Szanowni Rodzice GRUPA DELFINKI

Komentarze

Transkrypt

Szanowni Rodzice GRUPA DELFINKI
Szanowni Rodzice
Pierwszy miesiąc roku szybko nam minął w wesołej, karnawałowej
atmosferze oraz na przygotowaniach do przedstawienia z okazji Dnia Babci i
Dziadka.
Kolejny miesiąc będzie również ciekawy pod względem atrakcji, które
wydarzą się w naszym przedszkolu. Porozmawiamy o przyjaźni z okazji święta
Św. Walentego, zamienimy się w miauczące stworzonka podczas Dnia Kota.
Przypomnimy sobie nasz pobyt w Muzeum Ewolucji i porozmawiamy o
fascynujących nie tylko dzieci prehistorycznych gadach podczas Dnia
Dinozaura. Pojedziemy także do Teatru Małego Widza do Warszawy na spektakl
„Cztery pory roku”.
Ewa Czerwiakowska
GRUPA DELFINKI
Tematyka zajęć w miesiącu styczniu
TYDZIEŃ PIERWSZY: PRZEZ OKRĄGŁY ROK
TYDZIEŃ DRUGI: BIAŁO DOOKOŁA
TYDZEN TRZECI: BABCIA I DZIADEK
TYDZIEŃ CZWARTY: LUBIMY ZIMĘ
Miesiąc
styczeń
przywitał nas białą aurą.
Spadło bardzo dużo śniegu, a
dzieciaki w pełni mogły
nacieszyć się zimą. Lepiliśmy
bałwana,
rzucaliśmy
się
śnieżkami, robiliśmy orzełki,
wędrowaliśmy do lasu w okolicę leśniczówki.
Pierwszy tydzień zajęć dydaktycznych „Przez okrągły rok” związany był
z następstwem po sobie pór roku. Dzieci przypomniały sobie typowe cechy
pogody oraz dobór odpowiedniego ubioru do panującej za oknem pogody. W
ramach obecnej pory roku- zimyDelfiny z kolei poznały zjawiska
przyrodnicze
takie
jak:
rozszczepianie
się
światła,
powstawanie tęczy i białego
światła, topnienie śniegu, opady
śniegu, siłę wiejącego wiatru.
Podczas zajęć ruchowych trenowały
skoki w zaspy, przysiady oraz brały
udział
w
przedszkolnej
Olimpiadzie Zimowej. Pokazały
swoją znakomitą kondycję w jeździe figurowej na lodzie, slalomie gigancie czy
mini hokeju. Podczas „Balu pór roku”, zabawy muzyczno-ruchowej,
kształtowały szybkość reakcji na sygnał dźwiękowy dawany przez nauczyciela,
podczas „Jesiennego muzykowania” określały cechy dźwięków.
Drugi tydzień „Biało dookoła” to tematy związane typowo z zimą.
Dzieciaki w ramach zabawy „Jaki jest śnieg?” dotykały płatków śniegowych,
określały temperaturę i konsystencję oraz kolor. Uświadomiły sobie, że nie
zawsze da się ulepić kule, jeśli pokrywa śnieżna jest za sucha lub ze zbyt dużą
domieszką lodu. Podczas spaceru po najbliższej okolicy szukaliśmy zwisających
sopli lodowych oraz szyb malowanych mrozem. Później dzieci swoje wrażenia
przelały na papier i powstały w ten sposób przepiękne gwiazdki malowane
pastą do zębów na ciemnym kartonie.
Swoją motorykę Delfinki ćwiczyły podczas
budowania z klocków
najwyższego „Zamku
Królowej Śniegu” czy „Tańca Śnieżynek”.
Rozwijaliśmy umiejętność określania przedmiotów
w przestrzeni: na, pod, w, obok oraz staraliśmy się
uważnie słuchać krótkich opowiadań z historyjkami
obrazkowymi typu „Historia jednej śnieżynki”.
