www.astrozakupy.pl 39-400 Tarnobrzeg ul. M.Skłodowskiej

Komentarze

Transkrypt

www.astrozakupy.pl 39-400 Tarnobrzeg ul. M.Skłodowskiej
www.astrozakupy.pl
39-400 Tarnobrzeg ● ul. M.Skłodowskiej-Curie 7 ● tel./fax: 015 823 82 75 ● e-mail:[email protected]
61-869 Poznań ● ul. Garbary 45 ● tel./fax: 061 853 24 76 ● e-mail:[email protected]
www.astrozakupy.pl
Strona 2
Wykaz części składowych:
Wyposażenie dodatkowe:
1. Okular 10x WF
2. Okular 16x WF
3. Soczewka Barlowa 1,6x
4. Okular PC (640x480)
5. Tubus mikroskopu
6. Głowica mikroskopu
7. Rewolwer obiektywowy
8. Stolik przedmiotowy mikroskopu
9. Pokrętło ustawiania ostrości
10. Oświetlenie transmisyjne (LED)
11. Przewód zasilający elektryczny
12. Podstawa mikroskopu
13. Płyta z programem i sterownikami
14. Zasilacz elektryczny
15.Po 10 sztuk: płytki na preparaty, szkiełka
nakrywkowe i 5 szt. preparatów w pudełku
plastykowym.
16.Soczewka matująca
17 Soczewki kondensora
18.Regulacja natężenia oświetlenia
19.Zestaw kolorowych filtrów na tarczy obrotowej
20.Oświetlenie bezpośrednie (LED)
21.Przełącznik trybu oświetlenia
22.Zestaw narzędzi do preparowania pipeta, pinceta
23.Hodowla krewetek
24.Gilotynka
25.Próbki (drożdże, guma arabska, sól morska)
26.Walizka do transportu i przechowywania
27. Stolik krzyżowy
A. Pokrętło ruchu wzdłużnego stolika krzyżowego
A. Pokrętło ruchu poprzecznego stolika krzyżowego
X. Śruba nastawcza
Y. Klamra mocująca preparat na stoliku
1. Informacje ogólne:
Przed zmontowaniem mikroskopu należy wybrać odpowiednie miejsce do jego ustawienia.
Najpierw należy upewnić się czy powierzchnia, na której umieszczony zostanie mikroskop jest
stabilna i sztywna.
W razie obserwacji przeprowadzanych z użyciem elektrycznego oświetlacza należy zapewnić
odpowiednie źródło zasilania energią elektryczną.
2. Oświetlenie elektryczne (LED) ze ściemniaczem:
Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przełącznik trybu oświetlenia (Rys. 1-21) znajduje się
w położeniu "OFF". Mikroskop jest wyposażony w dwa rodzaje oświetlenia typu LED. Oświetlenie
może być używane na trzy sposoby. Jeżeli przełącznik trybu oświetlenia (Rys.1-21) ustawimy w
położeniu "I", zapewni to podświetlenie preparatu od dołu (światło przechodzące), w położeniu "II"
– zapewni oświetlenie górne. położenie "III" przełącznika zapewnia oba rodzaje oświetlenia
jednocześnie. Typ transmisyjnego oświetlenia (Rys.1-10) używany jest dla barwionych preparatów
na szkiełkach. Gdy obserwujesz nie barwione obiekty lub roztwory wybierz typ górnego
oświetlenia. (Rys.1-20). Jednoczesne używanie obu rodzajów oświetlenia jest wskazane podczas
badania semi-kolorowych preparatów. Ten tryb nie jest zalecany dla przepuszczających światło
obiektów na szkiełkach mikroskopowych gdyż powoduje odbijanie światła od preparatu.
