Program szkolenia: - Ogólne zasady BHP oraz przepisy

Transkrypt

Program szkolenia: - Ogólne zasady BHP oraz przepisy
Program szkolenia:
- Ogólne zasady BHP oraz przepisy przeciwpożarowe
- Przepisy BHP podczas obsługi obrabiarek CNC
- Zasady segregacji odpadów poprodukcyjnych
- Gospodarka płynami i smarami eksploatacyjnymi oraz ich wpływ na środowisko
naturalne
- Materiały eksploatacyjne stosowane w obrabiarkach sterowanych numerycznie
- Ogólne zasady procesu obróbki skrawaniem
- Dobór parametrów technologicznych
- Kontrola stanu zużycia narzędzi skrawających
- Analiza dokumentacji technicznej
- Analiza procesu technologicznego
- Dobór oprzyrządowania technologicznego
- Analiza struktury programu i bloku dla toczenia
- Punkty odniesienia tokarki CNC
- Programowanie przesunięcia bazy przedmiotu toczonego
- Programowanie danych dotyczących narzędzia skrawającego
- Programowanie drogi przejścia narzędzia
- Wprowadzanie korekt do programu toczenia
- Sprawdzenie przygotowania tokarki CNC do pracy
- Identyfikacja elementów pulpitu sterownika tokarki CNC
- Uruchomienie i zatrzymanie tokarki sterowanej numerycznie
- Zarządzanie programami obróbki skrawaniem na tokarkach CNC
- Uruchomienie programu obróbki na tokarce sterowanej numerycznie
- Procedura zatrzymania tokarki CNC po wykonaniu obróbki
- Organizacja stanowiska pomiarowego i konserwacja narzędzi pomiarowych
- Kontrola przedmiotu obrabianego i analiza wyników pomiarów

Podobne dokumenty