranioną kobietę, która po
zdradzie męża ponownie odkrywa radość życia
i swoją kobiecość. Zapraszamy na „Mój boski
rozwód” – dogłębne studium psychiki dojrzałej
kobiety, która okaże Ci się bliższa, niż mogłabyś
sądzić.
Old Love
Norm Foster
reż. Andrzej Chichłowski
Za starzy na miłość? Nic bardziej
mylnego! Dojrzali kochankowie z „Old
Love” potrzebują aż ćwierć wieku, by
ich znajomość mogła się przerodzić w realny związek. Komedia fascynuje miłosnymi perypetiami, urzeka optymizmem
oraz zadaje ważne pytanie: czy ludzie
w dojrzałym wieku powinni jeszcze myśleć o miłości, również miłości fizycznej?
„Romantyzm – Nowe Oczyszczenie”, fot. M. Mikulski
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
TEATRY
Rycerz nieistniejący
wg Italo Calvino
reż. Krzysztof Prus
5
przy stole, jak i w alkowie. Słowem rycerz idealny. Jego jedyną wadą jest to, że nie istnieje.
Projekt jest drugą odsłoną zapoczątkowanego latem 2015 cyklu „Teatr wędrowny”, w ramach którego przedstawienie wyrusza w drogę na mobilnej scenie. Ten importowany w XXI
wiek wóz średniowiecznych histrionów przypomni tradycyjne wędrówki trup teatralnych, które woziły swoje spektakle od miasta do miasta.
Oferta edukacyjna
„Rycerz nieistniejący”, fot. M. Mikulski
Odważny, szlachetny i zawsze wierny rycerskiemu kodeksowi – zarówno na polu bitwy,
Teatr Maska
w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
SPEKTAKLE DLA DZIECI
PREMIERY
Gra
Katarzyna Kawalec
reż. Katarzyna Kawalec
dla widzów od 6 lat
Dziewczynka chce wrócić sama ze szkoły do domu, ale zostaje wciągnięta do gry. Nie
może z niej wyjść, dopóki nie podporządkuje się jej regułom. Gra okazuje się być lustrzanym odbiciem jej drogi do domu, ale odbiciem...
w krzywym zwierciadle. Olbrzymia kostka, którą rzuca dziewczynka, na chwilę staje się budynkiem, wielka szpulka rozwija się w rzekę. Małe
lalki-pionki stają się bohaterami gry. Sytuacje
stwarzane na planszy przez Pionki i Gracza staną się odbiciem niebezpieczeństw, które mogłoby spotkać dziecko w prawdziwym mieście…
Calineczka
Hans Christian Andersen
reż. Daniel Arbaczewski
dla widzów od 4 lat
Ta historia zaczęła się od magicznego zia-
W sezonie 2016/2017 planujemy wyłącznie działania edukacyjne związane z 55. Rzeszowskimi Spotkaniami Teatralnymi, które odbędą się
w okresie 18–26 listopada. W planach program
edukacyjny Forum Młodych Teatrologów. Młodzi teatrolodzy podczas spotkań z nauczycielami będą omawiać festiwalowe spektakle i podpowiadać interpretacyjne klucze.
tel.:17 862 68 08, 17 862 5717
17 850 13 60 (Biuro Organizacji Widowni)
e-mail: [email protected]
www.teatrmaska.pl
renka. To właśnie z niego wyrósł piękny kwiat,
w środku którego znajdowała się jeszcze piękniejsza dziewczynka. Była tak mała, że płatek róży
służył jej za kołdrę, a łupinka orzecha była jej kołyską. Calineczka, bo właśnie o niej mowa, wiodła szczęśliwe życie do czasu, gdy została porwana przez pewną poszukującą żony dla swojego syna ropuchę. W ten sposób rozpoczęła się
wielka podróż niewielkiej dziewczynki w poszukiwaniu szczęścia i własnego miejsca na świecie.
Z przygód maleńkiej Calineczki można nauczyć się
wielu ważnych rzeczy. Bo przecież wiara w siebie,
podążanie za własnymi marzeniami, prawdziwa
przyjaźń i konsekwentne szukanie własnego miejsca na ziemi należą do spraw największej wagi.
W REPERTUARZE
Akademia pana Kleksa
Jan Brzechwa
reż. Jerzy Jan Połoński
dla dzieci od 7 lat
Zapraszamy na spektakl familijny, opowia
dający o niezwykłej szkole Ambrożego Kleksa,
w której nauka jest przyjemnością i niesamowitą
przygodą. Kolorowy i roztańczony musical będzie
niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni.
6
TEATRY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Nina i Paul
„Akademia pana Kleksa”, fot. K. Chmura-Cegiełkowska
Czasoodkrywanie
Ewa Mrówczyńska
reż. Ewa Mrówczyńska
dla dzieci od 2 do 4 lat
Czas na spotkanie z władcą zegarów, wska
zówek i przesypującego się piasku. Spróbujmy razem poznać jego tajemnice. Czy czas stoi, biegnie,
a może płynie? Jak można go zatrzymać? Czy czas
można zobaczyć? A może, jeśli się tylko postaramy, zdołamy go usłyszeć? Przed nami fascynujący świat sekund, minut, godzin, ale również dni,
nocy i pór roku… Już czas wybrać się do teatru!
Historia Śnieżki
Oleg Żiugżda
na podstawie baśni Jacoba i Wilhelma Grimmów
reż. Oleg Żiugżda
dla dzieci od 5 lat
Pewnego razu, podczas srogiej zimy, kiedy płatki śniegu sypały się jak pierze z rozprutej
pierzyny, królowa siedziała przy oknie i szyła…
– nie ma chyba dziecka, które nie zna tej baśni.
Najmniejszy samolot na świecie
Swietłana Bień
Thilo Reffer
reż. Laura Sonik
dla widzów od 11 lat
Historia, którą wam opowiemy, ma dwie
wersje. Niny i Paula. Wszystko zaczęło się ostatniego dnia szkoły, tuż przed rozdaniem świadectw. Choć Nina i Paul chodzili do jednej klasy już
od dawna, właśnie ten dzień zmienił między nimi
wszystko. Okazuje się jednak, że każde z dwójki głównych bohaterów zupełnie inaczej pamięta wydarzenia, które ich połączyły. Jak było naprawdę? Czy rację ma Nina czy Paul? To nieistotne. Ważne, że jest coś, co łączy obie opowieści
– pierwsze prawdziwe uczucie, potrzeba akceptacji i strach przed ośmieszeniem.
Spektakl jest doskonałym pretekstem do rozmowy o uczuciach. Pokazuje także, że prawa do
miłości nie nabywa się i nie traci wraz z wiekiem.
Skarpety i papiloty, czyli o tym,
co zaszło w rodzinie lisów
Julia Holewińska
reż. Robert Drobniuch
dla dzieci od 4 lat
„Widziałaś moje skarpety? Te w szkocką
kratę. Ciepłe. Są tylko trzy. Przecież nie pójdę na
zebranie Zarządu Lasów i Borów z gołą łapą”.
Tymi słowami Tatalisa zaczyna się każdy poranek w rodzinie lisków. W ślad za ojcem Natalis
wykrzykuje „Nie chcę tych kokardek”, a Bobolis wtóruje „Mamalisie, jestem głodny!”. Tak, te
i wiele innych spraw ma na głowie Mamalis. Dlatego też dzień, w którym Mamalis postanawia,
że pójdzie do pracy, jest dniem wielkich zmian.
Dzieci po raz pierwszy mają spędzić cały dzień
z ojcem. Ta pozornie zwyczajna sytuacja przyniesie wiele atrakcji, ale też zamieni się w krótki film
grozy. Co zatem wydarzy się w rodzinie lisów?
reż. Igor Kazakov
dla dzieci od 4 lat
Jeśli myślisz, że mały znaczy nieważny, nie
znasz jeszcze bohatera naszej historii! To samolot, taki, jakich wiele, tylko najmniejszy na świecie. Pewnego dnia mały samolot spotkał największego psa na świecie. I być może Was to zdziwi,
ale okazało się, że tylko on – maleńki samolot,
którego jeden bardzo niesympatyczny kolega nazwał „komarem ze śmigłem” – może pomóc bardzo nieszczęśliwemu psu. Co było dalej? O tym
opowiemy Wam podczas przedstawienia.
„Skarpety i papiloty, czyli o tym, co zaszło w rodzinie
lisów”, fot. T. Poźniak
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
TEATRY
7
Oferta edukacyjna Teatru Maska 2016/2017
– Teatr Atelier, Mała Akademia Teatralna,
lekcje teatralne
W październiku 2016 roku rozpoczynamy II edycję
Teatralnego Atelier. Jest to kurs adresowany do osób
dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, animatorów kultury oraz instruktorów prowadzących
amatorskie zespoły teatralne. To specjalna oferta dla
wszystkich zainteresowanych pedagogiką teatru, pracujących zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Nasze warsztaty to cykl comiesięcznych
spotkań prowadzonych przez aktorów, reżyserów, plastyków, teatrologów z Teatru Maska. Zajęcia mogą okazać się wyjątkowo cenne dla każdego, kto dopiero rozpoczyna działania w teatrze amatorskim i szuka inspiracji dla swojej twórczej pracy.
Teatralne Atelier, fot. T. Poźniak
Celem naszych działań jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z szerokim spektrum możliwości dla rozwijania kreatywnej twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych w teatrze lalkowym oraz teatrze żywego planu. Podczas zajęć uczestnicy poznają szereg
metod, jakie można stosować do budowania warsztatu i sytuacji twórczych w nawiązaniu do tematu podejmowanego w spektaklu. Spotkania będą miały charakter warsztatów połączonych z miniwykładem. Po zakończeniu całego cyklu wszyscy uczestnicy otrzymają
zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wszystkie zajęcia
będą prowadzone w siedzibie Teatru Maska (mała scena, sala baletowa, pracownia plastyczna, Muzeum Lalek Teatralnych).
W październiku 2016 rusza także 2. edycja zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży pn. Mała Akademia
Teatralna. To propozycja dla dzieci i młodzieży w wieku
od lat 7 do 18, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności aktorskie oraz doświadczyć uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu teatralnego. Celem Akademii jest rozbudzenie wyobraźni, uwolnienie głosu i ciała z rutyny codzienności oraz pomoc w przełamywaniu
strachu przed działaniem. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Teatru Maska (mała scena, sala baletowa, Muzeum Lalek Teatralnych, pracownia plastyczna).
Uczestnicy podzieleni są na kilka grup wiekowych.
Mała Akademia Teatralna, fot. T. Poźniak
Akademia działa w systemie weekendowym (dwa
weekendy w miesiącu) w godzinach przedpołudniowych, w szczególnych wypadkach – popołudniowych.
Nauka trwa od października do czerwca i podzielona
jest na dwa semestry.
Od wielu lat proponujemy także naszym widzom
lekcje teatralne przeprowadzane w pomieszczeniach
naszego teatru. Lekcje odbywają się przed lub po granym spektaklu. W przypadku braku wolnego terminu
taka lekcja może zostać zrealizowana w innym czasie.
Trwa ona 45 minut (w przypadku młodszych grup może
zostać skrócona na życzenie opiekuna-wychowawcy
grupy) i prowadzona jest w grupach do pięćdziesięciu
osób (w miarę możliwości lokalowych grupy są dzielone na mniejsze). Metody i tematy lekcji są dostosowane do wieku uczestników. Uczniowie podczas lekcji
w teatrze mają okazję zgłębić tajniki teatru przedmiotu, pantomimy, teatru cieni, a także pracy aktora-lalkarza czy konstruktora lalek.
REPERTUAR NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK
Gra
11*, 18 IX (g. 16.30)
Najmniejszy samolot na świecie
25 IX (g. 16.30)
Calineczka
2*, 23 X (g. 16.30)
4, 5, 6, 25, 26 X (g. 9.00)
4, 5, 6, 25, 26 X (g. 11.00)
Akademia pana Kleksa
9 X (g. 16.30)
11, 12, 13 X (g. 9.00)
11, 12, 13 X (g. 11.30)
Nina i Paul
11, 12, 13 X (g. 10.30)
Skarpety i papiloty, czyli o tym,
co zaszło w rodzinie lisów
16 X (g. 16.30)
18, 19, 20, 21 X (g. 9.00)
18, 19, 20, 21 X (g. 11.00)
Czasoodkrywanie
23 X (g. 12.00)
Historia Śnieżki
27, 28 X (g. 9.00)
27, 28 X (g. 11.00)
30 X (g. 16.30)
* premiera
8
MUZYKA
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel.:17 862 84 08 (centrala)
17 862 23 33 (dyrekcja)
17 862 85 07 (Biuro Koncertowe)
e-mail: [email protected]
www.filharmonia.rzeszow.pl
Filharmonia Podkarpacka
im. A. Malawskiego w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Chopina 30
Marek Pijarowski, fot. arch. FP
Inauguracja
sezonu artystycznego 2016/2017
30 września, godz. 19.00
Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej
Marek Pijarowski – dyrygent
W programie:
Muzyka polska
7 października, godz. 19.00
Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej
Łukasz Borowicz – dyrygent
Jakub Jakowicz – skrzypce
W programie:
E. Lalo – Symfonia hiszpańska d-moll op. 21
H. Berlioz – Symfonia Fantastyczna
Oferta edukacyjna 2016/2017
Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie
X – Dzień dobry, Pani Muzyko!
14 października, godz. 19.00
Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej
Massimiliano Caldi – dyrygent
Mario Carbotta – flet
W programie:
W.A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet”
W.A. Mozart – Koncert fletowy G-dur KV 313
G. Bizet – I Symfonia C-dur
21 października, godz. 19.00
Jakub Jakowicz, fot. arch. FP
Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej
Paweł Przytocki – dyrygent
Anna Gutowska – skrzypce
W programie:
R. Wagner – Poranek i podróż Zygfryda po Renie
M. Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
R. Strauss – Poemat symfoniczny „Śmierć i wyzwolenie” op. 24
Co to jest muzyka? W jaki sposób na nas wpływa?
Czy muzyka ma kolor? Wprowadzenie w tajemniczy świat muzyki.
XI – Za mundurem panny sznurem
Tradycyjnie w listopadzie zapraszamy na radosny,
a zarazem uroczysty koncert związany ze Świętem Niepodległości. Zabrzmią pieśni patriotyczne
i słynne marsze wojskowe. Spróbujemy wyjaśnić,
dlaczego śpiew ma zdolność łączenia ludzi i dlaczego muzyka towarzyszy nam w ważnych chwilach.
XII – W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę
Grudzień to czas, w którym przygotowujemy się
do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Przypominamy sobie piękne polskie kolędy i pastorałki. Jednak ludzie na całym świecie w różny sposób celebrują ten niezwykły czas – przybliżymy Wam kolędy i pieśni bożonarodzeniowe innych narodów.
I – Karnawałowa podróż dookoła świata
W karnawałowy nastrój wprowadzą nas rytmy
i melodie z odległych zakątków świata. W muzycznej wyprawie towarzyszyć nam będą m.in. samba,
cha-cha, tango. Będzie rytmicznie, tanecznie, czasem głośno, a na pewno wesoło!
II – W krainie opery i operetki
Zapraszamy do zaczarowanego świata opery
i operetki! Opowiemy o tym niezwykłym połączeniu sztuki muzycznej, baletowej, teatralnej i plastycznej. Wysłuchamy pięknych interpretacji i na
własne uszy przekonamy się, co znaczy siła ludzkiego głosu.
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZYKA
II – Szczypta klasyki – skąd znamy tę muzykę?
Czy wiemy, jak często muzyka Bacha, Mozarta czy
Vivaldiego pojawia się jako ilustracja telewizyjnych bajek, filmów, reklam czy nawet jako sygnał
telefonu komórkowego? Postaramy się wspólnie
odgadnąć tytuły najbardziej popularnych utworów wykorzystywanych w tym celu. Rozegramy
więc teleturniej „Jaka to melodia”, tym razem
w wersji klasycznej.
i wykorzystywane przez naszych kompozytorów.
Podczas tego spotkania poznamy rodzimy folklor
związany ze starymi zwyczajami i ludową tradycją
oraz dowiemy się, którzy spośród polskich kompozytorów inspirowali się muzyką ludową.
V – Muzyczne zagadki dla Waszej gromadki
Lubicie zagadki? Muzyka też! Dlatego tym razem
zaprasza Was do odgadnięcia, co takiego skryła
w swoich dźwiękach. Może jakieś zjawisko albo
zwierzę, a może jakąś historię? Odkryjemy możliwości ilustracyjne muzyki i zastanowimy się,
o czym nam ona opowiada.
IV – Spotkanie z folklorem
Różnorodność, prostota i piękno, jakim wyróżnia
się polska muzyka ludowa od wieków jest cenione
XXVI Festiwal im. Adama Didura
17 września, godz. 18.00 – sala widowiskowa SDK
Inauguracja Festiwalu. Słynne opery świata
Giacomo Puccini – Turandot (wersja koncertowa)
Turandot – Elena Baramova, Kalaf – James Lee
soliści, orkiestra i chór Teatru Wielkiego w Łodzi
pod dyr. Rafała Janiaka
18 września, godz. 19.00 – Kościół Chrystusa Króla
Wielkie dzieła wokalno-instrumentalne
Wolfgang Amadeusz Mozart – Wielka Msza
c-moll KV 427
Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran
Roksana Wardenga – sopran
Emil Ławecki – tenor, Paweł Konik – bas
Orkiestra i chór Filharmonii Śląskiej pod dyr.
Mirosława J. Błaszczyka
19 września, godz. 18.00 – sala widowiskowa SDK
Przebojowe arie i pieśni
Arnold Rutkowski – tenor
Robert Morawski – fortepian
prowadzenie – Piotr Nędzyński
20 września, godz. 18.00 – sala widowiskowa SDK
Najpiękniejsza muzyka polska
Ogiński, książę nie tylko polonezów
Bożena Zawiślak-Dolny – mezzosopran
Elżbieta Stefańska – klawesyn
Mariko Kato – klawesyn
Romana Agnel – choreografia, taniec
Dariusz Brojek – taniec (Balet dworski Cracovia Danza)
21 września, godz. 18.00 – sala widowiskowa SDK
Klasyka baletu
Adolphe Adam – Giselle – balet romantyczny
w 2 aktach
Imperial Lviv Ballet – soliści, koryfeje, zespół artystów
9

Sanok, 14–24 września 2016 r.
22 września, godz. 18.00 – sala widowiskowa SDK
Najsłynniejsze musicale świata
Frederick Loewe – My Fair Lady – musical
w 2 aktach
soliści, chór, balet i orkiestra Opery Śląskiej pod
dyr. Andrzeja Knapa
23 września, godz. 19.00 – sala widowiskowa SDK
Operetka, musical, opera
Bogusław Kaczyński in memoriam
Joanna Cortes – sopran, Anna Lasota – sopran
Joanna Horodko – sopran
Sylwester Kostecki – tenor, Tadeusz Szlenkier
– tenor, Jaromir Trafankowski – baryton, Witold
Matulka – tenor, Maciej Ogórkiewicz – baryton
prowadzenie – Sławomir Pietras
Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu pod
dyr. Agnieszki Nagórki
24 września, godz. 18.00 – sala widowiskowa SDK
Mistrzowskie interpretacje
Lev Knipper – Radif – suita na tematy irańskie
Astor Piazzolla – Double Concerto
Bela Bartok – Tańce rumuńskie, Maurice Ravel –
Kwartet smyczkowy (ar. A. Duczmal-Mróz)
Karolina Jaroszewska – wiolonczela, Łukasz Kuropaczewski – gitara
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
pod dyr. Anny Duczmal-Mróz
Wykonanie nagrodzonej kompozycji w XXIV
Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura
Festiwalowi towarzyszą: Preludium – festiwalowe kino artystyczne (14–16 IX); Wystawa „Spektakle Opery Śląskiej w plakacie”; XXIV Konkurs
Kompozytorski im. Adama Didura; XXIV Obóz
Humanistyczno-Artystyczny
Organizator: Sanocki Dom Kultury, www.sdksanok.pl
MUZEA
10
Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie
35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel. 17 853 52 78
e-mail: [email protected]
www.muzeum.rzeszow.pl
Wystawy stałe
„Bardejów” – światowe dziedzictwo UNESCO
Galeria malarstwa europejskiego
Galeria malarstwa polskiego XVIII–XX wieku
Galeria rzemiosła artystycznego
Odkopana przeszłość. Pradzieje Polski południowo–wschodniej
Żołnierz polski 1914–1945. Kolekcja Jana Partyki
Bardejów – perła średniowiecza, miasto
wpisane w 2000 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Założony w XIII w. na terenie
ówczesnego Królestwa Węgierskiego, zachował
cały swój autentyzm i charakter średniowiecznego miasta rozbudowanego w XVI w. Z jego
bogatą historią i wspaniałymi zabytkami będzie
można się bliżej zapoznać na wystawie zorganizowanej przez Urząd Miasta Bardejów i Muzeum Szariskie w Bardejowie we współpracy
z Instytutem Słowackim w Warszawie oraz Konsulem Generalnym w Krakowie. Oprócz fotogramów przedstawiających najważniejsze zabytki miasta prezentowane będą również archiwalia i publikacje dotyczące jego dziejów. Wystawę
będzie można oglądać w salach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w październiku br.
Joanna Podgórska-Czopek
Wystawy czasowe
Radio retro (do 14 września)
Bardejów – światowe dziedzictwo UNESCO
(październik)
Ceny biletów
9 zł i 7 zł (ulgowy)
niedziele: wystawy stałe – bezpłatnie
wystawy czasowe – 5 zł
przewodnik – 25 zł
Wystawa „Radio retro”
Wystawa „Radio retro” powstała na bazie zbiorów kolekcjonerów Ryszarda Dziadosza
i Jana Tragarza, przy współpracy z Polskim Radiem Rzeszów. Prezentowane są radioodbiorniki od lat 20., po piękną i rozmaitą kolekcję z lat
30. i 40. XX wieku różnych producentów z Europy. Wystawione są radioodbiorniki w obudowie drewnianej i bakelitowej, o ciekawej formie
i różnej wielkości. Kolejną częścią wystawy są radioodbiorniki z lat 50. i 60. polskich producentów – Diora i Kasprzaka. Dzięki uprzejmości Polskiego Radia Rzeszów na wystawie zostały pokazane urządzenia do montażu materiału dźwiękowego z lat 70. Ciekawym urozmaiceniem wystawy są oryginalne ścieżki dźwiękowe od lat 20.
Fragment wystawy „Radio retro”, fot. arch. MOR
Nowy nabytek – kolekcja zabytkowych torebek
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zakupiło do Działu Sztuki kolekcję 72 zabytkowych torebek pochodzących z prywatnego zbioru Hanny Szudzińskiej za pośrednictwem firmy Stricte Magda Jaworek z Warszawy. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Kolekcje – priorytet 4 – Kolekcje muzealne) oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. Zabytkowy zespół torebek uzupełnił muzealny zbiór damskiej garderoby, zwłaszcza akcesoriów mody, a jednocześnie wzbogacił i uatrakcyjnił stałą ekspozycję – Galerię Rzemiosła Artystycznego.
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
Zakupiona kolekcja składa się z 72 obiektów,
które zostały wykonane w manufakturach głównie z krajów zachodniej Europy (Francja, Austria,
Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria),
ale są też trzy wyroby amerykańskie oraz polski
i rosyjski. Cenny zbiór torebek prezentuje różnorodność stylistyczną, od charakterystycznych dla
XIX w. (biedermeier, historyzm), przełomu XIX
i XX w. (secesja), aż po art deco lat dwudziestych
i trzydziestych XX w. Wartościowy zespół zabytków wyróżnia mnogość rodzajów, tj. woreczki/
reticule, torebki wizytowe, balowe, portmonetki, sakiewki. Większość nabytych obiektów posiada oryginalne wnętrza, a niektóre zachowały lusterka, puderniczki, pularesy. Zakupione torebki, o różnych kształtach i wielkościach, charakteryzuje kunszt wykonania i piękno zdobnictwa. Akcesoria stroju kobiecego wykonano
z różnych materiałów i przy użyciu odmiennych
technik rzemieślniczych – zgodnie z ówcześnie
panującą modą. Znaczną część zakupu stanowią
torebki metalowe, w tym srebrne torebki balowe, maleńkie portmonetki oraz sakiewki z siatki
o splocie kolczugowym z przełomu XIX i XX w.,
ale też pancerzowe, z emaliowanych płytek oraz
z brązu złoconego i alpaki („nowe srebro”). Interesujące są amerykańskie wyroby tzw. carry all
(w stylu art deco); kobiecy niezbędnik o miniaturowej wielkości. Duży zespół zajmują torebki wykonane z tkanin gładkich i wzorzystych (ryps, aksamit, żorżeta, brokat, żakard, wełna) w mister-
11
nie dekorowanych oprawach z metalu – ze srebra i alpaki. Zabytki zdobione haftem gobelinowym i au petite point prezentują niezwykłe bogactwo wzorów: motywy neobarokowe i neorokokowe. Uwagę zwracają kunsztownie wykonane (ażurowe, emaliowane, filigranowe) metalowe ramki o oryginalnych formach. Część zakupionej kolekcji stanowią efektowne torebki zdobione koralikami; wśród nich szczególnie cenne
w formie woreczka/reticule z 1. poł. XIX w., dziane szydełkiem z wzorem wrabianym szklanymi paciorkami, ale także późniejsze haftowane
szklanymi lub stalowymi koralikami w kwiatowe
wzory. W zespole znalazły się także eleganckie
torebki skórzane z lat 20. i 30. XX w. o nowoczesnej formie, m. in. klasyczna czarna „kopertówka”, a także zamszowa w srebrnej oprawie. Przykładem przedwojennej mody na kolonialne wyroby jest torebka wykonana ze skóry warana. Cenne nabytki stanowią zbiór „małych” dzieł sztuki
z zakresu rzemiosła artystycznego o niezaprzeczalnej wartości historycznej i wyjątkowych walorach artystycznych i estetycznych.
Zakupiona kolekcja 72 zabytkowych torebek prezentowana będzie do 31 października br.
w Galerii Rzemiosła Artystycznego w Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie i bezpłatnie udostępniana zwiedzającym.
Beata Kuman
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Lekcje muzealne prosimy zamawiać w Gmachu Głównym, ul. 3 Maja 19, tel. 17 853 52 78.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.muzeum.rzeszow.pl w zakładce: Edukacja.
ARCHEOLOGIA
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I–III)
Jak pracuje archeolog?
Praprabajki, czyli pradzieje Polski południowowschodniej w pigułce
Początki rolnictwa
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (klasy IV–VI
i ponadpodstawowe)
Jak pracuje archeolog?
Pradzieje Polski południowo-wschodniej
Non omnis moriar... Obrządek pogrzebowy w pradziejach
W cieniu Rzymskiego Imperium
Media aetas – wieki średnie Początki rolnictwa 12
MUZEA
Z warsztatów „Nie święci garnki lepią”, fot. arch. MOR
Warsztaty z archeologii:
Nie święci garnki lepią ... Garncarstwo w pradziejach Homo zawsze sapiens. Życie człowieka w epoce
kamienia
HISTORIA
Z dziejów polskiej złotówki Szabla i pancerz. Opowieści sarmackie o husarii,
królu Sobieskim i odsieczy wiedeńskiej
Na ścieżkach ku niepodległości
Od hełmu do rogatywki
Nie masz pana nad ułana – obyczaje i zwyczaje
kawaleryjskie II RP Życie codzienne w Polsce międzywojennej – kraj,
region, miasto
Sekrety dawnego dokumentu Żołnierz polski 1914–1945 Wojsko Polskie w walkach o niepodległość
i granice (1918–1920) Żołnierz polski na frontach II wojny światowej Warsztaty z historii:
Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru
Pismo hebrajskie i Tora – Święta Księga Gawęda o mundurze żołnierza polskiego
HISTORIA SZTUKI
Wizerunek szlachcica – strój i obyczaj
Galeria rzemiosła artystycznego w zbiorach
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie O technikach zdobniczych w rzemiośle
artystycznym Kiedyś używane, dzisiaj oglądane. Zabytkowe
meble, szkło, ceramika (funkcja i forma)
Mecenat artystyczny ks. Lubomirskich w Rzeszowie
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Sztuka sarmatyzmu Polski portret na przestrzeni dziejów
Galeria Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie Polskie malarstwo krajobrazowe Malarstwo Młodej Polski
O działalności Firmy Portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza
O technikach zdobniczych w rzemiośle artystycznym O technikach malarskich i rysunkowych Galeria Malarstwa Europejskiego. Ekspozycja stała Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Historia Galerii Dąmbskich. Dzieje kolekcji malarstwa europejskiego skupiającej obrazy od końca
XVI do początku XIX stulecia. Początki kolekcji jej
losy i analiza dzieł
Malarstwo europejskie w epoce nowożytnej –
nowe spojrzenie człowieka na otaczający go
świat. Zdefiniowanie pojęć: renesans, manieryzm, barok. Związki z kulturą antyczną, analiza
formy i treści omawianych dzieł
Religia i mity. Wątki biblijne i alegoryczne w europejskim malarstwie od XVI do pocz. XIX wieku.