Trzeci tydzień „Babcia i dziadek” to cykl tematów związany z naszymi
kochanymi dziadkami. Dzieciaki poprzez zabawę
udoskonalały
następujące
obszary swojego
rozwoju
jak:
rozpoznawanie
przedmiotów
dotykiem,
kształtowały
spostrzegawczość słuchową w trakcie analizy
dźwiękowej prostych wyrazów, poznawały sposób działania prostych urządzeń,
określały skutki działania siły o różnym natężeniu. Przy zabawie „Dziadek –
budowniczy”– łączyły przyczyny i skutki ze sobą, poznawały zmiany
odwracalne i nieodwracalne, a w zabawie dydaktycznej „Kwiatek dla babci”
kształtowały spostrzegawczość w trakcie segregowania i układania guzików w
określony wzór, przy innej zabawie dydaktycznej ”Imiona dziadków”
kształtowały spostrzegawczość słuchową w trakcie odtwarzania imion w
różnym tempie i rytmie. Nie zapomniały również o prezentach dla swoich
najbliższych, które zostały wręczone podczas uroczystości Dnia Babci i
Dziadka.
W ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych „Lubimy zimę” również
rozmawialiśmy o zimie. Rozwijaliśmy umiejętność składania obrazka z figur
geometrycznych na przykładzie zabawy „Mój bałwanek”, poznawaliśmy
właściwości papieru zgniatając i formując śnieżki przy zabawie „Kule” , czy
właściwości wchłaniania wody przez różne przedmioty podczas zabawy
„Nieprzemakalne”.
Ponadto
zwróciliśmy uwagę
na
kwestię
bezpieczeństwa
podczas zabaw na
świeżym powietrzu
i staraliśmy się
określać
na
przykładzie
ilustracji zimowej,
które
zabawy
zimowe
są
bezpieczne, a które
nie.
Zgodnie
stwierdziliśmy, iż
nawet przy najbezpieczniejszej z pozoru aktywności zawsze trzeba na siebie
uważać i być pod opieką osoby dorosłej.
Dzień Babci i Dziadka w grupie „Delfinki”
Babciu, Dziadku coś ci dam,
Jedno serce które mam.
A w tym sercu róży kwiat ,
Babciu, Dziadku żyj 100 lat.
25 stycznia o godzinie 14.30 w grupie Delfinków odbył się Dzień Babci i
Dziadka. Grono szacownych gości zasiadło na widowni, a
początek części artystycznej został nagrodzony gromkimi
brawami. Swoje występy przedszkolaki zaczęły od recytacji
wierszyka „Małe rączki”, następnie zaśpiewały piosenkę
angielską „Hello grandparents”. Po przywitaniu dziadków
Delfinki pokazały swoje możliwości ruchowe podczas
recytacji wierszyka „Oto ja”. Do tańca porwały wszystkich
melodie piosenek: „Babcia tańczy rock and rolla”, „Babciu
droga
babciu”
czy „Kiedy babcia była
mała…”.
Zaś
wzruszyły
wierszyki: „Mała wnusia”,
„Babciu, dziadku, coś ci dam”.
Na
zakończenie
dzieci
zaśpiewały piosenkę „Love,
love you” . Wręczyliśmy
dziadkom upominki w postaci
wazoników z kwiatuszkami
oraz laurki w kształcie serca. Miłym akcentem był słodki poczęstunek podczas,
którego Delfinki mogły spędzić niezapomniane chwile ze swoimi najbliższymi.
Joanna Parzyszek-Ślaska
Grupa Rybki i Raczki
Tematyka zajęć w miesiącu styczniu
TYDZIEŃ PIERWSZY : Tydzień za tygodniem
TYDZIEŃ DRUGI: Zimą może być wesoło
TYDZEN TRZECI: Babcie i dziadkowie
TYDZIEŃ CZWARTY: Wszędzie biało
Powitanie Nowego Roku i zagadnienia z tym związane nie ograniczone
zostały jedynie do zabawy sylwestrowej w ostatnich dniach grudnia. Początek
stycznia stał się okazją do rozmowy z dziećmi na temat zwyczajów związanych
z powitaniem Nowego Roku na świecie i początkiem karnawału.
Zajęcia dydaktyczne w pierwszym tygodniu stycznia poświęcone były również
zagadnieniom dotyczącym czasu. Dzieci
próbowały odpowiedzieć na pytanie czym
jest i jak można go zmierzyć? Poznały różne
rodzaje zegarów i urządzeń do jego
mierzenia, nazywały okresy czasu: sekundy,
minuty, godziny, dni, tygodnie, wskazywały
na pory roku i miesiące następujące po sobie.