Aby umożliwić działanie oświetlenia elektrycznego, należy podłączyć kabel zasilający do gniazdka
w mikroskopie (Rys.1-11) a zasilacz (Rys.6-14) do gniazdka zasilającego. Mikroskop jest
dostosowany do napięcia zasilającego 220-230V. Następnie należy włączyć przełącznik w
położenie ON (Rys.1-21) i ustawić wymagane natężenie oświetlenia za pomocą pokrętła
regulacyjnego (Rys.1-18).
3. Zestaw kolorowych filtrów
Kolorowe filtry, umieszczone na obrotowej tarczy pod stolikiem (Rys.1-19) umożliwiają obserwację
bardzo jasnych i kolorowych obiektów. Należy dobrać właściwy kolor filtra do danej próbki.
Kolorowe części obiektu (np. cząsteczki skrobi, pojedyncze komórki) będą lepiej widoczne.
4. Wymienne soczewki
Do podświetlenia mikroskopu dołączone są dwie nasadki soczewkowe (Rys.6-16,17). Należy je –
w zależności od rodzaju obserwacji – nałożyć na oświetlacz diodowy (Rys.1-10), w celu
zapewnienia stałej, najlepszej jakości obrazu. Wymiana nasadek odbywa się poprzez zwykłe ich
odkręcenie i nakręcenie.
www.astrozakupy.pl
Strona 3
Poniżej zestawienie różnych nasadek soczewkowych zasady ich zastosowania:
Soczewka z filtrem matującym (Rys.6-16)
– płaska, matowa soczewka – stosowana przy:
• obserwacjach przy użyciu okularu PC (Rys. 6-4)
• obserwacjach bardzo małych obiektów przy pomocy okularu (Rys.6-1,2) i soczewki Barlow’a
(Rys.6-3)
Soczewka kondensora (Rys.6-17)
– wypukła, odbijająca światło soczewka – stosowana przy:
• obserwacjach obiektów o normalnych rozmiarach przy pomocy okularu (Rys.6-1,2) i soczewki
Barlow’a (Rys.6-3)
5. Mikroskop-przygotowanie:
Przygotowanie korpusu okularu (Rys.1-6) do przeprowadzenia pierwszej obserwacji.
Poluzować śrubę (Rys.1-X) i przekręcić korpus na wygodną pozycję obserwacji.
Każdą obserwację należy rozpoczynać od najmniejszego powiększenia.
Przy pomocy pokrętła regulacji ostrości (Rys.1-9) przesunąć stolik mikroskopu (Rys.1-8) całkowicie
na dół za pomocą pokrętła ustawiania ostrości (1-9). Następnie okręcić rewolwer z obiektywem
(Rys.1-7) aż do ustawienia go na najniższym powiększeniu (4x).
Wskazówka:
Przed zmianą ustawienia obiektywu należy zawsze najpierw przesunąć stolik mikroskopu
(Rys.1-8) całkowicie na dół, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia części.
Włóż okular 10x (1) do soczewki Barlowa (3).
Zwróć uwagę na to, aby soczewka Barlowa (3) została całkowicie włożona do tubusu mikroskopu
(5).
6. Przeprowadzanie badań mikroskopowych
Po zainstalowaniu w mikroskopie odpowiedniego oświetlenia można rozpocząć obserwacje,
pamiętając o przestrzeganiu następujących zasad:
Każdą obserwację należy rozpoczynać przy najmniejszym powiększeniu. Pozwala to na właściwe
zogniskowanie centralnej części obiektu i właściwe zorientowanie obiektu.
Zachowanie dobrej jakości obrazu wymaga dostarczania większej ilości światła wraz ze wzrostem
powiększenia.
Badanie mikroskopowe należy rozpocząć od prostej obserwacji.
Umieść preparat (Rys.6-15) pomiędzy dwoma klamrami stolika krzyżowego (1-Y) na stoliku
mikroskopowym (Rys.1-8), bezpośrednio pod soczewką obiektywu.
Patrząc przez okular (Rys.1-1), obracać powoli pokrętłem ustawiania ostrości (Rys.1-9) aż do
uzyskania ostrego obrazu.