Literatura jako niewyczerpane źródło inspiracji
Wokół baroku
Świat widziany kolorem – kolekcja kolorystów ze
zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Warto przyjść do muzeum – co to jest muzeum,
kto w nim pracuje i po co? Witkacy kreator i eksperymentator w kontekście sztuki awangardowej (prezentacja multimedialna) oraz Firma Portretowa „S.I. Witkiewicz”
(oryginalne pastele) Analiza dzieła sztuki. Analiza ikonograficzna i ikonologiczna na przykładzie wybranych dzieł Galerii Malarstwa Europejskiego. Analiza sztuki
współczesnej
Impresjonizm, symbolizm, secesja – lekcja z prezentacją multimedialną
Warsztaty z historii sztuki:
Poczuj się artystą – akwarela, tempera, olej – podobieństwa i różnice technik malarskich
Zostań szlachcicem/zostań damą – wykonywanie
herbu, wachlarza oraz pamiątkowa fotografia
Narysuj dzieło sztuki – zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy malują lub rysują martwą naturę zakomponowaną z eksponatów muzealnych lub zabytkową rzeźbę
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
Porcelana na wynos – zajęcia teoretyczno-plastyczne polegające na ozdabianiu papierowego serwisu (talerzyki, kubeczki, tacki) dekoracją
inspirowaną oryginalną porcelaną w technice
akwareli. Wprowadzeniem do zajęć będzie obejrzenie ekspozycji rzemiosła artystycznego
Poznać pana po cholewkach – zajęcia plastyczne
i zabawy dla najmłodszych związane z pojęciem
kultury sarmackiej („ubieranka” szlachecka, wykonanie zaprojektowanego przez siebie herbu,
quiz dotyczący szlacheckiego stanu). Warsztatom towarzyszy ekspozycja oryginalnej biżute-
Muzeum Etnograficzne
im. Franciszka Kotuli
Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, Rynek 6
Wystawy czasowe
„Nie wszystko złoto, co się świeci” (do 11 grudnia)
Jan Kaznecki – „Malarze czystego serca”
(do 8 września)
Kolekcja wotów pozyskanych w 2015 r.
(11 września – 31 grudnia)
„Zabytki na karpackich bezdrożach” – wystawa fotografii Barbary Tondos i Jerzego Tura
(18 września – 9 października)
Godziny otwarcia
wtorki – czwartki 9.00–15.30
piątki 9.00–17.30, niedziele 10.00–16.00
poniedziałki i soboty – nieczynne
Archiwum: wtorki – piątki 9.00–15.00
Ceny biletów
8 zł i 6 zł (ulgowy)
niedziele: wystawy stałe – bezpłatnie,
wystawy czasowe – 5 zł
karnet do zwiedzania wszystkich obiektów
muzeum – 17 zł i 12 zł (ulgowy)
warsztaty – 12 zł/os. (grupy szkolne),
6 zł/os. (grupy przedszkolne)
przewodnik – 25 zł
Impreza
„Galicyjskie sacrum” – w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa (11 i 18 września)
EDD w Muzeum Etnograficznym (11 i 18 września)
13
rii, stroju kontuszowego i portretów sarmackich
ze zbiorów własnych muzeum
KONSERWACJA
Prezentacja działalności pracowni konserwatorskiej
Wybrane zabytki muzealne w trakcie konserwacji
Lekcje muzealne prosimy zamawiać pod nrem
tel. 17 853 52 78. Koszty: lekcji – 7 zł/os., warsztatów – 12 zł/os. Więcej informacji na stronie
www.muzeum.rzeszow.pl w zakładce Edukacja.
tel.:17 862 02 17
17 862 02 39
e-mail: [email protected]
www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl
W ramach EDD 2016 Muzeum Etnograficzne
zaprezentuje program pt. „Galicyjskie sacrum”
związany z wielonarodową spuścizną sanktuariów maryjnych, do których często zmierzały liczne pielgrzymki. Ich materialnym świadectwem są m.in. srebrne tabliczki wotywne, woskowe świece i pieśni liturgiczne. W dniu 11 września
na ekspozycji w muzeum zostanie udostępniona
kolekcja wotów, pozyskana w 2015 r. Znajdą się
na niej również wizerunki Matki Boskiej z sanktuariów maryjnych pochodzące z muzealnych zbiorów. W programie przewidziano m.in. projekcję
filmu „Wota Europy”, zrealizowanego przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, oraz prezentację
multimedialną pt. „Kresowe Maryje i Chrystusy.
Z pątnikami do miejsc kultu dawnej archidiecezji
lwowskiej” Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu
Spotkań z Historią w Warszawie.
18 września zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii Barbary Tondos i Jerzego Tura pt.
„Zabytki na karpackich bezdrożach”. Prezentowane fotografie to część bogatego zbioru negatywów i odbitek fotograficznych wykonanych
w trakcie wieloletnich prac inwentaryzatorskich
i konserwatorskich prowadzonych na terenie
Podkarpacia. Koncert pieśni religijnych w wykonaniu Julii Doszny z towarzyszącym jej lutnistą
Antonim Pilchem zakończy obchody EDD 2016.
Artystka specjalizuje się w wykonywaniu utworów inspirowanych muzyką ludową i liturgiczną.
Utwory znajdujące się na jej ostatniej płycie pt.
„Kolbergowskie pejzaże znad Sanu”, pochodzą
ze spuścizny Oscara Kolberga.
MUZEA
14
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie
Zajęcia edukacyjne
wrzesień – październik
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w projekcie „Etnobiznes dla
mieszkańców Podkarpacia” dotowanego przez Narodowy Bank Polski (w ramach programu dofinansowania projektów edukacyjnych). Uczestnikom
od 7 do 11 lat oferujemy zajęcia edukacyjne oraz
questing po wystawie „Nie wszystko złoto, co się
świeci...”. Uczestnikom w wieku 12–15 lat proponujemy zajęcia edukacyjne, zwiedzanie wystawy oraz
grę planszową „Chłopska szkoła biznesu”. Każdy uczestnik projektu otrzyma pakiet edukacyjny.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs z cennymi nagrodami. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nrem tel. 17 862 07 17
Warsztaty tkania krajek, fot. G. Stec
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, Rynek 12
Wystawa stała
Sześć wieków Rzeszowa (1354 – 1944)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
listopad – czerwiec
„Z tradycją przez rok” – zwyczaje i obrzędy
doroczne
Jesienne – Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie
Zimowe – Kiedy na św. Łucję mróz, to nasmaruj wóz
Wiosenne – Na św. Marka pierwsza siewu miarka
Letnie – Na św. Wawrzyniec przez pole gościniec
Św. Andrzeju daj mi znać, co się będzie ze mną
dziać... – wróżby, przesądy, przepowiednie
(listopad/grudzień)
Hej, leluja! – Święta Bożego Narodzenia w tradycji
ludowej (grudzień/styczeń)
Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! – Wielki tydzień
dzień po dniu (marzec/kwiecień)
W poszukiwaniu kwiatu paproci – o św. Janie,
sobótce i wiankach (maj/czerwiec)
„Szlakiem tradycji” – poznaj dziedzictwo regionu
Zabawy i zabawki wiejskie – Co zamiast Barbie
i Lego, dowiesz się kolego!
Wesele ludowe – obrzęd czy zabawa? – rola muzyki
w obrzędzie weselnym
Janko Muzykant – tajemnice ludowych instrumentów
Od stóp do głów – między modą a tradycją
Licho nadali – wierzenia ludowe naszych dziadków
W chłopskiej chacie i zagrodzie – o tym, gdzie i jak
mieszkało się kiedyś na wsi
Zaklęte w drewnie – kapliczki i figury przydrożne
W ofercie także zajęcia warsztatowe.
Szczegóły pod nrem tel. 17 862 07 17 oraz na stronie
www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl
tel. 17 875 41 99
e-mail: [email protected]
www.muzeum.rzeszow.pl
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
Godziny otwarcia
Lekcje muzealne
wtorki – czwartki 9.00–15.30
piątki 10.00–17.30; niedziele 10.00–16.00
poniedziałki i soboty – nieczynne
Przedszkole i nauczanie początkowe (klasy I–III)
Ceny biletów
7 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy)
lekcje warsztatowe – 8 zł
niedziele – bezpłatnie
przewodnik – 15 zł
Co to jest muzeum? I Ty możesz zostać architektem – „budujemy”
dawny Rzeszów
Godło, flaga, hymn – najważniejsze symbole
narodowe
Dawno, dawno temu... – opowieść o czasach
królów, rycerzy i dam
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
Spacerkiem po Starym Mieście
Jak powstał Rzeszów
O dawnym Rzeszowie
Legendy rzeszowskie W warsztacie rzeszowskiego rzemieślnika
Szkoła podstawowa (klasy IV–VI)
Muzeum i jego zadania
Pamiątki rodzinne – źródło poznania życia
i zwyczajów naszych przodków
Jak powstał i rozwijał się dawny Rzeszów
Życie w średniowiecznym mieście na przykładzie
Rzeszowa
Trzy najważniejsze symbole Polaka – godło, flaga
i hymn
O rycerzach, damach i turniejach
Spacerkiem po starówce – najstarsze i najciekawsze
zabytki Rzeszowa
Stary cmentarz – miejsce spoczynku zasłużonych
Rzeszowian
Wykopaliska i eksponaty muzealne jako źródło wiedzy historycznej
A. Mickiewicz, T. Kościuszko, L. Lis-Kula, W. Sikorski –
szlakiem najsłynniejszych rzeszowskich pomników
Wspomnienie o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli
Zdjęcia ze starego albumu – dawny Rzeszów
w obiektywie Edwarda Janusza
Życie codzienne mieszkańców Rzeszowa podczas II
wojny światowej
Ekspresem po dawnym Rzeszowie
Szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe
Lokacja średniowiecznego miasta na przykładzie
Rzeszowa
Rozwój Rzeszowa na przestrzeni wieków
Rozwój rzemiosła i handlu na przykładzie
Rzeszowa (XV–XIX w.)
Udział rzeszowian w Powstaniu Styczniowym
Żydzi w krajobrazie Rzeszowa
Stary cmentarz – najstarsza nekropolia w mieście
Rzeszów w czasach autonomii galicyjskiej
Historia na szkle zapisana – dawny Rzeszów
w obiektywie Edwarda Janusza
Rzeszów w okresie II Rzeczpospolitej
– życie społeczne i kulturalne
Leopold Lis-Kula – przykład patriotyzmu
i poświęcenia w walce o niepodległość Polski
Rzeszów podczas II wojny światowej
– dzień powszedni w okupowanym mieście
Śladami bohaterów narodowych, których pomniki
znajdują się w Rzeszowie
Najważniejsze zabytki rzeszowskiej starówki
Ekspresem po dawnym Rzeszowie
Propozycje tematów dla kółek historycznych
I. Cykl tematów o kulturze żydowskiej
Z dziejów narodu żydowskiego
Święta i zwyczaje żydowskie
Tora – Święta Księga
Spacer po nieistniejącej dzielnicy
II. Cykl lekcji o historii miasta
Rozwój przestrzenny miasta Rzeszowa
Życie codzienne w mieście w czasach nowożytnych
III. Cykl lekcji o średniowieczu
Miasto w średniowieczu (powstanie miast,
zabudowa itp.)
Rozwój rzemiosła i handlu. Życie w średniowiecznym
mieście
Kultura średniowiecza (uniwersalizm, literatura,
sztuka, szkolnictwo)
Średniowiecze poznane przez dotyk (moda,
muzyka, pożywienie, gry, rozrywka)
Lekcje muzealne prosimy zamawiać z tygodniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie
(tel. 17 875 41 99)
Podziemna Trasa Turystyczna
„Rzeszowskie Piwnice”
35-064 Rzeszów, Rynek 26
(wejście przy Ratuszu, od ul. Słowackiego)
Unikatowy kompleks podziemnych piwnic i korytarzy pod kamienicami i płytą Rynku o długości 396 m.
15
tel. 17 875 47 74
e-mail: [email protected]
www.trasa-podziemna.erzeszow.pl
Godziny otwarcia
Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach.
maj – sierpień: wtorki – piątki 10.00–19.00
soboty, niedziele i święta 11.00–18.00
Ostatnie wejście 1 godz. przed zamknięciem
Terminy do uzgodnienia: tel. 17 875 47 74.
Ceny biletów
6,50 zł i 4,50 zł (ulgowy)
16
MUZEA
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW
WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
Wystawa stała
Kolekcja oryginalnych lalek z filmów „Miś Uszatek”, „Przygody Misia Colargola”, „Kolorowy
Świat Pacyka”, „Trzy Misie”, „Mały Pingwin PikPok” i in.; oryginalne folie-kadry, szkice, tła filmowe, scenopisy z filmów „Reksio”, „Bolek i Lolek”,
„Koziołek Matołek”, „Wędrówki Pyzy”, „Porwanie Baltazara Gąbki” i in. oraz pamiątki tematycznie związane z popularnymi dobranockami: dawne modele telewizorów, filmy na szpulach, kasetach i płytach, przezrocza małoobrazkowe, zestawy slajdów, a także wiele rodzajów projektorów
do wyświetlania filmów i przezroczy oraz czarno-biała kamera telewizyjna. W muzeum obejrzeć
można także oryginalne maszynopisy scenariuszy
i pamiątki związane z pierwszą polską dobranocką „Jacek i Agatka”.
Wystawy czasowe
„O!Kolekcja” – wystawa czasowa organizowana wspólnie z Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na zjawisko kolekcjonowania dziecięcego i jego współczesne oblicza w wymiarach: spontanicznym,
twórczym, edukacyjnym i popkulturowym. Projekt ten został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego
2015–16 (13 września – 18 grudnia)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel.:17 748 36 51 (biuro)
17 852 57 15 (rezerwacje)
e-mail: [email protected]
www.muzeumdobranocek.com.pl
Warsztaty animacji – warsztaty filmowe, które
poprowadzi Joanna Jasińska-Koronkiewicz
– reżyser, adiunkt PWSFTviT w Łodzi (wrzesień)
Dobranocka nocą – wieczorne seanse filmowe
oraz pokazy slajdów na starym rzutniku „Ania”
(6 października)
Konkursy
„Dobranocki z dawnych lat” – ogólnopolski
konkurs plastyczny dla dzieci
(30 września – 5 stycznia 2017)
„24 klatki na sekundę...” – ogólnopolski konkurs filmowy dla młodzieży (21 października –
20 stycznia 2017).
Szczegóły oraz regulaminy konkursów na stronie
www.muzeumdobranocek.com.pl w zakładce
aktualności oraz profilu muzeum na Facebooku.
Zajęcia edukacyjne
(w ramach cyklu „Od bajki do dobranocki”)
„Smocze przygody w Rajskiej Dolinie”
(8 września, godz. 9.00)
„Na tropie skarbów. Podróże z Kapitanem Kliperem” (22 września, godz. 9.00)
„Jesień z Reksiem” (6 października, godz. 9.00)
„Awantura w wiosce Smerfów”
(20 października, godz. 9.00)
Europejskie Dni Dziedzictwa – filmowe i muzealne atrakcje dla małych i dużych zwiedzających
(11 września)
Kultura od kuchni – arkana pracy Muzeum Dobranocek (11 września)
Projekt „Filmowy elementarz” – spotkania
warsztatowe. Odbędą się od 1 września do 16
grudnia br. w czterech miejscowościach: Bezmiechowej Dolnej, Manastercu, Głębokiem
i Golcach. Warsztaty mają na celu zainteresowanie młodych ludzi twórczością filmową, etapami powstawania animacji i jej rodzajami. Projekt realizowany w ramach programu „Kultura
Dostępna” Narodowego Centrum Kultury, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (27 września, 12 i 27
października)
Pszczółka Maja – fragment ekspozycji Muzeum Dobranocek
Imprezy
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
17
Oferta edukacyjna
Ceny biletów
Edukacja w Muzeum Dobranocek prowadzona
jest na dwóch poziomach: budowania wiedzy
w formie lekcji muzealnych, gier, zabaw i ćwiczeń
oraz rozwijania myślenia kreatywnego i możliwości manualnych na warsztatach twórczych. Szczegóły: www.muzeumdobranocek.com.pl
7 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy)
przewodnik 25 zł
indywidualne warsztaty plastyczne w muzeum – 10 zł
grupowe warsztaty plastyczne w muzeum – 6 zł
grupowe lekcje muzealne w muzeum – 4 zł
opłata za usługę prowadzącego grupowe
warsztaty i lekcje muzealne – 25 zł
Godziny otwarcia
wtorki – piątki 9.00–17.00
soboty – niedziele 10.00–18.00
poniedziałki – nieczynne
MUZEUM PODKARPACKIE
W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 16
Wystawy stałe
Historia oświetlenia (z największą kolekcją lamp
naftowych w Europie)
Pradzieje Podkarpacia. Przeszłość ożywiona
Z dziejów Krosna i regionu
Galeria twórców krośnieńskich XIX i XX w.
Fortepian Pleyela z 1862 r.
Szkło podkarpackich hut
Wystawy czasowe
Symbole naszej historii (do 20 października)
„Made in Japan” – broń i sztuka Japonii
(do 16 września)
Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik – z pracowni architekta i rzeźbiarza (4 października – 27 listopada)
Impreza
Dzień Otwarty w Muzeum Podkarpackim w Krośnie (14 września)
Godziny otwarcia
W sezonie letnim (V–X):
wtorki – piątki 9.00–16.00 (zwiedzanie do 17.00)
soboty i niedziele 10.00–16.00 (zwiedzanie do 17.00)
Biblioteka: poniedziałki – piątki 8.00–15.00
Ceny biletów
wystawy stałe – 10 zł, 5 zł (ulgowy)
20 zł (rodzinny)
wstęp wolny na wystawy stałe – w niedzielę
wystawy czasowe – 6 zł, 3 zł (ulgowy)
10 zł (rodzinny)
Muzeum prowadzi całoroczną zbiórkę
pamiątek z dawnych dobranocek
tel. 13 43 213 76
e-mail: [email protected]
www.muzeum.krosno.pl
przewodnik – 20 zł, w niedzielę – 50 zł
przewodnik w języku obcym (j. angielski) – 58 zł
przewodnik po Starówce – 40 zł
przewodnik po Kościele Farnym – 20 zł
przewodnik po Starym Cmentarzu – 40 zł
lekcja muzealna – 25 zł (+3 zł/os.)
Symbole naszej historii
Wystawa jest swego rodzaju podróżą poprzez symbole. Te mniej i bardziej znane – takie,
które na dłużej lub na stałe zostały osadzone
w życiu ludzi, i te, które przeminęły wraz z czasami, które symbolizowały. Szczególne miejsce poświęcone zostało symbolice państwowości – godłu, fladze, barwom, hymnowi i znakom
18
MUZEA
z nimi powiązanym. Na wystawie znalazły się też
znaki, które stały się symbolami swoich czasów
– godła, logotypy, odznaczenia, a nawet przedmioty, które nie tylko były powszechnie znane
sobie współczesnym, ale też są obrazem przeszłości dla żyjących dzisiaj.
Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik
– z pracowni architekta i rzeźbiarza
Wystawa poświęcona twórczości Jana Sas
Zubrzyckiego i Andrzeja Lenika została przygotowana ze zbiorów Muzeum Architektury we
Wrocławiu i uzupełniona o eksponaty ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
Wspólna ekspozycja prac architekta Jana
Sas Zubrzyckiego i rzeźbiarza Andrzeja Lenika
jest próbą przedstawienia twórczości artystów
działających na przełomie XIX i XX w., którzy prezentowali podobną postawę artystyczną i ideową, polegającą na wierności tradycyjnym wartościom w sztuce. Obu artystów łączyły przyjacielskie relacje, wspólna pasja i przekonanie, że
w dziełach sztuki sakralnej najlepiej sprawdzają
się dawne formy i motywy.
Jan Sas Zubrzycki (1860–1935) urodził się
w Tłustem na Podolu, ukończył architekturę
na Politechnice Lwowskiej. Do 1921 r. pracował
w Urzędzie Budownictwa w Krakowie, następnie został profesorem historii architektury na Politechnice Lwowskiej. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz założycielem i prezesem
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie. Był wybitnym projektantem
i teoretykiem sztuki, zaangażowanym w sprawy narodowe. W swojej twórczości najwięcej zaprojektował obiektów sakralnych, w mniejszym
stopniu gmachów publicznych, willi i kamienic dla
mniejszych i większych miejscowości.
Andrzej Lenik (1864–1929) urodził się
w Krośnie, był absolwentem krakowskiej Szkoły
Sztuk Pięknych, po studiach powrócił do rodzinnego miasta i prowadził swoją pracownię artystyczno-rzeźbiarską specjalizującą się w zakresie
Andrzej Lenik i Jan Sas Zubrzycki
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
sztuki i rzeźby sakralnej. Artysta tworzył głównie w drewnie, gipsie i kamieniu, a w swojej pracowni zatrudniał wielu zdolnych uczniów. Lenik
współpracował z Zubrzyckim przy wielu realizacjach. W dużym stopniu wykonywał elementy
wystroju i wyposażenia do kościołów projektowanych przez Sas Zubrzyckiego. Był działaczem
i społecznikiem, czynnie działał w Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwie „Zgoda” i Towarzystwie Szkół Ludowych.
Na wystawie znajdują się projekty i fotografie budynków oraz wyposażenia świątyń autorstwa Jana Sas Zubrzyckiego, rysunki ołtarzy
wykonane przez Andrzeja Lenika i realizowane
w jego pracowni artystyczno-rzeźbiarskiej. Wystawę uzupełniają prywatne fotografie, na których widzimy przyjazne relacje, jakie łączyły rodzinę Zubrzyckich i Leników. Ważnymi eksponatami są też należące do rodziny, a stanowiące depozyt Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
rzeźby pochodzące z pracowni Andrzeja Lenika.
Wystawę „Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik
– z pracowni architekta i rzeźbiarza” będzie można zwiedzać od 4 października do 27 listopada br.
Dzień otwarty w Muzeum Podkarpackim
w Krośnie (14 września 2016)
Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza
na XII edycję Dnia Otwartego. Warto tego dnia
zajrzeć do Pałacu Biskupiego na ulicę Piłsudskiego, chociażby po to, żeby zerknąć na nowe wystawy czasowe i poznać naszych wyjątkowych
gości… Jest to, przedsięwzięcie o charakterze
edukacyjnym, skierowane głównie do dzieci
i młodzieży ze szkół krośnieńskich i z terenu całego powiatu. W tegorocznej edycji imprezy proponujemy „Muzyczne wędrówki po dawnej Europie” z Zespołem Muzyki Dawnej Vox Angeli.
Zespół Muzyki Dawnej Vox
Angeli powstał w 2002 roku
w Rzeszowie z inicjatywy małżeństwa Barbary
i Macieja Batorów. Tworzą go artyści, których łączy pasja do muzyki dawnej. O sobie mówią: „Niczym pielgrzymi w mroku
dziejów podążamy do korzeni muzyki, pragnąc jednocześnie odnaleźć to, co
jeszcze nie zostało odkryte”. Celem zespołu jest
pielęgnowanie tradycji liturgicznego śpiewu chorałowego oraz propagowanie tego wspaniałego
bogactwa, jakim jest muzyka dawna i tradycyjna.
Realizują to poprzez praktyczne, oparte na badaniach historycznych, wykonywanie chorału gregoriańskiego, organizowanie koncertów, warsztatów i audycji muzycznych. Repertuar to muzyka polskiego i europejskiego średniowiecza, po-
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
19
Archeologia:
Pradzieje Podkarpacia
Początki Krosna i historia krośnieńskiego Rynku
Sztuka pradziejowa
Grodziska Podkarpacia
Warsztat pracy archeologa
Trzcinica – Karpacka Troja
Życie krośnian w wiekach średnich
Narzędzia pracy w pradziejach
Historia:
Instrumentarium Vox Angeli
granicza renesansu, staropolska liryka miłosna
oraz pieśni tradycyjne i liturgiczne. W kalendarz
na stałe wpisane są okresy wspólnego kolędowania oraz śpiewy pieśni pasyjnych w trakcie Wielkiego Postu.
Posiada instrumenty wykonane według średniowiecznych wzorców. W 2011 roku powołał do życia otwarty projekt „Schola Gregoriana Resoviensis”, który ma na celu przywrócenie
tradycyjnego śpiewu Kościoła podczas liturgii.
W roku 2014 Zespół realizował autorski projekt
pt. „Kolbergowo – stacja Rzeszów” związany
z obchodami Roku Oskara Kolberga. Zwieńczeniem działań związanych z projektem jest płyta pt. „Kolberg pełen inspiracji”. W tym samym
roku Vox Angeli zapoczątkowało cykl „Podkarpackie Spotkania Lirników”, popularyzujący lirę
korbową i lirnictwo w Polsce i Europie. Efektem
tych działań i współpracy z lirnikami z Podkarpacia jest Wędrowny Uniwersytet Korbowy, który
rozpoczął swoją działalność jesienią 2015 roku.
Imprezy w ramach Dnia Otwartego są bezpłatne. Szkoły zapraszamy w godz. 9.00 – 14.00.
Wszystkie prezentacje odbędą się na dziedzińcu. Pokazy będą miały charakter otwarty – bez
konieczności rezerwacji godzinowej. Rezerwacja miejsc dla grup obowiązuje tylko w przypadku chęci uczestnictwa w czytaniu bajek dla najmłodszych pt. Opowieści o Bursztynie w godz.
8.30–13.00 (rezerwacja: tel. 13 432 13 76 w. 16,
e-mail: [email protected]).
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
LEKCJE MUZEALNE
Tematyka dostosowana jest do programów nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia wzbogacane są filmami video, slajdami, eksponatami muzealnymi, prezentacjami multimedialnymi.
Powiat krośnieński na przestrzeni wieków
(obszar, granice, mieszkańcy, administracja)
Krosno w okresie przedrozbiorowym
Region krośnieński w czasach zaboru
austriackiego (1772–1918)
Krośnianie w powstaniach narodowych
Udział mieszkańców Krosna i powiatu
krośnieńskiego w walce o niepodległość Polski
w latach 1914–1921
Krosno w okresie międzywojennym
Krosno i Region w okresie okupacji niemieckiej
Konspiracja niepodległościowa w latach 1944–
1956
Historia oświetlenia:
Historia oświetlenia na przestrzeni wieków
Lampy naftowe w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Historia szkła i przemysłu szklarskiego:
Z dziejów szklarstwa na Podkarpaciu
Szkło, jego istota, sposoby wytwarzania
i zdobienia
Życie artystyczne Krosna:
Nurty malarstwa europejskiego na przykładzie
malarstwa krośnieńskiego
Sztuka gotycka i renesansowa w Krośnie
Krośnieńscy malarze i rzeźbiarze XIX i XX w.
Ogólne wiadomości o konserwacji dzieł sztuki:
Konserwacja obrazów
Konserwacja rzeźby
Warsztat pracy konserwatora
Inne tematy:
Dwory i dworki z krośnieńskiego
Żydzi krośnieńscy (z projekcją najstarszego filmu
krośnieńskiego z 1932 r.)
Poznajemy muzeum – instytucję upowszechniania kultury
Muzeum przeprasza za pomyłkę w podpisie ilustracji przy wystawie „Broń i sztuka Japonii” w poprzednim numerze. Prezentowany talerz japoński jest ze
zbiorów Muzeum w Przeworsku, a nie – jak mylnie
podano – Muzeum w Baranowie Sandomierskim.
20
MUZEA
Skansen Archeologiczny
Karpacka Troja w Trzcinicy
38-207 Przysieki, Trzcinica 646
W dniach od 10 do 11 września br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy będzie miała miejsce ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa pt. Karpacka Troja – świadek czasów chrztu Polski.
Na tle monumentalnych wałów grodziska rozegra się spektakularne widowisko, przypominające jedno z przełomowych wydarzeń w historii Polski – przyjęcie chrztu przez księcia Polan
Mieszka I. Podczas spektaklu opowiedziana zostanie historia życia młodego księcia, który wychowany w duchu wiary pogańskiej przyjmuje chrzest. Imprezie towarzyszyć będą liczne inscenizacje. Zostanie ukazana obrzędowość, która towarzyszyła ważnym wydarzeniom w życiu naszych przodków. Zaprezentowane będą
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel. 13 440 50 40
e-mail: [email protected]
www.karpackatroja.pl
także pokazy dawnych rzemiosł, barwne stroje Słowian, a zwiedzając skansen będzie można
zapoznać się z historią jednego z najstarszych
i największych grodów słowiańskich w Polsce.
Oferta edukacyjna
Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty
lekcji muzealnych, warsztatów i pokazów rzemiosła pradziejowego, które na co dzień odbywają się w naszej placówce. Na sezon 2017 przygotowaliśmy cykliczne imprezy plenerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to
przede wszystkim Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza” oraz tematyczne imprezy
odbywające się w czerwcu i we wrześniu. Poza
tym w sezonie letnim spotkać można odtwórców rzemiosł pradziejowych, których obecność
umożliwia turystom poznawanie życia dawnych
mieszkańców grodu.
Godziny otwarcia
wrzesień: 9.00–16.00 (zwiedzanie do 18.00)
październik: 9.00–15.00 (zwiedzanie do 17.00)
Ceny biletów
Skansen Karpacka Troja, fot. R. Kubit
18 zł, 13 zł (ulgowy), 50 zł (rodzinny)
bez zwiedzania grodziska – 13 zł, 10 zł (ulgowy)
40 zł (rodzinny)
platforma widokowa – 2 zł
Muzeum Rzemiosła
w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 19
Wystawa stała
Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej
tel.:13 432 41 88
13 474 82 01
e-mail: [email protected]
www.muzeumrzemiosla.pl
październik: poniedziałki – piątki 8.00–15.30
soboty 10.00–14.00 (wstęp wolny)
Wystawa czasowa
Ceny biletów
9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej
Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”
oraz konkurs „Debiuty 2016” – wystawa
pokonkursowa (BWA Krosno, ul. Kolejowa 1,
do 9 września)
5 zł i 3 zł (ulgowy)
łączony z Wieżą Farną 8 zł i 6 zł (ulgowy)
przewodnik 10 zł (od grupy)
Piwnica PodCieniami
Godziny otwarcia
38-400 Krosno, Rynek 5
tel. 13 432 77 07
e-mail: [email protected]
www.podcieniami.muzeumrzemiosla.pl
wrzesień: poniedziałki – piątki 9.00–18.00
soboty 10.00–16.00 (wstęp wolny)
niedziele 10.00–16.00
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
Godziny otwarcia
wrzesień: poniedziałki – piątki 9.00–18.00
soboty i niedziele 9.00–16.00
październik: poniedziałki – piątki 9.00–15.30
soboty i niedziele 10.00–16.00
Ceny biletów
5 zł i 3 zł (ulgowy), 30 zł (grupowy, do 25 osób)
Wieża Farna
38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 5
tel. 13 432 41 88
Wystawa stała
21
stów (jeden wystąpił poza konkursem – w cyklu wystaw biennale). 97 artystów przystąpiło
do konkursu głównego, a 7 – do konkursu towarzyszącego, skierowanego do adeptów tkaniny
„Debiuty 2016”. W bieżącej edycji, obok Polski,
uczestniczą twórcy z 8 krajów świata (Irlandia,
Japonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina i Węgry). Wszystkie prace otrzymały wstępną pozytywną kwalifikację do konkursu.
