Przyrodnicze uwarunkowania planowania

Komentarze

Transkrypt

Przyrodnicze uwarunkowania planowania
„Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w
Polskich Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA
2000”
Raport z zadania 2.2.6
„Opracowanie dla polskich obszarów morskich warstwy: ptaki Ŝerujące na morzu”
Project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism
„Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w Polskich
Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA 2000”
Główny wykonawca:
Lech Stempniewicz
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański
Gdańsk, marzec 2007
Na podstawie bezpośrednich obserwacji stworzono mapę liczebności zimujących ptaków
(kaczek morskich). Dane zostały zebrane dla czterech gatunków:
1.
2.
3.
4.
Lodówka Clangula hyemalis
Edredon Somateria mollissima
Uchla Melanitta fusca
Markaczka Melanitta nigra
Oddzielnie przedstawiono oznaczenia niepewne:
5. Melanitta sp.
Dodatkowo przedstawiono łączne liczebności osobników wszystkich obserwowanych
gatunków.
Liczenia zostały przeprowadzone w trzech zdefiniowanych strefach. KaŜda ze stref
podzielona była na sektory.
I. Pierwsza obejmowała pas brzegu i morza szerokości jednego kilometra. Strefę tą
podzielono na 33 sektory.
II. Druga obejmowała przylegający do brzegu pas morza o szerokości dwunastu mil (wody
terytorialne Polski). Obszar ten podzielono na 9 sektorów.
III. Strefa trzecia obejmowała Ławicę Słupską i Ławicę Odrzaną.
Obserwacje dotyczące pasa wybrzeŜa szerokości jednego km zostały przeprowadzone
z lądu. Liczenia dotyczące pasa szerokości dwunastu mil i ławic zostały przeprowadzone
z pokładu statku. Bezwzględne liczebności zostały przeliczone na zagęszczenie [os. * km-2]
i podane dla kaŜdej ze stref.
Uzyskane wyniki zostały przedstawione na mapach. Zagęszczenie danego gatunku
przedstawiono za pomocą skali barwnej. Dodatkowo na kaŜdej z map umieszczono tabele
z zagęszczeniami osobników [os. * km-2] danego gatunku w kaŜdym z sektorów jednej
z trzech stref.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
„Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w Polskich
Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA 2000”
Dostarczone produkty
Produkt
Birds
Rodzaj
SHP
Opis
Shapefile typu poligon. Pola: Zone_No – numer sektora, Date – data
pomiarów, CLAHYE – liczebność Clangula hyemalis, MELFUS –
liczebność Melanitta fusca, MELNIG – liczebność Melanitta nigra,
SOMMOL – liczebność Somateria mollissima, Melanitta – liczebność
Melanitta sp., SpeciesSUM – liczebność sumaryczna, DensClahye –
zagęszczenie Clangula hyemalis, DensMelfus – zagęszczenie Melanitta
fusca, DensMelnin – zagęszczenie Melanitta nigra, DensSomm –
zagęszczenie Somateria mollissima, DensMelani – zagęszczenie
Melanitta sp., DensSUM – zagęszczenie sumaryczne
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2.2.6 Task report
Study for Polish maritime areas – class:
birds feeding at sea
55°30'N
Clangula hyemalis
55°0'N
Slupsk Bank
106
202
23 ! 24 ! 25 !
22
!
Dębki Karwia Rozewie
! Białogóra
Map prepared by: Lucyna Kryla, GIScience Laboratory
105
21 Lubiatowo
20
19
!
!
!
Czołpino
18
17
15
!
Rewa
Rowy
!
108
Ustka
201
102
7
6
101
5
4
1
Świnoujście
!
3
2
14
103
!
Dziwnów
!
8
Mrzeżyno
!
9
Dźwirzyno
10
!
Kołobrzeg
!
!
11
Sarbinowo
12 !
13
Jarosławiec
109
!
Sopot
!
Darłówko
Gdańsk
!