Teraz można przejść do większego powiększenia, wyciągając powoli soczewkę Barlowa (Rys.1-3)
z monookularowego tubusu (Rys.1-5). Przy prawie całkowicie wyciągniętej soczewce Barlowa
powiększenie wzrasta do wartości 1,6x.
Aby uzyskać jeszcze większe powiększenie, należy umieścić w rewolwerze obiektywowym okular
16x i wybrać bardziej powiększający obiektyw (10x / 40x).
Przy tym nastawieniu powiększenie wzrasta również do wartości 1,6x w wyniku wyciągania
soczewki Barlowa wraz z okularem z tubusu mikroskopu.
www.astrozakupy.pl
Strona 4
Ważna wskazówka:
W zależności od użytego preparatu większe powiększenia nie zawsze oznaczają
uzyskanie lepszego obrazu!
Uwaga:
Po zmianie powiększenia (przez zmianę okularu lub obiektywu, wysuwanie
soczewki Barlowa) należy ponownie wyregulować ostrość obrazu za pomocą
pokrętła ustawiania ostrości (Rys.1-9).
Podczas tej czynności należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli będziemy zbyt szybko
przesuwać stolik mikroskopu w górę, możemy uszkodzić obiektyw wraz z jego obsadą!
7. Obiekt obserwacji – Rodzaj obiektu i jego preparowanie
Rodzaj obiektu obserwacji
Przy użyciu zwykłej lupy obserwujemy zwykle przedmioty nieprzezroczyste, np. mniejsze
zwierzęta, części roślin, tkanek itd. Podczas takiej obserwacji światło pada na obserwowany
przedmiot, zostaje od niego odbite i następnie dostaje się poprzez soczewkę do oka (zasada
światła odbitego). Przy pomocy tego mikroskopu, tzw. mikroskopu prześwietleniowego, możemy
obserwować przedmioty przezroczyste. Podczas takiej obserwacji światło pada od dołu
przechodząc przez preparat umieszczony na stoliku mikroskopu, zostaje następnie powiększone
przez soczewki obiektywu i okularu, a następnie dostaje się do naszego oka (zasada światła
przechodzącego). Wiele mikroorganizmów żyjących w wodzie, części roślin i najmniejszych części
organizmów zwierzęcych charakteryzuje się naturalną przejrzystością, inne wymagają jednak
specjalnego spreparowania.
Nadanie przezroczystości odbywa się przez specjalną obróbkę wstępną, przez nasycenie
specjalnymi substancjami albo przez wycięcie bardzo cienkiego fragmentu (cięcie ręczne, cięcie
mikrotomowe). Z tymi metodami zapozna nas poniższa część instrukcji.
Wykonywanie cienkich wycinków
Jak już wyżej wspomniano, wykonanie takich preparatów wymaga wycięcia fragmentów o możliwie
najmniejszej grubości. W celu uzyskania jak najlepszych wyników preparowania będziemy
potrzebować nieco wosku lub parafiny. Jeśli w zestawie Państwa mikroskopu nie ma takiego
środka, można wykorzystać zwykłą świecę. Wosk umieszczamy w niewielkim garnku i
rozgrzewamy go nad ogniem. Preparowany obiekt zanurzamy kilkukrotnie w ciekłym wosku.
Następnie czekamy do jego stwardnienia. Przy pomocy mikrotomu lub noża/skalpela (ostrożnie!!!)
odcinamy teraz możliwie najcieńsze fragmenty od otoczonego woskiem obiektu. Wycinki te
kładziemy na szkiełku podstawowym mikroskopowym i przykrywamy je szkiełkiem nakrywkowym.
Sporządzanie własnego preparatu
Położyć obserwowany obiekt na szkiełku podstawowym mikroskopowym i przy pomocy pipety
dodać do niego kroplę wody destylowanej.