Wystawa eksponowana w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, ul. Kolejowa 1
(19 sierpnia – 9 września). Pełna informacja o wydarzeniu na stronie www.len.muzeumrzemiosla.pl
Zegarmistrzostwo
Godziny otwarcia
Projekt graficzny Andrzeja Pilichowskiego-Ragno
wrzesień: wtorki – piątki 10.00–18.00
soboty i niedziele 10.00–16.00
obowiązuje rezerwacja dla grup, tel. 13 432 41 88
październik – po wcześniejszej rezerwacji a Muzeum Rzemiosła, tel. 13 432 41 88
Ceny biletów
wszystkie kondygnacje 6 zł
do poziomu dzwonów 6 zł, ulgowy 4 zł
9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej
Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”
oraz Konkurs „Debiuty 2016”
Na tegoroczną edycję Międzynarodowego
Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, którego organizatorem jest
Muzeum Rzemiosła, wpłynęły prace 105 arty-
CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SP. Z O.O.
38-400 Krosno, ul. Blich 2
Wystawa stała
Hutnictwo szkła i szklana twórczość
Wystawa czasowa
Witold Śliwiński – Kompilacje (25 sierpnia – 4 grudnia)
tel.:13 436 35 68
13 444 00 31 (rezerwacja)
e-mail: [email protected]
www.miastoszkla.pl
www.facebook.com/miastoszkla
Centrum Dziedzictwa Szkła – 14 zł
Piwnice Przedprożne – 8 zł
Inne, w tym rodzinne i uczniowskie – jak na
stronie www.
Godziny otwarcia
Witold Śliwiński – Kompilacje
IX–VI: poniedziałki – soboty 9.00–17.00
niedziele 11.00–17.00
zwiedzanie o pełnych godzinach w ramach rezerwacji i wolnych miejsc
Pod koniec sierpnia w Centrum Dziedzictwa
Szkła odbędzie się wernisaż wystawy prac
Witolda Śliwińskiego.
Witold Śliwiński urodził się w 1963 roku
w Krośnie. Jest absolwentem PSLP w Miejscu
Piastowym, kierunek – formy użytkowe, i wychowankiem znanego artysty rzeźbiarza Włady-
Ceny biletów
Centrum Dziedzictwa Szkła i Piwnice Przedprożne – 19 zł, emeryci 14,50 zł
22
MUZEA
nr 105  wrzesień – październik 2016
ogólną tendencję rozwojową w artystycznym
szkle współczesnym. Witold Śliwiński eksperymentuje także łącząc szkło z innymi, zwłaszcza przeciwstawnymi, materiałami, jak metal czy drewno. Zmienia to ich charakter, niejako niwelując sztywność i siłę tych substancji.
Jego prace o charakterze użytkowym były wystawiane na Targach Szkła we Frankfurcie,
w Nowym Jorku, Las Vegas, Brukseli, Lipsku, Poznaniu i in. Jest laureatem wielu konkursów.
Prace Witolda Śliwińskiego
sława Kandefera, ucznia Ksawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu PSLP był słuchaczem Studium Fotograficznego w Krośnie. W 1996 roku
zafascynowało go szkło jako tworzywo artystyczne. Obok form tradycyjnych, harmonijnie
zakomponowanych, o klasycznej linii i powściągliwym zdobnictwie, pojawiły się inne, o charakterze nieutylitarnym – dekoracyjne, można
rzec rzeźbiarskie. To one właśnie zaczęły dominować w kolekcji, co odzwierciedla zresztą
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ
37-700 Przemyśl, pl. płk.Berka Joselewicza 1
Wystawy stałe
Credo na dwa głosy. Sztuka religijna ze zbiorów
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Twierdza Przemyśl
Świat przeszły, dokonany. Wystawa judaików ze
zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Tajemnice placu Berka Joselewicza
Huculskie skarby. Sztuka Huculszczyzny ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Wystawy czasowe
Mistrzowie malarstwa polskiego. Obrazy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (depozyt)
Rozstrzelane Miasto – Przemyśl w II wojnie światowej (do grudnia)
Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem.
Wystawa archeologiczna ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim (do
końca października)
tel. 16 679 30 00
e-mail:[email protected]
[email protected]
www.muzeum.przemysl.pl
Milczącym bohaterom. Projekty i pomniki
poległych w obronie Przemyśla 1914–1919
(wrzesień – październik)
Imprezy
III Wyprawa Rowerowa/Muzeum Team & Azymut
Przemyśl (4 września)
Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD 2016)
(10–11 września)
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
IV Wyprawa 4x4/Muzeum Team i Autorud VW
Stalowa Wola (18 września)
Śniadanie na trawie (24 września)
Godziny otwarcia
wrzesień–październik: wtorki – soboty 9.00–16.00
niedziele 12.00–16.00, poniedziałki nieczynne
Ceny biletów
10 zł, 5 zł (ulgowy)
przewodnik w j. polskim – 20 zł
Europejskie Dni Dziedzictwa w MNZP
w Przemyślu
W bieżącym roku Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce zorganizowane są pod hasłem
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Wystawa „Milczącym
bohaterom. Projekty i pomniki poległych w obronie Przemyśla 1914–1919” przygotowana przez
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej nawiązuje do ostatniego członu hasła – pomników. Zostały na niej zaprezentowane projekty pomników
poległym w czasie I wojnie światowej, głównie
w obronie Twierdzy Przemyśl, jak również konkursowe projekty monumentu Przemyskich Orląt.
Zachowane w zbiorach MNZP gipsowe projekty pomników i tablic zawdzięczają powstanie działalności Inspekcji Grobów Żołnierskich
w Przemyślu, specjalnej jednostce zajmującej się
porządkowaniem miejsc dotychczasowych pochówków, często prowizorycznych, oraz zakładaniem cmentarzy. Zadania te regulowały odpowiednie zarządzenia, zawierające m.in. wskazówki dotyczące urządzenia owych nekropolii,
łącznie z wytycznymi dla kształtu nagrobków
i stawianych na nich krzyży. Oczywistym było, że
zarówno cmentarze, jak i znajdujące się na nich
kaplice i pomniki, muszą być zaprojektowane
przez specjalistów i zatwierdzone do realizacji.
Nie jest pewne, czy owe gipsowe modele są właśnie przykładami wykonanymi dla komisji oceniającej, czy też zostały przygotowane na wystawę poświęconą działalności Inspekcji, która
miała miejsce w Przemyślu w 1917 r. Większość
zachowanych przykładów to różnego kształtu obeliski lub kolumny. Kilka to bardziej rozbudowane kompozycje, także figuralne. Ciekawie
prezentuje się projekt w formie klęczącego rycerza w pełnej zbroi i tablice, zapewne do wmurowania w pomnik lub ścianę kaplicy. Zwłaszcza jedna z tablic, poza napisem przedstawiająca zmarłego żołnierza austriackiego, jest godna
uwagi.
23
Odsłonięcie pomnika Orląt Przemyskich, 11 XI 1938, fot. ze zbiorów MNZP
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
Wśród modeli wyróżnia się jeden – ukrzyżowany Chrystus błogosławiący klęczącego legionistę. Jest to jedyny pomnik z wyobrażeniem polskiego żołnierza, a co więcej, jedyny, o którym na pewno wiemy, że został, choć
w częściowo zmienionej formie, zrealizowany.
Kamienna rzeźba jest na cmentarzu głównym
w Przemyślu, na grobie Ireny Benschówny, poległej w 1918 r. pod Niżankowicami podczas walk
z Ukraińcami. Zamiast żołnierza umieszczono
na nim postać młodej dziewczyny w mundurze,
mającej przedstawiać zmarłą.
Myśl o upamiętnieniu obrońców Przemyśla
z lat 1918–1919 zaowocowała ogłoszeniem konkursu na projekt pomnika. Choć w ogólnej świadomości funkcjonuje on jako pomnik Orląt Przemyskich, w zamyśle organizatorów reprezentował szerszą ideę, co uzględniał napis mający
się na nim znaleźć: „Poległym za Ojczyznę 1918–
1920”. W zbiorach muzeum zachowało się kilkanaście projektów, głównie rysunkowych, zawierających planszę sytuacyjną i kilka rysunków samego pomnika. Większość z nich została zaprezentowana na wystawie. Projekty, utrzymane
w stylistyce charakterystycznej dla lat 30. XX w.,
prezentują nie tylko bryłę pomnika, niekiedy
bardzo interesującą, ale też różnorodne i oryginalne rozwiązania otoczenia, to jest zagospodarowania przestrzeni części centralnej placu Konstytucji 3 Maja w Przemyślu.
Dorota Zahel
24
MUZEA
Oferta edukacyjna 2016/2017 MNZP
w Przemyślu – Gmach Główny
W ofercie: lekcje i warsztaty muzealne prowadzone w oparciu o aktualne wystawy oraz
wybrane eksponaty, przygotowane dla uczniów
wszystkich grup wiekowych. W zależności od tematu lekcji muzealnej jest ona prowadzona na
ekspozycji, w bibliotece lub w sali edukacyjnej.
Zajęcia są wzbogacane filmami oraz prezentacjami multimedialnymi.
Warsztaty
Dzieło na desce. Co to jest ikona? Podczas zajęć
dzieci piszą własną ikonę
Na szkle malowane. Tworzenie witraży, malowanie
farbami witrażowymi szklanych przedmiotów
Nie święci garnki lepią – ja też to potrafię! Poznajemy najstarsze gliniane zabytki archeologiczne znajdujące się w muzeum, wykonamy naczynia z gliny
W podróż z przemyskimi niedźwiadkami. Poznajemy zabytkową architekturę Przemyśla i legendy o dawnym grodzie
Od ziarenka do bochenka. Pieczemy chleby, bułki
i inne wyroby cukiernicze
Chlebki (zajęcia prowadzone są przez cały rok)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Wielkanocne babki (marzec 2017 r.)
Lekcje muzealne
„Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody
ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody…” – Grody
Czerwieńskie w wiekach średnich
Walki o Twierdzę Przemyśl w latach 1914–1915
Śladami Orląt Przemyskich
Przemyśl w czasie II wojny światowej
Linia Mołotowa – Punkt Oporu Przemyśl
Dzieje miasta żydowskiego w Przemyślu
Święta i obyczaje żydowskie
Jaki to święty? Święci w ikonografii grekoi rzymsko-katolickiej
Historia książki na podstawie starodruków
ze zbiorów biblioteki muzeum
Historia i zbiory biblioteki MNZP
Savoir vivre przy stole… czyli jak nie najeść się
wstydu?
Opłata za udział w lekcjach i warsztatach muzealnych: 5 zł/os. Grupy należy zgłaszać co najmniej
z 3-dniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie (tel.: 16 679 30 45, 16 679 30 08).
Pełna informacja o ofercie na stronie
www.muzeum.przemysl.pl
Muzeum Dzwonów i Fajek
Wieża Zegarowa
Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
37-700 Przemyśl, ul. Władycze 3
tel. 16 678 96 66
e-mail: [email protected]
www.muzeum.przemysl.pl
Fajki ze zbiorów MNZP
Historia fajki przemyskiej
Wystawy czasowe
„Stanielewicz na bis”. Wystawa fajek i cygarniczek z kolekcji Marka Stanielewicza
(do czerwca 2017)
Godziny otwarcia
maj–październik: wtorki, piątki 10.30–18.00
środy, czwartki i soboty 9.00–16.00
niedziele 11.00–15.00
Ceny biletów
10 zł i 5 zł (ulgowy)
przewodnik w j. polskim – 20 zł
Wieża Zegarowa – siedziba Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu
fot. arch. MNZP
Wystawy stałe
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
Muzeum Historii Miasta Przemyśla
Kamienica Brzykowska
Odział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
37-700 Przemyśl, Rynek 9
Wystawy stałe
Wielka Izba
Zabytkowe meble ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Wnętrza mieszczańskie z XIX i XX w.
Atelier Bernarda Hennera i Adama Wysockiego
Marian Stroński 1892–1977. Życie i twórczość.
25
tel. 16 678 65 01
e-mail: [email protected]
www.muzeum.przemysl.pl
Poszukiwanie zaginionego skarbu
W mieszkaniu prababci
Techniki malarskie i graficzne. Cykl zajęć do wyboru: Grafika/Malarstwo olejne/Akwarela/Kolaż
Warsztaty cykliczne
„Nasze babcie zawodniczki, nasi dziadkowie sportsmeni – wystawa fotografii (do końca września)
Milczącym bohaterom. Projekty i pomniki poległych w obronie Przemyśla 1914–1918 (ekspozycja
w ramach EDD, 10 września – 31 grudnia)
Święty Andrzej wróży szczęście i...
List do św. Mikołaja
Co ma piernik do Muzeum?
Opowieść wigilijna
Pisanki, kraszanki, jajka malowane...
Palmy Wielkanocne
Wielka Noc – huku moc. Baranki skaczące na
wielkanocnej łące. Stół wielkanocny
Godziny otwarcia
Teatr Lalki „Pozytywka”
poniedziałki – piątki 8.30–15.00
niedziele 12.00–16.00
W trakcie zajęć dzieci obejrzą spektakle kukiełkowe w wykonaniu pracowników Muzeum
Historii Miasta:
Co Sowa wiedziała? Główni bohaterowie opowiedzą w zabawny sposób o ciekawych i tajemniczych
historiach związanych z miastem i jego zabytkami
Przemyska Sroka – tym razem opowiedzą o ginących i zapomnianych zawodach
Spektaklom towarzyszą zajęcia plastyczne
Wystawy czasowe
Ceny biletów
8 zł i 4 zł (ulgowy)
przewodnik w j. polskim – 20 zł
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Historii Miasta Przemyśla
Warsztaty
Ochrą i węglem – paleolityczna sztuka jaskiniowa. Prezentacja multimedialna. Warsztaty połączone z zajęciami plastycznymi (od stycznia 2017)
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1
Czynne codziennie od 1 lutego do 30 listopada oprócz: Wielkiej Soboty, Wielkiej Niedzieli, 3 maja, Bożego Ciała, 21 lipca, 1 i 11 listopada.
W poniedziałki wstęp wolny – zwiedzanie bez
przewodników i audioprzewodników.
Godziny otwarcia
Zamek*
luty–listopad
poniedziałki 12.00–16.00
wtorki – piątki 9.00–16.00
Konkurs
Moja najpiękniejsza ozdoba choinkowa. Choinka
2016 – 12. edycja
tel.:17 225 20 08
17 225 20 09
17 225 20 10
e-mail: [email protected]
www.zamek-lancut.pl
luty–maj, październik–listopad
soboty 9.00–16.00, niedziele 9.00–17.00
czerwiec–wrzesień
soboty – niedziele 10.00–18.00
Oranżeria*
Otwarta luty–listopad w godzinach otwarcia
Zamku, z wyjątkiem poniedziałków.
MUZEA
Stajnie i Wozownia**
luty–listopad
poniedziałki 13.00–17.00
wtorki – piątki 10.00–17.00
luty–maj, październik–listopad
soboty 10.00–17.00, niedziele 10.00–18.00
czerwiec–wrzesień
soboty – niedziele 11.00–19.00
Storczykarnia***
październik–marzec
poniedziałki nieczynna
wtorek – niedziela 10.00–16.00
kwiecień–wrzesień
poniedziałki nieczynna
wtorki – piątki 10.00–18.00
soboty, niedziele 11.00–19.00
* – ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem
** – ostatnie wejście 45 min przed zamknięciem
*** – ostatnie wejście 30 min przed zamknięciem
Ceny biletów
Zamek, Stajnie i Wozownia – karnet:
28 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy)
Ekspozycje dodatkowe:
Oranżeria – 3 zł i 1,5 zł (ulgowy)
Sztuka Cerkiewna – 6 zł i 3 zł (ulgowy)
Storczykarnia – 5 zł i 3 zł (ulgowy)
Historia Miasta i Regionu – 5 zł i 3 zł (ulgowy)
Muzeum uczestniczy w programach:
 „Muzeum za złotówkę” – poszczególne ekspozycje udostępniane są dla dzieci i młodzieży
szkolnej w wieku 7–16 lat w cenie 1 zł + opłata za
przewodnika 75 zł dla grupy 25 osób
 „Kultura Dostępna” – w jego ramach uczniowie i studenci do 26 roku życia zapłacą jedynie
1 zł za bilet wstępu na wybraną ekspozycję
Wystawa czasowa
Portrety i wizerunki księżnej Marszałkowej
(Jadalnia nad Bramą, 9 września – 6 października)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Portrety i wizerunki księżnej Marszałkowej
Muzeum-Zamek w Łańcucie
upamiętnia 200. rocznicę śmierci Izabelli z książąt Czartoryskich księżnej
Lubomirskiej (17361816) pierwszą w historii wystawą jej
portretów i wizerunków. Jest to kolejna czasowa wystawa poświęcona
postaci związanej
z zamkiem łańcuckim i jego historią. W roku 2015 był nią hrabia Jan
Potocki – uczony, pisarz i podróżnik, w roku 2016
jest nią księżna Marszałkowa – właścicielka zamku, która przez ostatnie 33 lata swego życia, jak
żaden inny właściciel, swój dom z tak wielką kreatywnością przebudowywała, urządzała i zapełniała gromadzonymi przez nią dziełami sztuki.
Wystawa, zaaranżowana w Jadalni nad Bramą, w specjalnie zaprojektowanej scenografii,
prezentować będzie blisko 40 portretów ukazujących księżną od jej dziecięcych po ostatnie
lata życia, pędzla takich mistrzów jak Louis Marteau, Per Krafft, Alexander Roslin, Élizabeth Vigée-Le Brun, Angelika Kauffmann, Carl Hummel
de Bourdon czy Marcello Bacciarelli (9 września
– 16 października).
Wystawie portretów księżnej Izabelli towarzyszyć będzie pierwsza monograficzna publikacja poświęcona konterfektom Marszałkowej, wydana nakładem powołanego przez Muzeum-Zamek w Łańcucie w 2015 roku wydawnictwa Biblioteka dawnej Ordynacji Łańcuckiej.
Aldona Kruszyńska – kurator wystawy
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum-Zamku w Łańcucie
W nadchodzącym roku szkolnym zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do udziału w spotkaniach edukacyjnych w muzeum.
Wspólnie będziemy odkrywać
i poznawać przeszłość łańcuckiego Zamku. Już od września, zainspirowani życiem codziennym rezydencji i tradycjami świątecznymi, opowiadać będziemy o ba-
Zachęcamy do spaceru wokół Zamku, fot. arch. MZŁ
Popiersie Elżbiety z Czartoryskich Lubomirskiej
fot. arch. MZŁ
26
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
lach, modzie i zasadach dobrego tonu. Nie zabraknie spotkań poświęconych dawnej kuchni i higienie. Sięgniemy do zapisków kulinarnych, podręczników savoir-vivre i katalogów mody. Będzie można dowiedzieć się, czego i jak dawniej uczono, zagrać w gry i zabawy dworskie. W grudniu przywołamy tradycje i obyczaje Bożego Narodzenia i opowiemy, jak się do nich dawniej przygotowywano.
Program „Codzienność i świętowanie w łańcuckim Zamku” to nie jedyna nowa propozycja
w ofercie edukacyjnej Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Wiosną 1967 roku we wnętrzach pałacowych powstawały zdjęcia do filmu „Hrabina Cosel” w reż.
Jerzego Antczaka. Po prawie 50 latach chcielibyśmy przypomnieć nie tylko film, lecz też przywołać
postać Anny Konstancji von Brockdorff na tle epoki,
w której żyła. Tydzień z Cosel, czyli opowieści o Sasach, alchemikach i porcelanie już w listopadzie.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z propozycji w nadchodzącym sezonie edukacyjnym.
Pełną ofertę znajdą Państwo na stronie www.zamek-lancut.pl i blogu Odkrywaj Muzeum-Zamek
w Łańcucie.
Edyta Kucaba-Łyszczek
Lekcja muzealna, fot. arch. MZŁ
Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej
Oddział Muzeum-Zamku w Łańcucie
37-120 Markowa 1487
Wystawa stała
Ekspozycja MPRŻ ma charakter narracyjny. Prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia w czasach niemieckiej okupacji, uzupełniając ją obrazami relacji
polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej. Rdzeniem tej narracji
są tragiczne losy Rodziny Ulmów z Markowej, zamordowanej wraz z ukrywanymi przez nią Żydami 24 marca 1944 r. Sercem wystawy jest fantom
domu Wiktorii i Józefa Ulmów. Mieści izbę mieszkalną, przedsionek oraz warsztat stolarski. Znajdują się w nim pamiątki po Ulmach: meble, książki, świadectwa szkolne, a przede wszystkim liczne
fotografie wykonane przez samego Józefa Ulmę.
Ekspozycja jest nowoczesna – interaktywna i mul-
27
tel. 17 224 10 15
e-mail: [email protected]
www.muzeumulmow.pl
www.ulmamuseum.org
timedialna, pozwalająca na poznanie jej w indywidualny sposób. Towarzyszą jej napisy w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim.
Wydarzenia
Sygnowanie porozumienia o współpracy nad projektem „Świat Sprawiedliwych” między Muzeum
a Okręgowymi Służbami Więziennymi (5 września)
Wernisaż wystawy „Samarytanie z Markowej”
w Instytucie Polskim w Wiedniu (9 września)
Rozpoczęcie projektu „Jan Karski – My Hero!”
z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego
(29 września)
Godziny otwarcia*
poniedziałki – nieczynne
kwiecień – październik
wtorki – niedziele 10.00–18.00
* ostatnie wejście 45 min przed zamknięciem
Ceny biletów
5 zł i 2 zł (ulgowy), w niedziele bezpłatnie
Muzeum uczestniczy w programach:
Muzeum Ulmów w Markowej, fot. S. Kasper
 „Muzeum za złotówkę” – bilety dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 7–16 lat w cenie 1 zł
 „Kultura Dostępna” – uczniowie i studenci do 26
roku życia zapłacą jedynie 1 zł
28
MUZEA
MUZEM KULTURY LUDOWEJ
W KOLBUSZOWEJ
36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6
PARK ETNOGRAFICZNY
ul. Wolska 36
Skansen to malownicza wieś lasowiacka
i rzeszowska z przełomu XIX i XX wieku. Leży pośród lasów, stawów, łąk i pól uprawnych. Drewniana architektura oraz aranżacje wnętrz opowiadają frapującą historię mieszkających w nich niegdyś ludzi. Można tu odbyć niecodzienną lekcję
o przeszłości, poznać świat, którego już nie ma,
a także odnaleźć duszę starych przedmiotów…
Wystawy stałe
Zabawka ludowa Stanisława Naroga
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – z dziejów OSP
Wystawy czasowe
Leszek Kuchniak – wystawa malarstwa i rzeźby
(do 11 września)
„Wszystko, co najlepsze…” (do 1 grudnia)
Pokój wystawienniczy „Traditional and Wild”
(do 2019)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel.:17 227 12 96
17 744 54 92
e-mail: [email protected]
www.muzeumkolbuszowa.pl
tradycyjne kiecki, portki, koszule, gorsety oraz
samodzielnie wykonać haft lasowiacki.
Termin: 10 września, 8 października,
godz. 11.00–13.00. Koszt: 10 zł – bilet indywidualny,
15 zł – bilet dla rodzica z dzieckiem, 20 zł – bilet dla
rodziców z dziećmi.
W głąb kuchni – warsztaty kulinarne – niezrównana znawczyni regionalnej kuchni Janina Olszowy zdradzi uczestnikom przepisy na dania
z kapusty. W programie m.in. przyrządzanie lasowiackiego bigosu i kapuśniaku, pieczenie kapuśniaków drożdżowych, przygotowywanie gołąbków z ziemniaków.
Termin: 24 września i 29 października,
godz. 11.00–14.00. Koszt: 25 zł/os.
Warsztaty tańca tradycyjnego – spotkanie poświęcone nauce tańców wiejskich – m.in. polki
i oberka. Zajęcia poprowadzą Piotr Zgorzelski
oraz Marta Berdel-Dudzińska. Po warsztatach,
od godz. 18.00, tańce przy muzyce Kocirby i Kapeli z Huty Komorowskiej. Wstęp 1 zł.
Termin: 18 września, godz. 13.00–16.00.
Impreza
„Dawny duch w nowej przestrzeni”
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
(18 września, godz. 12.00–20.00)
Spotkanie, w którym ożyją wnętrza starych
budynków, a odwiedzający będą mogli wysłuchać opowieści przewodników o dawnych wierzeniach i tradycjach. W tym dniu odprawiona
zostanie msza św. trydencka z oprawą chóru
II LO z Mielca. W programie ponadto: pokaz wykonywania świec, warsztaty tańców wiejskich
oraz potańcówka przy akompaniamencie Kocirby i Kapeli z Huty Komorowskiej. Wstęp 1 zł.
Warsztaty
Rodzinne południe w skansenie – warsztaty etnograficzne dla dzieci 5+, młodzieży i dorosłych.
We wrześniu zapraszamy na zajęcia pt.
W dawnej klasie, podczas których uczestnicy poznają dawne przybory szkolne (np. kałamarz,
stalówkę, tabliczkę łupkową, rysik) oraz zostaną wtajemniczeni w zasady kaligrafii.
W październiku zachęcamy do udziału
w zajęciach o dawnej wiejskiej modzie. Każdy
z uczestników będzie miał szansę przymierzyć
Na potańcówkę z Kocirbą zapraszamy 18 września
fot. K. Warańska
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Zajęcia muzealne dla szkół obejmują warsztaty
plastyczne oraz lekcje dotyczące kultury materialnej oraz duchowej Lasowiaków i Rzeszowiaków:
Malowany konik – świat drewnianych zabawek
Ene, due, rabe… – dawne gry i zabawy
Jak Wojtek został strażakiem – z wizytą w remizie
Kiecki w malowanej skrzyni – dawna wiejska moda
W dawnej klasie – próba kaligrafii
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
29
Nie święci garnki lepią – spotkanie z garncarzem
Gdy w Kwietną Niedzielę… – tradycje wielkanocne
Na świętego Andrzeja z wróżby dziewkom
nadzieja – zwyczaje katarzynkowe i andrzejkowe
Wiszą pająki u powały – kolorowe ozdoby ze słomy
i bibuły
Jeżyki, łańcuchy, światy – tradycyjne ozdoby
bożonarodzeniowe
Wokół świątecznego stołu – wigilia w skansenie
Godziny otwarcia
Ze szkolną wycieczką najprzyjemniej w skansenie...
fot. J. Mazurkiewicz
Jak mięta z macierzanką – czyli zioła w magii,
lecznictwie ludowym, obrzędach
Ziarnko do ziarnka – znaczenie chleba w tradycji
Poznaj świętego po znakach jego – elementy
historii sztuki w praktyce
Gdzie pracują, tam chleb mają… – dawne zawody
U Pana Boga za piecem – czyli tajemnicze przysłowia
Śliczne wycinanki dookoła ściany – ludowa
wycinanka z papieru
Cała izba przystrojona – kwiaty z bibuły
od 15 kwietnia do 15 października
poniedziałki – piątki 9.00–17.00
soboty, niedziele i święta 10.00–19.00
od 16 października do 14 kwietnia
poniedziałki – niedziele 9.00–15.00
Ceny biletów
bilet: 8 zł (normalny), 5 zł (ulgowy)
22 zł (rodzinny)
karnet: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy)
50 zł (rodzinny)
opłata przewodnicka: 40 zł
tel.:13 463 09 04, 13 463 09 34 (sekretariat)
13 463 16 72 (skansen)
694 491 568 (kasa biletowa, rezerw. przewodników)
e-mail: [email protected]
www.skansen.mblsanok.pl
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO
W SANOKU
38-500 Sanok, ul. Traugutta 3
Park Etnograficzny
ul. Rybickiego 3
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku prezentuje kulturę ludową pogranicza, istniejącą do lat 50. XX w. we wschodniej części polskich Karpat. Wśród przykładów drewnianego
budownictwa Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian można zobaczyć budynki mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, użyteczności publicz-
nej oraz sakralne (3 cerkwie i kościół). Uzupełnieniem nieistniejącego już krajobrazu kulturowego regionu są: ekspozycja przemysłu naftowego, sektory: archeologiczny, małomiasteczkowy Galicyjski Rynek oraz dworski jako przykład architektury rezydencjonalnej. Niebawem
oferta turystyczna wzbogaci się o rekonstruowaną XVIII-wieczną, drewnianą synagogę z Połańca.
Wystawy stałe i czasowe
Ikony
Bogdańscy – rodzina malarzy z Jaślisk
Judaika i sztuka sakralna
(otwarte maj – październik,
wtorki–niedziele 9.00–16.30)
Imprezy
Cerkiew greckokatolicka z Ropek (1801 r.) w sektorze
łemkowskim, fot. arch. MBL
Europejskie Dni Dziedzictwa ph. „Gdzie duch
spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła,
pomniki” (11 września)
Bartnik Ziemi Sanockiej (11 września)
Giełda staroci „Galicyjska graciarnia”
(18 września, 16 października)
30
MUZEA
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Godziny otwarcia
wrzesień – 8.00–18.00
październik – 8.00–16.00
Ceny biletów
14 zł i 9 zł (ulgowy)
przewodnik – 50 zł (j. polski), 60 zł (j. obcy)
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
MBL w Sanoku realizuje cykl lekcji muzealnych, których tematyka dostosowana jest do
wieku i potrzeb biorących w nich udział dzieci.