Mikoszewo
Dąbki
30
31
!
Jantar
32
!
Krynica Morska
!
Kąty
Rybackie
!
Łazy
Mielno
Ustronie
Morskie
54°0'N
!
Pogorzelica
Zone
!
Pobierowo
Wisełka
!
Międzyzdroje
15°0'E
!
Piaski
33
29
!
!
14°30'E
54°30'N
Gdynia !
!
Odra Bank
Hel
!
!
16
27
Jurata
!
!
104
107
26
Kuźnica
28
Łeba
15°30'E
16°0'E
16°30'E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ind* km -2]
0,00
0,16
2,78
2,19
1,35
1,77
3,24
3,46
10,98
3,73
1,38
1,51
0,09
0,00
0,00
3,34
2,96
17°0'E
Zone
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
[ind* km -2]
13,53
11,42
1,99
0,75
12,98
4,11
7,08
19,13
17,35
19,51
1,56
13,01
2,32
0,16
1,47
9,93
Zone
Zone
101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
Legend [ind* km ]
-2
[ind* km -2]
1,84
3,16
0,82
0,09
0,39
2,02
0,50
5,70
0,48
NoData
0
0-5
5 - 10
´
10 - 20
[ind* km -2]
11,20
3,32
0
17°30'E
18°0'E
18°30'E
19°0'E
5
10
53°30'N
20 km
19°30'E
20°0'E
2.2.6 Task report
Study for Polish maritime areas – class:
birds feeding at sea
55°30'N
Somateria molissima
55°0'N
Slupsk Bank
106
202
23 ! 24 ! 25 !
22
!
Dębki Karwia Rozewie
! Białogóra
Map prepared by: Lucyna Kryla, GIScience Laboratory
105
21 Lubiatowo
20
19
!
!
!
Czołpino
18
17
15
!
Rewa
Rowy
!
108
Ustka
201
102
!
8
7 Mrzeżyno
6
101
5
4
1
Świnoujście
!
3
2
!
14
103
Dziwnów
!
9
Dźwirzyno
10
!
Kołobrzeg
!
!
11
Sarbinowo
12 !
13
Jarosławiec
109
!
Sopot
!
Darłówko
Gdańsk
!
Mikoszewo
Dąbki
30
31
!
Jantar
32
!
Krynica Morska
!
Kąty
Rybackie
!
Łazy
Mielno
Ustronie
Morskie
54°0'N
!
Pogorzelica
Zone
!
Pobierowo
Wisełka
!
Międzyzdroje
15°0'E
!
Piaski
33
29
!
!
14°30'E
54°30'N
Gdynia !
!
Odra Bank
Hel
!
!
16
27
Jurata
!
!
104
107
26
Kuźnica
28
Łeba
15°30'E
16°0'E
16°30'E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ind* km -2]
0,00
0,00
8,46
3,81
0,51
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,17
0,00
0,09
0,00
0,12
0,09
17°0'E
Zone
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
[ind* km -2]
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,04
4,32
0,00
0,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Zone
Zone
101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
Legend [ind* km ]
-2
[ind* km -2]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
NoData
0
0-5
5 - 10
´
[ind* km -2]
0,00
0,00
0
17°30'E
18°0'E
18°30'E
19°0'E
5
10
53°30'N
20 km
19°30'E
20°0'E
2.2.6 Task report
Study for Polish maritime areas – class:
birds feeding at sea
55°30'N
Melanitta nigra
55°0'N
Slupsk Bank
106
202
23 ! 24 ! 25 !
22
!
Dębki Karwia Rozewie
! Białogóra
Map prepared by: Lucyna Kryla, GIScience Laboratory
105
21 Lubiatowo
20
19
!
!
!
Czołpino
18
17
15
!
Rewa
Rowy
!
108
Ustka
201
102
!
8
7 Mrzeżyno
6
101
5
4
1
Świnoujście
!
3
2
!
14
103
Dziwnów
!
9
Dźwirzyno
10
!