Aby łatwiej zapamiętać poszczególne
terminy wykorzystywaliśmy baśnie,
rymowanki i wiersze oraz zabawy ruchowe. Przedszkolaki czytały globalnie
nazwy miesięcy, dni tygodnia, pór roku, doskonaliły umiejętność przeliczania.
Dzieci prowadziły również kalendarz pogodowy, gdzie przez miesiąc
zaznaczały symbolami warunki atmosferyczne panujące za oknami. Dzieci z
grupy Raczków zapoznały się z zapisem głoski „z”, doskonaliły umiejętność
wskazywania jej w wyrazach, sylabizowania, głoskowania wyrazów
zawierających poznaną głoskę. Czytały globalnie wyrazy: „wiosna”, „lato”,
„jesień”, „zima”, „zegar”.
Kolejny tydzień styczniowych zajęć poświęciliśmy na zimowe sporty i różne
formy aktywności fizycznej. Przypomnieliśmy sobie zasady bezpieczeństwa,
jakich należy bezwzględnie przestrzegać podczas wyjazdów na narty, zabaw na
sankach, czy lodowisku. Wprowadzeniem
do tych zagadnień była Pierwsza
Przedszkolna Zimowa Olimpiada
Sportowa. Zmagania małych sportowców
poprzedzone zostały omówieniem znanych
dzieciom zimowych dyscyplin sportowych.
Przedszkolaki dopasowywały sprzęt oraz
strój do dyscypliny, ćwicząc przy tym
pamięć wzrokową oraz wzbogacając
słownictwo. Pamiętały również o tym
czym jest i dlaczego należy przestrzegać w sporcie zasady fair play.
Zimowa aura za oknami początkowo spłatała nam psikusa w postaci dodatnich
temperatur , ale w kolejnych tygodniach śniegu dosypało i mogliśmy do woli
cieszyć się zabawami na świeżym powietrzu. Toczenie kul śniegowych, lepienie
bałwana czy igloo, zjazdy na sankach przeplatane były licznymi wyprawami do
lasu w poszukiwaniu śladów pozostawianych na śniegu. Dzieci mogły
wyszukiwać tropów zwierząt, porównywać wielkość śladów pozostawianych
przez swoje i kolegów buty, badać właściwości i
wytrzymałość lodu. Doświadczenia ze śniegiem i
lodem przeprowadzaliśmy również w
przedszkolu czemu poświęcony był ostatni
tydzień stycznia. W czasie zimowych spacerów
nie zapomnieliśmy również o leśnych
zwierzętach i ptakach. Dzieci dosypywały
ziarenka do
przedszkolnego
karmnika i wywiesiły słoninkę. Ale zimowe
wyprawy nie ograniczyliśmy jedynie do najbliższej
okolicy. Ostanie dni styczna były okazją do
odwiedzenia Krainy Polarnej. Przedszkolaki w
oparciu o albumy i zdjęcia poznały mieszkańców
krainy wiecznych lodów, tj. Eskimosów, ich
zwyczaje i specyfikę życia w zimowych
warunkach klimatycznych. Poznały również gatunki zwierząt zamieszkujące
tamte rejony świata: foki, morsy, pingwiny, gatunki ryb zamieszkujących zimne
wody Arktyki.
Dzieci 5-letnie w kolejnych tygodniach stycznia zapoznały się z kolejnymi
głoskami „s” i „w”, rozpoznawały i czytały globalnie wyraz zawierające te
głoski. Podejmowały próby zapisu w tunelu. Doskonaliły umiejętności
przeliczania elementów zbiorów, szacowania wyników, określania ich liczby po
dołożeniu lub zabraniu jednego elementu.
Tematyka naszych zajęć plastycznych cały miesiąc
nawiązywała do mrozem i śniegiem malowanych
krajobrazów zimowych, śnieżnych postaci oraz
mieszkańców krainy wiecznych mrozów.
Dzieci łącząc
różnorodne materiały
wtórne, plastyczne
(watę, bibułę, papier kolorowy,) i
spożywcze (kaszę mannę, ryż, mąkę)
tworzyły zimowe pejzaże, wyklejały
bałwankową rodzinę oraz mieszkańców
strefy polarnej: pingwiny, morsy, foki.