Tematy zajęć dostosowane są do świąt wypadających w ciągu roku kalendarzowego oraz do
prac codziennych, które towarzyszyły mieszkańcom miasteczek i wsi. Odbywają się w obiektach
na terenie Parku Etnograficznego.
W ofercie m.in.:
Lekcje sezonowe
Na świętego Andrzeja wszystkim pannom
nadzieja (listopad)
Niezwykły czas Bożego Narodzenia
(grudzień – styczeń)
Pająki, jeżyki, pawie oczka. Ozdoby z dawnej
choinki (grudzień – styczeń)
Karnawał w miasteczku, kotyliony
(styczeń – luty)
Hu, hu, ha, nasza zima zła (styczeń – luty)
Palma – zwiastun Wielkiej Nocy
(marzec – kwiecień)
Niezwykły czas Zmartwychwstania
(marzec – kwiecień)
Pisanki, kraszanki, jajka malowane
(marzec – kwiecień)
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ
W ŻARNOWCU
38-460 Jedlicze
Lekcja kaligrafii, fot. arch. MBL
Lekcje całoroczne
Od ziarnka do chleba
Obyś cudze dzieci uczył
Przy szabasowych świecach
Jeden Bóg, trzy religie
Życie codzienne dawnej wsi
Życie codzienne w Galicyjskim Rynku
Nie święci garnki lepią
Makatki pędzlem malowane
Starych koronek czar – makrama
Kwiaty z bibuły
Ziemia pachnąca naftą
„Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”
Lekcje muzealne prowadzone są dla dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych (grupy maks. 25-osobowe, czas trwania 45 min), obowiązuje rezerwacja co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem (tel. 668 016 136 – Marcin Krowiak,
13 493 01 77 – Park Etnograficzny). Cena lekcji muzealnej – 3 zł/os.
Muzeum prowadzi również zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w formie warsztatów połączonych ze zwiedzaniem.
tel.:13 435 20 13
13 438 08 35
e-mail: [email protected]
www.muzeumzarnowiec.pl
Wystawy stałe – Dworek
Wystawa stała – Lamus
Kolekcja darów jubileuszowych (ofiarowanych
Konopnickiej z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej)
Ekspozycje pomieszczeń mieszkalnych z czasów
życia poetki
Pokój i pracownia malarki Marii Dulębianki
– przyjaciółki Konopnickiej
(udostępniane poza ciągłą frekwencją)
Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka, Europejka (ekspozycja biograficzno-literacka poświęcona życiu i wielokierunkowej twórczości
pisarki)
Wystawy czasowe
Chwytając chwilę – wystawa twórczości artystycznej Barbary Nowakowskiej (do 25 września)
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
W 150. rocznicę urodzin i 60. śmierci Zofii Mickiewiczowej − córki Marii Konopnickiej
(30 września – 13 listopada)
Impreza
XII Festiwal Żarnowiec (1–4 września)
Godziny otwarcia
Muzeum:
maj – wrzesień:
wtorki – niedziele 10.00–16.00
(zwiedzanie do 17.00)
październik – kwiecień:
wtorki – niedziele 10.00–15.00
(zwiedzanie do 16.00)
w poniedziałki ekspozycje nieczynne
Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem
Biblioteka:
w dni robocze 9.00–15.00
Park zabytkowy:
czynny codziennie do zmierzchu
Ścieżka przyrodniczo–edukacyjna:
kwiecień – październik
Ceny biletów
11 zł i 8 zł (ulgowy) – przewodnik w cenie biletów
Chwytając chwilę
Pod takim tytułem od 30 lipca br. prezentowana jest w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
wystawa twórczości artystycznej Barbary Nowakowskiej. Artystka urodziła się w Zabierzowie koło Krakowa, a młodość spędziła w Jedliczu i tam ukończy-
31
ła Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.
Dalszą edukację kontynuowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie ukończyła studia na
kierunku fizyka. Następnie przez wiele lat była nauczycielem tego przedmiotu w rzeszowskich szkołach różnego szczebla. Od dzieciństwa interesowała
się sztuką, ale dopiero po przejściu na emeryturę zaczęła realizować swoje marzenia artystyczne: malarstwo olejne, haft, szydełkowanie i fotografię. Obecnie mieszka w Rzeszowie i ma w swoim dorobku
udział w kilkunastu wojewódzkich wystawach zbiorowych oraz poplenerowych. Wystawa będzie czynna w budynku „Lamusa” muzeum do 25 września br.
Barbara Nowakowska, „Gniazdo ptaka”, olej na płótnie
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
32
MUZEA
Oferta edukacyjna 2016/2017
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Muzeum w Żarnowcu zaprasza do wyjątkowego miejsca, jakim jest Dar Narodowy dla autorki Roty oraz zwiedzania pomieszczeń mieszkalnych
z czasów życia poetki, a także zabytkowego parku
i ścieżki przyrodniczej. Na ekspozycjach prezentowane są unikatowe eksponaty i pamiątki z epoki,
stanowiące doskonałe uzupełnienie prowadzonych
lekcji muzealnych. Zapraszamy do udziału w ciekawych formach edukacyjno-kulturalnych, jak: lekcje
muzealne, odczyty, prelekcje, wykłady, konferencje
i sympozja naukowe, koncerty i wieczory poetycko-muzyczne, spotkania autorskie, promocje książek oraz warsztaty i plenery. Szczególnie polecamy przedsięwzięcia cykliczne, które cieszą się dużą
popularnością, jak: Noc Muzeów oraz plenerowe
spektakle operowo-operetkowe w ramach Festiwalu. Wszystkie zajęcia wzbogacane są filmami wideo,
prezentacjami multimedialnymi oraz eksponatami
i wydawnictwami.
LEKCJE MUZEALNE, PRELEKCJE I WYKŁADY
Literatura, czasopiśmiennictwo i kultura literacka
Życie i twórczość Marii Konopnickiej
Wielokierunkowe pisarstwo M. Konopnickiej
Poezja Konopnickiej
Twórczość M. Konopnickiej dla dzieci i młodzieży
Baśń „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”
Nowelistyka Konopnickiej
Publicystyka Konopnickiej
Twórczość krytycznoliteracka Konopnickiej
Literatura obca w przekładach Konopnickiej
Twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej
Działalność społeczna Konopnickiej
Historia literatury polskiej dla dzieci i młodzieży – od
początku piśmiennictwa do współczesności
Literatura religijna dla dzieci i młodzieży
Życie kulturalne w epoce Pozytywizmu i Młodej Polski
Żarnowiec jako Dar Narodowy dla Marii Konopnickiej
Muzyka i Fryderyk Chopin w twórczości lirycznej
Konopnickiej
Historia prasy polskiej od XVII do XX w.
Rozwój czasopiśmiennictwa polskiego na przełomie
XIX i XX w. na przykładzie zbiorów MKŻ
Czasopisma edukacyjne dla dzieci i młodzieży – dawne
i współczesne
Maria Konopnicka na łamach prasy z początku XX w.
Adam Mickiewicz w opracowaniach książkowych
Marii Konopnickiej
Przyroda w twórczości Konopnickiej
Korespondencja Marii Konopnickiej
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Trwałe wartości twórczości Marii Konopnickiej
Maria Konopnicka jako podróżniczka i Europejka
Przekłady utworów Konopnickiej w świecie
Związki Marii Konopnickiej z Ameryką
Maria Konopnicka we Włoszech
Wiedza o książce, bibliotece i muzeum
Historia książki
Dzieje pisma połączone z warsztatami tematycznymi
Przegląd polskich firm wydawniczych z przełomu XIX
i XX w.
Dzieje książki dziecięcej na przestrzeni XIX i XX w.
Wydawcy książek Marii Konopnickiej na przykładach
różnych utworów
Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży
Współczesne edycje wznowień książkowych Marii
Konopnickiej
Biblioteka Muzeum – funkcje i zadania
Dzieje bibliotek w Polsce
Najcenniejsze zbiory Biblioteki Muzeum w Żarnowcu
Muzeum i jego zadania dla utrwalania przeszłości
Dzieje muzeów literackich w Polsce
Historia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Najcenniejsze kolekcje Muzeum w Żarnowcu
Historia sztuki i dziedziny pokrewne
Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej i ich twórcy
Kolekcja darów jubileuszowych Marii Konopnickiej
Portrety Konopnickiej na przykładach zbiorów MKŻ
Malarstwo Marii Dulębianki w zbiorach MKŻ
Sztuka polska z przełomu XIX i XX w.
Dzieje polskiej ilustracji książkowej dla dzieci
na przestrzeni XIX i XX w.
Kolekcja stylowych kałamarzy i przyborów do pisania
w zbiorach MKŻ
Sztuka medalierska na przykładach zbiorów MKŻ
Dzieje polskiego dworu szlacheckiego – założenie,
architektura, tradycja
Kapliczki i krzyże z Podkarpacia na podstawie zbiorów
MKŻ
Stroje ludowe regionu krośnieńskiego i Podkarpacia
Architektura polskiego dworu szlacheckiego na
przykładzie dworku w Żarnowcu
Historia
Dzieje dworku w Żarnowcu
Mieszkańcy żarnowieckiego dworku przed
Konopnicką
Historia rodu Marii Konopnickiej
Córki Konopnickiej i ich rola w utworzeniu Muzeum
w Żarnowcu
Dzieje pieśni patriotycznej „Rota”
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
Edward Wojciech hr. Komorowski i Stanisław
Biechoński – właściciele Żarnowca i powstańcy 1863 r.
Eligiusz Kozłowski – wybitny badacz powstań
narodowych (na przykładzie kolekcji profesora ze
zbiorów MKŻ)
Kasper Wojnar – księgarz, wydawca i działacz
niepodległościowy
Dzieje orła polskiego na podstawie zbiorów muzeum
Zajęcia ludności wiejskiej na terenie Pogórza i Beskidu
Niskiego na przykładzie zbiorów MKŻ
Obrzędy i zwyczaje Podkarpacia związane
z najważniejszymi świętami kościelnymi
Wartości przyrodnicze i historyczno-przestrzenne
zabytkowego parku w Żarnowcu
Regionalizm i dziedzictwo kulturowe Podkarpacia
Inne tematy obejmujące zakres działalności muzeum
do ustalenia z pracownikami merytorycznymi.
ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII
W BOLESTRASZYCACH
Bolestraszyce, gm. Żurawica
37-700 Przemyśl, skr. poczt. 471
Wystawy stałe
Kolekcja roślin (drzewa, rośliny wodne i bagienne, parter oranżeryjny, drzewa i krzewy owocowe, rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione, rośliny biblijne i użytkowe, tropikalne, szklarniowe)
Muzeum Przyrodnicze
Chrońmy ptaki – wystawa ornitologiczna
Chrząszcze – wystawa entomologiczna
Motyle nocne z Pogórza Przemyskiego
(dni robocze 9.00–14.00)
Wystawa dendrologiczna: szyszek ze zbiorów
prof. Jerzego Tumiłowicza, przekrojów drewna
i jego skamielin (dni robocze jw.)
Wystawa owoców i nasion zebranych w Arboretum (dni robocze jw.)
„Drzewa, ogrody i dwory” – wystawa fotograficzna prof. Jerzego Pióreckiego (dni robocze jw.)
„Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej”
– teka rysunków Aleksandry Wachniewskiej
(dni robocze jw.)
„Cztery pory roku w Arboretum” – wystawa
multimedialna w ramach 40-lecia Arboretum
Muzeum na Powietrzu
Ekspozycja pni i przekrojów drzew oraz krzewów
Arboretum
„Topolowo-wiklinowe przytulisko” – wiklinowy
labirynt
„Wiklina w Arboretum” – stała ekspozycja rzeźb
– obiektów z wikliny powstałych podczas Międzynarodowych Plenerów Artystycznych „Wiklina w Arboretum”
33
tel. 16 671 64 25
e-mail: [email protected]
www.bolestraszyce.com
Sensualny Ogród Uniwersalny (przystosowany
do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne)
Czyste niebo w Arboretum – Rytmy przyrody…
(Tyfloplanetarium astronomiczne)
Fort XIIIb (artyleryjski fort pomocniczy Twierdzy Przemyśl) – zwiedzanie po wcześniejszym
uzgodnieniu
Galeria przez Dotyk na terenie Sensualnego
Ogrodu Uniwersalnego. Prace m.in. Stanisława Dziubaka, Daniela Ludwiczuka, Alicji Kupiec,
Marka Saka, Gennadija Titova
Wystawy czasowe
Muzeum Przyrodnicze
„Świat gadów”. Wystawa przygotowana przez
Muzeum Przyrodnicze z Krakowa (1–30 września)
Jesienna wystawa ozdobnych owoców i nasion
(1 września – 31 października)
Małopolska kolekcja historycznych odmian,
form jabłoni – wystawa jabłek
(1 września – 31 października)
Galeria u Piotra
Janusz Cywicki „Zgnieciony błękit” – instalacja
(1–30 września)
Krzysztof Dadak „Album z koncertu” – wystawa
emalii artystycznej (1–30 września)
XIX Plener Artystyczny Bolestraszyce – Tarnobrzeg 2016 – wystawa poplenerowa
(1–31 października)
Arboretum
VI Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach – prezentacja najnowszych działań z pogranicza sztuki i projektowania nowych przestrzeni ogrodowych (do 31 października)
34
MUZEA
XIV Międzynarodowy Plener Artystyczny „Wiklina w Arboretum” – wystawa poplenerowa towarzysząca 15. Międzynarodowemu Triennale
Tkaniny, Łódź 2016 (do 31 października)
Galeria Multimedialna
„Dziedzictwo Kresów” – multimedialna wystawa fotograficzna autorstwa Jerzego Pióreckiego
(1–30 września)
„Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach” – multimedialna wystawa fotograficzna w ramach projektu MKiDN autorstwa
Rafała Nestorowa (1–30 września)
„Arboretum” – widok z dronu (fot. M. Horwat) –
wystawa multimedialna (1–30 września)
„Wiklina w Arboretum” – wystawy multimedialne przygotowane przez uczestników XIV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego
(1–30 września)
Sławomir Matyjaszewski „Słoneczniki”; „Papierowe łodzie czasu” – prezentacje multimedialne
(1–30 września)
„Arboretum, Arboretum” – multimedialna wystawa przygotowana przez Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne (1–31 października)
Imprezy
V Festiwal Derenia (11 września)
Koncert plenerowy „Galicjazz w Arboretum”
(11 września)
Koncert plenerowy „Żegnaj lato na rok” w wykonaniu zespołów wokalnych działających przy
Klubie 5 batalionu strzelców podhalańskich
w Przemyślu (18 września)
Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Dendrologicznego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Drzewa, parki i ogrody – dziedzictwo kultury i natury Małopolski Wschodniej”
(23–25 września)
Międzynarodowy Plener Fotograficzny i Seminarium Naukowe „Przemyślenia fotograficzne”
(13–16 października)
Informacje o pozostałych wystawach, wydarzeniach będą umieszczane na stronie internetowej
www.bolestraszyce.com.pl.
Godziny otwarcia
wrzesień – październik: dni robocze 9.00–18.00
soboty, niedziele i święta 10.00–18.00
Ceny biletów:
10 zł i 5 zł (ulgowy)
przewodnik – 50 zł
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Janusz Jerzy Cywicki „Zgnieciony błękit”
– instalacja
Janusz Cywicki urodził się w Przemyślu.
W latach 1972–76 studiował na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pracowni malarstwa prof. Zdzisława Kępińskiego,
a następnie Tadeusza Brzozowskiego, pracowni litografii prof. Lucjana Mianowskiego i pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych prof. Antoniego Zydronia, gdzie realizował własny program studiów. Dyplom z wyróżnieniem w 1976 r. Stypendysta Rządu Królestwa
Belgii, Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki i European Artists e.V. (EAA) w Niemczech. W dorobku 65 wystaw i pokazów indywidualnych w Polsce, Belgii, Rumunii, Niemczech,
Rosji, Słowacji i na Węgrzech. Udział w ponad
350 wystawach zbiorowych, w tym w międzynarodowych biennale i triennale grafiki i rysunku: Kraków, Katowice, Wrocław, Toruń, Rzeszów, Toronto, Kanagawa, Gyor, Ivano-Frankovsk, Ljubljana, Tuzla, Maastricht, Bitola, Bhopal,
Tallin, Eivissa, Taiwan, Sapporo, Cleveland, Kair,
Oldenburg, Norymberga, Rio de Janeiro, Sarajewo, Wiedeń, Douro. Od 1976 r. otrzymał 40 nagród i wyróżnień. Laureat m.in.: Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 1997; 1. Międzynarodowego Biennale Pasteli Nowy Sącz 2002;
Nagrody Fundacji im. M. Molnara w Vaja na Węgrzech w 2001 r.; Nagrody Sztuki miasta Bautzen
w Niemczech w 1998 r. Prace w wielu galeriach,
muzeach, biurach wystaw artystycznych i u osób
prywatnych w Polsce i za granicą.
Janusz J. Cywicki. „Zgnieciony błękit”, 2012, technika
własna, sitodruk, papier, 100 x 280 x 10 cm
Krzysztof Dadak „Album z koncertu”
– wystawa emalii artystycznej
Krzysztof Dadak urodził się w Oświęcimiu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1984–1989.
Dyplom uzyskał w 1989 r. na Wydziale Grafiki
w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego oraz w Pracowni Malarstwa
prof. Ryszarda Hungera. W latach 1988–1994
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
pracował na macierzystej uczelni na stanowisku
asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof.
Jacka Bigoszewskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Od
2008 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Sztuki ds. kształcenia i spraw studenckich.
W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Artystycznym UŚ
w Katowicach. Jest członkiem ZPAP od 2001 r.
Dotychczasowy dorobek artystyczny w zakresie
malarstwa, emalii artystycznej i rysunku koncentruje wokół zagadnień związanych z przestrzenią, czasem, światłem i strukturą wewnętrzną
obrazu. Można wyróżnić w nim kilka wątków tematycznych, m.in.: Stół Jacka B.; Impresje muzyczne; Wobec wielu rzeczywistości; Pejzaże
symultaniczne; Żywioły; Struktury geometryczne; Koncert. Najnowszy, obecnie realizowany
cykl prac pt. „Koncert”, to osobista interpretacja asocjacji muzycznych transponowanych na
znaki malarskie, które konstruują obraz. Prace
prezentował na dwudziestu trzech wystawach
indywidualnych i ponad stu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Laureat licznych nagród.
Krzysztof Dadak. „Koncert w kwadracie”, 2012, emalia,
blacha stalowa, 50 x 50 cm
V Międzynarodowy Festiwal Derenia
W Arboretum w Bolestraszycach corocznie
w drugą niedzielę września odbywa się cykliczna
impreza plenerowa promująca wiedzę na temat
derenia jadalnego i innych roślin zgromadzonych w kolekcji pomologicznej w tym jabłoni,
grusz i innych gatunków o jadalnych owocach.
35
W tym roku tematem konferencji będzie jagoda
kamczacka – jako roślina warta polecenia. Podczas festiwalu wystawcy i szkółkarze zaprezentują produkty regionalne i tradycyjne, m.in. sery,
miody, pieczywo, produkty z derenia jadalnego oraz rośliny. Festiwalowi towarzyszyć będą:
konferencja naukowa, koncert w wykonaniu zespołu Galicjazz, wernisaże wystaw Janusza Cywickiego „Zgnieciony błękit” – instalacja oraz
Krzysztofa Dadaka „Album z koncertu” – wystawa emalii artystycznej.
Oferta edukacyjna Arboretum
na sezon 2016/2017
Ofertę edukacyjną adresujemy do dzieci,
młodzieży, studentów, nauczycieli oraz do osób
dorosłych. Prowadzimy i organizujemy różne formy zajęć edukacyjnych, takich jak: lekcje przyrodnicze i muzealne, lekcje z zakresu dziedzictwa
kulturowo-przyrodniczego, odczyty, pogadanki
w szkołach, wykłady, szkolenia, prezentacje, konkursy przyrodnicze, seminaria, warsztaty i plenery. Na terenie Arboretum działa ścieżka przyrodnicza nt. roślin i zwierząt środowiska wodnego
oraz iglastych gatunków roślin. W zależności od
tematyki zajęć prezentowane są także filmy przyrodnicze i prezentacje multimedialne.
Jedną z form zajęć edukacyjnych, z której
rocznie korzysta najwięcej osób, jest poznawanie Arboretum z przewodnikiem. Program zwiedzania obejmuje m.in. prezentację różnych kolekcji roślin wraz z omówieniem biologii i ekologii poszczególnych gatunków, zwłaszcza zagrożonych i ginących roślin we florze polskiej,
oraz omówienie aspektów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Podkarpacia. Program
zwiedzania zawiera również prezentację stałych
i czasowych wystaw w Muzeum Przyrodniczym
i w Galerii u Piotra.
W ofercie ponadto różne formy zajęć plastycznych: są to m.in. plenerowe zajęcia terenowe, warsztaty artystyczne z wykorzystaniem
wikliny i papieru, warsztaty fotograficzne, plenery malarskie, szkolenia dla nauczycieli i animatorów kultury.
We wrześniu i październiku proponujemy
udział w zajęciach, których tematem będzie jesień w ogrodzie. Zajęcia prowadzone będą m.in.
w oparciu o jesienną wystawę owoców i nasion oraz jabłek. Podobnie jak w latach ubiegłych wiosną 2017 r. proponujemy udział w konkursach przyrodniczych, a w sposób szczególny
po raz 15. będziemy obchodzić w marcu Światowy Dzień Wody. Oferta edukacyjna Arboretum obejmuje również zajęcia terenowe w Ci-
MUZEA
sowej na obszarze Pogórza Przemyskiego. Zajęcia terenowe są najbardziej twórczą formą bezpośredniego kontaktu z przyrodą, gdyż umożliwiają aktywne poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt występujących w ich naturalnym
środowisku życia.
Na terenie Arboretum funkcjonuje Sensualny Ogród Uniwersalny – w pełni specjalistyczny
ogród „bez barier” przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Dla zwiedzających przystosowana jest także ścieżka dydaktyczna, umożliwiająca zapoznanie się z różnymi
gatunkami roślin i zwierząt środowiska wodnego. Funkcjonuje również „Galeria przez Dotyk”
prezentująca różne plenerowe rzeźby. Zwiedzającym udostępniony został także taras do obserwacji przyrodniczo-astronomicznych oraz zega-
MUZEUM REGIONALNE
W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 4
Wystawy stałe
Pradzieje i wczesne średniowiecze Ziemi
Dębickiej
Dębica i jej mieszkańcy od 1358 do 1939 roku
Ziemia Dębicka w latach 1939–1944
Dębicki salonik muzyczny
Śladami rodzin Bergerów, Kantorów
i Pendereckich
Historia Garnizonu Dębickiego
Stare kino
Wystawy czasowe
Dębica i jej mieszkańcy w obiektywie Józefa
Steca (do 30 września)
Bajeczny świat tropików. Motyle świata
w zbiorach Andrzeja Trzeciaka (do 15 września)
Na fundamentach wiary. Kościół katolicki ziemi
dębickiej na przestrzeni wieków
(13 października – 31 marca 2017)
Godziny otwarcia
wtorki – piątki 8.30–15.30
soboty 10.00–12.00
niedziele 14.00–16.00 (październik–kwiecień)
15.00–17.00 (maj–wrzesień)
Ceny biletów
4 zł, 2 zł (ulgowy), 1 zł (szkolny)
6 zł (rodzinny – do 5 osób)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
ry: kwiatowo-słoneczny, pionowy zegar dotykowy oraz pierwsze w Polsce tyfloplanetarium
– planetarium dotykowe dla osób niewidomych.
Arboretum Bolestraszyce – widok z góry, fot. M. Horwat
tel. 14 683 74 28
e-mail [email protected]
www.muzeumwdebicy.pl
Na fundamentach wiary. Kościół katolicki
ziemi dębickiej na przestrzeni wieków
Wystawa nawiązuje okolicznościowo do
rocznicy 1050-lecia chrztu Państwa Polskiego.
Jej tematyka jest jednak bardziej rozległa i lokalna, co podkreśla pełny tytuł ekspozycji. Wystawa ma zatem skierować uwagę na tę część dziedzictwa kulturowego, która została zbudowana
na doświadczeniach życia duchowego człowieka, społeczności ziemi dębickiej. Brak konkretnych odniesień do początków państwowości czy
korzeni chrześcijaństwa rekompensuje spojrzenie z perspektywy wieków na życie i działalność
Kościoła, różnorodność i piękno kultury materialnej oraz duchowość chrześcijańską lokalnej społeczności. Terytorialnie wystawa odnosi się do
ziemi dębickiej w granicach
powiatu przedwojennego
(parafie obecnych dekanatów: Dębica Wschód, Dębica Zachód, Pilzno, Pustków,
Radomyśl Wielki i Ropczyce).
Część prezentowanych zabytków z uwagi na powszechność
występowania pochodzi także
z innych terenów Podkarpacia.
Zabytki pochodzą ze zbiorów
własnych muzeum oraz są depozytami czasowymi zarówno wspólnot parafialnych, jak
Madonna z dzieciątkiem – rzeźba w drewnie
Włochy, 2 poł. XIX w.
36
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
37
i zgromadzeń zakonnych i osób prywatnych. Komisarzem wystawy jest Tomasz Czapla.
Motyle świata w zbiorach Andrzeja Trzeciaka
Wystawa prezentuje część zbiorów Andrzeja Trzeciaka, kolekcjonera z zakresu entomologii. Tym razem możemy zobaczyć zbiory motyli z całego świata, praktycznie ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. Bajeczny i mało znany przez mieszkańców naszego regionu świat
owadów staje otworem przed zwiedzającymi.
Kuratorem wystawy jest Jacek Dymitrowski.
Wystawie towarzyszą warsztaty edukacyjne dla
młodzieży.
Z wystawy „Motyle świata w zbiorach Andrzeja Trzeciaka”
Muzeum Kardynała
Adama Kozłowieckiego SJ
w Hucie Komorowskiej
36-110 Majdan Królewski, Huta Komorowska 32a
tel. 15 811 12 64
e-mail: [email protected]
www.cardinalekozlowiecki.pl
www.czasnamisje.pl
Wystawa stała
Godziny otwarcia
„Życie i działalność Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ” – Apostoła Afryki, który „miał serce bez granic”
wtorki, czwartki – niedziele 10.00–16.00
Prosimy o wcześniejszy kontakt grup planujących zwiedzanie
Imprezy
IX Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ
(24–26 września)
W programie:
V Festiwal Piosenki Misyjnej „Serce bez granic”
(24 września)
Msza św. w parku rodziny Kozłowieckich przy
muzeum, konferencja podsumowująca projekt
pt. Europejska Akademia Animatorów Wolontariatu „Przyjaźń nie zna granic” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+, wykład ks.
prof. Jana Machniaka (25 września)
III Przegląd Filmów Misyjnych w muzeum; filmy
misyjne Pawła Zarzyckiego i spotkanie z autorem (26 września)
MUZEUM KRESÓW
W LUBACZOWIE
37-600 Lubaczów, ul. Sobieskiego 4
Z folderu Muzeum kard. A. Kozłowieckiego SJ
tel. 16 632 18 02
e-mail: [email protected]
www.muzeumkresow.eu
Wystawy stałe
Wystawy czasowe
Dzieje ziemi lubaczowskiej
Kultura wsi lubaczowskiej
Dziedzictwo Kresów
Portret reprezentacyjny i epitafijny
Soter Jaxa-Małachowski. Marynista z Kresów
(do końca września)
Sztuka i Archiwum (do końca września)
Eleusis… cztery wspomnienia i sen
(do końca września)
38
MUZEA
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Oferta edukacyjna
dostępna na stronie internetowej
muzeum
Godziny otwarcia
poniedziałki – nieczynne
V–IX: wtorki – piątki 9.00–15.00,
soboty i niedziele 10.30–17.30
X–IV: wtorki – piątki 9.00–15.00,
soboty i niedziele 9.00–16.00
Ceny biletów
8 zł i 5 zł (ulgowy)
wstęp wolny – niedziela
przewodnik – 15 zł
Zespół Parkowo-Zamkowy
Soter Jaxa Małachowski, „Kuter rybacki na morzu nocą”, akwarela,
gwasz, tektura, 50/70cm, 1934 r., fot. J. Szot
dostępny w godzinach pracy muzeum
Marynistycznie w Muzeum Kresów
Przez całe lato, aż do jesieni, w Muzeum
Kresów w Lubaczowie króluje temat morski,
a to za sprawą trzech wystaw czasowych prezentujących morskie pejzaże greckiego miasta Elefsina, a także twórczość artystów z Peloponezu inspirowana ideą archiwizacji i pojęcia zbiorowej pamięci. Trzecia wystawa przedstawia malarstwo Sotera Jaxy-Małachowskiego,
który uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich marynistów.
Wystawa „Sztuka i Archiwum” jest najmniej
„morska”, odwołuje się jednak do uniwersalnej
potrzeby gromadzenia, dokumentowania, przechowywania i przekazywania pamięci, historii.
Współcześni artyści prezentują swoje refleksje
wypływające z obcowania z archiwaliami. Jedni inspirowali się ich treścią i to stało się tematem tworzonych prac, inni strukturą i formą archiwaliów oraz materiałem, z jakiego powstały.
Na wystawie prezentowane są dzieła dwudziestu jeden artystów.
Kolejna wystawa grecka „Eleusis… cztery
wspomnienia i sen” przedstawia sylwetkę miasta Elefsina. Fotografie Vangelisa Gknisa prezentują fragmenty miasta z zabytkami antycznymi oraz budynki mieszkalne emigrantów z Azji
Mniejszej. Odrębne dzieło stanowi „Mythos”
– budowane światłocieniowo, mające odzwierciedlać ideę wyjaśniającą zagadnienie bytu.