Przyłożyć szkiełko nakrywkowe (dostępne w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie dla hobbistów)
prostopadle do krawędzi kropli wody tak, aby woda przebiegała wzdłuż krawędzi szkiełka
nakrywkowego. Teraz należy powoli opuścić szkiełko na kroplę wody.
8. Eksperymenty
Jeśli już oswoiliśmy się z mikroskopem, możemy przeprowadzić poniższe eksperymenty i
obserwować ich wyniki pod naszym mikroskopem.
8.1 Druk gazetowy
Obiekty:
1. Mały kawałek papieru z gazety codziennej z fragmentem zdjęcia i kilkoma literami
2. Podobny kawałek papieru z czasopisma ilustrowanego
www.astrozakupy.pl
Strona 5
W celu umożliwienia obserwacji liter i obrazu, należy sporządzić preparaty z każdego obiektu.
Ustawić na mikroskopie najmniejsze powiększenie i ułożyć preparat z gazety codziennej. Litery
wyglądają na postrzępione i porozbijane, ponieważ gazety codzienne drukowane są na szorstkim
papierze niskiej jakości. Litery czasopisma ilustrowanego są gładsze i pełniejsze. Zdjęcie z gazety
codziennej składa się z wielu drobnych punktów, sprawiających wrażenie niechlujnych. Punkty
zdjęcia z czasopisma ilustrowanego (punkty rastrowe) są bardziej ostre.
8.2 Włókna tekstylne
Obiekty i akcesoria:
1. Nitki z różnych materiałów: bawełny, lnu, wełny, jedwabiu, jedwabiu sztucznego, nylonu itd.
2. Dwie igły
Każdą nitkę kładziemy na szkiełku mikroskopu i strzępimy ją przy pomocy obydwu igieł. Nitki
nawilżamy i przykrywamy szkiełkiem. Ustawiamy mikroskop na małe powiększenie. Włókna
bawełny stanowią materiał roślinny i wyglądają pod mikroskopem jak płaskie, poskręcane tasiemki.
Włókna są na krawędziach grubsze i bardziej okrągłe niż w środku. Włókna bawełniane mają
budowę długich zapadających się rurek. Włókna lnu to także produkt roślinny, są okrągłe i proste.
Włókna błyszczą się niczym jedwab i posiadają niezliczone zgrubienia. Jedwab jest produktem
zwierzęcym i składa się z mocnych włókien o mniejszej średnicy niż w przypadku pustych w
środku włókien roślinnych.
Każde włókno jest gładkie i regularne i wygląda niczym mały szklany pręt. Włókna wełny są także
pochodzenia zwierzęcego, ich powierzchnia składa się z zachodzących na siebie łusek. Jeśli jest
to możliwe, porównajmy włókna wełny pochodzące z różnych tkanin.
Zwróćmy przy tym uwagę na różny wygląd włókien. Eksperci potrafią na podstawie tego określić
kraj pochodzenia wełny. Sztuczny jedwab, jak wskazuje sama nazwa, jest produktem
wytworzonym sztucznie przy wykorzystaniu długotrwałych procesów chemicznych. Wszystkie
włókna posiadają twarde ciemne linie przebiegające na gładkiej, błyszczącej powierzchni. Włókna
po wyschnięciu skręcają się do swojej wyjściowej formy.
Prześledźmy cechy wspólne i różnice między tymi włóknami.