Próbowały swych sił w rysowaniu świecą woskową łączoną z farba plakatową
tworząc „mroźne malunki”.
Styczeń to miesiąc, w którym pamiętamy o naszych ukochanych babciach
i dziadkach nie tylko przy okazji ich święta. Jeden z bloków tematycznych
poświęcony został omówieniu relacji i więzi łączących członków rodzin. Dzieci
opisywały wygląd zewnętrzny swoich dziadków w oparciu o fotografie,
opisywały cechy najbliższych, doskonaliły umiejętność wypowiadania się na
określony temat. Cały miesiąc trwały również przygotowania do występów z
okazji święta babć i dziadków. Dzieci poza częścią artystyczną przygotowywały
prezenty. Samodzielnie wyklejały elementy zdobiące słoje-lampiony, ozdabiały
laurki, łączyły wycięte elementy. Doskonaliły przy tym umiejętności manualne
oraz rozwijały wyobraźnię i kreatywność. Gotowe prace zostały wręczone
najbliższym 25 stycznia podczas przedszkolnych obchodów dnia Babci i
Dziadka.
Katarzyna Gierak
Zajęcia teatralne
W miesiącu styczniu całość zajęć kółka teatralnego
poświęcone zostało na przygotowania do zbliżającego się
dnia babci i dziadka. Dzieci uczyły się swoich ról wierszy na
pamięć, utrwalały kroki układów tanecznych do podkładów
muzyki z lat 70- i 80-tych. Doskonaliły również umiejętność
odtworzenia rytmu na trójkącie. Wiele pracy dało wspaniały
efekt, który nagrodzony został wielkimi brawami przez
zaproszonych gości 25 stycznia.
Katarzyna Gierak
Dzień Babci i Dziadka
O styczniowym święcie babć i dziadków nie
zapomniały również dzieci z grup Rybek i
Raczków. Na te szczególne uroczystości
zaprosiły swoich najbliższych 25 stycznia.
Podczas montażu słowno-muzycznego
przedszkolaki zabrały zaproszonych gości w
niezwykłą sentymentalną podróż w czasie
widzianą oczyma dziecka, do lat młodości
babć i dziadków- do czasów, gdy sami byli
młodzi ,a świat stał otworem przed nimi. W
humorystyczny sposób przy dźwiękach piosenek
z lat 70 i 80-tych przedszkolaki zaprezentowały
swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz
muzyczne.
Wiersze pełne ciepłych słów przeplatane
piosenkami o babciach i dziadkach w języku
polskim i angielskim uzupełnione zostały „koncertem na 10 trójkątów”.
Wszyscy aktorzy zaprezentowali się znakomicie, czego dowodem były ogromne
brawa na zakończenie. Dzieci poza częścią artystyczna przygotowały na ten
dzień również prezenty. Piękne, własnoręcznie zrobione lampiony i laurki w
postaci kwiatów. Przedszkolaki samodzielnie wycinały i łączyły poszczególne
elementy oraz wycięły papierową serwetkę zdobiącą lampion. Dziadkowie i
babcie również mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
Układy choreograficzne Wirujące chusty oraz Indiańskim krokiem wymagały od
nich sporo wysiłku, ale wszyscy doskonale sprostali zadaniu. Dziękujemy za
wspólną zabawę i gratulujemy sprawności fizycznej.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Katarzyna Gierak
Język angielski
Rybki i Raczki
The January 2016 was full of different kind activities which helped us to revise
and learn new vocabulary. They included for example role play, match and
count activities and colour by number etc.
First of all, we revised some of the vocabulary and grammar structure covered
so far. Due to this, we sang already known songs and practiced vocabulary
connected with verbs, adjectives, fruits, food, days of the week , seasons
weather etc . We practised asking and answering questions for example ‘What’s
this? It’s a cucumber. What’s the weather like? It’s cloudy. Do you like pizza?
Yes. I do. No, I don’t.’
Secondly, we learnt names of different places and practiced ‘Dream English
Places. We learnt names of the places with the preposition ‘at’ for example ‘ at
the bus stop, at the hospital’.