Jednak najbardziej wdzięczną i cieszącą
oko jest wystawa malarstwa Sotera Jaxy-Małachowskiego. Dużo miejsca zajmują widoki mor-
skie, obecne są także pejzaże wiejskie oraz portrety. Jaxa-Małachowski urodził się pod Odessą, większość życia spędził w Krakowie, gdzie
mieszkał i tworzył. Malarstwo było jego pasją,
jak widać na wystawie studiował detal, odmienne ujęcia. Niewątpliwie był mistrzem przedstawienia chwili, co bardzo wyraźnie widać w morskich ujęciach, zwłaszcza fal. Tworzenie było niewątpliwie ogromną pasją popartą talentem i nakładem pracy, z czasem pasja stała się też sposobem na życie.
Do wystawy czasowej „Soter Jaxa-Małachowski. Marynista z Kresów” przygotowana jest oferta zajęć edukacyjnych. Dla najmłodszych (przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne): „Morski widoczek” „Plaża pełna przygód”.
Dla klas 4–6 szkoły podstawowej: „Maluj jak…”,
„Biały żagiel”, „Wielki błękit”. Gimnazjum i szkoły średnie: „Wielki błękit”, „Niebieski odcień melancholii”, „Malujemy pejzaże wodne”. Odpłatność za zajęcia – 5 zł. Pełna oferta edukacyjna
dostępna na stronie internetowej muzeum.
Zespół Cerkiewny w Radrużu
tel. 606 357 108, 693 699 420
zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Godziny otwarcia
kwiecień – październik
poniedziałki – niedziele 10.00–19.00
Ceny biletów
8 zł i 5 zł (ulgowy)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
EKSPOZYCJA HISTORYCZNO-DYDAKTYCZNA
PRZY GÓRZE ŚMIERCI
EUROPEJSKIEGO CENTRUM PAMIĘCI I POJEDNANIA
39
tel. 887 628 900
e-mail: [email protected]
www.ecpip.pl
im. Heleny z Reyów księżnej Heleny Jabłonowskiej
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica
39-206 Pustków-Osiedle 26a
Wystawa stała
Godziny otwarcia
Historia obozów pracy przymusowej w Pustkowie i poligonu Waffen SS Truppenübungsplatz
Heidelager
wtorki – piątki 8.00–16.30
soboty 12.00–16.00
niedziele 14.00–18.00 (V–IX), 12.00–16.00 (X–IV)
poniedziałki – nieczynne
Wspólne rozważania stacji drogi krzyżowej
w szczególnym miejscu, jakim jest Góra Śmierci.
Bierze w nim udział młodzież z całego dekanatu.
Współorganizowane jest przez Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania oraz parafię pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Pustkowie-Osiedlu.
Centrum Wikliniarstwa
Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 41
Wystawy stałe
Archeologiczna (zbiory ks. Franciszka Nicałka)
Etnograficzna (zbiory Wiktora Wójcika)
Historyczna (historia miasta i wikliniarstwa)
Wiklina artystyczna (m.in. kolekcje wiklinowej
mody i biżuterii oraz rzeźb – obiektów z wikliny)
Wiklina użytkowa (m.in. ekspozycje wiklinowych
mebli, form dekoracyjnych)
Wystawa koszy XXL
Wystawy czasowe
Wystawa „Chrzest 966: U źródeł Polski” – wystawa
mobilna przygotowana przez Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie (do końca września)
Wystawa „Tradycja a nowoczesność. Nowe spojrzenie designerów na wiklinę”
(do końca grudnia)
Godziny otwarcia
wtorek – piątek 10.00–18.00
niedziele 14.00–18.00 (wrzesień)
13.00–17.00 (październik)
Ceny biletów
6 zł, 3 zł (ulgowy)
Oferta edukacyjna
Prezentacja multimedialna i film
(10–40 min – 2 zł/os.)
Ceny biletów
5 zł, 3 z (ulgowy) i 8 zł (rodzinny)
tel. 15 649 26 13 (informacja)
e-mail: [email protected]
www.mokrudnik.pl
Pokaz wyplatania (30 min, 3 zł/os.)
Nauka wyplatania (1,5h, 7 zł/os.)
Warsztaty wikliniarskie (6h – dzieci i młodzież
15zł/os., dorośli 20 zł/os.)
Wycieczka szlakiem wiklinowych rzeźb – 50 zł
(bilet grupowy)
„Wiklinowa perła” – jedna z atrakcji Szlaku Wiklinowych Rzeźb
fot. arch. MOK
Wydarzenie
40
MUZEA
Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli
37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1
Wystawy stałe
Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem
„Galeria przez dotyk” – plenerowa wystawa
rzeźby na dziedzińcu muzeum
Wystawy czasowe
Wystawa fotografii Tomasza Gudzowatego
(do 4 września)
„Dobry chleb” (17 września – 30 października)
„Ściana mówi – Głosy niesłyszanych”/„The Wall
Speaks – Voices of the Unheard”
(17 września – 30 października)
„Tu czy tam” (ul. Staszica 14, do 18 września,
rezerwacje tel. 797 120 229)
„Ostrów Lednicki. U źródeł chrześcijaństwa
w Polsce” – wystawa przygotowana przez
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
(ul. Staszica 14, 25 września – 6 listopada)
Wystawa plenerowa „Najważniejsze archeologiczne odkrycia Dolnego Nadsania” (Rynek
w Stalowej Woli-Rozwadowie, do 24 września)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel.:15 844 85 56
15 842 00 42 (rezerwacje)
e-mail: [email protected]
www.muzeum.stalowawola.pl
Chleb na ziemiach polskich ma długą historię. Już we wczesnym średniowieczu rozprzestrzenił się jako najpopularniejszy produkt zbożowy. Początkowo znacznie pospolitsze były placki sporządzane bez zakwasu z różnych zbóż. Do
popularnego pożywienia zbożowego należały
także różne bryje i polewki, które przetrwały do
XX w. Bardzo ważnym momentem w historii chleba stało się zastosowanie rozczynu, który powodował rośnięcie i spulchnianie ciasta. Natomiast
od I wojny światowej na dobre rozpowszechnił
się zwyczaj pieczenia chleba na drożdżach.
Chleb w tradycyjnej kulturze ludowej był nie
tylko ważnym posiłkiem, ale także czymś uświęconym i związanym z wieloma obrzędami, dlatego przyjmował różne formy pieczywa świątecznego. Niestety, w Polsce zachodniej i centralnej z końcem XIX w. chleb obrzędowy w for-
Wydarzenie
VII Festiwal „Niepokorni, Niezłomni”, Gdyńskie
Centrum Filmowe (28 września – 1 października)
Oferta edukacyjna
Dostępna na stronie internetowej muzeum
Godziny otwarcia
Budynek główny przy ul. Sandomierskiej:
poniedziałki i piątki 8.00–15.00,
wtorki – czwartki 8.00–18.00
niedziele 14.00–18.00, soboty – nieczynne
ul. Staszica 14:
poniedziałki – piątki 8.00–16.00
niedziele 14.00–18.00, soboty – nieczynne
Wystawa „Dobry chleb”
Chleb w tradycji polskiej jest nie tylko jednym z podstawowych produktów spożywczych,
ale także ważnym symbolem dostatku i pomyślności. Od czasów najdawniejszych chleb na ziemiach polskich miał poszanowanie i przypisywano mu ważne znaczenie.
Bułka dla chrześniaka zwana „kukiełką”, upieczona
przez matkę chrzestną, Lachy Sadeckie, fot. M. Cholewa, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
MUZEA
41
mie wypiekanych kołaczy i szyszek weselnych, „kukiełek” dla chrześniaka czy figurek związanych z ludową magią zwyczajów
dorocznych, zaczął zanikać. Na wschodzie
i południowym wschodzie niektóre wspomniane formy pieczywa świątecznego powszechnie spotykano jeszcze do poł. XX w.
Obecnie chleb pojawia się także podczas
ważnych uroczystości rodzinnych, kościelnych i narodowych jako ważny symbol obfitości i błogosławieństwa bożego. W obrzędowości religijnej jest nadal ważnym
symbolem Ciała Chrystusa. (…)
Z wystawy „Ściana mówi – Głosy niesłyszących”
Wystawa „Dobry chleb” przybliży historię chleba, „drogę” od ziarna do jego
pozbawieni głosu, są poniżani i spychani na marwypieku, wyroby piekarnicze oraz bogactwo obgines.
rzędowe, jakie wiąże się z chlebem w tradycji lu
Polski etap projektu jest twórczym rozwidowej. Obok sprzętów rolniczych, gospodarskich
nięciem i kontynuacją I etapu „The Wall Speaks”,
i kuchennych obrazujących temat, znajdą się zarealizowanego w Muzeum Holokaustu w St. Pebytki archeologiczne oraz ciekawe przykłady ciatersburg, na Florydzie. „The Wall Speaks/Ściana
sta obrzędowego i piekarniczego charakteryzująmówi” stała się jedną z najlepiej przyjętych przez
ce się bogactwem kształtów i precyzją wykonakrytykę i najpopularniejszych wystaw w kilkunia. Wystawa będzie bazą dla wielu działań edudziesięcioletniej historii muzeum. Drugi etap prokacyjnych promujących dawne tradycje związane
jektu, realizowany w Polsce, będzie twórczym
z wypiekiem pieczywa.
rozwinięciem projektu „The Wall Speaks”.
kurator wystawy: Elżbieta Skromak
Autorem wystawy jest Wojtek Sawa – reżyprojekt aranżacji: Ewelina Wawrzusiszyn
ser filmowy, plastyk i artysta multimedialny. Urodził się w Polsce, został przywieziony jako dziec„Ściana mówi – Głosy niesłyszanych”/
ko do Stanów Zjednoczonych. Od tamtego cza„The Wall Speaks – Voices of the Unheard”
su związany jest zarówno z Polską, jak i Stanami
„Ściana mówi – Głosy niesłyszanych”/„The
Zjednoczonymi. W zakres jego twórczości reżyWall Speaks – Voices of the Unheard” to polskoserskiej wchodzi fabuła, dokument, film ekspeamerykański projekt artystyczny poświęcony lorymentalny, a także teatr oraz teatr telewizji i rasom polskich dzieci i młodzieży dotkniętych okudio. Od 2003 roku koncentruje się na sztuce wipacją nazistowską i sowiecką w czasie II wojny
zualnej.
światowej. Składa się na niego kilka warstw:
− interaktywna wystawa multimedialna – poWystawa „Ostrów Lednicki.
zwala widzom nie tylko dotykać artefaktów,
U źródeł chrześcijaństwa w Polsce”
sterować instalacją wideo, ale również poprzez
„Ostrów Lednicki. U źródeł chrześcijańwłasne wpisy na cegłach kształtować treść oraz
stwa w Polsce” to ekspozycja pokazująca rolę
plastyczny wyraz ekspozycji;
Ostrowa Lednickiego w najstarszym horyzon− relacje Polaków – świadków (nieznane wczecie chrystianizacji naszych ziem oraz później.
śniej amerykańskim i polskim odbiorcom), któDefiniuje ona znaczenie Ostrowa Lednickiego
rzy w wyniku wojny osiedlili się w Stanach Zjedjako jednego z głównych ośrodków kultury Pianoczonych;
stów oraz ukazuje jego związki z ówczesnymi
− most budowany między doświadczeniami polcywilizacyjnymi centrami, czytelne poprzez znaskich dzieci i młodzieży dotkniętych II wojną
ną z tego miejsca monumentalną architekturę
światową a współczesnymi widzami amerykańoraz wyjątkowej klasy artystycznej i warsztatoskimi i polskimi i ich osobistymi ciężkimi przeżywej przedmioty kultu chrześcijańskiego, ozdoby
ciami wyrażanymi przez wpisy dokonane na cei uzbrojenie.
głach. Swoimi doświadczeniami dzielą się imikurator wystawy: dr Janusz Górecki
granci, dyslektycy, molestowane dzieci, kobieMuzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
ty – ofiary przemocy, członkowie mniejszości etwww.lednicamuzeum.pl
nicznych i religijnych – ci, którzy dzisiaj czują się
MUZEA
42
Muzeum Historyczne
Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 27
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
mieści się w Zamku hr. Tarnowskich przy ul. Sandomierskiej 27 oraz w spichlerzu dworskim z 1843
roku przy ul. Pawłowskiego 14, obecnie Muzeum
Polskiego Przemysłu Siarkowego – Oddział MHMT.
Zamek Tarnowskich w Dzikowie
Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 27
Najcenniejszy zabytek Tarnobrzega, dawna siedziba rodu Tarnowskich, pionierski ośrodek
kolekcjonerstwa i muzealnictwa polskiego, jedna z najpiękniejszych rezydencji-muzeów na Podkarpaciu, z odtworzonymi komnatami parteru.
W komnatach piętra, w Sali Pod Stropem, Galeria obrazów z kolekcji dzikowskiej hr. Tarnowskich
oraz Pokój miniatur.
W XVI–XVII-wiecznych podziemiach ekspozycja prezentująca dzieje zamku, znaleziska ceramiczne i wystawa archeologiczna.
Wystawy czasowe
„Gumy – obrazy malowane obiektywem” Krzysztofa Jankowskiego (do końca września)
Krzysztof Jankowski, rocznik 1958, absolwent pedagogiki (KUL Lublin) i historii (UAM Poznań), studiował także archeologię na Uniwersytecie we Freiburgu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół grafiki komputerowej: obróbki fotografii i montażu filmu, fotografii analogowej – techniki
unikatowe, np. technika chromianowa. Swoje prace
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel.:15 823 32 32 (zamek)
15 823 72 03 (spichlerz)
e-mail: [email protected]
www.mhmt.pl
prezentował na wystawach w Polsce i Niemczech.
„W kręgu Rogatego Serca. Stanisław Szukalski
i jego uczniowie” (11 września – koniec grudnia)
Ekspozycja prac artystów skupionych wokół
postaci Stanisława Szukalskiego, kontrowersyjnego i oryginalnego malarza i rzeźbiarza, stojącego
na czele grupy „Szczep Rogate Serce.” Na wystawie zaprezentujemy także prace Stefana Żechowskiego, Franciszka Frączka i Mariana Konarskiego.
Wystawie towarzyszą dokumenty i rekwizyty tworzące niezwykłą opowieść o jednym z najciekawszych zjawisk w polskiej sztuce XX wieku.
Imprezy
Sesja naukowa z okazji 25-lecia MHMT pt. „Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich. Rozkwit
– działalność – upadek – tradycja – w pamięci”
(8–10 września, początek godz. 11.00)
Czwartkowe Wieczory Zamkowe
(22 września i 20 października, godz. 17.30)
Tarnobrzescy Żydzi – w dzień pamięci o zagładzie
(2 października, godz. 17.00)
Godziny otwarcia
16 IV – 15 X: wtorki – piątki 10.00–18.00
soboty i niedziele 12.00–18.00
16 X – 15 IV: wtorki – piątki 10.00–16.00
soboty i niedziele 13.00–18.00
Ceny biletów
14 zł, 8 zł (ulgowy) i 18 zł (rodzinny)
wystawy czasowe – 4 zł
Muzeum Polskiego Przemysłu
Siarkowego
Tarnobrzeg, ul. Pawłowskiego 14
W oddziale MHMT na piętrze ekspozycja poświęcona górnictwu siarkowemu, od 1953 roku po likwidację tego przemysłu, ukazującą proces wydobywczy i przetwórczy „Siarkopolu”, pozostałości maszyn
górniczych, schematy urządzeń, rudy i różne postaci
siarki, archiwalne fotografie, medale siarkowe i kroniki. Na poddaszu wystawy „Siarka w dawnej Polsce”
i „Tradycje górnicze”.
Impreza
fot. K. Jankowski
II Piknik Górniczy (17 września, godz. 16.oo)
Godziny otwarcia
poniedziałki – piątki 8.00–15.00
soboty – po wcześniejszym uzgodnieniu
Ceny biletów
5 zł, 3 zł (ulgowy), 8 zł (rodzinny)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
BIBLIOTEKI
Wojewódzka i miejska biblioteka
publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
Oferta kulturalno-edukacyjna WiMBP
w Rzeszowie
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
We wrześniu i październiku biblioteki wznawiają
cykliczne zajęcia edukacyjne i animacyjne dla najmłodszych czytelników oraz oferują udział w interesujących spotkaniach.
wrzesień–październik – Spotkania pod znakiem Pegaza – projekt dofinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program: Promocja literatury i czytelnictwa – Priorytet: Promocja
czytelnictwa. Cykl spotkań dla dzieci w wieku 3–6
lat i ich rodziców: Filia nr 4 – Przeczytam Ci moją
książkę; Filia nr 6 – Bajeczne spotkania z Pawłem Beręsewiczem. Spotkania dla dorosłych: Bądź na bieżąco – z Katarzyną Bondą – Filia nr 6; z Jackiem Podsiadło, Ingą Iwasiów, Łukaszem Orbitowskim, Magdaleną Grzebałkowską – budynek przy ul. Sokoła
13; Bądź kreatywny – kreatywne pisanie – warsztaty pisarskie z Ingą Iwasiów, Witem Szostakiem, Janem Wolskim, Łukaszem Orbitowskim, Michałem
Olszewskim – Pracownia Digitalizacji; Obrazkowa
historia – warsztaty komiksu, Flash mob – Wypożyczalnia Muzyczna; zakończenie Konkursu na zorganizowanie wydarzenia w Bibliotece
wrzesień–październik, Źródło i implikacje – chrześcijaństwo w kulturze polskiej – budynek przy
ul. Sokoła 13 – zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Pióro Pegaza 2016
3 września – Narodowe Czytanie – wspólne czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza przez mieszkańców Rzeszowa i okolic
wrzesień – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Filia nr 3 – Baśni Czar – czytanie bajek w ramach cyklu Bajkowi bohaterowie z wizą u przedszkolaków,
Filia nr 8 – Poczytaj mi – głośne czytanie bajek, baśni i wierszy, zabawy słowem mówionym (29 września), Filia nr 10 – Głośne Czytanie Prosta Rzecz – spotkanie z maskotką Franklin (30 września)
wrzesień – 71. rocznica zakończenia II wojny światowej. Filia nr 9 – zajęcia edukacyjne – Śladami historii, Pamięć o tych, którzy odeszli
10, 12, 16, 19 września – XXIV edycja Europejskich
Dni Dziedzictwa ph. Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki. Filia nr 2 –
Prawdy i mity o zamku i parku w Krasiczynie – pogadanka dla dzieci z Przedszkola nr 4 w Rzeszowie;
43
tel.:17 866 94 02 (dyrekcja)
17 866 94 00 (centrala)
17 866 94 19 (Informatorium, do godz. 20.00)
17 866 94 01
e-mail: [email protected]
www.wimpb.rzeszow.pl
Filia nr 3 – Zaczarowane miejsca Rzeszowa – zabytki mojego miasta – lekcja biblioteczna z prezentacją multimedialną dla młodzieży z Gimnazjum nr 8
w Rzeszowie; Filia nr 4 – Cerkwie – podkarpackie arcydzieła architektury sakralnej – wybrane przykłady
– spotkanie w cyklu Spotkania z literaturą poprowadzi Barbara Adamska – historyk sztuki; Filie nr 4, 7,
8, 20 – W sercu miasta – wybrane zabytki dawnego
Rzeszowa – międzyszkolny turniej wiedzy regionalnej; Filia nr 6 – Z przysłowiami za pan brat – III edycja konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych z kl. IV–VI; Legendy z naszej przeszłości
– III. edycja konkursu literackiego; Filia nr 7 – Zabytki Rzeszowa – prelekcja Rafała Kocoła z Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie dla uczniów kl. VI SP; Filia nr 9 – Obrzędy, zwyczaje, rękodzieło – spotkanie
współorganizowane z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Rzeszowie, montaż słowno-muzyczny Sekcji Poetyckiej i Wokalnej RSTK
w Rzeszowie, widowisko folklorystyczne z udziałem zespołu „Nosowiany”, wystawa rękodzieła w ramach Izby Tradycji w Nosówce; Oddział dla
Dzieci i Młodzieży – Rzeszów w obrazach – warsztaty plastyczne, Tajemnice kamieni – historyczno-literacka gra miejska z udziałem dzieci i ich opiekunów
wykorzystująca miejską przestrzeń jako element
rozgrywki, rebusy, łamigłówki i zadania; Punkt biblioteczny Filii nr 9 – Z potrzeby serca – spotkanie
poetycko-muzyczne Jerzego Rybaka
wrzesień–październik – Rok Henryka Sienkiewicza.
Filia nr 6 – Zwyczajnie, a jednak niezwyczajnie o Henryku Sienkiewiczu – prezentacja multimedialna, miniquiz wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, wystawa
książek; Filia nr 7 – Godzina czytania „Quo Vadis”
Henryka Sienkiewicza – spotkanie dla uczniów szkół
średnich z VII Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w cyklu Kultura Żywego Słowa (5 października); Wypożyczalnia
Główna – Wielki test wiedzy o Henryku Sienkiewiczu
– konkurs z nagrodami dla młodzieży
październik – Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia. Filia nr 3 – Mój Przyjaciel Miś – czytanie bajek w ramach cyklu Bajkowi bohaterowie z wizytą
u przedszkolaków; zajęcia tematyczne dla najstarszych grup przedszkolaków z Przedszkoli nr 19 i 21
w Rzeszowie w cyklu Wędrówki z książką – O czym
marzą Misie; Filia nr 6 – Mój przyjaciel miś – impreza czytelnicza dla dzieci najmłodszych; Filia nr 7 –
spotkanie dla przedszkolaków i uczestników za-
44
BIBLIOTEKI
jęć z MDK w Rzeszowie – Grupy Integracyjnej „Razem” w ramach cyklu Miki Mol zaprasza (14 października); Filia nr 8 – Misie też mają swoje święto
– zajęcia edukacyjne dla najmłodszych (14 października); Filia nr 20 – lekcja biblioteczna o Misiu „o bardzo małym rozumku” (14 października); Filia nr 10
– Wszyscy lubią Misie; Oddział dla Dzieci i Młodzieży – Zgrana gromadka Misia Puchatka – zabawy muzyczno-literackie (17 października)
październik – Dzień Edukacji Narodowej. Filia nr 9 –
Kwiatek dla pani – zajęcia literacko-plastyczne, spotkania autorskie oraz spotkania z ciekawymi ludźmi
wrzesień, Filia nr 6 – Poeci wśród dzieci – spotkanie ze Stanisławą Bełch – regionalną poetką piszącą dla najmłodszych; Wypożyczalnia Główna – spotkanie autorskie z Anną Oliwińską-Wacko – poetką,
dziennikarką, nauczycielką
12 września, Punkt biblioteczny Filii nr 9 – Współczesna kosmetologia skóry – spotkanie z kosmetologiem Marią Szpunar
19 września, Filia nr 6 – Popołudnie z Katarzyną Bondą – spotkanie z polską pisarką i dokumentalistką,
dziennikarką oraz scenarzystką zajmującą się tematyką kryminalną, autorką książek, m.in.: Florystka, Pochłaniacz… w ramach projektu Spotkania pod
znakiem Pegaza
27 września, Filia nr 6 – Poranek z Pawłem Beręsewiczem – spotkanie w ramach projektu Spotkania
pod znakiem Pegaza z autorem powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci, laureatem Nagrody literackiej im. Kornela Makuszyńskiego; Filia nr 20 – Przygody Jeżyka spod jabłoni – spotkanie autorskie dla
dzieci z Alicją Ungeheuer-Gołąb – autorką przygód
jeżyka
październik, Filia nr 6 – Poeci wśród dzieci – spotkanie z Niną Opic – regionalną poetką piszącą dla
dzieci najmłodszych; Filia nr 15 – spotkanie autorskie z Małgorzatą Hadław; Wypożyczalnia Główna
– spotkanie autorskie z Krystyną Lenkowską – poetką, anglistką, tłumaczką literatury anglosaskiej;
Filia nr 10 – Dziadek i Niedźwiadek – spotkanie dla
uczniów kl. III SP nr 13 w Rzeszowie prowadzone
na podstawie książki Łukasza Wierzbickiego przez
Renatę Kozłowską z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Koszmarny Karolek
czyta książki – spotkanie prowadzone przez Annę
Kaźmierczyk – pracownika księgarni Nova w Rzeszowie – czytanie fragmentów książki, zagadki i zabawy z tekstem
6, 18, 20, 27 października, budynek przy ul. Sokoła
13 – spotkania z Jackiem Podsiadło, Ingą Iwasiów,
Łukaszem Orbitowskim, Magdaleną Grzebałkowską w cyklu Bądź na bieżąco w ramach projektu Spotkania pod znakiem Pegaza
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Kluby czytelnicze
wrzesień–październik, Filia nr 10 – Dyskusyjny Klub
Książki dla Dorosłych; Wypożyczalnia Główna –
Spotkania Klubu Miłośników Biblioteki dla Seniorów; Filia nr 9 – spotkania z cyklu Seniorzy z pasją;
Oddział dla Dzieci i Młodzieży – Dyskusyjne Kluby
Książki dla Dzieci i Młodzieży Książkołaki oraz Godzinami o książkach
12 września, 10 października, Filia nr 1 – Spotkania
Klubu Miłośników Dobrej Książki
7, 14 września, październik, Punkt biblioteczny Filii nr 9 – Klub Miłośników Książki Polskiej oraz Dyskusyjny Klub Książki
13 września, 11 października, Filia nr 4 – Spotkania
z literaturą – Cerkwie – podkarpackie arcydzieła architektury sakralnej – wybrane przykłady oraz spotkanie Emocje w życiu człowieka – samospełniająca
się przepowiednia, które poprowadzi Donat Dutkiewicz – doktorant Wydziału Psychologii KUL
22 września, 20 października, Filia nr 4 – Bajkowy
Klub Malucha, popołudniowe spotkania dla rodziców z małymi dziećmi prowadzone we współpracy
z dziennikarką GC Nowiny Urszulą Sobol – Kret sam
na scenie – pokonaj swoją nieśmiałość – spotkanie
inspirowane opowiadaniem Ulfa Starka oraz Poznaj
Basię – przyjaciółkę każdego Malucha – spotkanie inspirowane bajkami Zofii Staneckiej
26 września, 31 października, Filia nr 7 – Popołudnie
z Książką – Klub Czytelniczy dla Dorosłych Czytelników Biblioteki
28 września, 26 października, Filia nr 8 – Książki,
które warto czytać – spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Dorosłych
29 września, 27 października, Filia nr 2 – Wędrówki po literaturze, czyli rozmowy o książkach i nie tylko – spotkania dla seniorów
październik, Filia nr 6 – Porozmawiajmy o literaturze – poniedziałkowe spotkania wokół dobrej książki dla czytelników dorosłych
KONKURSY, WARSZTATY, ZAJĘCIA
Dzieci i młodzież – cykle zajęć literackich i animacyjnych, lekcje biblioteczne, zajęcia kulturalno-edukacyjne, animacyjne, literackie, plastyczne, konkursy
wrzesień, Filia nr 4 – spotkania biblioterapeutyczne Od smyka do czytelnika; Filia nr 6 – lekcje biblioteczne – Witajcie w Książkolandii, Z Czarodziejką
w Świat Książek, zajęcia biblioterapeutyczne – Trzy
pytania do Dobrej Wróżki oraz animacyjno-czytelnicze – Baśniowe spotkania z bohaterami ulubionych
książek, Pierwsze kroki w Krainie Baśni, Z baśniami
przez cały rok; Filia nr 9 – zajęcia edukacyjne, literackie i plastyczne – Biblioteczne rozmaitości, Czytam, rozumiem, odkrywam, Przystanek – Bibliote-
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
BIBLIOTEKI
45
ka; Filia nr 15 – Jesienne obrazy; Wypożyczalnia Główna – Plebiscyt Super Czytelnik i Mega Super Czytelnik Wypożyczalni
Głównej za rok 2015; Oddział dla Dzieci
i Młodzieży – Razem z książką, Biblioteczne ABC oraz warsztaty ekologiczne w ramach ogólnopolskiego projektu edukacji
ekologicznej EkoPaka – zamykamy obieg
surowców, pomysłodawcy i organizatora programu firmy Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Ekopaka – Aluminium; Czytelnia Główna – zajęcia dla młodzieży i studentów – Historia
książki – od kamiennej tabliczki do nowoczesnej e-książki, W świecie zaczarowa- Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2016, pub muzyczny
nych książek, Tajemnice zbiorów specjal- Mikrofon, fot. arch. WiMBP
nych, Katalogi online i ich zastosowanie
ne – Misiowe opowieści, Zabawy z bajką, Mów, co
oraz cykl spotkań ph. Edukacja czytelnicza – książczujesz, zajęcia animacyjno-czytelnicze – Baśniowe
ki i media
spotkania z bohaterami ulubionych książek, Pierw3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 września, Pracownia Digitasze
kroki w Krainie Baśni, Z baśniami przez cały rok;
lizacji – warsztaty komputerowe dla seniorów
Filia nr 9 – zajęcia edukacyjne, literackie i plastycz6, 9 września, Filia nr 8 – Gdzie mieszka bajeczka –
ne w cyklu Biblioteczne rozmaitości, Czytam, rozuzajęcia edukacyjne dla najmłodszych z wykorzystamiem, odkrywam, Przystanek – Biblioteka, konkurs
niem wierszy Czesława Janczarskiego z okazji 105.