8.3 Jak powstaje pleśń na chlebie?
Obiekt: kawałek starego chleba
Zarodniki grzyba pleśniowego, atakującego chleb, występują wszędzie w atmosferze. Ułożyć na
płytce kilka okruszków chleba i ostrożnie dodać do nich troszkę wody. Wody powinno być tyle, aby
tylko zwilżyć chleb, a nie pozwolić mu w niej pływać. Całość zamknąć w zamykanym pojemniku i
odstawić do ciemnej i ciepłej szafki. Po krótkim czasie utworzy się czarny nalot pleśni. Obserwujmy
chleb każdego dnia. Pierwszą warstwą pleśni jest biały błyszczący puch. Ułóżmy jego fragment na
szkiełku podstawowym. Materiał wygląda jak poplątana masa nitek, która w swej całości tworzy
ciało grzyba. Całość ta nazywa się mycelium. Każda nitka zbudowana jest z członów. Niedługo
widoczne staną się także rhyzoidy, którymi grzyb umocowuje się w chlebie, pobierając wodę i
substancje odżywcze konieczne do budowy mycelium. Z biegiem czasu rhyzoidy zabarwiają się na
kolor brązowy.
Z mycelium wyrastają pionowe długie nitki przypominające cienkie łodygi, każda zakończona
drobną biała kulką. „Łodyżki” te nazywają się sporangiofory (noszące puszkę z zarodnikami), mała
„kulka” to sporangium.
Wkrótce kulki przyjmują czarne zabarwienie. Znajdujące się w ich wnętrzu zarodniki dojrzewają.
Kiedy puszka z zarodnikami pęka, uwalnia zarodniki, które przedostają się do powietrza i zakażają
inny chleb. Gołym okiem możemy rozpoznać dojrzałe puszki zarodnikowe jako drobne czarne
plamki. Istnieją jednak jeszcze inne gatunki grzybów pleśniowych. Mogą mieć one kolor różowy,
czerwony, niebieski lub zielony. Wykonajmy preparaty wszystkich stadiów grzyba pleśniowego.
www.astrozakupy.pl
Strona 6
9. Okular PC:
Wyjąć z tubusu mikroskopu (Rys.1-5) soczewkę Barlow’a (Rys.1-3) z aktualnie używanym
okularem i założyć w jej miejsce okular PC (Rys.1-4).
10. Instalowanie oprogramowania
Umieść dostarczoną wraz z mikroskopem płytę w napędzie komputera. Menu powinno się
uruchomić automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie uruchom program Windows Explorer
zaznaczając napęd CD. Uruchom aplikację setup.exe klikając dwukrotnie na jej ikonę.
Po uruchomieniu programu wyświetli się okno programu ArcSoft pozwalające na:
1. zainstalowanie sterownika okularu PC (Install MicrOcular Driver)
2. zainstalowanie programu PhotoImpression 5 do przeglądania, zarządzania i edytowania
obrazów (Install PhotoImpression 5)
3. zainstalowanie programu WebCam Companion 2 do robienia zdjęć i nagrywania filmów za
pomocą PC okularu (Install WebCam Companion 2).
4. dostęp do katalogu z instrukcją obsługi PhotoImpression 5 (User Manual).
10.1. Instalowanie sterownika PC okularu.
Upewnij się, że PC okular nie jest podłączony do komputera.
1. Kliknij Install MicrOkular Driver (ekran 1).
2. Zostanie wyświetlony Ekran Kreatora instalacji InstallShield Wizard, pozwalający na
instalację sterownika (ekran 2). Po zakończeniu konfiguracji Instalatora zostanie
wyświetlony kolejny ekran Kreatora Instalacji (ekran 3)
3. Po wyświetleniu okna Kreatora Instalacji (ekran 3) należy nacisnąć przycisk DALEJ. Pliki
programu są teraz kopiowane do komputera. Kolejny ekran Instalacji (ekran 4) pokazuje
wykonywane czynności oraz postęp instalacji. Proces instalacji może trwać kilka minut.
4. Kolejno pojawi się ekran informacyjny o zakończonym procesie instalacji (ekran 5).
5. Sterownik został zainstalowany. Naciśnij przycisk ZAKOŃCZ (ekran 5).
www.astrozakupy.pl
Strona 7
1
2
3
www.astrozakupy.pl
Strona 8
4
5
10.2. Znajdowanie sterownika PC okularu.
Podłącz PC okular do portu USB komputera.