Thirdly, we learnt about means of transport such us bus, fire engine, lorry,
motorbike. We learnt traditional nursery song knew song ‘The Wheels of the
Bus Go Round and Round’ by Chuchu Tv Part 1&2.
Next, We learnt prepositions ( on, in under.) We learnt new ‘In On Under
song’ by Dream English.
Lyrics:
Dream English Places Chant
the park, the school, the restaurant,
the zoo
(repeat)
Touch your head, touch your
shoulders
Touch your knees, touch your toes!
the airport, the train station, the
hospital, the museum
(repeat)
Touch your eyes, touch your ears
Touch your mouth, touch your nose!
the library, the supermarket, the
police station, the fire station
(repeat)
Say hello, say hello
wave your hands and say hello!
Wheels on the Bus Rhyme Lyrics
(PART-1):
The wheels on the bus go round and
round,
round and round,round and round.
The wheels on the bus go round and
round,
all day long!
The wipers on the bus go Swish,
swish, swish,
Swish, swish, swish,Swish, swish,
swish.
The wipers on the bus go Swish,
swish, swish,
all day long!
The doors on the bus they open and
close,
open and close, open and close.
The doors on the bus they open and
close,
all day long!
The motor on the bus goes vroom,
vroom, vroom, vroom, vroom,
vroom,
vroom, vroom, vroom.
The motor on the bus goes, vroom,
vroom, vroom,
all day long!
The horn on the bus goes beep, beep,
beep,
Beep, beep, beep, beep, beep, beep.
The horn on the bus goes beep, beep,
beep,
all day long!
The money on the bus goes clink,
clink, clink,
clink, clink, clink, clink, clink, clink.
The money on the bus goes clink,
clink, clink,
Wheels on the Bus Rhyme Lyrics
(PART-2):
The wheels on the bus go round and
round,
round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and
round,
all day long!
The people on the bus go up and
down,
up and down, up and down.
The people on the bus go up and
down,
all day long!
The dogs on the bus go bow, wow,
wow,
bow, wow, wow, bow, wow, wow.
The dogs on the bus go bow, wow,
wow,
all day long!
The driver on the bus says move on
back,
move on back, move on back.
The driver on the bus says, move on
back,
all day long!
The baby on the bus says wah, wah,
wah,
wah, wah, wah, wah, wah, wah.
The baby on the bus says wah, wah,
wah,
all day long!
On In Under Song
On, on, in, in, under, under
The apple is on the table.
The orange is in the basket.
The banana peel is under my foot!
Oops, I slipped!
On, on, in, in, under, under
The monkey is on the box.
The fish is in the bowl.
The bus is under my foot!
Oh, no! Don't step on the bug!
On, on, in, in, under, under
Delfinki
The January 2016 was full of different kind activities which helped us to revise
and learn new vocabulary. They included for example TPR ,colouring, drawing
etc.
First of all, we revised already known vocabulary connected with various
subjected which we covered so far, such us fruits, weather, clothes, colours
and food. We practised ‘ Do you like apples/ carrots etc.? Yes, I do. No, I
don’t. Is it sunny? Yes. No. etc. We sang already known songs.
Secondly, we learnt names of some places( zoo, school, playground, park etc.)
and learnt part of the ‘Dream English Places Chant’.
Thirdly, we learnt vocabulary connected transportation, mainly names of means
of transport such us bicycle, car, boat, helicopter, airplane. We learnt ‘Counting
Transportations Song’ by Dream English and ‘Wheels of the Bus Go Round and
Round’ Part 2 by Chuchu Tv
Last but not least, we learnt about prepositions (on/in/under). We learnt ‘On In
Under Song’ by Dream English
Lyrics:
Dream English Places Chant
the park, the school, the restaurant, the zoo
(repeat)
Touch your head, touch your shoulders
Touch your knees, touch your toes!
On In Under Song by Dream English
On, on, in, in, under, under
The apple is on the table.
The orange is in the basket.
The banana peel is under my foot!
Oops, I slipped!
On, on, in, in, under, under
The monkey is on the box.
The fish is in the bowl.
The bus is under my foot!
Oh, no! Don't step on the bug!
On, on, in, in, under, under
Counting Tranporation Song Lyrics:
I can clap, I can sing, I can do anything!