literacki dla dzieci – Jesień malowana słowem; Filia
rocznicy urodzin autora
nr 17 – Biblioteka zaprasza; Filia nr 10 – Gdzie miesz8 września, Oddział dla Dzieci i Młodzieży – Smocze
ka bajeczka – Tola, Bolek i Lolek zapraszają, Bajkoprzygody w rajskiej dolinie (Smok Tabaluga) – seans
we pejzaże czterech pór roku, Ekologiczne wędrówgłośnego czytania Od bajki do dobranocki w Muki Gacka, spotkania edukacyjne prowadzone przez
zeum Dobranocek
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie – Dobranocko14, 15 września, Filia nr 8 – Lubię cię książko – zawy Zawrót Głowy, konkurs plastyczno-recytatorjęcia dla szkół podstawowych na temat biblioteki,
ski przy współpracy ze Stanisławą Bełch – Jesieno gromadzeniu i opracowywaniu zbiorów oraz kane wiersze, warsztaty plastyczne dla dzieci z Dorotalogach elektronicznych
tą Mackiewicz z okazji Halloween – Hece w papiero16 września, Filia nr 20 – Życie jest śmiechu warte,
wym świecie – Czy Wy wiecie, że duszki są na świewięc się śmieję! – zajęcia dla gimnazjalistów z Zecie; Oddział dla Dzieci i Młodzieży – Razem z książspołu Szkół nr 6 w Rzeszowie
ką, Biblioteczne ABC, warsztaty ekologiczne Ekopaka – Aluminium; Wypożyczalnia Główna – PrzeTwór
22 września, Filia nr 2 – Pierwsze kroki w świecie
Literacki: książka w słoiku; Czytelnia Główna – Histoksiążek – przysposobienie czytelnicze dla dzieci
ria książki – od kamiennej tabliczki do nowoczesnej
z Przedszkoli nr 4 i nr 11 w Rzeszowie
e-książki, W świecie zaczarowanych książek, Tajemni29 września, Filia nr 2 – Gdzie mieszka bajeczka –
ce zbiorów specjalnych, Katalogi online i ich zastosospotkania z bajką dla dzieci z Przedszkoli nr 4 i 11
wanie, Edukacja czytelnicza – książki i media
w Rzeszowie
1, 3, 8, 15, 22, 24, 29 i 31 października, Pracownia Dipaździernik, Filia nr 1 – Stoją książki w bibliotece,
gitalizacji – warsztaty komputerowe dla seniorów
a w tych książkach cały świat; Filia nr 3 – Barwy je4 października, Filia nr 8 – Jesienne kolory – leksieni – kolorowa pora roku w cyklu Witajcie w bicja biblioteczna o charakterze edukacyjnym, połąbliotece (raz w miesiącu) oraz warsztaty plastyczne
czona z zajęciami plastycznymi w cyklu Cztery pory
dla dzieci ze Stowarzyszenia Siemacha – Wyprawy
roku; Filia nr 20 – Co jesień w worku niesie? – zajęcia
w dziecięcy świat – Jesienne bukiety; Filia nr 4 – spodla dzieci z Przedszkola nr 40 w Rzeszowie, rozpotkania organizowane razem z Urzędem Statystyczczynające cykl spotkań z serii: Bajeczki z książeczki,
nym w Rzeszowie – Statystyka dla smyka, spotkagłośne czytanie wierszy i opowiadań o jesieni, jenia biblioterapeutyczne – Od smyka do czytelnika;
sienne zgadywanki i zabawy
Filia nr 6 – lekcje biblioteczne – Witajcie w Książkolandii, Wesołe zabawy z książką, konkurs litera6 października, Filia nr 8 – Jesienne kolory – lekcki – Zostań felietonistą, zajęcia biblioterapeutyczcja biblioteczna o charakterze edukacyjnym, połą-
46
BIBLIOTEKI
czona z zajęciami plastycznymi w cyklu Cztery pory
roku; Oddział dla Dzieci i Młodzieży – Reksiowa Jesień – seans głośnego czytania Od bajki do dobranocki w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
10 października, Filia nr 1 – Dary jesieni – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Przedszkoli nr 17
i 29 z wykorzystaniem książeczki Jarzębinka; Pracownia Digitalizacji – warsztaty komputerowe dla
seniorów
11 października, Filia nr 1 – Dary jesieni – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Przedszkoli nr 17
i 29 z wykorzystaniem książeczki Jarzębinka; Filia
nr 20 – Co jesień w worku niesie? – zajęcia dla dzieci z kl. „0” ze SP nr 28 w Rzeszowie w cyklu Bajeczki z książeczki
12 października, Filia nr 2 – Gdzie mieszka bajeczka
– spotkania z bajką dla dzieci z Przedszkoli nr 4 i 11
w Rzeszowie; Filia nr 3 – Gliniany zwierzyniec – popołudniowe warsztaty plastyczne dla dzieci kochających rysować i malować w cyklu Zabawy Plastyczne
13, 14 października, Filia nr 1 – Puchatkowe sąsiedztwo – lekcja biblioteczna z okazji urodzin Kubusia
Puchatka dla dzieci z Przedszkoli nr 17 i 29 w Rzeszowie
17, 19, 20, 21 października, Pracownia Digitalizacji
– warsztaty pisarskie z Ingą Iwasiów w cyklu Bądź
kreatywny – kreatywne pisanie w ramach projektu
Spotkania pod znakiem Pegaza oraz warsztaty komputerowe dla seniorów z: Ingą Iwasiów (17 X), Janem Wolskim (19 X), Łukaszem Orbitowskim (20 X),
Michałem Olszewskim (21 X)
18 października, Filia nr 20 – Co jesień w worku niesie? – zajęcia dla dzieci z Niepublicznego Przedszko-
Krośnieńska biblioteka
publiczna
38-402 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41
Oferta kulturalna Krośnieńskiej
Biblioteki Publicznej
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK
SPOTKANIA AUTORSKIE – Czytelnia Główna
3 września, godz. 9.00 – Narodowe Czytanie Quo
vadis Henryka Sienkiewicza. W programie m.in.
głośne czytanie fragmentów powieści Henryka
Sienkiewicza (czytać będą przedstawiciele władz
miejskich, zaproszeni goście oraz młodzież z krośnieńskich szkół).
21 września, godz. 17.00 – Spotkanie z Janem Tulikiem i prezentacja jego najnowszych zbiorów poetyckich Nocny deszcz (Miejsce Piastowe, 2016)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
la „Kraina uśmiechu” w Rzeszowie w cyklu Bajeczki
z książeczki; Pracownia Digitalizacji – warsztaty pisarskie z Witem Szostakiem w cyklu Bądź kreatywny…
20 października, Filia nr 2 – Pierwsze kroki w świecie książek – przysposobienie czytelnicze dla dzieci
z Przedszkoli nr 4 i nr 11 w Rzeszowie
26 października, Filia nr 2 – Z książką w Świat – zajęcia literackie dla przedszkolaków z Przedszkoli nr 8
i 11 w Rzeszowie
wystawy
9–30 września, budynek przy ul. Sokoła 13 – „Duch
i Materia” – wystawa zorganizowana w ramach
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, przybliżająca dziedzictwo architektoniczne województwa podkarpackiego: ciekawa zabudowa wiejska,
zabytkowe pałace, zamki, ogrody i parki, które są
świadectwem naszej historii, a także cenne obiekty sakralne, odzwierciedlające różnorodność religijną naszego regionu
październik: budynek przy ul. Sokoła 13 – „Sienkiewicz przez cały rok” – wystawa związana z ogłoszeniem przez Senat roku 2016 Rokiem Henryka
Sienkiewicza; Wypożyczalnia Główna – malarstwo
Jolanty Jakimy-Zerek; Filia nr 10 – „Miś” – ekspozycja z Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
W roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuowane wycieczki do bibliotek, lekcje biblioteczne
oraz cykle zajęć dla dzieci i młodzieży.
Terminy i szczegóły pełnej oferty prezentowane są na stronie www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci
oraz w agendach WiMBP w Rzeszowie.
Łukasz Kleska
tel.:13 436 88 82
13 432 13 56
13 432 13 70
e-mail: [email protected]
www.kbp.krosno.pl
oraz Trzewiczek Amalii albo Umarłych z żywymi obcowanie (Rzeszów, 2016). Jan Tulik, poeta, prozaik,
eseista, autor dziewięciu zbiorów wierszy, w tym
wyborów poezji Kaligrafia zdziwienia, Poezje wybrane, powieści Doświadczenie i Furta, zbioru opowiadań Gry nieużyteczne i dramatu Kontynenty.
28 września, godz. 17.00 – Prezentacja książki
Drugie wołanie z Połonin pod red. Edwarda Marszałka, leśnika, rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Publikację, z inicjatywy Zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR, wydało krośnieńskie Wydawnictwo
Ruthenus. Książka jest kontynuacją Wołania z połonin, które ukazało się w 2006 roku. Znajduje się
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
BIBLIOTEKI
w niej 55 opowieści bieszczadzkich goprowców
oraz wiele innych ciekawych informacji, ilustracji,
zdjęć z akcji i wypraw.
25 października, godz. 17.00 – Spotkanie z Filipem
Springerem, reportażystą i fotoreporterem, autorem książek: Miedzianka. Historia znikania, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, 13 pięter, Księga zachwytów. Spotkanie w ramach projektu „Reporterskie
poszukiwania”.
KONKURS
Konkurs wiedzy „Sławni krośnianie – patroni naszych ulic”, skierowany do mieszkańców Krosna
i powiatu krośnieńskiego. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o krośnianach, patronach krośnieńskich ulic (Biblioteka Główna, 1–30 września)
WYSTAWY – Wypożyczalnia Główna
„Kształt prawdy i miłości” – z okazji 195. rocznicy
urodzin Cypriana Kamila Norwida, poety, prozaika,
dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa (1–30 września)
Wystawa „Malarstwo Gierymskich” – z okazji
170. rocznicy urodzin Maksymiliana Gierymskiego,
przedstawiciela tzw. szkoły monachijskiej i prekursora realizmu w malarstwie polskim drugiej poł.
XIX w. oraz 115. rocznicy śmierci Aleksandra Gierymskiego, przedstawiciela realizmu, prekursora luministycznych i kolorystycznych eksperymentów w malarstwie polskim końca XIX w.
(3–31 października)
WYSTAWY – Salonik Artystyczny
Wystawa grafiki Patrycji Longawy i Karoliny Rudnickiej, artystek pochodzących z Jedlicza. Patrycja
Longawa ukończyła Uniwersytet Rzeszowski (kierunek Edukacja Artystyczna, specjalizacja malarstwo i kierunek grafika, specjalizacja grafika komputerowa). Zajmuje się grafiką prezentacyjną: plakaty, logotypy, wizytówki, jak również kompleksowym opracowaniem wizualizacji firmy. Karolina
Rudnicka ukończyła Wydział Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim (kierunek grafika).
(14 września – 8 października)
47
Philips Uzależnieni. Jak narkotyki skrzywdziły moją
rodzinę (20 września, 18 października, godz. 17.00)
Klub Miłośników Filmu. Prezentowany będzie
amerykański dramat biograficzny Wielkie oczy
w reż. Tima Burrtona (11 października, godz. 15.00)
Klub Podróżnika. Członkowie Klubu wspominać
będą wakacyjne podróże
(25 października, godz. 16.00)
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Filia nr 4, ul. Krakowska 124
Dzień Głośnego Czytania. Konkurs pięknego czytania wierszy Ewy Szelburg-Zarembiny, dla uczniów
kl. III SP w Krośnie (29 września, godz. 10.00)
Dyskusyjny Klub Książki „Wtajemniczeni”. Członkowie Klubu rozmawiać będą o powieści Kuba
i Amelia: godzina duchów Rafała Kosika oraz
o książce Kolorowy szalik Barbary Kosmowskiej
(30 września, 28 października, godz. 16.00)
Międzynarodowy Dzień Książkowego Misia. Zajęcia dla przedszkolaków ph. „Prezent dla misia”
(14 października, godz. 10.00)
Oddział dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 41
„Czytam, bo lubię – Jesień”. Konkurs pięknego,
głośnego czytania wierszy Czesława Janczarskiego, dla uczniów kl. III SP w Krośnie
(29 września, godz. 10.00)
W programie zajęć dla dzieci znajdą się także
konkursy literackie i plastyczne, booktalking, głośne czytanie ulubionych książek, turnieje gier stolikowych, zabawy animacyjne z chustą Klanzy, projekcje bajek i filmów animowanych, gry i zabawy.
Szczegółowe informacje o spotkaniach, wystawach i programie zajęć dla dzieci i młodzieży na
www.kbp.krosno.pl
Joanna Łach
Wystawy rzeźby Józefa Bębna, artysty-amatora
z Polanki (dzielnica Krosna)
(12 października – 5 listopada)
KLUBY – Filia nr 6 – Centrum Multimedialne,
ul. Ordynacka 8
Dyskusyjny Klub Książki. W czasie spotkań omawiane będą książki: Susan Spencer-Wendel Dopóki nie powiem do wiedzenia oraz Elizabeth Burton-
Z wernisażu wystawy rysunku Marleny Makiel-Hędrzak,
13 VII 2016, fot. arch. KBP
48
DOMY I OŚRODKI KULTURY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Wojewódzki dom kultury
w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Okrzei 7
IMPREZY
11 września, sala widowiskowa WDK
Spektakl grupy kabaretowej „Na chybił trafił”
19 września – 20 listopada
Rzeszów i województwo
II Podkarpacka Jesień Jazzowa
19 września, Klub „Bohema” WDK (wstęp z zaproszeniami)
Anna Serafińska z zespołem – Koncert Inauguracyjny II Podkarpackiej Jesieni Jazzowej
Podczas koncertu będzie można usłyszeć
utwory pochodzące z dwóch płyt nagranych
przez artystkę, zawierających piosenki do tekstów wyjątkowej pary poetów – Jonasza Kofty
i Agnieszki Osieckiej. To projekt, w którym wokalistka daje wyraz swojemu poszanowaniu słowa
oraz maestrii autorów w chwytaniu tego, co tak
ulotne i nienazywalne. To niezwykłe połączenie
znakomitej poezji opisującej złożoność ludzkich
relacji ze współczesnym brzmieniem jazzowym.
Zespół wystąpi w składzie: Anna Serafińska (wokal), Rafał Stępień (piano), Michał Barański (gitara basowa), Cezary Konrad (perkusja).
Anna Serafińska z zespołem zainauguruje 2. edycję
Podkarpackiej Jesieni Jazzowej, fot. K. Beliński
20 października, Klub „Bohema” WDK
Duet Kolos – koncert w ramach II Podkarpackiej Jesieni Jazzowej z cyklu „Czwartki Jazzowe
– kontynuacja”
Kolos to nazwa duetu, a także tytuł płyty
śpiewającego Jorgosa Skoliasa i Antonisa Skoliasa grającego na perkusji. Duet realizuje wspomnienia Jorgosa z dzieciństwa oraz muzyczne
tel.:17 853 52 57 (centrala)
17 853 25 35 (dyrekcja)
e-mail: [email protected]
www.wdk.podkarpackie.pl
inspiracje Antonisa. W muzyce pełnej improwizacji pobrzmiewa soul, rhythm and blues oraz
folk – jest trochę akustycznie, trochę elektronicznie. Część tekstów to zapamiętane z dziecięcych lat strofy greckich piosenek, ale też poezja Konstantinosa Kawafisa. Jest to projekt autorski wymyślony, zaimprowizowany i zagrany
na żywo.
II Podkarpacka Jesień Jazzowa ma za zadanie
zebrać w całość wszystkie wydarzenia jazzowe zarówno te regularnie odbywające się na Podkarpaciu, jak również nowe inicjatywy. Inauguracja imprezy odbędzie się w WDK w Rzeszowie, a zakończy w 4. edycją Rzeszów Jazz Festiwalu. Czas pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami będą wypełniać koncerty jazzowe, odbywające się w różnych
ośrodkach kultury na terenie całego województwa podkarpackiego. Szczegółowe informacje
o wszystkich koncertach znajdą się w okazjonalnym Kalendarzu Podkarpackiej Jesieni Jazzowej.
25 września, sala widowiskowa
„Norwid współczesnych” – spektakl w wyk. teatru „Otwarta scena” w reż. Ewy Korczyńskiej
wrzesień–grudzień
Podkarpacki Konkurs Literatura i dzieci „Nasze
pasje” – eliminacje rejonowe w domach i ośrodkach kultury województwa podkarpackiego
Zapraszamy dzieci z klas zerowych i szkół
podstawowych oraz instruktorów, nauczycieli Podkarpacia do udziału w kolejnej edycji konkursu „Literatura i dzieci”. Tegoroczna tematyka dotyczy zainteresowań – hobby dzieci, które mogłoby przerodzić się w pasję. Temat ma
uświadomić dzieciom, że warto spotykać ludzi
z pasją, która nie tylko inspiruje, ale także pomaga żyć, sprawiając, że życie staje się ciekawsze.
Bliższe informacje na stronie internetowej WDK.
wrzesień
Nabór do zespołów artystycznych WDK: Orkiestry Szałamaistek i Zespołu Mażoretek „Incanto” oraz do Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”.
Bliższe informacje na stronie internetowej WDK
2 października, sala widowiskowa WDK
„La serva padrona” („Służąca panią”) – spektakl w wykonaniu Studia Operowego „Halka”
z cyklu „Wojewódzka Scena Amatorskich Form
Teatralnych”
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
DOMY I OŚRODKI KULTURY
49
nr 105  wrzesień – październik 2016
5 października, Klub „Turkus” WDK
„Szkice na wietrze” – spotkanie autorskie z Alicją Tanew, poetką i kompozytorką z cyklu „Wieczór słowa i muzyki”
Artystka jest m.in. finalistką Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej „OPPA” 2000,
2005 i 2013 (honorowe wyróżnienie)
październik
XX Regionalny Konkurs Recytatorski „O skrzydło orle”
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest ożywienie wspomnień
oraz upamiętnienie sukcesów polskiego lotnictwa. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą
w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
studenci.
28 września, sala widowiskowa WDK
Rzeszowskie Spotkanie z Podróżami
– wspólnie z Agencją Turystyczną Luka-tour
29­–30 września, Strzyżów
V Festiwal Kultury Dziecięcej „Strzyżowskie
Michałki 2016”
– wspólnie z Domem Kultury „Sokół” w Strzyżowie
W imprezie udział biorą dzieci i młodzież
w wieku od 6–17 lat w trzech dyscyplinach artystycznych: teatr, taniec oraz piosenka. Festiwal
zakończy się koncertem galowym, połączonym
z ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród
i koncertem laureatów.
12–14 października, Klub „Turkus” WDK
„Polskie siły zbrojne na Zachodzie 1939–1947”
– sesja naukowa
– wspólnie z IPN w Rzeszowie
13–14 października, sala widowiskowa WDK
Festiwal Piosenki Niezłomnej
– wspólnie z IPN w Rzeszowie
Kinga Tadla – laureatka 1. miejsca konkursu „O skrzydło
orle” 2015, fot. M. Zając-Czerkies
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE
3–4 września, GOK w Harasiukach
Festiwal Kulturalny „Grzyby – Harasiuki 2016” –
XIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Piękno Podkarpacia”
– wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Harasiukach
10–11 września, Krzeszów
XX „Powidlaki 2016”
– wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzeszowie
Pomysł organizacji „Powidlaków” zrodził się
kilkanaście lat temu, zainspirowany odwieczną
krzeszowską tradycją smażenia powideł. Impreza rozrosła się do rangi jednego z ważnych wydarzeń kulturalnych Podkarpacia. Goście mogą zapoznać się z tradycjami wyrobu powideł smażonych
w miedzianym kotle oraz kupić powidła i nalewki
oferowane przez koła gospodyń wiejskich. Podczas imprezy odbędzie się wojewódzki konkurs kulinarny oraz kiermasz sztuki ludowej, a także liczne
konkursy, zabawy oraz występy artystyczne.
14–16 października, Trzciana (gm. Świlcza), Rzeszów
XXXII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego
– wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Świlczy
zs. w Trzcianie
– warsztaty tańca rzeszowskiego
(WDK w Rzeszowie, 14 X)
– prezentacje konkursowe w dwóch kategoriach: autentycznych grup i par tanecznych
(GCK w Trzcianie, 15 X)
– koncert galowy (WDK w Rzeszowie, 16 X)
Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca
Ludowego jest jednym z najstarszych konkursów związanych z folklorem na terenie Polski,
organizowany od 1984 roku. Jego głównym celem jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego
folkloru, a w szczególności tańca ludowego oraz
całości kontekstu obrzędowego i obyczajowego nierozerwalnie z nim związanego. Niezmiennie od lat gromadzi miłośników folkloru, głównie tancerzy, lecz także muzykantów i śpiewaków, którzy prezentują rodzime formy taneczne charakterystyczne dla danego regionu, m.in.
Podkarpacia (tu przede wszystkim typowe: polka w lewo, polka drąg, tramla, cebula, lasowiak,
krzyżak, jacok i wiele innych). Konkurs dofinansowano ze środków finansowych MKiDN. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.
50
DOMY I OŚRODKI KULTURY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
PRZEGLĄDY I POKAZY FILMOWE
9 września, sala widowiskowo-kinowa WDK
„Capoeira” – projekcja filmowa zorganizowana
z Akademią Sztuki „Unicar”
wrzesień – październik (poniedziałki), sala widowiskowo-kinowa WDK
Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps”
Projekcje filmowe, pofilmowe dyskusje
i spotkania z zapraszanymi gośćmi. We wrześniu
zaprezentujemy: „Kwiat wiśni i czerwona fasola”, reż. Naomi Kawase (5 IX); „Baby Bump”, reż.
Kuba Czekaj (12 IX); „Eroica”, reż. Andrzej Munk
(19 IX); „Wszyscy albo nikt”, reż. Kheiron (26 IX).
Repertuar na październik będzie dostępny na
stronie www.wdk.podkarpackie.pl
WYSTAWY – Galeria WDK
Wystawa fotografii Koła Fotograficznego i Nowodębskiej Grupy Pasjonatów Fotografii działających przy Samorządowym Ośrodku Kultury
w Nowej Dębie (1–11 września)
fot. Agata Obara
Tadeusz Czwakiel – wystawa malarstwa i rysunku (14–25 września)
„Ikona” – wystawa prac Małgorzaty Dawidiuk
(27 września – 12 października)
XVII Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto odlot”– wystawa pokonkursowa (15–31 października)
Wystawa organizowana przez WDK pod
patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki
Fotograficznej FIAP, Marszałka Województwa
Podkarpackiego oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs skierowany jest do twórców odkrywających niezwykłe wymiary rzeczywistości i próbujących znaleźć wizualne odzwierciedlenie swoich artystycznych wizji przez
dowolną niekonwencjonalną interpretację tematu „odlot”. W ostatniej edycji uczestniczyli
artyści z 21 krajów świata, a ekspozycja pokonkursowa liczyła ok. 300 zdjęć.
WYSTAWY – Klub „Turkus” WDK
Wystawa zbiorowa członków Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręg Rzeszowski
(wrzesień)
„Batik” – V Wystawa Rękodzieła Artystycznego
(październik)
WYSTAWY WSPÓŁORGANIZOWANE
13. Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Piękno
Podkarpacia” – wystawa organizowana w ramach imprezy plenerowej „Grzyby-Harasiuki
2016”
(4–18 września, GOK w Harasiukach)
„Wokół chrztu Polski” – wystawa twórczości
członkiń Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga”
(25 września – 25 października, Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej)
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace w technice rysunek o jednakowym formacie
70x50 cm. Członkinie grupy „Droga” postanowiły włączyć się twórczo w obchody 1050. rocznicy chrztu Polski.
30. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki (13 października – 20 listopada, Galeria BWA w Rzeszowie) – org. WDK i BWA w Rzeszowie
Przedmiotem tegorocznej, jubileuszowej
30. Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Pedagogów Plastyki, będą prace wykonane w technice malarskiej, graficznej lub rysunkowej o tematyce dowolnej. W wystawie biorą udział pedagodzy plastyki wszystkich szczebli edukacji: od nauczycieli plastyki ze szkół podstawowych po wykładowców wyższych uczelni, a także instruktorzy plastyki placówek kulturalnych obywatelstwa polskiego, mieszkający na terenie naszego
kraju.
KURSY/WARSZTATY
Warsztaty tańca rzeszowskiego w ramach XXXII
Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego (sala baletowa WDK w Rzeszowie,
14 października)
Warsztaty są nieodpłatne. O przyjęciu na
warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość
miejsc ograniczona. W warsztatach mogą brać
udział instruktorzy, członkowie, kierownicy
i choreografowie zespołów tanecznych oraz
osoby interesujące się tańcem i śpiewem z za-
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
DOMY I OŚRODKI KULTURY
51
nr 105  wrzesień – październik 2016
miłowania. Celem warsztatów jest poszerzenie
wiadomości o grupie etnograficznej Rzeszowiaków, zapoznanie się z wybranymi tańcami i przyśpiewkami rzeszowskimi. Dofinansowano ze
środków finansowych MKiDN.
„Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 r.” (26 października)
Oferta edukacji kulturalnej 2016/2017
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie to
miejsce spotkań ludzi w każdym wieku. Jako instytucja kultury województwa podkarpackiego
WDK organizuje imprezy samodzielnie, ale także współpracuje z domami kultury Podkarpacia. W bogatym kalendarzu imprez kulturalnych
WDK znajdują się liczne imprezy z różnych dziedzin sztuki: koncerty, konkursy (m.in. recytatorskie, taneczne), spotkania (m.in. poetyckie, historyczne), pokazy filmowe, wystawy malarskie
i fotograficzne. Działają tu także zespoły artystyczne oraz kluby i koła zainteresowań, w których można rozwijać indywidualne umiejętności
i miło spędzić czas. Prezentujemy ofertę skierowaną głównie dla dzieci i młodzieży, lecz każdy
może w niej znaleźć coś dla siebie. Na wszystkie
te aktywności serdecznie zapraszamy.
Zespoły artystyczne
• Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska”
• Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek
„Incanto”
• Dziecięcy Zespół Artystyczny „Uśmiech”
WDK i MDK
Koła i kluby zainteresowań
• Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps”
• Klub Młodego Szachisty
• Rzeszowska Akademia Komiksu
• Koło Filatelisty nr 1
CENTRUM KULTURALNE
W PRZEMYŚLU
37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
IMPREZY
wrzesień – sala widowiskowa CK
3. Festiwal Kultury Rzeczpospolitej
– wspólnie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
W programie festiwalu, którego celem jest
wspieranie twórczości artystycznej, literackiej, na-
• Klub Numizmatyka
• Klub Miłośników Feudalnej Japonii
• Stowarzyszenie Zakon Rycerzy Boju Dnia
Ostatniego
Wybrane imprezy kierowane przede wszystkim
do dzieci i młodzieży
• Konkurs Poetycki „Ja i świat”
• Podkarpacki Konkurs „Literatura i dzieci”
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
• Kino Młodych – pokazy niezależnych form
filmowych
• Podkarpackie Spotkania z Komiksem
• Regionalny Konkurs Recytatorski „ O skrzydło orle”
• Konkurs „Sacrum w literaturze i sztuce”
(wspólnie z CK w Przemyślu i Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu)
• Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej
(wspólnie z MGOK w Sędziszowie Młp.)
• Podkarpacki Przegląd Teatrów Dziecięcych
(wspólnie z DK „Sokół” w Strzyżowie)
Zapraszamy na stronę internetową oraz
profil FB, gdzie na bieżąco pojawiają się zapowiedzi wydarzeń i imprez kulturalnych odbywających się w WDK: www.wdk.podkarpackie.pl
oraz www.facebook.com/wdkrzeszow/
Młodzi tancerze z „Bandoski” na koncercie z okazji jubileuszu 65-lecia zespołu (19 VI 2015), fot. M. Zając-Czerkies
tel. 16 678 20 09
e-mail: [email protected]
www.ck.przemysl.pl
ukowej i publicystycznej, autentycznie wyrastającej
ze źródeł historii i tożsamości narodu, znajdziemy
m.in. spektakl Szewcy Witkacego z Teatru Polskiego
we Lwowie (10 IX) oraz tryptyk Wędrowanie oparty
na dramatach Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru STU w Krakowie (23 IX). Szczegółowy
program na afiszach i stronie www.
52
DOMY I OŚRODKI KULTURY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
wrzesień – listopad – Klub „Piwnice” CK, sala widowiskowa CK
Podkarpacki Konkurs Recytatorski „Literatura
i dzieci” – eliminacje powiatowe i rejonowe
2 października – plac obok Szkoły Podstawowej
w Morawsku
4. „Biesiada nad Morawskim Łęgiem” – Prezentacja Tradycyjnych Potraw Wiejskich
– wspólnie z Urzędem Gminy Jarosław i Stowarzyszeniem „Kobiety Razem” w Morawsku
„Biesiada nad Morawskim Łęgiem” skierowana jest do KGW, stowarzyszeń, zespołów z województwa podkarpackiego i ma na
celu przypomnienie oraz odtworzenie przepisów dawnych potraw. Podczas tegorocznej edycji oceniane będą tradycyjne, gotowane potrawy z buraka oraz dyni, a także ciasta z wykorzystaniem dyni i marchewki. Konkursowi towarzyszy kiermasz produktów z domowej spiżarni oraz prezentacje inscenizowanych piosenek
o tematyce kulinarnej. Podziwiać będzie można
piękne stroje regionalne, oryginalne przedmioty
użyteczne w dawnym gospodarstwie, a przede
wszystkim posmakować tradycyjnych potraw.
„Biesiada nad Morawskim Łęgiem” – gospodynie z Jawornika Polskiego
nagrodzone 3. miejscem, zdj. K. Medelczyk
9 października – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie
5. Międzywojewódzki Przegląd Chórów – Pieśni
Maryjne w Lubaczowie
– wspólnie z: Starostwem Powiatowym, Parafią
Konkatedralną i Powiatowym Centrum Kultury
w Lubaczowie
Konkurs skierowany do chórów działają-
Chór „Canon” z Białobrzegów – II Nagroda w 2015 r.,
zdj. A. Hemon
cych na terenie archidiecezji przemyskiej oraz
diecezji zamojsko-lubaczowskiej i rzeszowskiej.