Kołobrzeg
!
!
11
Sarbinowo
12 !
13
Jarosławiec
109
!
Sopot
!
Darłówko
Gdańsk
!
Mikoszewo
Dąbki
30
31
!
Jantar
32
!
Krynica Morska
!
Kąty
Rybackie
!
Łazy
Mielno
Ustronie
Morskie
54°0'N
!
Pogorzelica
Zone
!
Pobierowo
Wisełka
!
Międzyzdroje
15°0'E
!
Piaski
33
29
!
!
14°30'E
54°30'N
Gdynia !
!
Odra Bank
Hel
!
!
16
27
Jurata
!
!
104
107
26
Kuźnica
28
Łeba
15°30'E
16°0'E
16°30'E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ind* km -2]
3,96
3,68
6,53
26,30
52,25
0,00
44,57
59,86
53,08
15,96
12,08
0,84
0,00
0,09
0,00
6,68
6,52
17°0'E
Zone
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
[ind* km -2]
12,12
5,11
5,50
6,01
0,41
0,00
57,57
0,25
3,48
0,00
0,00
0,00
0,00
1,78
3,60
0,00
Zone
Zone
101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
Legend [ind* km ]
-2
[ind* km -2]
2,18
0,18
0,00
0,00
0,04
0,11
0,16
0,03
0,01
NoData
0
0-5
5 - 10
´
10 - 20
[ind* km -2]
0,00
0,32
20 - 60
0
17°30'E
18°0'E
18°30'E
19°0'E
5
10
53°30'N
20 km
19°30'E
20°0'E
2.2.6 Task report
Study for Polish maritime areas – class:
birds feeding at sea
55°30'N
Melanitta sp.
55°0'N
Slupsk Bank
106
202
23 ! 24 ! 25 !
22
!
Dębki Karwia Rozewie
! Białogóra
Map prepared by: Lucyna Kryla, GIScience Laboratory
105
21 Lubiatowo
20
19
!
!
!
Czołpino
18
17
15
!
Rewa
Rowy
!
108
Ustka
201
102
!
8
7 Mrzeżyno
6
101
5
4
1
Świnoujście
!
3
2
!
14
103
Dziwnów
!
9
Dźwirzyno
10
!
Kołobrzeg
!
!
11
Sarbinowo
12 !
13
Jarosławiec
109
!
Sopot
!
Darłówko
Gdańsk
!
Mikoszewo
Dąbki
30
31
!
Jantar
32
!
Krynica Morska
!
Kąty
Rybackie
!
Łazy
Mielno
Ustronie
Morskie
54°0'N
!
Pogorzelica
Zone
!
Pobierowo
Wisełka
!
Międzyzdroje
15°0'E
!
Piaski
33
29
!
!
14°30'E
54°30'N
Gdynia !
!
Odra Bank
Hel
!
!
16
27
Jurata
!
!
104
107
26
Kuźnica
28
Łeba
15°30'E
16°0'E
16°30'E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ind* km -2]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,23
0,00
0,00
9,15
2,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17°0'E
Zone
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
[ind* km -2]
0,00
0,00
10,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zone
Zone
101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
Legend [ind* km ]
-2
[ind* km -2]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NoData
0
0-5
5 - 10
´
10 - 20
[ind* km -2]
0,00
0,00
0
17°30'E
18°0'E
18°30'E
19°0'E
5
10
53°30'N
20 km
19°30'E
20°0'E
2.2.6 Task report
Study for Polish maritime areas – class:
birds feeding at sea
55°30'N
Melanitta fusca
55°0'N
Slupsk Bank
106
202
23 ! 24 ! 25 !
22
!
Dębki Karwia Rozewie
! Białogóra
Map prepared by: Lucyna Kryla, GIScience Laboratory
105
21 Lubiatowo
20
19
!
!
!
Czołpino
18
17
15
!
Rewa
Rowy
!
108
Ustka
201
102
!