I can clap, I can sing, I can do anything!
1 bicycle, 1 clap
2 cars, 2 claps
3 boats, 3 claps
I can clap, I can sing, I can do anything!
4 helicopters, 4 claps
5 airplanes, 5 claps
I can clap, I can sing, I can do anything!
I can clap, I can sing, I can do anything!
Wheels on the Bus Rhyme Lyrics (PART-2):
The wheels on the bus go round and round,
round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all day long!
The people on the bus go up and down,
up and down, up and down.
The people on the bus go up and down,
all day long!
The dogs on the bus go bow, wow, wow,
bow, wow, wow, bow, wow, wow.
The dogs on the bus go bow, wow, wow,
all day long!
The driver on the bus says move on back,
move on back, move on back.
The driver on the bus says, move on back,
all day long!
The baby on the bus says wah, wah, wah,
wah, wah, wah, wah, wah, wah.
The baby on the bus says wah, wah, wah,
all day long!
Magdalena Mendel
Język hiszpański
4-5 latki
13.01.2016
- repeticion: numeros 1 -20
- las profesiones:
- bombero,
- medico,
- policia,
- maestra,
- musico,
- cocinero,
- colorear: las profesiones,
- poema La ballena Elena,pierwsza
zwrotka
- https://www.youtube.com/watch?v=5l
PIj66lIv4 wierszyk
- piosenka; Buenos dias familia
3 latki
- las profesiones; bombero, medico,
policia, maestra, cocinero, musico
- los numeros: 1 - 10
- colorear; las profesiones
- poema(wiersz) La ballena Elena,
pierwsza zwrotka
https://www.youtube.com/watch?v=5lPIj
66lIv4 wierszyk
- piosenka: Buenos dias familia
4-5 latki
3 latki
- actividades; czynności: levantarse,
despertarse,
actividades; czynności: levantarse,
- godzina: Son las seis,
despertarse,
- piosenka; Buenos dias familia,
godzina: Son las seis,
- powtórzenie: las profesiones (zawody)
piosenka; Buenos dias familia,
- słówka; depiertate, levantate, venga,
powtórzenie: las profesiones (zawody)
arriba, son las seis
video: zawody - piosenka
20.01.2016
-
https://www.youtube.com/watch?v=U
m-MBPCtxMo
- słówka; depiertate, levantate, venga,
arriba, son las seis
- repeticion: bingo adjetivos
(przymiotniki)
27.01.2016
- actividades, j.w
- medios de transporte: środki
transportu, obrazki:
helicoptero, coche, autobus, barco,
avion, moto, ambulancia, policia,
- kalambury; medios de transporte,
- powtórzenie: La ballena Elena
- piosenka Veo veo i gra ze
znajdowaniem przedmiotów,
słownictwo zwiazane z domem
- actividades, j.w
- medios de transporte: środki
transportu, obrazki:
helicoptero, coche, autobus, barco,
avion, moto, ambulancia, policia,
- powtórzenie: La ballena Elena
Rytmika
Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające mają niezwykle pozytywny wpływ na
rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Śpiew, ruch i zabawy muzyczne
kształtują w dziecku takie cechy i umiejętności, jak: wrażliwość i słuch
muzyczny, poczucie rytmu, gracja, spostrzegawczość, umiejętność pracy w
grupie czy pamięć słuchowa ( tak ważna w nauce języków obcych).
W styczniu wspólnie z przedszkolakami poświęcaliśmy czas na ćwiczeniu i
szlifowaniu poznanych piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowania
szły pełną parą. Wspólnie spędziliśmy czas na śpiewaniu i zabawie kończąc
miesiąc styczeń balem karnawałowym.
W grupie Rybek i Raczków zostały zrealizowane następujące piosenki i zabawy
muzyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
„Kiedy babcia była mała”,
„Piosenka dla dziadka”,
„Orkiestry dęte”,
„Świeć gwiazdeczko”,
„ Karnawał”,
„Witaj babciu, witaj dziadku”,
Oraz zabawy muzyczne:
1. „Karnawał zwierząt”,
2. „Lodowe figury”,
3. „Taniec śnieżynek”,
4. „Boogie - woogie”,
5. „Muzyczna gimnastyka”,
6. „Karuzela”,
7. „Jedzie pociąg z daleka”,
Zabawy muzyczno – ruchowe mająca na celu m.in. rozwijanie wyobraźni
ruchowej, poczucie rytmu, koncentracji, podzielności uwagi czy współpracy z
rówieśnikami, a pomocne do zrealizowania owych zabaw były rekwizyty takie
jak: keyboard, kolorowe szarfy, instrumenty perkusyjne.