Jego celem jest pokazanie bogatej tradycji chóralnej w poszczególnych miejscowościach, wymiana doświadczeń z innymi chórami oraz pielęgnowanie tradycji śpiewania utworów o tematyce maryjnej. Nieprzypadkowo wybrano też miejsce przeglądu – Sanktuarium w Lubaczowie,
gdzie znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej z Katedry we Lwowie, przed którym król
Jan Kazimierz składał swoje śluby i gdzie śpiew
chóralny wyjątkowo wysławia Oblicze Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej.
13–14 października ­– sala widowiskowa CK
I Podkarpacki Przegląd Teatralno-Muzyczny dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „melpomena”
Zespoły teatralne, muzyczne i solistów
z przedszkoli dla dzieci niepełnosprawnych,
szkolnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
stowarzyszeń, towarzystw, warsztatów terapii
zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy zapraszamy
do prezentacji widowisk teatralnych oraz różnych form muzycznych.
15 października – Klub „Piwnice” CK
9. Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej – podsumowanie
Na Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej zapraszamy plastyków amatorów z powiatów:
jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego, którzy ukończyli 20 lat, nie
posiadają wykształcenia plastycznego, nie są
członkami związków artystycznych i stowarzyszeń profesjonalnych oraz nie zajmują się tą
twórczością zawodowo. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie 3 prac plastycznych, wykonanych w dowolnej technice,
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
DOMY I OŚRODKI KULTURY
53
nr 105  wrzesień – październik 2016
Repertuar na październik będzie dostępny na stronie internetowej „Kina „Centrum”
http://ck.przemysl.pl/kino/dkf-filmiarnia.html
Oferta edukacji kulturalnej 2016/2017
Centrum Kulturalnego w Przemyślu
Otwarcie wystawy pokonkursowej Przeglądu Plastyki
Nieprofesjonalnej 2015, zdj. Ł. Kisielica
nieprezentowanych na dotychczasowych edycjach przeglądu w terminie do 1 października.
Konkurs zakończy podsumowanie wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej.
16 października – sala widowiskowa CK
„Królewna Śnieżka” – premiera widowiska tanecznego na podstawie baśni braci Grimm
w wykonaniu Zespołu Tanecznego „Koralik”
w reż. i chor. Doroty Pantuły-Ferlejko.
19 października – sala widowiskowa CK
Koncert Przemyskie Dzieci Janowi Pawłowi II
org.: Szkoła Podstawowa nr 11 w Przemyślu
Uroczystość poświęcona największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata –
Papieżowi Janowi Pawłowi II, w ramach obchodów Dni Papieskich w naszym mieście. W programie znajdą się aranżacje słowno-muzyczne związane tematycznie z osobą Papieża Polaka, przygotowane przez uczniów przemyskich
szkół i przedszkoli.
27 października – Klub „Piwnice” CK
22. Doroczne Spotkanie Poetów
W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby
z województwa podkarpackiego, których pasją
jest twórczość poetycka. Spotkanie nie jest konkursem, ma charakter otwarty, bez ograniczeń
tematycznych. Co roku z tej okazji przygotowywany jest tomik z wyborem wierszy wcześniej
nadesłanych przez uczestników. W trakcie imprezy poeci prezentują swoje utwory i opowiadają o swoim zamiłowaniu do poezji.
Dyskusyjny Klub Filmowy „FILMIARNIA”
Projekcje filmowe i dyskusje o filmach o godz.
19.30:
„Mustang”, reż. Deniz Gamze Erguven, dramat,
97 min, Francja, Niemcy, Turcja, Katar, 2015 (8 IX)
„Mów mi Marianna”, reż. Karolina Bielawska, fabularyzowany dokument, 74 min, Polska, 2015 (22 IX)
Centrum Kulturalne realizuje szereg działań edukacyjnych. Swoją ofertę kieruje zarówno
do najmłodszych uczestników kultury, jak i osób
starszych. Jednym z priorytetowych obecnie zadań jest także wspieranie osób działających na
polu edukacji kulturowej: przedstawicieli placówek oświatowych, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych i animatorów kultury działających na Podkarpaciu. Projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa przewiduje m.in. organizowanie
szkoleń i warsztatów oraz prowadzenie konkursów grantowych, dzięki którym będzie można realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018
(więcej na stronie www.pek-ck.pl).
Jedną z form działalności CK są stałe zajęcia zespołów artystycznych: teatralnych – Grupa
Teatralna „Garderoba” i „Mała Garderoba”, muzycznych – Przemyska Szkoła Jazzu, Studio Piosenki AGA, Zespół Hip-Hop, Młodzieżowy Zespół
Rockowy; tanecznych – Zespół „Koralik” (4 grupy) i Zespół „Foxal”, Zespół „Tropiciele”, Warsztaty Plastyczne dla Dzieci (w 3 grupach wiekowych od 6 do 12 lat), w których w sumie uczestniczy około 300 osób.
CK inicjuje i realizuje wiele interesujących
i wartościowych projektów kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz
ogólnopolskim. Działania te związane są z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, plastyką,
tańcem, filmem, teatrem i stwarzają warunki do
konfrontacji, oceny oraz wymiany doświadczeń,
ujawniania talentów, a także popularyzacji osiągnięć dzieci i młodzieży poprzez konkursy, koncerty, spektakle, wystawy indywidualne i grupowe
najbardziej utalentowanych młodych artystów.
Przedstawiamy wybrane przedsięwzięcia
skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży:
międzynarodowe: Karpackie Biennale Grafiki
Dzieci i Młodzieży
ogólnopolskie: Ogólnopolski Konkurs Satyry im.
Ignacego Krasickiego „O Złotą Szpilę”, Biesiada
Teatralna w Horyńcu-Zdroju – Konfrontacje Zespołów Małych Form, Festiwal Filmów Kina Niezależnego „CK OFF”
54
DOMY I OŚRODKI KULTURY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
wojewódzkie: Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Bożonarodzeniowe Ozdoby Świąteczne”,
Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Wielkanocne tradycje”, Festiwal Piosenki „Śpiewaj razem
z nami”, Wojewódzki Konkurs „Sacrum w literaturze i sztuce” (org. wspólnie z Gimnazjum Sióstr
Niepokalanek w Jarosławiu), Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały
dwa Michały”, Podkarpacki Przegląd Małych Form
Teatralnych „Antrakt”, Podkarpacki Przegląd Teatralno-Muzyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Melpomena”
regionalne (obejmujące powiaty jarosławski, lubaczowski, przemyski i przeworski): Konkurs
„Duży – Mały” w ramach Regionalnego Przeglądu
Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych – eliminacji do OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą (org. wspólnie z GOK w Dubiecku), Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Tropem Jasia i Małgosi” (org. wspólnie
z GOKSiT w Birczy), cykl imprez Sceniczne Debiuty
Młodych, podczas których młodzi ludzie mogą zaprezentować swą twórczość na szerszym forum
w różnych dziedzinach sztuki; cykl 10 spotkań
w ramach Edukacji Filmowej połączonych z pre-
lekcjami i pokazami filmowymi, a także retransmisje i transmisje spektakli baletowych, operowych,
teatralnych, koncertów oraz wystaw malarstwa
w ramach projektu Na żywo w kinach.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ck.przemysl.pl, na której
można znaleźć pełną ofertę programową naszej
instytucji.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
23 października Festiwal pieśni patriotycznej
październik
Spotkanie poetycko-literackie
październik
„Z tradycją w przyszłość” – lekcje w izbie etnograficznej
październik
Spotkanie poetycko-literackie
39-450 Baranów Sandomierski, ul. Fabryczna 39
tel. 15 811 80 54, 604 099 977
e-mail: [email protected]
www.kulturalia.pl
2 września
Narodowe Czytanie „Quo Vadis”
wrzesień
Wystawa kolekcji figurek piłkarzy Mateusza Mitki
z cyklu „Kolekcjonerzy”
wrzesień
Wystawa prac dzieci uczestniczących w wakacyjnych zajęciach świetlicowych
wrzesień–październik, ŚDK Skopanie
„Next-Ex” – sztuka J. Machulskiego w wykonaniu
grupy teatralno-satyrycznej Pozytywnie Skopani
październik
Zofia Tutaj – wystawa malarstwa olejnego
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Birczy
37-740 Bircza, Rynek 8
tel. 16 672 50 78
e-mail: [email protected], www.bircza.pl
wrzesień
Narodowe czytanie „Quo Vadis”
VIII Karpackie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży 2015
– wyróżniona grafika Nataszy Ciołczyk, lat 11, z Warsztatów Plastycznych dla Dzieci CK
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY DĘBICA
Z SIEDZIBĄ W PUSTKOWIE-OSIEDLU
39-206 Pustków-Osiedle 26a
tel. 14 681 10 06 w. 19
e-mail: [email protected], www.ckib.pl
3 września
Narodowe Czytanie „Quo Vadis”
16 września
Modlitewno-Edukacyjne Spotkanie Młodych 2016
26 października
Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej – eliminacje
gminne
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Sportowa 28
tel. 14 681 42 01
e-mail: [email protected], www.mokdebica.pl
www.facebook.com/debicamok
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
DOMY I OŚRODKI KULTURY
55
nr 105  wrzesień – październik 2016
10 września i 8 października, Rynek w Dębicy
Dembicka Giełda Staroci
17 lub 18 września
Premiera „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry
w reż. Roberta Chodura w wykonaniu Teatru
„Kurtyna” z Dębicy
25 września, DK „Mors”
Obchody rocznicy Powstania Państwa Podziemnego
6 października, DK „Śnieżka”
Konkurs fotograficzny środowiskowych domów
pomocy społecznej województwa podkarpackiego
13 października, DK „Kosmos”
„Atrakcyjny pozna panią” – spektakl w reż. Marka
Rębacza
22 października, DK „Mors”
Koncert Wiedeński
Koncert z udziałem solistów i kameralistów
młodego pokolenia. W programie muzyka
J. Straussa i arie z najsłynniejszych operetek
28 października, DK „Mors”
Koncert dla Tadzia
Doroczny koncert organizowany przez
Fundację im. Tadeusza Gardziela
29 października, DK „Mors”
Kabaret Skeczów Męczących
Kabaret zaprezentuje nowy program pt. „Pod
prądem”
Bliższe inf.: DK „Mors”, tel. 14 681 42 01,
www.dkmors.mokdebica.pl
DK „Śnieżka”, tel. 14 670 31 67,
www.dksniezka.mokdebica.pl
MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY
W GŁOGOWIE MŁP.
36-060 Głogów Młp., ul. kard. Wyszyńskiego 12
tel. 17 851 61 07
e-mail: [email protected], www.mgdk.pl
4 września, Park Grabina przy MGDK
VI Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2016”
Impreza folklorystyczna połączona z kiermaszem rękodzieła
16–18 września, Spisskie Podhradie (Słowacja)
Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski
2 października, sala widowiskowa MGDK
„Dróżki Pana Moniuszki, czyli był sobie Dziad
i Baba” – spektakl teatralny
Spektakl oparty na tekstach poetów polskich
oraz pieśniach Stanisława Moniuszki
XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Nasz wspólny
świat” (6–28 października, sala wystaw MGDK)
OŚRODEK KULTURY W GRODZISKU DOLNYM
37-306 Grodzisko Dolne 332 tel. 17 243 61 41, e-mail: [email protected]
www.kulturagrodziskodolne.pl
22 września
Piknik jesienny z okazji święta pieczonego ziemniaka
6 października
III Spotkanie twórców i rękodzielników ludowych
20 października
„Barwy jesieni” – podsumowanie konkursu plastycznego
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU
37-500 Jarosław, Rynek 5
tel. 16 624 89 89, e-mail: [email protected]
www.ckip.jaroslaw.pl
9–16 września
VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej
– Jarosław 2016
W programie – sala lustrzana CKiP:
„Pięć oblicz Stanisławowa” – inauguracyjny wykład
Tomasza Kuby Kozłowskiego (9 IX, godz. 17.30)
„Ziemia stanisławowska” – wernisaż wystawy
fotograficznej (Galeria główna u Attavantich
– 9 IX, godz. 19.00)
„Kwartet lwowskich tekściarzy” – spotkanie
z Tomaszem Kubą Kozłowskim (10 IX, godz. 17.00)
Recital Macieja Wróblewskiego – kompozytora
muzyki do filmu „Kawaler księżyca”
(10 IX, godz. 19.00)
„Chawira” z Krakowa – koncert zespołu
(11 IX godz. 17.00)
Recital romskiej poetki i pieśniarki Teresy Mirgi
z zespołem „Kałe Bała” (11 IX, godz. 19.00)
„Katedra ormiańska we Lwowie” – wernisaż
wystawy (Galeria Rynek 6 w Jarosławiu
– 12 IX, godz. 17.00)
Aida Kosojan-Przybysz z zespołem – recital
ormiańskiej pieśniarki (12 września, godz. 18.00)
Koncert Haliny Frąckowiak (sala widowiskowa MOK
w Jarosławiu – 13 IX, godz. 18.00)
„Magda Brudzińska Klezmer Trio” – koncert
zespołu (14 września, godz. 18.00)
22 października, sala widowiskowa MGDK
V Przegląd Zespołów Rockowych i Alternatywnych
„Muzyka ze Strychuff”
„Muzyka na Kresach w kościołach i dworkach”
– koncert Chóru Kameralnego a’ Capella Leopolis
ze Lwowa (15 IX, godz. 18.00)
WYSTAWY
„Kresowa Atlantyda” – spotkanie z prof. Stanisławem Sł. Nicieją oraz minirecital Dagmary Moskwy
„Już mi raz zabrali Wilno” (16 IX, godz. 18.00)
Wystawa akwareli Aktywnej Grupy Twórców
(wrzesień, Galeria pod Ratuszem)
56
DOMY I OŚRODKI KULTURY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
21–28 października, sala lustrzana CKiP w Jarosławiu
Konkurs recytatorski i poetycki im. J. Hordyńskiego
8–10 września, sala widowiskowa RCKP
Nocne Teatralia Strachy
WYSTAWY – Galeria Główna u Attavantich
9 września, Kościół pw. św. Wojciecha
Koncert z cyklu „Smyczki na Wojciechu”
„Stanisławów i Ziemia Stanisławowska” – fotograficzna wystawa okolicznościowa Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej (9–16 września)
Tomasz Majcher – fotografia
(20 września – 4 października)
Jerzy Jartym – fotografia (7 października – 1 listopada)
JASIELSKI DOM KULTURY
38-200 Jasło, ul. Kołłątaja 1
tel. 13 443 51 50
e-mail: [email protected], www.jdkjaslo.pl
10 września
Inauguracja sezonu artystycznego JDK
16 i 30 września
Studnia Kulturalna JDK
spotkanie z Jolantą Miklar (16 IX)
monodramy Samuela Becketta „Ej, Joe” i „Nie ja”
Teatru BWA Galeria Sanocka (30 IX)
24 września
Klub Kulturalno-Turystyczny – wycieczka autokarowa na „Święto Rydza” do Wysowej Zdroju
8, 12, 24, 28 października
Jesienne Spotkania z Teatrem
„Mayday 2” Teatru Bagatela z Krakowa (8 X)
„Życie: trzy wersje” Agencji Artystycznej „57” (12 X)
„Lilka, cud miłości” Agencji Artystycznej „57” (24 X)
„Testosteron” Teatru Bagatela (28 X)
11 października
XII Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Literacka
Nagroda Nike”
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Krasnem
36-007 Krasne 743
tel. 17 855 52 08
e-mail: [email protected], www.gokkrasne.pl
13 października, sala widowiskowa GOKiB w Krasnem
TN Jazz Quartet – koncert w ramach II Podkarpackiej Jesieni Jazzowej
REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA
W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
tel. 13 432 18 98
e-mail: [email protected], www.rckp.krosno.pl
4 września, sala widowiskowa RCKP
„Domek trzech dziewcząt” – komedia muzyczna
F. Schuberta Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego
11 września, Bazylika Farna
Koncert z cyklu „Letnie Koncerty Organowe”
– Marek Stefański (organy), Elżbieta Towarnicka
(sopran)
13 września, sala widowiskowa RCKP
Taniec. Taniec. Taniec. Koncert Zespołu Tańca
Współczesnego „Strecz”
14–17 września, sala widowiskowa RCKP
XIII Galicja Blues Festival
15–18 września, Pracownia Grafiki Tradycyjnej RCKP
III Spotkanie z Grafiką Pogranicza
18 września, sala widowiskowa RCKP
Koncert Pożegnalny Absolwentów Studia Piosenki
Swing
25 września, 1 i 9 października, sala widowiskowa
RCKP
XXIII Krośnieńska Jesień Muzyczna
Orkiestra Amadeus (25 IX)
Jagodziński Trio (1 X)
Nauczyciele, uczniowie i absolwenci krośnieńskich
szkół muzycznych (9 X)
15 października, sala widowiskowa RCKP
Koncert z okazji 70-lecia Miejskiej Górniczej
Orkiestry Dętej
16 października, sala widowiskowa RCKP
„Preludium Słowiańskie” – Teatr Polska
19–22 października, sala widowiskowa RCKP
XIII „INNY” Festiwal Teatrów Młodzieżowych
27–29 października, halle sali widowiskowej RCKP
Wystawa kanarków, papug i ptaków egzotycznych
28 października, scena sali widowiskowej RCKP
Jesienna Biesiada Poetycka
30 października, sala widowiskowa RCKP
VII Zaduszki Muzyczne – Studio Piosenki Swing
IMPREZY CYKLICZNE artKino, ul. Bieszczadzka 1
Dyskusyjny Klub Filmowy „16 mm” (czwartki)
Filmowy Klub Seniora (ostatni wtorek miesiąca)
WYSTAWY
„Miedzy Ziemią a Niebem – krzyż w krajobrazie
górskim Podkarpacia” – wystawa fotografii
Ryszarda Zagórskiego
(wrzesień/październik, Galeria Fotografii)
„2 x Wichniewicz” – wystawa malarstwa
(październik, Galeria Pomarańczowa)
„70-lecie Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej” –
wystawa pamiątkowa (październik, Galeria Szara)
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
DOMY I OŚRODKI KULTURY
57
nr 105  wrzesień – październik 2016
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65
tel. 17 785 11 34, e-mail: [email protected]
www.kultura.lezajsk.pl
3 września, BP ul. Jarosławska 1
Narodowe Czytanie „Quo vadis”
9–11 września, MCK
Leżajskie Targowisko Sztuki
Festiwal prezentujący sztukę uliczną.
Zaprezentują się m. in. teatry plenerowe, buskersi,
akrobaci i grupy fireshow. W planie także koncerty,
instalacje, pokazy i warsztaty
15 września, wąwóz za Domem Książki
„Czytamy razem” – bicie rekordu we wspólnym
czytaniu
15 września – 15 listopada
Powiatowy Konkurs ph. „Z ekologią na Ty”
– ogłoszenie konkursu dla szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych (15 IX)
– finał (15 XI)
21 września i 19 października, BP ul. Jarosławska 1
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
24–25 września
Dni Miasta i Powiatu Łańcuckiego
1–31 października
Łańcucka Jesień Kulturalna – blok imprez
artystycznych
21 października, Świetlica Przedmieście
Pokaz kwiatów i stroików
29 października, Filia Podzwierzyniec
„Młodość nie liczy lat” – spotkanie z okazji Dnia
Seniora
WYSTAWY – Galeria MDK
„Malarstwo, grafika, rysunek” – Urszula Opałka
(2 września – 3 października)
„Fotografia” – Tomasz Majcher (7–31 października)
SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W MIELCU
39-300 Mielec, al. Niepodległości 7
tel. 17 586 56 39
e-mail: [email protected]
www.kultura.mielec.pl
1–30 października, BP Filia nr 1
„Stan wojenny” – wystawa z IPN w Rzeszowie
2 września, plac Armii Krajowej
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
Mielec 2016 – Edyta Górniak z zespołem
3–20 października, BP ul. Jarosławska 1
„Z naturą wszyscy górą” – konkurs fotograficzny
dla dzieci (ogłoszenie konkursu – 3 X)
22 i 24 września, sala widowiskowa DK SCK
„Scena dla Tańca 2016” – spektakle taneczne
Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie
25 października, BP ul. Jarosławska 1
Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem –
polskim pisarzem, autorem książek historycznych
i publicystą
„Przenikanie” (22 IX)
POWIATOWE CENTRUM KULTURY
W LUBACZOWIE
„Nesting” (24 IX)
22–23 września
„Malowana jesień” – plener malarski dla dzieci
i młodzieży połączony z wykładami o sztuce
i warsztatami
37-600 Lubaczów, ul. Wyszyńskiego 31
tel. 16 632 11 26, e-mail: [email protected]
10 października, sala widowiskowa DK SCK
„Gdzie diabeł nie może” – premiera sztuki w reż.
Jadwigi Klaus, Teatr Rozmaitości SCK
9 października, Lubaczów
V Regionalny Przegląd Chórów „Pieśni Maryjne”
– org.: CK Przemyśl, PCK Lubaczów, Parafia konkatedralna
14–15 października, DK SCK
Dni Papieskie – koncerty, wystawy, spotkania,
prezentacje związane z obchodami Dnia Papieskiego
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut, ul. Kościuszki 15
tel. 17 225 22 94
e-mail: [email protected], www.mdk-lancut.pl
2 września
„Wina ze starej kawiarni” – autorski wieczór poetycko-muzyczny – Adam Opałka (poezja), Urszula
Opałka (śpiew)
17 września
Jubileusz 40-lecia Zespołu Tańca Estradowego
„Ekrol”
20–21 października, DK SCK
„Mono-Duo-Dramy” – spotkania z teatrem
Kilkudniowe spotkania z teatrem, podczas
których odbywają się zajęcia warsztatowe i pokazy
powarsztatowe uczestników
27 października, sala widowiskowa DK SCK
Przegląd Dziecięcych Grup Teatralnych „Scenażeria”
Lokalny przegląd szkolnych dziecięcych
amatorskich grup teatralnych przedszkoli i szkół
podstawowych powiatu mieleckiego
WYSTAWY
„Design” – wystawa autorska Bogusława Barnasia
(wrzesień, Galeria ESCEK)
58
DOMY I OŚRODKI KULTURY
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
Wystawa jubileuszowa Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej
(wrzesień, Centrum Wystawiennicze DK SCK)
6 października, SOK
Prezentacje Zespołów Obrzędowych pn. „Cztery
Pory Roku”
Józef Krużel – malarstwo
(14 października – 6 listopada, Galeria ESCEK)
20 października – 13 listopada, SOK
XIII Wystawa Twórczości Plastycznej
„Kossakowie” – wystawa malarstwa (październik
– listopad, Centrum Wystawiennicze DK SCK)
„Malowana jesień” – wystawa poplenerowa
(październik, hol dolny Domu Kultury SCK)
„Benedykt XVI” – wystawa w ramach obchodów
Dni Papieskich (hol górny Domu Kultury SCK)
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NAROLU
37-610 Narol, ul. Warszawska 27
tel. 662 118 799
e-mail: [email protected], www.gok.narol.pl
11 września, Narol
II Powiatowy Festiwal Kuchni i Tradycji Myśliwskiej
org.: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie
i koła łowieckie powiatu lubaczowskiego
PRZEMYSKIE CENTRUM KULTURY I NAUKI
„ZAMEK”
37-700 Przemyśl, al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
tel. 16 678 50 61
e-mail: [email protected]
www.kultura.przemysl.pl
2 września, sala widowiskowa
„Nauczka” – spektakl w wykonaniu Teatru S.A.N.
z Przemyśla
3 września, sala widowiskowa
Narodowe Czytanie powieści „Quo Vadis”
Henryka Sienkiewicza
19 września, Lipsko
Uroczystości 77. rocznicy bitwy pod Narolem
16 września, sala widowiskowa
„Melduję Tobie Polsko” – monodram w wykonaniu
Przemysława Tejkowskiego o rotmistrzu Witoldzie
Pileckim
NIŻAŃSKIE CENTRUM KULTURY „SOKÓŁ”
1 października, sala widowiskowa
Kabaret pod Wyrwigroszem
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 9
tel. 15 841 56 62
e-mail: [email protected], www.nck.nisko.pl
9 września, sala wystawiennicza i widowiskowa NCK
„W krainie lalek” – wernisaż wystawy
połączony ze spektaklem Teatru Lalek „Pinokio”
z Krakowa (wystawa czynna do 30 września)
18 września, Park Miejski
„Na straży tradycji” – koncert kapel ludowych
i zespołów śpiewaczych
29 września, sala widowiskowa NCK
„Myśli i słowa” – promocja książki z tekstami
i mottami ks. Jerzego Warchoła, opublikowanymi
w Magazynie Nadsańskim „Nasz Czas” i biuletynie
„Solidarności” Huty Stalowa Wola
13 października, sala widowiskowa NCK
Dominika Żukowska i Andrzej Korycki – koncert
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
6, 10, 24 października, sala widowiskowa
Spektakle edukacyjne dla młodzieży szkolnej
8 października, sala widowiskowa
Natalia Sikora – koncert z cyklu „Zamkowe Wieczory Muzyczne”
14 października, sala widowiskowa
„Życie: trzy wersje” – spektakl z okazji jubileuszu
70. urodzin reżysera i aktora Jerzego Schejbala
– z cyklu „Zamkowe Teatralia”
17 października, sala widowiskowa
Święto Pluszowego Misia – blok imprez poetyckoplastyczno-muzycznych
21 października, sala widowiskowa
Benefis Jana Nowickiego
22 października, sala widowiskowa
Andrzej Korycki – koncert z okazji zakończenia
sezonu żeglarskiego
WYSTAWY
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY
W NOWEJ DĘBIE
Rosa Tarruella (Hiszpania) – wystawa grafiki
(16–30 września, Galeria Zamek)
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel. 15 846 24 10, e-mail: [email protected]
www.kultura.nowadeba.pl
Dyplomy i wystawa prac studentów projektowania graficznego ISP PWSW
(3–19 października, Galeria Zamek)
3 września, plac przed SOK
Narodowe Czytanie
10 września, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św.
Parafiada
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
DOMY I OŚRODKI KULTURY
59
nr 105  wrzesień – październik 2016
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
39-100 Ropczyce, ul. Bursztyna 1
tel. 17 221 82 28
e-mail: [email protected], www.ropczyce.info.pl 4 września, Dom Kultury w Niedźwiadzie
Pożegnanie lata – impreza plenerowa
17–18 września
VI Ropczyckie Planszogranie – turniej gier planszowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
23 października
Jubileusz 40-lecia Centrum Kultury im. J. Mehoffera
w Ropczycach – uroczysty koncert
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
URZĘDU MIASTA RZESZOWA
35-064 Rzeszów, Rynek 11
tel. 17 87 54 760
www.kultura.erzeszow.pl
RZESZOWSKI DOM KULTURY
35-321 Rzeszów, ul. Staromiejska 43a
tel. 17 748 39 55, e-mail: [email protected]
www.rdk.rzeszow.pl
3 września, Fontanna Multimedialna
V Narodowe Czytanie – Henryk Sienkiewicz
„Quo vadis”
9 września, RDK – Filia „Wilkowyja”
Rockowyja – VII Festiwal Zespołów Alternatywnych
10 września, Rynek, BWA, Galeria Fotografii Miasta
Rzeszowa, „Maska”, WiMBP
Europejskie Dni Dziedzictwa – Kultura od kuchni
16–18 września, Rynek
Festiwal Breakout Days 2016
19 września, teren miasta Rzeszowa
Rzeszowskim szlakiem Konfederatów Barskich
– uroczyste obchody rocznicy bitwy Konfederatów
Barskich z Moskalami
24 września, Filharmonia Podkarpacka
Koncert jubileuszowy Stana Borysa
24 września, Bulwary Rzeszowskie
Przegląd Rockowa Noc „O statuetkę Nalepy”
w ramach Festiwalu Breakout Days
24 września, RDK – Filia „Miłocin”
Senior z kulturą – warsztaty dla seniorów
2 października, Rynek
Festiwal Piosenki o Rzeszowie
9 października, RDK – Filia „Country”
Jubileusz 5-lecia Zespołu Śpiewaczego Wesołe
Kumoszki
16 października, RDK – Filia „Słocina”
Do korzeni – IX Rzeszowski Przegląd Kapel Ludowych
21 października, RDK – Filia „Pobitno”
My sami – Konkurs Recytatorsko-Teatralny
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SĘDZISZOWIE MŁP.
39-120 Sędziszów Młp., ul. 3 Maja 36
tel. 17 221 60 44
e-mail: [email protected], www.mgoks.pl
3 września, scena w Rynku
Narodowe czytanie 2016 – „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza
25 września
Sympozjum naukowe z okazji jubileuszu 250-lecia
konsekracji Kościoła pw. św. Antoniego z Padwy
w Sędziszowie Młp.
październik
Eliminacje środowiskowe Podkarpackiego Konkursu
Recytatorskiego „Literatura i dzieci”
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W SOKOŁOWIE MŁP.
36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5
tel. 17 772 90 53, e-mail: [email protected]
www.mgoksir-sokolow.pl
24 września (I etap) – 9 grudnia (II etap)
XV Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie im. Leszka
Walickiego „Glinolepy 2016”
30 września
XIII Powiatowy Konkurs Fotograficzny dla młodzieży
i osób dorosłych „Wspomnienia z wakacji”
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
39-400 Tarnobrzeg, ul. Słowackiego 2
tel. 15 822 21 10, e-mail: [email protected]
www.tdk.tarnobrzeg.pl
10 września
17. Festiwal Satyrblues
1 października
Festiwal Mrockfest – koncert zespołu Closterkeller
WYSTAWY
Wystawa poplenerowa XIX Międzynarodowego
Pleneru Artystycznego „Bolestraszyce-Tarnobrzeg
2016” (do 8 września)
Wystawa towarzysząca 17. edycji Festiwalu
Satyrblues (10 września – 12 października)
Alicja Aleksandrowicz – gobeliny
(15 października – 15 listopada)
Ośrodek Kultury w Wiśniowej
38-124 Wiśniowa 136
17 277 53 93
e-mail: [email protected], www.okwisniowa.pl
28 października, Wiśniowa
Iwo Dixie Jazz Band – koncert w ramach II Podkarpackiej Jesieni Jazzowej
60
GALERIE
Galeria Sztuki współczesnej
w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 3
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel. 16 678 38 81
e-mail: [email protected]
www.bwaprzemysl.pl
WYSTAWY
3–18 września – GSW w Przemyślu
4–18 września
Ralf Klement – Weil – Swept, obiekty i rysunki
24. European Artists Sympozjum – Słonna
Reedycja 2016
Sztuka Ralfa Klementa (rocznik 1950) charakteryzuje się witalnością wyrazu i profesjonalną techniką wykonania. Skłonność do prowokacji
z solidną dozą humoru, dostrzegalne są w wybieranych przez niego formach i motywach. Wyraźnie
widoczne w jego rzeźbach ślady pracy umożliwiają
zrozumienie intensywnego procesu tworzenia.