Plik sterownika mikrookularu zostanie automatycznie zlokalizowany. W oknie dialogowym w dolnej
części po prawej stronie pokaże się informacja o znalezieniu nowego sprzętu a następnie
informacja o zainstalowaniu narzędzia i gotowości do użycia.
Mikrookular
jest
gotowy
do
użycia.
Plik
sterownika
został
zainstalowany.
Naciśnij w menu na Exit. Kolejne wyświetlane ekrany i komunikaty znajdowania sterownika PC
okularu znajdują się poniżej (ekran 6 do 9):
www.astrozakupy.pl
Strona 9
6
7
8
9
www.astrozakupy.pl
Strona 10
10.3. Instalacja programu WebCam Companion 2
1. Umieść dostarczoną płytę CD w napędzie CD lub DVD. Menu powinno się uruchomić
automatycznie. Jeżeli tak się nie zdarzy uruchom program Windows Explorer zaznaczając
napęd CD. Uruchom program setup klikając dwukrotnie na ikonę programu (patrz ekrany
na stronie 7).
2. Otworzy się okno startowe ArcSoft wraz z dostępnym menu.
3. Wybierz Install WebCam Companion 2.
4. Kolejno wybierz język instalacji. Potwierdź wybór przyciskiem OK. (ekran 10).
5. Wówczas uruchomiony zostanie kreator instalacji InsatllShield Wizard wraz z informacją o
planowanej instalacji programu WebCam Companion. Naciśnij przycisk NEXT (ekran 11 i
12).
6. Wyświetli się umowa licencyjna. Potwierdź klikając na YES (ekran 13).
7. Kolejno wyświetli się okno z polami do wpisania nazwy użytkownika oraz numeru licencji.
Numer licencji znajduje się na opakowaniu płyty. Po wprowadzeniu tych danych naciśnij
NEXT (ekran 14).
8. W następnych dwóch oknach będziesz pytany o ścieżkę dostępu i nazwę foldera programu.
Potwierdź wybór klikając NEXT (ekran 15 i 16).
9. Następny ekran pokaże status i postęp instalacji. Pliki będą kopiowane na dysk komputera.
Może to zająć kilka minut (ekran 17).
10. Pojawi się kolejny ekran z napisem InstallShield Wizard Complete. Kliknij wówczas FINISH
(ekran 18).
Program WebCam Companion 2 do obsługi PC okularu został zainstalowany.
10
www.astrozakupy.pl
Strona 11
11
12
www.astrozakupy.pl
Strona 12
13
14
www.astrozakupy.pl
Strona 13
15
16
www.astrozakupy.pl
Strona 14
17
www.astrozakupy.pl
Strona 15
10.4. Instalacja programu ArcSoft.
Instalacja ArcSoft przebiega identycznie jak w przypadku WebCam Comapnion (ekrany 10-17).
1. Umieść dostarczoną płytę CD w napędzie CD lub DVD. Menu powinno się uruchomić
automatycznie. Jeżeli tak się nie zdarzy uruchom program Windows Explorer zaznaczając
napęd CD. Uruchom program setup klikając dwukrotnie na ikonę programu.
2. Otworzy się okno startowe ArcSoft z dostępnym menu.
3. Wybierz Install PhotoImpression 5.
4. Kolejno wybierz język instalacji. Potwierdź wybór przyciskiem OK.
5. Wówczas uruchomiony zostanie kreator instalacji InsatllShield Wizard wraz z informacją o
planowanej instalacji programu WebCam PhotoImpression. Naciśnij przycisk NEXT.
6. Wyświetli się umowa licencyjna. Potwierdź klikając na YES.
7. Kolejno wyświetli się okno z polami do wpisania nazwy użytkownika oraz numeru licencji.
Numer licencji znajduje się na opakowaniu płyty. Po wprowadzeniu tych danych naciśnij
NEXT.