W grupie Delfinków zostały zrealizowane takie oto piosenki:
1.
2.
3.
4.
5.
„Kiedy babcia była mała”,
„Babciu droga babciu powiedz mi”,
„Najdroższy dziadku”,
„Babcia tańczy rock and rola”,
„Karnawał”,
Teksty piosenek :
„Kiedy babcia była mała”
1. Kiedy babcia była mała, to sukienkę i fartuszek, krótki miała
Małe nóżki, chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.
Ref. I co, i co, że babcia nam urosła, że lat ma trochę więcej , niż ja i brat i
siostra.
I co, i co, to ważne, że mam babcię, że bardzo kocham ją i śpiewać lubię
z nią.
„ Piosenka dla dziadka”
Ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka,
Którą śpiewają tobie wnuczęta,
Nie o zabawce ani o kwiatku,
To jest piosenka o naszym dziadku.
1. O tym jak z dziadkiem idę do zoo,
O tym jak z dziadkiem jest mi wesoło,
O brodzie dziadka co śmiesznie kłuje,
Kiedy się dziadka mocno całuje.
Magdalena Madej
Pierwsza Przedszkolna Olimpiada Zimowa
11 styczeń 2016 r.
„Sportowa olimpiada”
Już się zima rozgościła
trzyma mróz i śnieżek pada
więc za chwilę się rozpocznie
w naszym przedszkolu
zimowa olimpiada.
Już na starcie są Delfinki
START! Na sanki wskoczyły.
Pędzą, pędzą z wielkiej górki
ile tylko maja siły.
A po chwili Rybki, Raczki
i to wcale nie są żarty
założyły gogle, kaski
a na nóżkach maja narty.
To skręt w lewo, później w prawo
slalom zaczął się szalony
jadą z górki wielkim pędem
nikt ich nie dogoni...
(na podstawie wiersza Sportowa olimpiada, Twoje Przedszkole, Kwartał II Zima)
Kiedy nadchodzi zima śnieżna i mroźna, sanki, łyżwy i narty już doczekać się
nie mogą aż dzieci wyjmą je i wyruszą
uprawiać zimowe sporty, których jest
bardzo dużo. Można spróbować swoich sił
tańcząc na lodzie, zagrać w hokeja,
pozjeżdżać z górki na nartach czy sankach.
Zimą nie warto siedzieć w domu!
Nasze przedszkolaki wiedzą o tym
doskonale i chociaż zima spłatała nam na
początku psikusa i poskąpiła śniegu
Pierwsza Zimowa Olimpiada Sportowa
odbyła się w zaplanowanym terminie, to jest 11 stycznia. Zanim rozpoczęły się
sportowe zmagania dzieci poznały historię zimowych olimpiad sportowych oraz
symbolikę znicza i kół na fladze olimpijskiej. Porozmawialiśmy także o
zimowych dyscyplinach sportowych i zasadzie „fair play”, która przyświeca
każdemu ze sportowców. Tak przygotowani rozpoczęliśmy
zawody od popisów „na łyżwach”. Jeździe figurowej w
rytm podkładu muzycznego, a następnie meczowi
hokejowemu towarzyszyły ogromne emocje. Wszyscy
starali się trafić „krążkiem” do bramki, co wcale nie było
łatwym zadaniem. Zakończony bramkowym remisem
mecz był rozgrzewką przed kolejnymi zawodami.
Zawodnicy prezentowali swoją zwinność oraz celność
podczas „śniegowej bitwy” i „saneczkowych wyścigów
rzędów”. Skoki przez przeszkody, wyścig
między pachołkami, trafienie „śniegowa kulą” do
wyznaczonego celu wyczerpały małych
sportowców. Każdy na miarę swoich możliwości
pokonywał trudności i mierzył się z
poszczególnymi zadaniami. Starania wszystkich
zostały nagrodzone ogromnymi brawami, a
zawodnikom uśmiechy nie znikały z
twarzy mimo chwilowych niepowodzeń.