8
7 Mrzeżyno
6
101
5
4
1
Świnoujście
!
3
2
!
14
103
Dziwnów
!
9
Dźwirzyno
10
!
Kołobrzeg
!
!
11
Sarbinowo
12 !
13
Jarosławiec
109
!
Sopot
!
Darłówko
Gdańsk
!
Mikoszewo
Dąbki
30
31
!
Jantar
32
!
Krynica Morska
!
Kąty
Rybackie
!
Łazy
Mielno
Ustronie
Morskie
54°0'N
!
Pogorzelica
Zone
!
Pobierowo
Wisełka
!
Międzyzdroje
15°0'E
!
Piaski
33
29
!
!
14°30'E
54°30'N
Gdynia !
!
Odra Bank
Hel
!
!
16
27
Jurata
!
!
104
107
26
Kuźnica
28
Łeba
15°30'E
16°0'E
16°30'E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ind* km -2]
0,00
0,00
0,00
0,21
0,42
0,00
29,66
0,00
35,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,55
10,09
17°0'E
Zone
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
[ind* km -2]
21,53
8,94
41,96
36,30
2,49
21,43
26,75
1,50
9,02
0,00
0,37
3,37
0,00
0,00
1,74
464,67
17°30'E
Zone
Zone
101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
Legend [ind* km ]
-2
[ind* km -2]
0,05
0,84
0,00
0,11
0,13
0,22
0,63
0,55
1,73
NoData
0
0-5
5 - 10
0,07
1,53
20 - 60
> 60
18°0'E
´
10 - 20
[ind* km -2]
18°30'E
19°0'E
0
5
10
53°30'N
20 km
19°30'E
20°0'E
2.2.6 Task report
Study for Polish maritime areas – class:
birds feeding at sea
55°30'N
Clangula hyemalis
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Somateria molissima
Melanitta sp.
55°0'N
Slupsk Bank
106
202
23 ! 24 ! 25 !
22
!
Dębki Karwia Rozewie
! Białogóra
Map prepared by: Lucyna Kryla, GIScience Laboratory
105
21 Lubiatowo
20
19
!
!
!
Czołpino
18
17
15
!
Rewa
Rowy
!
108
Ustka
201
102
!
8
7 Mrzeżyno
6
101
5
4
1
Świnoujście
!
3
2
!
14
103
Dziwnów
!
9
Dźwirzyno
10
!
Kołobrzeg
!
!
11
Sarbinowo
12 !
13
Jarosławiec
109
!
Sopot
!
Darłówko
Gdańsk
!
Mikoszewo
Dąbki
30
31
!
Jantar
32
!
Krynica Morska
!
Kąty
Rybackie
!
Łazy
Mielno
Ustronie
Morskie
54°0'N
!
Pogorzelica
Zone
!
Pobierowo
Wisełka
!
Międzyzdroje
15°0'E
!
Piaski
33
29
!
!
14°30'E
54°30'N
Gdynia !
!
Odra Bank
Hel
!
!
16
27
Jurata
!
!
104
107
26
Kuźnica
28
Łeba
15°30'E
16°0'E
16°30'E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
[ind* km -2]
3,96
3,83
17,77
32,50
54,52
14,07
77,47
63,32
108,90
21,93
13,60
2,52
0,09
0,18
0,00
25,69
19,67
17°0'E
Zone
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
[ind* km -2]
47,18
25,46
60,13
43,06
15,88
25,55
91,39
21,01
29,89
23,83
1,93
16,99
2,32
1,94
6,81
474,60
17°30'E
Zone
Zone
101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
Legend [ind* km ]
-2
[ind* km -2]
4,07
4,18
0,82
0,20
0,56
2,35
1,29
6,30
2,22
NoData
0
0-5
5 - 10
[ind* km -2]
20 - 60
> 60
18°0'E
´
10 - 20
11,27
5,17
18°30'E
19°0'E
0
5
10
53°30'N
20 km
19°30'E
20°0'E

Podobne dokumenty