8. W następnych dwóch ekranach będziesz pytany o ścieżkę dostępu i nazwę foldera
programu. Potwierdź wybór klikając NEXT.
9. Następny ekran pokaże status i postęp instalacji. Pliki będą kopiowane na dysk komputera.
Może to zająć kilka minut.
10. Pojawi się kolejny ekran z napisem InstallShield Wizard Complete. Kliknij wówczas FINISH.
Program graficzny PhotoIpression 5 został zainstalowany.
11. Praca z PC-Okularem.
11.1. Przygotowanie.
1. Umieść preparat pod mikroskopem i ustaw ostrość.
2. Wyjmij okular mikroskopu oraz soczewkę Barlowa i załóż w jej miejsce PC-Okular.
3. Następnie włącz komputer.
4. Przewód PC-Okularu podłącz do wolnego portu USB komputera.
Wskazówka:
Przed użyciem PC-Okularu należy zdjąć z soczewki okularu osłonę przeciwpyłową!
11.2. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów.
1. Uruchom program WebCam Companion 2.
2. Zostanie wyświetlony ekran z dwoma ikonami do wyboru (ekran 19). Kliknij na ikonę
CAPTURE. Wyświetlone zostanie podstawowe okno robienia zdjęć i nagrywania (ekran
20).
3. Uruchom PC okular naciskając przycisk CONNECT na górnej belce okna (ekran 20).
4. Powinieneś zobaczyć podgląd oglądanego preparatu na monitorze (ekran 21). Ustaw
ostrość za pomocą pokrętła ustawiania ostrości mikroskopu.
5. Bezpośrednio pod ekranem wyświetlanego obrazu dostępne są trzy aktywne przyciski
CAPTURE, BURST, RECORD VIDEO. (ekran 21). Przycisk CAPTURE umożliwia robienie
pojedynczych zdjęć aktualnie wyświetlanego obrazu. Przycisk BURST wyzwala robienie
sekwencji zdjęć. Liczbę wykonywanych zdjęć definiujemy w oknie SETTINGS (ekran 23).
Przycisk RECORD VIDEO aktywuje proces nagrywania filmu aktualnie wyświetlanego
obrazu. Czas nagrania wyświetlany jest nad przyciskami CAPTURE, BURST, RECORD
VIDEO.
6. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij przycisk STOP RECORDING (ekran 22).
7. Po zakończeniu korzystania z PC okularu należy go rozłączyć klikając przycisk
DISCONNECT na górnej belce (ekran 21).
8. Po odłączeniu PC okularu można zamknąć program i wyciągnąć okular z portu USB.
www.astrozakupy.pl
Strona 16
19
20
www.astrozakupy.pl
Strona 17
21
22
11.3. Ustawienie podstawowych parametrów wykonywania zdjęć i nagrywanie filmów.
Okno parametrów wykonywania zdjęć i nagrywanie filmów wywoływane jest poprzez naciśnięcie
ikony SETTINGS znajdującej się na górnej belce (3).
Image format pozwala dokonać formatu zapisywanych plików ze zdjęciami (JPG lub BMP).
Video format pozwala dokonać formatu zapisywanych plików z nagranymi filmami (WMV lub
MPG).
www.astrozakupy.pl
Strona 18
Video device wskazuje aktualnie wykorzystywane urządzenie do rejestrowania.
Number of photos in burst pozwala zdefiniować liczbę robionych zdjęć w trybie zdjęć
sekwencyjnych BURST.
Pasek Image Quality pozwala na wybór jakości wykonywanych zdjęć. Do dyspozycji trzy
parametry NORMAL, FINE i HIGH.
Pasek Video Quality pozwala na wybór jakości nagrywanych filmów. Do dyspozycji trzy
parametry NORMAL, FINE i HIGH.