Na zakończenie każdy ze sportowców
otrzymał medal za udział w zabawie i
zajęcie równorzędnego- pierwszego
miejsca.
(…) I skończone już zawody,
zawodnicy choć zmęczeni
to z udziału w olimpiadzie
bardzo są zadowoleni.
I nieważne miejsce, medal
wszystkim się należą brawa,
bo zimowa olimpiada
to wspaniała jest zabawa.
(na podstawie wiersza Sportowa olimpiada, Twoje Przedszkole, Kwartał II Zima)
Katarzyna Gierak
Bal karnawałowy
Bal karnawałowy to dzień
długo
wyczekiwany
przez
przedszkolaków. Jest atrakcją bardzo
lubianą przez dzieci, ponieważ
każdemu
z
nas
dostarcza
niezapomnianych
przeżyć.
28
stycznia od rana w naszym
przedszkolu
pojawiali
się
niesamowici
goście.
Dzieci
poprzebierały się w kolorowe stroje,
że aż ciocie miały trudności z
rozpoznaniem swoich podopiecznych. W salach przedszkolnych można było
spotkać królewny, śniegowe motylki, rycerza czy nawet kościotrupa.
Bal przebierańców rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.30. Do sali
balowej, przystrojonej kolorowymi serpentynami i balonami, wkroczył korowód
barwnych bohaterów. Wszystkich z nas porwała muzyka i tańce. Nie zabrakło
uwielbianych przez dzieci pląsów na gazecie czy pląsów w parach z
nadmuchanymi balonami. Wiele radości sprawiła samba z szarfami,
„Czekoladowy Taniec”, „Kaczuchy”, zabawy z chustą animacyjną: „Płyną
łodzie z bananami” czy „Sztorm”.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci miały
możliwość uwiecznienia swoich przepięknych strojów
karnawałowych na grupowej i indywidualnej fotografii.
Wspólna zabawa przyniosła wiele śmiechu. Serdecznie
podziękowania składamy rodzicom za zaangażowanie w
przygotowanie pięknych balowych strojów.
Joanna Parzyszek-Ślaska
Wycieczka do Muzeum Ewolucji w Warszawie
28 stycznia wyruszyliśmy do
Muzeum
Ewolucji
Instytutu
Paleobiologii PAN mieszczącego się
przy Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie. W ramach specjalnej lekcji
muzealnej,
zorganizowanej
dla
naszych
najmłodszych
przedszkolaków, zapoznaliśmy się z
wnętrzem
zwiedzanego
obiektu.
Niesamowite wrażenie wywarły na nas
szkielety dinozaurów znalezione na
pustyni Gobi w latach 60 i 70-tych XX
wieku.
Centrum
ekspozycji
stanowi
największa sala muzeum wraz z masywnym
szkieletem
opistocelikaudii
–
przedstawiciela roślinożernych dinozaurów.
Mogliśmy
również
podziwiać
inne
znaleziska jak: skamieniałe gniazda z jajami
dinozaurów,
szczątki
dinozaurów
pancernych i rogatych, drobne czaszki
prymitywnych ssaków, które żyły obok
wspomnianych dinozaurów. W drugiej sali
muzeum
poznaliśmy
azjatyckiego
tarbozaura odpowiednika amerykańskiego
mięsożernego T.rexa oraz deinocheira
drapieżnika z ogromnymi
łapami
zakończonymi pazurami. W muzeum nie zabrakło również skamieniałości
triasowej żaby oraz latających późnojurajskich gadów.
Bogatsi o niesamowite wrażenia wróciliśmy do przedszkola, a tematy
dinozaurów tkwiły dzieciom w pamięci jeszcze przez długi czas.
Joanna Parzyszek-Ślaska

Podobne dokumenty

Szanowni Rodzice Styczeń w Pszczółkach

Szanowni Rodzice Styczeń w Pszczółkach Szanowni Rodzice Pierwszy miesiąc roku szybko nam minął w wesołej, karnawałowej atmosferze oraz na przygotowaniach do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Kolejny miesiąc będzie również ci...

Bardziej szczegółowo