Relacja pomiędzy sztuką i przyrodą i zrozumiała tematyka zajmują Klementa od początku
jego kariery artystycznej, czyli od końca lat 70.
W 1993 roku w ramach projektu land art powstały jego sześciany wykonane z długich pni drzew;
duże, lecz mimo to sprawiające wrażenie delikatnych struktur. W tym samym kontekście powstały
także Obrazy ziemi na podkładach malarskich z gliny i słomy. Pozytywne poruszenie wywołał między
innymi projekt przestrzeni zewnętrznej towarzyszący wystawie nA(R)Türlich (nA(R)Turalnie) w ramach Dnia Katolików 2004 w Ulm.
Wystawy towarzyszące:
do 10 września (finisaż 10 IX) – Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku
Karola Teschler – Life Sentence, fotografia
Urodzona w 1958 r. w Kirchen, w Niemczech.
Od 1986 r. mieszka w Velbert. 1996 – 2004 studia
artystyczne u prof. Roberta Hammerstiela w Wiedniu, prof. Alexandra Danova w Düsseldorfie, a następnie u prof. Lüpertza w Akademii Sztuki w Bad
Reichenhall. 2003 – założycielka i przewodnicząca międzynarodowego stowarzyszenia artystów
„European Artists e.V.” w Velbert. Od roku 2000
regularny udział w wielu wystawach w kraju i za
granicą. Kurator międzynarodowych sympozjów,
projektów i wystaw. Udział w sympozjach i projektach w Egipcie, Australii, Niemczech, Finlandii,
Włoszech, Jordanii, Omanie, Rumunii, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Węgrzech i USA. Prace w zbiorach
publicznych i prywatnych w kraju i za granicą.
Energiczny i żywiołowy charakter Karoli Teschler, dzięki któremu jako założycielka i przewodnicząca stowarzyszenia „European Artists e. V.”
przyciąga i inspiruje artystów z całego świata, przekłada się także na jej twórczość. Niezależnie od
tego, czy są to obrazy namalowane techniką olejną na płótnie, drzeworyty czy fotografia. Artystka
tworzy pejzaże i widoki architektury, wnętrza, ludzi oraz twarze posługując się dużymi, wyrazistymi,
choć statycznie często rozchwianymi powierzchniami w intensywnych i nierzadko jaskrawych barwach. (…) dr Alexandra Sucrow, Paderborn
Ralf Klemente, Tap, buket, ewer and sleeve, drewno
kolorowane
16 września – 30 października
4. European Artists Sympozjum – Słonna
Reedycja, wystawa plenerowa 2016
23 września – 19 października
Artyści z naszego podwórka…19,
Marek Majewski, Hotel Kalifornia, fotografia
Karola Teschler, Life Sentence II (więzienie kobiece w Kenii),
fotografia
Z wykształcenia plastyk, spędził 6 lat w Przemyślu i Jarosławiu, gdzie uczęszczał do szkoły
plastycznej. Później skończył ASP w Warszawie
w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego.
Zajmował się grafiką użytkową, pracując w piśmie
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
GALERIE
61
Oferta edukacyjna 2016/2017
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Marek Majewski, H&A Trubadur C+, fotografia
Jazz. W latach 70. emigrował do San Francisco.
Spędził tam 12 lat i jako jedyny Polak współpracował ze znanym pismem rockowym Rolling Stone.
W 1980 został fotografem i dyrektorem artystycznym San Francisco Magazine. Był też współtwórcą
nowego artystycznego pisma Artbeat, gdzie pracował jako szef działu fotografii. Wykładał w Academy of Art. W 1982 r. zdobył złoty medal w międzynarodowym konkursie na plakat ONZ – UNISPACE 82. W 1988 przeniósł się do Detroit, gdzie
przez kilka lat był dyrektorem artystycznym miesięcznika Detroit Monthly, który rok później zdobył wyróżnienie na wystawie wydawniczej stanu
Michigan. Pracował również w polonijnych środkach masowego przekazu jako dziennikarz i fotograf. Napisał kilka kryminałów w odcinkach dla
prasy polonijnej, osadzonych w realiach emigracyjnej codzienności. W 1995 wydał w Polsce książkę autobiograficzną Koniak i Daktyle. W 1996 przyjechał do Polski na zaproszenie wydawcy Twojego Stylu, aby podjąć pracę szefa działu fotografii. Przeprojektował pismo Uroda, gdzie przez jakiś czas był dyrektorem artystycznym. W 2002 zaczął wykładać fotografię edytorską w International Academy of Design w Tampa USA. Wydał wtedy po angielsku album fotograficzny Frisco On My
Mind, pokazujacy historyczną stolicę hippisów lat
70. Ma być on dostępny w j. polskim w wydawnictwie Azymut w formacie E-booka, pod nowym tytułem Hotel Kalifornia.
Wydarzenia
Prezentacja wystawy Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt 2015:
Cris County Museum, Oradea, Rumunia
(wrzesień)
BWA Kielce (21 października – 11 listopada)
Zajęcia edukacyjne prowadzimy w nowo powołanym Centrum Edukacji Plastycznej (działa od marca br.). Skierowane są one do wszystkich grup wiekowych. W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi odbywają się w godzinach dopołudniowych zajęcia praktyczne z malarstwa i rysunku, prowadzone przez pracowników galerii. Zajęcia mają związek z odbywającą się aktualnie wystawą i mają na celu umożliwienie młodzieży bezpośredniego i aktywnego kontaktu ze sztuką najnowszą. W trakcie realizacji zadań i ćwiczeń uczniowie
poznają techniki malarstwa, rysunku, grafiki, a także niekonwencjonalne formy wypowiedzi plastycznej. Od czterech lat w okresie przedwakacyjnym
realizujemy wystawy prezentujące prace dzieci
w formie tzw. Przeglądu końcoworocznego.
Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno
Wychowawczym nr 1 w Przemyślu: W strukturze
ośrodka od 1994 roku istnieją klasy dla dzieci z autyzmem. Efektem takiej współpracy są prowadzone od dwóch lat zajęcia w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Celem tych zajęć jest rozwijanie
zainteresowań uczniów, podnoszenie wiary we
własne możliwości.
Lekcje w Galerii przeznaczone są dla młodzieży
szkół średnich. Polegają one na omawianiu kolejnych wystaw, przybliżaniu problematyki sztuki
współczesnej oraz dyskusji.
KinoGaleria to odbywające się cyklicznie prezentacje kina eksperymentalnego, krótkiego metrażu z Polski i zagranicy. W tych pokazach uczestniczy młodzież z kół zainteresowań działających przy
przemyskich liceach oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Wieczorne Rozmowy o Sztuce – projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Przemyślu. Jest to cykl autorskich wykładów z historii sztuki realizowanych przez Grażynę
Niezgodę. Wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem dorosłej publiczności.
Warsztaty plastyczne dla dorosłych – w lutym br.
rozpoczęliśmy nową formę działalności edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych, w tym seniorów. Są to zajęcia warsztatowe prowadzone przez
przemyskich artystów plastyków. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, dwa razy
w tygodniu. Zaproszeni przez nas artyści prowadzą zajęcia w dwumiesięcznych cyklach, co daje
uczestnikom warsztatów możliwość kontaktu
z różnymi osobowościami twórczymi.
62
GALERIE
Biuro Wystaw Artystycznych
w Rzeszowie
35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 18
8 września – 6 października
Magdalena Nałęcz – „Mój pejzaż”
Artystka urodziła się w 1970 r. Ukończyła
PLSP w Rzeszowie. Jest absolwentką Wydziału
Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Szancenbacha, w pracowni rysunku Sławomira Karpowicza w 1995 r.
W 1996 r. otrzymała stypendium Miasta Krakowa
oraz II Nagrodę na Konfrontacjach Najmłodszych
Artystów Krakowskich, Myślenice. W 1997 roku
została stypendystką Ministra Kultury i Sztuki RP.
Laureatka I Nagrody w Biennale Małych Form Malarskich, Toruń 2003, i wyróżnień na wystawach
„Mały Format 2004”, Galeria ZPAP, Kraków oraz
„Impresje z podróży”, Galeria Nautilis, Kraków.
Od 1995 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Artystka przez cały okres pracy twórczej
wspiera instytucje charytatywne. Na wystawie
zatytułowanej „Mój pejzaż” zobaczymy kilka cykli malarskich, które obrazują wewnętrzny pejzaż
wyobraźni artystki.
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
tel.:17 853 38 11 (centrala)
17 853 36 67 (sekretariat)
e-mail: [email protected]
www.bwa.rzeszow.pl
Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja, Japonia,
USA, Portugalia, Norwegia). Brał udział w ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Radomiu, Poznaniu,
Przemyślu, Krakowie, w których zdobył wiele nagród i wyróżnień. Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich,
m.in. w Austrii, Szwajcarii i Turcji.
U podstaw moich poszukiwań artystycznych
leży przeświadczenie o złożoności pojmowania
przestrzeni odczuwanej i wyobrażonej, rzeczywistości odbieranej sensorycznie a zarazem doświadczanej, przetwarzanej i redefiniowanej językiem
sztuki.
Jan Tutaj, „Wymuszony balans”, drewno, metal, guma,
260x120x45cm, 2013
13 października – 20 listopada
Ryszard Grzyb – malarstwo, rysunek
Magdalena Nałęcz, „Ogrody dzieciństwa”
Jan Tutaj – rzeźby
Artysta urodzony 26 sierpnia 1969 roku w Jaśle. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Józefa Sękowskiego w 1994
roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału. Zajmuje sie rzeźba, medalierstwem i rysunkiem. Prace prezentował na siedmiu
wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in.
Artysta urodził się w 1956 roku w Sosnowcu.
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976–1979) oraz na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(1979–1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. W latach 1982–1992 był członkiem Gruppy, z którą wystawiał i uczestniczył w jej
akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy Oj dobrze już. Od połowy lat osiemdziesiątych odbył kilka podróży artystycznych: w maju
i czerwcu 1986 na stypendium w Berlinie Zachodnim, w latach 1990–1991 w Kolonii, w 1995 ponownie w Niemczech na stypendium w Lamspringe, a w 1996 w Saignon. Jego obrazy znajdują się
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Galerii Zachęta,
W muzeach okręgowych w Katowicach, Bytomiu,
Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, w kolekcjach pry-
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
GALERIE
watnych w Polsce i za granicą. Laureat Nagrody im.
J. Cybisa za 2010 rok.
Równolegle do malarstwa uprawia twórczość
poetycką. W 2004 rozpoczął multimedialny projekt
Zdania napowietrzne, w ramach którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie, „absurdalne haiku”, jak mówi, i umieszcza je w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom – na billboardach, pocztówkach, ołówkach, kubkach, zmienia je w neony, tabliczki informacyjne. Poprzez za-
właszczenie przestrzeni przeznaczonej dla innego
rodzaju komunikatów, artysta wzmacnia siłę ich
przekazu, wywołując swego rodzaju suspens.
30. Jubileuszowa Ogólnopolska Wystawa
Twórczości Pedagogów Plastyki
Organizatorem konkursowej wystawy jest
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Tradycyjnie już rzeszowskie BWA gości tę wystawę w swojej galerii. Bliżej o wystawie na s. 50.
Szajna Galeria
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7/9
Stała wystawa prac plastycznych prof. Józefa
Szajny. Prezentuje: monumentalne obrazy, rysunki, collages, kompozycje przestrzenne oraz ele-
tel. 17 853 22 52 (Dział Sprzedaży i Marketingu)
www.teatr-rzeszow.pl
menty scenografii do najwybitniejszych spektakli
teatralnych artysty.
Galeria Fotografii
Miasta Rzeszowa
35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 9
do 28 września
„Perły architektury w Rzeszowie” – fotografie
z negatywów szklanych z przełomu XIX/XX wieku autorstwa Edwarda Janusza. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Kultury od Kuchni.
63
tel. 17 853 24 45
e-mail: [email protected]
www.fotogaleria.erzeszow.pl
3–19 października
Arkadiusz Gola (Zabrze, ZPAF) – „Nie muszę wracać…”
Galeria Debiuty
Paulina Woźny – fotografia
24 października – 16 listopada
9. Międzynarodowe Biennale Miniatury,
Częstochowa 2016
Galeria Sztuki
Miejskiego OśRODKA KuLtury
w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Akademicka 8
tel. 14 670 23 51
e-mail: [email protected]
www.galeria.mokdebica.pl
2 września – 2 października
Urodzony w 1967 roku w Dębicy. Fotograf, doktor fizyki,
doradca kapitałowy. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych. Ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie oraz Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, studia z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia fotograficzne w Studium Fotografii ZPAF. Jest
członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Mieszka
i pracuje w Warszawie. Fotografią profesjonalnie zajmuje się
od trzech lat. Specjalizuje się w fotografii portretowej i reporterskiej. Jego pasją jest również fotografia podróżnicza. Nagrodzony w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geografic
w kategorii „Ludzie” w 2011 roku.
Maciej Cieślak, „Kontakt”
Maciej Cieślak – „Kontakt” – fotografia
GALERIE
64
7–30 października
Grupa artystyczna „Kontrast” ­– malarstwo
Grupa plastyczna „Kontrast” powstała
na początku 2009 roku w związku z przygotowaniami do wystawy w Łucku. Zrzesza 7 artystów z Lubelszczyzny: Martę Andałę, Hannę Korzeniowską, Leszka Niewiadomskiego, Renatę
Owczaruk, Jarosława Struka, Zbigniewa Strzyżyńskiego i Małgorzatę Wzorek.
Łączy ich wspólne zainteresowanie pejzażem rozumianym i przetwarzanym w bardzo
różny sposób, wspólny od kilku lat pobyt na
plenerach malarskich i zawiązana na nich przyjaźń. Artyści z grupy „Kontrast” wykazują się
dużą aktywnością. W lutym 2009 r. w Art Gallery w Łucku na Ukrainie odbyła się ich pierwsza
wystawa, na której prezentowali ponad 80 obrazów, kolejne miały miejsce w Lublinie, Chełmie, Warszawie, Kazimierzu Dolnym, Kuge (Da-
Biuro Wystaw Artystycznych
w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
do 9 września
9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej
Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”
oraz Konkurs „Debiuty 2016” – wystawa
pokonkursowa
Organizator Biennale: Muzeum Rzemiosła
w Krośnie. Pełna informacja na stronie
www.len.muzeumrzemiosla.pl
16 września – 7 października
Roman Górka – rzeźba
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
nia), Włodawie, Białymstoku, Węgorzewie i Srokowie, Gdańsku, Lwowie (Ukraina), Lublinie
i Gdyni. Przygotowywane są kolejne w Ostrowie Wielkopolskim i Warszawie. Obrazy artystów z grupy „Kontrast” można było zobaczyć
na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich
wystawach zbiorowych.
Leszek Niewiadomski, „Wenecja”
tel. 13 432 61 87
e-mail: [email protected]
www.bwakrosno.pl
Roman Górka urodził się w roku 1940 w Mizuniu Starym. W latach 1958–59 był słuchaczem
zakopiańskiego liceum Kenara. Tam też pobierał prywatne lekcje malarstwa u Tadeusza
Brzozowskiego i rzeźby u Władysława Hasiora. W roku 1962 ukończył Studium Nauczycielskie. Następnie studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom
obronił w roku 1980. Uczestniczył w wielu wystawach środowiskowych, okręgowych i ogólnopolskich. Był wieloletnim pedagogiem rzeźby w Liceum Plastycznym w Miejscu Piastowym.
Na emeryturze nadal aktywny twórczo. Mieszka
i tworzy we Frysztaku.
14 października – 4 listopada
Marian Konieczny – rzeźba
Roman Górka, „Portret kobiety” – drewno
Rzeźbiarz. Profesor sztuk pięknych. Urodzony w 1930 roku w Jasionowie k. Brzozowa.
Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom obronił u prof. Xawerego Dunikowskiego w roku 1954. Studia aspiranckie kontynuował w Instytucie l. E.Repina
Akademii Sztuk Pięknych w Leningradzie w latach 1954–1958. Jego nauczycielem był prof.
M. A. Kerzin. Od 1958 roku był pracownikiem
dydaktyczno-pedagogicznym Wydziału Rzeźby
krakowskiej ASP.
W latach 1972–1981 pełnił funkcję rektora
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
WYDARZENIA
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1949
roku wielokrotnie brał udział w konkursach na
projekty pomników. Otrzymał liczne nagrody
i wyróżnienia, m. in.: I nagroda w konkursie na
projekt pomnika „Bohaterom Warszawy – Nike
Warszawska” (1959). Jest honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych Federacji Rosyjskiej. W kraju był laureatem Nagrody Indywidualnej I stopnia w roku 1966.
Katalog rzeźb, które zostaną przedstawione, ilustruje poważną część dorobku artystycznego prof. Koniecznego. Znajdują się tam rzeźby pomnikowe, które zostały zrealizowane na zamówienie społeczne, choć należy tu podkreślić,
że do tych zleceń dochodził artysta drogą szerokich konkursów. Zaprezentowane zostaną także rzeźby, które wykonał na własne wewnętrzne „zapotrzebowanie”. Są to cykle rzeźb, pt.:
„Dedal i Ikar”, „Macierzyństwo” i „Taniec Życia”.
Tworzą one drugi nurt twórczości rzeźbiarskiej.
Nagrody Zarządu Województwa
Podkarpackiego w dziedzinie kultury 2016
28 czerwca br. po raz kolejny zostały wręczone w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
Nagrody Zarządu Województwa Podkarpa-ckiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W imieniu
Zarządu wręczali je laureatom wicemarszałkowie
Bogdan Romaniuk i Maria Kurowska oraz przewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś.
Laureaci nagród indywidualnych
za całokształt działalności
Jerzy Dębiec – prezes Towarzystwa Miłośników
Nowego Żmigrodu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, inicjator renowacji zabytkowych nagrobków sławnych mieszkańców gminy, cmentarza żydowskiego, autor książek „Gmina Nowy Żmigród” i „Piotr Nowosielski Powstaniec Styczniowy
1863–1864”.
Maria Jędreas-Romankiewicz – dyrektor Zespołu
Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie – nagrodzona
za działalność w zakresie upowszechniania kultury
muzycznej, które realizowała jako nauczyciel fortepianu, sięgając wielokrotnie po laury wraz ze swoimi uczniami.
Elżbieta Wesołkin – artystka malarka, nagrodzona
za twórczość artystyczną w dziedzinie sztuk wizualnych. Od 35 lat tworzy w technice olejnej, akrylowej i akwarelowej.
Wiesław Hap – historyk, regionalista, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła, organizator wielu wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe
i historyczne regionu, publicysta regionalny, autor
książki „Ziemia jasielska naszą Małą Ojczyzną”.
65
Trzecim nurtem są rzeźby portretowe. Są to nie
tylko w tradycyjnej formie popiersia, ale także
całe postacie – „od stóp”. A nawet akty, którym
nadał tytuły konkretnej treści, jak np. „Stary Atleta”, czy „Venus 1”. Są one także rzeźbami portretowymi – przedstawiają konkretnych ludzi.
Marian Konieczny, „Jan Matejko” – brąz
Jarosław Orłowski – dyrektor Muzeum w Jarosławiu, nagrodzony za działalność na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego. Z jego inicjatywy przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie
XVI-wiecznej Kamienicy Orsettich, siedziby muzeum, nagrodzonego Sybillą w latach 2004 i 2005.
Witold Szczurek (pseudonim artystyczny Vitold
REK) – od 20 lat obecny na scenie jazzowej jako
kontrabasista, uznany w gronie muzyków jazzowych na świecie. Współpracował z zespołami: Jana
Ptaszyna Wróblewskiego, Ewy Demarczyk, Sławomira Kulpowicza, Tomaszem Stańko (ta współpraca trwa), prowadzi własny zespół East West Wind,
z którym koncertuje i nagrywa.
Józef Sroka – plastyk, scenograf, nagrodzony za
działalność na rzecz upowszechniania i ochrony
kultury. Obchodzi 35-lecie pracy twórczej. Od 28 lat
współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice”, działającym przy Katolickim Domu Kultury
„Arka” w Racławicach.
Laureaci nagród indywidualnych za całokształt działalności z wicemarszałkami Marią Kurowską i Bogdanem
Romaniukiem, fot. M. Zając-Czerkies
66
WYDARZENIA
Ewa Sęk – dyrektor Katolickiego Domu Kultury
„Arka” w Racławicach, choreograf i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, który założyła i prowadzi od 1986 r., nagradzanego na
wielu przeglądach i koncertującego na scenach Polski i świata.
Laureaci nagród indywidualnych
za szczególne osiągnięcia
Zbigniew Michalski – poeta, animator kultury, założyciel i prezes Grupy Literackiej „Słowo” przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu. Nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich konkursach poezji na fraszkę i aforyzm, organizator Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Mielcu, redaktor Mieleckiego Rocznika Literacko-Kulturalnego „Artefakty”.
Marek Wiatr – śpiewak operowy koncertujący na
wielu festiwalach w regionie, na Słowacji i Węgrzech. Pomysłodawca i realizator Narodowego
Festiwalu w Żarnowcu.
Wiesław Kulikowski – poeta, autor wielu tomików
wierszy, ostatnio wydanego pt. „Odloty białych żurawi”. Członek krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wysoko ceniony przez krytyków jako poeta o odrębnej, wyrazistej poetyce.
Barbara Chmura – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznej imprezy „Noc
WiMBP w Rzeszowie”, zaangażowana w rozwiązania na rzecz biblioteki jako nowoczesnej instytucji
kultury, autorka artykułów promujących bibliotekę
w prasie regionalnej.
Marek Zaremba – choreograf, obchodzący w bieżącym roku 50-lecie działalności artystycznej
Laureaci nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia
z przewodniczącym Sejmiku Jerzym Cyprysiem i wicemarszałkiem Bogdanem Romaniukiem, fot. M. Zając-Czerkies
Jubileusz szałamaistek
Już od 40 lat „pod batutą serca” gra Orkiestra
Szałamaistek, która powstała w 1976 r. i od tego
czasu bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i artystycznym województwa podkarpackiego. Orkiestra jest zespołem unikatowym, ponieważ szałamaje to instrumenty, które mają swoje
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
i 40-lecie pracy zawodowej związanej z prowadzeniem Zespołów Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy” i „Lasowiacy”, obecnie także ZPiT „Rzeszowiacy”, reprezentujących Polskę na wielu festiwalach
w świecie. Pomysłodawca i realizator Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Michała Kosińskiego
Stalowej Woli.
Monika Adamiec – reżyserka spektakli teatralnych
i widowisk muzycznych, prowadząca autorski teatr
młodzieżowy z wyjątkowymi spektaklami, zdobywającymi nagrody i czołowe lokaty na festiwalach
i przeglądach teatralnych w regionie i kraju. Prowadzi w Rzeszowie grupy teatralne: Teatr One czyli My, Teatr 51 oraz Teatr M.D.K. czyli Młode Dzielne Kuropatwy. Jej dorobek reżyserski obejmuje ok.
20 spektakli. Dyrektor programowy autorskiego festiwalu teatralnego „Teatralny Młynek. Festiwal
Sztuk i Sztuczek dla Dzieci” w Rzeszowie.
Agnieszka Rup – animator kultury, współpracująca
od 1988 roku z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice”, początkowo jako tancerka, następnie jako instruktor tańca i choreograf. Opracowała 10 widowisk opartych m.in. na motywach baśni i patriotycznych.
Laureaci nagród zbiorowych
za całokształt działalności
Amatorski Klub Plastyczny im. Ferdynanda Brzęka
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”
Laureaci nagród zbiorowych
za szczególne osiągnięcia
Chór Męski „Echo” w Jaśle
Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany”
Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus”
z Kraczkowej
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie”
z Gniewczyny Trynieckiej
Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek
„Incanto” z Rzeszowa
Zespół Ludowy „Lubatowianie” z Lubatowej
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
źródło w średniowieczu. Macierzystą placówką Orkiestry Szałamaistek od pierwszych lat jej istnienia
jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, a partnerem – II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.
Orkiestra przez 40 lat istnienia koncertowała
nie tylko na scenach województwa podkarpackiego, ale także w całej Polsce i prawie we wszystkich
krajach europejskich. Od 35 lat dziewczętom towa-
Podkarpacki
Informator
Kulturalny
nr 105  wrzesień – październik 2016
WYDARZENIA
rzyszy Zespół Mażoretek, który podkreśla tanecznie
prezentacje muzyczne. Na ich program artystyczny
składa się muzyka marszowa i wiązanki popularnych
melodii estradowych, filmowych i ludowych.
Obecnie Orkiestra wraz z Mażoretkami liczy 52 osoby, rekrutujące się przede wszystkim
z II LO w Rzeszowie oraz z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Górnie i z innych placówek oświatowych. Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek
„Incanto” są laureatami wielu nagród i wyróżnień
krajowych i zagranicznych. Młode artystki zostały
uhonorowane m.in. nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności
w dziedzinie kultury oraz za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej.
22 czerwca br. w WDK można było obejrzeć
jubileuszowe widowisko pt. „Pod batutą serca”,
utrzymane w klimacie parad ulicznych, w których
zespół często bierze udział. Nie zabrakło podziękowań dla twórcy Orkiestry – Jerzego Gołąba i długoletniego kapelmistrza Edwarda Laski oraz obecnego – Kamila Niemca. Jednocześnie miał miejsce
wzruszający moment, którym było symboliczne pokoleniowe przekazanie batuty. Z Orkiestrą związany jest nadal aktywnie, i z długoletnim stażem, Zdzisław Wydornik, a także Edyta Gazda-Łuksa i Dariusz
Kosak. Przez wiele lat muzykowania uczyli także:
Franciszek Suwała, Bronisław Borciuch, Tadeusz
Europejskie Dni Dziedzictwa 2016
w województwie podkarpackim
10–11 i 17–18 września
Ogólnopolska inauguracja EDD
2016 w Skansenie Archeologicznym
Karpacka Troja w Trzcinicy *
10–11 września
Pokaz filmów archeologicznych związanych z początkami Państwa Polskiego, inscenizacja zaślubin pogańskich, chrzest młodego księcia, inscenizacja zdobycia grodu Wały Królewskie oraz wiele innych atrakcji czeka na wszystkich podczas ogólnopolskiej inauguracji 24. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce,
która odbędzie się w dniach 10–11 września w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło
Jasła. Miejsce to idealnie oddaje charakter tegorocznej
edycji wydarzenia, odbywającego się w tym roku ph.
Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki, gdyż jest to obiekt o szczególnej wartości historycznej i kulturowej ukazujący prastare dzieje
naszych przodków. Jest to także najlepiej zachowane
grodzisko wczesnośredniowieczne w Małopolsce i jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich. Początek imprezy: 10 IX – godz. 10.00, 11 IX – godz. 11.00.
67
Chlebek, Tadeusz Cielak, Krzysztof Ogorzelec, Stefan Dąbek, Adam Łoboda, Władysław Rzońca, Tomasz Sądaj, Stanisław Zając. Muzykujące dziewczęta wystąpiły w nowych, bardzo efektownych strojach. Równie pięknie prezentowały się Mażoretki (obecnie Zespół „Incanto”), których choreografem jest Katarzyna Czartoryska, a od niedawna
wspiera ją artystycznie Karolina Stachowicz. Należy podkreślić niezwykłe znaczenie i osobisty wkład
organizatorów w rozwój Orkiestry – bez nich kolejne pokolenia dziewcząt nie mogłyby cieszyć się ze
wspólnego udziału w koncertach, wyjazdach i spotkaniach. Są to dyrektorzy WDK – Czesław Świątoniowski, Lesław Wais oraz obecnie zarządzający instytucją Marek Jastrzębski.
Małgorzata Hołowińska
Na wiele różnorodnych wydarzeń organizowanych w ramach EDD zapraszają także: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (11 IX), Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (18 IX), Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie (10 IX), Muzeum
Etnograficzne w Rzeszowie (11 i 18 IX),
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
(10–11 IX), Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce (11 IX), Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Centrum Dziedzictwa
Szkła w Krośnie (12 IX), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie (różne formy – 11–19 IX),
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale (17 IX),
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa (10 IX), Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie (Kościół parafialny – 10 IX), Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny
w Starej Wsi (Bazylika – 10 i 11 IX), Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tyczynie (10 IX), Centrum
Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej
w Tyczynie (11 i 17 IX).
Koordynatorem obchodów EDD w województwie podkarpackim jest Muzeum Podkarpackie
w Krośnie. Pełny wykaz imprez udostępniony będzie
na www.edd.nid.pl

Podobne dokumenty

podkarpacki informator kulturalny podkarpacki informator kulturalny

podkarpacki informator kulturalny podkarpacki informator kulturalny Wydawca: Wojewódzki Dom Kultury, 35-959 Rzeszów, ul. Okrzei 7 tel. 17 853 52 57, faks 17 853 52 50 e-mail: [email protected], [email protected] Opr. red.: Cecylia Soja Korekta: Małgorzata Pomorska Opr...

Bardziej szczegółowo