23
11.3. Program ArcSoft.
Program ArcSoft umożliwia edycję zdjęć oraz zarządzanie katalogami ze zdjęciami i filmami. Pełny
opis programu znajduje się na dołączonej płycie.
12. Środki ostrożności związane z użytkowaniem mikroskopu oraz konserwacja mikroskopu
Mikroskop jest przyrządem optycznym wysokiej klasy, zatem należy chronić go przed kurzem i
wilgocią. Należy unikać pozostawiania odcisków palców na wszelkich powierzchniach optycznych.
Jeśli pomimo wszystko mikroskop lub jego akcesoria ulegną zakurzeniu lub zabrudzeniu, należy
najpierw usunąć kurz lub brud za pomocą miękkiego pędzelka.
Następnie należy oczyścić zabrudzoną powierzchnię przy użyciu kawałka miękkiej, nie
pozostawiającej włosków tkaniny.
W celu usunięcia odcisków palców z powierzchni optycznych najlepiej posłużyć się kawałkiem
miękkiej, nie pozostawiającej włosków tkaniny, lekko nasączonej alkoholem.
Po zakończeniu użytkowania, mikroskop i akcesoria należy ponownie umieścić w przeznaczonych
do tego celu opakowaniach.
Pamiętaj:
Właściwie konserwowany mikroskop zachowa swoją optyczną jakość, a co za tym
idzie swoją wartość, przez wiele lat.
13. Usuwanie usterek:
Brak obrazu
• włączyć oświetlenie mikroskopu
• na nowo ustawić ostrość
Obraz migota podczas obserwacji
• w razie potrzeby zmniejszyć okularem PC rozdzielczość karty graficznej (niewystarczająca
częstotliwość odświeżania obrazu monitora)
www.astrozakupy.pl
Strona 19
14. Dane techniczne
14.1. Parametry techniczne mikrookularu:
Rozdzielczość – 640x480 pixeli
Ogniskowa okularu – około 10x
Średnica tubusu okularu – 23mm
Połączenie z komputerem – poprzez port USB
14.2. Wymagania systemowe dla okularu:
Komputer PC Intel Pentium 166 MHz lub porównywalny/wyższy
System operacyjny Windows XP / VISTA / Windows 7 (32bit, 64bit)
Dostępna pamięć wewnętrzna - min. 64 MB RAM
Dostępna pamięć – min. 100 MB wolnej pamięci na dysku
14.3. Tabela powiększeń mikroskopu:
okular
obiektyw
powiększenie
10x
4x
40x
powiększenie z
soczewką Barlow’a
64x
10x
10x
100x
160x
10x
40x
400x
640x
16x
4x
64x
102x
16x
10x
160x
256x
16x
40x
640x
1024x
15. Serwis
Jeśli w niniejszej instrukcji nie znaleźli Państwo odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania,
możecie zwrócić się Państwo do Centrum Serwisowego waszego kraju.
W przypadku pytań nadawanych drogą emailową prosimy zwracać się do centralnej placówki
serwisowej pod adresem: [email protected]
16. Gwarancja
Okres gwarancyjny wynosi dwa lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. Prosimy o zachowanie
paragonu kasowego jako dowodu zakupu. Warunki gwarancji określone są w dołączanej przy
sprzedaży Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
17. Instrukcja dotycząca ochrony środowiska
Nabyty przez Państwa sprzęt oznaczony jest znakiem
, co nakazuje selektywną zbiórkę
zużytego sprzętu. Polskie prawo zabrania łączenia zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Dbając o jego pozbycie się w prawidłowy sposób,
można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie
i niewłaściwego postępowania z odpadami. Gospodarstwa domowe poprzez selektywne zbieranie
sprzętu spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym
recyklingu zużytego sprzętu. Dlatego też użytkownik, który zamierza pozbyć się sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania. Punkty
zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz
przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie zbierania opadów.
www.astrozakupy.pl
Strona 20

Podobne dokumenty